Skip to main content

Full text of "Tischendorf.IV.Monumenta Sacra Inedita.NewCollection.Subscript.6vols.1857-1870."

See other formats


(ὩΟοσὶς 


ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 
ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 


Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 
ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 
ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 


ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 
ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 


ἴϊεαρο συ! 611η6ς 


(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 
ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 
ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 


ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 


ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 
ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 


Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 
{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 
056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 


Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 
ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 


ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 
Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 
σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 
ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 
Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 


Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 


(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 
αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 


ΠΣ “ διβ.δοδα τ, οη 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΨΓ δ τ᾿ 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίς 


ΜΟΝΌΜΕΝΤΑ ΘΛΟΒΑ 
ΙΝΕΌΓΙΓΑ. 


ΝΟΥΑ ΟΟΙ ΜΕ ΟΤΙΟ. ΝΟΙΠΌΜΕΝ ΑἸΤΈΒΌΜ. 


ΕΗΑΟσΜΕΝΊΤΑ 


ΕΥΑΝΟΑΒΙΙΓΙΌΘΑΒΝ ΒΤ ΒΒΙ ΟΕ ΝΕ ΒΙΒΝ. 


ΤἈΓΠῊ ΣΝ ΝΕΙΝΕΟΝἊ 
ΒΟΝΜΙΒ ΔΡ ΠΟΟ ΟΡΤ 5 ΒΑΓΤῚΒ 
ΑἸ ΕΕΟΚΙ εν ΘΕ ΙΕ ΝΈΊΉ. 


ΓΙΡΞΤᾺΑΗ Με (τιν 1, 


ΠΑΛΑΜΕΝΊΑ 


ὙΑΝΟΕΙΜΙ ΤΘΟΛΑΕ Ε΄ Π1Β8Ὲ}1 ΟΕΝΕΝΙΝ 


ΕΧ 


ΤΕΆΙΒΌΒΝ ΟΟΘΙΟΙΒΌΒΝ ΟἸΑΒΟΙΒΝ ΟΌΙΪΙΝΤΙ ΒΈΧΤΙ ΟΟΤΑΥῚΙ ΒΑΒΟΠ1,, 


ὌΝΟ ΡΑΠΙΜΡΒΕΠΤΟ ΕΧ ΠΙΒΥᾺ ΙΝ ΜΌϑΕΌΜ ΒΕΙΤΑΝΝΙΟΌΜ ΑΌΨΕΟΤΟ, 
ΑΙΤΕΒΟ ΟΕΙΕΒΕΒΕΙΜΟ ΟΟΥΤΟΝΙΑΝΟ ΕΣ ΕἘΠΑΜΜΙΒ5 ΒΒΈΕΡΤΟ, 


ΤΕΒΤΙΟ ΕΧ ΟΕΙΕΝΤΕῈ ΝΌΟΡΕΒΕΙΜῈ ΟΧΟΝΙΌΜ ΡΕΆΒΙΑΤΟ. 


ἈΠΟΙ͂ΤΑ 50ΝΤ' 


ΕἼ ΝΟΥ͂ ΕἸ ΥΕΤΒΙΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙ ΕΒΑΟΛΜΈΝΤΑ ΒΙΜΙΠΠΙᾺΑ 


ΝΟΌΟΡΕΒΕΙΜῈ ΙΝ ΟΟΘΙΟΌΜ 5ῈΧ ΑΝΤΙΟΠΙΒΒΙΜΟΕΌΜ ΒΕΙΙΘΌΠΒ ΙΝΥΕΝΤΑ. 


ΝΟΝΟ ΡΕΙΜΌΜ ΒΕΠῚΤ ΑΤῸῈ ΕὈΤΙΟΌΙΤ 


ΔἈΕΝΟΊΗ. ΕΠΙΘΕΒΙΟ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌῸΣΝ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕ, 


ΡΗΠΙΟΒΟΡΗΙΑΒ ΕἾ ΤΒΕΟΙΟΘΙΑῈ ῬΟΟΤΟΒ, ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΑῈ ΙΝ ΑΟΑΘΕΜΙΑ ΤΙΡΒΙΈΝΒΙ ΡΕΟΕΒΒΟΝΕ ΡΌΒΙΙΟΒ ΟΒΌΙΝΑΒΙΌΒ ἨΟΝΟΒΑΒΙΟΒ, 
ΟΒΡΙΝΙΒ ΒΕΘΙΠ ΒΑΧΟΝΙΟΙ ΑΙΒΕΒΤΙ ΑΝΙΜΟΒΙ, ΟΒΡΙΝΙῚΒ ΒΕΟΙῚ ΒΟΒΌΒΒΙΟΙ ΑΟὔΙΔῈ ΒΌΒΒΑΕ ΟΙἸΚΑΒΒῚΒ ΤΕΒΤΙΑΒΕ, ΟΒΟΙΝΙΒ ΒΕΟΘΙΙ Β5ΌΕΟΙΟῚ "ΕῈ 
ϑΤΕΙΤΑ ῬΟΙΑΒΕΙ, ΟΒΟΙΝΙΒ ἹΜΡΕΒΙΑΙΙΒ ἘΒΑΝΟΙ͂ΟΙ ΨΈΕΟΘΙΟΝΙΒ ΠΟΝΟΒΙ͂Β, ΟΒΌΙΝΙΒ ΒΈΘΙῚ ΒΑΒΌΙ 88. ΜΑΥΒΓΙῚΓ ΕΤ ΤΑΖΑΒΙ, ΟΒΌΙΝΙΒ ΒΕΟῚΙ ΘΒΑΈΟῚ 
ΒΑΝΟΤΊΒΒΙΜΙ ΒΑΙΨΑΤΟΒΙΒ, ΟΕΡΙΝΙΒ ὉΌΘΑΙΙΒ ΡΑΒΜΈΝΘΙΒ 8. ΨΟΒΟΥ͂ΙΟΙ ἘΘΌΈΒ, ΒΟΟΙΕΤΑΤΌΝ ΒΕΘΙΔῈ ΒΟΙΕΝΤΙΑΒΌΜ ὕΡΒΑΙΙΕΝΒΙΒ, ἨΗΑΘΑΝΑΕ ΡῬΒΈῸ 

ΘΕΒΕΝΌΕΝΌΑ ΒΕΤΙΘΙΟΝΕῈ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΑ, ΗἸΪΒΤΟΒΙΟΛΔῈ ΤΗΒΟΙΨΟΘΙΟΘΟΛΔΕ ΨΙΡΘΙΈΝΒΙΒ, ΟΚΙΕΝΤΑΙΙΒ ΘΕΒΜΑΝΙΟΘΟΛΑῈ ΒδΟΟΙΠ8. 


ΓΙΡΒΙΑΕ, 
7. α ΗΙΝΒΙΘΗΒ, ΒΙΒΜΝΙΟΡΟΙ, Α. 


1857. 
,- ιὦ 
Ζ 


- πΞπ---- . ὄ.ορὕθρρορ... .... 


ΒΕΒΕΝΊΙΒΒΙΝΟ ΕΤ ΟἸΕΜΈΕΝΤΙΒΒΙΜΟ 
ΡΕΙΝΟΙΡΙ. 


ΔΙΡΙΒΑΆΊΤΟ 


ΑΧΟΝΊΙΑΒ ΟὉ6Ι 


ΕΌΘΟΜΟ ΟΟΒΌΒΟΙΟΑ ΟΟἸΉΑΝΑ 


ΥἹΙΟΤΟΒΙΔῈ ΒΒΙΤΑΝΝΙΑΒΌΜ ΒΕΟΘΊΝΑΕ ΟΟΝΙΌΘΙ 
ΦΌΜΜΟ ΑΟΑΘΠΕΜΙΑΒΝ ΟΑΝΤΑΒΕΙΟΤΕΝΝΙΝ ΟΠΠΑΊΤΟΗΙ 


ΟΕΝΕΒΟΒΙΝΕΙΜΟ ΠΤΤΈΕΒΑΒΌΜ ΑΚ ΤΙΌΜΩΟΌΝΒΝ ΡΑΤΒΟΝΟῸ 
ΘΕΕΜΑΝΙ ΝΟΜΙΝῚΒ ΑΡΠΠῸ ΒΒΙΤΑΝΝΟΣΚ ΠΌΟΜΙΝῚ ΑΤΟΠΕῈ ΟΕΝΑΜΕΝΤΟ 
ΠΟΟΤΟ ΤΠΑΒΟΒΌΜ ΒΌΟΒΌΜ ΟΙΒΟΑ ΤΕΧΤΌΜ ΒΑΟΒΌΜ ΒΑΌΤΟΒΙῚ 


ΕΧΙΜΙΟΒ ΗΟ ΒΙΒΙΙΟΤΗΞΟΛΕΌΜ ΒΕΙΤΑΝΝΙΟΑΒΌΜ ΤΗΒΒΑΌΒΟΒ 


ΟΡΕΒΑ 504 ΙΝ ύΥύΟΕΜ ῬΡΕΟΤΕΒΑΟΤΟΒ 
ΑὔσΟΤΟΟΥῈ ΡΑΌΟΘΙΒ ΒΙΜΙΠΙΒΌΒ 
ΜΕΝΤΕ ΕΥΟΤΑ ΑΟ ΥΕΝΕΒΑΒΌΝΡΑ 


ΌΑΤ ὉΙΟΑΤ ὈΕΌΙΟΑΤ' 


ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌΒ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕ. 


ΡΒΟΙΟΟΜΑΝΑ. 


(πὶ 60 ρῥγονἀθηΐθ 118. ουθηθυΐ αὖ ΠΌΤ οἰ. 40 Π1}}} 58 η0. 15 Ἰηλΐαβνθ Πα ποῸ σΘηθν} ἀδίαπ) οϑί 
ΙΩΟΠΠ]ΘὨΐδ ΠΟΥΘΙῚ ΡΓΟΤ5 ΓΘ ΟἸΓΙΒΌΔΗΔΘ 58601}}}58 ΒΟΓΙΡίδ ΠΟῚ ΡΔ.] δἰβοογθηί βίγαρα δἴαιθ σοίοσὶ 11] 
ΒΟΙΡΕ Θϑά θη) ἴογο δηϊ χυϊαΐα Ἰοηρο Ρ]ΟΓΪ 16, ΤΠ] ΧΙ 8 γ6ΓῸ ἱΠογαμ ἰῃ ἰοΐα ΟἸγἶδ(1 οοοϊοϑῖα διοίου [88 δἰ ἂς 
ΒΘΙΏΡΟΓ τηϑηθδί, ΠΠΠ ΘΥῚΒ ΟἸΓΙ Β.18}15 ΤηΔΙΟΤΘΙη ἴῃ ἸηΟἀ πὶ ΘΟΠ8}}1 Υἱϑα πη δϑύὺ ΤΩ ΟΠ] Θ ἢ [18 Θ᾽ αΒΠ]06] 518 ΟῸΠῚ 
ΟἸΓᾺ ἴῃ Ἰ606πὶ Θἀ6 6418. Θυοα αυυπη ἰδη ΒΌΡΘΙΟΓΕ δοίδϊθ ρϑβϑὶπ, ἴῃ ΑὨρ]Ϊὰ τηᾶχίπηθ, ΘΘ] ΘΟ ΤῚ 15 δ χαοί 
ὈΠ]ΠΟσατῃ οοὐϊοῖ 5. ΓΥΡῚ5 ΘΧΡΓΘ5518 [δοΐαμη δϑβοί, δηΐθ ἢ058 βθάβοίῃηῃ 805 ἰρϑὶ σοῃβι πὶ οΟρίπηι5 αυϊοαυϊα 
ἰδηΐδθ δηΐίυ 1018 αἱρη! Δί ϑαα6. ϑαραγθϑϑοῦ ἈὈΙ6 ἰοΓγΑγα ἢ ἰηνοβίσαηαὶ ἱηάδαιο ΒΙὈ]ο πΘολπὴ αυϑηάδϑιη 
ΜοδαΠ ΘηζΟΓΙΠι ΘϑΟΓΌΓαΙη ΟΥ̓ ΠΙΟΔΠ οἰποίθηαὶ., ἴῃ αυδ ἰρϑὶ ΠΠ τσὶ νϑύιβι βϑίπη! 4αδηι δοουγα 551 Π}6 ΓΟργϑοβθα- 
ἱΔγθη Υ' 80 α1185] ἰῃ [ΠΘΒΔΌΧΓΟ ΠΕ ΘΓΑγιιπὶ ΟἿ ΓΒΕ] ΔΏΔΙΌΙΩ ΓΘΡΟΘΓΘηΓ. Οὐδ Γ65 ΡΟΓΟρΡΤΙ Δί ΟΣ 5 ΔΗΠΟΓΌΙΩ 
56Χ, 4ΔΪΠαΘ ΡΥ ΕΠΓΟΡΔΙΏ, ἀυδθι8. ΡΟΣ ΟἹ Θμΐοτη Βιβοθρίϊβ, ἰδῃΐζορογα οθϑϑὶῦ, αὖ ἰδη νἱρίη! ἄπο Νονὶ 
γείογίβαιθ Τοβίδιηθηϊ ν6] ΟστΆΘΟΟ8 γ6] 1,δ[1Π058 οΟαΐο65, 408 ν6] ργηἱ ἀδἰαχίπι5. Υ6] οουΐθ ΣΙ ΠηΪ ΟἸΓΙΟΒΘ 
ΘΧΟΌΒΒΙΤΗΙΒ, ΠΟΥΘΙῚ γΟΪΌΠΙἑ ἶδ15 ΡυὉ]16ἱ ἰαγ5 ἰΔοθσθηῦ8. Θυογαμῃ ᾿ΙΌΤΟΤΠ ΟΥΔΥΪΒΒΙΠΠΟΒ 56 Χ ΙΠΔΧΙΙΏΔΠῚ) 
ΡΑγΐθη Ὠοδίγα Οροσᾶ ἴῃ ογίθηΐα ἀρίθοίοβ γ0] ἃ 6 ἢ ΡΤ απ Νόνδθ πυΐι5 ΟΟ] ΘΟ Οπἶ8. ΘΟ ργθῃοηα .. [ἢ- 
οορίαχη δα ἤπροιῃ ραγἀποίαγὶ ΡΥΪΠ]0 ΝΟ] ηἱ 4118 ααδίζυ!0Ὑ δἀάογο βίαϊαηυβΒ. Θυοά δυΐθιη Ὡς ᾿Ρ5Ό1Ὶ 
ΘΙ, βίη 18 Θἰ αβάθιη ΟΟἸ]Θοοπἰβ γο] 6 ἢ βοουηᾶάαμῃ, ἰῃ ἰα ΓΌΓΒΙ8. Γοίοσσα Πἰουϊὶ ἰαχίι8. 580 Ὑὶ ΓΘ] ΔΒ 
οἰ 506], αυδτιη σοΟρίϑιη 1886 ααυμῃ ταὶ ἴππὶ 1 {ογἱβ ΟΠ ΓΒ 1818 οἰΐδιῃ δίᾳαθ οὐΐδπι σγαΐα]ογ. ΠΙΔΡυΙη 
ΘηἷΠ) 56Χ, αὐπὶ ραγίθ5 βἰπί σοαϊοιπῃ ἰπΐου αιδγίατῃη οἱ βαχίαπι ΒαΘΟΌ ] απὶ ΒΟΥ ΡΙΟΥ πη, ἴῃ ΤΑΥΙ5511115 ΒΌΠΏΙΏηΔ6 
δΔηθαυϊαι15 ΟἸγβίϊδηδθ πηοηυμη 115 ἢ γδη δα βυηΐ. Αἀ ατι85 486 δεοορθάπηΐϊ γὙ68., ΘΔΓΆΠῚ 'ρ586 ΓΘΟΘΗ- 
ἀββίιηδθ, βου ρίδθ 1186 χυϊάθιη οοΐανο ἴθ 8860 }0, 8110 ΠΟΙΙΪπΠ6 ΡΟΓα δ ΠῚ ἰπϑίρηθ8. δ ηῦ: ΟΟὨΓΙηΘηΐ ΘΠ]ΙῚ 
ἸΔΧΙΤΏ8Π) ΠΌΤ 6 Π6518 ρᾶγίθιη, αυδοὸ ἰρ58 ἴῃ γαίίοαηο σοαΐοα ΟΘ]Θθουση0 ἀθβ] θυ γ, Θϑηαι6 ἰθχία ΡΓδΘ 
Ρἰογίβαυθ ααϊ βυρογϑυηΐ ἰθβι θυ5 ΟΥἰ σα μἷβ Αοργυρίίδοδθ 5ἰσηΐβ οομβρίοιο. Θαδίίαοῦ δαυΐθιῃ. ἀθ ΠΟΘ 5018 
νΟΪυμἾηἰ8 σΟα οἴθα8 5 ηΐ ῬΑ] πρβοϑίϊ, φυγαὶ ὑγ68 ρϑοὶβ ουδησοὶ ἰδία [ΟΠ δΠηΪ8, ΕΖΘΟ 615 Ργορμθίδθ οἱ 
ΤΟΥ] δραχῃ ΠΡ Υὶ ἔαρι 5 σομδίδηϊ, ἈΠῸΒ ΥΘΙῸ Ρ]γἰηὰ5 ΘΥΔηΡ 61} } [1086 ρᾶγΐθ5. ΘΟ] ΘΟΕ αΓ, 

Οιδα αυϊάθπι οἵπμηΐα φαοιηο4ο0 τ οάρθγα θοββϑιμιβ σοηςβοΥζ, ὈΓΘΥΓΘΥ αἰοδιηα8. ΟΟΟΘΧ 18. οαΪπ8 ᾿ἸδΙῺ 
ΔΟΟΌΓΔΙΟΥΙ Τπ6Π10 ἰΔοίἃ 681, θη θβη ΠΟΙ ΓΙ ΠΘΠΒ ΟΟΐᾶνο [ῈΓῈ 88 60.}0 ΒΟΥ ρίδπι, 6Χ 118 δϑὺ ᾿ἸΌΓΙΒ. 4105 80 


1853. ἰῃ οτίθηΐα ἱηνθηὶΐ ἱπάθαιθ ἰῃ ΕΌγορδπὶ αἰΐα]}. Θαδιη δπίθαμδιη ΟἰΔΥ 551 π|18 Ὁ] οἴμθοᾶθ ΒΟα]θ͵Δηδθ 


ΧΙ 
Β" 


ΟυΓδίο 18 Ο6581, ἰηβι ἀθηᾶάδ6 φαἸ ΟΠ 58 οΔι1558 [05146 ἀΘϑου θη οὐγανὶ. Εχ Θϑάθπὶ ᾿ΪὈΓΟΓΊΠῚ ἃ. Π16 ἰὴ 
ΟΥΘηΐθ ᾿ΠΥΘηΪΟΥη ΟΟ]]ΘΟΙΙΟη6 {γἰ8 8118 ἰγαρτηθηΐᾷ τ ΠΟ ΓᾺ 5ιηΐ: ὑηππῈ ῬΒΔΙΠΊΟΓΙΠΊ, 8] 16 Γπὶ ΘΠ 6818, 
ἰογϊπὶ νη 6}}} Μαίπδοὶ. Ῥυϊπηιπι οὐ ἰογ πὶ 6Χ ηγΟ] αΟΓ]5. νοίθ πὶ 1 ὈΤΟΓΊΠ ΒΟΓΙΡΙΟΓΌΠῚ ΘΓαΐ ; 8] ΘΓ ΠῚ, 
ΟΟΥ̓ΡΟΥΙΒ ΡΆΓΒ Θ᾽ Π546Πὶ Ο115 ΠΟΘΙ ΌΓΑ ΡΓΘ ΟΝ 55. Πη8 ΠΟΥΘΙῚ 8ΔΠΠ18 δηΐθ ἃ 1η6 ἰηνοηΐδ ΠΟΙ ἷη6 ΘΟΠ]οἷ8 ΕΥ̓ ΘΥΙΟΟ- 
Αὐραυδβίδῃϊ ἸΠΒΙΘΏΪΝΙ, [ἢ Τη661118. [01115 ΔΌΪΘΟΙΒ. ἃ τη6 Τορουζαῃη οί. Πριψυϑ γ γῸ αυδα ἢθς γο]υΠΐη6 οοη- 
ἘΠΘηΐαΥ ΟἸηπΐα ΟΧχ {ποβδιγὶβ Μιυβοὶ ΒΥ Δ ηη1Οὶ ἃ τη6 πδιδία ϑιηΐ. ῬΥΠητη Ἰοοιηὶ ἰθηθὶ ΠΙΌΘΥ ΡΔ]ρβοβίιϑ, 
ΠΟΥΘΙῚ ΔΌΠΙης ΔΏ}}5 ΟΧ ἀδρυρίο Οπαϊηππὶ 8]1ἴὰ5., Ουΐἷ5 51} ἰοχία υγίδοο ι86 ὈΘΟΓΓηΔ ανδηρ6}}} Π086 
[γαστηρηΐδ ἰαϊθηΐ, ἀΠΠ]σοηΐοΓ οσὰϊ. Ηΐης οχοὶρὶς οοαοχ οΘ] ὈΘγγί πηι Οοἰζοηϊδηι5, ἰὴ 410 δηΐο οθηΐαμῃ οἵ 
ΥἹΟῚ αἰ Πα 16 ΔΠΏΟΒ ΠΒΟΥΓΙΠΠ6 ΗΔΙηΠ18 δἤἴδοΐο Ρ]ΘΓΙΙΠ4 6 ΠΟ ΙΠΪΠΟΓ, Ρϑ5511ὴ ΟὐἶΔΠὶ ΤΏΔΙΟΥ 4018Π| ἰὴ 
ΡΔΙΠΡΒΘ5015 οΟαΙοἰθι5 Ἰοσοηαὶ αἰ που] 185 οϑί. Θαθῃ αυϊάθπη ρῥγοίϊοϑιμῃ [ΠῚ γαγαμη {ΠΟΘ ΔΌΓυΙΏ, ροβίααδιῃ 
ἀυάυτη ΟΡ Π]0 ἔμϊδδαῦ ἢ0}]0 ΘΠ ΔΠΙΡ]ΪῸ8 040 ἰῇ 801 ΟΥ (ΟΠ ΟΟΗΥΘΙΪ ΡΟ586, 646 αυϊβαυδπ) ἢος 
ΒΆΘΟΙΪΟ ἴῃ ΑἩρ]18 οχϑί ἰ55θ6ῖ 4] ΘΟΠΥΘΓΘΥΘ ΘΟΠΔΓΘΙΙΙ, Ιη615 ἰδ 5(11}5 ααοδά οἷιδ ΠΟΥ ροδββοί (οι πὶ ἴῃ 
Ἰπόθιῃ ρῥΓΟΪδίαπη 6556, νϑΠ θη" σϑιιάθο. Αοοραπῃηΐ ἐγᾶριηθηΐίδ ὑγ18 ρΡΔ]Πηρδβθϑίδ ΤΠ] ΟΤα, ἴῃ ΘϑΔάριη 1 ὈΓΟΓΊΙΠῚ 
ΟΥΤΊΔΟΟΓΙΙ ΟΟ]]ΘΟΙΟΠ6 γορογίδ, ππᾶ6 15 46 10 ᾿η060 Αἰχῖτη5 61 θᾶ 6 ΡΑ] Ἰηρδοϑίαδβ ργοίγδοίιβ οϑί. 05 
αυϊάριῃ Μυβ61 ΒΡ ΔΠ101 {πΘΒΔΌΓΟΒ ἸΟ111556. ΤΏ] ΟΙηπὶ ΟΠ Οοὐγα ἀΘΒΟΥ ὉΘ16 ἀσβου ρίοβα!!θ. ΡΥ ΟΥΌΪ 
ΕΠ ΓΟΥΔΓΌΤΩ ἰγάοΓῈ. ὩῸῚ ΡΟΒΒΌΠῚ αυΐῃ σταίο οΥρᾶ Υ͵ἹΓΟΒ ΟἸΔΥΪΒΒΙΠη05 αὈΪ5. οαγα ΠΙΌΓΟΓΆΠῚ 185. ΜΌ56ὶ Βγ]- 
[Δ ΠΠ10Ὶ ΘΟΠΒΟΓΥΔΠΘΟΓΙΠιὶ ἀριηδηθαία οδὶ ργδθαϊοθὴ δηΐπη0. ΝΟ ΙηΪΠ15 σΥδίιπ) ΡΥΟΠίΘΟΥ τη6 ἀ1}1}6]Πὴ0 
Ουτγοίομ,, 46 ΠῈ ΠΌΡΟΥ ῬΓΟΡΊΟΣ ργάθοϊαγα ἀθ Θοο]βἷδ τηϑυϊία ἴδοι ]α8 ΤῊ ΘοΟΙορίοᾶ ΗΔΙΘ 518. ΒῈΠῚΠῚ15 ΠΟΠΟΓΙ 5 
ΟΥΏΔΥΪ. [5 ΘηΪπη ροβίαιδπ) ᾿ΓΠ115 αἀγάθοαμ [τ|086 ἰΘχίαμη 50 ϑυγῖδο0 δαυθσὶ Ἰαύουο ἰη 6] οχὶῦ, αιὰ ἀ6 ΓΘ 
ΔΟΟΌΤΔΙΪ 5. ροδὺ αἰσοιηια, ΠΟῺ Ἰη060 46 δἰαιοί Ἰοςἰβ, ἀ6 φαογυμῃ ἸΘοίΙοη6 ἰηΐοῦ Θἀθηπά πη) ἀι] 808π|, Β[ 1056 
Τ61}}]} ΓΟ ρδἰῦ, 564 συγανὶΐ οἰΐαπη τυὖ ἀ6] 16 4 010Π 65 σΟαϊοὰπὶ 1 ΟΠ ΠΟΘ 51 πὶ. απ Δ 60 οὐἱ 'ρ56 ἀθηηδηάδ- 
γ δι ἀἰὰ ἰγΓυβίγα Ἔχβρθοίδββοιῃ, Ρου δ ὈΧΟΤῚΒ ᾿ρ51.5 ΙηΔὴηὰ Βιιβοορίδο δα τη6 ΠΙ] ΠΟ ΓΘΗἰΆΓ. 
Ουριηδαϊηοάπη δαΐθπη 118 4] ΟΡῸΒ Ῥαγϑηϊ σγαΐαϊη δοογαηΐ ργδίϊδϑ ἸὩΑΧΙ ΔΝ ΡΘΥΒΟΪΥΘΙῸ ΡΔΓ Οϑβ, [8 
σ Δ ΙΒ. 1Π| ΔΗ.) οὐΐδπὶ ῬαΥθοὔ Ορου 5 ἰδυϊοτίθιι5 (οἴ οΥ. Ουοσ τ ἴῃ ΠΌΙΊΘΓΟ (οὗ ΡῬΓΙΠΟΙΡαΠ Βρ]6η- 
Αἰ αἰββί πη ΠΟΙηΪ 8 ΠαθΘΥΪ ὑπ οπὰ ἰού ὈΪ]οἰ ϑοδύατῃ ἰηο]γίαγαμη ρῥγδοίθοί 5, ΒΌΠΊΠ]05 ΓΘΓῸ ΠΣ) ΡῈ] ΟΔΓΊΠῚ 
ΔΙ] ἰΒΊΓΟ5. δία ΠΟΙ ΐΪη68 ἀοοίΓ πα ΠΟΥ] δίθαιιΒ Οἰᾶγοβ, ΡυΓΡυγαῖοβ ΡΟΠΓἢΟΪ5 ΒΟΙΏΔΏΙ ΡΔΓΙΪΟΥ 80 Ρ6Γ- 
᾿Ππβίγοϑ δοοθϑίδθ ΑΠρ] σαηδ6 Θρίβοοροβ, δυηδηίδπ ἴθγα ἰοίαπὶ σὰπὶ ἰοὐ ἰἀπίϊδαι6 οχίθυὶβ ποιηϊηἰδα5, {Π04 
Ρτγοίδείο ρ]ογίοβιιπι ἀποο δία οἰ πβιηοαϊ φαοα ργοθοϑὶ, ργαθπᾶ Βανουὶ βίυα!ϊ ἰηἀθίθβϑια 6 ΔΌΟΓΙΒ. ΠΟ {Γιβίχα 
ΑΔ 671, ἢ66 ΟὈἰγοοίδίογαπι ἰην αἷα ἃν γί θ.5 ΟΌΤΪ ρΟ556. 
Θυ05 δυΐθιη οοἀΪο65 οἱ αι 5801] (οχίμβ ἰγᾶριηοηίΐα., [ἴθι 40 δίηστϊα Ἰ060 06 γοϊηθη σΟΙΡΓΘΠΘἀδῦ, 
βίη ὈΓΟΥνΪ σοηβρθοία ἰηαϊοδὈϊ 118. 
(1) Ῥεῖπιο Ἰοθο δχῃθθηΐανῦ ΡῈῚ ρᾶρίπδϑ 1--- 92. ΕΆΛΟΜΕΝΤΑ ΡΑΙΙΝΡΒΕΒΤΑ ΕΥ̓ΑΚΘΕΙΜΙ ΠΎᾺΌΟΘΛΕ. δαυηΐ 
ϑυΐθ 1, ῬΓΔΘΙΉΪΒ515 ΘΔρ {158 β΄ ἀδαπ6 λθ΄, ἰΐθπη οδ΄ ἀϑᾳι8 πγ΄, ἱγαρτηθηΐα ῃδδς: 1, 1--- 18. 1, 69---Π], 4. 
Ι, 10---27. ΙΥ΄ 38--ΕΥ͂, δ. Υ, 25ὅ---Ἰ, 8. ὟἹ, 18---81. ΥἹ, 49---ΥῊὴ!, 22. ΠῚ, ὅ---ξ15. ΥΠΙ, 258---Ι ΠΝ. 1. 
ΙΧ, 12--48. Χ, 8--ΙΤ6. ΧΙ, 4---27. ΧΙ, 4--1δ. ΧΙ], 40---ὅ). ΧΠΙῚ, 20---ΧΙΥ, 1. ΧΙΥ, 12--Ύ, 1- 


ΧῚ 


(9 


(1) 


αν) 


(.) 


(10 


(1. 


(ἽἼΠ.) 


(Χ9) 


ΧΥ͂͵ 18---ΧΎΙ, 106. ΧΥΙΠΙ, 21--Χ ΠΠ,10. ΧΥ͂ΠΙ, 22---ΧΧ, 20. ΧΧ, 88--47. ΧΧΙ, 12---Χ ΧΙ], 90. 
ΧΧΙΙ], 8--14. ΧΧΙΠΙ, 42---506. ΧΧΠ, 71-- ΧΧΠΙ], 11. ΧΧΠΙ, 58---0. Παοίδγθηάα βυηΐ δα βδθοι 1 Πὴ 
αυϊηΐζυμη Υ6] βοχίμ πη). 

ΑἸΐοσο ἰ0600 μοδιίδα βιιηῦ ΡΑρΡΊηΪ5 98 ---176. ΒΕΙΙΟΟΤΑΕ ἘΧ ΙΝΟΕΈΧΡΙΟ ΒΒΕΡΤΑΕ ΟΟΡΙΟΙΒ ΟΕΓΕΒΕΕ- 
ΕΠΜῚ Ο(ΟὈΥΤΟΝΙΑΝΙ. [206] ΒΙΡΟΓΒιηὗ ἢ]: ΘΟ Π65151, 14. 16---19. 26---28. ΠΙ, 1--ὃ. ΤΥ΄Ζ 1. 2. 4---ὃ. 18. 
258---20. Υ, 1---8. 6---ὃ. 9---10. 18---24. ΥἹ, 11-ἰἸ. ΥἹ], 1---ὃ. 11---16. ΥΠΙ|Ι, 1---θ. 8--9, ΙΣ, 
158---28. ΧΙ, 4--Ἴ. 12--18. 18---17. 29--:352. ΧΙ], 1--8. 10. 11. ΧΙΠ, 12---18. ΧΙΨΝ, 1--8. 11---20. 
29- 94, ΧΥ͂͵ 13--ΧΥ͂Ι, δ. ΧΥ͂Ι, 16-ΧΥΠ, 10. ΧΎΙΠ, 3--- 18. 24---80. 832. 38. ΧΙΧ, 1-- 4. 12---26. 
80---38.[36.] 81. 38. ΧΧ, 1--4. ΧΧΙ, 4--- 9. (ΛᾺ 11 οἱ 19. οἴ, οἰΐαπι ρᾶρ. 114.) 28---26. ΧΧΙ, 2---18. 
22--- ΧΧΠ], 10. 18---18..117---20. ΧΧΙ͂Υ, 1---Ἴ. (Λα 21 εἰ 22. οὗ ρας. [14.) 82---89. δ2---617. ΧΧΥ͂, 1---9. 
11--- 18. 20. 21. 21---ΧΧΥΙ, 9. 18---20. ΧΧΥ͂ΙΙ, 258--- 84. 81. 38. ΧΧΥΠΙ, 4--- 6. 8---14. 16---22. 
ΧΧΙ͂Σ, 18--20. 25---29. ΧΧΧ, 16---18. (Δὰ 19 οἱ 20. οἷ. ρᾶαρ. 1714.) ΧΧΧΙ, 20---856. ΧΧΧΙ͂, 10---21. 
ΧΧΧΙΠ, 18--Ἰδ. 17. (Αἀ 19 οἱ 20. οἴ, ρ85. 17...) ΧΧΧΙΨ, 4-.11. 14---923. (Αἀ 20. 28. 29. οἴ, μαφ. 114. 
30--ΧΧΧΥΎ, 14. (Λὰ 14 οἱ 15. οἷ. ρας. 114.) ΧΧΧΥῚ, 2---80. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 14---80. (Αα 8---Ἴ. οὗ, ρᾶρ. 114. 
ΧΧΧΥΙΠ, 6 -- 12. 20---21. 26--80. ΧΧΧΙΧ, 1-ΧΧΧΧ, 15. 21-- ΧΧΧΧΙ, 41. 46--- 49. 56. 57. 
ΧΧΧΧΗ͂, 1---28. 85. 86 --ΧΧΧΧΊΠ , 4. 6---10. 81---58, ΧΧΧΧΕΙ͂Ν, 5--10. 12---16. 31--ΧΧΧΧΥ͂, 1. 
ὅ---9. 17--21. ΧΧΧΧΥΠ, 4--7. ΧΧΧΧΥΙΠΙΙ͂, 1ὅ--1 ΧΧΧΧΙΧ, 1. 9. 13--- 18. 24---27. Θιιδο 
Γγαστηρηίδ νἹἀ ΘΓ 5860 1}10 4 ϊηΐϑ ΒΟΥ ρΡίδ 6588. 

Τογίΐο Ἰο60 564 ΡΑρΊ 8 177 --- 808. ΟΟΡΕΧ ΟΕΝΕΒΙΒ ΒΙΒΙΙΟΤΗΒΟΛΕ ΒΟΡΠΕΙΑΝΑΕ ΝΟΡΕΚΕΙΝΕ 
(4 ΤΙΒο ΘΠ ΔΟΓ0) ἘΣ ΟΕΙΕΝΤΕ ΑἸ ΑΤΌΒ. Οοπηρί (θη. 1, 1---ΧΊΥ, 6. (φᾷ. 216.) ΧΥΠΙ, 24---ΧΧ, 14. 
(ρΡᾶρ. 224. ΧΧΙΨΝ, 54--ΧΧΧΧΗ, 18. ϑάθοι]ο οοἴανο ΘΟ οχθαηΐα βου ρύι5. 6556 νἹ] ἀθ Γ. 

Θιυαγίο Ιο60 ᾿ἸΟσΈ ΙΓ ΡΔΡΊΠ8 811---812. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡΑΤΙΜΡΒΕΙ͂ΤΑ ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΜΙῚ ΙΟΗΑΝΝΙΒ: ΧΠ], 
10-- 17. 19 --- 20. 28 ---24. 26---27. ΧΥῚΪ, 7--- 8. 12 ---18. 1 --- 16. 18---,19. διηΐ Μιυβοὶ ΒΥ ΔΗΠΙΟΙ, 
βοΠρία 4υϊηἴο Υ6] φυδῦῖο ΒΆΘΟΙ]Ο. 

Οιυϊηΐο Ἰο60 Ιοσυπίιν" ΡΔΡΊΏΙ1Β 818-- 314. ΕΝΑΘΜΕΝΤΑ ΡΑΙΊΜΡΒΕΒΤΑ ΡΕΟΡΗΕΤΑΕΒΕ ΕΖΕΟΗΙΕΙΙΒ: 
ΙΥ. 16---ΟΘΥ, 1. 2---4, ϑυηύ Μυβ6ὶ Βυ Δηοῖ. βου ὶρία ΒΘ. 1η0 ἴθ γ6 5866 110. 

ΘΟΧίο 000 ἀδηΐι ρϑ 5] η15 815---8510. ΕΒΑΘΜΕΧΤΑ ΡΑΙΙΜΡΒΕΒΤΑ ΠΒΠῚ ΒΕαΌΜ ΤΕΚΤΙ: ΥΠ|, 88-- 
ΙΧ. 1. Εἰίδιῃ ᾶθς Μ56ὶ ΒΡΪ ΔΏη1ΟΙ διιηΐ Υἱἀθηίαγαια βουσὶ μία βάθοι]ο αυ]ηίο. 

ϑορίϊηο ἰ000 ρᾶρίηἰβ 819 --- 320. Θχβουρία βυηΐ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΒΑΜΟΕΌΜ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕΊΑΝΑ: 
ΟΧΧΧΧΙΚ(Π), 7-8. ΟΧΧΧΧΙ(ΠΠ). 1---8. ΟΧΧΧΧΙΝῸ(), 1---ἰ18. ὅδθοι! βυηΐ χυϊηί! γ6] αυδιῖ!. 
Οεΐανο ἸοΩ0 μᾶσίηᾶ 321. μαθοία ΕΚΑΘΟΜΕΝΤΟΜ ΤΙΒΟΗΕΝΒΟΒΕΊΑΝΟΜ Π18ῈῚ ΟἜΧΝΕΒΙΒ: ΧΧΙΥ, 9--10. 
11---48. Εἰυδάρῃι ΠΥ] ρᾶγ5 δϑῦ δίᾳιιθ οοάθχ ΕἼ ΘσΙΟΟ - Απισυδίδη8. αὐδ.Γ [6 ΓΘ 5460 }}}. 

Νοηο Ἰο60 6846π| ρασίηδ δαἀἀυηΐῦ ΕᾺΛΑΟΜΕΝΤΑ ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕΊΑΝΑ 00 ΕΥΑΝΘΈΠΙ ΜΑΤΤΗΑΔΑΕΙ: 
ΧΙ, 11--- 19. 28---25. ἘΒο]ααΐδα βαπί οἰαβάθηῃ οοὐά οἰ ΒΆ66.}}} [ῈΓῸ βορέῃ, οαϊι8. Δ]1ατοὺ [0118 


ΠΟΙ 6 ἙΟΟΟΪοΙ5 ΤΙΒΟΠΘηἀογῆδηϊ 1. οαϊίδᾶ συ ηί. 


ΧΗ͂Ι 


6 χυΐθιι5 Ομ θ 5 181 αδΘΥΐ 5 80 5ἰησιυ δίῃ ἀϊοοηάιπι ὁ5ῖ. Θιιοα δηΐθαιιδηη ἰδοίδιῃ, ὈΓΘΟΥ ΘΙ αἰοΆΠ) 
ἀ6 {γγ}]15 αὶ πος 1 γΟΪ ΠΏ] 6 ΡΑΥΘΓ δίαι!α ἴῃ ῬΓΙΌΓΟ ΓΟ Θ 615 δης ᾳαογαμ σΟαϊοι ἰοχίθ.5 8 1101 δι ηΐ. 
Ηοϑ5 ἴῃ) ργϑϑίδι! 0η 6 ὈΓΙΙΩΪ ὙΠ] 8. ἃ ΓΥ̓ΡΟΟΥΔΡἢΪ5. ὉΥΟΪ5. δ 86. ΡΟΥ ΒΒ Π|18 αΙ ΘΒΘ Κα οὐ θανγίθηΐ πη6 080 
ΒΙΙΆΘΟΓΟ δίαιιθ διοίοσγο 1018 ρᾶγαίΐοβ αἰἶχὶ, υὖ 1Πς ΓΔΘ ὉΠΟΙ4165., ἀΙΘΙΠΔαΙΠΟ ἢ ἴῃ δηΐ αι 85811}18 ΤΟΙ ὈΥΔΏΪΒ 
αγᾶθοὶβ ἱπυθηλιπίυν, βαρ Πἴογ στρα ἀογθηΐαγ. Θαοὰ υἱ ν᾽ Γ18 ἀοΟ.15 ργαυβϑι πὶ ἰδοΐι πη 6586 ΘΟ Πα ΘΌΔΙΏΙ5, ἰΐδ 
ΤΟΥΘΓᾺ ἃ 0015 ΤΠΔΡΏΟΡΘΙΘ ΘΟ ΡΓΟθδίυπη οϑί. ἢ Θυυμ νΟΥῸ 146 πῇ ἰὐρὶ ἃ ΠΟ15 118 οὐδ ΘΧΦΥΪΘΠα 5 
οΟΟ οἰθι15 Δα ἢ 1001 οϑβοηΐ, αἱ 80 δη01Α 111 5511ὴ8 ΒΟΥ Ρί ΓΘ. ὉΠῸ18118 ΓΔΙΟΠ6 18Π| γᾶὺῦὶο Πη]040 Γαοοθϑβουιηΐ, αἱ 
οοάθχ ορίἰβίυ!αγιη Ῥδυ]] λυ ὉΠ ΘΠ ΔΟ ἶΔηι15 ἴῃ Απροάοίϊβ οαἰΐι8, υὖ οΘοαοχ ἀθηθβϑὶβ ΟΧοηϊθηβὶς ἢυὶς 
νη] Ἰηϑογίαδ. ἰὴ ργϑοίδ: 0η6. ΑΠΘΟἀΟΐΟΙ ΤΏ ΠΟΒΕΓΟΓΙΠῚ ΒΔΟΥΌΤΙΙΏ οὗ ὈΓΟΪΔΠΟΓΙΙ ρᾶρ. ΧΙ. ΘΧΡΟΒΕΪΠΙΙΒ 
410 ἰᾳγα οἃ ἰὴ ΓΘ υἱϊ ΠΟὈΪΒ νἀ Υ τ Γ. ΠΟΟΘΌΪΠη118 ΘΗ]Π, ατι86 ἴῃ {Υ}15 ΠΟΒΙΓΙΒ ἃ βου ρίιτα σΟα οι η] ὉΠῸ]4]111| 
ΒΘΟΌΠΑΙ ΟΥ̓ ηἶδ5. ΟΠ ΒΙΠΟΟΙ διιηῦ ΟΙΏΠ65 ἴθτα ροϑὶ βϑρίπημιπι)ι βϑοοι πὶ 5ουὶρίϊ, τοοθαδηΐ, θϑάθῃ ῥγορὶι8 
ΔΟΟΘΘΓ6 δα ΘΧΘΙΙΡ] γα ΔΗ αυΟΥἃ 68. 8 ατ186 1051 ροϑβίθ Οὐ 8. ΘΟ 665 ΟΟΙΏΡΟΒΙ 5ἰηΐ. Ηδο τ ]ῃϊ 58015 6556 
γἱδαη οδ΄, ὈΘ6ὴ6 βοίθης ΠΟΥ ΠΟῚ ρο08556 υὐ ΟἰΠ5 018 ΘΟΟ 1615. γὙ6] ἔγδρτηθηθ ΘΧρΓ ΘΙ οδιι588. ὨΟνΪ ἰγρὶ 
ΒΘ. ρδηΐαν Γαπἀδηΐαγαιιθ. Νὰ ἰδηθη πᾶ ἴῃ ἰρ88 51Ππ|Π{π4|Π|Πὴ6 αἰ γθη 8 οϑϑοῦ ἰδίαι, 1[Δ0511}}}18 αιι86 
γοσδηΐ ἰΔΡ1Ἃα] ἰηςῖ58. ἰοχῦθα.5 σοαϊουχη 6α 115 Δα 8 δυηΐ. 5Ὶ1 αι] γ ΓῸ ΟΟΓ ΔΕ] ΠΟΙΏΪ 65 Τ6]1ογὰ τη6 ἀδθιηί, 
᾿πηϊληίθ 5, 1ἃ αιοα ΙΔ ΧΙΠη6 ΘΟΙΏΠΊΘΠΔΟ, ΘΧΘρΙ μη 4υ04 ἀράϊ οοαϊο6 ΕὙΙΑΘΓΙΊΟΟ - Απισιιδίδηο ἰοΐο ᾿ΔΡ14 1 ἰΠ6Ϊ50. 
αἴΐᾳι!α στα 55 τη χη θοῦ ηί. ΟὈηΐΓἃ ἢ1}1] ΠΊΟΓΟΙ ἸΠΪ4 105 ΟΧΙΒ ἰηδίογοβ, 48] ἢ6 6 ἀΟΟΟΓΙ διηδηΐ οὐ Υἱ τὰ ΡΟ ΠαΪ 
᾿ϊοθης8 τη10 ΤηΔρῚβ αιιδπ ὈΘπΘίδοίοΓΌΣ ΤηΘΙ0Γ18 ἀΘ]Θοἰδης(Γ. 

Βαχὶὶ δυΐθιῃ ἀθυβ Τ. Ο. Μ. υὖ ἸΔΌΟΓΘΒ πηοὶ Εἰγοᾶ [Θχἕι πὶ ΒΘΟΓῸΠῚ ΟἸΏΠΘ65 αυδην 8. ΠΡΟ ΓΘ οἵ ΘΟ] 586 
να {15 αἰνίηδθ ΘΟ] ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΓᾺ ΡΓΟϑΙηΐ. ΜΔΙΟΥ ἰδ5. ἢ60 1118 66 1051] Π}]Πϊ ργοροϑίίϑ δῦ αἀυϑιῃ (ἢ γἸδίο 
ῬΓΟΘΔΙῚ. 


ΟΡ θΘΌΔη 1, 105186 Ιη6η86 ΟΟἰΌΓ. Θχοιηΐθ δηη] 58] 18 1800. 


Ι. 


Ῥγηδ ᾿γ Ὁ] ἢαϊὰ8 {Π65ΔῸΤῚ ΡΔ]ΠΠΠΡΒΘΒΓ ποῦ (18 ἀδία δῦ Δῆη0 1848. Δὺ 0:50 ᾿πνϑηΐοσα Υἱγὸ ΟἸΔΥ 55.110 
αυ}} 16} 0 Οπυτροίοη ἴῃ ρῥγϑοίδι θη ΠῚ οα] {ἰτα]υτη δος: ΤῊ [6518] Ἰοζίο ΓΒ οἵ Αἰ μδηδβίιβ, αἰδοονογρα ἴῃ 
8 δησίοηΐ δΥΤδο ὙΘΥΒΙΟΙ, δηα οαϊίοα ὈΥ ΥΥ̓111184πὶ Οὐγοαίοπη. [Οἱ Ὠἰδίογί ἰγδαϊΐαν ΠὈΓΟΓΆΙη ΒΟΥ Ρ[ΟΓΌΙΏ 6Χ 
τηοηδϑίθυίο (ορίογυμῃ Νι(γθηδὶ, αυοα δι. Μαγῖδα ρίρᾶσγαθ σορποχῃϊῃδίι πη οϑῦ, 8Πη15 1838. οἱ 1847. ἴῃ 
Δίιδοαπὶ Βι δΔηηϊουμη δἀνθοίοση. Οαδ6 ΠΙὈΓΟΓΙΠῚ 1258. 6Ο]] ΘΟ ο αἰαιι8 ΘΙρίϊο, αυἃ ἰοὺ {Πα 58} δηςαυ δ 8 
ΒΌΠΙΠΪ ὈΓΘΕΪ 80 ἱπίθυϊται νἱηά]ολ! ἰηχαα 1 Θγαγιπη ἀϑ0πὶ ἰγδά ] Βαηΐ, ἰρ51 ποπιίηὶ Βυἰδηηΐοο ρ]ογίοβα ϑϑῖ. 
1158. ἴῃ ΠΌΤῚΒ. πηαχίτη σοαΐοιπὶ ϑυγίδοοῦιπὶ οορίᾶ οϑῦ. ΘΌΟΓΌΠῚ ἰῇ ὨΠΠΊΘΙῸ ἰηβίσηριῃ ἰοοὰαπ οσσαραῦ ἰ5 αυὶ 


") Οδίδγαπι ρϑγέθοιο νο] πα ηἷβ 1, ΤΥΡΟρτγαρμίοα ἴῃ ΘΟ] ΘὈτὶ ἀγέϊαπι γε βευϊμηαὰθ οοτίαπι πα Ῥαγ δὶ 18 πα ροσ ΒΑ ἱἴο ἴΔη- 


ἴλτα ἰᾳαάϊουτα Π]αδέγ πὶ δά θη ἱμνθηϊῖ, αὐ ΓΥΡΟΡΎΆΡΕΣ, 408 πηοᾶο ποπιίμδν!, ργίπηο Ορθγαπι οἰ αβηλοαΐ ρυϑθπιῖο ΟΥ̓ ΤΘΠΤΟΓ. 


ΧΙ 


βου ρία ϑ6υ τ δρίβοορὶ ΑΕ ΘΟ ΘΩΙ οχ Επγο ίδηδ ἤδογοϑὶ οἰδυὶ σοηϊ ποῖ. ΝΟῊ Θηΐμῃ ἰΔηΐαπ) 108 ΚΥΓΔΟΘ 
ΠὈγοβ σοηξηθύ, ᾿η6 61] βιιπί οἱ αἀγᾶθοο 4110 ΡΥ ΒΟΥΙΡ Ϊ ογϑηΐ βουηοηθ ἀπάπμη ἀΘρογαϊ, 564 δῦ ϑυγίδοο 
68 ἱδχία, αὦ] [πᾶάΐϊοα αὐ] ηο Οπγοίοῃ Ἐ) 5860 }}]0 ΟΠ δχθιιηΐθ ν6] ἀθοίηο ἱπθαηΐθ βουϊρίιβ δϑί, {ΠῚ} 
᾿Πθγογαπη ΥΔΘΟΟΓΊΠῚ ΠΟΙ ὈΥΔΗΔΓΌΠῚ ΒΘ ΟΠ 1 ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ ἀΔΡ. ΠῚ οϑιι558 ΒΡΟΠΡ 8 ἀβἰδίογιιμη ΓΘΙΧΌΪΔ6. ΒΌΡΘΙ- 
δυπί ρΓΘ 5 5586. Οὐδ το] αυϊὰ5 ααὰη (Οὐ 168 Οπγαοίοῃ δΔηϊπηδανογίββοί ΡΔΌΠΟααΘ δοοιγδίλιϑ 
Θχϑιηϊηδϑδαί, τηᾶρηϑδ οὑπὶ νο]αρίδία 1ηΐ6}]Οχὶῖ, η88 6586 ΘΥΔΏΡ6]11 1086. Δ] 6 γᾺ5 6454116 ΔΙ1}}}}}551Ππ|85 [Π1Δ6]5 
Ηοπιοσί, ἰογίϊα8 [[ὈΥῚ 8168 Ε011418.(. 6. αυϊθυβ οπμηὶθιϑ. ροϑίαυδηη ὈΓΟΥ ΘΙ ΘΟΧΡ] Ιου, ἀπὸ ἰαχίιι8 
ΘΡΘΟ 8 ΔαΑΙαΙ, δἰΐογυπη [10ὰ6 -- ΕἸ. 69 υϑᾳι6 77. -- ΟΑαἰίογυη ΗΟ. ΕΤαΐ ἰὴ ΥἹΓΟ ἀοο ΒΘ] 1ὴ0 
Ργοροβίζαμη οὖ 086 ἔγαστηρηΐα ΡΥ ΟΡ δία Ἠομηθτὶ θἀθγοί. Ῥοβύ νϑτῸ ὑτροηΐθ Δ]1Ογὰπῃ Εἰ ΓΟΓΈΠῚ ἱΠΡΤῚ ΠῚ 18 
δΥΓΙΔΟΟΥΓΌΙΩ ἰΓΔΟΙΔΠΘΟΓΙΙη οὐΓ8, 6Χ αΥ̓ϑθοἷβ [1115 ῬΑ] ΡΒ 6 5015 πο ΘαΙαΪ η8] Ηοηθσαη. ΑἸΐσΓα ἱ. 6. 1686 
[γασιηθηΐᾷ 'Ρ056 ὈΓΪΠΊ αι ΥἹΑΪ Διο 0 ΔΠηϊ 1849. 0 ἰΘΙΏΡΟΓΟ ααὰπὶ Θα 6618 11}18 νοΠ Ι ἢ ΘΥ ΟῸΡΙΘΌΔΙ. 
ΟΡΟΓϑὴ ἀἄἀγ6, (Γοίο 15 Θά θη ΘαἀΘΠ6 1 ΟΟΠ51 }Πππὴ ΠΟΠα απ δοϊθοογαῖ:; ἰδίηθῃ ΡΟΣ ἶδ]ζ. 418 5ΘΙΏΡΟΙ ΟΥσἃ ΙΠ6 
γοϊιηίδία ογαΐ, υὐ να γ]8Δ5 ΘΟ 65 80 0.50 ἰδ Θχϑουρίαβ Δα ΠῚ ΌΘΓΘΠῚ Ἰρϑυη 116 ΘΟΘΙΟΘΙῚ ΡΟΥ] 5 ΓΑγθη. ΟἾ118 
Γαΐ πιθῃ 00 6 πὶ ἴθ6] ἴῃ ΘΙ ΠΟὨΪΟῈ15 πηθ 8 ΝΟΥ Τοϑίδιηθηθμ 1850. οἱ 1854. Θιυμπὶ ΥὙ6ΓῸ 6Χχ ΟἸγθίο {615 
ΓΟΒΟΙΥΊ5Β6Πη, 8118 Δ ΟΣ 8 Θὺπὶ ἰδ Οὐουραίιπι 6886 αὖ ρΑ] 1 Ππηρβοϑίδϑ [1086 ἀγδροὶ ΓΘ] Ια 185 ΠΟἢ 81Π]0108 
(οσἸαγοῦ οάδγθ, ορϑῦϑδιηῃ ἀθαϊ αἵ ΤυΓΒι18 οὐ αυδῖῃ ρυπσιη Ποπαἀΐηαπη νθηΐγοη. Θυοα υαδὶ οοηθρῖς, νογο 
ἱπριηΐα 8ηηὶ 1855... Ὠ1Π1] δης ααΐ5 Πα αυδ εὖ ἀγδθοδ [μπὸᾶ6 50 ϑυσῖδο0 δυο ἰαχίι Ἰαἰοηϊα ἰηνοβι}- 
θΆΓΘΙη. [γοϑίσϑ 4] ἰΔΌΟΥ διὰ Οχίριιδ ογαΐ, ῬγϑΘΘΟΥ Ὁ απ ΘδΘ Ια τη} } 00 586 Ρ᾽ 5 Πα 1] 1 Θδϑϑί ἀλη 
βΘΡΘΠΙΠΊ., ΠΘ4Π6 6568 [ογτοπΐ ΜΌΒ6] ΒΥ ΔΠΏΪΟΪ αὖ 8110 Ἰ060 νδηϊάδα 1Π 6 γδθ ἰῃ [518 ΟΠΘΙΏ1ΟΙΒ ΓΟΒύΔΙΓΑΓΘΏ ΕΓ. 
ΝΙΜΠοπηα8 οοπίσὶῦ αὐ Θχοορϊβ Ρδ11015 αηΐι8 ρᾶρίηδα Ὑθγβι 118 ---- οἵ. ἰηΐτα ρᾶρ. 8ὅ. --- ἰ(Δληΐαη ὨΟῚ ΟἸΠΠΪἃ 
ἰασογθπι, Π66 ἶδὶ ΓΆΓΟ ἀ6 γεσᾶ σοῦ οἶδ Ἰθοίϊοπθ δ]ίχιδ ἀυ 1 ἐλ :10 τοιηδηρσοί. 

ἴδιη ὈΓΟΥΪ ΟΡ αἰοθηάιπὶ οϑὶ 4.86 ΟΟ061018 Ταΐ]0 511. 1Π106Γ ατϑθοιβ, 48] ΠΟὴ ΥἹα ΘΙ ἢΪδὶ 1086 ονἂῃ- 
Θ6] 11 ΟἸἸπὶ ΘΟΠΙΡΊΘΧῸΠῚ 6586, [ΟΤΙΏΔΙ) αυδίογηλιδη ᾿δυθῦαΐ; 4086 αἰππὶ 8 ΒΟΥΙΡΌΟΓΟ Κὅυγο δὰ οοίδνδῃ) 
ἰγδηβίουτοίΓ, Ρ]ΘΓΙΠΉ416 ΠΠΘΙΩΌΥΔΉΔ6, ρϑϑβ8 τὴ οἰΐδηη ἰρϑ 8 ἰθχίιβ Ἰ]ΔΥρΊ 18 8050 155158 ἀθ στ πηθηΐαπη [δοίη 
θδῖ. ΜοιδΥδηδ ᾿Γὰθ 8115 οοαϊοὶθιι5 ἰδηΐὰθ δης αι α.}8 ὑθηαϊ6 ΠΟ ΘΧΟ61110. ΑἰΓΑΙμΘη τη [ἀϑΟΌΏ, ΠΟῚ 
[ὰ Πανοϑοθηΐθπη ΟΟΙΟΓΟπῚ ροί. Τοχίυβ, υὖ ἴῃ Θαϊ0η6 δοοιγαίθ ΘΧΡΓΘΘΒῸΠῚ ο8ΐ, Δ4ἸΙΔΥΒ ρϑρηδ ὈΪΠῚΒ 
ΟΟἸΠΠΠΪ8 80 Ρ..18 δδύ; αἸΔΥΪ5 ΘΟΙ ἢ ὙΘΓΒΙ8 ΥἹρίηπ! αυΐηααθ οΟ]]οΟαϊ 5αηῦ. δουρί Γα ἈΠῸΙ8|15 δῦ 60 ὁΧχ 
ΒΌΠΟΓΟ απο 58601}}}8 αὐϊηΐο βοχίο βϑρίπηο Ρ]οσαηααθ Δα] ὑππὰ 6556 5018. ΘΟΔαΓᾺ5 ἸΡΊ Τα, οἱ γούα ἃ 5 
᾿ΠΠ ΟΓΆΓ ΠῚ [ΟΥΤη85., ΘΆΒ6 16 Ρ]6ηΔ5 πθοάϊπη ἴῃ 8} {{{π4||]Π 61 ῥγοἀποίαβ μαθοῦ. δίηραϊαδθ ν γῸ [16 γ86 Ἰηδρηὶ- 
ὑπάϊποιη θα 486 ἴῃ Ρ]ΟΥβαι 6 ΔηΓα1551118 αϑύ οοα οἰ θι.5, οὔδπι ἴῃ ἔΓΑΡΤΩΘ ἢ 15 ἨοΤηΘγὶ θοάθιῃ ϑθνθῦῖ Θ06 166 
ἰῃν θη 8, Ρ8}}} }]0 οχοραϊΉ. Ουδ τὰ δὰ αυδίίζιοσ πιαχίπιθ σΟαϊοι πὶ 51 }Π{π|]η6 πὶ δοσραϊξ, ἀαογυη ὑγ6 8 05] 


ΘΙ ἴπη8 οἱ αυδγίιμπη ῥγορραϊοπι οαϊζαγὶ βυιηβ. ΤΥΘ8 111 βυηΐ: 1. το] ᾳυΐαθ ονδησθ]]οᾶ6 ἴῃ ἸΏΘΙΠΌΓΔΠ8 


Ἢ ΟΕ1.]. ραρ. ΧΧΧ., ἴῃ 41} ργοθδθη τ {ἢ 6 νοϊαπια ἤογπηθαὰ 8 ρϑτί οὗ ἴμ6 οο]]θούζοη σῇ ῖοἢ ττδ8 ἀθροβὶῖθα ἴῃ {ῃ6 
ΠΙΟΠϑδίρΓΥ οὗ δι. Μασ οαΐίραγα Ὁ. Μοβϑβϑ οὗ Ν βιδῖβ, ὑπΠ6 ΑὉθοΐῖ, τῆθ ἢ6 τϑίατηθα ἔοι Βαράδα ἴῃ Α. Ὁ. 981. ΤῊ Ϊ8 
που ἃ τον ἴῃ 6 ἀδίβ οὗ {π6 ὑγϑηβοσγὶρί ἴο Π6 Θὰ οὗἨ [86 πίῃ, οὐ [86 ὈδρΙ πηΐηρ οὗἉ 1Π|6 ἰδίῃ ὀοηζυτΥ δἱ {Π6 Ἰαἴθδιί. “' 


ΧΥ 


Ρυγρυγαΐα ἃγρθηΐο οἵ 870 βου ρίδθ, αυ88 1840. ἴῃ Μοπιτῃ. 580γ. 1η64. ΠΟΙ 118 ΟΟἀϊοιμη Οοἰζοηϊδηὶ (1), 
Οδαβαγοὶ (Ν), γαϊοδηὶ (Γ) οαἀϊάϊπιβ; 2. ἀὰο {μιὰ ἰγαστηθηΐαᾷ ρδ]πιρϑοϑίδ ἰη Μοημη. 580Γ. ἰη64. Νον.. 
ΟοΙ]]οοΐ. γο]υμηη6 1. ἃ ΠΟὈΪ5 οαἰΐα οἱ Γαργδοϑοηΐδία [80 51Π|}}} αυοα αἰοιπηΐ ἰδῦυ]8 11. ηυπι. ΠΥ; 8. αἰΐογα [66 
[γταστηθηΐα ρ]Ππρβοϑία θοάθηη νο]υμΐηθ οαϊΐα, ΔΌΟΣΠῚ ΒΡΘΟΙη6 ἢ ἰΔΡΙΑΪ Ἰηοἰδη ἰὴ ΑΠΘΟα. 580Γ. οἵ ῥγοί. 
ἴθ] 1Π. πὰ. ΥὟΙ. οχμθυϊη8. Αα αἴιὸ5 δοοθαϊς Δ] ῈΥ οοαϊουμη ΘΥδησ ] ]Οσα πη ἴῃ ᾿ἸΌΤΙΒ ΡΔ]1Π}056515 
αὐ! οΥγίδηϊβ ᾿γθηο τι πι, Οἶ15 ΒΡΘΟΙπθὴ ἃ Κη 6110 Θχῃ] τη αδὺ ἰδθυϊα 111. οἷν ΌΤΙ, αυοὸ ὉὈΠΡ}1186 
[ταρτηρηΐᾳ οἰμ σα οἰπ γ8 115. 81115 ΕΠ ΠΟΓΆΓ ΠῚ ἸΠΟΠΙΠΊΘΉ 5. ΓΙ [ΌΤᾺΒ5 αθαϊΐ. ἢ Ῥγδθίογθοα σοηΐοσσὶ ροίσϑί 
ὁοάοχ [,Δυαϊδηι8 δοίαπὶ Δροϑίοϊοσιπη ατϑθοιβ οἱ 1, η}8, ἰἴθπη ἰδ [Δ]}10Γ σοάοχ Μαίζῃϑοὶ ρ 81} Ππ|ρ 56 5015 
ΟΠ] 6515. ΙΔΙΊΎΘΓΟ 4ΙΔΟΡ ΕΣ Δὴ ἤδ6ο 1 ΟΓΆΓΙη τηϑση 40 τηοηππηθηΐιη παδοδί ἴῃ ἀσἤηϊοηαδ, δοίδία 
οΟὐΪο]5. Ῥοβίδοιῃ ἰπ46 δαίδίθιῃ ΘΟῃΟΙ μα ΘῃΓῚ ΟΡΡΟῺΪ ροίϊθϑβί χιοα 1,80] ΠοΓη ΘΟΘΪΟΙΠἢ ΠΟΠΠ1}}1 δη 141}15511||, 
[ΘΓ α05 ΥΘΓΙΡΊΠΙ ἰταστηθηΐ ρΡΔ]πηρϑοϑία Θδῃρ Δ] Θη518, οι θηΐ, (ΘΥΓῸ ΥὙ6] αιᾶγίο 886 οι}]0 βου ρίϑ, τηᾶρηϊ- 
(υἀϊηθ 1 ΥΑΓΠ. ἸηΔΧΊΤη6 ΘΟΠΒΡΙ Οἱ διηῖ. 5'6α ὨΘ6Β610 δὴ 68 ἴῃ ΤῈ αἴνογδα [που γαῖ ἀτϑθοδα βου ρίαΓδα οἱ 
Τἰϊπ8θ. Αὑγδθοδγιπη ΘὨΪΠΏΥΘΙῸ 1 ΥΔΡΌΙ ΤΠ ΟΠ Θηΐα ΘΙ ὈΥΔηϑΟθἃ 4τιὰ6 ΠΟΥ ΟἹ ἑ πὶ 8Δη(14ιι55τη8., υἱ 
οοάοχ Εὐϊἀουοο- Απρυβίδηυβ, γαίδηιβ ὈΪΌΠΟΤΊ οοάόχ οὐ δαγγανίδηιβ Ροηίϊαίθυοἢ!, Ὑδύοϑηδ Ὠ]0η18 (8551} 
ἵγαρτηθηΐδ, ἰγαρτηθηΐα ΝΟΥ Το βίϑιη ΗΠ] ρΔ]]πιρβϑϑίᾶ ἃ τη6 6Χχ οσὐἹθηίθ 8 ]δΐϑ ΒΡ ΘΟ] 8 ὈΥΙΩΪ, Βθοιηαὶ, ἰσγ], 
οοάοχ αθῃθϑὶβ Οοἰζοηῃΐδηι8, 68 ΟἸηηΐᾶ Ππη6α]8η|Ὶ αιιϑηάδιη Πἰ ΓΟΥΔΓ πὶ τηδρη θη Ὠδθοηΐ, ΘϑΙΠαΊ16 Υἱχ δὺ 
811 ΥΟΪΌΠΊΪ 1 ΡΔΡΥΓΔΟΘΟΙη αἰνθσβᾶη. ΟΠ ΤᾺ ΟΟαϊΟΠ ΘΟΥΙ 41] ΡΓΟΡΙΘΓ ρϑυη ΡΘΏΠ5 ὉΠ0]Δ]1Πὶ 
Π{ ογαγιη ἃ ρ]οηἰ τἀ ϊη6 ἰΟΙΙΉΔΓΠπὶ ἰδπ γυῖα ἀαἢδοίθηςιπ μοβίθ τ ΟΥ 5. δοίδι 5 1ἸΠ6]1οἷα ργδθ 56 ἔθυιηῦ, Ρ] ΤΙ 
ΒοιρΡίυγαθ τηλρηϊ 1] η6 νου. ΟΥΟΒ. δ ροσδηί. ΝΟΟ ῥγδοίογθυ πα πὶ οδῖ, ἰῃ [108 ρ8]Πρ86810 ΤΟ ΘΗ] 
ΘΧΘΙΏΡ]8 Ὁ}6]18}}5 ΒΟ ρύυγαο ρτοαποίδα (ΟΠ 01816 αἰ] ὄγόθ) 0 ρ]δπὸ ἀθθ5886. Τ8]6 δῦ ρᾶρ. 48. 00]. 2. γϑῦβα 16. 
πελεσθ. ἰΐδιι μᾶᾷ. 66. 60]. 2. γογϑι 8. οὐ ἰῃ ἀνου, ρϑρ. 70. 60]. 2. γ. 11. ὦ ἰῃ αὐτω, Ιηλχίπηθαιι6 ΟΔρΙΓ]ΟΓ ΠῚ 
ἰΠΒο 10, αιδθ ῬΓΟΡίΘΥ Ἰα ᾿ρϑιχη 8118 τηδληϊ ΒΟΙΡρία 6556 ὙἹΑΘΙῚ ροδϑϑί, ἢἰδὶ δ} }01] 1 ΒΟΥ ΡΟ 115. ναὶ 
Δα αἰ απποη 5 οἰ αβιηοάϊ 5 1 16 ΤΔοΐαπι 6586 οαγίαπι οϑβοῖ. Οὐἶπ8 τοὶ ἰμβίρηθ δχθπιρί αι ἴῃ δἰίασο οοαϊ απ), 
ἀθ χυΐϊθιι8 ΒΌργ ΑἸχΙπλ5, ρδ] Πρβοδίοσαμῃ (ΘΓ γίδηογυσμη ΟὈβογνανίμηιβ. θα ΠΟ] Πη115 ἤθη α] 6 ΓῺ Θἃ8 
ΓΟΒ 50.118 Ροβοαυ. Ομηηϊυπὶ αι86 ἢ νοῦ γαίίοπο Ὠδοϊΐα οοαοχ 46 40 αιϑου βοχίο 58 ΘΟ. 0 τὶ 
ΠΟῺ ᾿ΠΪΌΤΙΟΓ υἱἀθίυγ; Βοχίο ΥΘΙῸ ΡΟῦΠΠ5 αυ8πὶ 4] ηἴο βου ρίΠη ΘΧΙ ΒΕ11Π]0. 

Τπὐογραποίΐο ἰοχίιδ 5 ρ]16ἱ ραποίο Πύ; ποαια 1ἃ νϑγαπὶ Βθηϑι Πδροί, βῖνο δὰ ἰρβίπι οδρυΐ μΟΠΙῸΓ 
᾿ἰογδθ Ῥγδθοθαθηίβ, ἃ ψιοὰ ΠΟΥ βο]εΐ, δἰνθ, αοὰ γᾶγῸ ΟὈΒΟΥΥΑΥ 18 (οἴ. ΘΧΘΙΏΡΙ τα ἴῃ ἰδθυ 8, ἸΔρ ἀϊ 
[Πη0188) Ῥᾶ1}10 ᾿πΐδυ σοι Ἰοσιπὶ ἰθηθί: ΟΔΡΓΟΡίΟΡ ἴῃ ΘαἸΠΟΠ6 ἠοβίγα θοάθιῃ υὐϊᾳὰδ ΙοοῸ ΟΟἸ]]οοδίαμη 68ῖ. 
58606 ΥΘΓῸ Ρυποίαπι θη Δαροβίίαπι δῦ 00] ν6] τηᾶχῖτηθ Δα ΡΟῺΪ 8016 ΐ, ἸΡΓΪΩ}158 ὉὉΪ οχὶῦ βϑοίΐο Πτογὰ 1η1014}} 
Βθαπθσῃίθ; αΘΙΠΔαΙηΟατπ ΘΔ {1114 ἰῃ ἰηα] 66 ΘΧ 118. ΔΙΙαοὔ 5 δαβουρύιπι Πδθοηΐ, 88 ρῖ5 0 ὨΔΌΘηΐ. 


Ουδα Γ68 41} ῬΑΒ511η ὨΠ]]Δὴ αἰ αἰ οησπὶ ἢδρθαί, ααυϊθιιβ Ἰοο15 Ρυ ποίη ΠΟῚ 5815 Ἀ556 6] ΒΌΙΏ5, 115 66 


5 Ιρϑὲ ταρβϑίθπιυβ ἰθγιῖο Μομαπι. θ8ογ, ᾿π6α. γοϊαπηΐηθ αἰτίαθαιι6. οοα]οἾθδ ἀνδηρ Οσαπιὶ ρΡΑ]}Ϊπιρβϑϑίϊ στο] ααΐδβ, ποὰ 
γΟγΘηΐθΒ 6 ἰπθα!ογαπι ποσλῖπθ δθυϊδπιαγ. ΚΠ (618 Θηΐμ ται] 188 ρϑρίμδ8 ΡΙαπ6 πο Ἰαρὶϊ, 1145 δἰ ῥ᾽ γοΒ ἰδοιιηΐβ 


ΤΟ οὐδ; ἴῃ 118 νθγῸ 4188 αἱροΐβ ἃ 86 Ἰδεἴα βαἱ ἰδ ρθγπλ τα ϑαπὲ αἀὰ86 τοοῦ 8 Ἰορὶ ἀίαπθ δοσυταίαθ αἱ ἀαὈΘὈδαΐ. 


ΧΥΙ 


θα ΔἸ ΠΠ15: 4 ΔΠΊ ΔΗ) ἰὴ ΠὈΥῚ8 ῬΑ ΠΡΒΘΒ[5 δα ΓΆΓῸ αἰ 8 1} πηὰπὶ αἰοῦι οϑί δὴ βου ρίοῦ δα! ἀουϊζ ραποίαπ) 
ΠΘΟΠ6, Ργορίογοδαιθ [8}}1 [Δ61]16 οδί. [Ιηρρίδρ ᾿πἰ ρ ΠοίΟΠ8. ΘΧΘΙΏΡ]8 Γᾶγᾶ Βιιηΐ, 40.8]6 οδὺ ρδᾶρ. 7. 00]. 1. 
γοῦϑι 238: αυοα ρϑῖιπὶ σΟηΪΟΥΥΙ ροίοϑί δὰ οαπὶ πηοάπ 4110 ἴῃ σοαϊοὶ 5 ρΡοβίθυ!ου θ..5, αὖ ἴῃ σα 106 6 Ώ 6815 
ΒοΟΑΙοΙΆ πο, ροβί ργοποιηϊηᾶ Γοἰδίϊνα αἰβυϊ σι] 5016. 

ὕυ ἴῃ ρυποῖο ΡΟΠΘΠ60 οἰ πάοαι, 18. οὐδ ἴῃ ΡΌΠΟΙ8 ἀπ ΠοΔ 18 ΒΌΡΟΥ τ Οὗ υ ΔαΒΟΡΙΌΘΠ4ῚΒ νουβαί 
5 Πη}}5: αἀ86 Ι]ἀΘΙὴ Τ8Δ]10ΓῈ οὐ σοηδίδηξί ἃ ΒΟΥ ΡΌΟΓΟ ροβὶΐᾶ 6586 αυϑη ΘΑ πη1}8 ΡΓΟΌΔΌΙ6 οβί, αυϑιηαιϑιη 
ἴῃ Ρ] ΓΙ Ότ15 ΠΟ] ΟΙθΠ15 οδηάθιῃ νοΟθπ Π]0 0 οὐπὴ Ριποίϊβ5. ᾿η040 ΔΌ5αι16 ΡΠΟΓ15 ΒΟΥ Ρίδπι ΟὈΒΟνυ 5. [61 
ναἰοῖ ἃ 6 Δροβίσορῃο, τι ἰῃ ελισαβετ᾽, χαφαρναουυ.. 

ΡΥΔΟΙΟΥ ΘΟΙΏΡ ΘΠ 418 βου ρίιγαθ ἴῃ ΘΑ] ΠΟΠ6 ποβίγα δοουγαίο γοάα δ Δ αιοὔϊθ5. μου 5υ}1Δὺ8 Βογιρίδ οϑί 
ΘΟΙΏΡΘΙΠαΪΟ ΝΊ. Ηος ἴοσε υϊπαιῖθ5 ἢΐ: ρᾶρ. 29. 60]. 1. γαῦϑι ὅ. ἴὴ ἐρήμους, ἰἴοηη ἴῃ μου ρϑρ. 47. 60]. 2. 
Υ678. 1 4.. ῥμδρ. 72. 00]. 1. ΥΟΓΒ. 1... ρ8σ. 77. 60]. 2. γ6Γ8. 2... Ρᾶρ. 91. 60]. 2. γαγβ. 1ὅ. 

Γκτῖογᾶρ 1η1{18165 408 πηϑρσηϊ πα] η6 Βἰηῦ, ἰῃ ἰδθυ]α ᾿ΔΡΙαΪ ἰηοἶδα ὙἹά 6 γα ᾿Ιοθί, δὶ αυοα οἰἰδηη ΤηΔΙΟΥΘ5 
ἸηνΘΠΠΙΔηΠΓ. ῬΑβδὶΠη ΘΏΪΏΥΘΓΟ ΠΪΠΟΥΒ υὖ νἱαἀ οί αἰβ. πο. Οἢΐ8 βρη ποδηάδα οδιι588 ἰΟΥΤηδΔΙη ΙΔ 81) 
τηϊπυϊ οτοπὶ Βα δοηΐ. [18 ἴδγα οδί ρᾶρ. 10. 00]. 2. νϑῦβ. 12... ρᾶρ. 12. 60]. 2. γ6γ5. 22., μᾶρ. 25. 60]. 2. ν6γ8. 19. 
ρᾶρ. 29. (ς0]. 2. νογ5. 12.. ρᾶσ. 87. 600]. 2. γ6γ5. 10... ρᾶρ. 40. 60]. 2. ν0Υ5. 24., ρᾶρ. 48. 00]. 2. ν6ΓΒ. 8., μᾶρ. 5]. 
(0]. 2. νογβ. 20., μᾶρ. δ2. 60]. 1. Υ6Γ8. 28.. ρᾶ5. 88. 60]. 2 γ6 85. 22. 

Αἴᾳφιρ ἢδ6ς αυϊάσηι 46 οΟαοἰβ βου ρίαγα, αιδπὶ οἰϊδη ΒΡ 6 ΟῚ Ϊ 6. γον 110 αυϊάθηῃη, ἸΔΡ 14] ἸΠΟΪ50 
ΥἱΓ5. ἀΟΟἰ5. δηΐθ οοι]05 ροβιυ μην. ροβίαᾳιδπι ΡΔ] Πρβθϑίοσιιπη οοαϊοαπὶ γαίῃ θη ὑΟ]Πι} 18 1. ἰΔῦυ]α δἰΐο γᾶ 
δου Γι ββ τη γρἀἀθηάδπὶ οὐ Γαυ 5. (Ἰάθτη νοϊυμηΐηθ 11. ἢ6..)ὺ ΕἸυδάθιη γ61Ὸ ΘΟ οἷ ΚΟ γ801, πη66 1081] 
ἀΘΒ ΕΠ Ρ5.Π115, ΒΡΘΟΙΙΪη8 Β6Χ ΡῈ ΠΟ ΠΘΓΓΙΏΔ, ΟΧ 118. αυ!άσθ [0}118. αυΐϊδυβ ΗοιηΘΥΪ ἰγαριηθηία ΘΟΠΕΠΘΏ ΙΓ, 
δι ρροαϊ δία βαπί ἃ ΟἽ] ΘΙ (Οπγοίοῃ νἶγοὸ ὅ. θη. ἴῃ ἰῦγο: ΕὙΔΩτηΘηΐδ οἵ {Π6 Δα οἵ ΗΟΙΠΘΓ [ΤῸΠῚ ἃ ΥΤΙΔΟ 
ΡαΙρϑοϑῖ. Ῥυϊηΐθα Ὀγ γα. οὗ {πὸ Τυιυβίθοβ οὗ (ῃ6 Βυι δὴ Μαυβουπη, ὈΥ ΠΙΟἢ. ΤΆΥ]ΟΥ. 185]. 

Ῥαίγὶ8 σοα οἷβ αι ἔπους αιδουθηίὶ ν6] ἀ6 Αϑ8 γυ6] ἀ6 Αἴτίοδ οορ δηάιη 6ϑῖ. ΕΟΥΓΙΏΔΓῸΠΩ αἰ88 
ἀϊουηῦ ΑἸ ΘΟ χ δὴ αἰ ΠΤ πὶ ἀϑιπ πδροῦ (ληάψονται [μλις. 20, 47.). 564 ποη σοπδίδηΐθιῃ, αι ΘΙΠΔΑΙΠΟΔ ΠῚ 864116 
80 (οἀθχ ΕΡΉΓΘΘΠΪ ΓΟΒΟΓΙρίι5., φυοοιπ οὐΐδηι) ΡγΓ86 οοίουἶβ αηΐϊνοσβᾶ ἰοχίαβ ᾿η401]6 ΘΟηδοηί, οἱ καπερναουμ. 
οἱ χαφαρναουμ, ἰπϑίπγ. Ὑ {18 ΒουΙρύα 86, 5] ΘΧΟΙΡΙΒ αἱ οἴ ε, εἰ οἷ τ οὰπὶ ρϑιοἶβ 5:Π|}110 18 ΡΓΟΙΉΐβο6 μοδίί, 
Ἰΐθιη ο δὲ ὦ ρϑβϑϑὶὴ σοηδιδ8, ΓΆΓᾺ διιηΐ. 

Μυϊΐαπη πορΟΙΪ ΠΟὈΪΒ ΔΘ βϑίν το 56 οὕ] 0} 68 ΑἸΏΤΟ ἢ 8} 86 [ἢ ἸηΔΥρίη6 δα βου ρίδθ, αιδθ ρΑΥ ΟΣ δίαι6 
ἴῃ σοὐΐςα ἘΡΒγδθηιὶ, ἰῃ Μδίμδοὶ ΠῈ] 6 η51 ΓΟϑουρίο, ἴῃ ΓΓριηθη 5 Νουΐ Τοβίδιη 1] ΡΠ] ΠῚ ΡΒ Θ5(18 ΠΟΒΙΓΙΒ, 
ἴῃ 81Π|5486 οὐ] οἰ θ18 Δ 14 115511}15 ΠΟ 8605 ΠΔθοηΐ ΠΌΠΊΘΓΟΒ οΑποπυπι ΕΠΒΘΟΪΪ. ὥδορα Εὐ οηΐπὶ αὖ 1068 
αἵἴταπη πυπιοσὶ {11 ποη 588 ΔΡΡδγθδηΐ δὴ οἱ ἶβϑὶ βἰηΐ ἃ βουρίοσθ. ΕἸΧΊΓΘΙΏΪΒ Οὐδ 1} ΟΡ θ 0.5 Ρ]Υ65 ΓΘΥΘΓᾺ 
ΟΙΏΪ5505 ΘΧΙ ΒΕ ΠΏ Πη18. Ργδρίου ΒΘ Ο.0η68 ΑἸΩΙΟΙΙΪ Ἰοοἷβ αἰϊχιοῦ ἀρργ ΒΘ Πα 8 ΟΡ Γ]ΟΥ ΠῚ ὨΙΠΊΘΓΟΒ ἴῃ 
ΒΌΡΘΙΓΙΟΥΟ ΤΠΔΓΡΊΠΘ Δαβοσίρίοβ; οἵ. ρᾶρ. 84. κθ, ρᾶᾳ. 84. νς, ἰΐθτῃ, αὖ 1η ΟΟΙΠΠΙΘἢΐΑΓΙΟ ΒΡ] ἰζαΓ, ρᾶρ. 32. χζ οἱ 
Ρᾶρ. 80. ογι͵ Ουϊιδιηοα! ΠΙΠΊΘΓΟΒ τη]10 Ὀ]υΓ68. οὰπὶ Βα ΔΈ} 0118 ΠΙΔΡΡΊ πὶ ΔΌΒΟΙ5505 6556 ΥΘΙ Θϑί 


51} 1ΠΠη 0. 


ΧΥΠ 


Νοη δἰζποὶ ογάϊηθιη ᾿ηἀ]οᾶγ6 αὰὸ 5ἰηριΐα ἰγαρτηθηία ατθοα, ϑυγίδοι πη ἰθχίι πη 5 ΒΘαΌΪΩΙΓ, 5658 
Θχορί πη: οἠηηΐα Θηΐπη [0]18., 4ΙΟΥΙΠῚ ὈΪη18 ΘΥΓΙΔοὶβ οοΐᾶνδο ἰογηδθ βίηρια ἀγάθοδ αυδίογηδγ 86 [ὉΓΠΊΔΘ 
οἰποϊαηΐαγ, ουγα ργδοίροϊογιη) ὈΪ] ἴθ οδ6 5ο]αΐδ ϑυηΐ θοχαα ΟΟἸ]οοδΐίδ ΟΓΟΪη6 αἰ16πὶ ἀγαθοὶ ἰθχίιϑ ΘΟ ἢ δ6- 
Γοηἑ 8 γραιϊγῖ. ΟὈΟΒΕΘπίαΓ δυΐθιῃη ἔγαριηθηία [1686 ΟἸηηΐδ [0118 ΘΥΓΙΔοὶ ἰδχίι5 ὈΓΙΟΓΙ 8 ποηδρίηϊδ. 
Οδίργαπη αι8 γα οΟα 665 Ρ Δ] ρ56 511 Ὑϑίθυυ τη! 5818 ἰηβΙσ 68 βιηΐ, ΤηΔρη ἃ οδύ ἴῃ ΌΟΥΪΒ [0110 ρΔΟΊΠΑΥΠὴ 
ἰηΔ 64.818. Ου81η [Π46 οΥΐδη 6886. αα0ἃ αυ86 ΙΠΘΙΏΥΔΏΔ6 ΡΔΓΒ ΟἰΪ ΠῚ] ΟΑΓΠΘ5 δἰ βϑοῦ τη}}00 ἸΠΟ]ΠΟΓ 
το αϊα 5 αἀυϑὴ αυδθ 0118 ἰθεία 658θΐ, ἀπάτη) ἃ. 58606 ἀοουΐμη8. [ἢ Τ00]]]ογῖθιι5 διιΐθιῃ α}88 αἰχὶ 
ΤΠΘΙΠΌΥΔΠΔΘ ΡΔΥ 118 ΤΏ1}100 ΤηΔΙΟΥ 4ιιδπι ἰπ Δ] (6 Υ}5 Ἰορ μα Ϊ ἰαχύι8 αἰ ΠΠο.}088 6586 80]6ῦ. 

Βαβίδὺ αἱ βδίῃρυ δ [0118 ρου] δ γδηΐθβ ἀρ Ἰοοἷδ ὨΟΠη1}115 5 ησ δύ πη ΘΧΡ] ΘΟ ΠΊ15. 

ΕῸ]. 1. τϑοῖ. (ρᾶρ. 8.) ΤΠΒΟΥῚΡ {10}15 ῥΥΪπιᾶ ΠΟ Γὰ χα ῬΑΓΙΪΟΓ δίαιθ οχίγθιηδθ αὐτὰ οὐπὴ ΠΠ 6 ΓᾶΘ λ ΠΟΥ͂ 
Ρᾶγίθ Δ Όῦβεββδθ βϑιηΐῖ. (Οδίθγ τη Ρ]ΌΓΟΒ ᾿ΠΒΟΡΡ(10η15 6 Γ86., ἸΠΡΓΙΠΪΒ. ο αἰγααι16 οὗ ε, πο0η Γοϊιηάδιη 566 
Ρτγοαιοίδτῃη 5ῖνθ ΟὈ]ΟηρϑΠ ΤΟΥΔῚ Πδρθηΐ. ᾽}}}1|π|8 Γαΐΐο οδί σδρὶ]ΟΓ πὶ ᾿πα οἱ ἴῃ Δ] 6 γῸ ΘΥΔησΘ]]ΟΓΊΠῚ 
Ο06106 ΑἸ ΙΡΠΟΥὈγίδηο. Ουδ 46 ΓΘ ἰδ βι0 γα ρᾶρ. ΧΥ͂Ι. αἰχί μα. ΟΟἸαμπηηδ6 1. ΥΘΓΘῚΒ. ὈΓΙΟΓΘΒ ἴγ65 ἢ) τη η]0 
ΒΟΙΙΡΕ ογϑδηΐ. Ἡΐηο ἰδοΐῃμη οϑί αὖ ῬΓΟΙΒῚΒ Θυδη ϑοουθηΐῖ. Θιιδθ ΨὙΘ͵Ὸ ἰῃ ΙΏΔΓΡΊΠ6 Δαβογρία ουδηΐ, ηιΠΊ 6 Υὶ 
α΄, β΄, γ΄, ἰΐθπλ νοσϑιι 28. «4, ΟΠ '050 ΤΠΔΓΡΊΩη6 ΡΟΣαϊία ϑυπί, Ριιηοίαπι δα ἤπροιη οΔρ᾿ {Π]ΟΣ πὶ ΓΆΤῸ Ροβίζυη 
Θδί; οογία πο ἀθαϊτηι5 ηἰδὶ δὶ ΟΟ1}}18 ἀβϑθ οι βαμηι8. ΕὉ]. 1. γ6γ80 (ρᾶβ. 4.) 60]. 2. γοῦϑα 1. } ᾳιοᾶ ροβί 
του ΘαἸἰτη15, ΓΙΟΥ͂ ΡᾶΓΒ Π{ἰογδα "Καὶ 6556 νἱάρίαν, [8 αἱ βογρίαμῃ Γαι ει ΚῪ. ΟῚ ΙἪ . [ὈΙάριῃ νοῦϑυ 14. 
ΘΟ ΑΙ. οβ΄: ἴδ ΘΠΪ ΠῚ ΟΟΥΐΘ ΟΙΏΪη0 νἱαθίαγ. ΙὈ᾽άΘΙη νογϑαθπ 28. 24. 26. οχίγθμηδ Δ Ό50 1588 βδιιηΐ. ΕὉ]. 1]. 
Γοοῖ. (φᾶρ. 5.) [0184 Ρ] γα) νουϑαιπη δυδοδβδᾶ. ΑὈΒΟΊΒΒΟΤΙΠ. ΒῈΡΡ]οΙηθηΐα ὈὈΪ416 ὉΠῸ18 ἰΠΟ] 151 Π118. 
πβ΄ ὨΘΠΏΘΙΙΒ ΠΔΪΟΥ ΟΧ ρᾶγΐθ βιρογοβί, ἀΘἢΪ8η1], υὖ ΠἾ8 ἴῃ ΠΕΠΊΘΙΒ βονὶ Β0]6ῖ, 81.110 ΒΡ ΓΙ σοι [Π ο Γὰ 
ὨΠῚ811 φυϑθ Βθαυϊαγ Ιοευπὶ ἰοηρί. ΕῸ]. 1Π1|. τϑοῦ. (ρᾶρ. 7.) 60]. 1. ΝΘ ΓΒΙΒ. ὈΓΪΩΪ [Χ65. ἸᾺΪΏ]Ὸ 50 Ρὶ} Γαΐ. 
Ηΐπο αυδθ Ποο ἰο060 Θ(] ΑἸ Πη18, ὩΟἢ ΡΓῸ ΟΘΥ Ι5511η15 ΠΌΘΟΥ ροδϑαπί. 6 Ῥαυποίο νϑσϑι 23. ροϑῦ περι ὧν Ροϑιΐ0 
ἴαπι ἀἰχίτηι8. ΠΟΥ ἴῃ οοαΐοα Δ (αγδηρρ, [πι6. οἱ Ι0ῃ. Οχοπίθη8.) δοάθιῃ Ἰ060 οοιηπιδίθ αἰβιϊποΐα πη 6βῖ. 
γογβα 25. υἱπηο Ιοοο ἈΔΔΑΙ͂Ν οαἰάίπιι5. Οοτία ροίία8 ἤσηο ἴῃ τηοάαπι Βοτίρίαμη υἱἀθθαίαγ φυᾶπ ἈΞΦΙΆᾺς, 
οἴϑὶ ἀυδ θαι. ΟἹ]. 2. γούβυ 24. ρυποίΐαμη, 5] ἰογία βου ρίιπι [ΘΓ], οοσίθ ἤθη Δρρᾶγοί. οὶ. {Π1. γϑῦϑο 
(Ρ86. 8.) 60]. 2. νοΥδὰ 18. σ ἰῃ ζαχαριασ ΘΥΔβαπ οϑί. ΕὉΪ. 1Υ. χϑοῦ. (ρας. 9.) 60]. 2. νοῦϑιι 8. αφοβοσ: ἰ(6Πὶ 
γαπὶ ἴῃ οοάϊοα Τ᾽ (Οχοπίθηβὶ ααδίζαου ουδησϑ! οσαπι) 4Π|15486. Ὁ) ΕΟ]. 1Υ. γϑῦβο (ραρ. 10.) Ηαθεῖ πᾶθο ριισὶπᾶ 
ΤΠ0]]ΠΠΟΓῈ ΠῚ ΠΟΘΙ ΤΆΠπ86 ρᾶγίοπι; πίῃς (οἰδ 60]. 1. δ Ἰοροηάιιη 5818 ἀΠΠΠς}}}8 οϑί. Ὑοσβα 8. ΟῚ 5815 σουύιΠη 
οϑ ὈΓῸΠῚ σπλα 8ῃ, τιὖ 60114{15 Ρᾶρ. 28. 60]. 2. νοΥβίθι5 1. οἱ 2. ργοῦ8}}}6 ἢϊ, σπλχγ ν6] σπλχ ϑουϊρμύιμμ 511. 
Τάῖηθη, υὐ ΠΟΟ ὙΦ θυ 1 ρϑδϑίπῃ ἴῃ Δη αι 5 σα. ἸΘΡῚΓ, ΟἸἶ580 Ὑ Θἀθηάιη μαι. ογβα5. 14. Ἰη Δ Πὶ 


ἴεγο [θῇ ῃ8 ρᾶρίπαπι, 40 αυΐάθιῃ Ιο60 οοά6χ Βυγίδοιι5. σΟΙρ οαἴαβ οϑῦ, ΡΘΥῚ αἰγαιηαιιθ ΘΟ] πη Π. ΠῚ [Ὲ ΓΕ ἰοῖῃ5 


5) 5.161146 ρϑββίπι βαρ οἴδα βιῃΐ αἱ ἰη ἀἰ σα ΘΒ Θομ ογοη ἀατη 6886 Θοπηηδηϊατγί τη ἰβίι τη δἰ σι ογαπι ἸΟΟΟΥΊΠῚ. 
"ἢ Οδίθγυμῃ ἴῃ Βρθοϊηΐῃμα ἰοχίαβ, αποὰ ο]. Οὐ}. Οὐγοίομ ἴῃ ργϑϑἕδεξίομθ ᾿ἰρτὶ: Ὑ6 6804] Ἰοίἔοτβ οὐ Αἰ ΑΝ 518 
Ρ. ΧΧΧΊΙ. οαϊάϊς, 60]. 1. γϑῦβὰ 14. ΡῈῚ δυγογοιη θχογιρίππι οϑί γείροσ πᾶν ΡΓῸ χειροσ παντῶ, ἰΐαπι 60]. 2, γοτβιι 20. ἀφέσει 


ΡΙΤῸ ἀφεσι. 


ΧΥΙΙΠ 


ἀορογτ. ἘΡ]. Υ. τϑοῖ. (ρᾷᾷ. 11.) 60]. 2. Ὑ675. 4. υπετρεψαν:; 5]6. ΟΙΉΪ8580 σ ὕΓῸ υπεστρεψαν ἴῃ σοαΐο6 βου ρίιιπ 
εϑί. ΕὉ]. Δ. γνϑυῦβὶ (ρᾶρ. 12.) 60]. 1. Ἰοοία ἀΠΠΠ ᾿ }]]ΠἸπ|ἃ ὁδί. ΕὉ]. ΥἹ. σϑοῖ, (ρᾷσ. 18.) θυδθ ἢδο ρᾶρίηἃ 
βοῦιρίδ δαηΐ, Ἰορὶ [6 Γ6 200 ρΡοϊπογιηΐ 151] δα Ἰπ θη βροοΐαία. ΟΟ]. 1. γοῦϑαὰ 6. τυ: ἰΐᾷ ΘΟ 6 Χ ΤΩ8]6 ΡΓῸ τω. 
οῦβι 14. Ἔχϑυηΐθ ΠΟῊ 588 ᾿ἰφαθῖ αὐτὴ ΧῸῸ δὴ ΧΟΙ͂Ν βοηρίιμ 811. 5 Ποῦ ἀθ υἱ πιὰ 5Υ}140 8 ὙΘΥΒΙ5 28. 
ἀυθιίατὶ ροϊαοτι. ἘῸ]. 11. τοσοῦ. (ρας. 15.) 60]. 1. γογβι 4. ἐφ ὦ: δἷς. Τρ άθιη υ. 16. ιδωμεν: 50. ΓΙ ἄστη ν. 22. 
ε ΒΟΟΙ Πα Πτη ἴῃ λευεῖν Ρ8..1}0 Ρ]8 Ρ4]160 ΓΘ] 1415 1 6 Γ]5: ὨΐηΟ ἃ ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΘ ΘΥΔϑῈ ΠῚ ΟΥΘαῚ ροϊθϑδί. Αὐ ἸΙοοὸ 4] 
ΒῈ ΒΘ αΟΙαΣ 60]. 2. γοῦβα 8. Θδά θη ᾿{[6γᾶ 1ῃ λευεις ἰηἰδοίᾶ ᾿ηδΔη51:. Οο]. 2. γαγϑὰ 17. εγογγυζα : 55. ΕῸ]. ΥἼ]. 
ΥΈ͵80 (ρ8ρ.. 16.) 60]. 1. ὙΘΓΒῚΒ ῬΓΙΟΓΟΒ ἀΘΟθπὶ ἱπργὶπιῖ8. Ἰϑοία α1 1165 ϑιπί. Τδιηθῃ ἰδίαπη ἴῃ ἸηΟἀὉ]η ΟΠΙΠΪΏΟ 
ράφηαϊὶ νἀ απίυγ. ΕῸ]. ΥἼΠ. γοοῖ. (ραρ. 17.) δα Ιοσο πάθη 58.118 αἰ 116 οδί, ἱΠΡΣΙ 18 ΟΟἸΙηηᾶἃ ᾿ΓΙΟΥ. (ΟΟ]. 2. 
ΥΟΓΒῸ 12. δευτερω οογΐαπι οϑί. ΕὉ]. ΥὙ11. γοῦβθῸ (μᾶξ. 18.) 00]. 2. γοῦϑιι 19. εἰ ἐν αυδιηαυδηι ἴῃ ΟΟὨΪΘΟἴ ΤᾺ 
Ροβίϊαπι, ἰϑιηθη σαί οηἱ 5ρδίϊ δ τη α ΘΟΠΥΘΏ 6 ἢ8 681. ὙοΥΘα Ὑ61Ὸ 21. πο ἀοῆηϊτὶ ροίοϑί αἴγαπι θεραπευει 
Δῃ θεραπευσι (5ΙΥ6 - σε!) Βουρίυμῃ ἰοῦ. ΕὉ]. ΙΧ. γϑοῖο (ρ88. 19.) 60]. 1. γασϑὰ 18. υὐγπὶ πει 8η πὶ βου] ρίη 
580 ἀυδιἑαγὶ ροίοβί. Τΐθπὶ οχίγθιηδα ΠΠ{}6γᾶθ Ὑθγβίθι8 22. οἱ 25. πο 88.158 δρρᾶγθηῖ. 6]. 2. δὰ υ. 12. μθ δά- 
ΡΟΒΌΪπηι85: δὺ Υἱχ δρρᾶγοί. [πάρ ἃ γϑϑὶὶ 19. ΟΠΊΏΪ8 Ἰη θη 8ΠῚ ἸΘρΌΠαΙ αἰ που] Δίοθιη Πλθηΐ. χατὰ ταῦυτὰ γὰρ 
ΡΓῸ Ἰἰοοὶ Οὐβουχιίδίθ 0} 81η6 ἢδΔΟ51 Δ .010η6 οαἸάϊηυ8. Οδγίθ νοσο ἰδία Ἰθοο τη]ΐο οϑὶ ῬγοΔΌΪΠΟΥ α4υ8πὶ 4186 
Ρᾶᾷ. 20. 00]. 1. νογβθα8 1ὅ οἵ 16. βυθδβθαυϊ γ χατὰ (ρυποΐαπι ᾳφαοά δηΐθ οχϑρθοΐθβ βοὴ ροϑίϊα πη θϑὉ) τὰ αὐτὰ 
γαρ. ΕὉ]. ΙΧ. νϑυβὸ (ρᾶρ. 20.) 60]. 2. ναγδὰ 11. ΝΥ ΠυΠΙ ΓΒ ᾿ρ88 ΡῥΥΪπιᾶ Ἰηϑηὰ 6Χ νβ τοβϊξυΐαπι 6ϑί. ΠΡ] ἀθ τὴ 
γΘΥΒα 25, 6] ἀἸπη5 ηιπηθγαπὶ νὸὃ, 564 οἷα νοβίϊρίαπι Υἱχ δββοααὶ Ἰἰοθί. Εο]απὶ Χ. γϑοΐαμῃ (ρᾶρ. 21.) θοπί(αίο 
ΒΟΓΡίΌΣΔΘ ῬΓ86 ῥ]ογίβαιθ [0]118 Θχοθ! . ΕῸ]. ΧΙ. σοί. (ρᾶρ. 28.) 60]. 1. ναγϑὰ 18. 880 σ ἴῃ εγγισεν Ἰδίθγθ 
νἱάρίιγ ζ, δἱ 1ὰ ἃ ραρίηα δυύθῦβᾶ οδί. [Ὀϊάθιῃ γοσϑὰ 28. πωλαιως: 56: ἰΐοιῃ 60]. 2. γογβα 7. σωρου οἵ [0]. ΧΙ. 
Υ6γ50 60]. 2. νΘγβι] 6. νωσων. ΕὉ]. ΧΠ], τοϑοΐ. (μᾶς. 27.) 60]. 1. γαγϑὰ 7. χατεπλευσεν : 510. [Ὀ]Δ6Ιη Υ. 25. ἐμιενεν 
οαϊάϊπηπ8: ἰδ ΘΠ ὈΓΟΥΒΙΒ ΥἱἹἀ δία. ΤΑπΊ6η οογίο ἀἰοὶ ποαυϊῦ αὐγχη 516.Δῃ εὐξεινεν ΒΟΥ ρίυη 510, ΡΓΔΘΒΘΥΓ 
αυυτη Θοάστῃ ἰ000 ρᾶρίηδ ἅνοῦϑᾶ [{{6γὰ Εἰ ἰοσ 5 ἀποίδυ.8 Οχαγαίδ ἰγδηβ] σθϑί. Τοϊάθπι 60]. 2. γογβα 4. και 
χραξασ: ἰἰὰ οοάδχ μαρθοί. ΕὉ]. ΧΙΥ. νβῖβ. (ρᾶρ. 80.) 60]. 2. σϑῦβα 7. ρυσὴ: 5106. ΕὉ]. ΧΥ͂. τοοῦ. (ρδρ. 81.) 
ΤηΘἾπ15 6 Γ6 ΥΘΥΒΙΒ, ΠΟΠΙΘΙῸ [8.. 850|58ἃ ΠΠΘΙΠΌΓΔῊΏ8 [ΓΘ ΡΓΟΥΒΙΙ5 ρα. ΕῸ]. ΧΥ͂. ναγβ5. (ρϑρ. 82.) Βυρρὶε ΙΧ 
ὨὈΠΠΘΥΠΠῚ ΒΊΡΓΘΙΏΟ ΙΠΔΥΡῚΠΘ ἰπίου ΟΥΓΔΙΏ4Π6 ΘΟ] δι δα βου ρίαμ ἱπαϊοδπαϊ οδρ Γι] ὁΔι15584. ΟἿ ρμρ. 84. 
ΕῸ]. ΧΥ͂Ι. γθοῦ. (ρ8ᾷ. 88.) 60]. 1. γεῦϑὰ 20. μι: 516 ΘΟ6Χ ὑγῸ μὴ μΒαδοί. Οδίθγαμῃ Π06 ᾳαοαᾷθ [ΟἸ απ (ρᾶσρ. 88 
οἱ 84.) πηραϊυ πη Βοϊβϑυτῃ οδί, πὰρ Ὑουβι5 18. υὐγί 8416 ΘΟ] Π]η86 ἴῃ αἰγϑαιθ ΡΑσΊηᾶ ὉΠ018 ἱπο πἀθηάιι5 ογϑί. 
ΒυΓΘΙΒ ΤΟ] πὰ ΧΥ͂Ι. γουβαπι (ρᾶρ. 84.) ΒΌΡΟΙ ΠΟΙ Ὠδιη ρῥΓίογοπι δα βου ρίαμῃ μαδοὺ "ΚΘ πυπιογαπι, οἀρίτα!! 
ΧΧΙΧ, πα ]οδῃα! οαι588. ΕῸ]. ΧΥ͂]]. τοοῖ. (ραρ. 35.) 60]. 1. γεῦβα δ. αἰπηαἰα ρᾶγβ ἰξίογαθ ἢ{ν,80501558. αϑί. 
[ὈΙάο σγοσϑι 19. ἀπωλεσι: 510: [61 σοσϑι 20. ἀπωλεση: σΟμίΓᾶ, 00]. 2. νοσϑι ὅ. Γροία ἀπολεσας. ΕὉ]. ΧΥΠ͵ΙΙ. 
τϑοί. (ρ85. 87.) 60]. 1. γν. 1 οὐ 2. φιδουϊαγ αἰγαμη εἰπεν δη ἐλεγεν βογρίαχῃ 510. ΜΙᾺ: φυϊάθιῃ ἰάθη 61 Ἰοου ΤΩ 
Ρογβογδηϊ Ρούϊι8 ἔλεγεν 4.81 εἰπὲν ἰ6ρῚ Υἱϑιτὴ 6βί. Ἰϊάθπι 60]. 2. γοΓϑὰ 28. συνηντησαν ἀὐ ἀἰπηαϑι υἱ ἴῃ 
οοαΐτα οϑί. ΕῸ]. ΧΎΥ͂ΠΙ]. νοῦθὸ (ρᾶς. 88.) 60]. 1. ΥΟΓϑα 11. λαμβαννι: 5ἷ6. ΕὉ]. ΧΙΧ. νϑῦβὸ (ρᾶφ. 40.) 00]. 1. 


ΥΕΓΒΙ 2. δεχω : 1ἴ8 οοΥΐα οπμηΐηο Υἱάἀθίυγ, ἸΙάαπ16 σοπυθηϊ δα εἰσερχησθαι. ῬΑ1Π]110 ὙΘΙῸ δηΐθ (ρ6. 89. 60]. 2. 


ΧΙΧ 


ΥΥ, 12 οἱ 13.) ργαθοθάβθδΐ εἰσερχεσθαι οὐ δέχονται. ΙὈΪΔ6πῚ 60]. 1. νογϑα 10. πολαιοσ: 5ῖ5. ΙὈ]ά6πὶ γν. 17 οἱ 18. 
4086 οαἀἰάϊηηι5, Ἰδοΐα ροΥα δ αΠΠ61118 Βαηΐ. Ταιηθη αυΐη Γοοΐα ἸΘρΌΣΙ ΠῚ ἐφ ὑμᾶσ ποθὴ ἀμ ]ἴο, οὐ ΓΟ] ἃ οογίθ 
[ἃ Ἰαρὶ νἱἀθδηΐαγ. Ἐπαη αιδ6 ΒΘαΙ ΠΥ Πηᾶσηδπὶ ΑἸ ΠουΠ ἴθι Ἰαρθηα] Παθθηῦ. ΝΟΥ ριε΄ 66 60]. 1. 
δηΐθ γϑύβυμῃ 19. Π66 60]. 2. δηΐ6 ΥΘΓΒΊΠῚ 1. ΟΟ11}18 5564}}} ροίΐοσαιῃ. ΕὉἸ. ΧΧ. χροΐ. (ρᾶσ. 41.) νϑυύβὰ 18. 
ΟΟσαδ : εἰς, ποῦ ΟΟὉ Ἰερογο ροΐδγδμ, ἰ000 ΟὈΒΟΙΓῸ 5δορίαβ δχϑιηηδίο. ΕὉ]. ΧΧ. νϑῦϑβ. (ρα. 42.) 
Ἦδοο ρᾶρίηδ οΧχ αἰ Π01]}1115 οϑῦ, ἸΠΡΓΙΏ18 Ἰδίθηΐ 00]. 1. γΟΓΒῸ5 7---9. οἱ 18--- 25ὅ., [6 πὴ 60]. 2. ΥΥ. ῬΓΙΟΓΘΒ ΟΟΐο: 
ἰδιηθη μδιιὰ γογθηάαπη οϑὺ αιὶη ρσγᾶν!8 αυ]!]οαιδπη) ἴῃ Θα 06 ογγαίΐατη 5811. Ῥγδοίοσοα νυ. 14 οἱ 15. Ἰβο ἸΟη 6 ὴ 
ΠΟῚ 510 ἀβϑϑααυὶ ᾿Ἰοοραὺ υὖ ρἀθγθηιβ. οῦϑι 14. Γ] Κλ} βου ρίατμη 6586 ΡΓῸ ἴ080 5ρδίϊο ΠΩΡΥΟΌΔΌΙ6 οΒβῖ. 
ΜΙ φαϊάρπι ροίϊα8 ΗΕ] αὐδῃῃ Κ ἈΑ.} 6556 νἀ θαίαγ, ἰἴθτ νοῦϑι 56ᾳ. Ι΄ ΓΉΟΙ ροίβ αιᾶαπ Δ, ΓΕΉΘΚΓΗ. 
Οὐ]. 2. νϑῦϑιι 6. 6Χχ ἰηἰυσία ὑγρογαπι ᾿η6 018. βιρογ (1) ρου. Ιμορα ἰρίίαν ΕἸΚΚΣΟΆΌΧΟ, κἰδὶ φυοα 
οχίγθϑ (λω 7) ηἰδὶ [8|10Γ ροσϊθσυηί. Ὧδ αἰβου!ίαία ἰοΐΐα8 ἢὰ]5. ἸοΟΪ ἰδ αἰοίαη 680. [Ὁ]. ΧΧΙ. γϑεῖ. 
(φᾶς. 43.) 60]. 1. νοῦϑὶὶ 8. ρχθ΄ ΠΙΠΊΘΓΙΒ ΔΌΒΟΙδδιι5 δὶ. [1] Ὰ6η 00]. 2. γογδι 18. αϑὲ χαθοπλισμενοσ αἱ 
οαἸαἴπιυβ, ἰΐθιη νοῦϑα 17. ἐσται. ΕῸ]. ΧΧΙ. νϑῦβ. (ρᾶρ. 44.) 60]. 2. νεγϑιι 7. ΤΙΝ Άν: εἰς αἱ οαἰάϊπηυβ, ποθὴ 
αὖ 4110] 5ογ!ὶ βοιεὶ ΠΊΝΑΟΤΓΆ.. ΡοΪ. ΧΧΠΙ. τϑοῖ. (ρας. 46.) ὁο]. 2. νοῦβα 10. ομολογησι: 56, ΠΟῚ ΔΒΓ 
Ιθβεγα ροίΐθγαιη. ΕὉ]. ΧΧΠΙῚ. νϑῖβ. (ρᾶρ. 48.) 60]. 2. γ6γϑι. ὅ. περισσωτερ[ον]: 516, αἱ Θ(Ἰαϊπη5. [166 ἰοία 8 
ΥΟΓΘΙΒ 16. Υἱα οί ΓΟ ρίαβ 6556. Τα Γ86 ε ε σ θ ἰῃ τελεσθη [ΟΥΤηΔΠπῚ ΟὈΪΟΉρΆΠΙ. 0 τοϊα αάδιη ὨϑὈυρηΐ:; 
564. ὨΘΒΟΪΟ 8} 086 ΒΟΥ ΡΟ (ΟΟΪΟΙ8. ΡΓΟΡΙΟΙ 5Ρ8.011 ροπυσίδηη τηυΐδνοσὶς ἰοσιηᾶπ. ΟΥΘαΪ ροίιον, 851 4115 
ΟΟὨΙ ΟΠ Υπ]ΐ, ΡΥ ΠλιΠ οὐ ΡΓῸ του βου ρίυμη ἢι1556. ΕῸ]. ΧΧΤΙΥ. τοῦ. (μᾶς. 49.) 60]. 1. νθῦϑιι 2. ἐφαγωμεν: 
δῖος. ΕῸ]. ΧΧΥ͂. γϑεῖ. (ρᾷρ. 51.) 60]. 1. νοῦβιι 4. ανταποδωμα: 50. ΕὉ]. ΧΧΥ͂, γρῖ8. (ρὰβ. δ2.) 60]. 2. 
γν. 22---24. γνϑυθᾶ χαι ἀναγχᾶσον εἰσελθεῖν ροΓαιδπὶ α{{ς6]]}18 δα Ἰορσαπάιπι; ἰϑιηθη 5815 τη] Πἱ ὙἹ ΘΌΔΓ ἃ556αι}. 
ΕἘῸ]. ΧΧΥ͂Ι. νϑῦβ. (ρᾶρ. 54.) νς: ΤΌΓΒΙΙΒ. οϑὲ οδρία}} πιμηθγαβ; οἷ. ΒΌρΡγα δὰ [0]. ΧΥ͂Ι. Εο]. ΧΧΥΤΠΙ. γρεῖ. 
(φᾶς. 58) 60]. 2. γοΥδι 17. πορευοιλχι: 516; αυο04 αὖ 5815 Δρραγδγεί, δὰ Ἰποθη βρθοίδηαιππι οὐαί. ΕὉ]. ΧΗ. 
ΥΘΓ5. (Ρ86. ὅθ.) 00]. 1. νΕγ8ὰ 1. Θυδα δηΐθ γϑυθᾶ νιὸς σου ἃ ΒΟΥ ΡίΟΓΘ ΡΓΟΡΙΘΓ ὁμοιοτέλευτον 1816 ἈΓΔΘΙΘΓΙΏΙ5Β8. 
Βιῖ, ροβίθα Βρρ]οΐα βυηῦ ΒΌΡΟΙΟΥΘ ἰῃ ἸηϑΥρίηθ ᾿ἰ6ὙῚ5 ἀπο} 10 8 ΠΟῚΪ ἴδ 5860}. ΟὐἾ5 ΒΌΡΡΙΘΙΠΘΗΝ 
ῬΆΥΒ 1 Βιητηϊ δ ΤΏΔΥΡΊ 5 ΘΟ]]ΟΟαΐδ ἀρ ροΥ ; αἀιδ6 ν ΓῸ Βυρογϑαμπί, ὨΠ6 ἴῃ τηοάππὶ ἸοσιιηςυΥ: 
Ἰχνχστασί 

αὐτὸν ὁ πὴρ αὐτου χ, ἐεσπλαχνγσθ[η᾽ κ ὄρχμων ε] 

πεπεσεν ἐπὶ τὸν τραχῆλον αὐτου χ, κατίεφιλησεν αὐτὸν "] 

εἰπεν ὃε αὐτῶ ο ὑσ᾽ πὲρ ἡμάρτον εἰσ τὸν οὐνοΐν κ, ἐνωπῖον σου] 

ω Ουὐΐλξετι 

εἰμι αξιοσ 

χληθηναι 

(δίθγι ΥΘΥΒΙΙ5. ὈΤΙΌΤΘΒ φυΐηααθ (0]. 1. ΑἸΠΟΛΠ]ΠΪ Ἰαοία βαπί, ἰΐθπὶ Θχίγθιηϊ, τηὰχίπηβ 28. 24. 28. Φιδ6 

ἀβαϊπηιβ, οογΐα ρογα δ πὶ ΡΓΟ Δα βαηΐ. δογϑα 20. ἀπολω; ἰΐὰ ΟἸΩΏΪΠΟ βογρίαμη 6558 νἀ θαίαγ. λοὸς αιοί 


βθαυί{:, ἀυα πὶ ΠῸἢ οϑύ. ΕὉ]. ΧΧΥΎΠ͵Π]. τοοῖ. (ρᾶρ. δὅ7.) 60]. 1. γ6γ5. 11. τ φυδιηχιδηι ᾿ἰμοὰπὶ Θχεβαϊΐ, 


ΧΧ 


ἴδιο οοίογαβ ᾿ἰογᾺ 8 ἸηΔρη 1 η6 Π0ἢ Βυρογαί. [ΙὈΙ θη 60]. 2. γ6Γ8. 14. 4188 ὉΠΟῚΒ 10] 1511η15 [Π{ {6 Γ8 5, 
ΔΌΒοϊδϑδο βυηΐ. Ὑοσϑιι 21. λολος: ἰἴἃ ῬΓΟΓΒΙΒ ΟΘΟαΘχ. Μίημ8 σογίϑ αϑὺ Ἰθοίο εὐρεθη, ἰδΠΊ6 [ἴἃ ΡΟ ΠΒ ΔΙῚ 
τυρεθὴ Ὑἱά 6 γο 0015 ΥἀΘαπηαγ. ΕὉ]. ΧΧΥΠΠ. νοῦβ. (ρᾶρ. ὅ8.) 60]. 1. ΥΘΥΘΙΒ 14. 5οίβδϑιισα ρου. ΕὉ]. ΧΧΙΧ. 
Γοοΐ. (ρᾶρ. 59.) 60]. 2. ναγϑὰ 10. ἐχλιπὴ: [8 ρού5 ααδπὶ ἐχλειπὴ βου ρίαμῃ Υἱἀοαίιγ. [ΙὈΙ ΘΙ συοῦϑὰ 18. 
αιωνιουσ: Οχίγροιῃηδ 50}1808 Ἰδοΐα Ῥογαιᾶπὶ αἰ 1118 οϑί, ἴθι αιδα Βϑασπηζ νου θι1.8 18--- 22. ΕὉ]. ΧΧΧ. 
γροῖ. (ρᾶσ. 61.) 60]. 1. γοῦϑα 14. [σδ]: 14 οἀϊάϊπηι8 σοηϊδοίαγα τηδρὶβ; [{{Π γᾶ 8. Θηἶ πὰ ΟΠ 588 ΔΡΡΑΓΘηί. 
ἘῸ]. ΧΧΧ. νϑγβ. (ρᾶρ. 62.) 60]. 1. γοῦϑὰ 21. ραϊάϊπη Κατα αὐτὰ δὰ πάθριῃ ο0α 6158. 5.64 1ἃ 5οΥ ΡΟΣ 8. ὙΠῸ 
ἀδίυπι νἱάθίυγ, ααὰ πὶ ΒΟΥ Θά πη οϑϑοῦ χατὰ τὰ αὐτὰ. [ΤὈ]άθιῃ 60]. 2. ΓΒ θ05. 10. 11. εἰσ τὰ γΓθδ ΒΡ οί 
διιηΐ, υὖ 6Χ 000 410 ροδὶίδ διυηΐ 5815 116] σ] θα γ. ΑἸΓΔΙ ΘΗ ζΠῚ νΟΙῸ ἃ ΓΟ] αι ΒΟΥ ρύαγα ποη αἰ οσῦ ΘΟ 
τηᾶρῖβ Π ἰΘγάγὰπ Το. [ΙὈ]άθι νυν. 17 οἱ 19. Ὁ15 δϑδύ χἀπωλεσει, τιὸ ρα πη5. ΕὉ]. ΧΧΧΙ, νογβ8. (ρᾶρ. 64.) 
00]. 1. νϑσβὰ 16. ποιγσι: ζᾶ ῬΓΌΓΒΙΒ Ὑ] ἀθ δία, δ Ἰασθτῃ βρθοίαϊιμη, 10] 6 πὶ γογβι 24. μακχροθυμι: ΟΠΔΠΪΠΟ 
μι ΥἱἹαοίαΓ βου ρίιτη 6556. 864 ΡγῸ Ἰ06] Οὐδοιτ(αῇ6 Π0ἢ ΟΟΥ ἰΒβ᾽ 1 οδί. ΕὉ]. ΧΧΧΤΙΥ. χροΐ. (ρᾶρ. 69.) 60]. 1. 
γογϑι 1]. χαὶ τινος: 8ῖ5. Ῥοβίθα νϑῦϑιι 18. αἰσγίπβαιιθ οο]αηηδ6 [ποδὶ] οὐ [μὰ με] 56 5βιιγα ΤΟΙ Δη86 
Ρογϊογιηΐ. ΙὈϊάθπη γοῦϑιι 17. αὐτουσ: 516. ΤΟΙ άθπη ο0]. 2. νϑῖβιι 10. ἈΉΗ Μ΄ δαυτίοβα οαἰάϊπιιβ, 564 ροϊαουῖ 
οἴϊδιῃ ΔΉ ΪΜ᾿ 6556. ΡΟ]. ΧΧΧΙΥ. νοῦβ. (ρας. 70.) νϑῦβὰ 18. αἰτίαβαμα ΘΟ] αΙηη86 56 ͵588 ΤΠ ΘΙΏΥΔΏ8 ΡΟΣ Θγυηΐ 
|αιδ ᾧῃ015 πο] 518. [Ὀ] 461 00]. 2. νατϑιὶ ὅ. ν ἴῃ πρχγμαχτευσαντο 5818 Οἰγ ἢ οὐ οογίη οϑῖ. (Ομ Γὰ 
γοῖϑα 8. ΠΟῚ 5815 ᾿ἰχαθί αὐγαμι γνοι ἃ γνὼ ΒΟΓΙρίμπ 510. [ΙΔ οΠ γΥ. 8. ΠΟ γὰ σ ΒΌΡΓΑ Ἰἰμθϑιη βου ρία οβδύ, αἱ 
ρα άϊπηι5. ὅ'6α ἰρ58 ῥυϊηδ τηδηὰ 18 ΒοΟΥΪΡίιΠὶ 6556 υἱοί. ὙΟΥΒΙθα5 17 οὐ 18. ΟἸΪη0 πωλαιων ἰδρὶ νἹα δζιΓ. 
ΟἿ βαρτὰ [00]. 11. τϑοῦ, 00]. 1. γυβὰπὶ 28. αὉ] πωλαιωσ Ἰοσιίγ, ΕὉ]. ΧΧΧΥΠ͵ΙΙ. νογβ. (ρᾶσ. 18.) Ῥαρὶπᾶ ἰϑίἃ 
ΠΟῸΠ ἰδηΐαπι ΤΟ ]]Π]ΟΥ̓ΘῚ ΠΟΘΙ ὈΤΔΠ8Δ6 ρᾶτγίθιῃ ἰθηρ 564 οἰϊδπι τη816 δἴθοία οϑί. ΟΟ]ηδ6 ΡΓΟΤΙΒ νΘΓϑι 24. 
χεφχλὴν γ0: ἰΐδ ῬΓΟΙΒΙ5 ΟΟαΘχ. ΕὉ]. ΧΧΧΙΧ, νοῦβ. (Ρρ. 80.) ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ ἹΠΔΓΡΊΏΘ ἰπίο τη Ἰὰ5. ΘΟ] ΠΠ 85 
ὐπιοταβ ΟἹΓΘ βοιρίιβ οϑὲ σδρίζα]} ΠΧΧΊΠ. ἱπαϊςαπαϊ οαιι558, ΒΌΡΡΙ6 ἴῃ δα 5. Οο]αμηη. 1. γουβίθαβ 8 οἱ 9. 
αᾳυ86 οαἸάϊπηι5, 18 ΥἱἀθηὐιΓ ὨΔΌΟΓΘ, 564. πΠΟὴ ΟΟΥ ΒΒ πηὰ διιηῦ. 10] ἀ6η} 00]. 2. νου βία 18 οἱ 16. προτὸ σου πὶ 
οδί, αἰτοᾳιθ Ιο60θ. Ναο πιᾶσὶβ ἴοσθ αυδιζδνουῖπὶ ἀθ χλη, αιοα νοῦϑι 16. ραϊάϊτηι5. ΕὉΙ]. ΧΧΧΧ, γϑοί. 
(ρᾶσ. 81.) 60]. 2. νογϑι 12. χπωληται: 510. ΕὉ]. ΧΧΧΧ, γνουβ. (μᾶς. 82.) 00]. 1. νοΥϑὰ 7. ἐχχωρι: 516 0]Δ}6 
γίἀοῖαγ. ΙὈ]ἀ6πὶ 60]. 2. γΓϑι 19. σεληνησ : 510, Ἰΐθη γΘγϑιι 28. ἐν απωρια. ΕὉ]. ΧΧΧΧΙ. τγοοί. (ρᾶρ,. 88.) 60]. 1. 
ΥΘΓΒ8 1. ψυχωντω : 510. [ΙὈ]ά6Π 60]. 2. ΥΘΥδι 11. γινωσκεται: 18 ῬΓΟΓΒῚΒ Υἱἀοίαγ. Υογϑιι 14. ἐστιν ουτωσ: 
βϑύυπ ᾿Π{6τάγαπὶ ᾿Ἰπῆτηδο ἰληΐιπι ρᾶγίθ5. βιιρογβαηί. ΕὉ]. ΧΧΧΧΙ, νογβὰ. (ρ5. 84.) 00]. 1. γἡγδιι 14. χρεπαλη 
χαι: οἰΐδη 860 6Χ ἰηῆϊη8 ἰδηΐαη) αυ8ο 5ρογϑαηΐ ρᾶγίϊθι18 σΟΘΠΟΒΟΙ ροβϑαηΐ. [ΤΡ] θη 60]. 2. νϑῦϑιι 18. 
᾿ςαγὰθ υ οἱ οὐ 50 ΒδΓδ ρογα δα βυηΐ. Το], ΧΧΧΧΊΠΙ. τοοΐ. (ρας. 88.) Ηδθο ρᾶρίηδ, ἃἰίο Γᾶ ΡΥ Ϊ5. ΘΟ] ΌΠΊη8, 
ργδβ οοἰοτ 5 [01118 οπιπῖθαβ Ἰθοία Αἰ {ῆ0}}18 οϑῦ. Ε801186 οἸηπίδ οἰαγίοτα γϑααὶ ροϊθγαπῦ ΟΠ ΘΠ 15 Δα] 6415: μ60 
ΘἢΪπΠῚ ΠΊΟ]ΠΟΙ ΤΟΙ γᾶηΔ6 ΡΔΓΒ Θδ, αἰ Β86}06 ΟΠΘΙΏΙΟΟΓΊΠῚ Ἰ155 ΡΟΓΏΪΟΙΟ85 65ῖ. Θιδα ᾿ΥΪΟΓα ΘΟ] Π]η8ἃ (Υ̓ΡΪ8 
ΘΧΘΟΓ ρϑίπηβ υἱχ ἀυθία βυηί; νοῦϑα 17. Πυοίαδθδπι ἰηΐογ Εισηλθεν ὃς ο οἱ Εισηλθεν ὃς, 5864 νἱάρθ δίῃ ὁ 
οἴηἰἰοηάαπι. [ἢ αἰΐατᾶ οΟἸ ἃ ΡΓῸ ΘΟ ἀδὺὶ ροίογδηΐ ν. 1. συνελχλη, γΥ. 9. θεντο αυτω, ἰΐθΠι γΘΓΒΙ15. 18 οἱ 14. 


Ουδο πιᾶγρίῃθ ΒΌΡΘΙΟΥῈ ποίαία οὐ 5, οἃ ΠΙΠΟΓῸΒ. αυϊάθιῃ 1 ΓΑ Γ ΠῚ [ΟΥΓΙηἃ5 564 ρᾶγοπι ουτη ἰσχία 


ΧΧΙ 


οἰθσδηῃίζαιῃ Ὠδοηΐ, ἰδ αὖ [Δ61]6 ἰρϑὶ ΒΟΟΣ ΡΟΣ σοΟα οἷβ {τ θ] ροββίηί. ΕὉ]. ΧΧΧΧΠΙ. νοῦϑὸ (ρᾶβ. 88.): ΡῈΓ 
ἰοΐλπη ἰδίδπι ρϑρίηδηη., οὐἷι8 Βου ρίυγα ρᾶβϑὶπ) ὈΘῺὴ6 ΘΟηβογναίδ θϑῦ, Ὠ1Π11] ΠΌΠΙΘΥΟΤΙΠ) ΘΟΘΏΟΒΟΘΓΟ ΙΟΘὈδΐ, 
]υλην 5 ἰἀδπε πη δ φυδουθηαιπ ΓΟυ [θη γ. [ΙὈϊάΘτη 60]. 2. νογϑα 1. αλ[λα]}: ἰΐδ' Ἰηλχίτηθ ῬΥΟΌΘΌ116 6ϑ 
Βουρίιμη [01556:; 564 ΡΔΓΒ 8050 588 ἰῃ σοΟμθοίυγα ροβὶίδ οί. Εὖ]. ΧΧΧΧΙΥ. γροῖ. (ρᾶρ. 89.) 00]. 1. γογϑὰ 18. 
Ηρξατο: 5ἰς υἱ οἀἸἀἰτηι8, ΠΟῚ ἡρξαντο; ἰΐαπι διδωναι γαγβὰ 22. οἱ διδχσχον 00]. 2. γϑῦβὰ 21. Ἕ]. 1. γθῦβϑιι 22. 
φόρον, ΠΟῊ φορους Ἰορὶ, ΡΙΌΡΙΘΓ ν αυοα Βιιρογοϑί οογίιπι θϑί, (ὐθίθ 60 Ῥ6Γ ἤδη ἰοΟΐδΠι ὈΔΡΊΠΔΙΠ ΠΘ6Ὸ ΡΘΓ 
68Π| α186 564} 0} ΠΙΠΉΘΥΙ ΑἸΩΠΟηἰδηΐ Δα ΡΟ 6586 νἱἀθηΐυγ. ΕῸ]. ΧΧΧΧΙΥ. νοβοὸ (ρᾶρ. 90.) 60]. 2. ΥΟΥΒ1 1. 
ἡλπιζεν αιοα οἀϊάϊπηιι5 οογίαπη οϑὲ ρσορίοθγοα αυοα ρᾶγβ ἱπῆπια 1 γὰρ 275. βιρογοδί. [ἴθι ἴῃ Βϑαιθη 008 
᾿τ6γὰ5 δψαοί οαἰαΐπηι8 4υδθ ΡΓῸ ργίθ ΒΡ υϑ 6 ἴῃ ἀαδ᾽υΤ νοοϑῦὶ ἡθαπθαηΐ. ἝΟ0]. 2. νοσϑιι 24. θα] πλὺ8 
λαμπίραν]: ᾿ἴ8. Θηΐπι ΒΟΥ ρίαπι [}8586. ΡΓῸ ΓΔίΪΟη6 5ρδίλϊ τηὰ]ῦο ῬγΟὈΔΌΪ]18 οϑί αυϑηη λαμπρὰν α΄. ὈΟΪπιο 
ΥΘΙῸ ΨΘΙΒα [{{6 γᾺ5 Δ Ό5615585 ΠΟῸΠ Πα ]οδνηι5. ΕὉ]. ΧΧΧΧΥ. τγροῖ. οἱ γϑσβ. (ρᾶψε. 91 οἱ 92.): ἴῃ υἴγϑαιθ ἰδίδ 
ΡδρΊπδ ὨΪ}1] ΠΙΠΊΘΓΟΓΌΙΩ. ῬΥδοίου ἀὰ08 41] 858018 ΔρΡργοηΐ, δδβϑαυὶ ΠΙοοραὶ. ΕῸ]. ΧΧΧΧΥ͂. νϑῦβ. (ρᾶᾷ. 92.) 
60]. 1. νν. 10 οἱ 11. παρατιθειμι: θειμι Θογίμτη οϑῦ; πθς 46 1 ἴογα απδὲ ργϑθοθαϊξ ἀυθὶύο, αιδιηαιιδπι ὈΣΙΠ]0 
- οὈίαία ἰπΐοσ ΠΕ] οἱ " Πποίιδθδμ). [ἀθῃὴ ἀθ στηθι 60]. 2. γοσϑιι 7. ἀἰσθπάπηι δ. ΤΌ] 46 πὶ γϑγϑι 21. ΘΗ 
ΠΟῚ ΙΘΘΗΦ᾽᾽ οἀϊάϊηυ8. 8.6 Ἰοσὰβ 4 ΘΙ ΔΡΟΒίΤΟΡἢ5 ἔθπογα 8016 βθουπαδ βου]ρίαγα ρ]ᾶπ6 ἰθοία 8 68ί. 


11. 


ΒΕΙΙΟΌΙΑΕ ἘΧΊΙΝΟΕΝΌΙΟ ἘΒΕΡΤΑΕ ΟΟΌΙΟΙΝ ΟΕΠΕΒΕΒΕΙΜΙ 
ΟΟΤΊΤΟΝΙΑΝΙ. 


Οοάϊοῖβ ἰβίϊι5 Οοἰξοηΐϊδηϊ ΔαΠΠΟα τ ΤΠΘΙΏΟΓΆΙ}15 Ὠἰδίοτία οδί. Θαυοιηοάο ἴῃ Αηρ] πὶ νϑῃθγῦ οὐ ἰὴ ᾿Ρ581 
ΙΒ] οἰ ΠΘοδπη θη, ὑπη46 οἰἰδιηηι πη ΠΟΙΏΘη ροτΐ, αιδιηχαδιη ἀπάυη Μαυδβοὶ ΒΥ δΔηηΪοὶ ἰδοία8 οϑί. οχ ηοΐὰ 
αἰδοίη 8 χαδιη Εἰ ΟΠ γάτ15 Φδιηθ5 ὈΪ]]οἴοοαο (οἰζοηΐδ 86 ΟἸἸπη οἰιδίοβ ργδοῆχογαῦ οοαο] ἰμάθαιθ ἢδιιδίϑιῃ 
Ἡρηχίουβ Οὐ η ρῥγδοίδι 01 ἰηΒ γα (Ο]]Δ.]Οἢ8. αὐ ΐδηδθ 80 1050 οαϊίας ἢ). Ηδθοὶ πυῃς ἴῃ πιοάππι: .. 1,06 ΓὙ 
9 ΘΠΘ65605 ΡΌΪΟΠΟΥΤ 5 ἤραΣΙΒ. {Π πη] δία 5, οὐ ΔηὉ 1155] 118 1106 Ὑ]8 ΟΡ Ὶ (8110 }5 δηΐα αυδίπογαθοϊῃ διιΐ ΟἸΓΟΙ ΘΓ 
ΟΘὨΐΘ 08 ΔΏΠΟΓΙΙΙ Θχϑγϑαίῃδβ: 6 46 ΡὮ ΠΡ ῚΒ ἰῇ Απρ]18πὶ βθοαμῃ ἰυ]ογυηΐ ἀο ἀτδθοοσυη ΕἸΡΙΒΟΟΡῚ 
οἰ ροῦθυ8 Ηδηγίοὶ ΥἼ1Π. οἱ ἀἄθηοὸ οἥεγοηΐθβ, οἵ ρου θηΐθ5. οχ δηῦᾳαδ ἰγϑα !0π6 τϑοδρίαπι ᾳυοα 0]11| 


ΟΠ ἃρποξοογοί Β. Οτίσοηθη. ΕἸ ΖΑ 8 Βορίηδ [Ὸ6]1Ο]5 ἸηΘΙ ΠΟΥ 6 οι ἰῃ ΒΒ] οἴῃοοδα Πθοΐδθ 


Ἢ ΠΊΡΘ6ΙΙ εἰτα]8 οϑῖ: Ο(οἸ]δίϊο οοάϊςοῖβ Οοιοηϊδηὶ αθηθβθοβ οὰπὶ ΘαἸ ἴομ6 Εοτηδπα. Α Υἱγὸ οἰδγίββι πιὸ Φόδηπο Εγηθδίο 
Οταῦα ἰδπὶ οἰ πὶ ἔβοίδ, πὰ πὸ ἀδιηθπ Βα οἀπὶ οὔγα οαϊΐα ΔΡ Ηφηγοο ὍΟποῃ, Μ. ὮὉ., 5. ΕΗ. 8., δοοϊαβίϑδα ὃ. ΟἹδὶ Εβοίοσγοθ. 
Τιοπάϊηὶ, ΜΟΟΟΙ ΧΧΥΗΙ. 


ΧΧΙΙ 


»ΆΓΟ ΙΝ 5 γοροσίυμῃ ἀ6α] ΠΠπ|80Γ1551π|0Ὸ0 Εαυ 1] Φο ΔΙ ΕΥίσβοι 6, 580 ἴῃ Οτδθοὶβ Ῥγδοὶθοίουιὶ ἢ αἱ Θοάθῃη, 
ΟΟΏΒΌ]6 5 ροβίοσιίδί!, θαυ Τῆθβδυσαιη (οτοη] Δ ηπη). Ηος ἰριΣ ἰρβ πη ηἶο ΟἸδγιπὶ ἢΐ, ἰδ1η δηΐθ 
το ΐυπη βδΘου] 1 ἀθοἰ πη ἢ] βαχίμιτῃ οοαΐόοιῃ Οοἰϊοῃϊδηθπη [ΟΠ Ϊηϊ πὶ 6556 δ]]δἴιπὶ δία Ηθηγοο ΥἼΠ. ἀο0η0 
ἀδίαμῃη: ἃ ατοαὰ οἴδπι ποίᾳ ΓΘΟΘΏ ΟΥΘ ΘΟΠΗ͂ΓΙηΔίαΣ 6Χχ διιοίογ ἰδία Μυδβοὶ ΒΥ Ϊ ΔΠΠΪΟΙ ΓΘ]14 118 σΟα]οἷ5 4186 
οἴη πὶ ΒῸΡΘΓΒΌΠΐ ἴῃ ἰορυμηθηΐο ργδοῆχα. [Ὁ] οϑύῦ δηϊπι: ,Μιυ8. Βυῖζ. ὉΠ]. Οοἰίζοη. Οἰδο Β. ΥἹ. ΟἸα Β. 
Ηρῃ. Υ11Π|. Ιίρπῃ ἰδϑίδία ΙΔΠη6 5108 αἰ Υἱ8 οὐχ ἰδία ἴῃ ὉΠ ΠΟ Πθοαη Βοθοστίὶ Οοἰΐζοη Θαι1{15 δυγαίὶ 
ΡΟΥΥΘΠΘΙΙΙ. [δ] νθγῸ ΄υυμῃ ογὰΐ Β1ΠΠ]0416 Ιο60 ὨΔΟΘὈαίαγ, δοοὶαϊ υἱ πποϑίο Ἰησαηάϊο, 40 ἰοίβ Ὁ] οἴ 668 
ΔΏΠηΟ 1731. οογτορίδ δϑί, τιἰβουσίπηθ δίδορθγοίισ. Οπΐι8 τοὶ ἰοϑιηοηΐαμη Ηδησχίοιβ ΟΥ̓ΘΩ 1. ]. ρᾶρ. ΧΙΠ. 
ΡΟΓΒΙ οί τ ΘΓ 18 Π15: ΡΥΘΌΟΒΙβδί 5 ἢϊς ΟὈἀθχ [ᾳηρϑίο ἰδηάθιῃ ἰῃσθ η610, 40 ΒΙΒ]οίΏ6ο4 Οοἰϊοηΐδηα ΑἸΠΟ 
1131. οογσορίδ {υϊΐ. ργϑϑίον δοῃθαδβ αιδβάδιη ΗΔΙΏΠβ ΠΪβογ υἱ[ϊδίδθ (ΠΏ Ὑ6ΓῸ ἀδρογα 88) ὈΓΟΥΙΘΙΙΒ 
ἰμζο 1.“ ΤηᾺ6 ρίζαν οἴδπι ἢ06 οορηοβοίίγΓ, ΒΟ 6485 6Χ [0515 ΗδΔιΏ 5 ογορίδϑ, αυδιην 5 Υἱ(1αΐ88, 410 ἰθΙΏ ΡΟΥΘ 
ΟνθηϊΒ 1061] ὰπὶ βαυπη ρα σοαΐ, Δηη0 1778. ΠΔΌΪ5 6586 ΡΓῸ ἀΘΡΟΓα 15. Ῥοβίθϑ ὑὐ6γῸ σοροῦίδθ βιηῦ: 18Πὶ ἴῃ 
Ἠο]π δῆ Ῥοηίδίθιοῃ! θα] Π0η6 8ῆη0 1798. ργδθίδ( ]0η18 οδρὶΐα 11. δὰ 1. Ηθηστῖοὶ ΟΥ̓ΘΩΪ νοῦ θὰ 0118 
ΡΟΡογἀϊὰ5 αἰοιὶ το] αι 85 Θοηδα]ο Οἠηἰ {ππ}., ἀν οοίοσα γαροίδηξζιγ. Βδρουίδβ δυίΐθιη ΟἹ 551 Πη] 
συγαίογος Μιϑοὶ Βγ Δηηϊοὶ, οαἷα8 ἴῃ {Π6 58 718 Π1ὈΥῚ ΟΓΙΡΌΙ Οοἰοπίδηϊ Ἰοουη ΠΟ υἰ ]πγιπΔ ἰΘηθηΐ, ΟΙΏΉΏΪ ΟὐΓἃ 
ἀϊρῃᾶβ μααογαπί. Θυϊοᾳι ἃ 6Π1πὶ ΤΟΙ χα ΡΠ ἱηυθηογϑηΐ, γοϑαγίιτῃ υὖ ορίϊπη6 πο Γ] ροίογαί, ἰΔ01}}1}8 ΟΠ γί 618 
[8 ἱποϊ υδοσαπΐ αὐ ᾿η46 νΟ]αΠ]6 ΘΟηβοθιθηΐ, οα18 ΒΡΙ]Θ Πα 148 ΒΡΘΟΙ65. Ἰηποηΐθιη αχίθυηδ πο Πα πτὴ ἴῃ ΤἸΩΟ( ΠῚ 
[4}1|. ΑΡδσίο υϑῦο νο]υπηΐηθ, αιϑηΐαμη ἀο ΠΏ Θ 01] ᾿ησοπαΐαμη {ΠΠπ|4 ΤΟΙ ΥΔη5 Οοὐοη 815 δἰ] Υ]ΐ, ὈΥΟΥΒΙΙΒ 
Δρρᾶγοί. [81 θη ]Πὶ 8] 1πῈ [0]1π|πὶ ἰπίθ στ] ; ΘΙ ΟΓ ΠΟΛ ὀχίρυδα ἰϑηΐι πηι ΒῈΡΟΥβαηΐ ρᾶγίθϑ: αἰᾶθ ΥΟ͵Ὸ 
Βρογϑαηΐ Ἰοησο Ρίογϑα 6. ἀῃάθαιϑαιθ ἢδΠ, 115 δά 6ϑἃ βιηῖ. Η]ης 50 6686 ΡΟΙΙ]Ϊἴ86 ΘΟἸΟΤΈΠῚ ΟΑΥΘΟΠΔΓ ΠῚ 
ἰβαπογαηῦ: 4ῈΪΡΡΟ Θηΐὰ ρΆΓαη ΔΌΪαΪζ αὐ [ἢ ΟἸΏΘΓ 68 τοαϊσογθηΐαγ. Α118 Ἰδοογαῖΐα, 8118 οογσγυρσαίδ, 8118 αἰβίογίδ, 
811ἃ ἀθηΐα6 8110 τηοἀ0 οὐγγιρία Βυηῖ. Θυδο αυ]άθι ΟἸηηϊᾶ αὐτῇ ν᾽ ἀθῦδιη ᾿μΟ Πα] ηὶ ἰηθαηΐθ νΘ ΓΘ 8ΔΠη] 1858., 
Οἰδϑὶ ΠΟ ἱρπογῦδιῃη αὐυδηΐᾷ οβϑθηΐ Ἰοροηαὶ ἀἰϊῆου δία, [ΔΘ Ιηθιη ΡαὐδΌΔΙ ΟἸΏΠ6Β ΥἹΓΘ8 η΄ 6 γ6 αἱ 
συϊοχιϊά τπηοη πη ηὉ ΠΟ ΓΆΓ ΠῚ 5ΔΟΓΑΓΏΠῚ ἰδ ὈΓΘΙΟΒὶ 6χ ἰηϊογιία ονδϑίϑϑοῖ, δοουγαία ᾿θοΐαμη ὑγδηββοῦ ρίι- 
4.6 Θγιαϊτογαπι οὐδὶ ἰγϑάθγριη. Θυἃ ἴῃ γὸ 118 νογϑαίαβ β αὐ δ᾽απο ρ6. ΒΟθἀοΙηΔ468 4αοί 16, οχοθρίδ 
ἀοπηϊηΐοδ, ἃ0 Βοτγὰ ᾿παϊαςηᾶ ἀθοἰπηὰ δι ροιηρογ ἀἰδηδιη ααδγίαπι γ6], αὖ ΠΊΟΧ ΡΟΓΙΏΪ550ΠῚ οϑύ, αα] ηἴΆΠ| 51η6 0} 
ἸηΓ ΘΓ ]8510η6 ἸΔΌΟΣΙ ἰΠΠΔΟΓΘΓΘΙΉ. 

Ουδπη ΔΌΟΥΘΠΙ ποβίγΠ Π6 ᾿ιϑίο Ρ] ΓΒ ἴδοουθ Ὑ]Ἱ ΘΠ ΠΣ, ΠΟ ΡΓδοίθγθι αὶ 11 δαηΐ αἱ ἰῃ Θχοιι (6 0 
(0.6 Οοἰϊοηΐδηο ἱποθηα!! ρογηϊοῖθιη ποηάσπη Θχρουίο βίιαΐα ροδαθγιηῦ. ῬγΙηα Θηΐη, υὐ ἸΠΡΓΙΉΪ8᾽ 
ΗοἸ τ 6511 αἰδιηαγ (ΘΒ 010 (οἷ. 1. 1.). Δα αδπι οἷα ραγίθπι ἀοοίδ τηδηπ ΟΟΠΪΟΓΓῚ 5510 Ἦ 4100 05 ΘΡΊΒΟΟΡΙΙΒ 


ἴῃ ἀϑύὴ ὈΪΒΙΙΟταπι βϑαόγαπι ῬοΪγρ]οἰογαη ΠΟΠαἀϊπμαπβίυτῃ ἢ. οῖηάθ νυϊδηΐθβ ἸΘΟΙΙΟη65 [π46 δχοογρίδβ 


“ Ιάθπὶ ἃ οπὰβ (εξ, ΒΙ0]. Ροϊ]γρὶοίί. τοι. ΥἹ. ἰὼ ργδοίβ ομϑ δὰ Ῥαΐγϊο. [χη]} δα ποίαιϊ 68, ἰδ Οὐ θηὶ! ΠΣ θ 6] Πα τὰ 
Ἰ ῬταοίαΠοηα ρης. Υ1.) Θοαΐσοηι Οοἰξοπίϑηυτη οΟἸἸτη Ροηϊαίθα οι ατα ααΐπμαᾳθ ὕοπιῖθ αἰδε πού πη ἔπ586 ποίΐανὶϊζ, ΘΟΥ ΠῚ νΘΓΤῸ 
Ροβίθεϊοσοβ απαίζαογ, ἴῃ τηϑηῖ8 οὐ 868 πὶ (8}}} ααὰπὶ ᾿η οἰ ἀἰδδοηΐ, δυςμοτγὶ (810) παπαῦδιηι τϑα ἀϊῖοβ θ586. Θαοα γα] το 8 


ἀπά οσοπιροτίαπη μα αΘΥζ ργογβαβ ἰαίοὶ, π6 6 Ὁ}10 πο σοηβτιμαίαμη 6. ἴρβϑϑπὶ γ σὸ σοἰ δἰϊοποιη 84 Ῥ δ᾽ ἴοῃο υϑιγραΐδπι 


ΧΧΙΙ 


αδ᾽θιβ δαἀμποίαν! Ἢ δα ΟΥΑΙ ΘΧΘΙΏΡΪΔΙ5. Οὐδ ἀπ| Θαἰ οηἷ5 ΑἸάΐη86, ααοὰ ροβίθα 6 ᾿ἰὈτῖ5 Καοηηϊοοῦ ογαΐ. 
Ῥοκίθα οοάϊσαπῃ ΘΟη 10 οὐ ΘΠ οηὺ ΕΥΔΠΓΟ ΙΓ ΘΙ [1556 Υ] 15 ΗΙθογηΐδο ῬΓη48., 48 ΘΟ] ΟΠ Θ πη ἰηΐΘΟΓ 
ΓΠ556 11} βου ρία ὈΪΠ οἴ οο ἃ Βοα]θίὰπᾶ βογναῖ). [Ἃ{06 σοί! Μαρη. ΟΥα δα 5. οἱ ααδὸ οὐδβογνανοσδῖ, δὰ 
ἀυδ5 Δα θυ ἀἰδβουίδιϊοηθβ (οὐ ρθη865 δηηΐβ [744 οἱ 1745. ὨδΟΪΐᾺ5: 'ρ58 ΥΘΙῸ ΟΟἸ]δ 9 ΟΥ̓Β11 τηδηιῖ 5οΥρίᾶ 
ἀδνοηϊΐ ἴῃ ΒΘ ΠΡΟΣ ΤΌΓΙΟΘ 515 ΙΔη118. Οὐδ5 ΟΟΙ]ΔΕΪΟΠ65. ΟἸΠΠΘΒ 88 ΒυΡΟΓαν Ὁ αιδ6 βίο ΕΣποδί! ατὐδθ 
ΔΏΠΟ ἴογο 1708. ραγαίδ ο5ί. Ῥχγοιηϊδογδί αυΐάθπι ἀγα ἴῃ ῬΓΟΙΘΡΟΙΘἢΪ8. δα ἘΠ 0Π15 8186 σΟ6 1615 ΑἸΟΧΘΠΑΤΙΗΙ 
οαρίία ΠΙ. ὃ 6. ἃηποὸ 1707. ὡρογνοίυβίιπι ΠΠ]Πὰὴ ἱρβίβαθθ ΑἸΘΧδ ἢ ΓΙ ΠἾβ ΠΟ ΠΙΌΓΔἢἾἶ5. ΔΓ Αἰ] Ογοη [ΠὈΓᾺΠῚ 
αρηθβθοβ ργορΘαΐθπὶ ᾿ς Ρ ΠῚ 56 ΟΥ51 ΠῚ γ0] 88] 6 {ΠΠ1Πι85 οαπὶ Εοιηδηδ αἰ 0η6 σΟ]]Α ΟΠ 65 ρΡΓΔΘΗ͂χα Θἰπ5ά θ1ὴ 
Ὠἰβίοτια ρα] 1686 Ἰὰς 56 ἀοηδίαχαη. Αὐ Π66 ΟΟἸ]ΔΪΟΠ65 Ὡ60 ἰρβιῖιπὶ σΟἀ 6 ΠῚ ὙΊΓΟ ΟἸΔΓΙ551Π|0 ἰδ: ΑἸ] ΠΑ ΘΠΠ1Ὸ 
ρΡοϑὺ (8πηο 1712.) ργΓδοιηδίισα τηοτί ἀοίπησίο δάθγα σοί οί. ῬΥΙΟΙΏΪΒΒ.Π ὙΘΤῸ δἷμβ αὐ ΡΓῸ Υἱγὶθυ5 Γαίαπι 
[χοογοί, Ηρηγίοιβ Οὐ ἢ 8ηΠη0 1778. 6Χ 506 415 γὰρ! ΟΧΟῺΪ ἴῃ ὈΙ]]οΙ Θοα, ΒΟΑ] δ μἃ Ἀ5ϑουνδί]5 Θᾶῖ., ΟΌ1Ὲ5 
ΒΌΡΓΆ ἰδιὴ τη 6010 Ἰηϊθ εἴ οϑΐ, οοα ςο 5. ΘΟ] Δ] οτὴ βαϊαϊδ. ΤΙΝ ΘΓΟ ΠΟΘ. ΠΟῊ ἴῃ 60 ΟΠ. ]ΘΒΟΘ ἢ 11ΠῚ 6556 ΥἹΒῈΠῚ 
οϑί, αἱ [γσηηθηΐδ 606 1015 Οχ ἢδιηΠη15 δορί δὰ νουθαπ) νοὶ ροίπι5. δα Πἰ {6 γαπῃ συγίοβα ἀθβοῦιρία ΘΑ ΘΥΘΙΏΙΒ, 
564 οἰΐαπι 106} 1} πὶ Οὐ Θπϊδηιπὶ ἀπ τη ΤΥ ηατὴ ἰΐα δα Θαἰ ΠΟΘΙ ποβίγαπι Δα θη ἀϊχίπη5, αὖ ᾿π6 
ΘΧΟΘΓΡΟΓΘΙΏΙ5 α σα υ14 δα ἸΘΟ.Ί0η}65 σΟα 1615, αιι8}15. Ο11 πὸ ογαΐ, σΟΠΡ]Θηα85 ἴλοογαῖ. Θαυοά δηΐδαυϑιη [δΟ] Δ ΠΉ118, 
Ὀγονιίον ἀἰοοηάππι οϑὺ 46 οοαΪςῖ5 μδυϊίι ἀθααα βου ρίπγα δἴααθ δοίδίθ, ἰΐθῃ ἀ6 μῥἱοἰ ΓΒ. 

ΔΙ ΘΠ Ὁ ΥΔη 8 ΒΟΥ αΙ6 ἰθηϊ15 οϑί, 564. πο δαδοαιιδί ο0α|6 15 ΟἸΔγοπιοηΐδηϊ ν6] 511Ὲ}}}π|πὶ ὩΟΠΏ]]ΟΓΆΠι 
ἰοποηϊἰαΐθη. ΟΥ̓Δ 606 1615 αμδίογ πὴ [ι|1586. υὐ Οχ ΟΥ̓ΔΌΙΪ [θϑ ΕΠ Π]01}10 αἰ η115, ἰἴ8 ΘΌΙΔΠ,ΠΙ1ΠῚ ΘΧ 
ΡΙασ τη [Ὁ] ΟΣ πη ΓΟ]]4 115 μοίθοϑί Ἰηἰ6]] 6 σὶ. 

ΝΆΠΊΘΓΙΙΒ ΥΘΥΒΊΓῚ ΠῚ ΒΙΠΡῚ15 ΡΑΡΊΏ5. ΒΟΓΡΙΟΓΙη., αὶ ἢ0}}18 ρμἱεΐιγα ἰητογοραϊί, πον 20 (εἶ. ράσο. 48. 
58. 61.), 21 (εἴ. ρᾶσσ. 49. 51. 52.), 28 (εἴ. ρᾶσρ. 41. 44. 45. 47. 12.) Πιιοίιιαι. 5ίπρσι}} νΟβι15, ΒΟ Δ 1 11 Π 688 
ΓΘΟῖΟ ἰγϑπ 6 ἴγδη5 ΡδρΊΠδΙη 50110 ἀποΐδϑ βου ρίϊ, 6 ΓΔΒ ΟἰγΟΙ ΘΓ 27 νο], αιιοὰ γαγυτῃ οϑί, 80 οαρί πὶ. 1 {6 Γ86 
ὉΠ618165, 5106 ΤὨΪ ΠΕ ΟΓΟΒ, αἰιοα Ρ]ΟΥιΠαιι6 ἢϊ, ΒΥ 6 Ρ8}}10 ΟΥΆΒΒΙΟΓΟΒ 80 ΠΊΔΙΟΓΘΒ βυπηὶ --- αἰγα ΓΙ Πα 116 
ΒΡΘΟΙ πη ἴῃ [ἀθ18 ΘΧὨΪΕΪΠΉ115 ---- Δ ΔΗ 115 ΤΟΤΤΩΪΒ ΡΌΓΙ5. σοί ]5. οἱ αιδαγαι 5. πο) γοοθάπηΐ. [η1018}68 
γΘΙῸ [6 γ86, ΟΠ] 5041 ΔῸ δΔη 1 111551}15 οΟαΊ οἰ θ5 ποϑίγβ. αὐ σοάϊοα ΕΥΙἀογοο- Απἀριυβίδηο, σούϊοθ ὈΪ]ΟΓῸΠ, 
γαϊοδηο, οοάϊοα Ῥαϑηΐδίοιιο]}} ΘΑΓΓΑνΊ ΠΟ, 8116 η86 διιηΐ, ἰᾶπὴ ἴῃ ἀϑῦχῃ δοϊογιηΐ Οοἰζοηΐδηϊ σοα]οὶ5. ὃ οἵ τ, υδ] 
ἃ ΓΘ]14 115 {6 Υ15 ΑΒ συγ, Ρ]οσιηααθ ἀπ} 16 8015 ρα πο 5 ηοίδηξιγ. (1η δοβὶ πη }}} Ὠοβῦγο ἸΙΠ6 0188 ἰγϑῃ8- 
γΌΓΒ86 ΘΧΘΙΡΙ πὶ ὑγϑουοίαγ.) [[61ὴ οαπῃ 51Π|}}10 8 ΘΟ ΟΙθι15. Ὀ]Ο Βα 6. σοϊηπηηΐα ἤαροῦ ΔΡοΟΒύγΓορ ἢ τ οἱ 
βου ρίαγαρ σΟΙΏ ΡΟ αϊᾶ. [Ιῃἢ αἰ 501 Π σα θη 40 ἰθχίι ἰγίαπη ριιποίοτιη ΟὈΒΘΥν ΙΓ γαίϊο ; ν6] ΘηΪπὴ 84 ΒΌΠΏΙΏΔΠῚ 
0] δ τηθα]δπὶ ν6] δα ᾿πηϑῖῃ ᾿ἰς 6 γ8πὶ ργΓδοοθαθηΐθηη Δα ρΟἢ ΙΓ. 


δίϊοη 6 σΥ ΔΙ η Δί1 68 (οἰζοηϊδηιϊδ οοάΘχ Πο0η [ἴὰ (ἰΠοτὶ ἃὉ ΑἸΟχδηα ηο, ΘΟ 106 ΕΡΏΓΔΘΙΙΪ 5.1} 5416. 


οὑπὶ ατδυΐο Ονθηϊὰ8 1. Ἰ. ρὰρ. ΧΥῚΤ. 8ᾷ.., 8.60 πιδηοδπι οἵ ἱπιροτοοίαιπ " αἷοὶξ,,.,, αὐ ποαοβαατία μῖᾶπα διοτὶς ἰξαταῖα οἷὰβ ἃ 
σδρὶϊθ ἀβαὰ6 ἃ ςἈ] 6 ΘΙ Οἴιπὶ ΘΧΟι50 ΘΧΘΙΠΡ] ΓΙ ςΟΠΙρΡΑΥΔΪ0." 
") Ἐπ ὑδ8ὺ8 68 Ηοἰπιδβίαβ; οθγίβ δηΐῃ ]. 1. (οϑἴατυγ : Ἐπ Οὐδ} οοἸ]ἴονο γ᾽ ανϊδηΐοβ ὀχοοῦρο, δἰέθγαπι ἰάπηθη [1586 .|] 


1. Βυδδ!]αϊα τη δ Ὁ] 46 ἀσνοοο." 


ΧΧΙΥ 


[8 ν ἐφελκυστιχὸν οἴ81Π Δη16 ΘΟΠΒΟΙΔΙΏ ΤΟΙ ΠΘΓΘ 5016. ΤἸίριη, αὐ ΘΧΘΙΏΡΠ18Β οἰϊδπη ΟὙΔΌΪ ποΐδα δῃηΐθ 
Ἰπορ μά πὶ ΒΟΥΡίΔ 6 ΤΟΒρ οἰ ηΐαγ, δίας ἰρηρῦ [ΟΥΙΏΔ5 λημψομεθα, ληυφθήτω, συμπαραληλφθηὴς (συμπ. ὨΟῚ 
συνπ.)., ἰΐθιῃη τέσσερα, βενιαμειν. Ιΐθπῃ Ὠδθοΐ μαχαιρη, γυναιχαν (11, 81. Ἰοσουδίιγ; Ἰοσὰβ. 6.1). εν γύρει, 
ἐνενήχοντα, χαταραχται, χποστραφητι, οὐχ ιδου (18, 9. Ι660 ἢπης ἀδρογα 0), ἐγείνετο, εδυνχτο, τερέμινθον, 
δραχματα (ΡΓῸ δραγῳ.), χαταρουμενοὺς (12, 8. ππῃς ροΓ1). Νδᾷαθ ἀδϑιυπί νἱθϊδ ΘΟ ι815. ΕΠ ΘΒ ππαχί ΠΊ6 
γ ΟΔ]} 0115 οτίδα, αὖ εἰδειμεν (οἰ υϑπηοαϊ ΓΆΓ), παιδίου ῥγῸ πεδιου οἱ 51π|}}1ἃ. 

Ουϊθυβ ΘΧΡΟΒΙ(Ι5 ἀθ δηϊϊαυϊίδίο σα ο1]5 αυδοῦίυγ. Οτδ ἴῃ αυδοϑίϊοηθ πο οϑὺ ᾳιοα ἀθ ΟΥσΘἢ 5 
δοίδίθ βοχῃῃηϊδηΐοβ γοίιΐθιη 5; Π6Ὸ ΥΘΙῸ ΤὩΔΡῚΒ οἴ ΟὙΘΗΪΟ 8|}|54116.. ΟΙΏἢ5 οσίθ ΕΌΓΟΡδΘ νοῦ δ 551110}8 “Ὁ 
αἰεὶ ροΐθβϑθ. 115 θηπὶ ΘΟα Οἱ Ὀ.18 ΟἹ Όι5., ἃ υδ8 111 8]} 1 11 ΥΔΓΊ 5115 ΔΟΠοττοῖ, πδυὰ ἀυ 16 ΓΘΟΘΗΓΟΓ 
οδί. Θιυὶ αυϊάθιη απ αυδγ ἢ 5860 }}} 6586 ΥἹ οδηΐαῦ, Ὠ1}11] οὐδίδς αιοιηΐηι8 Οοὐοηϊδηπιχη οΟαΐΟΘΙΏ., Οὐ 
ΡΠ θ5 41}15 φυϊθυβοῦμη ΥὙ6] Τ]ΔΧῚ ΠῚ 6 ΘΟ ΒΗ, ἢ18] φυοα σίυμῃ ραποίογιμη γαίϊο ἀθιηυμη ἴῃ Ρ811110 ροβίοσϊο- 
τθι8 ΟὈΏΠΘΓΟ 8ο]θῖ, αυ!η{] ἴθγα 5860 1}}} 6586 δἰδίιϑιηι8. 

ΘΙ Ρ͵ΌΪΔΓΘ ΥΟΓῸ ΟΥ̓ΠΔΙΠΘηζυΠη Ο06 1015 ΟΟὐΟΠΙΔ1 ἴῃ 1 ΘΟ ΓΙ 5 ΡοΒίΐαμῃ 6ϑί. ααϊδι5 ἰοχίι ἀσπίδ ΓΟΡΙΓΔ6- 
βορηῖδηΓ. ἨλΙ αι 046 δα ἤπης ὑ54816 αἀἴστη νρβίϊρία πη] 8 ΒῈΡΟΥΒηὔ: ὨΟΠΏ.1186 οἰἰϑιηηιπὶ [616 ἰηΐορσγδθ 
ΘΟΓΠΌΒΓΙΓ, ΟΟΙΟΥΪ 18 5818 ΡΟΥΒρΊουἿδ υδιηνὶβ 1η816 δἤθοι 8. Οι88 αυ 61 60 ᾳυο δαρἰοΐδα βιιηΐ 0600 ὈΓΟΥΪΙΘΓ 
ἴῃ ΘἀἸΠΟΠΘ ᾿ΠΟΙΟΔΓΘ 5818 Ὠδθυ 08. ΘΡΘΟΙ ἃ ὙΘΙῸ Θϑγαπὶ αυδίζιοῦ ἴῃ ΟΥ̓ΘΩΪ [106}}0 δὰ ρᾶν. ΧΙ]. 
ΘΒ ΟΣ, αἀσδυμηρίδ 1116 φυϊάθη ὁχ ὈΪηβ (Δ00}}5 αυδ8 Δῆὴη0 1744. πυρί 8 50ο] οί (15 ΑΠΌΑΙΔΙΓΙΟΓΊΠῚ 
ΤΠ ΠΟ ἴΟγ85 ἀδίδο βυηΐ Ὧος ἰϊὰ]ο: (Εταριηρηΐδ ᾳυδοάδιῃ νοΐῃβ. 55. ΠῚ] ΟΧΘΙΏΡ]ΑΓ5 ΠΥ] ΟΘΏΘ5ΘΟ08, 
Ρἰοἴυ Γ]5 ΘΙ σδης 008 ογπδαίδ." Ὁ) ἴθ πὶ ὨῸΡΟΡγ 6 ἀδαἰΐ διιοίον ῬΔΙΔΘΟΡΊΔΡἢἾΔ6 58όγδα ρῥἱοίογίδα, ὅ. Ο. ΝΥ εβδύνοοα, 
ΓιοὨαἸπὶ 1848 --- 45. ἰΔ }8 ἰογίϊα. ἢ) Οδίδγυμη ρἱοίυγαθ 1846. 488 Ο]τὰ πυπηοτο 250 ἴα556 ἰγδαπηΐ, ἰη [0118 
105 αἰδβισθαΐδβ, υὐ ΡΓῸ βυμῃηπηᾶ αυδῃ) Βαῦθηΐ δη(αυϊία δ ἰδ θ γαγ βδίπηδα δυηΐ, ἰἰὰ αὐτί διὰ νυ σα 


ργδοβϑίδηϊ, ργδοίργ πη ΓαῈ 6 οἴ ΓΙ5. Β11}}}}0 18 ἴῃ ΡυΓΡυγαΐο θη 6518 οοάΐϊοα ΙΠἀΟθΟΠΘηΒὶ ἱμγ (15. 


" λίγα ἴπ ὨΪ5. Βρϑοϊ πη θαβ Οὐ θη! [10 6110 ἰῃβαγβ βου ρίαγαθ δέ νυἱ]οϑὶί88., ρτούδοία 116 αυϊάθπι 80 οαϊτογαμ ἱπι- 
Ρουτα, πο 80 ἰρ8ο οοάΐοθ. [{Π{ ἀθ βογῃνβ ᾿ἰτογαγαπι ἰδοθαπιβ πὰ 6 τηϊπίτηθ νϑτὰ οοαϊοἷδ τϑίϊο αἰδβοὶ ροϊοβῖ, θχοιαρὶδ 
ἀδοϊτηθβ ἱμδβῖυ5 ἰοχῖαβ οοτταυρί!. Ἐπ ἀη. 11, 12 8βᾳ. ἀθβυταρίατη Θχἢ ϑοίιγ: - - τιν τὸν χαΐναν - - τὸ γεέννησαι - - αχοσια χαὶ ε 
- - χαὶ θυγατ. Ηδδο δοηΐογοηάβ βυηΐ δὰ ρᾷρ. 101. ΧΥ͂. Β., αὐὶ που ἰδηΐατη πιὰ] 0 Ρ]ΌΓΘΒ Εἰ 6 ΓᾺ 8 ἃ ΠΟ ἷδβ Ἰορὶ ροίαϊδ8βε οἰ γιιηὶ 
ἤϊ, β6ὰ δἰίϑτῃ ῥ͵Ὸ αχοσια᾽ καὶ )ὶ ἤάδπι οοαϊοὶβ Θχβογὶρίαπι οβί αχοσιὰ τριαχον: 80 }]16 6 ὲ χαὶ ε 6χ δύστοσα ἥμυχθσθ. ΑἸΐθγο ἰοδοὸ 
Όθη. 12, ὅ 84. Δ δου! ταγ πὰης ἰῃ τπηοάπμη: - - χαρρὰν χαι- ε - - εἰσ γὴν γανλαν - - λλν χαι αἰωαευ - - ὡσ του τόπου σὺ - - ἣν ὑψηλην- 
αα - - ὡχοὺν τὴν Υ - -. ἴῃ δ χανλαν ΡΓῸ χαναᾶν, ΓΙ ΓΒΒ ἀν ΡΓῸ λλν, διωδευ ΡΓῸ αἰωαξυ, οἱ δε ὕΓῸ οἷα ἱρ86 οοάθχ Βαθϑύ: οἷ ρᾷᾳ. 108. 
ΧΥΠΠ. Β. 1,οοἱ νοσὸ ἀυο γο]ϊαυΐ ἴῃ ἔδθυΐα ΟΣ ΒΟΥ πορ ἱπυθηϊπηΐαῦ Διρ] 8. ἴῃ ἔγαρτηθο 8 Μαβοὶ Βυιβημηϊοι. ΑἸΤΟΓ 
ὅρη. 48, 18 δᾳ. Βαθοῖ: χαὶ τὸν λαελφον (οογγί μα αδελφ.) ὕμω - - σταντεσ χαταβηγε (ΘΟΥΤΙ 26 - τε) προσ - - πον. ὁ ἀε ((ΟΥ̓ΤΙΡ δε) θσ μου 
λωη (ὁΟΥΤ. δωη) - - τίον του ανθρωπον. χαι ἀαελφον (ΟΟΥΤ. αδ -) ὕμων τον - - ἀμειν. ἐγω μὲν γαρ χαθ - - μαι ητεχνωμαι᾿ ΑἸΐοΣ αδη. 43, 8058ᾳ. 
δἷ6: - - τρέφετο γὰρ τὰ ἔντερα - - τῶ ἀαελφω ((ΟΥΤ. ἀδ -) αὐτου. χαὶ εζη - - εἰσεαθων (ΟΟΥΤ. εἰσελθ.) αε ((ΟΥ̓Τ. δε) εἰσ τὸ ταμεῖ - - ν εχει᾿ χαί 
νιψαμενοσ τὸ - - ξεαθονν (ΘΟΥΤ. ξελθ.) ἐνεχρατευσατο. ΕὈτΤπια [ἰ ΘΓΑΥΆΠ α οἱ ὃ υδίαιθ ᾿ΐ8 ΘΧΘΙΊρΡ 18 60} ΒΑ Γτη τη ηἶπιθ Θϑά θη 
δῖ ἴῃ ξσοάϊοθ. 

ἡ τὸ 1116 810 Βρϑοϊπιΐηϑ ΒΑ ΘΟ] 0 Βυ ρογίοσο οχὶ 118 νἱὰροταῖ. [ἢ Θχβου θη αΪβ νογῸ νϑυθ 8 δἰψαοί ἀτάθοὶβ οἵ 'θ86 
ἰαρβαβ οεί. Οοηνθηϊὶ ϑηΐτῃ βρθοΐπιθη αυοὰ ἀραϊξ οατὰ ἑοχία ποβέτο ΧΧΙ. Β. ρας. 105., η18] ᾳαοα νϑγβὰ 11. ρστοὸ μαμβρη πιδ]8 
ΒΟτΙρδὶῖ μαμβοτι. 


ΧΧΥ 


ΙΔΙΏνΘΓΟ 81ησι}]8 ἰοχίαβ [γαστηθηία ὨΟΐ5 Ῥᾶββίη ἰηίθυθοῦϊθ ΡΟ] γδηΐθϑ ἸΠΙΟΔΌΙηι18 αι86 νΔΥΪΆΓΌΙΏ 
Ιρουοηυπι ΒΙΡΡΙΘπθηΐδ ὁχ ΟΥ̓ΘΩΪὶ οΟ]]δίοης ΟΥ̓ ἱΔη δ δαπιὶ αιυθδδηί. 

ΡῬᾳρ. θὅ. Ιηϊ πῇ οοαϊοἰδ Οοὐοπίδηϊ! ἀγαθὰ πα ΙοΑΥἹὺ γ ΘΓ Ϊ8. ἢ18: ἐσπερα, καὶ ἐγενετὸ πρωι, ἡμέρα τριτὴ: 
1.18. γοῦβα 14. ἀ668856 ἐπὶ ΟἸΔΓΌϊη οϑί. ὙΌΘΘΙῚ ΥΘΙῸ γῆς (θεῖα Υ̓ΔΌ]0 Βοαθπηΐ Ὁ: χαὶ χρχετωσαν τῆς Ἡμέρας 
χαι τῆς νυχτος, 4ΙΟΓΙΙΠ αἴ186 ΒΙΡΟΥΒιηὐ νοϑίϊ σία Θα]ἀἸπηι15. υοὰ γογῸ δαηοΐδίὶ αὐδῦϊὰβ.. 66 ΓΘΟΘΏΟΥΙ 
ἴΏΔΏΙ1 ΒουΙρίδ 6556, ΠΟΓῚΒ. (ΔΙΏ6 ἢ ΘΗ 5 υἱἱ νἱἀθία 46 Ὥονο οχαγδίδ'., ἰά 118 ΟἰΓΟυ ΒΟΥ θη οϑί οἱ 
ἴρϑχμῃ Δα αἰ Διηθηί τη 5ἰηθ ἀἴ1010 ἰρ51 βουρίου! ἐγ θυθηάιπι 51ἴ, οὐδὲ ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ ἰηπίδιγανου. [Ιἴθη ἀθοβί 
εἰς αἰ ΠΠ πη. Ὕογβα 18. ἴδεν ΡΓῸ εἰδεν. Α νϑῦβι 20. ὑβ486 ἤποιη γοῦβ. 25. ἰοχίιι5 ἀοβεϊῦ, γαγβα 26. των δηΐθ 
ἐρπετων ἄθ65856 Αἰοἰἴ, 151 [οτίθ,, ΠΌΓΑΥ8. ΓΟΟΘΠΠΟΥΙ Πηδηὰ ΔΟΒΟΓΙΌΘΠ5 χαὶ πᾶν ΟἸΏ]ΒΟΥΪ των... (Θ(6 ΣῈ 
αιιδ6 δυὺ 1. Α. ρα πηι οἸηπΐδ, πδια ἀι 16 βοοιμᾶδ αυδάϑηη τηδηιι (οοἴδν] ἴα γα 58661}}}) ΒΡ ]οΐα βυηῖ. θυλυ 
οἱ ἤου ἢδς ρΡᾶρὶπὰ 5ογρίδ ἃ Ὀγίμηϑ Πη8η ἰΔηΐιπὶ Ὡ0ἢ 4] ἴθηᾶ ἀεὶ ροβδιιηῖ; οἴϑὶ 6, 16. ἰδδίβ ασδθίο 'ρ586 οοά. 
Οοίδ. πηχὴν ῬΓῸ πῆχυν Ὠδθυϊ. ΜαΙρΠΒ δὰ νοῦϑυιῃ 11 οἱ 844. 1401 ΓΟΥΤῚΪ5. Π]Π 56 .}18 Δα βου ρα πη οΓαῖ, 
1η66 ΠΟ Γ6 ἴρτα πληὴ - - τε - -, βὰ - - Το] οΐδα ϑυηΐ. ἢ ΑἸΐογα πυ 05 [0}1}} ραρῖπα ὨΪΠ]1] ΒΟΥ ρΡί ΓΔΘ διιρογαβῦ, 
Π66416 αἰοαιᾶπι Υἱἀ οι Γ Βοσ]ρίυτη 1386. Ὑογβα 28. ργῸ πληρωσατε ο0α. (οἰ. πληθυν[ζετε] ἀἰἸοἰΓαΓ ΠΌΘΓΟ, δὰ 
αυδιη γοσριῃ 9. ἰηθιηΐδ ᾿ἰηρα 12. Βαροίδγο νἱάθίαγ. Αα νϑγβιιπὶ 81. ἀτᾶθο: 9 0 ]8Δὴ6 γρορηϊὶ ἸηΔη ΒΟΥ ρΡῖιϊι5 
παροί υὐ ρἄ. ΤἸλοπη. Αἀ εδρυΐ 11. ἀγδθῖυδ: {Ππηΐοσγαπὶ πος οδρυΐῦ ἀδοβί, Θχοθρῦβ Ὁ] Ε1Π}15 νΘΟΥΌῚΒ προσχολλῃη- 
θησεται 5416 δ ἤπαη), ἰη ᾳφυϊθὰβ οοἄ. 1η8. Οοὐΐζ. οαπῇ ργοββὸ Βοιῃ. σοηγθηϊ,. . Ῥὰρ. θ6. ἀτσδθῖϊο (οδίδ οοὰ. 
Οοἰί. ν. 1. φρονιμώτερος ΡΙῸ φρονιμώτατος, Υ΄- ὅ. εἰδει ῬΥΓῸ ἢδει, οτι εν ἢ ΒΓῸ οτι ἢ) ὑμων ΡΙῸ μων. Υ ΥΒΌΙη 
ΨΘΙῸ 60. 8406 δἃ ἤηρηη ΟΔΡ 1.15 ομαἰτ{. [Ιἰθτῃ οτμἱ {10 ἃ 4, ὅ. θυσιαις αὐτου 8486 δα 4, 17. συλλαβουσα. ογδα 
17. ἀθαϑύ τοῦ υιου. Ὕ6γδι 18. 6] αἰ πη8 μαουΐχ, Ἰάχιιθ ἑἰδποηάαπι 6ϑὺ. (σα ϊὰ8 πδοθῦ: ,, μαουΐλ, φαδΔΙΏΥΒ 060 
λ ῬΟΓΡΟΓΔΙῺ ἃ δύ βου ρίαπι.. Αἱ -ἰὰ ΠΟ -ἰὰ ΒΟΓΙΡΟΓΘΙΏ γΟΪ 556. Οὐ]8Πὶ ΟΧ ΡΠ ΟΒ ΒΌΡΘΙ τ ΡΥΓΟΌΔΌΙ6 ἢϊ. 
ΒυΓΒῸΒ ΟΥ̓ΔΙαΒ: ,.8}0 5015 νΘΓΒῸΒ 18. γ ΓΒ τὸν λαμεχ υ5416 δα ν. 2ὅ. οἵημίδ ἀσδβιιηΐ ἰῃ π|5." Ραρ. 97. Ταοϑίο 
ατδθῖο οο4. Οοἱί. δ, 4. οπ 0 ας εζησε οὐ παροῖ ἐπταχ. ἐτὴ Ὀ͵ΓῸ ἐτὴ ἐπταχ.; δ, 8. ροβί σὴθ δααϊξ ας εζησεν, 
ἰΐθη) ν. 11. ροϑί ἐννχχοσια χοροί ἐτὴ. ὙΘΥΒΙΒ ΥΘΊῸ 12. οἱ 5644. ἰδα116 Υ. 18. ἀοϑαηῖ. Βαρ. 98. δά ὅ, 20. 
αταθῖι5. ἠοίδί ἐτὴ χαὶ ἐνναχοσιὰ (οἷ. ἀρὰ 05 ΥΠ]Ι. Α. ν. 9.) ΡΥῸ χαι ἐνναχ. ετη, ἰΐθιη δ ν. 24. ηυρισχετὸ Ρ1Ὸ 
ευρισκ., δ ν, 25. ἐπτὰ χαι ογδοήηκοντα χαὶ ἐχατον ἐτῊ ΡΙῸ ἑπτὰ ἐτῊ χ. εξηχ. χ. ἐχατον, δ Υ. 26. χαι ογδοηχοντα 
(.. 866 ΝΟΧ ΓΘΟΘΙ (8511Πηἃ Ἰ]8η1}1 ΒΟΙρίδ, 564 6Χ δΔηΐᾳι115 5'π6 αἀἰ0]0 ΠΟΥ ΟΧΡΓΘ558.“) χαὶ ἐπταχοσιὰ ΡΓῸ χαι 
οχταχοσια, δὰ Υ, 29. ἃ ΝΟΓΌΙΒ χαὶ ἀπὸ τὴς γῆς ΟἸΙΠηΐὰ 466586 ὉΒατ16 84 6, 4. ταῖς ἡμέραις ἐχειναις, 8 0. 7. των 
πετείνων ΡΓῸ πετείνων οὗ εθυμωθὴν ΡΓῸ ἐνεθυμηθην, δα ν. 8. ἐενωπίον ὑΓῸ ἐναντίον, δὰ ν. 12. ἴδεν ΡΓῸ εἰδὲε,, δά 
ν. 18. πρὸς νωξ ὑΓ70 τω νωε, 8 Υ. 1δ. μῆχος ΡΓῸ τὸ μῆκος, δα ν. 10. πηχὴν ὕΓῸ πήχὺν δἱ διωρυφα ῥΓῸ διωροφα, 
ΔΙ 8. νΘΓΌΪΒ: 56 πιοχ μδθοῖ τριοροφα." ὙΘΓΒΊΠῚ ΥΘΓῸ 17. οὰπ 8644. υ8α6 8( ἤποηη ΟΔΡ {15 46 6586 ἰοδίδίαΓ. 


Ῥαγ. 99. Τοϑίε ἀγϑθῖο 7, 1. οοἀ. Οοἰί. ἴδον ῥΡΓῸ εἰδον Βα αΐτ; γΈΓϑιι υΌΓῸ 2. ΟἸηἶδι: ἀπὸ ὃὲ των χτ' των μὴ 


ἢ Εἰυβιηοαϊ νϑϑῦ 8 δἰζθτὶ 8 τηϑηὰδ πὰπὸ αὐΐάσιῃ γΆγϑ δυηῖ, ΟἸ πὶ ἔγοαυθιίοτι 1886 ν]ἀοηῖαγ. Α ΟΥ̓ΘΌΙΪΟ δηΐηι, 
αὐ τοβίαίαν ]. 1. ρας. ΧΠ]., σδδθρο δηϊμηδάνογβα βυμΐ, ἰΐθιῃ τη δ γθοθη! Ὁ] τῶϑλῖ γαβιϊταἴβ αἀἰοὶ, ρταρθίδγοδαμυθ να]ὲ οοάϊςθιῃ 


ἡ 8.0 080 βΒουῖρϑ γ6] ᾳυορίδιῃ οἰὰ 8 οοᾶθνο δουτ δυΐορταρθο δὺϊ οὐπὶ 8110 ροίϊπ8 οοι 6 οοἸ]αίαπι οποπάδίμμηαι! 6886." 


ΧΧΥῚ 


χαθχρων ἀ864116 θηλυ; γοσϑιι 8. πάντων δΔηί6 πετείνων ᾿Γ[5 Δ ας, δηΐα ροϑίουἑδ ΟἹ δὶ ἢ; γοῦϑὰ 4. ὈΪ56 Πα 
τεσσεραχοντα, ἰίοη πᾶσαν τὴν ἀνχστασιν (οἷ. Χ. Α. Υ. 18.) Ἣν ΡΓῸ πὰν τὸ ἀνχστημα ὁ, ΥΥ. 0. ---8, 8α6 δὰ 
χτηνων τῶν χαθχρὼων ΟἸΠΪ5Ι[; ὙΘΓΒῚ 8. ῬΓῸ χαὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπόντων ἐπὶ ΠΔὈι χαὶ ἀπὸ τῶν πετείνων χαὶι 
ἀπὸ τῶν ερπεέτων τῶν επι, ἰἴ61ὴ ΥΘΥΒ 9. εἰσηλθεν (ΗΟ]Ιη6510 ὑδδίθ: - θοεν 510) ὑγῸ -λθον οὐ αυτω ο θς ῥγὸῸ ο θεος 
τω νωξ; Υ. 11. χαταρχχται θΓῸ χαταρρ.. Υ. 12. τεσσεραχ. ΡΓῸ τεσσαραχ., Υ. 18. υἱοῖ ΒΓῸ οἱ υἱοι (ΤΠ ΘΙ οι 
δίο6556 νἱαθαΐαγ. 564 ἴδοι !α οὐβουγίίδία Ἰοοὶ [8}}} ροΐδγδιῃ; ἰοσίαϑβθ Θ᾽ ᾿ἰίογδθ νϑβϑί μία ἰῇ ΘΥΓΌΓΘΙῚ ἀἸΧΘΓΙΘ). 
Λααϊδιημοπίαπη 84 κιβωτον ν. 18.., ουἱῃ8 γϑ ΐα5 δαἰάἀϊπηυβ, ἰοδίο ασαῦΐο βἷς μαθϑῖ: δια τὸ υδὼρ του χατα- 
χλυσου. ὟΟΙΒᾺ 14. ἰάδπι ἰοϑίαιΓ ΟἸΏΪ558. ὀρνεὸν οἱ αὐτου, Υ. 1Ὁ. ΟἸηἶκ88 ἀρσεν χαι θηλυ, γ. 10. εἰσῆλθον ᾿ΓῸ 
ελθε οἵ χυριὸς (Ὡ8ῆὴ6 γνΟσΘῖὴ ἰρδὶ αιιοαια ΘΑ α Πη118) ῬΓῸ ο θεὸς, ΡΟΥΓῸ νϑγθᾶ χαὶι ἐχλειῖσε υ. 16. υ54ι16 χαι ὑψωθη 
γ. 34. ργϑϑίθυιηἶββα, ν. 24. πεντηχ. χαὶ εχατ. ἡμξρᾶς ὈΧῸ Ὥμέρ. ἐχατ. πεντηχ.0 Ῥαρ. 100. ἀγδθὶιδ ἰοδίδιυ Υ 
8. 1. εὐνησθη, ὑΓῸ ἀνεμνήσθη οἱ Ομΐβ88 χαὶ πάντων τ. ἐρπεέτων τῶν ἑρπόντων, Υ. 8. ἐνεδιδου (Υ͵46 δριιὰ Π08 
ΧΙ]. Α. ν. 12.) τορουϊυμῃ ροϑὺ γῆς, Υ. δ. υδὼρ πορευόμενον ελαττ. ΡΓῸ υδὼρ ἡλχττ. οἷ εν δὲ (Ώ866 Θἰ ἈΠ] 
ἈΌΡΑΓΘΠ) τῶ ἐνδεχχτω ΡΓῸ χαὶ ἐν τω δεχ., ν. 6. ἀνεωξεν (νἱὰ6 1. ]. ν. 28.) ῬΓῸ ἤνεωξε οὐ ροβί χοραχα Δ0άϊία 
(υἰὰδ 1.1. νβυβιχῃ 26.) τοὺ ἴδειν εἰ χεχοπαχεν τὸ υδωρ, Υ. 7. ὑπέστρεψεν ΡΓῸ ἀνέστρεψεν οἴ εως οὐ ΡΓῸ εως του, 
Υ, 8. προσώπου τῆς γῆς ΡΓῸ τῆς γῆς; Υ. 9. παντι προσωπω πάσης τὴς γῆς (Ν146 ἀρ π08 ΧΙ]. Β. ν. 7.) ὕ͵ΓῸ παν 
τὸ προσωπον τὴς γῆς, οὖ αὐτὸν (, ΓΘΟΘΕ ΟΥΓΙ τηδη Βουρίϊπι, 568 [οτία ἰσχία νΘϑυρ]8 δηὐ!αυδγιπι ΠΠ ΟΓΑγι τη “2 
ΒῸ εαὐτον. Ουοά νΘ6ΓῸ Θοάθη ΥΈγ8ι αὐτου ροϑί χειρα δΔααϊΐζαπι ἰοβίδίΓ (84 τἸηοάπὶ ο041618 ΑἸΟΧΔΠαΡίηἷ), ἰὰ 
ῬΓΟΡίοΓ ρυηοΐαπι 1]η. 8. ἃ Π0}}18 Θαἰδι) ΟΧ ΘΓΓΟΥΟ Ππχίβ56 υἱάθγὶ ροίοδί; σοιῃρυίδί!η6. ὙΘΓῸ ΒἰὨΖΌΪΔΥΊΙΠῚ 
ΥΘΥΒΙ5 Βα ΘΠ 5 Εἰ ΓΑγῖπὶ [Δοΐ8 αὐτου ᾿Ἰηθυηΐα γΟΥβὰ 9. βου ρίυτη ἢ11556 5815 ΡΓΟΌΔΌΪ86 ἢἰ, ΥΟΥΒΙΙ 11. ἰοδὲ8 
γλθῖο ἀβαδῦ τὸ δηΐθ προς, οἱ προσωπου δΔηΐθ τῆς γῆς ΔααΙαΓ, ν. 18. τ τοῦ μίῆνος ΟἸἾ588 οὗ ΡΓῸ εἰδὲν οτι 
ξζελιπε βογρίαμῃ ἴδεν οτι χεχοπαχεν, ν. 14. Ἰδρθϑίαγ εν ὃὲ τω υνὴνι τῶ δευτερὼ εβδομη χαὶ εικαδι τοῦ μῆνος 
εξηρανθη ὙΠ ῬΓῸ ἐν ὃς. 8606 εἰχαδι τοῦ υῆνος, Υ. 1ὅ. τῶ νὼωξ ΡΙῸ προς νως, Υ. 19. ἑρπετὸν χαι πᾶν πέτεινον 
χαὶ παν χεινουμένον ΡΓῸ πεέτεῖνον Χχαὶ πᾶν ἐρπετον χινου!λξνον, 161 εζηλθον ΡΓῸ εξηλθοσαν, γν. 20 οἱ 21. 5416 
οὺν ἔτι παπαξαι ΟἸ881. Ρᾶρ. 101. ατγδθῖο ἰεβία 9, 1. Θοάθχ ηυλογήσεν, ν. 2. τροιλος υκων Χ. ὁ φοβ. ΡΓῸ τρομ.. 

χν φοῦ, ὑμῶν, ροϑβί τῆς γὴς Δα] χαὶι ἐπὶ πασι τοῖς χτηνεσι τὴς γῆς, τὰ ὀρνεὰ ΡΙῸ τὰ πετεινὰ, χεινουμενα ΡΓῸ 
τὰ χινουμενα, Υ. δ. δ τῶν ψυχων ὑμων Δα] ἐχζητήσω, Υ΄. 7. πληθυνεσθε ἐπ αὐτῆς ἢΠδυοί ᾿ΓῸ χαταχυριευσατε 
αὐτῆς, Υ, 9. ἔγω ἴδου ῬΓῸ δου εγω, Υ-. 10. τῇ ζωση, ἰθίάθτη οσα ΔΌΒ4μ6 ἐστι, Υ. 11. εσται ετι, Υ. 12. οἰ 
χυρίης, [6 γ. 15. Ομ ἀνα μέσον ἐμου χαὶ ὑμῶν χαι, ἰΐθιη Υ. 16. οἱ τ μου οἱ χαὶ τὴς γῆς, 10 ΘοάθΙὴ 
ΥΟΙΒΙ πασὴς ψυχῆς Πδθοί, ν. 17. Βαθϑὶ χυριος ο θεος, γ. 18. οἸμ {Ὁ δὲ ροβί χαμ,, ν. 19. μδθοῖ υἱοι εἰσιν, Υ. 28. 
τὸ πρι χυτων οπισθοφανες (ΒΒΟΓΙΡίΟ ὦ 8.0 ε γϑοθηιουὶ τη8η0), ἰθ]άοπὶ ἴδον. Οδἴθγιπι αυδθ Βι0 ΧΠ]. Α. 
οἰ πηι5. φαο Ἰοο0 ἀμ] οαία ρυποίδ ροϑυΐμηιβ, ἀἰδβοογρίδ βιιπί. Δα νυ. 24. ἀσγαθῖαβ ἰθβίδι οινου αὐτου, δὰ 
Υ, 2δ. γαναχν" παῖς ὕΓῸ χανχαν παις", δἃ Υ΄ 26. ΟἸΩΪΒΒ.Πὶ οἰκέτης, δ ν. 27. ἐσται ὕΧ0 γενηθήτω 6 αὐτῶν ΡΓῸ 
αὐτου, δ ν. 28. τρ. πεντ. ἐτη, δα γ. 29. ετὴ οπἰβδυῃ. ΕΧ οσαρίία 10. αἴεγί Ἰθοίίομαβ ἢδ5: ν. 2. μάδαι ὑΓῸ 
μαδοι, γ, 8. οἱ υἱοι ΡΓῸ υἱοι οὗ ἐριφαθ ὑγῸ ριφαθ, ν΄. 4. χιτιοι ὕΓῸ χήτιοι, Υ. θ. μεστραῖ!α ΡΓῸ μεσραῖν οἱ φουθ Ρ᾿ΓῸ 


φουδ, ν, 7. ευἴλατ οἱ σαβαχαθα, ν. 9. του θεου ΟἸλΐΒΒ11πΠ), ὡς νεβρων, γυνήγος (ΘΟΥΓΘΟΙΠΙ ΓΘΟΘῊΒ κ-), Υ. 10. ἢ 


ΧΧΥΊῚἹΙ 
ὰ" 


ἀρχῊ, ορεχ ΡῬΓῸ χαὶ ὁρεχ; ἀχχὸ ρΓῸ αρχαὺ 7) (χαλαννὴ ΓΘΟΘΗΤΙΟΥ τηϑηιϊι βου ρίυχμῃ Αἰ010), ὙῊ ΡΓῸ τὴ γη. σέννχχρ. 
γ. 11. νινευὴ (αγαθίιβ δα ῦ, Βα ΡΓΔδοσι ρα“), ροωβοθ (8 α]Ὁ, ΓΘοΘη γί τηϑηι βου ρίιπι"), χαλαχ ΡΓῸ τὴν 
χαλαχ. ν. 12. δασεν. ῥγο δάση οἵ ἡ ( ΓΘΟΘΒΠΟΥΪ τηδῆϊι., 564 εχ δηία 15 ἰοτία νϑβί 115.) μεγαλη. Οἰη 5518 ἰηἀ8 
ἃ ΑΘΓ 18. υδαι6 84 11, 4. του δια ΡΟΓρΙ δὰ 11, 4. σπαρηναι μας, Υ. θ. εξ, αυτων. Υ. 7. εχει τ. γλ. αὐτῶν οἱ 
πλησιον αὐτου, Υ. 9. ὈΪ8 χυριος ο θεος, ν. 10, οῃχίδδθἃ χαὶ ἣν, Υ. 11. πενταχοσια ετη, Υ. 12. ετὴ (υἱ6 5δὺὺ ΧΥ͂. Β. 
Υ. 1.) ἐεχατ. τριαχ. Ραρ. 103. πηϑιηογΆ Ὁ }} 18 ἤδ6ὸ βυηΐ: ν. 18. ἐτὴ ἐχατ. τρ. ὑΓῸ ἔχατ. χαὶ τρ. τὴ, Υ. 14. Ἑτὴ εχ. 
τρ.. Υ. 156. ἐτὴ τριαχ. τριάχοντ., ν, 16. ἐτὴ ἐχατ. τρ., ᾿ΐθιη τεσσεραχ. ΡΓῸ τεσσαρ.. Υ. 16. φαλεχ (οἷ. βὺῦ ΧΥ͂Ι. Β. 
ΥΘΙΒΙ 4.). [πα 6 ΥΟΓῸ ἃ ΥΘΥΒι 28. 5411 Δα γν. 29. οἸηηΐδ ἰδ 1110 ἰΘΡΟΥῈ ἀρϑιἀογαδηίιγ. Αα ν. 29. ποίαν! 
ἐλαβὲν ὑΓῸ ἐλαβον, ν. 81. καὶ τὸν νχχωρ δα αβρχ! δα ίαπ), ἸὈ] ΘΙ γυναῖκαν, πορευεσθαι, ηλθεν, Υ. 82. πασαι οἱ 
ΥῊ Οπιΐδ88, ἰΐθπι ἐτὴ διχχ. πεντε. Ρᾷὰρ. 108. Ρεὺ ἰοίαμῃ ὀδραΐ 12. ατάθῖαβ ἤδθο ἰδοδίδίαγ: ν. 1. ἀδϑυμὶ χαι 
δευρο, ν. 2. ΘΕδῦ εὐλογητος, Υ. 8. ἐδ χαταρουμένους, Υ. 4. μετὰ τοῦ ὕΓῸ μετ αὐτου, ν. ὅ. τὴν σαραν ΡΓῸ σαρᾶν τὴν, 
εξηλθεν ΡὑΓῸ -λθοσαν, ροϑί χανααν Δα αΙΐ8 καὶ ηλθεν εἰς γὴν χανααν, Υ-. θ. ἀθϑιηΐ εἰς τὸ μῆχος αὐτῆς, Υ. 8. ΟἸ ΓΕ ῸΓ 
εν, Υ. 11. ροϑβὺ γυναικι δα ϊζιγ (,, Δαβογρίαπι ΓΘο θη ΠΟΥ πῆϑπὰ αἰιδδὶ Οἰιδίοβ ) αὐτου, ν. 12. ἀϑαὰθ 18, 7. οἱ δὲ 
χανανχιοι ἀδϑυηΐ. Ραρ. 104. Ετασπηοηΐδ βὰ0 ΧΧ. Α. οἱ Β. αἰβυαρίδ 6856 βρῃϊῇοανίι5. Οὐ] 5 δὰ οδραυΐ 18. 
Ὦδ60: Υ. 8. χαι σου ἀθδαηΐ, ᾿Ὀ] ΘΙ ἡμεῖς ἐσμεν ῬΓῸ ἐσμεν Ἡμεῖς, οὐχ ἰδου, γν. 10. αὐτου ἀθροϑβί, ν. 10. ἴδεν ΡὑΓῸ 
ἐπεῖδε, ν. 12. δὲ ροϑβί αὔρχμ ἀθαβί, 564 γϑοθῃίοσΐ τηδηι ϑυργαβοσ ρύσῃ, ν. 14. χωρισθηναι ΡΓῸ διαχωρισθηναι, 
αναβλεψας θΓῸ ἀναβλεψον, χαὶ δηίθ ιδε ἀδϑϑῦ, βορρὰ ΡγῸ βορρᾶν, γΥ. 15. πασὰ ἢ ΥἹ ΡΓῸ πάσαν τὴν γὴν, Υ. 15. 
του αἴωνος, Υ. 17. 8 πλατος ΔΑΙΓῸΓ αὐτῆς, νΟΓΌΔ χαὶ τω σπέρματι σου εἰς τὸν αιἰωνα ἀθϑιηΐ, ν. 18. χεβρων. 
ΡΙαγα 6Χ ἢ18 ΘΕ] ΘΧ ΠΟΒΙΓΙΒ ἰγϑρτηθη 8 σοΟρηοβοιηΐαγ. Αα οδρυΐ 14. ἀγδθῖι5: Υ. 1. ἀθοϑβί χαι δηΐδ ἀριωχ, 
βασιλεὺς ΡΓῸ βασιλεως, χαι χοδολλαγομορ, σαιλαψ. ΡΙῸ ελαμ., θαλγαλ γε] θαλγαδ μὑγὸ θαργαλ, ν. 2. μετα ἀθεβὶ 
δΔηΐθ σενναὰρ Οὗ βυμοβορ, ν. 4. ΟΠ]5811ΠῚ αὐτοι, εδουλευον ΡΓῸ εδουλευσαν, χοδαλλογομιορ. Ῥγδϑίθγ 5518 Υ. ὅ. 
οὐ 544. ι54110 ν. 18. ΒΟΡΙΟΙΓᾺΓ ναγϑι 18. τω αβρὰμ ΡΓῸ αβραμ., πρὸς ΡΓῸ παρᾶ, ὁ αμορρῖὶς ὈΓῸ αἀμορραίου, 
(φᾶς. 105.) ν. 14. ἀδελφος ρῥΙῸ αδελφιδους, δεχα κ. οχτ. χ. τριχχ., ν. 15. ἐεδιωξεν οἱ χωβαλ, ν. 16. αδελφον ΡΓῸ 
αδελφιδουν, ν. 17. τῆς σκοπης, χοδαλλογομιορ, χοιλ. τὴν σαυὴ, πεδιον βασιλεων, γν. 20. εδωχεν, ἰὈ]46πὶ ΟΠ ΓΕ ΌΥ 
ιαθραμ., ν. 21]. ε5 ο βασιλευς, Υ. 22. προς βασιλεχ, ἸθΙάθιῃ ἀθθϑί χυριον, ν. 28. οδϑί σφερωτηρος οὗ λημψομαι, ἰΐθιη 
γν. 24. λήμψονται. Αἀ οδρυΐ 16. ρογρὶῖ: ν. 4. λεγων, ν. ὅ. προς χυτὸν ΡΧ0 αὐτω, ἰΐαπὶ δυνὴ ΡΓῸ δυνηση. ν. 7. 
κληρονομῆσαι αὐτὴν, Υ. 9. χρεῖον, ν. 10. εαυτω ΡΓῸ αὐτω, ν. 11. ἀδθδΐ ἐπι Βθουηάμπ), νΥ. 18. ΡΟΗΪΓΙΡ τράφεῖις εν 
ειρηνὴ, ἸθΙᾺΘΙη οϑῦ γήρει (ν146 510 ΧΧΠ. Β.), ν. 17. εγεινετὸ ο ἡλιος (Υ146 1014 61 ν. 10.) οἱ πρὸς δυσυααις, 
(ρᾶρ. 100.) ν. 18. ἐχει ὑΓῸ εν τῇ ἡμέρα εἐχεινὴ δ ο θεὸς μὑΓῸ χυριος, ν. 19. χελμωναίους. Ραγροὶί 84 σδραΐ 16: 
ν. 2. πρὸς αβραμ. εν γὴ χαναχν (Υἱ46 580} ΧΧΙΠ. Α. νϑῦβ. 20.), ιδου δὴ (ν46 ἰδ] 4611), τεχνοποιήσω, ν. 8. ἀδοβί 
σαρα, ἸὈ]άΘπὶ οϑί χαὶ ἐδωχεν (ν 46 Ἰθ!46πὶ ν. 27.) αὐτὴν αβῤραμ τῶ, ν. 4. 65] ἴδεν, ν. θ. ὡς δ αν, ν. 7. χυρίου τοῦ 
θεου, ν. 9. αποστραφητι, ν, 10. ἀπὸ ὑΓῸ υπο, ν. 18. σὺ ει, ἰδίάθιη οἱ ν. 14. ἴδον, (γὰρ 107.) ν. 16. τὸν τἱσμαηλ 
τω αβραμ (Υ]46 580 ΧΧΙΥ͂, Α. ν. 2.. Δα οἂραΐ 17: ν. 1. ἐναντίον ὈΓῸ ενωπίιον, Υ. 7. ἀνὰ μέσον εἐμου χαι ἀνὰ 
μεσον σου (ΥἹᾺ6 βιῦ ΧΧΙΥ, Β. ν. 10 54.) οἵ εἰς γενεὰς, ν. 8. θεος (ΧΧΙΨ. Β. ν. 19.) ΡΥῸ εἰς θεον. [π46 8 γ6Γ8. 10. 


εἰς τὰς γένεας χυτων 8416 18, 2. οἰπηΐᾶ ἀοϑιηΐ. Ρὰρ. 108. Αἀ ἐὰραΐ 18. ν. 8. δουλον ρῥΙὺ παιδα, ν. 4. 


ΧΧΥΗΙ 


λημφθητω, Υ. ὅ. λήμψομαι, ἰΐοτῃ (αὖ οἰΐδπλ οχ δά. ποβίγα 50 ΧΧΥ͂. Α. ν. 7 544. δρρᾶγϑθί) ἀδβιυηΐ εἰς τὴν οδον 
ὑμῶν, 68 εἰνεχεν οἱ εἰπαν ουτως, ἰΐθπι χαθα ᾿γῸ χαθως, ν. 7. μόσχαριον ἀπαλον, Υ. 8. παριστηχει (υἴ ΘΑ ΙΑ Π) 8 
8.0 ΧΧΥ͂. Β. ν. 11. β6α 4616 11Π60]81η}, ν. 10. ἀθθϑί εἰπε ὃς, ν. 11. ἀβεβί τη, νυ. 14. βϑὲ αδυνατι παρα του θεου, 
Υ, 15. ἐφοθυθὴν (,,564 ν ἃ ΘΟΥ̓ΤΘΟΐΌΓΕ 11η60]8 ηοίδίυχηῃ “), ἸἰὈ]ά6 πὶ ἀθοϑί αὐτὴ, γ. 16. ἀθθϑὺ αὐτους, ν. 17. οδὺ μη 
8[Π6 ου, Υ. 19. εἰδὲν ΡΓῸ ἡδειν, ἰθ1 46 πη μετ αὐτὸν δηΐθ καὶ τω οἰχω αὐτου ΡΟΠΪΙΓ οἱ αν ἀθθϑί, ν. 20. γόμορρων, 
ἀοϑιηί ἰὈ]Δ6 πὶ πρὸς με, ν. 22. ἀδϑϑί ετι, 01 6 πὶ ἃ ῬΥΠηδ τηδηι! ἐναντι, 568 ον ΔαΑΙΌΠὶ ρ81}}}0 ΤΠ] ΠΟΥ ΠΠ {6 Υ}8 
δὲ οΔριΐ ΠΠΠΓΘΓΔΘ τ. ΓΘΟΘΗΓΟΙΙ τη 564 6Χ Δη[|α1}5 γοβρ 5“ (δἰ ἢπης ἴῃ πηοάπ ΘαΙ θη ἤθη Ραΐο ὈΓΪΠπὰ 
8 Π} ΟἸΙΠΘΠἀδία πη 6856), (ρ85. 109.) ν. 24. ἁπολεσεις, τόπον ἐχεινον ενεχα, υ. 26. ο χυριος (οἷ. δὺ0ὺ ΧΧΥΙ. Α. 
γ. 7}, ξεύρω ΡΓῸ ὡσιν οὗ δικαιοὺς ρΓῸ διχαιοι, ἰάθη ἀθϑαηί (εἴ. ΧΧΥ͂Ι. Α. ν. 9.) ολὴν τὴν πολιν και, ν. 28. πεντε 
Ρ[Ὸ εἰς τεσσχρ. πεντε (166 ].]. ν. 14.), ν. 80. οπι! (πὰ δὲ, γν. 81. ἐνεχεν των εἰχοσι ργῸ ἔαν εὕρω ἔχει εἰχοσι, 
γ. 38. δὲ χυριος. Ρᾳρ. 110. Αἀ οδρυΐ 19: ν. 2. ἀπελευσεσθαι, γν. 8. κχτεθιαζετο, ν. 4. ([65ἰαί!Γ οἰΐδηη ΠΟ ΒΟ ῸΠι 
ΧΧΥΠ. Β. ν. 7. ρυποίυπη ροϑβῦ χοιμηθηναι) καὶ οἱ ὑΧῸ δὲ οι, Υ. θ. οπισω αὐτων, Υ. 8, χρύσχσθε, χαθο, ἀρεσχὴ, 
ανθρωπους ὕΓῸ ανδρας, στεγην ὈΓῸ σκέπην, Υ. 9. ἀθοϑί αυτω, ν. 11. ἀθ6δ5ῖ εν, Υ. 12. προς λωτ, ἰΐ6 πὶ ἐστιν σοι ὑΓῸ 
εἰσι σοι, Υ. 18. ἐναντιον (εἶ. 3810 ΧΧΥ͂ΠΙ. Α. γνοσβ. 7.). (ρ85. 111.) ν. 16. ἀσβιιηΐ δυο οἱ σου (εἴ. ΧΧΥΙΙ. Ι. 
γ. 11). Θιυοὰ γογῸ δοάθηῃ γοῦϑιι ἀ66886 καὶ εξελθε Ραίσίο. διηΐα5 ἰοβίδίαγ, ἰὰ ογοπθίμῃ οί. γοσϑι 17. εζω 
τῆς πόλεως (εἴ. 1]. 1. ν. 19.), (ρᾶξ. 112.) ν. 19. μὴ ῥΓῸ μηποτε, ν. 20. ἡ πολις, Υ. 22. ἕως οὐ εἰσελθης εχει 
(εἴ, ΧΧΙΧ. Α. ν. 12.), ν. 26. πασας ΡΓῸ ταυτας. [πᾶ46 ἃ υϑῦϑι 27. υϑαᾳι6 29. ἀθϑιιηῖ, (Ρασ. 118.) νοῦθα 80. 
ἀδρϑί αὑτὸς ᾿ΓἾι8, ᾿ὕθπη ἀθϑιηΐ ἐφοβηθη 54116 μετ αυτου, ν. 88. ταυτγ ὕΓῸ εχεινὴ ῥσίογο (οἷ. ΧΧΧ. Α. ν. 18.). 
ἰπ ἀθβαηΐ εν τὴ νυχτι ἐχεινη, {11 6δ[ εγνω ὉΓῸ ἡδει (ΠΟ 6Χ ΘΥΥΌΓΟ Υυἱἀθίαγ οαϊζατη ἡ ροβί οὐχ ΧΧΧ. Α. ν. 15. 
Τοίδ ρᾶρίηδ ΠΙρΤΘα ΘΙ ΟΔΥθΟπυτη Παρ 6ῖ.) οἱ χυτὴν ΡΓῸ αὐτὸν (Ηος οἰΐδιη ΧΧΧ. Α. ν. 16. βἰρπιβοδίαμπι οδί. 
υοά γογῸ βίδιε πη β βθαυϊαγ: χαὶ ἀναστῆναι ΡΥῸ χαὶ ἐν τω ἀναστῆναι, ἃ αΥ̓ΔΌΪΟ ργδθίθγι [πὶ 681.), νυ. 84. τῇ 
ἐπαύριον ΟΙΠΪΒ80 εν, δχθες, τὴν νυχτὰα ταυτὴν, Υ. 80. ἐγνὼ ῬΓῸ ἡδὲει οἱ αὐτὴν ΡΓῸ αὐτὸν, ν. 38. ἀθοϑὲ λεγουσα, 
ἰΐθπῃ 65. του (εἴ. ΧΧΧΊ. Α. ν. 7.) γενους. Οδίογιπι αιδ 88} ΧΧΧΙ. Α. οαϊάϊπηιβ, ἀἰδγαρία ϑυπῦ 0 Ἰ060 
Ρυμοία ἀυρ]οαίβ ροβαΐηιι5. Αα οδρυΐ 20. (ρᾶρ. 118.): ν. 2. ἀθοβί οτι υὐγαηαιιθ (46 ᾿ΓΟΣΘ ἸΙοο0 να ΧΧΧΙ. 
Β. 6) [πάθ ἃ νϑῦϑιι 4. αβϑαι6 δὰ 21, 8. ἀοϑἀογαΐυσ. Δα οδριιΐ 21. (ρᾷς. 114.): ν. 4. ισχαχ νιον αὐτοῦ (Π] ΔΘ 1η 
ἀἰοἰΓΣ τῇ ἡμερα 4084: εν Ἰορὶ, δἱ ΘΟ θη π|060 6ἅ. Βοιῃ. Ὠδθοῖ), ν. δ. ἡ (0ΓῸ ἢν) εἐτων εχχτον (υΐ οὐδ πὶ 6Χχ 
ΧΧΧΊΙ, Β. 1. οορποβοϊ(αχ), ν. 6. ἐποιησεν μοι (εἴ. 101 ά6ῃ γ. 8 οἱ 4.), (ρ8σ. 11.: (Γ68. ὈΓΙΟΓΘΒ νΘΓΒῸΒ ΓΘΟΙΪῈΒ 
1ΐ8 ΟΟἸοοα πα ΐ ογαηΐ αὖ ρ᾽ 5 5ρ8.}1} δ βἰηἰβίγϑιη βρη βοαγοίαγ.) ν. 12. ἀβαβί περι βθουπάυπι, ν. 14. ἀναστη (βὶς 
Ογδθ6) ῬΓῸ ἀνεστη, αὙαρ ὉΓῸ τὴ ἀγᾶρ, χαι τὸ Η]Ὸ αὐτῆς τὸ (εἴ. ΧΧΧΥΠΙ. Β. 11 οἱ 12.), ν. 16. χνεβοησεν 
(εἴ. γὰρ, 116. ΧΧΧΤΥ. Α. 1.) οἵ χαι ἐχλαυσεν, Υ. 17. του θεου οἱ παιδιου σου, Υ. 18. ἀδθ58ῖ χαι δηΐο λχβε, ν. 19. 
ἴδεν, τὸν ασχον του υδατος, ν. 21. ξρήψω τὴ φαραν 6ἷ εχ γῆς αἰγυπτ., ν. 22. ἀβθϑί δε, Ἰδάδι αϑὶ φιχολ, Υ. 28. 
ἀφείλαντο, γ. 26. ἀραδί αὐτω, 146 πὶ τὸ πράγμα ὈΓῸ σοι τὸ ρημα, Υ. 29. ἀθοϑί τουτων (οἷ. Ρ. 178. ΟΧΧΥ͂. 4.) 
δ. 80. αμναδας ταυτας οἱ λημψη, ν. 32. φρεατι τοῦ ὀρχου (8 οἰποπάδηαδ νἱἀδίαν ΟΥΔΌΪ ποίδ) οἵ και οχοζαθ, 
Υ͂. 88, ἐν τῷ ἈΓῸ ἐπὶ τω, ἰδ άθτη ὀρχίσμου (ηἰδὶ ΓΌΓΒΙΙ5 ΘΥΓΟΓ 650) ὑΓῸ ὀρχου. ΑΑ οδριιΐύ 22.: ν. 1. ἐπειραζεν, προς 


αὐτὴν γΓ0 αὑτω, ὁ δὲ εἰπεν ΡΓῸ καὶ εἰπεν, Υ͂. 2. ἀνενεγχαᾶι, αὐτὸν εἰς ολοχαυτωσιν, ἐπὶ εν, ἐαν (π ΘΙ ΑἸ Πη18 


ΧΧΙΧ 


ΧΧΧΎΥΙ. Α. ὅ οἱ 0.) ὑΓῸ αν, ν. 8. ἰἀειε ρ λα ξεν, αὖ ἰὰ νἱχ γϑοίβ, οἷ. ΧΧΧΥ͂Ι. Α. ροβῖ πηδρίηθῃῃ Υ. 2.), ου ειπεν 
ΡΙῸ ον εἰπεν, ν. 4, οφθχλιοις ἴδεν (εἴ. ΧΧΧΥ͂Ι]. Β. 4.), ν. 6. ολοχχυτωσεως (οἴ. ραρ. 1117. δὺῦ ΧΧΧΥΤΙΙ. Α. 1. 2.) 
γ. 7. λέγων ΡΓῸ εἰπε δὲ (εἶ, ]. 1. ν. 9.) οἱ τὸ εἰς ολοχαυτωσιν, ν. 9. (οἴ. ]..]. ν. 17.) ἀδιδὲ αόραχι, το, (μᾶς. 118.) 
ν. 14. ἴδεν. αγϑα 18. ἰη46 ἃ τω σπερ ἀδϑαηί το αιια πβαι6 ν. 21. Ραὰρ. 119. Ἰη. 2. νοῦβιι 22. θα αἰ πη 
φαλὸχσ: ἰΐδι, οηἶπὶ ὁχ φαλδαλ ἰρβᾶὰ ρμγίπιᾶ τι ν]ἀοὕπιν ν6] σοαδνὰ πϑηῖι οΟΥΓΘείαπη οϑί. ΟὙϑθίιβ βίο: φαλδαλ γα] 
φαλὺχὸ. Ναπὶ αἰ ἰπηᾶ ᾿ 6 γὰ δϑί οχθβα.Κ. οσϑιι 24. αγϑθ6 ρεημα οἵ μωγα. ῥα. 130. δὰ 28, 2. εν γὴ; Υ. 8. 
εφρων, Υ͂. 9. (ρ86. 121. του μνημξιου, Υ. 10. πάντων τῶν εἰσπορ. εἰς τ. πολιν, ν. 18. ἀθθϑΐ ἐνάντιον Υ. 18. (ουδχ 
ῬΓῸ οὐχι 6Χ ΘΥΓΓΟΙΓΕ Ππιχὶί; οἵ, Ἰοσιη 580 ΧΧΧΧ, Α. 4.) ἀθοϑύ γη. οδί ἀνὰ μέσον ἕμοὺ χαὶι ανὰ μέσον δου τι ἂν 
ει, τοῦτο ΡΓῸ ἀλλα τι 8416 χαι σοὺ (εἶ. 1. 1. 6 οἱ 7.).. ν. 17. ο ἐστιν Ρ7Ὸ ος ἐστι, ἀθϑιηΐ χαὶ πᾶν, θδί εν πᾶσιν 
τοις, ν. 19. ἀθοϑί τη. Ραρ. 132. Αἀ οἀριὶ 24.: ν. 8. εξορχίσω (46 πη., νυ] ἀθὕμν 6556 χαναναιων ἴῃ ΘΓΓΟΙῈ 
Ροβίζαπι ν] ἀδίαν, ᾿Ρ86 θη Ἰορὶ γαναναιων), Υ. 4. λημψη, Υ. 5. ἐλθεῖν (εἴ. ΧΧΧΧΖΙ. Β. 18.) ῥτὸ πορευθηναι, 
ν. 7. ἀρροβῦ ος δηίθ ὠμοσς, ἃ 4110 Υ6Γῦο ιϑαιι6 ν. 14. οἸηηΐδ, ἀ 65 ἀδβγδηΐιγ. Ὑ γδὰ 1ὅ. αὐτὸν συντελεσαι, [Ὁ] ΘΠ 
ἀραβύ αὐτου, Υ. 16. ἀθοϑύ αὐτὺς,. ν. 18. οϑύ χαθιλεν οἱ εως ου, ν. 20. εδρανεν ετι ἐπι, 10] 46 ἀθοϑὶ παλιν, Υ. 21. 
οϑὺ εὐοδωσεν, Υ. 22. ἀροβί πασαι. Α νόοῈ χαμῆλοι ν, 22. 8688 ν. 80. οηπία ἀθδυηί. ὕθγβιι 81. χυριος Ὀ1Ὸ 
κυρίου, ἰδ] άθ6η) ἡτοίμακα, (ρᾶρ. 133.) ν. 8δ. χυριος εὐοδωσεν, γν. 86. ἀθο5ι ενα (εἴ. ΧΧΧΧΙΠΙ. Β. 18.). ἸὈ] 61 
χυτὴν ὑΓῸ αὐτὸν, Υ. 40. ἀθε5ΐ ο θεος, 65 χποστελει, ἰΐβηι λημψη, ν. 41. τὴν εμὴν φυλὴν, δωσιν σοι ἐση, Υ. 42. 
μοὺ Ὧν γὺν εγὼ πορ. ἐπ αὐτὴν, Υ. 48. ἐστηκα, αἱ δε μΧῸ χαι αι, εξελευσονται ὑδρευσασθαι υδωρ, μικρ. υδ. εχ τὴς 
υὸρ. σου, Υ. 48. πριν Ἢ ΡΓῸ πρὸ του, χαι ἰδου μΓῸ εὐθυς, ν. 46. υδριαν αὐτὴς ΟΠ 8515 ἐπὶ τὸν ῥραχ., καμήλους μου, 
ν. 47. ἀθδιηῦ αναγγεῖλον μοι, του υἱοῦ ᾿ΓῸ υἱου του, ψελια, Υ. 48. προσεχυνησα χυριω, μοι ΡΓῸ με, Υ. 49. ἀσδιυηΐ 
ει ὃς μη. Ἰθϊάθη οδὶ δεξζιχ ἡ αριστερα, ν. ὅ0. ϑαθουὴλ χαὶ λαθαν, προσταγυκχ ΡΓῸ πραγυχ, οὖν σοι, χαχον χάλω, 
γ. 8]. ἐναντιον σου, (φᾷ. 124.) ν. ὅδ. τουτων ΡΙῸ αὐτων, Υ. δ4. ἀθεβῖ και Δηΐ6 αὐτος, ἴθ: τὸ δηΐθ πρωῖ. Ουοα 
σι ΧΧΧΧΠΙ. Β. φαἰαϊπηι5 ἰγαρτηθηΐαπη ὈΓΟΝΘ, ρϑρΡΊηδ ΔΥΟΓΒ8 γδοιδ γὙ6] ΡΟ 5 ᾿Π]ΔΡΊΏ6 ρἱοῖδ, ὩΟῺ ἸΠΥ̓ΘῺΪ 
υΟΓΒϑαΙη βροοίΐαγοῖ. Θυδ6 5οαιιαηίιῦ ρᾶρίηδ 138. ἰῃ {Χ65 ραγίθ85 βοῖ888 βϑιηῖ. ὕἴϑσϑιι 51. (οἵ. ΧΧΧΧΙΨΝ. Α. 1.) 
πρωΐ ΔΌΒΑΙΘ το, ν. ὅδ. μετ χυτὰ ὕΓῸ μετα ταῦτα, ν. ὅθ. (εἴ. 1. 1. 11η. 8.) ἀθδιιηΐ εν εμοι, ν. ὅ7. ἐπερωτησωμεν 
(ἑογία ἐπ Βῃρογοϑί ]. ]. Πη. 11.)., ν. ὅ8. ἀδοϑί τὴν, ν. 59. τὸν αβρααμ, ΡΓῸ τοὺ αὔῇρ., ν. 60. ρεθεχχαν τὴν ἀδελφὴν 
αὐτῶν (οἵ. 1]. 1. Πη. 18.), ν. 61. ροβῦ ρεβεχχα δάάϊαν ἀπῆλθεν (οἷ. ].]. ἢ. 28.) Ῥαρ. 136. Ουδε δὰ νυ. 62 οἱ 68. 
ἃ ἀσδῦϊο ποίδηϊιγ, οηηΐδ ἴῃ οαἀ115 βογναΐδ βιηΐ. Ῥᾷρ. 1327. αιδθ ἀδαϊπηβ ραβ8 6 δῇθοίδ βιηΐ; [ἢ τ] θ8 
ΡΟὐ 55 πὶ δΔοοιγαίΐίδ 5ρ8 01} ΓΙῸ ἃ ΠΟὈΪ8 Ω0ἢ ΟΧΡΓΘΒ88 θϑί. Αὐ οδρυΐ 25.: ν. 2. ιεξαν, μαδαν, ιεσύουχ, Υ. 8. 
σαῤαν χαὶ τὸν θχιμαν χαὶ τὸν δαιδαν, ἰὈ] 6 πὶ υἱοι δὲ δαιδαμ, (η8ὶ Τογίθ δϑὶ ΟὙΔΟΪ ΟΥΤΟΥ ῥτῸ -δαν) ἐγένοντο 
ρασουὴλ χαὶι ναβδεγλ και ασσουριειμ (εἶ. ϑὺὺ ΧΧΧΧΥ͂Ι]. Α. 8 54.) κ. λατουριειμ, χαὶ λοωμεξιν (.,83684 ΓΘΟΘΗΠΟΥ 
ΤΏΔη} ΒΟΓΙΡ ΠῚ εἰν"), Υ. 4, γαιφαρ, ἰΐθη αφερ (.,56 4. ῳ ἴογίβ ῥχῖπ5 ἔα χφειρ. Νὰαπὶ ΠΠ6Υ8 ες ΤΘΟΘΗΠΟΥ τηδηι 
ΒΌΡΟΙ ΕΠ υγᾺΠι βου ρί8 "), αβιρα ῥὑγὸῸ αβειδα, θερπαμα ρὑγὸ ελδχγα (οἴ. 1. 1. Ἰἰῃ. 12.),, ν. 8. τοὺς πατερᾶς (οἴ. . 1]. 
Ἰη. 27.) ΡὑΓῸ τον λαον, Υ. 9. ο ἐστιν ῬΓῸ ος ἔστιν, Υ. 12. ἀθϑιπΐ ἡ αἰγυπτιχ, ν. 18. οδύ χατ ονομα, ἀθδεβί χαι δηΐθ 
ναβαΐωθ, 680 ναβδαιηλ, ᾿ΐθιη μασαν, ν. 14. μασμαν, καὶ ἰδουμλα ΡΓῸ χαὶ δουλα, μανασσὴ ὉΓῸ μάσση, Υ. 1. 


γαλδα μγῸ χοδδαν, θυμαν, ιεττουρ, ναφεθ, χεῦμαν, ν. 17. εθνη (,, πι4}6.) ΡΓῸ ετὴ, ζωὴς 0864. τῆς, Υ. 18. 


ΧΧΧ 


εὐείλατ, Υ. 19. χυται ὃε ὑΓῸ χαι αυται, γν, 20. τεσσεραχ. ετων, ἰάθη ἀθοϑὺ συριαὰς οὗ εἰς, Υ. 21. ἐλαβεν, ν. 22. 
ουτως, Υ. 28. εν τῇ γάστρι, Υ. 2δ. ο υἱος ο πρωτότ., Υ. 26. ταυτὰ ΡΓῸ τουτο, (μ88. 128.) ν. 80. του πυρρου 
τουτοῦ (εἴ. ΧΧΧΧΥΤΙΠ. Β. 8.). ν. 81. ἀδαβϑί εμοι (εἶ. 1.1. ν. 12.).. ν. 82. εἶπεν ὃς (οῇ, ].]. ν. 18.) ΡΓῸ χαι εἰπεν, 
ἰθιάοπι τελξύτησχι. ΔΑ οδραΐ 26.: γ. 1. χρονω ΡΓῸ χαίρω οἴ τω χβρχαμ (εἶ. ]. 1]. ν. 28.) ΡΓῸ τοὺ χῦρ., (ρᾷυ. 129.) 
γ. 8. ἀθϑιιηΐ χαι παάροιχει εν τὴ γὴ ταυτη, ἸὈΙἋΘΙῺ 6ϑὺ χβρααμ 8ῖη6 τὼ (υὖ οαΙάϊηι8 ΧΧΧΧΙΧ, Β. 4... Μραϊὰ 
μδσίηδ 129. ᾿πηίογ ν. ὅ. οἱ 7. Ρ]ΌΓΘΒ ΥΘΥΒῈΒ ὈΓΟΓΒΙΙΒ ἰδίθηΐ, ΔΌΟΓΕΙ) ὨΟΠΊΘΓΙΠΙ ΠΟῺῊ 5:5 η Ποδν 5. Ὑ6Γβὰ 4. 
ἐνευλογηθήσονται, Υ. 7. Δηΐ6 γυνὴ ΥἹαΘΟΙΣ ἀ6 6586 οτι: 646 ΘηΐΠπ) Βρδίϊαπι ΓΘ] οὔαπη ἴῃ ᾿ἰ Γᾶ δηΐ6 ν Ό θη 
γυνην" (εἶ, 1. 1. 1. 11 οἱ 12.),. ν. θ. μὴ ὕὑΓῸ μήποτε, ν. 10. ἀδθϑί εχ, υ. 11. ο ἀπτοόμενος, ἰΐθ πὴ Ἢ τὴς γυναιχος, 
ἴϊβιῃ θανατου, γ. 12. ηυλογῆσεν, Υ΄. 18. εγινετὸ εως, Υ. 1δ. ἀθδιιηΐ του πατρος ὈΓΊΟΣΘ ἸΟΩΟ, ν. 17. ισχχχ εχειθεν, 
(ρας. 180.) ν. 18. ἀοβυπί και ἐενεφραξαν ὑδαιια πατρος αὐτου, Ἰθἱά6πι ἀδδυηΐ χατὰ τὰ ονοματα, δϑί επωνομᾶσεν 
οἱ αβραχια ὁ πατυρ, Υ. 19. εὑρεν, Υ. 20. ἐχάλεσεν, Υ΄. 2]. ἰισχαχ εχειθεν, Υ. 24. ηυλογῆκα ΡΓῸ εὐλογήσω οἱ διχ 
αὔρχαμ,, Υ. 25. ἀδδιηΐ εν τὴ φαρ. γεράρων, Υ. 206. οχοζαχ οὗ φιχολ, ν. 237. ἤλθατε, ν. 28. καὶ ργῸ οἱ δὲ, ν. 29. 
ποιήσειν, μεῖς σε οὐχ εβῤδελυξ. ὑΥῸ οὐχ εβδελυξ. σε ἡμεῖς, συ εὐλογητος, Υ. 81. ὠμοσαν ἀνθρωπος τω πλησιον 
αὐτου, Υ. 88. τὸ ονομα αὐτου ΡὑΓῸ αὐτο, ἰδίάοπι ἀδαδβί ἐχεινη, νυ. 84. τεσσεράχοντα, ιουδειν, ὅξηρ, χσενχιιαθ 
»ἐἱ υἱάθίαγ. Νϑιη ροβίβυίογθβ ᾿ἰΐασαθ δαμὺ 6 χθβδθ. αἰδωμ ΡΥῸ λων, ευαίου ῥΓῸ χετταιου. Αὐ οδριιΐ 21.: 
Υ. 1. ἀροϑί τον, δϑῦ ηῤρλυωπησαν, του μὴ ορᾶν, Υ. 2. εἰπεν αὐτω, Υ͂. 4. εὐλογήσει, Υ. 6. ἀροδὺ τὸν δηΐθ τχχωῤβ, 
ἰθϊάθπι Θϑὲ εγω ἤχουσχ. ΑὉ εναντιον χυριου Υ. 7. 084}6 χαι ἐφαγς γΥ. 25. ΟἸηηἷα ἀΘδυηῖ. γογβα 27. ηυλογησὲν 
Ὁ18. Ἰύδ]η πληρὴς (εἴ. 1,1. Α. 7 οἱ 9.), (ρα. 181.) ν. 80. ἀδεδί αν (οἷ. 11. Β. 8.), ν. 81. ἀδεϑι χπο, ν. 38....126}- 
ἀ086΄ πατῶν ΡΓῸ πάντων, ἰὈ᾽ά6Πι σε ελθειν οὐ ἐστω, Υ. 84. ὡς ΡΓῸ Ἡνιχα, ἰσααχ τοῦ πατρ. αυτ., σφοῦραν, χαι 
εἰπεν τῶ πατρι αὐτου, Υ΄ 86. ἐπτερνισεν, δὴ ὕΓῸ τδου, εἴληφεν ὑΓῸ εβαλςε, υπελιπω, ν. 37. αὐτὸν ἐποιησα σου 
38. πρὸς ισχαχ τον (εἶ, {.Π.. Β. ὅ8.). μια μονὴ (εἶ. 1. 1. "η. 6.)}, φωνὴν (εἶ 1. 1. Ἰη. 9.), ν. 40. μαχαιρη, ν. 41. 
γυλογήσεν, Υ. 48. ατεχνωθω, Υ΄. 4θ. προσωχθισα. Αα {.Π]. Α., δ ῥδρίηδ αἰβοογρίδ [0111] ἸΠ ΙΓ ΘαΙ αἴ Πη118, 
Π0. δή ποίδίαχη οϑί 4 ΌΟΥΒῸΠ ἰοχίαΒ Βραοίοί: ἢΐη6 5Ὲ}0]160: 27, 48. [χυτ]ω χα[ι] --- 28, 2. Δὰ εδριυΐ 28.: ν. 1. 
απὸ ΡΓῸ εκ, (φᾷᾳ. 132.) ν. ὅ. αδελφον δὲ, γν. 6. ηυλογησεν, ἀπωώχετο ὈΓῸ απεστεῖλεν, χυτὼ ΡΓῸ εαυτω, ἀπὸ ΡΓῸ 
εχ, Υ. 7. τοῦ πατρος αὐτου, Υ. 8. χαι ἴδεν (εἶ. 11Υ. Β. 1.),. ν-. 9. και ἐπορευθη, ν. 12. ἡνυπνιχσθη, ν. 18. ἀθθϑβί 
εἰμ, γ. 14. οϑί ἐπι λιβα χ. ἐπι βορρα χ. ἐπ ἀνατολὰς. ΑΥ͂. 14. χαι ἐνευλογηθ. υ5ᾳ16 ν. 1ὅ. ἀθϑιἀδγαΐαγ. Ὑοῦδα 10. 
(φᾶς. 188.) απὸ του ὑπνου, ν. 19. ἐχαλεσεν ιαχωβ (οἷ. 0. Α. 10.), ν- 20. πορευομαι εν αὐτῇ (Εἷ. 1.1]. 17.) Αἀ 
(δρυΐ 29.: ν. 1. τῆς μητρος, Υ. 2. ἐπὶ του στόματος, Υ. 8. ἐπι τω στομᾶτι, γ. 8. ἀοϑιηΐ χαὶ ἰδοὺ ραγηλ (8611 
προύχτων, ν΄. 8. εἰπᾶν δὲ ρΡΓῸ οἱ ὃς εἰπ.. ἰθ] 46 ἀποχυλισωσιν, γ΄. 10. ἴδεν, ἰδ ά6 1 ἀθοϑῦ τὴν. Α νοῦθ θυγατερχ 
156116 μηὴνα ἡμξρὼν φοΙηηΐᾶ διιηὖ Θχθβϑ, οἵ σΠμδυΐδ ἱΠΒΌΡΟΓ ΓΘΟΘΠΤΟΥ [0110 οδαυοία, ΘΧΟΘρίΪ8. νογθἷβ ν. 12. χαι 
δοχυουσα χνγγγειλεν (ἰἃ ῬΓῸ χπηγγ.) τω πατρ. αυτὴς. Υοϑι 16. χαὶ εἰπεν, υ. 17. ἀβθϑ σφοδρα, γ. 18. ο8ὲ 
Ὑπὲρ ρχχηλ ΡΙῸ περι τῆς ρᾶχ., Υ. 19. ἀθοϑ΄ χυτω, Υ. 20. ἐτὴ ἐπτα΄, Υ. 21]. αποδος μοι οὐ ἡμέραι μου, Υ. 28. λαΐων 
λαΐαν εἱ εἰσηγαγεν αὐτὴν, Υ. 24. τὴν παιδ. αὐτου λεια τὴ θυγ. αὐτου παιδισχην, (ρ85. 184.) ν. 25. ἵτι (510) ῬΓῸ 
ἰνατι, Υ, 260. εἶπεν ΠΓῸ χπεχριθη, ν. 27. ἧς ἐργχασει. Α νΘΓΌΪΒ θυγατρι αὐτοῦ 846 ἤπρΙη Υ. 8383. οἴηηΐᾷ ἀθδβιηῦ. 


γΈγϑι 84, συλλαύουσα ἐτι ετεχεν οἱ λευῖΐ, Υ. 85. τω χυριω οἴ ιουδα. Αἀ οδραΐ 80.: ν. 2. εθυμωθη δὲ ιαχωΐ χαὶι 


ΧΧΧῚ 


ειπεν τὴ ραχηῆλ, θ᾽ 461η του θεου, ν. 8. χαι ἐγω, Υ΄ 8. δον ξῷ μοι, Υ. 9. ἀοδυηΐ χαὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν, Υ΄. 12. 
ἀθοβί ετι, ἰδ θπὶ δϑί ετεχὲν ετι, νυ. 18. μαχαριζουσιν, ν. 14. εν ἡμέραις, μανδραγορου, ἀδδαηΐ τὴ ἀδελφὴ αὐτῆς, 
ν. 15. μανδραγορους, γ. 20. μοι ο θεος οὗ ερετιει, γ. 22. ἡνεωζεν τὴν μητρ. αὐτῆς, Υ. 24. μοι ο θεος, Υ. 26. α΄ποῦος 
μοι, Υ. 28. και εἰπεν᾿ διαστειλον, 1θ] 46 πηι σε ΡγῸ με, δωσω σοι, Υ-. 29. εἶπεν δὲ αὐυτω, ν. 80. Δα τ ἣν δηΐθ 
ἐναντιον, ηυλογήσεν, ἀθθδί ο θεος, χαὶ ἐγω, ν. 8]. ουδεν, ν΄. 82. παρελθχτω οἷ χαι εσται, Υ, 88. αὐριον, θ᾽ ΘΠ) 
ἀθαβύ εαν, ν. 84. ἐσται, ν. 85. χαὶ πὰν ὁ ἣν φαῖον εν τοις ἄρνασι 5ΘΑΘΌΠΠΓΓ ρο5[" χαὶ πᾶν ο ἣν λευχον εν αυτοῖς, 
γ. 86. ἀθοϑί χαὶ βδουμάσπι. Α υϑυθῖβ ὃς ἐποιμαινε οπμηΐὰ ἀθϑιπί 568 81, 12. ἐπι τὰ προβχτα. Αἀ ἐὀδραΐ 81.: 
γ. 18. ηλιψας, ν. 14. αποχριθεισα, ν. 15. χατεφχγεν καταβρωσει, ν. 16. ἀφειλατο οἷ εἰρηχεν σοι, Υ. 18. τὰ ὑπαργ. 
αὐτου, Υ. 20. ἐχλεψεν ῬΓῸ εχρυψε, ν. 21. παντὰ τὰ αὐτου, ἰδ᾽ά61η καὶ ἀνεστὴ χαὶ διεβη, ν. 28. παντας τοὺς 
αδελφους οἱ τω γαλαχὸδ, ν. 24. σκληρὰ ργῸ πονηρα, (ρᾶᾷ. 1858.), ν. 27. οπιὶυυγ καὶ δηΐθ τυμπάνων (οὗ ΙΧ. Β. 
6 οἱ 7.), ν. 28. ἀθϑϑὺ χαὶ Δ 1η1{10 (εἴ. 1. 1. 7.). ν. 29. του καχοποιησαι, ν. 29. εχθες, ν. 831. ἀθαδϑδύ οτι ἐφοθηθὴν 
(εἴ, 1.1. 18.), ἰθΙάοπι ἀφελὴς, (ρᾶρ. 1806.) ν. 88. μων (.1η6 4056“) ρὑγῸ μοι (Ἰδάθπι αΥΔΌΪ5. καὶ ἡρευνὴσε ΘΓ 
ΘΥΤΌΓΘΙΙ μαθοῖ; δϑί βηΐπὶ ἡρευνησεν δὲ: νἱάθ ΓΙΧ. Β.. 11... ΑἜ νυ ὠργισθὴ δὲ ν, 86. ἀθδαῃὺ οἸηηΐα 8416 δὲ 
γ. 88. οῦϑι 39. αν ενηνοχὰ οὗ εμχυτω, ν΄. 40. εγινομὴν οἱ παγετος, Υ. 4]. εν τὴ οιχιχ σοὺ εἰμι εγω οἵ δεχα- 
τεσσερα. Α ΥΕΥΘΪΒ τ᾿ μισθ, μου ἀθϑαηύ οπηηΐα 8416 88 γ΄. 48, ἡ τοῖς τεχνοις. Ὕ6γβα 44. διαθωμεθα, ἀδθβί τε, 
αδ οὐδις, ιδου, ν. 49. Ὧν ἴδον ΡΓῸ Ἣν εἰπὸν οἵ ἀπὸ τοῦ ἔτερου, Υ͂. ὅ0. λαβοις, ἐπι ταῖς 70 πρὸς ταις, ἀθϑιιηῦ ορων᾽ 
θεος μάρτυς 56:18 ἐὰν τε γὰρ εγω, Υ. ὅ2. μκηδε, ν. δ4. εθυσεν ιχκωΐ οἱ χδελφ. αὐτου φάγειν αἀρτον, Υ΄ ὅδ. τ. υἱους 
αὐτου. Α οδραΐ 82.: ν. 1. ἴδεν, ν. 2, ἀθο8 εχεινου, Υ, 6. ἀδεϑὲ αυτος, σοι οὕ ὑΓῸ σου, ν. 7. αὐτοῦ ΡΓῸ εαυτου, 
ἀδβαηΐ καὶ τὰς χαμίηλους, Υ΄ 8. ἐχχοψη, Υ, 9. ο θεὸς ὁ εἰπὰς μοι ΡΥῸ κυριξ σὺ Θἴς.. ν. 10. ιχανουται, ἀδοδύ ταὐυτη, 
γ. 11. εξελουμαι ὈΓῸ εζξελου μς, ἀοδαηΐ ἐκ γχειρος ἃηΐθ ἡσχυ, μητέρας, Υ. 12. χαλως εὖ ( 4υδῖν}5 9. ἰοοο ε 
ΒἰὉ ΒοΥ ρύαπι “) οὐ ἀπὸ ργῸ υπο, ν. 16. τεσσερακοντα, (ρᾶρ. 187.) ν. 16. ἐεδωχεν δια χειρος τοις, γ΄, 19. αὐτων ΡΓῸ 
τούτων, Υ. 22. ιχβοχ, ν. 24. ἄγγελος ΡΓῸ ανθρωπος, Υ, 28. χλλ ἢ ισρχὴηλ, ν. 29. ἀρθϑβί συ, ν. 82. φαγονται οι 
υτοι οὖ νευρου χαὶ ἐεναρχησεν. Ραρ. 188. Αἀ εἀρυΐ 88. Παδιιηΐ νΟΥΒῈ15 7 ὈΓΙΟΓΘ5. γοΓϑιι 8. ἀπήντησα οὗ ενωπίον 
(οἴ 1Χ1. Α. 4.).. ν- 10. εἰ εὐρηχα (οἴ 1.1, ν. 7.) (ὅοῦδα 12. ατϑθῖυβ ργϑοίθυιη!δβι( εἰς εὐθεῖαν 1, 1]. ᾿ἰπ, 15. ΡΓῸ ἐπ 
ευθειαν. Ναο ΙηΔ95]5 ΗοΟἸΠΘϑἰ115 ηοίδν]ί.), ν. 17. ἀδαϑί ἐχει (Ἰ] 6 πὴ ἐχαλεν ΡΓῸ εἐχαλεσεν ἃ ἀΥ̓Ά᾽0 Ποη ἰπα ἰσάζῃ πη 
οὕ), νΥ. 18. σικίμων, πλθεν, παρενεβαλεν. Ρᾷρ. 139. Αἀ οδρυΐ 84.: ν. 2. χορραϊος ὈΓῸ εὐχιος, Υ. 4. εἰπεν ὃξ συχέ!α 
(εἴ. 1Χ1]. Α. 1.) οὗ παιδισκὴν (εἶ, Ἰθ᾽άΘπη 1Ἰη. 8.), ν. 7. οὐχ ουτως, γ΄. 8. αὐτοῖς εὐμωρ (οὗ, ἰδίάθπι 16 οἱ 17.) οἵ 
προειλατο, Υ. 9. ἀθοϑί καὶ ργίυβ (εἴ. ἰδ 46πι |ἰη. 19.), (ρα. 140.) ν. 14. δεινας υἱοι λειας (οἵ, {.Χ11Π1. Α..1.). ν. 15. 
ἀβεοϑί μονον, ν. 17. περιτεμνεσθαι οἱ τας θυγατερας, (ρ85. 141.) ν. 21. εν χυτὴ ΡΓῸ αὐτὴν (εἴ, {Χ1Π1|. Β. 16.) 
ν. 28, οἰχησωμεν ὑετ αὑτῶν, Υ΄. 24. ἐχπορευομενοι, Υ΄. 25. λευει, ν. 20. ἀθοδβ τοῦ δηΐθ συχεμ., Υ. 29. ροϑύ σωυχτα 
χυύτων ΔΟΟΙΓΌΥ χαὶ πᾶσαν τὴν ὑππὸν αὐτῶν, ν. 80. ἀθοδβΐ προς (ρ85. 143.). μεισητον με, ἀδθδϑ πασι, καὶ τοῖς 51ὴ6 
ἕν, συν χοψοῦσιν, ν. 51. χρήσωνται. Αἀ σδραΐ 88.: ν. 1. σε αποδιδρασχ. (οἴ, ΟΧΙΥ͂. Α. 9.), ν. 2. (εχυτου ῥγὸ αὐτου 
ΒΘΟΙ 60 Ἰ000: ΠὰΟ ἴῃ ποία νἱ οἰ ΘΟΥΓΟΓ 51106588,) χαθαρισασθε (οἵ, ΟΧΥ. Α. 4.), ν. 8. ἐπορευομὴν, Υ. 4. σικιλοις 
(οἴ. 1.1. 14.}. (ρᾶρ. 148.) ν. 14. ἀδαβί ο θεος, ἐπ αὐτῆς (ΥἹἀ οί αΥΔΌΙ ποία δα υὐγιηα6 ἐπ αὐτὴν ΒΡΘΟΪΔΓΘ), 


ν. 10. γγγισεν χαῤραθα εἰς γὴν ἐλθεῖν εφρ., ν, 18, ἐχάλεσεν αὐτὸν βενιαμειν, ν. 19. ἀδϑιιηΐ του ὑπποδρομου, ν. 20. 


ΧΧΧΗ 


ἔστιν στ λυ, μνημείου ρ. ε. τ. σήμερον Ἡμέρας, Υ. 21. ἀθοϑ ιχχωβ, ν. 28. λευει, ν. 24. βενιαμειν, ν. 27. ετι ζωντος 
αὐτοῦ εἰς ἀχιβρη, τοῦ παιδίου, εν τὴ γη, Υ. 29. ἀδεβί ισχαχ. Ραρ. 144 εἱ 145. Αἀ οαριυΐ 86.: ν. 1. αἰδω!, ν. 2. 
ἔλαθεν εαυτὼ γυναιχας, χιδωμ (,, ὃ 1τη816 ῥγῸ λ'), Υ. 8. ναβαιωρ, γ. θ. ἀθεδύ αὐτου ροϑὲ υἱους οἱ θυγατερας 
(ὦ ἸΧΥΤ. Β. 9 οἱ 10.), ν. 8. ὠχησεν (οἶ, 1. ]. 11π.. 20.),. ν- 11. οἱ υτοι, ὠμᾶν, γοθομ., καὶ ενεζ, ν. 15. ἤγεμονες 
υων (ελιφαζ ὑΓῸ -φὰς ἃ αγδῖ0 πο ποίδίιμ), ν. 16. γοθομ, ν. 17. ναχοθ, ζερε, σομαι, μοζαι (δ᾽ 46πι υἱ 
οὐ] πλ115 65 ουτοι οἱ υἱοι βασεμχθ; 1η816 ἀΥ̓ΔΌΪΒ οἱ υἱοι δά γ. 18. ἐγαχῖῖ. Ιΐθιη δοάθιῃ νϑγϑὰ δυγανὶ ιεγλωμ. 
μῸ ἰοοιϊοη Βοπ]. νϑ πα ΐλη5, τ ἰᾶτη ΘΙ ΤΟΥ 60]] [0 η15 ποίαν!1.) Ῥαρ. 140. ν. ὅ. ἐν γη Θαἰάϊπιι8, η60 ΔΙῸ Γ 
Ἰεσὶ ροϊοβι: Ηίης ἰριταγ ἀθοϑὶ τη, αυοὰ ΟΓαθίπ5. ποθὴ δηϊπηδάνοτγε: Ἰοουβ ἰδτὰ ἔὰπὶ ΟὈΒΟΌΓΙΒ ζαΐ586 νἱἀδίαγ. 
ὕεγβιι 22. χορρει, Υ. 28. γωλωμ., σωφαν, ὠμᾶμ,, Υ. 24. ὠναν Ρ1Ὸ αναὰ (π|816 αγαθ 08 ἰΐα ὈΪ5 ἰαρὶ ποίδὶ 4ΌΔΠΙΥ]8 
Υ, 25. ανα Β6αδίΓ. Ποοία απ Ἠο]θϑ5. Ὑ᾽ὰΘ ΟΧΎΥ̓Τ͵]. Β. 12.), ν. 26. ιεθραν, ν. 27. ιεωυχαμ χαὶ οὐχᾶν᾽ 
ουτοι (οἵ. 1. 1. 1. 20.) (ν. 28. ΓυΓΒᾺΒ Ιη8]6 ΟὙΔΡΙΙ5 ἀρρᾶν ΡΓῸ ἀρὰν ποίαῦ: ΟΠΙΠΪΠΟ ΘὨΪπῚ ἀραν ἴῃ οΟάϊο66 651.) 
γ, 29. ἀθεϑβί ὃς, ν. 81. οδί εν γὴ ἐδωμ, ν. 82. τοῦ βεωρ, Υ. 84 84. ἀσομ δ5, ν. 85. γεθθαιμ., ν. 86. μασεχχας, 
Υ, 31 54. σαμαλα δΐ5, Υ. 88. 54. βαλαενων Ὀΐ5, Υ. 89. χοβωρ οἱ μεζοο (,,564 οβύ ἴῃ πο ᾿ἴπθδθ, υἱ [ογβιίδῃ 
δα] ἀσθυογὶί. ““. ΟἸηπη0 δἀάἀθηάμπ).), ν. 40. προσωπὸν ΡΥῸ τόπον, Υ͂. 41. ελειβαμας οἱ φεινων, Υ. 48. δὰ 
μαγεδτηλ ποδί: ΟΥ̓Χ Ἰαρὶ μοίοϑί. ὙἹάθίαΓ 6586 μετοδιηλ, αὖ ἴῃ ΑἸΟΧΑΠΑΙΠΟ; τὸ ρ]Δη6 Ἰθρο, 564 με Υἱχ δὲ 
Ιοσ 116... Ααἀαϊῦ Ονδπΐαβ: ἢδθς ΡΙΔη6 βυηΐ ὁχ βϑοιι 8 αγαθὶ! σαΓὶβ:: 11Π618 ἰδ ἰγδηβυογβὶβ οχρυποίδ.“), 
ἰδιάοπι ζχφωειν. Ῥασ. 147. Αἀ οἀρυΐ 87.: ν. 2. ἀθοβί δε, 65 δεχα ἐπταὰ, μετα τ. αδελφ. αὐτ. τα προβ. τ. πατρ. 
αὐτου, Υ. 8. ἰισραὴλ ΡΓῸ ταχωβ, αδελφους ΡΙῸ υἱους, γῆρους, Υ. 4. ὃς αὐτὸν οι αδελφ., εμεισησαν αὐτὸν οι 
αδελφοι αὐτου χαι, οὐθεν, ν. δ. ἀ6εϑ8[ αὐτο, Υ. 8. ἡνυπνιάσθην, Υ΄ 7. δραχματα οἱ ὄραχμα, ἀθοδί μεσω, Υ. 18. 
οὐχ, Υ. 14, ἀπαγγεῖλον, ν. 16. (εἴ, ΧΙΧ. Α. 7.) ἀαναγγειλον, ν. 17. εἰς δωθαειμ,, ν. 18. ἀθο8[ αὐτὸν ροϑβί εγγισαι, 
Υ.19. εἶπαν, Υ. 21. παταξομεν, ν. 22. εμβαλλατε (ϑἷς αγδοΐαβ ἰοβῖθ ΟΥ̓ΘΩΪΟ; ΒΌΒΡΙΟΟΥ ἐμβαλατε ἴῃ ΟΟ06166 
[υ͵]886; δορά γ Υϑὰ ΟΥ̓ΔΟΐ 5 ἰοβίδίυΓ: εἰς τὸν λαᾶχχον τουτον; δὲ αι πὴ δοοιιγαῖθ Θυβουρβογιῃ Ἰοσῃ ΟΧΙΣ. Β. 
18. εἱ (ρας. 148..ὄ ΙΧΧ. Α.. πὰ}1ὰ8 ἀυθίζο ααΐπ Θγγανου.), ν. 21. (ρ85. 149.) αδελφος 51Π6 ἡμῶν, Υ. 28. οι 
ξμποροι, Υ 80. ὑπεστρεψεν. Α ὙΘΓΌΪΒ οὐχ ἐστιν Υ. 80. οπηηΐδ, ἀθϑαπί ὑβαὰ8 88, 6. Αά οδριυΐ 88.: Υ. 9. εἐγεινετο 
(ἐΠΧΧΠ. Β. 6.), ν. 11. (φ85. 150.) μοβὲ νυμφη αὐτου δαάδυπίιν (οἵ. ΧΧΠ]. Α. 6.) μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τοὺς 
δυο υἱοὺς αὐτου, Υ΄. 14. εἰδὲν ῥΓῸ ιδς, ν. 1ὅ. εαυτὴς Ργ0 αὐτῆς, Υ. 16. ἡ νυμφὴ οἷ δωσεις μοι, γ. 17. ἀποστέλλω 
εἱ δως αῦβᾳιθ μοι, Υ. 18. δὼ ΡΓῸ δωσω, ν. 19. περιείλατο, γ. 20. εχ τῶν αιγων, Υ. 21. (εἴ. ΧΧΙΝ. Β. 1. 8.) 
χαὶ εἰπεν αὐτοῖς " που ἐστιν, Υ. 22. ἐπεστραφη, Υ. 24. ἀθοβῖ τω, Υ. 26. ἀπαγομενὴ οἷ τινος ΡΓῸ ουτινος, (ρᾷρ. 151.) 
Υ, 20. εἰνεχεν, ν. 29. ἀδεϑί χαι δηΐβ εὐθὺς (εἴ. ΟΧΧΥ͂. Β. 8.) Αἰ οδρυΐ 839.: ν. 1. φαραὼ ἀρχιμαγ., ᾿ἴθ πη εχ χειρος 
Ρ[Ὸ ἐκ χειρων των, γ΄. 8. ἀραδϑύ ἣν (ν. 4. εὐηρεστησεν δὲ ΗΓῸ χαι εὐηρεστῆσεν: α04 8Π γΓαοΐα Ὠδι᾽θϑῦ ὙΘΠΘΙΠΘΏΪΘΓ 
ἀμ ιο: εἰ ΠΧΧΥ͂Ι. Β. 8.), (ρᾶσ. 153.) ν. 5. χατασταθηναι (εἴ, ΕΧΧΥΎΤΠ]. Α. 1.), ν. 06. ἀθεϑύ αὐτὸς (αὐ οἸ αἰ πηι 
Ϊ.}.118.10.), ν. 9. ὑπαργχει ῥγῸ ὑπερεχει οὗ ὑφεξηρηται, (ρᾷρ. 158.) ν. 18. ἴδεν, ν. 14. ἀθαδ χαι δὺ ἱπ|610 (μνᾶ. 153. 
ἩΪΠΠ πονΐ ἃ ασαθῖο Δ]]δίαπη 651), ν. 22. (ρα. 153.) εγκεκλισιλενους ὑγῸ ἀπηγμένους (υὖὐ εὐϊάπηυβ ΟΧΧΙΧ. Β. 6.) 
Δ ἑἀρυΐ 40.: (ρ86. 150.) (ν. δ. φυλακὴ ρΓῸ νυχτι ἃ ἀΓΆθΪΟ ποπ δηϊπιδάνογβαπι 6ϑί.) Υ. Θ. εἰσηλθεν δε, (ρα5.151.) 
(τ. 11. ἀτδθία8 χειρᾶς ΡΓῸ τὴν χειρα, 864 68 τὰς χειρας: Υἱάθ ΧΧΧΙ, Β. 11.), ν. 16. ἴδον, ἀαοϑῖ χαὶ δηΐθ 


ΧΧΧΠῚ 


ὠμῆν, Υ͂. 17. εν δὲ τῶ χανω, ἀθοβί των γενων, 68 ο βασιλεὺς φαρχω, ἀθθ5ΐ του ουρανου, Υ΄. 19. αφελειτε, ν. 20. 
ἀρχιοινοχοου οὗ αρχισιτοποιου, (ρᾷρ. 158.) ν. 28. οὐχ εμνησθὴ ὃε. Αἀ σαρυΐ 41.: ν. 4. ,ἀΘϑυπί ταῖς σαρζι" 
(δογῖθα -ξιν, δὴ ῥΓΟΓΘ Ι000 υδὲ 6ϑὲ -ἶι ἤθη ἀδϑαηΐί. Εδ]δι8 οδί Ηοἰπθβϑῖι8.). ., ϑ6 ἃ οχίδηΐ ἴῃ ἤη6 ρασίηδθ." 
Εφυϊάθιῃ ἢ1}1] δαβογίρίαπι υἱὰϊ: οἷ. ΠΧΧΧΊΙ, Β. 16. (Ρᾶσ. 159. ΝΙΒῚ] πον].), ν. 18. (ρ8. 1060.) ουτως, ν. 15. 
(Ρᾶρ. 161.) τω ιωσὴφ (᾽άΘπι ἠοΐδί εορα, 564. ΘΟΥ ΡΘΗ] οϑὺ οχ δα {18 Ὠοϑίγ8 εοραχα), ν. 19. γὴ αἰγυπτω 
(εἴ ΕΧΧΧΥ. Α. 18.), (φᾶς. 103.) ν. 24. ἀροβδί αὐτὸ (ΘΟ 61) Υδγϑιι πληρὴς θΓῸ πλυρεῖις οἱ ΧΧΧΥ͂. Β. 6. ἃ 
ταθῖο ΠΟ δηϊπϑα ν Υϑαπι 658). Υ. 26. εν ἐνεστι, υ. 80. (ρᾷρ. 163.) ἀθ6556 τῆς ἐσοιμενὴς 6Χ ὑϑβιι Ὀχΐπιο 800 
ΧΧΧΥΙ. Α. 58[18. σορποβοίϊϊαν, ἰΐαπὶ βου ρίαμη 6586 εν ολὴ Ὑη, Υ. 87. ρηματα ΡΓῸ τὸ ρημα, αὖ Θαἰα πηι 1. 1. 
[η. 24 ; 564. τὰ ΒΆΡΟΥΣ ᾿ἰηθ8π) τη που θ5 φαϊάθιη 564 ἀπο} 0.8 ᾿ἰίβαιθ οἰ οσδηίθα5 {6 Ὑ]5 ποίδίμη, ᾿088 ὈΓΙΠΠ8 
αὖ νοι δῆ, αΥΔὈΪ 8 ΠΟ Δηϊηδαγογ . Γοϑύ ιωσὴφ ν. 41. οἠηηΐᾷ ἀθϑυηΐ 8406 ν. 4. ὕογϑιι 49. ὡς ΡΓῸ 
ὡσει οὗ ἀριθμῆσαι, υἱ οαἰάϊπηυ ΧΧΧΥΠ͵. Β. 1 οἱ 4. ὙοΥϑιιβ5 50 οὐπὶ 5644. ἀθοδβὺ 8416 Υ. δῦ. ογϑα ὅ6. ἐπ 
πρόσωπον, αἱ ρᾶρ. 165. ΠΙΧΧΧΎΙΠΙΠ. Α. 1. νίάογα Ἰἰοοῖ. Αἀ ἐἀραΐ 42.: ν. 1. ραθυμειται, γ. 7. εἰπαν. ΓΒ 15. 
ὨΟὈίϑουμῃ (εἶ. μᾶς. 166. ν. 20.) ἰοδίδί(Υ μὰ τὴν, 564 ν. 160, 1 της ἰοχίι5 ΡοΥΙ, νὴ τὴν 6586 Δα αἴ. ψογβὰ 19. 
ποίδί εἰς δΔηΐθ χατασχεθήτω ΡΟὨΪ; δὲ ἰὰ ΠΟῚ ῬΟ5511ΠῚ ΠΟῚ 80 ΘΥΓΟΓΟ Ὀγοίθοϊι ογθάθγο: οἷ. μὰν. 167. ΟΙΧΧΧΧ. 
Β. 4. γάεγβα 21. ἀδοϑί χαι δηΐθ ἐνεχεν (εἴ οαἰάϊπηι5 ΟΧΧΧΧΙ. Α. ν. 10.) Υουβυβ 24 οἵ 566α4ᾳ. ἀδδιιηῦ 5416 
ἄιιπ Βαααιηΐγ νογρᾶ ἀλλήλους λέγοντες Υ. 28. οΓδιὶὶ 28. ο θεος ἐποίησεν, Υ. 29. εν γὴ ΡΓῸ εἰς γὴν (ΟΥ̓ΘὨΪῈ5 
ποίδί: ,,(86 νΟΟ68, εἰς γὴν, ῬΟΓΙΟαΙ αΠ ΙΧ ΟΔΙΆΙΠΟ ἴῃ 58. ΔΠ νΟ06685 εν γὴ ΡΟΓΟαΪ ᾳφιοαὰθ ἀδθοδηΐ, π65010.“), 
ν. 82. μιχροτερος, Υ. 88. αδελφον ὑμων ενα, ν. 84. γεγδᾶ πρὸς ψς ροβί νεωτερον ΡΟΠαΠΏΓ, ἰὈ] 46 ΠῚ) οϑῦ εμπορευ- 
εσθε, Υ. 85. ἀθοδβί αὐτους, (ρᾷσ. 168.) ν. 86. βενιαμειν, ν. 87. χαγω αξω, εὖ οαἰάϊπη5 ΕΧΧΧΧΙΙ. Β. 8. ,εῖϑα 88. 
Ἢ αὖ ὈΓῸ ἡ εαν (Υ146 ]. ]. 1ἰπ. 13.) οἱ χαταξεται. Αἀ οδρυΐ 43.: ν. 8. εἰ μεν ἀποστελλεις, Ἰδϊά6 πὶ ἀθδβυηΐ ὧεθ 
ἡκῶν, (μᾶς. 169.) ν. ὃ. απαγγείλαντες οἴ εἰ ᾿ΓῸ οτι, ν. 6. ἀθρϑὺ χαι δηΐθ ει, ν. 10. αγγιοις, ἀθοβὺ τε, τερεμῖνθον, 
ν. 11. ἀθοβί χαὶ ροβί ὑμων, Υ. 18. χαθο ῥΓγῸ χαθαπερ, ν. 16. τους αδελφους χυτου μΓῸ χυτους, οἱ ἀνθρωποι ουτοι, 
ν. 16. εἰσηνεγκεν οὗ τ. οἱκ. τὸν (510; Δα 115... ΠΘΠ 0586 ΡΓῸ του“) τωσηφ, Υ͂. 17. εἰσηνεχθησαν, ν. 20. .,.ὔτὸ ΡΓῸ 
τοδε΄ (νἱάθίυγ τὸ ὃς 6 6556 ποίδηδιιμ ἔι1856), Υ. 22. τὸ δὲ ἀργύριον, Υ. 28. ἡνεγχᾶν, Υ. 24. εως του εἰσελθεῖν 
᾿ τωσὴφ μεσημβρια, Υ. 26. αὐτοὺς ιωσηφ, ἀδαδί ει, πρεσβυτερος, Υ. 27. εὐλογητος, Υ. 28. ἀξθδί αὐτου ὈΥΪ8Β, ἴδεν, 
Υ. 29. ἐντερὰ ΡΓῸ εγκατα, (ρ85. 170.) ν. 82. ἐχαθισεν αἱ ἐναντιον αὐτου ροϑύ πρεσβεια αὐτου Ροῃιππίυγ. Αἀ 44.: 
Υ. 1. ἐνετείλατο ιωσὴφ οἱ εμβαλατε, Υ. 2. ἐμβαλατε, ν. ὅ. τουτὸ ΔΌ54.16 ἐστιν, συντετελεσθε, Υ. 7. ὁ χυριος μου, 
Υ. 8. ὑμᾶς ΡΙῸ σε, Υ͂. 9. εαν ευρεθη, γ΄. 10. (οἴ. ΧΧΧΧΥ͂, Β. 8.) ο ἀνθρωπὸς πὰρ ὦ εαν, αὐτὸς εσται, Υ. 11. 
ἤνοιξεν, (ρᾶρ. 1171.) ν. 12. ἡρευνχ, γ. 18. ὑπέστρεψαν, Υ. 16. τοῦτο ὁ εποιήησατε, οιωνιζεται (οἷ, ΟΧΧΧΧΥΠΙ, 
Β. 7.), ν. 16. λαλήσωμεν, ο δὲ θεος, ἡυρεθη, ν. 18. ρηματα, Υ. 20. παιδχριον γήρως, Υ. 22. παιδαριον, χατα- 
λείπειν, ἀθο5ὺ αὐτου ροβί πατερα, χαταλειπη, Υ. 28. ετι ιδειν, γ. 24. πατερα δε, ἰθδίά6πὶ ἡμὼν ροδβί χυριου ἀφεϑβῖ, 
γ. 26. δὲ ἡμῖν, ἀδθδύ χαὶ δηΐθ ἀγοράσατε, ν. 26. εἰπαμεν, ἰὈ] 46 ἀθοϑβί ἡμῶν δηΐθ τοῦ νεωτέρου. Υ͂. 27. ο πατΎρ, 
ἢ γυνὴ μου, Υ. 28. 84. οὐχ ἰδὸν αὐτὸν οὐχετι" χαὶ νυν ουν εαν λαβητε, Υ. 29. χαταξητε, νυ. 80. 834. τὸ παιδχριον, 
Υ. 81. μετ οδυνης, ν. 82. ο γὰρ παῖς σου εχδεὸ. το παιδίον παρὰ του πατρος λέγων, ἸὈϊάθη) ἐναντίον οἱ πρὸς τὸν 


πατερα, ν. 88. ἀθεβύ αυτου. Αα οδραΐ 4.: Υ. 1. χναχεσθχι ([ογία5586 ροίΐι5 ἀνασχεσθαι), παριστηχει, οὐδεις ετι, 


ΧΧΧΙΝ 


Υ. 8. ἐδυναντο, οἱ αδελφ. αὐτου, γ. 6. εσται, ν. 9. (ρᾷᾳ. 1712.) κυριος ΡὑΧῸ χυριον, χαι μεινης, ν. 18. τιμὴν ΡΓῸ 
δοξαν, Υ. 17. πορεια οἱ ἀπελθατε, ν. 18. παραλαβοντες, Υν. 19. εντεῖλε οἱ παραγεῖνεσθε, Υ. 2]. αὐτοις ιωσηφ, 
ἀδδυμπί του βασιίλεως, ν. 27. τα ρηθεντὰ αὐτοῖς οἱ α ΡΥῸ οσα. Αἀ οδραΐ 46.: Υ. 2. προς ισραηλ, ἀδαδύ τὴς δηΐξδ 
γυχτος, λέγων ΡΙῸ εἴπων, Υ΄ 8. χαὶ εἶπεν ΡΓῸ ὁ δὲ λεγει, Υ. 4. αναβιῥω, ἀδαδί αὐτου ροβί χειρας, Υ. 7. οἱ υἱοι 
αὐτου χαὶ οἱ υιοι, θυγατερες αὐτου χαι, Υ΄. 8. ἀδδυπί αμὰ τχχωβ τω πᾶτρι αὐτων, Υ΄. 9. φαλλους,͵ Υ. 10. τιαχειν οἱ 
σχχλ, Υ. 1]. λευει, ᾿ΐδιη χαὶ χαχθ, ν. 12. ἀσρων, Υ. 18. θωλα φουχ τιχσουβ χ. ζαμβραν, ν. 14. ἐσρεὸ οἱ (γΓῸ 
ἀχοῊλ) εηλ, Υ. 16. αγγεῖς, σαυνεῖς, αἼδις, αὐυχρις, ἀριηλις, Υ. 17. καὶ τεσουχ, 84 ιεουλ ΔΙ (ῸΓ καὶ τεουχ, βαρειχ 
08, σαρρα, χοβολ, μελχειηλ, γ. 18. ψυχαι, γ. 20. αἰγυπτω, αἀσεννεθ, μαχειρ δ, εδεμ,, ν. 21. υἱοι βενιαμειν, 
γοβωλ ΡΓῸ βοχορ, μοσμαν και αγχειν, μαμφειν Δἀαἀϊαγαια χαὶ ὀφμειν, ν. 22. δεχα χαι ἐννεα, υ. 24. νεφθαλειμ, 
ἀσειηλ, γωυνει, συλλημ,, Υ. 20. αι ψυχαι, Υ. 21. αι ψυχαι, εἰς αιγυπτ. μετα ιαχωβ, Υ. 28. ἀθδυηΐ εἰς γὴν ρα λεσση, 
Υ. 29. ἐν χλαυθμω πλειονει, ν, 82. αγιοχασιν͵ Υ. 88. ἀθε5ΐ ἐστι, Υ. 84. γεσεν αραβια. Αἀ οδριιΐ 47.: ν. 1. αν- 
γγγειλεν, ἀδβυῃΐ χαὶ παντὰ τὰ αὐτων, νγ΄. 4. χκατοιχήσομεν οἱ παιδὲς σου οἱ επιστασε Υ΄. ὅ. τῷ τωσὴφ (ἰδία 6πὶ 
ποίδίιγ: 9 Ν. Β. ἡχᾶσι Β'π6 ν ἴῃ Ηπ6.“), Υ. 7. ευλογησεν, γ΄. 9. ἀφειχοντο, {ΠΠΔ| ΡΓῸ τὴς ζωης ποίδίῃγ : τῶν 
ἔτων Γοροία μία ( ἰΐθπλ ΡΓῸ ἡμέρας 65: ,,(Ἡμεραι ας. Ὀἱγοααθ 000 Υἱαἀ οὐ! ΟΥΤΟΙ 8065886. ογβα 11. ἀθϑυμὶ 
ἔν γὴ ραμεσση, προσεταξ. αυτω φαάραω, Υ΄. 12. ἀδοδὲ αὐτου ργΐαβ, ὕππὶ οϑὲ αδελφοις αὐτου, ν. 13. εξελειπεν, ἰἴ6 πὶ 
γρῦϑιι 1ὅ. ογϑα 14. αἰγυπτω, νΥ. 16. ἀδε8ὲ ἡμων, γΥ. 16. ἀθοβί ὑμων υἱ ἰπηὰπὶ. Υ. 17. ἀθαϑὺ αὐτῶν ὈΥ08, Υ. 18. 
ἀθοδί ἡλων βοοιῃάμτῃ, Υ. 19. ἐρημωθήσεται, δηΐ6 φαραὼ ἀθδεβί τω, σπερμάτα, ζησωμεν, ν. 20. ἢ Ὑὴ φάραω, 
Υ. 22. ἀδοδί ταυτὴν. [πᾶά6 ἃ γϑῦϑι 20. ὑ84ᾳι6 δα ἢπ6Π) ΘΔ Ρ {18 Οπηηΐα ἀοϑἰἀογαηίιγ. Ρδρ. 1718. Δα οδρυΐ 48.: 
Υ. 1. ανηγγελη, αὐτου ῬΓῸ σου, υἱους αὐτου μεθ εαὐυτου, ν. 8. ἀθΕ68ΐ μου, Υ. δ. ἀθ68Βΐ γη, δὲ ὡς συμξων, ν. 6. 
ἂν ΡΓῸ ἔαν, σοι ἔσονται, εν ὉΓῸ ἐπὶ υ][., ν. 7. ἀδαβί τὴς δηΐθ συριας, ραχὴλ ροδί ἡ μητὴρ σου ΡΟὨΪΓ, χαῤρατα 
Υ͂, 8. τινες ἢσῖν (810) ὈΓῸ τινες σοι, Υ΄( 10. οἱ ὃε οφθαλμ. αὐτου οἱ ἡδυναντο, ν. 12. ἐπι τὴν γὴν, Υ. 18. τὸν τε 
μανχσση οἱ τῇ ἀριστερὰ ΡΓῸ εξ ἀριστερων ΒΘΟΙΠ4Ο 1000, Υ. 14. τὴν δεξιαν χειρα οὐ εναλλαξας, ν. 15. ἐναντιον 
αὐτου, νεοτῆτος μου, Υ΄. 17. ἀρδβαηΐ τὴν χειρα, Υ. 19. αυὐτος εσται, Υ. 23]. εχ τῆς γῆς ταυτὴς εἰς τὴν, Υ. 22. δωμι 
(5ἰς ποίδί Γ) ῬγῸ διδωμι οἵ μαχαιρη. ΔΑ οἀραΐ 49.: ν. 1. ἀδαβί αὐτοῖς, εδί ἀπαγγείλω, γ. 2. ἀδϑιιηῦ αχουσατε 
ἰσρ. ἀχουσατε, Υ͂. ὅ. λευει, ᾿δἰά6η .,εξ αἰρεσεως βραίίο φυοάδπι ἱηίογίθοίο “", Υ. 6. σομῆγιηδίυγ ᾿ΘΕ.10 ἐρισαι͵ 
ἰΐθιῃ ν. 8. σοι, Υ-. 9. τιουδας, ν. 10. εχλιψει οἴ αν ΡΓῸ βὰν, Υ. 11. ελιχη, ν. 12. ἀπὸ οἴνου, ἰθ᾽46πι ἀθθϑί αὐτου 
δθουηάιπι, ν. 13, παροικήσει, Υ. 16. εαυτου λαον, Υ. 17. εἰς τα οπισθια, γν, 19. πειρατ. ἀυτων, Υ. 20. διαδιδωσιν 
τροφὴν, Υ. 2]. νεφθαλει οἱ γενηματι, Υν. 22. ἀθαβδὶ μου Ῥγΐυδ5, νυ. 24. χείρων αὐτῶν δια χειρὸς (εἴ. ΟἸΥ͂. Β. ὅ.), 
Υ. 20. (λο]γει ]. 1. ν. 12. δὰ εὐλογιας πατρος βροοίδί, οοάοχ ἰψίζαγ εὐυλογειας {πο} ἐπ᾿ εὐλογιαις, ἀδδαηΐ χαι 
ἐπ ευλογιαῖς θινων, αἰωνίων ΡΙῸ ἀἕννχων, ἐπὶ τὴν χεφαλην, Υ. 27. βενιχψειν οὐ διαδωσει, ν. 29. θαψατε, ν, 80. 
ἂν Τῇ γὴ των γαναναίιων, Υ͂. 81]. αὐτου χαι ἐχει ΌὉΪΒ, Υ. 38. εξαρας ιαχωβ, ἀδοβῦ αὐτου, οΒΐ εξελειπεν. Αἀ 
(δρυΐ ὅ0. Α Υ. 2. τὸν ᾿ισρχὴλ ὑδα86 Υν. 6. οηπία ἀθϑυηΐ. ὙοΥβα 7. ἀθθϑί τῆς (,Υ ΡΙΔη6 ἸΘρί τα Υ, ΠΟ τ΄), Υ. 8. 
Ἀχὶ τὴν συγγένειαν ΔΌΞΑΙ αὐτου, ὑπελείποντο, Υ. 9. ἀθοβί χαὶ δηΐίθ ἀρμᾶαταὰ, Υ. 10. ἐπ ἀλωνα, ατατ, τὸ πενθος 
ῬΟΠΙΩΡ ροβί πατρι αὐτου, γ. 1]. εν ἀλωνι, ἐστιν τουτο, ἐχάλεσαν τὸ ονομα του τόπου, Υ͂. 12. οἱ υτοι αὐτου 


χχῆω; ἐνετείλατο χυτοις, Υ. 18. εἰς τὴν γὴν. ὙΙΞΙΒ 14 οὖ 54. ΠΒ4118 ν. 21. ἀθβιιηί. γογϑα 28. ἴδεν, ἰὈά6 πὶ ἀθ 


ΧΧΤΥν 


΄ 


ὙΘΙΌΙΒ. καὶ οἱ υτοι ὨοίδίυΓ: οχαι ΓΘΟΘΗ ΤΟΥ πηδηῖ Δαβογρίι) οἵ οἱ ΟἹ ΒΒΊ1Ὶ :“ Υ. 24. εἰς γην, χαὶι ἰσαχκχ. 
οΥΒιι5 26. ἡ ΓΘΟΘ ἢ ΟΣ τηϑηὰ δαϑογρίιβ ἢὰὩς ἰῃ πηοάτη: καὶ ετελευτῆσεν ιωσὴφ ἐτῶν εχατον δεχα" χαὶ εθχψαν 
αὐτὸν εν τῇ σορω ἐν χιγυπτω. Υ]αΘίαΓ δαΐοιη ἀθβου 5 6Χ Οἱ {1π|0 [0110, απο ἰδΔπὶ ἀσροΥ .“ ἢ) 

Ραρ. 114. 115. 116. Ῥείογα οοαϊοίβ Οοἰοηίϊδῃηϊ ἰγαρτηθηίδ ἃ ρασὶπα 95. υβα116 ρμδρ. 178. ἃ πο 15 Ἔχ ἱία, 
αυοΓΒΌ ρου ηοϑδηΐ, Ρ]ογιηαι6, αυδιμαῦδη) ρ8551}}} ΠῸη 58.115 δοσιγαίθ, 181} ᾿ηαϊοαίαμη οϑί ἀοοΐδ πηϑηιῖι [ἢ 
ΤΔΓΡΊηΘ. ΘΟΓΙΠῚ [1] ΘΓ ΟΠ ΔΡ ΔΟΘΟΥ απ) 4υἰθι15 ΓΘΙΙαι δα δηίαυδο, αὐ Θχροβίζ πη οδί ΘΈΡΓΑ, ἰμο 586. ϑιιηΐ. 
Ουδλα νΟΙῸ ρΡδρίηἷβ 174. 175. 170. Βοαυθηί Γγαρτηθηία πηϊηΐδ, ὨΌΠΠΘΓΟ ἀπυτῇ οἱ ἰγὶσὶπία, ρῬγᾶΘ σοίο ΙΒ 
αΠἢ01118 86 ἀρδρογδίδ, ἢ1}1] ηοίΐδγυμῃ οἰ αι] σΟμ θη. Ταιηθὴ σοηΐϊ σι! ΠΟΌΪ5. υὖ ᾿ὨΥΘΗΙΓΘΙΏΙΒ., ΔΌΟΓΘΙΙΠῚ 
ΠΟΥΘΙῚ 68 αἴι86 ρᾶρ. 174. οαϊάϊπλιι5 ρου ποσγθηΐ. Ναο ἀυθδ]ῖο φυϊη Αἰ αὐ 15 ΠΟΥῚΒ 5[0.115 ἀ6 ΓΘΙ14815 αυοαιθ 
ΡΙογδαιθ ἀοἤηἶ 1 αποϑηΐ, ᾳυθριηδαιηοάυτη {γ8 ᾿ηἴ6Γ οἀθηάιη ἰδ ἱηνθηϊπβ: ΟΧΧΥ. ΟΧΧΧΧΙ, Α. οἱ Β., 
Ρτ απ ρᾶρ. 175. οχϑουρίαμπι δὰ 21, 28 οἱ 29. ρου πο, ὕογϑα 1. Ιθρα [{επ|τ[] χιλναδχς. ΤΟΓΕ 5. οχὶς αἱ 
ναοί [αβρ]χαμ" τι ἐστιν]. Θυδτγίο Ἰοροηάμη [προ]ϑατων ας (ἀθοϑί τουτων Θαἰ[ἰοηϊ5 ἤθη.) δοχίο {6 γᾶ6 
᾿ανὴ Υἱχ Γροΐίρ ὨΔυοηῦ. ΝΙΏΪΓΌΠῚ ΡΘΥ ἢδ5 ΓΘ]]α1185, ἰῃ 410 115 ΓΑΓῸ ἰπίοσγα ΥΟΧ ἱμνθη τα Γ οὐ ρ]ΟγΔα 16 5818 
Ὠστᾷ βυηΐ, Ι͂ΟΥΙΏΔ6 ΙΔ 05 481 ἰρ586 αιι85 Θαἰαϊπηι5 ΠΠ 6 ΓᾺ6 ἀγροηάδα βυπί: 58ὺ τη] Θηΐπη σοηϊΘοςγὰ 
εἰδιπίαγ, Ηἰης Ιζ οἱ Βὶ ΓΜ εἰ Η Ε7Π]Τ,͵Φ Ἀ εἰ ἃς, 6Ε εἰ Θ εἱἐ 6,Θ εἰ Ο, οἱ ᾳιδ6 5ἰπι]οτ τας ο πὶ 
Ὠδθθηΐ, [Δ0}}}Ππη6 16 56 ΘΟη αἱ ροίογϑηΐῦ. δ᾽ 6 οη4ππὶ ἱγαριηθηίπῃηῃ, ΟΧΧΧΧΙΤΙ. Α. ρᾶρ. 116., οχ 20, 16 54. 
ἀδϑιμπηρίυτμῃ ο5ῖ. δσϑι 8. νἱαοἴαγ [Ο]υτοί: εἰσιν ΒΟΓΙΡύαπι ἤιι5586.,, ν. 4. αδί ονοματα [χὐτων], ν΄. δ. χυτζων χαι 
εν], ν. 6. [δ]ωδεχα, ν. 7. ταζυτα τὰ ἐτη], Υ. 8. (ργαβεβάβηίξ ε ν. 7.) [εἸΚατον, ν. 9. δϑί [ργδοργθβδϑίβ ἐκλείπων, 
Υ, 10. προς τίο γενος. Εχίγοηιδ: πατεν, π|816 δαϊΐα νἱἀθίγ. Τογίϊα πὶ, ΟΧΧΧΧΙ]. Β., δὰ 25, 28 844. ρογ- 


(ἰποῖ, 564 51 6}}86 1 ἴθ γὰ 6 ρᾶγὰ πὶ οογίδα ν᾽ ἀθηΐ, ἢΪ8] φυοά ν. 10. [πὸ ]ρρχχη[ς] ἤθη ἀπθίαπὶ 680. 


Π]. 


ΟΟΡΕΧ ΟΕΝΕΝΙΝ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΛΕ ΒΟΘΙΙΑΝΔΕ ΝΌΡΕΒΕΙΜΕ 
ΕΣ ΟΕΙΕΝΤΕ, ΑἸ ΑΤΌΞΚ. 


Ἐβι ἰδίθ 106} Οχ [18 α1108 δΔηη0 1858., 4αιπὶ βασιηάμη ἴθυτᾶβ Οὐ Ά]05. ΡΘΥ απ ΓΆΡ, οχ αἰαξιγη δ 


[66 ΓΒ Ῥτοΐγδῃογα οοηίϊσιί. Ιηνϑηΐαμῃ [6] οἰδβίπηθ Πποβδυγαμῃ ἰῃ ΕαγΟραπὶ αἰία]!, οἵ, ροσίαφαδηι ρῬαγΕ ἢ πιθὰ 


" Αα ἤπεοιῃ οοἸ]δΠ1οηἷ8 μδθ 6 βοτίρία βυπί: ,.[1π αἰτίπια Μ8. ραρίπα 86 4 αὐαθίο ρτοροπαπίυν αυδοβίίομθβ) Δη 
Οδεμ. 14, 17. βασιλεων ν6] βασιλεως. Απ Ο6η. 19, 15. ἀδβῖηξ χαι ἐξηλθε (ςοττίρ6 εξελθε), αἱ αἷξ Ταμΐὰ5 ἰπ ἢ. 1. ΔΑἢ 24, 39, μη βουληται 
πορευθηναι, [6816 απο. 27, 1. εἰπὲν δου ἐγώ. 8) εἰπεν αὐτω ἰδου εγω. Αἡ ἀτη. 27, 46. προσωγθησα ζην, αἵΪ ποίαν! 6416. Ηοτυπι 
ΡΙΘτΆαα 6 ρμᾶσιπὶ ἤαὶ ΒΑ Θγο νἱάδηίιγ; αποᾶ νοῖὸ δὰ 19, 15, ποίανϊξ Ταπΐα8, ἰὰ ἀρογίο α βαμιη 6856 βαρτα ἀοοαυϊιηυβ. 
Οοἰδταπι Ρ6Γ ἰοΐατι Πὰς ναγίδγαπι Ἰθοιοπαπι ἱπάϊσοπὶ πο ἰᾷ ορίπιιβ αὐ σαπὶ ΟτΑ Ὀἰδηΐβ οἰΐδτ ποβῖσαβ δοοιιγαῖθ ποίδγθιη8. 
Ῥαββῖπι [ἡ πἔτιπὶ Βρθοϊ πη ἀΘαϊπιὰ8 ᾿θοιομτ πὶ ἃ αταϊο ῥγδο γι ββαγαπι, απο πια ἀπιοὰ πὶ οὐαὶ ΘΥΓΆΒΒ86 ΘΠ 8] Οἴ.68 


1] ον τ8. 


ΧΧΧΡΥΛῚ 


ΏΔΠ1 ἀΟ ΒΟ ΒΘΓΆΙῚ ΡΑΥΓ πὶ ρογϊΐα τηδηιῖϊ ἀΘϑοΥ θη ἀπ ΟἸΥΔΥΘΓΆΠΙ, ΟἸΔΙΙΒΒΙΠ18. σΟΓΔίΟΣΙ θ5 οοβϑὶ Ὁ] οἴ ἤθοδθ 
Βοι(]οίδηδα αὰδὸ Οχοηῖ! ἤοτγοῖ, Ρ6Γ ἰοΐιπη 1118 αυϊάθηη Πᾶσα πη ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟ ΘΟ ηἃ ἰηδίρηὶ σοάϊουπη αγϑθ- 
ΟΟΓΙΠῚ ΟΟρΙ8ἃ. [Δ 406 ΔΌΒΙ ΠΟ ΔηΠαὴ οἱ αποα Θχοραϊζ ΘΟ χΧ οΧχ ΠΟΤ Βοα]δίδηϊ5 βοΐ 5 6ϑί. 

ΜΟΘΙΩΌΓΔΗΔ 58 015 γ8}148 Θοηδίδηβ [0118 ῃδοὺ 29 686 116 Τ[ΟΥΠΊΔ6 Πηδχίη86. Οἰιδνΐβ ρϑοΐπϑ ὈΪηἷδ5 ΠΟΙ ΠΊηΪ8 
βΠρίι5. Θϑ΄. Δ ΘΓΒΙΙΠῚ ὨΌΠΊΘΙΙΙΒ ΒΙΠΡ.115 ΘΟ ΠΏΪ5 ΒΟΓΙΡΙΟΓΌΙ ἰπΐο γ αυδαγασίηΐδ αυδίϊπογ οἱ ἰγἱρίηΐα βορίθιη 
γΑΓαί, ῬΕΙ͂ ῬΑΡΊΏΔΒ ὈΓΙΟΓΘΒ ΒΟΓΙ ΡΟ Πγα ΘΟ ΓΔΟΙΙΟΥ οϑί ἀυδ1η ΡΟΒίοΓΙΟΓΙθ115 ρᾶρίηἷδβ: ἢΪη0 Δ πὸ οα ἰΟἢ 8 
ΠΟΒΙΓΔΘ ΥΘΓΒΌΒ ἸΟΠΡΊΟΥΟΒ 6586 8016 ηΐ αι ροϑίθᾶ. ΕΧ Βρϑοαη6 ΒΟΥ Ρρίαγαθ αιοα ἴῃ [θυ] ΙΑρίαϊ ἰηοἶβ8 
ἩΠΠΘΙῸ 2. ἀθαϊτηι5 ᾿η 6] σΊ τ ΠΟ ΓᾺΒ ὉΠη614165 αα]0018 Βουρέι5 δέ ἀθίθυου πὶ ὨΔΌΘΓΘ ΒΡθοίθη, γ6] οἱ 115 6556 
ΖΘΠ6Ι15 410 Β460}}}15 ΙηΔΧΙ 6 ΟΟἴδνο οὐ Π0η0 ΔΙ θΘὈδίι, ΟὈ]ΟηρΊΒ ἀοῆΠσχίβαια ΤΟΥ πΪἶβ., ἰΐαπὶ ἰγθαιθη ἴδηι 
ἀιοθη ἢ ΒΡΙ ΓΙ Πα 116 α81 δίαθ ἱμἰοΓρυ οἴ 0η 6 τη} 1}0}1601 ἰπδὶσηϊΐαη. Ηΐηδ ἴρ56 σοάθχ οοΐδνο 58 601}10 
ῬΙΠΟΥ 6586 6410. 86 Ὠ65010 8η Οἶγοᾶ ηρῖη ΡΟΙΠ5 δὴ ΟἸΓΟᾶ 1] {ΠῚ 1 6᾽115 ΒΟΙΙΡί5 510: χοᾶ οἰυιβη 4] οϑί αἱ 
Υχ ἀἰσηυπη ἢδο νοΐ 5 155Π]Ο ΤΠ ΤΟ] ΘΒ ΓΟΓ ΠῚ ΟΟ]]ΘΟΙΙΟΙΘ 1] 0 5561 ἢΪ5] Δα ΤΠ ΠΟΓΟὰ δ αι 8.15 Δι 61 
ἰλπία ἰοχίι5 ργϑδοβίδης, ἃ δεοραογοί, αὖ η6 6 ΑἸΘχϑηγῖη0 σΟΟΪΟΪ Π60 [6 ΓΘ 8111 011} δ αυθϑποσιιη 1 Υὶ θη 6518 
ἰοδί τι ΡΟΒ ΒΔ ι18 νἱἀθγοίαυ. Ῥγδοίογοα ΒοΟα]θδη1 οΟα]ο15 αἱρηϊδίοη διισοί οὐΐδιη 06 χιοα ἴδῃ) ῥδιιοὶ 
ἘΠῸΙΔΪ65 ἀρ 6 515 σΟαΐο65 δ ποβίγα Ῥουυθηογπηΐ [ΘΠΊΡΟΓΆ: ΠΟῚ ΘΏΪΠ| ᾿γϑοίογ ΒΟΟ] δῆ ἱπποίαθγιηΐ Ρ]}8 
βθρίθη, ΠΟΥ ἀτι0 ἰδηΐατη, Δ] 6 Υ ΑἸΘΧΔΠασηι5 [ΟΠ ΠΘΠ515, ΔΙ(6Υ (5118 η18 ῬΑΓΪΒΙ 6515, ΡΙυγα ΒΟ] ἰδη0 
ἐδ (οη6815 ἰαχία οοηςπρηΐ, ΓΘ] αὶ 6 γῸ αυπαῖ6 ῬϑαοίοΥ δ 5 ἔγαστηθης 5 σοηϑίδηί. 

Φυρπηδαϊηοάτπ δυΐοπ) οοαΐοΘτη ΒΟ] ΘΙ Δη τ ΤΥ̓ΡῚΒ ὨΟΒΙΓΙΒ ἨΠΟΙΔΠ1θ 015 ΘΧΒΟΥΙΘΠΑ ΠῚ ΘΌΓΑΥῚΤΉ115, α 8 }}ν}8 
111 διὰ δῃηυαυΐογᾶ ΘΧΘ}]8 Δοσοιῃηοαδί! 5ἰπί, αιι81η ΓΟΠὶ ἰᾶπὶ ΒΌρτα ρᾶσ. 12. (ΘΕ σ΄τηι5, ἰα ἃ ρογίδοία ᾿πη! 8 {|0}6 
Οἰϊὰπὶ 60 ἀρ θϑϑ 5, απο δοοθηΐα ΟΌΠῚ 5]6 115 51:Π|}}10 8 ΠΟῚ ΟΧργθϑβίηγιιβ. Ουοά αὖ ΔΙ αδίθηιιβ ΟΟΙΠρΘηΒ88- 
ΤΟΙΏΙ5, ἰηΐγα Δα Πη18 ΘΧΘ Πρ]. ἀπά46 486 ἢἰ5 ἴῃ ΓΘΌ5. ΟΟαΪΟἶ5. ΓΑίΟ 50 58{15 ρογβρίουιυπι οὐἱῖ. Πρηΐ 46 
ἀρϑβογοηᾷ οἰΐδιῃ ἰη δαἀϊοπα ποβίγᾶ ογαΐ ἰπϊδύϊο ὈΪπαγ πὶ οαϊαϑν}8 ραρῖηδ6 ΘΟ] ΠΠΔΓΠῚ, αΡΡ06 4186 ΠηΔΙΟΥΒ 
ΡΟ ΠΏ4 116 Δ οἷσι οββϑηΐ αϑπὶ αἱ ΠΙὈσὶ ποβίγί ΠΟΥ πᾶ ὀρὶ Ροββθηΐί. Αἀ ἤδηο ν67Ὸ [ΌΓΙΉΔΙῺ 68 486 ὨΘΟΘ6556 
ὀγαΐ δοοοπηιηο Δί] 0η6 δοία 5᾽ηρ1}105 ὙΘΙΒΙ15 Β'ἢρ.]Δ5 4116 ΘΟ ΠΔ5 δοσιγαία γραα! ἀ Ἰη115. Θ᾽ ΩΡῸ]Δ5 ΘΠ ΠΟΟ 8 
ῬΔΟΊΠΔ5 ΠΙΠΠΘΓΒ 1 ἀβαι6 {.0Ὑ0ὕ1Π]. ᾿πἰσανίπη5, ᾿ΐα αυ]!ά στη αἱ Α οἱ Β 16 15 ΔΡΡΟΒΙ[15 Ὀΐη86 ουΐι54116 Ρᾶρίηδὸ 
(ΟἸηη86 αἰ ησυδηΐίιγ. ΝΙΠΙΠΟΙΐη5 ἤδθο βαπί ἴα σοϊῃραΓαία τ. ηἰδὶ 418 ἰΔηΐιπι γοὶ οὐ ἴοᾶ8 580 γδθ 
{6βϑ ΙΓ ἃ πιὸ ἀδίδοίιη ἰπααθ ΕἸΓΟρᾶπὶ ρουϊαύιπι ἰδ 416 Υἱχ {γ] 6 ΠηΪ0 ροϑβί ΕΥ̓ 015 Θχβουιρίαπι οὐ ΟΠ ΟΥΌΘ 
ἘΠ ΐοτιπι οοτατππηϊσαίαπι σταΐα ἰπίογργοίδεὶ τηδ}, ΓΟρυ Θηβουίθιιβ βύμα!ο518 ἸΔΓραπὶ νἱ προ γαῃαὶ ἃ6 τη ]οτὰ 
ἀρεθμαϊ πιαίοτίθπι ἀθάουῖπι. 564 ἰά υἱ 1118 ποη ᾿ηνίάοαπι, δἀάδηι ᾳιδο δά {ΠΠπΠ|5ίγδπάππι σΟα ΟΘῚῺ ὨΟΒΓΔΙΏ4Ι6 
θἸΠόΠοιη ΤΙΔοἰδπΐ, 86 Ὀγαυ 6 ἀἰοδπι 1. 46 ἰοχίαβ ργϑθβίδηϊία, 2. 46 βου ρίιγαα Ὑ11158, 8. 46 οι θηἀ δι οη 08 ἰὴ 
(Οἶδα ἐοηϑρίςιι 5, 4. ἀ6 δοσδηίασπι 5:1} Βα 5 ση]5, ὅ. ἀ6 ἰη!οΓραποίίοπθ, ἀδηίαᾳιθ 46 ΘΟΙΏΡΘΠΑ 8. 

Αο γυηυπὶ ΄υϊάοῃ ἀ6 ἰαχίι5 ρΥδοβίδηϊ 8 ἀἰοίυ γα. γοροίδιῃ ΘΧΘΠΊΡΙ] ΠῚ 40 ἰδ ἴῃ ΑΠΘΟΔΟΙΒ ἸΏ6]5 
ϑΔΟ 15 οἱ ῬΓΟΪΔηΪ8 505 δι: ΧΧΧΙ, 81---47. ΙὈὶ Ἰοοομθ5 46 ἃ οαἰϊίΊοηθ Βοιημδηδ, δα αιιᾶπι) ΡΘΓ ὁδρὶϊᾶ 
ΠΟΙᾺ 40 οράοχ Ὑαϊοδηι5 ΘΙ ὈοΥσ πη} ΔΒ θ6Υ] ποη ροίϊοταΐ, Αἰδγαηΐ. Τ,0Ε18 18 οὐπὴ ΑἸΟΧδΠασπῸ ΟΟΟΪ66 


(ΟΠΒΘΏΠ : 4118 γθγῸ 9, δοοοάθηΐα βοχίθβ (16 Ὁ 80) οοάΐϊοσα Οοἰ(ζοηΐᾶηο, Οὐ 8 ΞΌΡΓΙΆ ΓΟ] αι 85 ΘαΙ αἰ] 5., σΟὨ Γὰ 


ΧΧΧΥΠ 


ΑἸοχαμάγίηιιπὶ 65. ῬΟΙΤῸ 58606 οὑπὶ δοάριῃ (Οοἰ(οηΐδηο οομβθης Ἰην 115 ΑἸΘχδηατηο οοαΐοα οἱ ΒοιΙηδπᾶ 
αἀϊίομα, αὐ ν. 82., ᾳὰ!ο ἰγδηβροβὶία 'ἴῃ υἱγοαιθ δυπύ νογρᾶ χαὶ εἶπεν - - ἡιλῶν οἷς., οἴ νεῖβὰ 40. Ὁ] δι! 
ἐγινόμην οὗ πχγετός (χρη. γογϑα 88. οὐπὶ ὙἹΠΔΟΌΟΠΘηϑὶ ΟΟαΐοθ ΡΓΡΌΓΘΟ ΟΣ εἰς οΘοπΓὰ Βοιῃ. 6. εἱ 
ΑἸοχ. οοἀΐσοιη. Νοίλ}}}18 οἰϊδιη οϑί Θοβθηβίο οοαϊσυμη ΒοΟΑ]οἰδηὶ οἱ Υρηρίὶ, ἀ6 φιοὸ Ηο]Π6βἰ15. ἀρυα 4Ό6Π) 
ΠΌΠΊΘΓΟ 72. ποίδίιΓ. 516 ἰπαϊσαῦ:., Εδὲ 58η6 οοάδθχ ἴῃ 8110 βΘΠΘΓΘ 5100. 4718 Οὗ Ἰηδχίηὶ ἴδο πη 4}5; ΘΟὨΕ ΠΟΙ 
οηΐτη ἰαχίιπὶ Ὠασυβαιθ ἱηοορσηίζαπη.". Οὐπῃ 60 ΒΟΑ]οδηι18 5018 ν. 86. Ομ {{| ἀποχριθεὶς ἀϑαὰθ Λάβαν, [61 
γ. 837. οπὶ δοάθπ) 5018 ἰδίῃ σοΥΓαρίϑιῃ ᾿ἰθοίοηθη θέσω δὲ ῥὑγοὸ θὲς ὧδε (να ροϑὺ υδὶ ἀδ δοοθηίθιι 
Γοίθεία τ). Θαυμη νοΓῸ 818 ῥ᾽ γα ἰδηΐζιη) ΠΟῚ 5015 ργϑθῦθαΐ, υἱ γθγϑι 8 48. 47. 42. 00] μαδοί εἰς στήλην, 
ἐκάλεσεν δέ, ἐχθές, νν. 87 εἴ 46. υνὶ ὅτι οἱ ἐκεῖ οἸ {04 ὕαπη τα 1{158 10ς18 Ρ]δηθ ργορτία μδθδί, αἱ νεγβὰ 88. 
εἰσῆλθεν εἰς, ν. 87. ἠραύνηχας (το ] αι ἠρεύνησας, 8}}} {Γ65 ἠρεύνηκας) ᾿ὈάθΙη εὕρηκας (ΓΟ]αα] εὗρες). Υ. 88. αἱ 
βόες σου ((04. αἱ βόαι σου) ΡὑΓῸ αἱ αἷγές σου, Υ. 4]. τοῖς πρόβασιν (Γ6] αι τοῖς προβάτοις), ν. 48. ἃ ((0α. τὰ) σὺ 
ὁρᾶς ὅλα (ρΓῸ ὅσα σὺ ὁρᾷς), ν. 44. διαθήχην διαθησώμεθα (το ]χαΐ διαθῶμαι ν6] διαθώμεθα διαθύχην), ἰδ ά6πι 
οὐ {{{| ἴδε (ἴα οἰΐαπη ἀπο 411], 564 ββαιιοηΐε ὁ δὲ θεός), ν. 47. ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ γὑγῸ ἐχάλ. αὐτόν. Ουδα 
Ἰθο] 015 ΘΧΘΙΡ 8 58015 ργουδηΐ ὙθίιΒ. 1551 ΠΠΟΓῸΙ ΘΧΘΠ ΙΓ τη ἰοχίυη ΒΟαΪοίϑη0 ΠΟΒΊΓΟ ηλοηϑ ΘΧ ρϑγία 
Βα] 6 Γ᾽ σΟῃβουνδίμτῃ 6556: ἃ αποα ΤηλΧΊη6 ΟΧ Γγθαιθηίίδ ἰηΐ 6] 6 ρῚ ΠΥ ΤΟΥ ΓυΙη ΑἸΟΧΔΠαΓΙ ΔΓ, 486 Ρδ551Πὶ 
᾿ς ΘΟΟΘΧ 115 αυοαιθ Ἰοοἰδ ἐποίαγ 101 ἀιάτιη ἴῃ Ρ]ΟΓΙβαι16 οαπὶ να] ρσΑ 8 ΤΌΤΙ158 σομμπηυίδίδο βυηΐ. ῬοΥΓηΘηΐ 
ἢ, αὖ ΠΟΙ] ἜΧΟΙ ρ]οσυτη δι βου θαιηι18., λήλψυ,, λήμψεται, λημψομεθα, εἐλημφθης οἴς., αυ86 ἴΟΥΠπ86 Ρ]ΟΓΙΙ- 
αι6 αυδιῃαῦδιῃ 0 δία! ροβἰΐδθ ϑιηΐ, ἡραυνηχας, 4086 ΥΟΓΌΪ ἐρευνᾶν [ΟΥτηᾶ ἰῃ ΘΟαΪΟΙθ8 ΔΗ 14} 15511}15 
γαίίοαπο, ΑἸθχϑῃαγίηο, ῬΑΓΙ ΒΘ 5] ΕΡΏΓΔΘΙῺΏΪ 51Π|}} 1 αϑαι16 Ρδ11015 Ρᾶϑδῖπὶ ἰὨνθηΐδ οί, μαχαιρὴ οὐ μαχαιρης, 
τεσσεραχονταὰ (88606 ΠΙΔΙΗΊΑΙΔΙ ὩΟῸῺ 014116), ευραν, παρελθατω, προελθατω, γενάμενοι, γήρους, εχθες (5Δδρίι8; 
ΧΧΧΥ͂Ι. Β. 23. ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ ἴῃ χθες τηυ8[}1Π|}. ἐνενεγχον μοι, ἀνεβεννεν, ἀνεβεννον (Ῥ 6,586 Ρ6, 864 Π66 ανεβαινον. 
ν᾽ δίιυ), καταραχται, τερεμίνθου. 

δας διιΐθηι Αορυρίϊδολπη), τ 118 αἰ σΔπη, σΟαΪο18. ΠΟ Δΐθιη Ιϑυἀδης 5 δια ΟὈ]ν]βοθηάιπ οϑῦ, Ρ] ΓΙ ὴ8 
γὙ6] ρου ΒΟΓΙΏΟἢἾἶ8. αγϑθοὶ ν6] πορ] ] σοπίίδο βου θθηαὶ ἀοοιπηθηΐίβ ἃ ΒΟΥ ΡΟΥΘ ΘΟ ΙοἶΒ ἀαΐδ 6556, ηἶβὶ ἰοτῖδ 
15. ΒΟΒΏΪΒΙ ΥἹοσιπι, 46 αυ 8 αἰοΟΙ 15, ἰὰΠὶ ἰῃ 60 αυοά ἀἰΘβογ ρδ5ἰζ Θχθρ]γὶ ἱηνθηϊί. Υ {ΠΟΤ ατὴ οἰ ιβιηοαὶ 
ΘΧΘΙΊΡΪ8, δὰ αὐδθ. αὐ ὕ6η6 ποίδηάπ) οδ΄, Ἰοοὶ 811} τη}{ἰ 5. Π|}} 16 ἸΔθογϑηο 5 δοσοάπηΐ, ΘΧΘΙ0]8 δος διηΐ: 
σπει σπερμα 1. Α 88; ἐποίσε 111. Β 15; οτι (οἸηἶ550 ἢ) αν ἡμερα ἰθΙάοπη 27; τουτὸ μονου ΙΥ΄. Β 8: εὡς οὗ 
αποστρεψαι ᾿δ᾽ά6Πη 8 οἱ 9; εἰσπορευοντο ὙΠ]. Α 84: τετραγόνων ΥἼ]. Β 24: ποιείσης Υ1Ι]. Β 88; ῥροματων ΥΠΠ|. 
Α 18; γενᾷ (ῬΓῸ γενεζ) 11]. Α 25; δὰ εἰσηλθεν 111. Β 10; εἰσυλθεν (ΟἸηἶ580 προς) νωε ὟὟΠ]. Β 81; οἱ ὕϊ σου 
ΙΧ. Β 37: κὰ χαταχυριεύσατε Χ, Α 80; ἀνίους (γΓῸ αἰωνίους) Χ. Β 29: σὴμ᾽ (ΟΠη1550 χαι) Ἰάφεθ ΧΙ. Α 24: 


χατοιχησάτο ΧΙ. Α 40; αὐτὰ (ΡΓῸ αυτας) πυρι ΧΙ]. Β 40: ανθ (ρ᾽Ὸ χπο᾿"5)) ἀνατολων ΧΥ͂]. Α 20; εξκ νον 


"1. Βὶ δ. εα!άϊπλαθ ἐν αυτω, 864. τηὰϊῦο πιὰ 8 --- ἰσεὰβ ρογαυδπι ΟὈΒοῦγιβ δβέ --- εἰσ αὐτω νἱἀΘ᾽ᾺΓ Βοτὶρίαπι 6886: ἰὰ 


αυοὰ μοί] εἰς αὐτο, απΠβπηα πὶ ἢΟ6 6χ ΠῸ}1]0 8110 οσοὐΐοο δἰξδγίυσ, αυῆπὶ ἐν αὐτὼ οηθηαπηάιπ οτὶϊ. 


"“ ἈΨΝΘ ριὸ ἈΠΠΙΟ: αυδ6 ροιτηνίαιο δα ἀι 16 οχ οοάΐος δηταυϊδβίτηο βιχὶς; δος δ πηδθ δηΐπὶ Βα γιιπὶ 


{πιογασαπι ἔοτπιϑο πη} 0 τ] Οτ πὶ ἰμῖθι 8ὸ βὶ απ ἀΐπθιη δ Όδηΐ ἀλη αθδ6 ροβῖ ἅδὰ νϑηθγαηῖ. 


ΧΧΧΥΙΙ 


(μεϑῖ ἐν. 56 χαυσῃ δος βρὶ γί [5 βίρπαπι ροβίζαπι 5[0, ροξίαβ ἀδϑαπὲ ἈΠΕ πη86 ΠΠΠ γα 5. } 1086 - σεν) ἰθ]46π| 26: 
τρανθου ΧΥΤ. Β 38:5) σαρχχοντα ὈΪ8 ΧΥ͂Π. Α 15 οἱ 17; τον εἰχοσι ΧΥ͂Π. Α 83; οι δυοι ΧΥ͂Ι]. Β 4; ἐπελψεν 
(το ἐπεψεν) ΧΥ͂Ι]. Β 22; προσόξεν ΧΥ͂Ι]. Β 85; χαχοσωμεν ΧΥ͂ΠΠ. Α 11; τὴν θυρα "18 ΧΥΠΙ. Α 1ὅ εἱ 24: με 
ἅγτι (ὉΓῸ εἐναντιον) ΧΥ͂Η]. Β 8: γα (Θχθαηΐς νβυϑι) γάραρων (ΡΓῸ γεραρων) ΧΧ. 16 οἱ 17; χετγαιου ((0Π 1:58 
Τ᾽ οἱ ΕΓ. ρῥγὸ χετταιου αυδίεγ: ΧΧΙΠ. Α 28. ΧΧΥ͂. Β 29. 81. ΧΧΧΧΥ. Β 8; ταις χηναισ (ὑΧῸ σχην.)} 
ΧΧΠ. Β 10: τοῦ τη816 γαρει ἀπὸ Θχοαηΐθ οἱ ἰηθιηΐα νοσϑὶ ΧΧΠΙ. ἃ 10 οἱ 11; χποδόυς (ὑΓῸ - δος) νοι ΧΧΠΙ. 
Β ὃ; τὰ πρωτοχια ΧΧΧΠΠ. Β. 1δὅ; χὰ (ρτῸ χαὶ) ΧΧΥΙ. Α 9. Ἐ)Ἕ χχουσον μοι ΧΧΥ͂Ι. Α. 26: οσον (γΓ0 ὡς ἄν, 568 
οῆον Οἰἶδηη ἴῃ ΠΟΏΏ111115 8115 οοαἀἀ. ἱηνρηϊίυγ) ΧΧΥΠΪΙ. Β 4: υπολειπὼ ΡΓῸ υπελειπὼ ΧΧΥΤΙΙ. Β 88: λαβε σεαυτου 
ΧΧΥ͂ΠΙ. Β 82: ἀποχετο ΧΧΙΧ. Α 14: χαθεύδες οὐ τὸ σπέρματι ἰθ46πι) Β 18 οἱ 14: παρελογίσωμαι (ῃΓῸ παρ- 
ἐλογίσω “Ε) ΧΧΧΙ. Β 28: ῬῸῺ ἐνέχισσων ΧΧΧΙ͂Υ͂. Β 34; θέσω δὲ (ᾳιοὰ οἰΐδη) ἰπἴτγα ΓΟΙου πὶ 651) ργὸ θὲς 
ὧδε ΧΧΧΥΙ͂Ι. Α 80: αἱ βοχι σοὺ ΧΧΧΥ͂ΠΙΙ. Α 86; τὰ (γΓῸ ἃ) συ ορας ΧΧΧΥ͂Π. Β 24: εἰσ τηλὴν (ῬΓῸ στήλην) 
ἰθίάοπι 86: εἰδὲν (ργὸ εἰπεν) ΧΧΧΥ͂ΙΙ. Α 18; πολοὺυς (ργῸ πωλ.) ΧΧΧΙΧ, Α 35; παιδί (αχϑιηΐο νϑυϑιι ργὸ - δία) 
αὐτοῦ Ἰθϊ46πὶ Β 8]; αὐτὴν ΡΓ[Ὸ αὐτὴ Χ1]. Β 24. ἐρμὼν οὗ εὔμων ῬΓῸ ελμὼρ ΧΙ. Β 86 οὐ Χ111Α 8: Ὧυχ- 
μαλωτευσαν ΧΙ.1Π. Β 6: ἤνλιν ῥγὸ ἤμην Ἰδ᾽άθπι 15: ῥεβῶρχ ρτὸ δεββ. ΧΙ. Α 34: ετεχὲν ὑγῸ ετεχεν ΧΙΙΥ͂. 
Β 26; χυτὴς ΡΓῸ αὐτὴν ἰθ]ά6Ιη 838: εν μεσοποταμιας ΧΙ, Α 28: μωσυ. ὕγῸ μωαῦ ΧΙΝΗ. Α 8: χυτ ριῸ 
αὐτὸν ΧΙΥ͂ΠΙ. Β. 1. χιτωνα τω ιωσὴφ ΧΙΙΧ, Α 84; σπαρόντι ΡΓῸ σπάδοντι ἰδϊάοη Β 922: χρρχαβω }1Ὸ 
αρραθωνα 1, Β 25: χνηγγελὴ του ιουδα 11. Α 20; ισμιχὴλ λέγων (ΡΓῸ ισυχηλιτων) 11. Β. 22; τὸ ποτήριον τοῦτον 
ΠΑ 80: τὴν φωνή μου 11]. Β 85: τὴν πρωτεραν []10. ΑἜὕ12: ὀνοχοου 17. Β11; ἡγερθὴ ΠΟΥ. Α 16; ἀνεύξου 
(ῬτῸ ἀνεὺ σοῦ γ6] ροίΐι.8 ἀνεύ σου) 1,011. Α 28; ψονοοιιμφανηχ, ῬσῸ ψονθομφ. θ᾽ οιη 27. 

ἤπῃς ἴῃ οδίδίοσαπι ΠΟῚ ὙΘΟΘΡΙ 18 ΟΥΓΟΓΙΟΒ ΟΧ ᾿ὑδοίβη 0 ΟΓΟΒ; ΔΌΟΓΙπὶ ΠΟΔΌΙΙΟΓΑ 8]14τιοὐ ΘΧΘΙΏΡ]8 
Ὦλθο βιπηΐ: εξειλυηφθὴ οὗ ἐεξειληφθησαν ΙΧ. Α 15 οἱ 19; ἴστε (ὑγῸ εἴς τε) ΧΥ͂Ι. Β 4; συ δωσω ΧΧΙΧ. Β. 18: οὐτοι 
Ἢ ἤχσθεις ΧΙ]. Β 832: κυνιγος, αφηλεν, διεβηβασεν, στειλην. (ΟὈηΐΓᾶ π|816 ἐγ γμὶ5 ἀχβουρίαμῃ οί 1001. Β 28: 
εὐθυνιᾶς γΓῸ εὐυθηνις.) 

Τοῦτο ἴοθο ἀθ οι θη ἀεί οηΐθα8 ἰη ὀοά ἶο8 σΟΠΒρΡίου5 ἀϊσοηάιη θα. Επηθηαδίιπη 586 06 ἰἴ8 65ΐ, οἱ 
αυϊάθιη ἰρ88 ρυπηδ πηϑηῖϊι γ6] σογίθ οοϑανᾷ, εὖ Πἰογἃ ἴῃ σΟΒ 0 ἰοχίι δῖ Ρ]Δη6 ΟΠ δϑὰ δῖ οχ ᾿(ΔοΙβηηὶ 
ΘΙΤΌΓΕ Ο1Π| 511η1}}} ρογιηἰδία, ν6] οὐΐδηῃ 5.11 408 11) ἰαχί ῬΟΥΡΟΥδπ πορ]θοΐδ, ΒΡ ΓᾺ ᾿θδιη Δα ϑογ θογοῖασ. 6 
αὐἰδι8 οῃμο ηἀδί]ο 118 Υἱχ δίποῖ δοσυγαί 5. ν᾽ 6 ΓΘ: ΟΙΏη65 Θηΐη ἴῃ ἰθχίαιη ποβίγαιμηῃ σα ϊζιιπὶ γοσορίδα βιηΐ, 
ρὲ μ]οτίβαιια Ἰοοἷβ σγᾶνα δϑί αἵ σοΥ 5811 6 ἀΘ ἢ [Γ πἰΓῈ1ΠΔ 1056 ΒΟΓΙΡΙΟΣ δὴ 4}}1185 ροϑῦ θὰ οσογὶ ομθηαᾶ- 
ἴογοῃ. ΒΟΙοΧΘ 5 ἴδιηθη ἴῃ ἰῃἀἸΟ6 ἢ] ἰΟΠ08 ΟΠ] 68 ΘΙΏΘΠἀ ΔΙ Ο61 ἸΏΔΏΠῚ ΘΧΡΟΓΙΟΒ, ΘΙ δ ΟΠ θ.5. 115. 4ιιδα 


ω το 
Ῥοβίομίογοπὶ δοίδίθπι ργοάιιηΐ αι} }1οἱ ἀϑίθυβοο ἰμβ] σηϊ 8. ΠΠ1. Β 1. οχοδοικησεν Ε ΥῪΟ Α 25. του ἘΞ ΥἹ. Β 30. 


Ἵ ΧΥΙἹ. Β 19. βασίλεως οἀϊάϊπιιδ, 5Β6ἀ ἴῃ 'ρ80 σοὐϊΐςθ π|816 βου ρἔυπι θβί βασιλεὺς. 
“) Ιάϑι ν᾽ σαι, αὐυοά ἰδ δὰ Χ. Α 80. τοι], ἴῃ δα! ἴοη6 ποβίγα ἰο ρίζαν οἴἴαπι ΧΆ ΧΊΙΝ, Α 12. β6α ἰβῖο ἰΙοθο τοςῖθ 
χαὶ φυλάξω ἴῃ σοαΐσα οαῖ. Το ΧΧΥ͂. Β 20. ἴῃ δἄ. ποβίσζα ι τ28]6 οὔπΐββιιπὶ 6βύ: ἀθυθθδί θηΐπα, οαἱ ἀπηγγειλαν. 
δὴ) Ιρβὶ νυ εαπι πια]ὸ πα] 8 ΧΧΧΙΊΙ. ΒΕ 18. Ὁ] ἴῃ Ἄοοὐαΐοθ τϑοίθ Ἰορί αν παιδισχη, ἰΐδπι ΠΥ. Α ὃ. Ὁ] 1 οοάϊςο ο5ῖ 


ενυπν! χτῦη,. 


ΧΧΧΙΧ 


γεν σαι Ι.Α1. ἔγενο τὸ ΙΧ. Α 835. ἐν ἐδὼ Χ. Β 29. τοΐξο᾿ Χ. Β 830 τὰ ΧΙ. Β 9. γενεσις ΧΙ. Α 8. 
μιῚ ᾿ ἨΞΧΠ,. Α 23. αι. οὐξὸν ταῖ ΧΠ. Α 27. γαναναιον ἢ ΧΙ. Β 14. των" ΧΠ]. Α 84. ἴῃ τπϑγρίηθ χαὶ 
εκατον Ἐ ΧΠῚ. Α 40. εἴη Απηίθ Ὦδης γΟΟ61η δα 5 5η0Π) αιι0α 1) ἰΘχί!] ΘΧΡΓΟΒΒΙΠ}15 [ἢ ΠΠΔΓΘΊΩΘ ἸΠΓΘΓΙΟΓΘ 
᾿[{{ατῖβ πη 56 ι}}}8 σΘΏΘ 8. δ αἰ βϑίμηὶ μος δαβοσγρίαιη δὲ ἰαχίαϑ βυρρ]οιπθπίιμῃ: χαὶ ἔζησεν χαΐνάν ἐχατὸν 
ἐὐόνεν ἔτη, χαὶ ἐγέννεισεν τὸν σάλχ- χαὶ ἔζησεν καῖνάν μετα τὸ γεννῆσαι αὐτὸν το σάλα ἔτη τριχχοσιὰ τρια- 
χοντα᾽ χαὶ ἐγέννησεν υἵους χαὶ θυγατέρας χαὶ ἀπέθανεν. ΧΙΥ͂. Β 40. πορευθεις, εἰ 6Χ ἡ γοϑίξζαίο. ΧΥ͂Ι. 
Α 22. ᾿χδελφου: ἴα, ριιῃς 5. ΟοἰΓοΠροβ 5. πηρτγοθαύμμι οί. Αὰ ΧΥ͂Π. Β 12. ποίϑ ἰῃ πιδγοίπα δαβεγρία 
οϑὲ αἱ ραἰάϊιι5: δ᾽ αιιοῦ ν γὸ {6 γὰθ ΔΌΒΟΙδθᾶ Ἰη ΘΙ γδηδ ρου θη. ὅδ᾽. 6 η]πὶ δια ἀυδ]6 οΟἸΐπὶ βοσὶρίιμη 
ογαῖ: χαὶ καταλύσ[χτε] χαὶ νίψα[σθε] τοὺς π[όδας) ὑμῶν. ΧΙΧ, Α 26. πο ΧΙΧ. Α 27. εμνησθὴ, Ἢ ΟΧ 
γοϑίιῖο. ΧΙΣ, Β. 1. θυγατεραις ΧΙΧ. Β 27. αὐτὸν»: ΧΧΑ 88. 5Ύ} 08 θα ἴῃ χαθαρα 80 1πἰ| {10 ΟἸη]5588 δγϑί. 
ΧΧΙΟΑ Ι. ὙΕΤΤΕ (515 εαραγὰα, ΠΟ ἐρχγὰ οἰἴδοίια! 6556 υἱάθίυγ; οὐΐη νογῸ 11 οϑὶ ηἰδὶ [8]Π0Υ ΟΟὨ 515 
Ἀς οὐ Ἂς ὐζου δ; ποη Θηἶπὶ ἐαραγα 5668 ελρχγα ἴῃ ΔηΠΑυΪΟΥΙ ΘΧΘΠΙΡ]ὺ ἸΘοἴμ!η 6556 ΡγΟ 0116 οδί. ΧΧΠΙ. Β 24. 
ταυτὴ οΥΆϑιη ο5[. ΧΧΙΝ. Α 81. τὸν Ἵ ΧΧΥ Β 18. τὼ ΧΧΥΠΙ.Α 12. ἰσαχχ ΡΓ. τῇ. ΒΟ ρίαπι ογαΐ αἱ ΘΙ ΑΙ Πη115, 
ΟΟΙΓΘΟΙΟΥ ΥΘ]Ὸ ΟΧ ἀκ γοϑί 1 ὃ, αὖ 81 510 τισαὺ 1. 6. σχυ. ὙΙ606 γογβὰ ΧΧΙΧ. Α 26. ὁχ ἡσχὺ οῃηθηαδίγίοο 
Ἰη8η1 [δοίη οϑὺ ἡσαχχ ἷ. 6. ισχαχ. ΧΧΧ, Α 6. ΡὑΓῸ ουλαμμαουσ ἃ ΟΟΥΓΘΟΙΌΓΘ οὐλαμύανους ΒοΙΙρίαπι 68ῖ. 
ΧΧΧΗ͂. Β 80. ἐπονο δὲν ΧΧΧΙ͂Ν. Β 1Τ. ἐν τὰ (ΧΧΥ. Β νοῦϑὰ υἱπηο ἸΠἰγἃ ἃ 1 πεπραὰ ΔΌΒΕΙΒΒ8 651.) 
ΧΧΧΥ͂Ι. Β 98. ε ἴῃ ἐχθὲς 8 σογγθοίογθ δγάβαπι ϑδὶ. ΧΧΧΥ͂Π. Α 18. δυναμε"" ΧΧΧΥ͂Π. Α 84. ετὶ (52) 
ΧΧΧΥΠΙ. Β 88. σου ΧΙ]. Β 88. παιδίων" ΧΙΠ. ΑἹ. ππιδιδὺ ΧΙ]Π. Α 80. δὰ απεχριθησαν ἰῃ ΙὩΔΙΡΊΠΘ 
φἀαϊταν δὲ ΧΙΑΥ͂. Β 29. τικτὴν ἘἘ ΧΙΊ. Α 1. θέμανἘ ΧΙΜΛΊΙ. Β. 20. αὐτῶ (55) ΧΙΥΊΠ. Α 80. πλανομενον "5 
ΧΙΙΧ. Α 8. αδελφων 11. Β 19 8344. αρ --- χιμαγηρος φάρχω --- ἢᾶθ60 νΥ. 19 οἱ 20. 6Γ8515 ὙϑίουΥ 8. ΒΡ βογσὶ ρίβ 
διιηΐ; 50} 80 ἃ ΥΘΙῸ ρος ν. 21. ἰηδαηΐα 80 ΘΟάθΙη ΟΟΙΓΘΟΐΟΥΘ ᾿Ϊη6 018 ἰγδηδαποία οχριηοσία ὁ58ῖ. 11. Α 38. 
ιόσηφ ᾿ἢ [11.Β 12. τῷ 1ΣΠ]ύ.Α 4. ἡσινἘἘ 1ΥΥ. Β. 4. πάν: ἰΐα ἰρ58 ΡὈΥΪπιᾷ Ἰηᾶππ ποίδίαπι οί. ΓΥ͂ΠΙ. Α 87. 
αυτὸ - (2) ΠΥ]. Β 8. - ("). Οὐμῃ 15 οιῃθηἀδίϊοηθ115 ἢ0η ΠΟΙ Πα ΘΠ 8ιηΐ 11 Ἰοοἱ ᾿Ὁ], αιιοά πηαχὶπη6 
ἴη οχἰγοιηϊδία νουϑασιη δ, ΠΠ 6 γἃ Δα ΘΟ ΡΘΠΙΟΥΏῚ ΤΟ 5ιρτγα βου] ᾽ζαγ, υἱ ευρεῦ, ἀὐϑες, ἄς: Ὁ ΘΙ ΠΟΥ 
Ρᾶρ. 222. ΧΙΧ. Β νϑῦϑὰ Θχίγθ). ἡμέρας ᾿ΠΓΓΆ [ΙΠ68Π| ΒΟΥ ΡΠ 651. 

Δα δοορθῃηΐζαυ τη 51η}ΠΠΠὺπ}Π]. 6 βίρηογυμη ΓΑΙ! ΘΙη 1ῃ (Ο06106 ΒοαΪ]οίδηο Δα ΙΔ ἰγδηϑουηα απ 6ϑί. 
Ἐδὰ 58606 ἱπη|ρου 1 ΒΟΥ ΡΟΣ πὶ ΡγΟαϊῦ; 5511 ΥΘΓῸ Δ᾽]4 πὶ σογία οοηῃδίδηςίδο ἰδιάθπι ἢδροί. [(8ἃ ΡΓϑο- 
ῬΟΒΙΠΟΉΘ5 58606, ἱΠΡΓΪΠ15. 0ΌῚ ΟαπΠὶ ΡΥΟΠΟΙΪηΪ 5 ΡΟΓΒΟΠΔΙ 115 ΟΟΙΠΡΟΠΠΉΪΙΓ γ6] Βοαυθηΐὶ νοοδ]}, δοσθηίι 
οὐ ϑρ γα γ6] ΔρΟβίγορο νδοδηΐ; ΒΟ ΓΙ] ΘΠ) παρεμοὶ, ἐπ εμὲ (564 οἰἶΐδπι ἐπ᾿ εμὲ) περι ἧς, δὶιχ σὲ, 
προσ σὲ, ἀναμέσον (118 ἔργα ὈΪαΘ; οΟηΐΓα ΒΟ 8ο]εὺ ἵνατί ποη ἱνατί) ἐπι ἄβελ, κατα (564 5Βδορίιι8 χατὰ) 
γένος), κατειχόνα (11. Α 19. χατ᾽ εἰχόνχ), χαθ ομοίωσιν, μετα σοῦ (868 αἰΐαιη μετὰ σοῦ). (ΟΟΠΙΓΔΓΪΆΠῚ ΓΔΙΪΟΠΘΙΩ 
παθθηΐ ἐπικαλεῖσθαι, ἡ ἀπὸστροφῆ, ἀπὸπεμπέτωσαν, [᾿ΐ61η πέντεχαϊδέχα, τὸπάργας. Θιιδ6 46 νοοὶθὰ5 ΘΉΟ ΠΟ 15 
ΡΓΔΘΟΙΡΙ ΙΓ, ΠΟ ῬΓΟΙΒ5 πορ]] σιηῖγ. ΘΌΘΠῚ Οἷι15 ΓΟῚΪ ΘΟἀΘΧχ ποβίθ δὰ Ὠδθθαΐ, οἰδγὰπὶ οὐ οχ 
5: γάρ εἰμι, πληθῦναί σε, ἀφηθῆναί σε, μώλωπά μοι, ἤν (ρΓγῸ ἦν) μοι, ἀδελφή μου ἐστὶν, γυνή σου ἐστὶν, 


ἃς ῳω ..: Ζ 3 ὦ ᾿ χὦ ο᾿ ἑν ᾽ δ . ..,» 
ἀδελφοῦ σου, ποῦ εἰσὶν, οὗτοι εἰσὶν, ἐχεῖ ἐστὶν, μετὰ σοῦ, ἕνεχεν σοῦ, ἦ (ρτῸ ἥ) ἐστὶν, ὃ, ἐστὶν. ΤΙαἀδηξίοηη νἱὰϊ 


ΧΧΧΧ 


ἴχγε. προ ΓΔ] εἰπὸν οἵ τὸς Βευθαπίαν εἶπον (ΧΥ͂. Α 15.) εἰ ἴδε (ΧΥ͂Ι. Α 88.). δου χαμὲ, ΠῸὴ χἀμὲ. 
ἔχοι Ρ]ὰ 51}}8 Δοσοηζ 0 ΠΊ ΟΠΙηἾΠῸ Υἱ 105], δὶ Τογίθ ἀηὰπη γα] 8] θγυμη ἃ αἰ] οοὐ5 Θχουβϑ ΟΠ θ γ6] Θχρ!ϊοα- 
[ΠΟ ὨΔΌΘΓΘ ΥἱἀΘὈΪζαΓ, ΔΡΈΤΓΟ τι] ἴΔ 6118 ὁδί. ΕἸΌΒπι0α] βαπΐ φωνῆ μία, πυγῇ ἀνέθαινεν, πᾶσας, γλῶσσας, 
γῶραις, ἐχεῖνης, ἐχεῖνου ἄρτους οὗς, ἦν ΡΥγῸ ἦν, ὁ ἀσερῆς, ἀδελφοῖ, ὁ χαταδεῖξας, εἰς συνχγωγᾶς, ἀνδρᾶσιν, 
πλᾶτος, ἐπισχῶν, χεττοῦρας, ἡ θῆρα, ἡ χῆρα, ὡσεῖ, πυρραχῆς ἑστᾶναι, (οἱ δρῦν οἱ δρὺν βου] [α1), ὀκτῶ. εὕροιμεν, 
ἤμθομεν, ἦρεσαν, ἤλπισεν, ὁ υἱὸς ἀδὰς, θέήλυ, αὕται, παίδες, ἰσμκηλίται, χαναναίοι, ἤ (γγοῸ ἦ) ἡμέρα, ψύχος, 
πλάτόναι ὁ θεός. ΒΙΠ ΠΟΥ ΡΟΥΘ ΡῈ ΒΡΙ ΓΙ [5 Ἀ5ΡΘΙ οὐ Ἰ6η15 ΘΟΠΪαπαιτιηίαΓ, αἸΘ ΙΔ Πλοά τη μ] ΘΓ ΠΊ4 16 ΒΟ Ἰρίυη 
65 ἔστησεν, ᾿ἰΐοπι ΠΟΙΔΥη115 εὖ, εἰργάσω, χἰγυπτίου εἴς. ῬΓΟΒΟΠΊΘΙ τγοβοχίνιιη χυτου ἸΟΟἿ5. 51}1}}Ππ|15 (Οὐ 65 
γα αὐτοῦ αυοίΐο5 αὐτοῦ ΒΟΥ Ιγ, Ρ8Ὲ}}0 ἰδηθῃ ἰγοαιθηϊ 5 μοβίου5 οδῖ, [ἃ αὐτου οϑὺ Υ, Α 8. 10. 20. 
ΧΙ Α 19. ΧΙΥ. Α 19. 21. 22. 28. ΧΥ͂Ι. Α. 10. αὐτου Π Β 12. ΙΧ. Β 14 οἱ (πρὸς αὐτον) 16. Υ. Α 29 (αὐτηρ. 

ΘΙΏΡΌΪΑΓΟ δ χοᾶ τηοηρηΐι δοοθηΐιβ ἴῃ ἢΪ5 δυσί: ὙΠ1. Β 28. πάαντὰ (ἀδθαθαΐ 6556 πάντα τὰ) χτήνη. 
ΘΙ π}}}58. γαῦο οϑὺ ἰοοὶ ΧΥ͂Ι. ἃ 26. ἐσχένωσέν σοδόμοις, φιορα ἴδηι 5ΌΡΓὰ ἰοιϊρίηυ5. 1.11. Β 4. καταλειπὼ, 
Ἰθϊάοιῃ 21. χαταλειπὼν, ΧΧΧΎΠ]ΙΙ. Α 80. θέσω δὲ, αιο ἀ6 Ἰο60 ἴδπὶ αἰχίτηιβ ; ἀθθθθαὶΐ οπἰπὶ θὲσ ὧδε ἀἰδίϊηρα!. 
Ουπ 60 1,1. Β 22. ἰσρχὴλ λέγων (ρ1Ὸ ἰσμαηλιτῶν) σΟἸΏΡΟἢΪ ροίθϑί. 

Θυμὴ ΥΘΓῸ ἱπρΥΪΠ|18 ἴῃ ΠΟΙΏΪΗΪθ 5 ῬΓΟΡΓΙΪΒ δοσρηΐαιπηι ἃίᾳι6. ΒΡΙΓ πὶ Δη(14ι.15 ΠἸὈΤῚΒ ΒΟΥΙΡΙΒ 
Ῥγοθδίογα μη γαίϊο ὨΔθΘηαδ 5, ἈΡΡΟΠΔΙ οἰ υγᾶ., ἀΌΟΓΙΙΏ ΒΟΥ ρίο ἴῃ ΠὈΥΒ οὐ 1115 οὖ ΒΟΥ ΡΟΒ να γίαγο δο]θῖ. 
ΘΟ ἀβραὰμ. (561η6] ἄβρχαμ) ἄβραμ., ἀγγαὶ, ἀρρᾶὰν, βάλα, ϑενιαιμεῖν οὐ -μεὶν, γαθὲρ, γὙαμὲρ, γήων, ἔϊερ, 
ἐλιρευὰς οἱ -βέμας, ἐφρῶν, ζαβουλῶν, ἡλίου πόλεως εὐ ἡλιουπόλεως, ἠἡσαῦ, θάρα, θειρὰς, θορμὲλ, θοργαμιὰ, ἴάρετ 
νεῖ ἰάρετ, ἰΐοπι ζάρεδ, ἴάφεθ, ἰαυεὶν, ἱεχτὰν, ἰοῦδας, Ἰωῦὰν, λουδιεῖν (516), λάμεχ, υαμβρῆ, μαθουσάλα οἱ - σαλὰ, 
μαναστῇ, μασσῆ, μαγὼγ, μαλαὶ, μοσὸχ, ναὶδ, ὁδορρὰ, ὁλιβευιὰ, ὀχοζὰθ, οὖλ, οὗς, πετεφροῆς, πετεφρῆ, ῥοδιοὶ, 
ῥχγαῦ, σχθχῦ, σχδάμα, σαλμῶν (810), σεννχὰρ, φαραῶ οἱ -ὦ, φαλὲχ, φίσων, χάλεχ, ὠμὰν οἱ -ἂν. 

Ρεηδηΐ θὰ οἰϊδιη ΔΡΟΒΊΓΟΡ 5 οὐ ρυποίᾳ ἀϊδογοίίοα. [ΠΠ|ὰπὶ ᾿η οαἰοπ6 υδΐαι6 ΘΧΡΓΘΘΒΙΠη05 Ὁ] 
ῬιΔΘΙοΓ Π811Ππὶ σΤΔΙΠΠ.Δ ΟΠ Ρ]ΘΓΆΠΙΑι6 γθοθρίαπι ροβίζι8 οϑί, αἵ ἰὴ ἷ5: ιαχωβ᾽, ταρεδ᾽, ταφεθ᾽, αριθ᾽μος, ἐχ᾽, 
εδτμ᾿, γχμ’, εμήμεσω, ανθραξ᾽, υδωρ᾽, λωτ᾽, λαμεχ᾽. Ῥαπείδα νόγο ἀἰδογοίίςδ, αυΐθαβ ἴῃ ρομ Πα 8 Ἰπᾶσηᾶ ἱποοῃ- 
δίδη 1 δὲ, 1π ΠΟΙΆ 15 ῬΓΟΡΙΤῚΪ8 δα Πάδιη οοα 1018 τοἀ θη ουγανίμηυ5. ΕἾ 81 ἴῃ ὨΪδ ΠΙ040 ΡοΟπαηΐαΓ. πιοὰο 
ΠΟ Ροπυῃίαγ; 86α ἢαποίυδί 81}5 ἴῃ 118 πηαχὶπηθ Ὁ] βρὶγιζα5. δοοραϊῖ, αιριηδαπιοάιϊιη ἰχχὼρ, ᾿χχὼφ, ἴχχώῦ 
Ῥοπἰΐαν, ἰΐθιη ἰοῦδας, ἴοῦδας, ἴοῦδας. Ορἴογαμη οἰπδιιοαϊ νορθβ αἱ πρωΐ, ὑϊὸς, ὑζοὶ, ἱμάτιον, ἀνενηχυΐχ (516 
ΟΙΠΪ880 νο), ἀρχιοινοχούχ Β86ρ6 6846 πη ριιποία ΠαθΘηΐ, ηἰδὶ ααοα ἴῃ ἢΪ5 ἀαοαθδ ἴ086 ΒΡ᾿ΓΙΡ5 δὰ 5 ἢ] ΠοΔΠ 81) 
ἀἰδογοϑίη [δοἱς, (Ηΐπὸ βοη οβὶ ὑϊοὶ 568 ὑϊοὶ.) 

[ἰογραποίϊο 88.158 οϑῦ τ] ρ]Ὲχ. Ῥγδοίοσ ρυμῃοῖδ Θηΐπ ΒῈΡΓΘΙη!η., τηραΐαιη οἱ ἰῃίβγιθ., 810 0 0165 
Εἰΐδηι ἀρ] ]οαία Δα θΘπίαγ, υἱ ΧΙΧ. Α 15. ΧΧΧΥ͂Ι. Β 84.; ἰΐαπι ἔγθαιθ 8 δϑί οοΙηϊηδ; ἰΐθ πὶ Ῥᾶ551Π| 5:11} 
᾿ιαθοίαν, οαΐα8 βρη βοδίϊο οὐ οοιῃηπιδίθ ἴθγο σοηνϑηΐ; ἰΐθιμ αδι νοηἱύ βἰρηιη ἰηὐογτορδηαὶ (1), οὐὰ5 ἸΟΟιιΠῚ 
ῬΑβδίη (αὐ Υ. Α 18 οἱ 22.) οοπημηᾶ ἰοποῖ. Ο ΔΙ 8 δυιΐθιη ἰδηΐ8 5:0 ΒΙ5ΠΟΥ πὶ ἱπίθ ρα. Πα] ΠΠΙΘΓΊΙΒ, ἰδηθη 
ἢϊ οἴϊδπι αἱ αἱ οἸππίηο τϑαυϊ γα ἰμξογραποίίο δὲ φυϊάθπι πηδίου, Ρ]Δὴ6 Ομ ἶβδᾶ 81, οἴ, Υ, Β. 15. ἰηΐοῦ γαϊδαδ᾽ 


εἴ χαι͵ ΧΙ. Π, Β 24. ἰπίου ιαχωβ᾽ οἱ αυτος, ΧΙ. Α νϑῦϑιι ΡΘὨΘΠ πιο ἸμΐΟΓ Ὥσαὺ οἱ αὐτος. 


ΧΧΧΧΙ 


(Οοπ ρ Πα ΟΥ ΠῚ ΒΟΥ ΘΠ Ϊ τἰ8ι15 γα ἢ 551 Π}15 δῖ, Ἐογιιπὶ [6 γα ἢ1}}1} ἰη θα] 1016 ποσ!οχίμηιιβ. Εδτθ 
Ἐ1}}}}. ἸΠ4 Δ}; 0418 ΘὨΪΠῚ 18 40 ἃ δ υ οἷ 5|π|}}165 Π{ο γᾶ ἀγοϊϊβ σοηϊ σα ηϊα --- ν᾽ 46 ἴῃ ΒΡΘΟΙ 16 ΠΟϑῖΓΟ 
αὐτοι ἴῃ, 8. --- ἰπη! Δ 06 ΠΟ ΘΧργοβδίμηιβ. Ῥγδθῦου υδι ἐδ ἰβϑίπα ΚΟ, ΘΟ, ΟὙΝΝΟςΟ, ἈΝΟῸΟς εἰς ἢ 


ιν σα 
δορραϊς ΕΓΆΆΙΝΟΟ;; ἴοι βδθρὸ Ἰἴογὰθ οὐ οἵ πρ Ἑοπίγα μη, οὐι5 γοὶ 118 γδ]Οη6πὶ Παρ αϊπηὰ5 αἱ υ οἱ 


οἰανδίιογὶ ἰοθ9 ρΡομούθπιαβ. ΑἸΪΌΙ ἴῃ ἰρ50 οοαΐοα, ραΓγίον δῖαιβ ἰἢ δα ομο ἢΐ, {ἰ γὰ ΒῈ 0 Γὰ ΒΟΥ] ὈἸΓγ, ΡΔι}}10 

ἰΠ50] ΘΠ ΠΟΥ οϑὲ δἐΐδπι γαίϊο 408 τὴν οχργμηίίαγ: οὗ ΙΧ. Β 23. ΧΙΥ. Β. 21. [αὶ ὁοάἴθ6 φυϊάθπι ποη ἰδιῃ “ΠΠΠ οδΐ 
Ν 

ψφυδπὶ 7} Δ. [510 0185] ΠπηΠ| νΘΓῸ βου ρίογὶ οδί νοοΐβ χαὶ ΘΟ ΡΟηαΐ πηι, αἰοαἀ 816. 1 55πὸ γραα] πηιϊι5. 


ΕΒΟτγηδπι ἴῃ ἴρ50 ΟΠ ο ϑουρίαπι ΠΆΠΘ 5 ἴῃ ΒρΡΘΟΙ 6 ᾿ἰΔρί αἀϊ ἴῃ 6150. 


ΙΥ. 
ΓΗΛΔΟΜΕΝΤΑ 00 ῬΑΠΙΜΡΟΕΒΝΊΤΊΑ ΕΥΝΑΝΟΒΙΜΠΙ ΙΟΗΑΝΝΙΝ. 


οάοχ Μυδεὶ Βυιδπηϊοὶ ὨυπΊθγοῸ 17.186. ᾿π5ἰσῃϊζι15., αἱ ΘΧ ΘΟΓῸΠῚ οϑῦ ΠΌΠΙΘΓΟ ΑἸΪ ὨΠΡΘΙΓ ΘΧ ἀθβθγίο 
ΝΙΓΙΘη51 Ποηάϊπιπι 4180} διιηΐ, [Οὐδ βθάθοηϑ ὨΥΙΠΠΟ5 ϑΟΥΘΥΪ υγίδοθ οοηίζηοί. Ἡαΐι5 [0114 αυδί(αοτ, 
ὨΠΠΊΘΓΪΒ 117 οἱ 118. 127 οἱ 128. ποίαϊβ, ἀθ]οῖο γαθοο δίαιο ἰθχίι ὈΌ]10Ο γΓοβοσ ρία 6556. φαὰπὶ τη] 5] 6 η!}- 
Πολδδοῦ 1ῖ5. 4] ἃ ΠΠΌΓΟΓΙΠῚ ΘΓ ΔΟΟΓΊΠΙ Οἰιδίοαΐα δϑί, Υἱγ ΓΘ γάγι πὶ οΥ ΘΔ] πὶ Ἰοηρα ρΡοΥ ἰ851:1η18. Υ̓ΆΘΟΙ5 
Ιορθη 15. οὐημὶ ϑὐπιαΐο ἰπουθι!. Θ 015. ΟἸΓΙΟΒΙ 118. ἰΠΒΡΘοΙ 8. αι] 1 σ6 ἢ} ΒΟΥ Ρ πγϑιη δ ΓΙ ΔΟΔΙ 5. ΡΟΥΠΡΟΒ ἴδ 1 
6586 1Π|6]]6χὶ. πα 6 αιδηΐορογα αΠΠΠοιΠ 185 Ἰασαηαὶ διισθαίῃγ ἰῃ ργοπῖι οϑὲ. Οοηίριῦ ἰδιηθῃ αὖ, ἅἀη0 ἰδηζιιπη 
ἰοσο δχοθρίο. οαΐπ5 Ἰδοῖο ἀπ δ πὶ πιδηθθαΐ, αιἰσαι!α αγδθοδγιτῃ 1 6 ΓΆΓ ΠῚ Βυ ρογοϑί θρογοη 80 ἀθβογὶ- 
ὈΘΓΘπ. υδο αυϊάθπι) οἰηηἰὰ αιδπαι8π [0118 τὶ δὲ γίδοὶ αὖ ἤὰης αϑὲ φιυδίζαον οοΙηρ]θηΐ, ργορίου ἰοσιηϑίῃ 
τἀπὶ 1116 Ὠδθοῦ ΤΙ] ΠΠ8Π| ΥἹΧ Ρ]8 ἀθόθπι ἰδχίιβ 580} οἱ χυϊάθπὶ ονδηρθ}}} ΟΠ ΔΠἢ18 ΥΟΓΒ18 οἰδοίαηί. δϑδιιηῖ 
δυΐθπι ΓΟ] αυΐδ6 οΟαἴο15 σαπ8 δοίδίθπι ρϑιιοὶ 4}}} δαδοαυδηΐ, ρϑιιοίοΥα 8 οὐϊδηι βι ρου δηΐ, [πο]! 11 1Π ΓΟ ΥΆΓΙη 
Βθη.5 ΡΌΓΙΠὶ οϑί,, ἰΐθ πὶ ἰη ΘΥΡΙΠΟΙ]0 51} }1ο551Ππ|8. αυδηνὶ5 ὁἃ γα σοἀδί οοὐϊοὶ ΕΠ ἀογοο- ἀἀσαδβίδηο οἵ ἙοΟα]Εὶ 
ὈΙ Ιοσιιπὶ γαίίοδηο, ἴῃ χυϊθαβ Ιοησα ΓΑΓββἰ πιὰπὶ 6586 Ἰ ΟΓΡΟ ΠΟ οηθ οοηδίδί. Επηΐηθὺ ΥΟΓῸ Ῥγὰθ Ρ] ΓΒ 0 
ΟΟΟΙοἴθιι8 αΥ̓ΔΘΟΙβ 4105 δ μηπιδ6 δηἰαυϊαῦϊ Δ βο 6 Γ6 οοηδαθνίπη8 60 4αοα οαπὶ 8118 Ῥδιιοἱβ 8]16}118 Θϑ δὺ 
1018} }ππ| αιιἃ5 νοοδηΐ ΠΠ ἰογάγαπη α8ὰ. Ηΐης δοίδίθμι ἀθἤπί θη νἱχ δα ἀυδίΐαγο ΠΙσΘὈΪϊ, ἀαδπι αἴτιιπὶ 4] 0 
ἃ ΑἸΔΙΡΐΟ 88601110 ΒΟΥ Ρίι15 511. Οπδγίιμη αυϊάθιῃ αιιοιηΐ 18 ΡΓδθίγϑιη}8, ὩΟη ἱπιρθα πη ΑἸΩΠΠΟΙΪ ὨΠΠΘ ΤΊΒ 
[οχίμ! ΔαΒΟΓΙΡΕΒ: ΠΟΓῸΠῚ Θηΐ πη ιϑιηαιϑιῃ ἴῃ Υ αἰϊοδηο Π07Ὸ ΘΟ4Ὲ6 5010 ποηάπιπι }}ππ| 510 ναϑορίαπι, ἰἈΠηθη 
Δ π| αιιδείο [1108 5860 Ὰ}0 ἴῃ ἀ8ὰ. δἴαιι6 διοίογιαία ἔπ556 ΕΡΙΡδηΐι5. οἱ ΗΙΘΓΟΗγΙΒυΒ (οϑίθϑ βυπῖ, ΡῬγδθρίθγθα 
'μ56 ἰοχίιβ. Ρ] ΓΙ 8. ἸΟΟ18. οὰπὶ 118. σομβθηίί ἐαβεϊιιβ, 408 δη 4 υ55]128π| ἰοχίι8. ταί 6 πὴ ἰγϑάθγα ΘΟηΒ6ῃ- 


“ ΣΙ. Β. 15. σποὸ (ρΓο σπῦ ) δά βάσιῃ οοὐἀϊοὶδ οαΐ Αἴ πιιδ ; ἴῃ 'ρ80 οοάϊοα δηΐπὶ ᾿ἰπθοΐβ Ομ ἶΒβα δβῖ. 


ΧΧΧΧΣΙΙ 


ἰλπειιπὶ ὁπ. [τ 1ο0]]. 18, 19. πιστ. οτὰν γενηται οπη ΒΙ, οἱ Ονίσϑηα ἰἴβαιιθ ὁ ασὑϑϑοὶβ 50115 ταδί, ἰΐθιῃ ν. 24. 
ἔπε τις ἐστιν ΟΌΤ ᾿ἰβάθπὶ οἱ ΟΧ 38; 5:π|}Π|6Γαπα ν. 26. ισχαριωώτου. δι] ΔΙ ἴον αἰ 16, 12 οἱ 18. υδὶ σοτίρ 
Β0}} ἴῃ ΒῚ, δεῖς, Οὐοηΐγα ν. 16. ΓυΓβὰ5. σοηβητηδί οοάϊοιη ΒΌ], Ἰοοςοποπ. Πα νοῦϑι 19. υδἱ φαϊά ἰοηραί 
Ὧ0) 88[15 απο ῖ, νἱ 6 Ἰηἴτγδ. 

Θιιδα οεἴο ρῥαρίπὶ8, υἱ ἴδῃ ἰπα!σδίιτη οϑί, συ ρογυβαηΐ κου ρίδ οἵ ἃ ποθ ίβ 8 ΒΟΓΙΡΙΟΓΙ. 51} 6 1 Θα ἃ 
ϑιηΐ. Θἃ ΟΟἴο ΘΟΪΙΠΠΔΓΊΠ), ΟὈΪΙΒΙ)0αΪ ΟἸΪΠπὶ ἰπίΘΡΤῸ ἰῃ σοαΐτα ογηΐ, αἰτηἀϊὰ58 ρᾶγίοθ5 οἰποίιηῖ. Ηΐης ΠΟΥ 
5161} ἰγαστηθηΐδ (οὐδ ἴογΘ νοσβα8 ἀθϑ ἀθυδηον απο Βυρογβιηΐ; νἰἀθίιγ δηΐπὶ ἰμΐομγα σο]υηη8 16 ναοὶ 18 
ΝΟΓΒΌΒ ΓΟΙΏΡ]ΟΧᾺ 6556. [ἢ ΤὩΔΓΡΊΠΙθι15 φυδίςΠΟ0Γ ΟΟἸΙηηδγυὴ (811. Α οἱ Ὁ, 312. ἃ οἵ 19) μομῃῃ}] πη ΘΙ ΓΔΏΔ6 
ΟΠ ΟΧΊΓΘΙΏ8. ΥΘΥΒΌΠῚ Ὀ] ΤΙ τ ρᾶγία ΔΌΒΟΙ 55:1) οί. Οὐδῖῃ ἴῃ ἰαΌ}8 ᾿Δρ αἱ ᾿ηοἰπα σὰ 7". ΠΠη6ΟΙΔ πὶ Θχργοϑδὶ- 
15 ῬΓΠη86 ΠΟ ΓΘ γΟΟΪ5 ετὶ (ρ8ρ. 812. () ᾿πηροβ᾽ίδη, 6ἃ ΠΟῊ δ ΒΡ ΓἸζιι5 βίσπὰ ρογίϊηρί, 56 ροίϊ5 5]5}11ΠῚ 
Θϑῖ 40}0 ΟΟἸΙΙΠΠΆΓΙΙ ἰπ 8 ἴῃ σοαΐςα ποίαϊα [5856 ν]ἀθηΐαγΓ. ΟὈΒΟΓνΑΥ 115. 6 5ΙΡΏΠῚ ΒΊΡΘΥ ο ἰῇ οτὰν 
(Ρ. 311. (). φιιπηᾳῦδπι ἢο0ς 060 ΙηΔ0]5 ΒΡ᾿ΓΙ 15 ΔΒΡΟΙΓΙ ΒρΘοίθπι ὨδΌΘΓΘ ν᾽ ἀΘ δι. 

[ἴῃ 115 αι ρϑρ. 8311. Ἔχβου ρβίιηι5, Πα γᾶθ 50 (Οὐ νοῦϑα ὅ. ροβὺ ἂν βοσίρίδο: τινα πεμψω, ρϑι}}0 ἸηδρῚΒ 
ΓΟ. 5 ἰδίθηϊ; (ϑηθὴ Υἱχ ἀυδίδο βϑαηΐ. Ῥδρίηδ νθ1Ὸ 312. Βιιὺ Ο ν. ὅ. αιιοά θη 5815 Ἀ5Β ΘΟ {115 511Π| ΘΟΟΙΟΙΒ 
βορία Γαι ἀο]6ο. Ὑ ΘθᾶΓ αυ!άθιῃ π1}}} υἱάθ γα εγνω τσ, ἴα υἱ δι ΘΧΡ]Θ ἀπ γΘΥΒι1} 11] ἢΪδὶ οτι ἡ δα ἀθηάιῃη 
Θδϑοῖ, θελον δηἶπὶ ΥΘΓΘα 6. ΡΓΟὈΔὈΙ Δία νϑ]οῖ: χυδα ἸΘΟΙΪΟ 51] νϑγᾷ δϑδί, ΓΌΓΒΌΒ [6 5018 ἰδίθ ον 5 ΘΟ 665 Ὁ], οἱ 
ΒΙ, οομῆγιηαί. Αἱ ἀνία Π1Π] τπᾶχίηθ 60 γραία οὶ αιυοα ΠΟ ΓΆΓ 6105 ἀθοθιη ἢ06 γὑογϑιὶ ΟΠ ΠΟΥ 
ΘΟ} ΟἸ Θά ὁϑῖ, φυϑιηαιδίη Θἃ ἴῃ ΓΘ ΙΠΔΡΏΔΙΠ 6556 ἰη864118}}{ἀΐθ πη [Δ 6116 ροΥπρ οἰζγ. [ἃ Θη ἢ ΘΔ 61 ρΡ]Πἃ 
810 Α γϑιβιι 2. οοΐο ἰληΐαπι ΠΠΠΘΓᾶΘ μδροηίαγ, ἰθγίϊο ἤονθπ], αυϊπίο ἀθοθῃ. αιᾶγῖο γογῸ ὑγθάθοίμη, ΒΘ ΡΌΪΠΙΟ 
ἀιοάρεοῖῃ. ΟΣ 5 σΟΙΏΡΑΓΔΙΪΒ ΟῚ ΡΟΒΒ. ΠῚ 4.1} ἸΘΟ ΟΠ ΘΙ ΡΓΟΡΟδιΐϑιη ΡΥ]. ὀοσία ὈγΓΟΌΔΌΙ6Ππι ἀπ 81. 

ὑδίογαμη μος ἰο60 ἰῃ τη6 ΤΕΟΙΡΙο {ΠΠπ|4, οι ϊοιμ 06 νΟ] 6 θα] Γι ΙΟ608 608. αυοΓιπὶ 46 ἸΘΟΙΟΏΘ ΠΟ]] 
ΟἸΠΙΪ5 ΪΠ1 αὐ 1810 800] οϑί, αδὲ μυϊμμπὶ ἴο ΔῈΡΙ δ Ταροίοσο οο ἰσ γι, ΠΟΝῚΒ ἃ Ιη6 Βί0.115 
(τὰοίδίπ| οἷ, 51 φυϊὰ ἰη46 πον [615 πδοίιι5 ἤιθσο, ΝΟ] ἢ} 11} 05 ΜΟΠΙ ΘΗ ΟΓΌΙΏ ΒΔΟΓΌΓΟΙΏ 115 4186 566 6 ὨΓῈΓ, 


ΟἸΏΏΙ ΟΠ οαΓ8 Δααϊζυχη [ΓἸ. 


γ. ΕΤ γ Ι. 


ΡΒΑΘΟΜΕΝΤΑ Ὁ0ΠῸ ΡΑΙΙΜΡΘΕΒΊΑ, ΑἸΔΈΒΌΝ (0 ΡΗΟΡΗΒΊΑΒΙ 
ΕΖΕΓ(ΉΙΕΙ5, ΑἸ ΤΕΈΒΟΌΜΝ (1) ΤΕΒΤΗ ΒΕΟαΌΜΊΜΒΗΙ. 


[πίοι θοβάθηι οοάϊΐςοβ ϑυγίδοοβ. Μιυβοὶ Βυδηϊοὶ ἐχ ΝΙΓίθϑὶ Οομίογιμμη πιοῃδϑίουὶο ΠΌΡΟΥ ἰῃ ΔὨΡ Δ 
Δ]Δΐοβ ἱηνοηΐᾷ ϑαῃΐῦ ἀτπο δος [0]14 ἀἰδίαοία ρϑΠπιρβοβίδ, αογαπι δ ἤθγιιπὶ ἰγαρστηθηΐαπι ὁΟὨ μοὶ Ῥγορμοδθ 


ἘΖΘΟἢΙ6}15. διίθσατῃ [ΘΠ σαι ΌΤΙ. ΠΠαα. σαΐαβ ἰοχίαβ. ἰμδι515 Ομοιηὶο 8 οἰασίον γϑ ϊδ5. οδί, ἘΖΘΟΙ 6115 


ΧΧΧΧΠΙ 
{" 


6586 ἴδε] Θοσπουπη5. ϑογρίαγαπι {ΠΠπ4 ἢ οΐ 51Π}}16πὶ ἱγᾶρτηρης5 Οοἰαύθιι ἢ! Ρ4] ΠΡ 56 5015 115 486 ἴῃ σΟα]66 
ὈΙΒΙΠοἴΠθοαα πη ν γϑὶ δ]5. [0516 515 Τβομῃοηἀογῆδπο [1. ἰΘχίιπη ΑὐδΌϊο ἢ σα ρογβου ρίαπι Πα θοηΐ, ἰπμά 646 
ἃ ἸΟὈΙ5 ὈΓΪΠΊΟ Πογῖπ ΜΟΠυμηΘηἰΟΥΠῚ ΒΒΟΓΟΓΌΙΩ γΟΪΌΠΏΪΠ6 ὨΠΠΊΘΙΟ 111. {Ὑρ15 Θχϑογρία οἵ δοουγαίο ΒΡΘΟΙ ἢ 8 
(ἰ40. 111. ητ. 111.) τοργαθβθηίαϊᾷ βυιῖ. {0 1118. 118 οἰἴδιη 0. 58θοι}]ο Ρ. ΟἾΓ. βθρίϊπηο δάϑουθο γα ΡΔΓ 65. 
ΘΟΓΙΡίσΓδΘ ταίϊο ρΑΓΙΓΟΥ δίᾳαθ ἰῃ 1115 οὐ θη] 6 πὶ ροὔ 18 ΒΟΥ ρίογθιῃ ιδπὶ ἀγδθοι ργοαϊῦ. Ῥγδθίογθα δ διη 
πΐγϑαι!6 ΤΟΥ 85 σΓΔΙΠΠΙΔΙΙΟΔ5 ΘΟΙΏΤΏΙΠ65. ΠΔΌΘΓΘ νἹἀηΐαγ: σογίθ δηΐπ ἕογιηᾶ λήψομαι Π00 ἴῃ ἔΓδρτηθηΐο πιᾶσηδ 
(ομϑίϑητ (αι η411165) Δα 1 ἃ 651. Ῥαποίαπι ἀοῦυ5 ἸοΟΟΪ5, υὖ Θαϊαΐη1.5, Πη6 α1π|πὶ ΤΠ] Ρ]5 α] 81 ΒΕ ΡΥΘΙΙΠῚ 
Ἰοοιπῃ ἰΘαῖ. ΑΡοΒίγορ 5 18 ροϑίϊαβ οδϑὺ, αιιθιηδαϊηοάιϊπι ρΟΠΐ βο]θὺ ἴῃ σα ]οἰθι15 δη(α 1551 π|15.. Αα Πάθιη 
ΟΟΟ οἶδ ΘΧΡΓ βϑπη5 ΘΟΙΠρΘηαἔιΠπὶ 5Υ}18086 οὐ ρᾶρ. 814. 60]. 1. ν6Υ5. 8., [ἴ6πὶ ρυποία αἰδογθβθοϑ' αι νοσδηΐ, ᾿[6 
᾿Ι 6 0145 ΟὈ]οησαβ, αυΐθιι8 δὰ πιοάϊιπη ρμιποίογαμῃ αἰδογοίογατη ᾿ς Γὰδ ᾿γΐΟΓΘ5 ἀθ86 γνοοΐβ υἱε (Δ|}01 ὑϊε) 
ἰηϑ]σηαηΐαγ. Οτδθ 1018 ᾿π0} π|5]Ππ|118 ν6] ριηοίῖ5 ἰδηΐα!η 1] ΟΑνΊΠπ}ι5, Ρ85. 8313. 60]. 2. οἱ γαρ. 814. 60]. 1., 
68 ΟΠ] ηΪᾶ ΔΌΞΟΪ550 ΙΠΔΓΡΊΙΘ ρΡοΓΙοσιηΐ. Ῥᾶρ. 814. 60]. 1 νογϑι 10. - - - οτὰρ ΘΑ] ΑἸ πη115.: ΠΪΠΟ 4ι10 5ραῖϊο νϑῦϑιι 9. 
χα οἴ γ6Γ8ὰ 11. τον, ΘΟ 6Π ἢὮ06 γΘΥϑιι χαὶ τ [Γᾶ 8 ΡΟ. 556 βίαι πθ 11 651. 

Ηιΐς ΕΖΘΟΙ 6115 ἔγασιηθηΐίο ΙΥ, 10---Υ͂, 4. δης αυ 8018 ἰδ 6 οἰΐδη ργδοϑίδιὶ 84] 6 Υπὶ γ᾽ Π] 6} - 
ἴὰπ| αχ αρσαπὶ ΠἰΌΓΙῚ5 ἀροοτρίαμῃ: [Π. όριπ ΠῚ, 58 --͵Ἱ Δ. 1. Οἷα ἑοχίαπι αιθιη οα ἀἸπη5., ΔἸΡΙΟΧ 
ἰορὶς βογιρίπγα ὙΘΟΘΏΔΟΥ, δ] 6 γὰ ϑγγίϑοδ, δἰΐοσγα, αιἂθ ϑγυίδοδη) δοίαίθ δηίοὶϊΐ, Οορίϑ Υ6], χιοά πηδρὶβ 
νἀοίαγ, ατγαθοᾷ τηἰηιβοι δ. [Γι {16 γ86 πησία!] 65. αυΐθιβ8 βογρίαπι 6δϑί, ἰδηΐδιῃ Οὐρίϊοδα βου ρίυγαθ 51π|1}}- 
τυἀϊηοῖη Παρθοηΐ υἱ, δηϊθαιᾶπι) νἱἀββοπὶ ἃς ἰδ σίββθιη, θΓῸ Οὐρίϊοϊβ μδοὶίαα ϑἰηΐ. δουρί γΓδπι 5111 |6 1}, 
δ ααού (ΔΘ [ΌΓΠΪ8. 80 δη αυ]58:1η8 γαίΐοηα ἰδ ἀθἢδοίθηΐθιη, ᾿γΐογα ΜΟΙ ΠΙΘΠΓΟΓΙ ΠῚ 5ΔΟΓΟΓΠῚ νΟ] ἢ 6 
ὑγδοίδυ Π}5., σαϊὰ8. ἰη ῬΥΟΪΟΘΟΙΏΘἢΪ8. σΟΠ οΥ μα οϑὲ βθοίίο Κ΄. ρᾶσ. ΧΧΧΙΝ. οἱ 8ᾷβ. [Ιβίϊὰ8. 6 ΓῸ ἔγδρτηθῃῖὶ 
Βουρίυγα δα ΤΠ] ΔΙΟΓΘΠῚ 51Π|}}{π|]Πη6 πὶ δοοραϊ ἱγαρτιηθηΐζογιπη δυδηρο!! [Ομ ΔΠηΪ8 ΒΟΥΡ Δηοτιπ], α41186 ΟἸΠΤῚ 
θουθῖιβ τῃοηδοι8 Ποιηδο οαϊαϊξ ΡΟΥΘ οἱ ἱρϑὶ δοσιγαῖθ ἀθρίηχίπηα8. Ργορίθγθδαιθ ἤθη ἀυθὶῖο αυΐῃ 
Μιυδ6Ὶ Βυ Δημ1ο1 ἱγαρηηθηΐαπι ΡΥ ΘΓ δίαᾳιια Βογρίδηᾷ δὰ αιϊηΐιτι 58 οι] 510 Γοίοσοηάιμη. Η δϑοί "πὰ, υἱ 
ἴος δα άδπι, οαπῇ ΒΟΙΡΊΔηἾδ ἰΓαρτηθη 15 δἴαια ἰΐθηι οι ΠΔ πο Γ5. νοϊαἶη6 1. 6115 οὐδ 0. ΘΟΙμηι 6, ααοά, 
αὐ ἰαα]α ποϑίχὰ ΘΟηϑρίοἰθηάτῃ ργϑθροί, [6 γὰρ ἰμ 018165 τἸηθα0 ἃ] φιδηξι! απ ἃ ΓΘ φυδΓαπὶ τηϑρηϊζ ]Π6 
αἰδοθάυηῖ. Ῥιυποίβ ΡΙαγΆααθ τηθαϊτη μοί 8 αι ᾶπΠιὶ ΒΌρΡΓΘ πη Ἰοσαπ ἰΘποηΐ: απο αἱ ἴῃ οἰ 0 ὴ6 δοουγαία 
ΘΧΡΙΙΊΘΓΘΠΊΙ5, ΟΡΟΙΓἂ᾽ ἀδῖα οο'. ΝῊ να ΓῸ Ἰηΐθγαββθ ἈΓΓᾺ ΠῚ τηθαΐἷο Ἰ000 ἃ) ΒΊΡΓΘΙΙΟ Ροβ[Π} 510. 60 ΟἸΔΓΙΠῚ 
ἢϊ φιοά Θχοιιηΐα οἰἰδπι 56 Ο 006 Ἰηδίογα ρᾶβϑίπ ἱμυθηἑ τ πηράϊαπ ρυποίαπ. 

Ραρὶπὰ 815. 60]. 1. ναῦβαὰ 10. Θχθιιηΐθ, ψὰο δαιὰ ἀυῖα6 ραηῃοίαπι ἃ βογρίογα ροβίϊαπι ογαΐ, ΠΠ ΘΠ ὈΓΔΠ ἃ 
Ιδθβᾶ δύ. Ηΐπο ριποῖιπι Δα βου ρβίπηι8. ἀηοἷβ ἱποίαβιιη. Οὐδ5 ρα ρᾶβϑὶμ ὉΠῸΪΒ ἰπο] υδἰπηι8 ΠΟ ΓΑΒ, 
ἸΔΧΙΠῚ6 ρᾶρΊηδΔ6 815. ΘΟ] αηΠ8 ᾿γίογα οἵ ρᾷρ. 8316. σΟἸαπιηᾶ Δ]ἴ6 Γᾶ, δᾶ6 Ομ 68 500]4ἴ86 διιἱ Δ0860 5518 πηδυρὶ- 


ηἰυ5. Θπίααθ 4ιδο ρᾶρ. 818. 60]. 4|[6γἅ νουβίθι5 19 οἱ 22, υἱξίοβθ βου ρία βαἀϊαϊπιιβ, ἣν δ χιλιαδες, 68 δὺ 


1080 ῥγοϊδοίδ δι} ΒΟΥ ΡΟΓΟ σοὐϊοίϑ. 


ΧΧΧΧΙΝ 


Υ11. 
ΕΠΑΟΜΕΝΤΌΜ ΡΒΑΙΜΟΒΌΜ. 


ΙΒ] 565. 85 ρ58] 6} Δη αι 55 11 ΓΟ] αι 85 ἰη βοουηᾶο ΠΠΘΓΘ πι6Ὸ Οὐ ηΐ8}} ἱηγ θη. Αροϊαϊπδίδα ογδηΐ 
ἰρυηθο ΓΘΟΘΏ ΓΙ ΟΥΙΒ ΌΤΙ Βοῦρί. Εἰχ Πος 8|16η0. 4ΆΘΙΩ 6Χ ἸΟηρῸ θιῃροῦθ 5 ογδηΐ δι οὗ ἸΠΘ ΠΥ δηδ6 οἱ 
ἰεχίαβ ἀο πη ὔατη ἢδυαὰ ἰθνα ρᾶ55886 βιηϊ. Ὀὲὺ δηΐπὶ βοῃβά]8 αὰὰ σοηδίδηϊ τηρ6α͵8 ἴδγα ραγίβ 86 588 1η0}}{8- 
416 0615 Ιδοϑῦα δϑί, [(ἃ 1 06 ΓΘ ἢδιιὰ ρϑῖιοδθ ῬΓΟΥΒΙΒ ρου ογαηΐ, 8186 ἸΠΡΓΙΠΙ 5 46] Δ. ΟΥἹ πιο ΥΔηδ6 ραΓΐα 

δ Πρίδο Π01) ἀρρδγθηΐ ηἰδὶ δα ᾿σθ βρθοίαίδθ. 64 Π}}}}} Οροσῦϑθ ρδρϑγοί πη υἱ φυϊοαι α ΠΠ 6 ΓΆΓ ΠῚ ΒΌΡΘΓ- 
οββ6ῖ, υἱοιηαιι6 ὨαὈσΘτοί, ΘΟ ΘΙΏ15 δίαιτα Θαἀ ΓΘ 8. 

ΜΟΥ ηᾶ ὨΟη ηἰτηϊα (θη 86 6581. ΘΙΏΡῚΪ γνογϑι8 αἀἰγθοῖ! βαμΐ 1615 5110 αι !]5, ᾿ΙΒα 6 ΠΟ ὈΪΠΪ8, 
αἱ 8110] ραβδίτη ἰδοΐιπη οδί, 56 βϑίηρσι β, 118. χαϊάσπὶ αἱ ᾿ἰταγαα 1Ἰη6]5 βἰῃΐ πηροβὶίδθ. Αἰγδιηθηΐαμῃ, υδὶ 
Δ [15 ἙΟΠΒΟΓ Δἴμ ΠῚ Θϑῖ, Π0Ὶ. Γ] νη 564 ἤιβοῦπι σΟ]ΟΓΘΙῚ ἢδοΐῖ. [ΒΟΥ ΡΕΪΟ νΘΓῸ ῥβδὶπὶὶ 142. [Δοΐὰ οϑί πιηἷο, 
ΠΘαΙ6 ἢἱ [4|10Γ ΟΑΙΆΠ.ο βου ρίδ, 564 ρἱοΐα ρϑηΐο}}10: πο οϑὲ αιοα 1 γ6 Ρ]ογάθααθ, αἱ ἴῃ ἰΔΌυ]8 ποϑίτα δοου- 
Γὰϊθ ΘΧΡΓΘΒΘΊΠῚ Θδΐ, [ΟγΠηδπὶ ἃ ἰοχία οομίίηι0 51} 5416 οοὐϊοῖθιι5 ρΔ.] ] πὶ 8|16πᾶπὶ παθοηῖ. [ω{{{6ΓΆ ΓΙ 
ἐμ! ΠΠπἢ, 4185 νοσϑηΐ, ἢ }}}π5. ἴῃ ἐΓαριηθηΐο 8885 δϑὲ: ἰὰ ααοα οαγίαπιη Αἰ οΧχ ῥβδιτηὶ 142. ἰηἰ{10., οαΐπ5 ἰΘχίαβ 
ῬΆΠΙΟΓ δίαιι6 ᾿ηΒοΥ ρ10 να ]ραγὶ ΠΠ|ογὰ ἱπμο μοί Γ. 1ω{{0 ΓΔ 1 Π| ΥΘΙῸ πΠΟ] 8} 1Π| σΘη15 8ιΠηΠη81} Γοίοσί ΔΗ ]1αι]- 
ἰίξιη, 511}1}}Π|1Π} 1 ΓαΘτη 115 Π]0η15 5511 ναθσδηϊ8. Οὐδ ααιπὶ ἰΐ8 51π|, ποι ἀυδ᾽ῖο 4υΐη ρΡ58] [6] Π}, Οὐ Ὲ8 
ἘΠ] πἰδ] ἤδης ὀχ σδπὶ 584 με θοβϑιη ρᾶγίθπῃ ΠΔθθιηι5, αυϊηΐο οαγίθ βΆ6ο}}0 βου ρίιμη 511. Πἰβυηοιο υᾶ 
ἴοχία5 αἰϊταγ, ΕΠ ΓΘ ΓΒ ΔΙ ΡΒ ΘΙ Ἔχργοββα, δαηάθ χαρά βοϊδῃ πο ἱπηοίαϊί. δ οβιϊσία οἰυβ ᾿που]θηΐα ΒΌΡ6Γ- 
δΠ| 1ῃ ρβΆ]η0 144.: 4αἱ ΔΙἴΘγὰ ραρὶπὰ ΠυΠΙΟΥΪ ΡΟ (1 ΟΥδηῦ, ΙΔΔΥρΡῚΠ6 ΔΌΒΟἶ550 ρου γιηί. 6 501οΠοπιοίγοᾶ 
ϑ ΠΡ θη6 πο δϑί φιοα ἀἰσαπιιβ: ἰθβίδηςαγ δηΐπὶ ἰρϑὶ γοΐθγοβ, αὐ ασθρογίιβ Ναζίϑηζθηι8., ρβδ] [6 Γἰ1Π ΟῸΠῚ 
ἃ Π}5 αχαοί ΠΙ ΓΒ ἴδπὶ ρτὶπιῖβ ροβὲ ΟΠ γβίαπι 5860 }}}}8 ΡῸΓ γΘΓβι15 ΒΟΥΪΌΙ ΒΟ Π0{π| 6886. 

Βασίπᾶ 319. ΓΘ ΠΟΥΪΟΓΘΙῚ ἸΠΘΙΠΌΓΔΠ8Δ6 ραΓίθΠ] ἰΓδηββου ρϑἰπιιϑ, ἰὴ 48 Ρ]ογάαα6 ρϑι}] αι} πὶ ονδηυθγαηΐ, ηἰϑὶ 
{041 γοΥβι15 ΒΟΉ 5 οἱ ἀθοίτηι5 ᾿ΠΘΟΥΙΡΌΟΠΘΙῺΩ τ] πἶο βου ρίδπι σΟὨ πο 65 ργ86 ΓΟ] 18 ΘΟ Βουνδί! δαπί, Υβα 
10. Ῥαποία ΞΌΡΘΓ υ δα πηι αιιοηΐδπι Ρ]Δηϊβδίπια ϑιπΐ. 5.864 πθβοῖο 8Π ῬΑΓΓΘΙ ΒΌΡΘΓ τ ΠΟ γᾶπὶ αιιδθ Βα τ 
ἢ ἰηΠ0 μοβίία Γιοτίηΐϊ, ροϑὲ γ6γῸ βείβϑιισα ρουίοσιπί. γογϑα 14. δικαιωσυνὴ μίδηα ἀρρᾶγθῖί. Οδίβγαμῃ ἴδῃ 
Ποίαἰ απ οξῦ, ΤΠ ΔΥΡΊΠΘΙΏ ΘΧτ τ Ογθπ., Ὁ] ΠπυΠΘΓΟ8 88 Θά 6 πὶ αὰ0 αἰΐοτα ρᾶρίηδ ροϑί(ϊ βαηΐ τπηοάϊιπὶ Δ βου ρίο8 
ἤιῖβ86. ργου Δ }]6. οϑί, δβείβϑιιπι 6586. Ραρίπα 320. ΑΓΠΉΪΟΥΘ ΠῚ πιριηῦγϑηδο ρᾶγίθπι Ἔχ ῃἰθοηΐα ρ] γα ΘΡΤΘΡΙΘ 
(06ΊΙ080] ροδϑιιηΐύ. ΝΟΠΉ11ὰ ν 6 γῸ ΠῸᾺ ἰΔηξιιπὶ 0015 ἸΔΟΘΥ5 864 60 οἰἶδιη ροΓαϊΐα δαηΐ αιοα νΟΥΒῸ5 ΡΓΠΏ118 οἵ 
δρέμηάι5. τηθ αἶα ραγία ἰβοῖ] ϑιηΐ σοτῖο. ΝΠΊΘΓΙ5. [6 γΓί[9 γ γβα Δρροβὶταβ μΙ}] αἰ} ἰδθοί. [5 ὙϑγῸ αἰ 

δε] Δα ιι15886. ἃς ΡΟΥΙ888 νἱἀθίαγ: σου θηΐπὶ ᾿ΙΠ6018Π| Πα ΠΙΘΓῸ Πηροβίίδῃη 58{15 νἱ θυ τὰ ἢ} ὙἹἀΘΌΔΓ; ὯΘῸ 
ΘΒ ΌΠ18 οοὲ 9. ΠαΠΙΘΤ ΠῚ τἰωβ ΠΙΠΊΘΓΟ Θχοὶρὶ. Αἀ [ΟΤΠΊΔη λχθεὸ νοῦϑὰ 15. βου ρίαπι εἶ. λαβὸ, ᾳιοά ἰῃ 


ἰδγριηΐδλα ΤἬΓΘΗΪΒ σοά ἴσοα. ΑἸοχαμ γίηιβ οἵ Εσἀοτοο- Απραβίδημϑ ργαθθθηΐ. 


ΧΧΧΧΥ 


1. 
ΕΕΗΑΟΜΕΝΤΟΝΜΊΙΠΒΗΙ ΟΕΝΕΜΝΙΝ. 


Ηδθο ἐ}1115 ΧΧΠΠΠ. ΠΥ] 6. 16515 Τγαριηθηῖα, ρασίμπα 321. ΒΌΡΟΓΙΟΥΘ ἴΥρῚ5 θχβουρία, ΘΟΠΠ ΟΡ Κα] 6- 
ἀμ] φιιδῆῃ ἴῃ ΘΟ( θη οἰ 15 ΤΏ0 40 ἸηΘηΈ|0 ἴδοΐα οϑοί Ε{Π6Γ6 ΟΥ̓ ΘΏΐ411 Π1Θ 115. ἢ [01115 Δ] Θ [15 ἰηνθη!. δι Ια Γὶ 
θα αα]η ρᾶγίαπι οἤἴθοθυ ῦ οἰ 5416 π| ΠΟα 615. Οοὐἶ8 486 ΔΠΠη0 1844. [0118 πδοίιι5. 5πὶ|. ἴῃ ΠΟΠΟΥΘπ ὈθΔί] 
ΓΟΡῚΒ ΒΑΧΟΉΪΔ6 σΟΟΊσΘ πὶ ΕΥ̓ ΘΙΙΟΟ - ΑἸριιβίδῃ πη ΟΟΡ ΠΟΙ Ϊ παν]. Οπθπὶ σΟαΐέθηη αιδῦίο ροβϑί (ἢ ΓΙβίυμη βάθοι]ο 
ΘΟΓΙΡίΠη ΠΟ 5. ΝΘ ΓΙ, ὨῸΡΘΥ ἰᾶπὶ ΓΘροίθηά πὶ σοΠ ἢ ΓΙηΔηαιαι 6 ογαῖ, ααὰ αἰΐθσιιπη οἰ βάθιη σ0α]015 ἔγαρ- 
τηθηΐαη, ὁΧχ ἔϑαϊδο οἵ Ἰθυθιηἶδο ᾿ΙὈγ 5. ἀθαιηρίαπη οὐ ἃ ΠΟὈ]Β5 ἴῃ ΟΥΙΘηΐΘ ΟἸ1Πὶ ΓΑΙ ΒΟΥ ΡΠ), νοΪ 11 αι 
Μοπιπηθηζογιιπι ΒδοΓΟΓα πὶ ΟΟ]] οἰ πἶ8 ρσΐπιο ἰμϑογοθαπηι8. ΕὙΔρποηΐαη (ἀπο αἰβ ποβίγιιπι ἱπῆπηδηι [01] 
ρΡαγΐθιῃ οἰποϊθυδΐ: πίης αι ρο]λ5 ν]σΊηΠ] νουϑαιη βραίϊαπι παθθαΐ, νογβιβ βου ρίοβ ἰδηΐιπὶ ἀηἰ6 οἴη σοηζηθρί. 
ΜΘ Ὀγἂπᾷ δῦ ἴθηϊ 1 551Π|ἃ. ἘΓΙΟΓΘ ρᾶρὶηὰ 5οΓΙ ΡΣ ΟΡΌΠ6 σΟηδογνδία οϑῦ, ἰο γα νΘΤῸ ΠΓῸ ΠΠΘΙΒΌΓΔΉΔ6 ἴ6Π6- 
Υς}}ἀ16 118 ΠΠ 6 γἃ ἙΟΙΟΓΘΙῚ διιὰπὶ Ρ]6Π6 Γοίϊμα. ῬΑ551ΠῚ σΟΥΓΘΟΙΟΥ 5. νοϑί σία βιιηΐ, ἃ. ΠΟΡΪ5 1ἢ ΘΟ ΠΕ5. ΘΟΙ ΠΝ 
ΠΟῚ ΟΧΡΓΟσ58. Ριιποῖὰ ΘηΪπὶ ΠΠ]|6 ροϑιῖ μοκῖ χαμήλους ν΄. 8., μοδί αὐτου Υν, 9.. μοξῖ εσοποταμιαν ΥΘΓΒΙ 11. 
ἰἴοη ν. 8. ΠΠΠΟΓᾺ5. τὸ γοϑίδιιγαν 1. Αἴαιθ ἤδθο 4υϊάθιη δὰ ρδρΊΏδΠη ΠΙΘΙΌΓΔΏΔΟ ΠΓΙΪΟΓΘΙῚ βρθεΐϊδης. Θυδὸ 
ΥΘΙῸ ΙΓΟΓΆ ρϑΡΊηἃ ΟΟΥΓΘΟΟΓ ἀοαοΥ, πη 15. ᾿ἰχιιοῖ; ναοί ἰδιηθη ν. 7. ροδί μου αἵ ροβὲ νυν. ᾿ἴαπ) ν. 11. ρμοβῖ 
ὕδατος ἰῃ ΤΡ χῖββθ. Οὐπΐγὰ α86 ροβί πορεύομαι οἱ ἐπ χυτὴν βίσηδ ΘΧΡΙΈΒΒΙΙ 115, 8 ἰρδὶ βου ρἴογὶ οοαϊεὶς 
(ΘΠ ΘΓ ΡΓΟ Δ Ό116 οϑβί. 

(ϑΔιι86 ῬΔ551Π) 1015 1Π0]Π1511η115. ΔΌδοῖδϑα δι )ῖ. [ἢ ἢΪ5. 00]. 1. νοῦϑαι 8. ΟΓα αὶ ΠῸ1. ΠηὰρῚ5. ἀα]ὰ αιλ πη 5 


γογοι 9. νΥ ἰοαζι. 


ΙΧ. 
ΚΙΑΟΜΕΝΊΤΑ 00 ΕΛΑΝΟΒΙΜΗΙ ΜΑΤΊΗΑΛΕΙ. 


υδ6 ἰΠΙΘΤΟΥΙ ρΡᾶσίπδθ 321. μᾶγίο ἰθσιπίυῦ σΑρΡΙ 5. Χ]1. ἐνδηρθ} ΜαίΠδοὶ ἰταριηθηία, θὰ βόηθα }}5 
ἀτιαθι5. ΟΠ ΠΙΠΘΏΓΓ ΠΙΙΡΘΓ ἃ ΠΟὈΪΒ 'ῃ σοαΐδα ΑΥϑ ῖοΟ ἰηνθητ5, οαἱΐ σοηρίησθηάᾷο δα ἢ δ ἴ86 ογαηΐ. Ῥογπυογαῃὶ 
ΟἸπὶ δὰ ὀυπάθιῃ οοἀΐσθπι, οαϊι5 δἰᾳαοῦ το] ααϊλ8 ΔΠὴ0 1844. ἃ ΠΟΪΒ ΘΧχ οὔἱθηΐθ δ᾽] ΐδθ ποιηΐπθ οὐ οἰ δ 
ΤΙΒΟΠΘΠΘΟΓἤΔΗΪ 1. ἴῃ ὈΪ ΠΟ Θοἃ ἀμ] νοΓ (815. Π Ρ5] Θη515 ἰηβἰσηϊδα, Ὀγονίχιθ ρμοϑὺ ἴῃ ῥΥΐογα ποβίγα Μομυιϊηθη- 


[ΟΥ̓ ΒΔΟΓΟΓΌΠῚ 16] ΟΥ πὶ (ΟἸ]δοἰΐοια δα δ 6 βιιηΐ, δα αἰΐο ρ]αγ απ νουβαιπι 5ροοϊπηΐμθ ἰρ αἰ ἰποῖθο. Οὐάδχ 


ΧΧΧΧΥΙ 


οὐἶι5 μᾶγίθο ιν ΟἸἸπη οἤδοθγιηΐ 5866 110 ΒΟρ η0 880} Ο ηἀ15 ΠΟὈΪ8 νἀ θαίαΓ, αἀαοαὰ ἤΠς ΠΟῚ ρΟΒϑ.1 411} 
ἐοπἤηθῖη. Οὕδὲ πος ἴῃ ᾿ἰῦγΟ ἰΓΑρτηθηία ργοΐουγα [ἰουὉ. ὉΠπῚ8. ΘΒ θιηααθ [0}}} ρᾶγίαβ διιμῃΐ, 864 ᾿πίρ 
ῬΠΟγΘπὶ οὐ ΔΙΓΘΓΔΠη ΡΟΓΪ 511}}}}}8 βοῃθά]α νογϑιατῃ {σἰὰπὶ ν6] αυδίϊιογ. Ργδθίογθα ΥΘΥΒΙΒ 1. οἱ 7. ὃχ 
ἱπἰοτοσ θι15 ἰδηῃΐιμῃ 1 γᾶγιιπὶ ραγι1.5 αι 50146 βαρ υθηῦ σΟρΠΟϑοὶ ροβϑυηΐ. ῬΓΟΤῸΒ ΔΕΪΏΑΙ6 ΥΘΓΒῚΙΒ 
ΠΠΠΏΙΟΓΘ ΠῚ ΤΟΙ ὈΓΔΠδΘ6 μΑΓΐΘΠ), θΟΒίΘΓΙΟΓΘ5 ΘΟ ΓΙΌΥΘ) οὐσιραμῖ. [ΙηΓΟΡΡῸ ΟΠ ΟΠθη αυδπὶ ΧὨ θυ 115. [06] 
Βρ᾿ ΠΛ ΥΘΙΓΒῚ 2. 056 5οΥ ρίογ οοά οἶδ Δαροδβι!ῖ. 08 ΥΘΓῸ ροβίθδ σοῦ ΟἴοΥ Ρ]ΟΓΒα116. ν ΟΣ 115 ΔΟΘΟΘΠΓΙβ 


᾿ππροϑι. 605 ἢ ἴδοβίπ}}}} χιοὰ νούδΐ γα] 41586 58015 Πδοι 5. Α(α6 αιοᾶ γοῦϑιι 8. ἤᾶθο βδίσῃηδ μουδι: 


’ - 
ἡ τὴς ἐστὶν. 


ΧΧΧΧΥΙΙ 


1. 


ΡΕΛΟΜΕΝΤΑ ΡΑΙΙΜΡΒΒΗ͂ΤΑ 
ΕΥ̓ΑΝΘΈΙΙΙ 11ὉΔΕ᾿ 


ψἰ |Ὲ 


ΓΤΟΥΚΙΆ ΤἈΧΛΟΥΚΑΝΘΥΆΓγγαλιοΟΥ ΓἈΙΚΕΦΆΛΙΑΙᾺ] 


ΞῈ 


[ΓῚ} 


Εε 


5 


2} 


ΗΠ] 


Θ 


ἈΟΥΝΤΌΟΝΤΙΟΙ 
ΜΕΝΩΝ 
βρβιούμεῶν 
ΕΡΙΆΑΝΝΆΘΟΤΗΟΘ 
Προφητιλοο 
ΕΡΙ ΤΟΎΓΕΝΟ 
ΜΕΝΟΥΡΗΜᾺΆᾺ 
ΤΟΟΠΡΟΟΙΪΟ 
ἈΝΝΗΝ᾽ 
ΕΡΙΤΌΝΕΠΕ 
ΡΟ ΤΉΗΘΟΆΝΤΩΣ. 
ΤΟΝΙΩΆΧΝΝΗ 
ΕΡΙΤΟΥΠΙΡΆΟ 
ΜΟΥ ΓΟΥΌΡΟ᾽ 
ΕΡΙ ΓΟΥΈΧΟΝ 
ΓΟΟΙΝΆΛΑΙΜΟ 
ΝΜΙΟΥ 
ΕΡΙΤΉΟΘΠΕΝ 
Θερλσπετρου 


[1] Ἰεριτὼν ΘΕ. 


ἰ 


ΟΝ ΆΤΙΟΙΤΠΟΙ 
κκνωννόοςςῦ' 


ΟΑΡΙΤΌΠΑ ΕΥ̓ΑΝΟΕΙΖΙΙ ΠΌΟΘΔΕ. 


10 


16 


20 


Ὁ] Περι τΤηολγρλο 


ΙΕ 
ΙΓ 


ΚΠ} 


ΙΕ 


--....».ὕ. 


ΙΗ 


ΙΘ 


ΙΚζ 


ΙΑ. 


.Ζ| ]} 


“ΤΟΝΙΧΘΥΟΣ 
ΕΡΙΤΟΥΆΘΠΡΟΥ 
ΕΡΙ ΤΟΥΤΙΆΡΑ. 
ἈΚΥΓΤΙΚΟΥ. 

ΘΡΙΆ ΘΎΕΙ ΤΟΥ ἢ 
ΤΕΛΟΝΟΥ. 
ΕρΙ' ΤΟΎ Ξηρὰ. 
ΕΧΟΝΤΌΟΧΘΙΡΑ: 
ΕρΡΙ' ΤΗΟΤῸ 
ἈΠΟΟΤΌΛΟΩ 
ΕἸΚΆΟΓΗΘ 

ΕΡΙ ΤΌΝΜΑΆ 
ΚΆΡΙΟΜΟΩΝ. 
ΕρΙ' ΤΟΥεκὰ 
ΤΟΝ ΤΓΆΡΧΟΥ 
ερι' Ττουὐου 
ΤΉΟΧΗΡΑΟ 
ΕΡΙΤΩΟΝΆΤΙΟ 
ΟΤΆΧΕΝΤΩΝ 
ὙΠΟΙΩΆΝΝΟΥ 
ερι ΤοΥὰ 
ΡΙΟΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑἈΧΛΘΟΆΝΤΌΟΌΟ 
ΤΌΝΙΝ᾽ ΚΚἈΙ 


ΚΕ 


ΚΓ 


κα |[ 


“ΓΗΟΧΧΙΥΆΘΗΟ 
ἈΥΤῸΝ 
ΘΡΙΤΗΟΠΆΡΑ 
ΕΟΧΗΟΤΟΥΎΌΙΤΙ 
ΡΟΝΤῸΟ 
ΕΡΙΤῊΟΘΘΙΠ ΤῊ 
ΜΗΟΛΔΙΦΟΤΟῪ 
ἈΝΕΜΟΥΚΆΑΙ 
ΤΟΥΥΔΆΑΤΌΟ 
ΕΡΙ' ΤΟΥεχό. 
ΤΟΟΤΓΟΝΆΒΘΓΕ 
ὠνλᾺ 


ΚΕ] [εριτηοϑυ 


Ι«9 


ΚΖ] 


ΚΗ] ] 


ΚΟ 


ΓΆΓΤΡΟΟΤΟΥΆᾺΡ 
ΧΙΟΥΝΆΓΩΓΟΥ 
ΘΡΙΤΉΟΆΙΜΟΡ 
ΡΟΟΥΌΗΟ 
ΕΡΙΤΉΘΟΆΠΟΟ 
ΓΟΧΗΟΤΌΏΝΙΕ 
ΘΕΡΙΤΩΝΕΆΡ 
ΤΟΩΟΝΚΆΙΤΩΝ 
ΕΙΧΘΥΩΝ 
ΕΡΙΤΉΘΠΡΟΟ 
“ΓΟΥΌΜΆΘΙΝ 
ΓἈΟΘΘΙΠΘΒΡΩ ΤῊ 


.) 


10 


ΟΑΡΙΤΌΜΑ ΕΥΑΝΟΘΈΠΗ Κ0ῸΔΕ. 


Πν 


ΟἈΔΙΦΟΤΌΥΊ... .] 
ΕΡΙΓΗΟΜΕΙΓΓᾺ] 
Μμορφωοληώοὶ 
ΨΤΟΥΥ 


ἈᾺ[Ί ἸεΡΙΤΟΥΌΘΆΗ 
ΝΙΆΖΟΜΕΝΟΥ 
ἈΕῚ Ἰεριτωνλιᾶλο 
ΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΊΟΜΙΖΩΝ 
ΟἈΓῚ} ἸΕΡΙΓΟΥΜΉΗΘΙΤΙ 
ΤΡΕΓΙΟΜΕΝΟΥ 
ἈΚΟΆΟΥΘΙΝ 
ΧΛΟ Ἰερυτωνᾶνᾳα 
ἈΙΧΘΕΝΤΌΏΝΟΚ 
ΧΕ] ερι ΤΟΥΎΕΠΤΕ 
ΡΟ ΤΉΟΘΆΧΝΤΟΟ 
ΝΟΜΙΚΟΥ 
Ἀ5} Περι ΓΟΥΕΜΊΠΕ 
ΟΟΝΓΓΌΟΕΙΟ 
“ΓΟΥΌΧΛΗΟΓΆΟΘ 
Ἀ2) Ἰεριμᾶρϑᾶο 
ΙΞἈΙΜΆΡΙΆΟ 
ΧΗ} Ἰεριπροσαύκ.... 
ΧΘ β 


ΘΕΡΙΤΟΥΈΕχο.. 


ΓΟΟΛΆΛΆΙΜΟΝΙ.... 


"κε 


σα. } [ερητηστλε 


[0Ε 


[ΟΞ 


[ΟΖ {Π] 


[ΆΘΙΗΠΤΓΑ. 
(ρωτηοιοιτα 


ΙῬ] ΟΥ̓ Ν Τα λιλο 
ΕἸΡ᾽᾿ Τουττλοχα 
ερι τῶνφιλο 
ΜΙΚΗΟΆΝΤῸΣ. 
“ΓΙΟΜΙΖΟΟΝ 
ΕΡΙΤΗΘΘΣΕΊ ΓΗ 
ΟἈΙΦΟΤΟΥΟΆΣ 
ΓΆΝΑ. 


“ΞΟΥΘΕΝΗΉΟΙΟ 


ηρωλου 

ΕΡΙ ΤΌΝΙΚΟ 
ΠΤΌΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΆΙΚΩΝ 
ΕΡΙ͂ΤΓΟΥΜΕΤᾺΆ 
ΝΟΗΟΘΟΆΝΤ ΓΩΟ 
ἈΗΟΤῸΥ 


᾿ ΤΕ [ {ΠΕΡΙ ΤΗΘΧΥΓῊ 


[Δ ΤΟΥ ΚΥ 
ιλκογοώωμᾷ 
[ΤῸ]ς᾿ 


[ΠῚ } Περμικχεοπα-. 


67:7 7 7 


10 


18 


20 


. 20 


ἙΟΑΡΙΤΌΠΑ ἘΝΑΝΘΈΠΙ Π0ΟΘΛΕ. 


Ιπ ἃ] }Ὸ6γ8 
ἢ Ώ118 ΡῬΆρΡΙΠδΘ. ΘΟ ηἃ 


1}1}}}} βουιρύπμ) δῖ. 


Ηδλο ἴῃ ρᾶρίηα Π1Π1] ΡὈΓΟΥΒΙΙΒ ΒΟΥΙΡ ΠῚ οϑύ. 


[ΛΕ Οπηθιλ ηπερ 


ΤΟ] ΧΟΙΕΙΤΕΧΙΡΗ 
[ὈΔ]ΙΝΆΝΆΑ ΓΆΣΆΟΘΑΙ 
[ἈΙΗ]ΓΗΟΙΝΠΤΕΡΙ 
ΓΤΊΟΝΤΙΤΕΤΤΆΗΡΟ 
φιορημενῶν 
[ΕἸΝΗΜΙΝΠΡΆ. 
ΓΜΆΤΩΝ᾽ κἈᾺ 
ΘΦΟΠΆΡΕΔΟ 
ΟἈΝΗΜΙΝΟΙΆ 
ΠἈΆΡΧΗΟΛΧῪ ΤῸ 
ΠΤ ἈΒΚΔΟΎΤΙΗ 
ΡΕΤΆΙΓΕΝΟΜΕ 
 ΝΟΙ ΤΟΥ ΧΟΓΟΥ 
(ἰλοόξεκλμοι 

᾿ ΠΆΡΗΚΟΧΟΥΘΗ 
ΚΟΤΙΆΝΩΘΕΝ 
ΠΧΟΘΙΝΆΚΡΙΕῶΟ 
ΚΆΘΕΞΣΗΟΟΟΙ 
[ΓΙΡΑ ἡ λικρα τὶ 
[ΟΤἹΕΘεοφιὰβ 
ΠΝ]ΆΘΓΙΓΝΟΩΟ 
ΠΠΕΙΡΙΟΝ᾿ ΚΑΙ ΤῊ 
[ΧΗΘ]ηολόγῶ. 

" [ΤΗΝ] Φλλιλν. 


ΕΥ̓ΑΝΟ. Τῦςσ, 1, 1-- 1. 


20 


(ν ΕΝΝΕΓΟΕΝ 


ΤἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟ 
ΗΡΩΔΟΥΎΆΈΛΟΙ 
ἈΘΩΟσΤΉΟΙΟΥ 
ΔΆΙΆΓ᾽ ἹΕΡΕΥῸ 
“ΤΙΘΟΟΝΟΜΑΆᾺ ΤῚ 
ΖΆΧΑΆΡΙΆΟΘΕΣΕ 
φημεριᾶοκ 
ΕΙΆ ΚΑΙΗΓῪ 
ΝΜΗΧΥΤΟΥΕ 
ΙΞ“ΤΟΩΝΘΥΓΆ 
ΤΕΡΩΟΝΆΛΡΟΩ, 
ΙΞΔΙ' ΤΟΟΝΟΜᾺΆ 
ἈΥΤΉΟΘΛΙΟΣ. 
ΕΕΤ- ΗΟᾺΝ 


δ ΘΔΙΚΆΙΟΙΆΜ 


φοτεροιενῳ 
ΓΙΟΝΤΟΥΘῪ 
ΠΟΡΘΥΌΜΘ 
ΝΟΙΕΝΙΤΆΟΘΆΙΟ 
ΤἈΙΟΕΝΤΌΛΆΙΟ 
«λιλικλιῶμᾷα 
ΟἸΝΤΟΥΚΥῪΥ 
ἈΜΘΜΙΠΤῸΙ 
ΙΞΙΟΥΚΗΝΆΑΎΥ ΓΟΙΟ 


ΓΕΚΝΟΝΙΚΆ ἡ ΜΟΝΕΣ[ΦΤΉΟΩΣ)) 


ΘοΟΤΊΗαλιολκὰ ἑ ΡΆ ΤΟΥΘΙΥΜΙΆᾺ] 
ΕΕΤΤ ΝΟ ΓΕΙ ΜΆΓΤΟς᾽ 
ΡᾺ ΚΑΙΆΜΦΟ (ἀλφϑηλειλγτωιὶ 
ΤΕΡΟΙΠΡΟΒΕ δ ἈΓΓΕΆΧΟΟΙΚΥῚ 
ΕΗΙΚΟΤΈΟΘΕΝ ΕΟΤΌΏΟΘΕΙΚΔΕῚ 
“ΓΘΗΜΕΡΆΙΟ ΣΚΟΝ᾽ ΤΟΥΊΘῪ] 
ΧΥΤΩΟΝΗΟΚΧ᾽ ΟἸΆΟΤΉΡΙΟΥ 
(γενεγολα ΤΟΥΘΥΜιᾶμΜᾳα 
ΕΝΤΌΘΣΕΡΑ ΤΟΥ 10 ἼΟς᾽ ΚἈΙΕΤΆ. 
ΕἸΝΆΥΤΌΝΕ, ΡἈΑΧΘηΗΖΆΧΑΡριλο 
ΤΉΤ ΣΙ ΓΗΟ ΔΝ ΚΆΚΦΟ 
εφημέεριλο ΕΟΟΕΠΕΙΤΕΟΕ, 
ΧΥΤΟΥΕΈΝΑΆΝ ΕἸΤΑΥΤΓΟΝ᾿ 
“ΓΙΤΟΥΘΥ͂ΚκΆ. ιΡ (παν ἘΠροο 
ΤἈΓΌΕΘΘΟΟ ΧΥΓΓΟΝΟΆΓΓΕ 
ΤῊἨΟΘΪΕΡΑ ΤΊΆΟ ἈΘΟΜΗΦοκΟΥ 
ΘΆΧΧΕΝΤΟΥ ΖΆΑΧΑΡΙΆ᾽ ΑΙΟΤῚ 
ΘΥΜιΆΟΆΛΙ δ᾽. ΕἸΟΗΚΟΥΌΘΗ 
σθαθώνειο 20 ΗΛΘΗΟΙΟΟΙΟῪ] 
ΤΟΝΝΆΟΝ.ΓΟῪ ΚἈΑΙΗΓΎΝΗΙΟΟΥΊ 
ΚῪ ΚΆΙΠΆΝ ΕἈΙΟΧΕΘΤΊΓΕΝ] 
ΤΟΌΙΤΆΗΘΟΟ ΝΗΟΘΙΥΠἝὌΌΝΟΟΙ] 
ΗΝΤΟΥΆΛΟΥ ΚἈΑΙΚἈΑἈΕΙΟΕΘΙΟΤῸ]) 


ΠΡΟΟΘΥΎΧΟΜΘ ο 30 ΟΝΟΜΑΙΆΥ ΓΟῪ] 


ΕΥΑΝΟ. Κῦύσα αι, 1--18. 


ΚΕΡΆΑΘΟΩΣΤΉΡΙ 
ἈΘΟΘΗΜΙΝΕΝΤῺ) 
ΟΙΚΟΛΔΑΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΟΟΛΎΤΟΥ 
καθῳωσθδλλλη.. 
ΘΟΘΝΔΙΆΟΤῸ 

ΜΆ ΓΤΟΟΤΩΝ 
ἈΓΙΟΝΤῸΝ 
Ἀπλιώνοο 
προφητῶν 
ΧΥ ΤΟΥ ΟΟΤῊ 
ΡΙΆΝΘΣΟΧΘΡΟ 
ΗΜΩΝ᾽ ΚΆΙΕΚ 
ΧΘΙΡΟΟΙΤΆΝΤΟΣ 
ΤΟΝΜΙΟΟΥΝ 
“ΓΩΝΗΜΆΟ: 
ΠΟΙΗΟΆΙΘΆΘΟΟ 
ΜΕΤΆΤΩΝΠΑΆ 
ΤΕΡωΟΝΗΜΩ. 
ΚΑΙΜΝΗΟΘΘΗ 
ΝΑΙΔΙΆΘΗΚΗΟΘ 
ἈΓΙΆΟΛΥ ΤΟΥ 
ορκονονῳῷ 
ΜΟΟΘΕΝΠΡΟΘΟ 
ἈΕΡΑΆΧΜΤΌΝΤΙΡΑ. 


:υ 


ΕΥ̓ΑΝΟ. 061, 689 --- ΤΊ. 


ΗΜΩΟΝΤΟΥ 
ἈΟΥΝΆΙΗΜΓ 
ἈΨῬοκοσδκχαι " 
ΡοΟΤΩΝΘις 
χϑρωνημῶ.: 
ΡΥΟΘΕΝΤΆΟ 
ἈΆΤΡΘΥΕΙΝ 
ΧΥΤΕΝΝΟΟΟι 
ΟΤΉΤΊΙἭΗΚΑΙΔΙ 
ΙΚΟΟΟΥ ΝΗ 
ΕΝΩΠΙΟΝΆΥ 
“ΓΟΥΠΆΟΘΛΧΛΟΤΆΟΘ 
ἩΜερλοημῷῶ. 
ἈΙΟΥΔΕΙΤΆΙΔΙΟΝ 
ΠΡΟΦΗΤΉΟ 
ὙΠΟ τούκλη 
ΘΗΟΘΗ᾽ ΤΠΡΟΠΟ 
ΡΕΥΘΗΓΆΡΠΡΟ 
ΓΠΡΟΟΟΠΟΥ 
ΚΥΘΤΟΙΜΆΟΆΙ 
ΟἈΟΥΟΛΎΥΤΟΥ 
ΤΟΥΔΟΥΝΑΆΙ 
ΓΝΩΘΙΝΟΩ 
“ΓηΗριαστῶλλῳ 
ἈΥΓΟΥ θνΆΦεοι 


ἈΜΆΡΤΙΩΟΝ 


ΧΥΤΩΝ᾽ ΔΙΆΟΘΙΧΆ. 


ΧΝἈΧΕΧΕΟΥῸ 
ΘΥΉΜΩΝ: 
ΕΝΟΙΘΘΙΕΟΙΚΕ 
γα οημλς 
ἈΝΑ ΤΟΛΧΛΗΘΞΥ 
γογοριφὰ 
ΝΆΑΙΤΌΙΟΕΝ 
ΟΙΚΟ᾽ ΓΗΚΆΘΟΙΚΙ 
᾿ἈΘΆΑΝΑΓΓΟΥΚΑΆ 
ΘΗΜΕΝΟΙΟ 
ΓΟΥΚΑ ΤΕΥ 
[ΘΥΝἈΑΥΓΟΥῸΟ] 
πολλοημω 
ΕΙΟΟΆΟΝΘΙ 
ΡΗΝΗΓ ΤΌΔΕ 
ΤΆΙΔΙΟΝΗΥ 
ὙΆΝΕΝΙΚΆΙΕ 
ΚΡΑΤΤἈΙΟΥ ΤῸ 
ΤΤΚΠ ΚΆΙΗΝ 
ΕΝΤΤ ἌΙΟΘΘΡΗ 
ΜΟΙσΕΘΗ 
ΜΕΡΆΟΆΧΝΆΛΔΙ 
ΣΧΚΘΟΛΥ ΓΟῪῚ 


20 


ἘΝΑΝΟ. 1001, 11--, 4. 


ΜΝ ρος ΓΟΙΜΙΗΧΛ. 
»ΓΕΝΝΕΓΟΛΔΕ 


ΕΝΤΤἈΙΟΗΜΕ 
ΡΆΙΘΕΙΚΘΙΝΆΙΟ 
ΘσηΆθενλο 
ΓΜΆΤΙΆΡΑΚΑΙ 
ΟἈΡΟΟΛΥΓΟΥῸ 
“ΓΟΥΆΠΙΟΓΡΆ 
φεοθλιπλοχ 
ΤΉΝΟΙ ΚΟΥ 
ΜΕΝΗΝ᾿ ΑΥ̓ΤῊ 
ἈΠΟΓΡΆΦΗ 
ΠΡ ΓΉΕΓΕ 
[ΝΕΤΟΗΓΕΜΟ]) 
ΝΜΕΥΟΝΤῸΟΝ 
ΤῊσΟΥΡΙΆΟΚΥ 
ΡΗΝΙΟΥ ΚΆΙΕ 
ΠΟΡΘΥΌΝΊΓΟ 
ΠΆΑΝΤΈΕΟΘΆΧΠΟ 
ΓΡΆΦεοθαι 
ΕΚΆΘΤΌΟΘΕΙΟ 
ΤῊΗΜΝΙΔΙΆΝΠΟΛΣΧΓ 


΄“.-ΜΕΒΗλειζλ. 


Ἰωοηφαὶ ΙΟ 
“ΤῊἨΟΓΆΔΛΙΆΔΣΟΙΔΧΟ 


11 


[ὈΔ]Ν ΓΕς᾽ ΚΆΙ 
[ἈΝΜ]ΒΥΡΟΝΤῊΝ 
[ΓΙΕΜΆΡΙΆΜΙΚΑΙ 
ΓΓΙΟΝ ση 
[ΚΊΓΟΚΡΕΦος 
ΚΕΘΙΜΕΝΟΝΕ, 
ΤῊΦΑΊΓΝΗ. 

] ΧΟΝΊΓΕΟΔΕΔΙ 
ΕΓΝΩΡΙΟΆΝ 
ΠΕΡΙΓΟΥΡΗΜᾺ 
“ΓΟΟΤΓΤΟΥΆΧΆΧΛΗ 
ΘΕΝΤΟΟΛΎΥ ΓΟΙῸ 
ΠΕΡΙΓΟΥΤΤΙΆΙ 
ἈΟΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ 
ἈὉΠΆΝΤΈΟΟΙΆ. 
ΚΟΥΘΆΝΤΈΕΟ 
ΕΘ ΜΜΆΟΧΝ 
ΠΕΡΙ ΤῶΝΑΧΑΆ. 
ἈΗΘΕΝΊΤΓΩΝ 
ὙΤΤΟΤΩΟΝΤΙΟΙ 
ἀφυλδονενα ὅτ 

ΔΙ ΓΟΥῸ: 
Η Ἀ]ΕΜΑΆΡΙΆΤΙΆΝ 

ΓΓΑἈ]ΟΥΝΕΊΓΗΡΙ 
[ΓἈΡΗΜΆΣΤΓΑ ΓΧΑΥΓΆᾺ 


ΕΝΑΝα. 


10 


10 


{00 ἢ, 16---θ21. 


οὐνβλλλούολ 


ΕΝ ΤΗΙΚΆΡΑΙΑ. 


ΕΟΑΥΤΗς Κκὰὶ. 


Ὑπετρούαλν 
ΟΙΠΟΙΜΆΙΝΕΟ 
ἈἈΟΣΆΖΟΝΤΤΕΟ 
ΚΆΝΟΥΝ 
ΓΕΟΤΌΝΘΟΘΝ 
ΕἸ ΤΠΆΟΙΝΟΙΕΟ 
ΗΙΚΟΥΟΆΝΙΚΑΙ 
ΔΟΝ᾽ ΚΑΘ ς 


ΘἈΑΧΧΗΘΗΠΡΟΟ 


ΧΥΓΟΥῸ 
᾿ς Ο θεπλης 
ΘΗΘΆΝΗΜΕΡΑΆΙ 


ΟΙΚΚ ΤΣ ΓΟΥΊΤΘ 


ΡΙΤΕΜΙΝΆΥ ΤΟ, 


ΙΞΑΙΘΚΆΉΘΗ 
ΤΓΟΟΝΟΜΆΛΥ 
“ΓΟΥ͂Ό᾽ ΤΟΚΧΗ 
ΘΕΝΥΙΠΟΊΤΟΥ 
ἈΓΓΕΧΟΎΤΙΡΟ 
“ΤΟΥΟΥΆΧΆΧΗΜ 


φϑηνλιλυ το, 


ΕΝ ΓΗΙΚΟΙΆΟΔ. 


Γλω 


Ἐ 


Ιζ ἸΟΤΈΈΠΆΗΓΣ 
ΘΗΘΟΆΝΆΙΗΜΕ 


Ιζλλ ΟΥ̓ΉΙΝΆΝΙΟΟΙ 
ΕΝΙΆΗΜ᾽᾿ ΟἸΟΝΟ] 


ΡΧΙ ΤΟΥΚΆΘΑΆ 
ΡΙΟΜΟΥΛΥΤΩΝ 
κΑΓ ἈΤΟΌΝΝΟ 
ΜΟΝΜΟΩΎΥῸΘ 
σ᾽ ἈΝΗΓΆΓΟΩ, 
ἈΧἈΥΓΤΌΝΕΙΟΙΕ 
ΡΟΟΟΛΥΜΆΙΤΑ. 
ΡἈΟΤΗΟΛΤΓΩ 
ἸΚΑΣΙΚΆΘΩΟΓΕ 
ΓΡΆΤΙ ΓΆΙΘΝΝΟ 
ΜΩΚΥΟΤΊΠ͵Σ 
ἈΡΟΘΝΙΙΆΝ 
ΟἸΓΟΝΜΗΤΡΑΆ 
ἈΓΙΟΝΤΤΩΚΟΣ 
ΙΙἈΗΘΗΟΕΤ ΑΙ: 
ΙΞ“,ΤΟΥ λυ 
ΜΆΑΙΘΥΟΙΆΝΙιΚΑ. 
ΓΆᾺΤΌΕΙΡΗΜΕ 
ΝΟΝΘΝΝΝΟΜΩΟ) 
ΙὙΖΕΥΓΟΟΤΡΥ 
ΓΟΝΟΩΟΝΗΛῪΟ 
ΝΕΟΟΟΟΥῸ 
ΠΕΡΙΟΤΕΡΩΝ 


1ὅ 


“ῃ 


ΕΥΑΝΟ. Ὁ. 11, 22-- -21. 


ΜΔἈΟΙΜΆΒΙΟΩΝ] 
ΚἈΑΙΟΧΝΟΟΙΟΥ] 
“ΤΟΟΘΔΙΚΆΙΟΙΟΙ 
ΙΞΔΙΕΥΧΆΆΒΗΟΘ 
ΠΡΟΟΔΕΧΟΜΒΘ 
ΝΟΟΠΆΡΆΑΚΧΗ 
ΟἸΙΝ ΓΟΥΊΤΗΚΧ᾽ 


Ι(ΔΙΠΠΝΑΗΝΆΓΙΟ 


ΕΤΆΥ ΤῸΝ ΚΑΙ 
ΗΝΧΎΥΤΌΏΙΚΑΙ 
ΧΡΗΜΆ ΤΙΟΜΕ 
ΝΟΝΥΤΙῺΟΤΟΥ 
ΤἸΝΟΤΟΥ ἉΓΙΟΥ 
ΜΗΙΔΕΙΝΘΆΝΑΆ. 
ΤΟΝΠΡΙΝΗΣΧ 
'᾿ΔΗΤΟΝΧΝΚΥ. 
ΚΑΙΗΆΘΕΝΕΝ 
ΤΩΠΝΙΕΙΟΤΓΟ 
ΙΕΡοΝ ΙΚΆΙΕΝ)]) 


Π] (Ὁ) ΕΙΟἈΧΓΆΓΙΕΙΝ] 


“ΤΟΥΌΓΟΜΝΙΕΕΙΟΙ 
“ΓΟΙΤΆΙΔΙΟΙΝΙΝ]) 
ὙΟΥΠΟΙΗΟΆΙ 


μω 


[ἩΡΙ ΤΗοΆ ΝΑ Υ 


[ΤἸΟΝΠΕΡΙΆΥΤΉΘ 


[ΚἸΙΕΠΙΟ ΓΆΟΘΕ 
ΠΑΝΩΛΎ ΗΘ 
ΘΙΠΕΤΊΜΗΟΘΕΝ 
ΤΎὙΠΥΡΕΤῸΩ: 
και φηκενλνγ 
ΤῊΝ ΠἈΑΡΆΧΡΗ 
“μλ λελνΝΆ ΟΓᾺ 
ΟἈΔΙΗΚΟΜΝΙΆΥ, 
ΤῸΙΓ᾽ 


ἮΝ ὙΝΟΝΤΌΟΛΕ 


8Ὲ 


᾿ΓΟΥΗΛΙΟΥΤΙΆ 
ΤΈΕΘΟΟΟΙΘΙΧΟΝ 
ἈΟΘΕΝΟΥΝΤΓΆΟ 
ΝΟΘΟΙΟΠΟΙΩ 
ἈΔΟΙΟΘΗΓΆΓΟΝ 
ΧΥΓΟΥΌΠΡΟΟ 
ΧΥΤΌΝ᾽ ΟΔ6 
ΕΝΙΕΚΆΟΤΤΩ) 
ΧΥΓΤΓΩΟΝΤΆΟ 
ΧΕΙΡΆΟΘΕΙΤΙΘΙΟ 
ΕΘΕΡΆΠΘΥΟΕ. 
ΧΥΤΟΥς: 


[ΚΖΕΠ] ΞΣΗΡΧΕΤΌΔΛΕ 


ΚΑΙΛΆΊΜΟΜΝΙΆ 
ἈΠΟΠΟΆΛΧΩΝ 
ΚΡΑΖΟΝΤ ΚΑΙ 
ἈΕΓΟΝΤΤ ἈΟΤῚ 
ΟΥ̓ΘΙΟΥΓ ΤΟΥ 
ΘΥῪ ΚἈΙΕΠΙΤῚ 
ΜΩΝΟΥΚΘΙΆ. 
ΧΥ ΓΆΛΆΛΕΙΝ 
ΟΤΊΗΔΙΟΆΝ 
ΤΟΝΧΜΑΥ ΤΟ. 
ΕΙΝΆΙ 


ΜΘ | ΕἸΝΝΟΜΟΘΝΝΗΟ 


18 


ἘΝΑΝΟ. κυ. 10... 38-- 43. 


ἈΘΗΜΕρΆΟ 
ΕΣΘΆΘΩΟΝΘ 
ΠΟΡΘΥΘΗΘιΟ 
ΕΡΗΜΟΝΤΌΠΟ, 
ΙΚΞΙΟΙΌΧΆΟΙ 
ΕΠΕΖΗΤΟΥΝ 
ἈΥΓΟΝ᾽ ΚΆΙΗΛ. 
Θονεώολυ 
ΤΟΥ ΚΆΙΚΆΑΤΕΙ 
ΧΟΝΆΥ ΤῸΝ 
“ΤΟΥΜΗΠΟΡΟΥ 
ΕΟΘΑΙΆΠΑΥΤΟῸ,. 


(λλεειπεν ΠΡΟΟ 


ΧΥΓΟΥΟΘΟΤῚ 
Ξ-Ὃ.ο«ΤἈ.ΟΕΊ, 
ΡἈΙΟΠΟΆΘΟΙΝ 
ΘΥΆΓΓΕΛΙΟΆΧΟ 
ΘΆΙΜΕΔΕΙΓΓΗ. 


ΒΕΧΟΙΧΙΆΝΤΟΥΘΥ 


ΟΤΊΕΙΟ ΓΟΥ ΤῸ 
.ἈΠΕΘΟΤΆΛΧΙΜΜΑΙ 
ΚΑΙ ΚΗΡΥῸ 

ΟΟΝΕΝΤΆΙΟ 
ΟΥὙΝΑΆΑΓΟΩΓΆΙΟ 

. ΤΗΟΪΟΥΆΔΙΆΟ 
ΓΕΝΕΊΓΟΛΕΕ, 
ΤΟ ΤΌΝΟΧΧΟ, 
ΕΠ οθλαλγ 
ΤΟ ΤΟΥΆΚΟΥ 
ΕἸΝΤΟΝΆΟΓΟ,. 
ΤΟΥΘΥ κλιλγ 
ΤΟΟΘΗΝΘΟΤΟ 
ΤᾺΑΡΑΤΗΝΆΑΙ 
ΜΝΗΝΓΈΝΝΗ 
ΘΟΆΡΟΤ᾽ καλέ 
ἈΥῸὉΠΑΆΟΙΆΡΙΑ. 
ΕΟ ΤἈΠΆΡΑ. 
“ΓΗΝΆΙΜΝΗΝ 


11 


10 


10 


20 


ΕνΑΝα. ΠΧῸῸῚ Κ΄ 48 --ν, ὃ. 


(δι ἙἈΛΙΕΙΟΙΆΙΤΟ) 


ΕΑΝ ΓΕΟΧΠΙΕΠΆΧΥἽ 
ΝΜΆΝΤ ΤἈΛΙΗΚΤΙΥΆ] 


ΦΞΜΕΧΟΔΆΘΕΘΕΙΟ[ΕΜ) 


“ΓΩΝΊΤΆΟΙΩΣ 
ΟΗΝΤΟΥΟΙΜΟΩ 
ΝΟΟΘΗΡΑΣ ΤῊ 
ΘΟΕΝΧΑΥ ΤΌΝ: 
ἈΙΤΟ ΓΗΟΓΗΟΘ 
ΕΠἈΝΑΓΆΓΙΝ 


᾿ΟἈΙΓΟΝ᾽ 
ς ΧΙ ΚἈΧΘΙΟΧΟΘΕΘΔΙ 


ἈΛΧΟΚΕΘΝΕΚΤΟΥ 
'ΤἈΟΙΟΥ ΓΟΥῸ 


Ἀ ΟΧλοΥῸ ὡς 


ἈΕΕΠΙΠΆΑΥΌΣ ΤῸ 
ἈΧΑΦΝΕΙΠΕΝ 
ἸΤΡΟΟΤΌΝΟΙ 
“μΩΝΆ" ΕΠΆΝᾺ 
ΓΆΓΕΘΙΟΤΟΚΆ. 

Θος' καυχᾶΆλλὰ 

ΟἈ ΓΕΤΤΆ ΛΗ ΓΥΪᾺ] 


,.ὙΜΩΝΕΙΟΆΓΙΡΆ ] 
᾿᾿ ΧΙΆΤΙΟΚΡΙΘΕΠΟΙ 


ΟΟΙΜΩΝΕΙΠΕῚ 


ΠΚλγπ ἈΡΆχρημᾷα χΥτγωλκολου 


[ἈἹΝΜΆΟ ΤἌσενΝΟ ΘΕΙΜΟΙ κΚλικὰ 
'ΠΟΜΆΥΤῸΩΝ ΤἈΧΛΙΠΟΝΙΠΆ 
Ἀρλοεφώκα ΤἈἈΥΧΝΑΆΟΤΆΟΘΗΚΟ 
ΓΕΙΚΕΙ ΓΟΆΠΗΛΣ. : ᾿“ἈΟΥΘΗσαΝΑΎ ΤῸ 
ΘΕΝΕΙΟΤῸΝ ΧΟ ᾿ζλιεποιηοεν 
ΟἸΚΟΝΧΎ ΤΟΥ ἈΟΧΗΝΜΕΓΆᾺ 
ἈΟΞΆΖΩΝΤῸ ΧἈΗΝΑΕΥειολΥῪ 
ΘΝ κλιεκοτῦα. ΤΩΕΝΤΉΗΟΙ 
ΟἸΘΕΘΆΧΆΒΕΝΑΠΑ ι ΚΙΆΑΛΧΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΓΧΆΟ ΚΆΘ Δ ΗἩΝΟΧΆΟΘΟΠΟ 
ΣΆΑΖΟΜΤΌΝΘΟΙΗΙ ΧΥΟΤτελώνοω. 
ΚἈΙΒΠΆΗΟΘΗ κλιλλλνοοοι 
ΟἈΝΦοκουύλα ᾿ς ΗΟΆΧΝΜΘΤΆΥ 
ΓΟΝΤΈΟΟΤΙ π΄ “ΤΟΩΝΙΚΆ ΤΙ ἌΚΙ 
᾿Π ἸΔΦΟΜΕΝΠΆΡΑΆ ΜΕΝΟΙ" 
ὩΛΟΣΆΘΗΜΕρΟ, ᾿ς, Ιβἐγογγυζκ " 
.ἌΗ ᾿ζλιμετατλυτγα οκβλριολιοι 
ΕΞΗΆΘενκαι β ΚΑΙΟΙΓΡΆΜΜΑΆ 
ΕΘΘΆΟΘΟΆΧ ΤΟΤΕ "0 ΤΕΙΟΛΧΎΤΓΩΝ 
ἈΦΘΝΗΝΟΝΟ ᾿ ΠΡΟΟΤΟΥΌΜΆ. 
ες ΜΑΆΤΊΆΘΥΕΙΝ ΘΗΤΆΟΛΥΤΟΥ 
ΚΆΘΗΜΕΝΟΝ ἈΕΓΟΝΤΈῈΟ᾽ 
[ΕἸΠ᾿ ΤΟΤΈ ΧΩ ἈΟΧ ΤΤΙΜΕΤΑΤΟΣ 


[ἉΜ]ΙΟΝ Ιλ ΕΙΠΤΕ ὡῦ ΓΕΆΦΟΟΝΟῸΝ 


15 ΕΝΑΝΟ. ωᾳ0}Πὐ ν᾿ 25 --- 830. 


Ξ ΚΑ ΜΑΆΡΤωλ ΡΙΟΔΙΟΟΝ᾽ ΟΠΔῈ6] 


ΕΟΘΙΕΊΤΓΆΙΚΆΙ ΟΟΙΘΟΘΙΟΥΊΟΙΝΊ 
ΠΙΝΘΤ ΑΙ" ΚἈΑΙΠΙΝΟΥΌΙΝ] 
Μ Ιζ λιλποκριθειο ἈΘΙΌΕΙΠΕΝ 
ΟΙΌΘΒΙΤΕΝΠΡΟΟ ὃ ΠΡΟΟΛΧΥΤΟΥῸ 
ΧΥ ΤΟΥ’ ΟΥ̓ ΜΗΔΛΎΥΝΆΟΘΑΙ 
ΧΡΙΆΝΕΧΟΥΌΟΙ. “ΤΟΥΟΥΪΟΥῸ 
ΟΙΥΓΊΆΙΝΟΝ ΤΟΥΝΥΜΜΦῷ 
ΤΕΟΙΆΤΡΟΥ ΝΟΘΟΘΝΩΟΜΝΎῪ ΜΙ 
λχλλοικάκς ι Φιοομεταυ 
ΕΧΟΝΤΈΕΟ' ΟΥ̓ ΤΟΩΝΕΟΤΊΝΠΟΙ 
ΚΞΕΧΗΛΥΘΆΚΑ. ΗΟΧΙΝΗΟΤΟΥΕΙ. 
ἈεολιληςυοΥο ΘΆΘΥΘΟΝΤἌΙ 
ἈΧΛΑΧΑΧΆΜΑΆΡΤΩ ἈΘΗΜΕΡΆΙΚΆΙ 
ἈΟΥΌΕΙΟΜΕ τ ΟΤἈΝΑΠΑΆΡΘΗ 
ΓΆΝΟΙΆΝ᾽ ΟἹ ἈΠΆΥΓΤῸΝ 
ΔΕΘΙΠΆΝΙΠΡΟΟ ΟΝΥΜΦιοςο 
ΧΥΤΟΝ᾿ ΑΥΆΤῚ ΓΟΤΈΕΈΝΗΟΤΕΟΥ 
ΟΙΜΆΘΗΤ ἌΜΟΩ) ΟΟΥΌΟΙΝ᾽ ΕΝΝΕ 
ἈΝΝΟΥΝΗΘ "0 ΙΚΕΙΝΆΙΟ ΤΆΙΟ 
“ΓΕΥΟΥΟΙΝΠῪ, . ἩΜΕΡΆΙΟ: 
ΚΜΆΚΆΔΙΆΘΗ ΧΕΓΕΝΆΘΙΚΆΙ 
ΟἸΟΠΟΙΟΥ͂Ν ΠΆΡΆΚΟΧΗΝ 
ΤᾺΙ ΟΜΟΙΘ)Ο ΠΡΟΟΛΧῪ ΤΟ[ΓΥῸ] 


κυο Τῶν α )5 ΟΤΙΟΥ ΔΕΙΗΟΕ] 


10 ΒΕΝΑΝΟ. ὔςσ.ν, 80 --- 36. 


[ΠΙΕΤΆΧΗΜΆΞΪΜΑΆ. 
[ΤΠΟΥ̓ΚΑΙΝΟΥ 
[ΕΠΠ]ΙΕΛΟΆΟΆΊΙΕΙΤΙ 
ΠΜ]Α ΤΙΟΝΙΤΆΛΑΙ 
[ΟΜ ΘΙΔΕΜΗ 
[ΓΕ ἸΚ ΤΌΚΑ. 
[ΝΟ]ἹΝΟΧΙΖΕΙ᾿ ΚΚἈὶ 
[ΠΟπαλλυοΥ 
οΥ̓ΜΦώνπναδι 
ΤΟἈΧΠΙΤΟΤΟΥΚΑΙ 
ΝΟΥ ΚΑΙΟΥ 
ἈΙΟΚΆΛΆΙΟΙΝΟ, 
ΜΆΙΟΝΘΕΘΙΟΆΟΘ 
ΚΟΥΟΠΙΠΆΛΔΙΟΥΟ: 
ΘΙΔΕΜΗΓΘ᾽ ρμΗ 
ΣΕΙΘΟΙΝΟΟ 
ΟΝΘΟΟΤΟΥῸ 
ἈΟΚΟΥΌΚΔΙΧΥ 
[ΤἸ]ἸΟΘΕΙΚΧΥΘΗ 
[Ω(]ἹΕΤ 1 ΚΚΆΙΟΙ 
[ἈΟΘΟ]ΚΟΙΆΑΠΟΆΟΥΝ 
[ΤἈΙ Ἀλλλοινο 
[ΝΜΕ]ἸΟΝΘΙΟΆΟ 
ΠΚΟΥ]ΟΚΟΟΝΜΟΥῸ 
[ΕΆΗΤΤΓΕΟΝ᾿ ΚΆἈΔ 


ἘΕΝΑΝΟ. Τῦςσ, Υ, 86---ΥἹ, 2. 


20 


ἈΜΦΡΟοΤΈροι 
ΟΥ̓ΝΤΉΡΟΥΝ 
ΤᾺ Κλυουλιο 
πιωνπλλλδο,. 
εγϑεώσοθελι 
ΝΘΟΝ᾿ ἈΕΘΓΕΙ 
ΓἈΡΟΠΆΛΆΙΟΟ 
ΧΡΗΟΤΌΤΕΡΟΟ 
ΕΟΤῚΝ᾿ 


ΚΙΧΕΣ ΓΕΝΕ ΤΌΔΕ 


ΕΝΟΆΧΕΚΕΚΆΤῸΩ 
ΔΘΥΤΈΡΩΠΡΩ» 
ΤΩΔΙΆΠΟΡΘΟΥ 
ΕΟΘἈΑΙΆΥ ΤῸΝ 
ΙΟΤΩΟΝΟΙΠΠΟ 
ΡΙΜΩΝ᾽ ΚΆΙΕ 
ΤΙΆΧΟΝΟΙΜΑΆ 
ΘΗΤἈΙΛΧΥ ΤΟΥ 
ΙΞ(ΔΙΉΟΘΙΟΩΝ 
“ΓΟΥΟΘΟΤΆΧΥΆΣΧΟ 
γώχον το 
ΤΆΙΟΧΕΡΟΙΝ᾽ 
ΤΙΝΕΟΔΛΕΤΟΩΟΝ 


φαριολιω 


ΕἸΤΟΝΝΑΎ ΤΟΙ 


ΤἸΠΟΙΕΙΤ ἌΙΟΟΥ 
ΚΑΙΣΕΟΤΙΝΤΌΙΟ 
ΟΆΒΚΕΑΛΧΟΙΝ᾽ 

᾿Ιζ λιλποκριθειο 
ΟἸΕΠΡΟΟΧΥΤΟΥῸ 
ΘΙΠΕΝΟΥΔΘ 
“ΤΟΥ ΤΟΆΝΘΓΝΩ 
“ΓἈΙΟΕΠῺΟΙΗΟσΕ. 
ἈΣΟΑ ΟΙΤΟ ΓΕ 
ΕΠΙΝΆΘΘΝΆΥ 
“ΓΟΟΚΆΙΟΙΜΕ 
ΤἈΥΓΟΥΌΝΊ ΕΟ 
πῶσςσεαιοηλθε,ς 
ΕἸΟσΤΌΝΟικΟ,. 
ΤΟΥΘΥ ΚΑΥΓΟΥῸ 
ἈΡΤΟΥΟΤΉΟ 
προθϑθολυς 
ΕἈΔΧΕΘΝΙΚΆΙΘ 
ΦΆγεν. ΚΆἈΙῈ 
ἈΩΚΕΝΚΆΣΤΌΙΟ 
ΜΕΤΑΥ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΘΟΥΚΕΣΘΟ 
ΤΙΝΦΆΓΕΙΝ 
ΕΙΜΙΜΟΝΟΝ 
“ΤΟΥ ῸΟΪΕρεις' 


18 . ΕΥ̓ΑΝΕ. υὕσ. ΥἹ, 3 --8. 


10 


1ὅ 


ΜΕ ΙΚ ὐΕἈΕΓΙΕΝΜΑ 


“ΓΟΙΟΟΤΗΚΌΟΘΟΊ 
ΤΙΝΟΥΓΓΓΟῪ] 


ἍἌΝΟΥ. ΚΑΓΓΤΟῪΥ] 


ΟἈΒΕΛΧΤΟῪΠ] 
ΓΕΝΕΤῸΓΔ Ε] 
ΚἈΑΙΘΝΘΕΤΊΕΡΩ)] 
ΟἈΒΕΆΧ ΤΟΪΕΘΙΟΕΛ] 
ΘΙΝΆΥ ΤΌΝΙΕΙΟΊ] 
“ΤΓΗΝΟΥΜΆΓΩ) 
ΓΉΝ᾽ ΚΔ λλς 
ΙΚΕΙΝ᾽ ΚΆΙΗΝ 


ἈΝΟΌΌΘΚΚΘΙΚΆΙ 
ἩΧΘΙΡΑΥΤΟΥ 
ΗΔΕΞΙΆΗΝΞΣΗ 
ΡΆ᾿ ΠΆΡΕΤΗΡΟΥ. 
ΤΌΔΛΟΘΟΙΓΡΆΜ 
ΜΆ ΤΊΟΚΆΙΟΙ 
ΦΑΡιΟΛΙΟΙΕΡΕΊ 
“ΓΩΟΆΔΕΒΆΓΤΩΣ) 
ΘεΕρΆΠοεΟΥ ..... 
᾿ΝΆΘΥΡΩΙΟΙΝ] 
ΚἈ ΤΗΓΟΙΡΙΧῚΊ 
ΚἈ ΤΑΥ ΓΙΟῪ] 


δγτοολ. ὙΠῸ 


ΙΒΙΘΕΡΑΤΤΘΥῸΝ 
[ΤΊΟ᾽ ΚΑΙΠΆΟΘΟΟ 
[ΧἹΚΧΟΟΘΕΖΗΤΈῈΙ 
[ἈἹΠ ΤΕΟΘΑΙΆΥ ΤΟΥ 
ΟΤΊΔΥΝΆΜΙΟ 
ΠΆΡΑΥ ΤΟΥΘΣΗΡ 
ΧΕΤΌΙΚΆΜΝΆΑ ΤῸ 
ΠΆΝΤ ΑΟ᾽ ΚΑΙΛῪ 
με ]| οζεπ ἈΡΑΟΤΟΥΟ 


οφϑλλμουγὸοὸ 
ΧΥΤΟΥΕΙΟΤΟΥῸ 
ΜΑΘΗΤ ἈΟΛΥΤΟΥ 
ΘΆΘΓΕΝ᾽ 
ΜΖ ΝΜ ακλαριοιοισστω 
ΧΟΙΟΤΙΥΜΘΤῈ 
ΡἈΘΟΤΊΝΗΒΆ 
ΟἈΙΆ ΤΟΥΘΥ 
"ΗΪ Ἰκικαριοιοηπτει 
ΝΩΟΜΝΤΈΕΈΟΝΥΝ 
ΟΤΊΧΟΡΤΆΟΘΘΗ 
σΕΟΘΆ 
[ΔΜ] καριοιοικλλι 
[ΟἹΝ᾿ ΤΈΟΝΥΝ 
[0]Ἱ ΓΙΓΕΆΆΟΕΤ ἌΙ 
ἈΜλ)καριοιδοται 


19 ΕΥ̓ΑΝΕ. ΚΕὕσ. ΥἹ, 18 --- 44. 


10 


ΟΤΆΝΜΙΟΘΗΟΘΟΩΣ) 
ΟἸΝΥΜΆΟΟΙ 
ἈΜΝΙΟΙ᾽ ΚλΑΊΟΥΤΤᾺ. 
ἈΚῬοριοώοιν 
ὙΜΆΟΚΆΙΟΝΙ 
»ὉὩΟΌΟΙΝ᾿ ΚΆᾺΙ 
ΕΙΚΚΆΧΟΩΟΙΝ 
ΤΟΟΝΟΜΆΥΜΟΩΣ 
ὠσπΠοΟΝΗρΡΟ. 
ΕΝΘΚΆ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΤΟΥΆΝΟΥ 


ΜΘΧΆΡΗΤΘΕΝΘ 


ΚΕΙΝΗΤΉΗΜΕ 
ΡΆ ΚἈΙΟΚΙΡΤῊ 
ΟἈΤΤἈ ἸΔΟΥ 
ΓΆΡΟΜιΙΟΘΟΟ 
ὙΜΩΝΠΟΛΎΥῸ 
ΘΝΤΟΙΟΟΥΝΟΙ͂Γ᾽ 
ΚΑ ΓἈ ΑΥ ΤΆΓΑΡ " 
ΒΠΟΙΟΥΝΤΌΙΟ 
ΠΡΟΦΗΤΆΙΟ 


ΟἸΠΡΕΟΛΥ ΤῸ, 


Ν Ἰ᾿]κηνουγνῦ 


ΜΙΝΤΌΙΟΠΆΟΥ 
ΟΙΟΙΟ᾽ ΟΤΊΆΤΙΤΕ 
ΧΕΤῈ 


“ΓΗΝΙΤΑΡΆΚΧΗ 
ΟἸΙΝΎΜΩΝ 


ΝΆ. (λγλυζμινοι 


8Ὲ 


ΒΕ 


20 


ΕΜΠΕΠΆΗΟΘ 
ΜΕΝΟΙΝΥΝ 
ΟΤἸΤΙΝΆΟΘΕ ΓΆ! 
ΥὙἈΛΙΥΜΙΝΟΙΓΕ 
ἈΦΟΝΊΤΓΘΒΟΝΥ. 
ΟΤΤΕΝΝΘΗΘΘΕ 
ἜΣΙΚΑΙΚΑΛῪ 
ΟΕΤΆΙ" 
ΥὙΧΙΟΤΤἌΝΚΑ. 
ἈΦΟΥΜΆΟΘΙι 
ΠΟΟΙΝΠΆΝ 
ΤΕΟΟΙΆΝΟΙΙζΑ.. 
'ΨΓΤΑἈΑΓΓΑΧΛΥ ΓΆΓΆᾺΡ 
ΕἸ ΤΟΙΟΥΝΊΓΟΙΟ 
ΕὙΔΟΠΡΟ 
ΗΤΆΙΟΟΙΠΑΆᾺ 
ΓΕΡΘΟΑΥ 


δολλλγμινλέγῳ 


“ΓΟΙΟΆΚΟΥΟῪΥ, 
ΟΙΝ᾽ ἈΓΆΠΑΆΤ Ὲ 

᾿ΓΟΥΘΒΘΚΧΘΡΟΥῸ 
ΥΝΙΟΝ καλῶς 


10 


ΝΜΙΓ 


ΕΥΑΝΟ. ῦ ς. ΥἹ, 24 -- 31. 


ΠΠΟΙΘΙ ΤἈΜΤΊΟΙΟ] 
ΜΙΟΟΥΟΜΝΙΥ] 
ΜΆς᾽ ΘΥἌΟΓΙΕΙ]) 
ΤἈΑΥΓΟΥΌΚΑΓΓᾺ] 
ΡΟΜΕΝΟΥῸ 
ὙΜΆΟ᾽ ΠΡΟΟΘΕΙΥ] 
ΧΘΕΟΘΆΑΥΤΙΕΡ 
ΓΟΩΝΕΙΤΗΡΘΆᾺ.. 
ΖΟΝΤΩΝΥΜΑΆς 
ΤΟΥ ΓΎΤΙ ΤΟΝΤῚ 
σΟΘΕΙΠΙ ΤΉΝΟ, "Ὁ 
ἈΓΟΝΆΠΑΆΡΕ 
ΧΕΙ ΤῊΗΝΜΆΆΧΛΗ 
ΚΞ ΑΔΙΆΠΟΤΟΥΆΙ 
ΡΟΝΤΌΟΟΟΥ 
ΌὌΙΜΑΆ ΤΊΟΝ 
ΝΟ ΓΟΝΧΙΤῸῺ) 
ΜΆΜΗκωλγΥ 
ΟΗς᾽ ΠΆᾺΝΤῚ 
ΓΩΟΛΣΧΙΤΟΥΝ 
ΤΊΟΘ λΟΥ 
ΙΚΑΙΆΠΠΟ᾽ ΓΟΥΊΔΙ] 
ΡΟΝΤΟΟ ΓΆΓ[ΟΆΛ] 
ΜΗΆΧΠΑΙΡΤῚ 


ΚΓ. Ιζαικαϑώσθεὶ ᾿ 


ΘΕ ΟΥΝΕ 
ΠΕΟΕΝ᾿ ΚΆἈΙΕ 
ΓΕΝΕΤΟΤΌΡΗ 
ΓΜΑΆΤΗΟΟΙΚΙ 
ἈΟΘΘΚΘΙΝΗΘΟ 
ΜΕΓΆ" 6ΠΕΙ 

Ἔ Δδεπληρώοε, 
ΠΆΝΤ ΤΤΆΡΗΜΑ 
“ῬΓἈΑΆΛΧΛΥΤΌΥΕΙΟ 
“ΓἈΑΆΘΟΧΛΚΟΆΛΟΤΟΥ 
Ἀλουγειοηλθες 


! 


᾿ ΘΙΟΚΑΠΘΡΝΆΟΥΜΝΙ᾽ 


(κα τον τΆρχου 
ἈΕΤΙΝΟΟλΟΥ 
ἈοοκΆλκῳῶς 
εχων᾽ μὰ 
ἈΒΝΤ ΘΆΘΥ ΤΑ, 
ΟΟΗΝΑΥ ΤῸ) 
ΕΝΤΊΜΟΟ᾽ 
ΚΟΥΟΆΘΔΟΘΙΠΕ 
ΡΙ'ΤΟΥΤΥΆΠΕΘΟ 
ΤΊΧΕΝΠΡΟΟΛΥ 
“ΓΟΝΤΠΡΘΟΑΥ 
ΤΕΡΟΥΟΤῸΩΝ 
ΙΟΥ ΔΆΙΩΝ: 


31] ΕΥΑΝα. κὕσ. ΥἹ, 49.--- ΥἹῷ;, 6. 


“Ὁ 


βρω Τω ΝΥ ΤΟ΄ 
οπώσθλαθω 
ὉΧΟΦΘΗΤῸΟ,. 
ΔΟΥΧΟΝΑΆΥ ΤΟΥ 
ΙἈΘΠΆΡΆΓΘ 
ΝΟΜΒΘΝΟΙΠΡΟΟ. 
“ΤΟΝΙΝΙΠΆΡΕ 
ΚἈΧΛΟΥΝΆΥΤῸΟ,. 
σπουλλο 
ἈΕΓΟΝΤΕΟ 
ΟΤΊΆΞΙΟσΘΟ 
ΤΙΝΩΙΤΆΡΘ 
ΣΗΤΟΥ ΤῸ᾽ ἈΓΆᾺ 
ΠΆΑΓΆΡΤΌΘΘΝΟΟ 
ΗΜΩΝ᾽ ΚΆΙ 
ΤΗΝΟΥΝΆΓΩ 
ΓΉΝΗΜΩΝ 
ΧΥΤΌΟΘΟΚΟ 
ἈΌΜΗΟΘΕΝ 


ΉΜΙΝ᾿ 
(λειοεπορευ 


ΕΤΌΟΟΥΝΑΥ 
ΓΟΙΟ' ΗΔΗ 
ἈΘΧΑΥΤΟΥΟΥ 
ΜΆΚΡΑΝΆΠΕΧΟ, 
ΤΟΥ 


22 


ἈΠΟΤΉΟΟΙΙΙ 
ἈΟΘΠΕΜΥῈΝ 
ΠΡΟΟΧΎΥ ΤῸΝ 
ΟΘΚΆΓ ΤΟΝΤΑΡ 
ΧΟΟΦιλΟΥῸ 
ἈΕΓΩΟΝΆΥ Τὼ 
ΚΕΜΗΟΚΥᾺ 


ἈΟΥ ΟΥ̓ΓΆΡΘΙ 


ΜΙΙΞΆΝΟΟΙΝΆ 
ΜΟΥΥΤΙΟΤῊ. 
ΟΤΘΓΗΝΘΙΟΘᾺ 
ΘΗςΓ᾽ ΑΙοοΟοΥ 
ἈΘΕΜΆΥΤΟ,. 
ΗΣΙΩΘΟΘΆΠΤΡΟΟ 
σαθΆθθιν: Ἀλ 
ἈΧΘΙΠΘΆΟΓΩ) 
ΚΑΗΆΘΗΟΘΤ ἍΙ 
ΟΠΆΙΟΜΟΥ 
ΚΑΟΓΆΡΟΓΩΚΣ. 
ΘΡΩΠΟΟΘΙΜΙ 
ὙΠΟΘΞΟΥΟΙΧ 
ΤἈΘΟΟΜΕΝΟΟ 


Θχω ΝΎ ΜΆΥ 


ΤΟΝΟΓΡΑΆΤΓΙ 
ΟΟὐΑΧΚ᾽ Ιλ Εε 


ΓΩΟΤΟΥ ΤΌΠΟ 
ΡΕΥΘΗΤΊΚΑΙ 
ΠΟΡΘΥΘΤ ἌΙ" 
κυλλλώερχου 
ΚἈΑΙΕΡΧΘΤ ἊΝ: 
κατῶλουγλω 
ΜΟΥΤΙΟΙΗΟΟ, 
ΤΟΥ ΤΓΟΚΆΙΠΟΙΕΙ᾽ 


δς ΚΟΥΟΛΧΟΛΔΕΤΑΥ 


10 


τ ἈοϊσεθλυΎμὰ 
σεν᾿ κλιστρὰ 
φειστώλκο 
ἈΟΥΘΟΥΝΤῚ 
λυ τωοχλῳῳ 
ΕΙΠΤΕΝ᾽ ἈΘΓὼ 
ὙΜΙΝ᾿ ΟΥ̓ΔΕ 
ΘΕΝΤῸΣΗΚΣΧ ΤῸ 
ΟΧΥ ΤΉΝΙΠΤΙΟ 
᾿ΤΊΙΝΘΥΡΟΝ᾽ 


Ὁ ὅς 'ἈΔΙΥΠΌΟΤΡΕ 


ΠΩΣ 


ΕΥΝΑΝΟ. Γκύὔσ. Τῇ, 6 --1ὸ. 


ὙΥΆΝΤΈΕΟΟΙ 
ΠΕΜΦθαν 
“ΤΕΟΘΕΙΟΤῸΝ 
ΟἸΙΚΟΝΘΥΡΟΝ 
“ΓΟΝΆΘΘΕΝΟΥ. 


ΤἈΣΛΟΥΧΟΝΥΓΙ 
ἈΙΝΟΝΤΤΑ. 


3 ἰζ ι'ἜΕγΓΕΈ"ν- ΤῸ 


28 


ΕΝΤΘΞΗΟ 
ΕΠΟΡΘΎΘΗΘΕιΟ 
πολινιζκάλου 
ΜΕΝΗΝΙΝΝΆΪΙΝ 
ΚΑΟΟΥΝΟΘΙ͂ΤΟ 
ΡΕΥΟΝΤΌΟΙ 


ΜΆΑΘΗΤΑΟΛΥΤΟΥ 1 


ΚΆΝΟΙ ΚΆΙΟ 
ΧΑΟΟσΠΟΛῪ ς᾽ 
ΟΆΘΗΓΓΙΓΕ. 
ΤΗῊΗΙΤΥΧΗΤΉΟΘ 
πολεως᾽ Κκκ(ἈᾺ. 
ΙἸλΟΥΈΣΕΚΟ 
ΜΙΖΕΤΟΤ ἜΘΝΗ 
ΚΦΟΥΟΟΜΟ 
ΝΟΓΕΝΗΟΤῊ 
ΜΡΙΆΥΤΟΥ 
ΚΟΛΥΤΉΧΗΡΑ 
ΚΑΙΟΧΑΟΟΤῊΟΝ 
ΤἋοωυλλυιώϑσκλ. 
ΝΟΘΟΥΝΑΧΥ ΓΗ 


ΚΑ ΟΝΧΎ ΤΗΝ 


Θ 


ΕΝΑΝΟ. ζῦᾳσ. νἹΙ, 10--- 16. 


ΟΚΓΕΟΠΆΛΧΓ 
ΧΝΜΙΟΘΗΘΙΆΥ 
ΤῊΝ ΚΆΙΘΙΠΕ,. 
ἈΥΤΗΉΗΜΗΚΆΔΙΘ᾽ 
κλυπροοθλθασ 
ΗΥ̓ΆΤΟΤΉΟ 
ΟὠΡΟΥ ΟΙΔλ 6 
ΕΧΟΤΆΖΟΝΤΕΟ 
ΕΥΟΤῊΟΘΆΝ᾽ ΚΆᾺΙ 
ΕΙΠΕΝ᾽ ΝΘΆΝΙΟ 
ΚΕΟΘΟΙΆΕΓΩΣ) 
ΕΓΕΡΘΗΤῚ ΚΆΙ 
ἈΝΕΚΆΘΙΟΕΝ 
ΟΝΘΙΚΚΡΟΟΚΆΙ 

ΗἩΡΣΑ Τολλλογ 
κυαλκεν 
ΧἈΥΤΟΌΟΝΤῊ 
ΜΡΆΎΤΟΥ 
ἈΆΒΕΝΑΘΦο 
ΚΟΟΛΙΠΆΝΤΆΟΝ 
ΚΔΙΕΔΟΣΆΖΟΝ. 


“ΤΟΝΘΙΝΆΕΓγΟ,. 
“ΓΕΟΟΤΊΠΡΟ 
ΦΨΦΗΤΉΟΜΒΘΕ 


ΓἈΧΘΘΓΗΓΈΕΡΤ ΑΙ 


ΕΝΗΜΙΝ᾿ ΚΑΙ 
ΟΤΊΕΊΤΕΟΚΕ 
ὙΧΤΟΟΘΟΤῸΝ 
ἈΧΟΝΑΎΥ ΤΟΥ 


5Ηη | ἈΙΘΣΗΆΘΕΝ 


59 


ΟἈΧΟΓΟΟΟΥ ΤΌΘ 
ΒΝΟΧΗΤΉΪΟΥ 
ἈΔΟΆΤΠΙΕΡΙΑΥΤΓΤΟΥ 
ΚἈΑΙΒΘΝΠΆΟΘΗ 
ΤῊΗΠΕΡΙΧΩΡΟΩ 
ἈὉΔΠΗΓΓΙΆΚΧΣ 
ΙΦΆΝΝΝΗΟΙ 
ΜΆΘΗΤ ἈΙΧΥΤΟῪΥ 
ΤΕΡΙΤΤΆΝΤΤΟΣ 
ΓΟΥΤῸΟΝ: 


Ιζλιπροοκλλε 


ΟἈΜΕΝΟΟΛΔΥῸ 
ΤΙΜΆΘΤΩΝΙ 
ΜΆΑΘΗΤΩΝΑΎΥ 
ΤΟΥΟΪΩΔΆΝ 
ΝΗΘΕΙΤΕΜ 
γεν ΠΡΟΟΤΟ, 
ΚΜΆΕΓΩΝ 
ΟΥειοαρχο 
ΜΕΝΟςσ᾽ ΗΕΤῈ 


ΕΝΑΝΟ. υῦςσ. ὙΠ. 16-- 22. 


Ὶ 


ΡΟΝΠΡΟΟΔΟ 
κω ΜΕΝ 


ΦΝΑΥ ΤΗΔΘΤῊ 


ὠρλ θϑερΆπουΥ 
ΟΕΝΠΟΛΣΆΧΟΥῸ 
χπονώῴοςοωσ 
ΧΟ ΤΊΓ 
ΚΑΟΠΝΟΌΟΝΙΠΠἪΟ 
ΝΗΡΩΝ᾽ ΚΆΙ 
““ὙΦλοισποκλκὰ 
ἈΟΙΟαχΆριοκςν 
“ΤΟΒΆΕΤΤΕΙΝ 
ἈΜΆΠΟΚΡΙΘΕΙΟ 
οἰσειπεναλυ 
“ΓΟΙΟΙΤΟΡΘΥῪ 
ΘΕΝΤΕΟΛΙΤΑΓ 
ΓΙΆΑΤΓΑΙΌΣΝ 
ΝΗΆΘΙΔΕΤἍΙ 
ΚἈΑΙΗΙΚΟΥΌΛΧΤΤΑΙ 
ΟΤΥΤΎΦλοΟΙι 
ἈΝΔΧΒΕΛΧΕΠΟΥΟΥ. 
ΧΩΔΆΟΙΠΕΡΙ 

ΤΙΆΓ ΤΓΟΥΌΙΝ᾽ 
ἈΘΠΡοικΆΘΑᾺ 
ΡΙΖΟΝΤ ἈΙ’ 


ΓΗΝΤΉΝΑΆΓΆ 
ΘΗΝ᾽ ΚΑΙΦΥα 
ΕἸΠΤΠΟΙΗΟΘΕΝΚᾺΡ 


ΓΓΟΝΊΌΠΟΡΟΝ 
[ἈὙΤΕΡΟΥ. καὶε᾿ 
[ΤΩΪ]ΟΠΙΡΙΝΆΥ, 


ΡἈΆΝΘΗΔΙΆΓΓΟ 
ΜΗΕΧΙΝΙΚΜΆ. 
ἈΧ΄ ΚΑΙΘΤΈΡρΟ,. 
ΕΤΕΘΕΝΕΜ 
ΜεοωτῶΝ 
ἈΚΆΝΘΩΝ᾽ ΚΆἈΙ 
[ΟὙΜΦΥυιολιλι 
[ἈΚ]ΆΝΘΆΙΆΠΤΕ 
ΠΤΙΝΙΣΆΝΑΎΥ ΤῸ 
[ΚἈΙΕΙΓΕΡΟΝΕΙΘ 
ΟΕΘΝΕΙΟΤῊΝ 


ΓΓΟΊΝΟΜΕΝΕ ΠΟΝΕΚΑΆ ΤΟΝ 
[ΠΕ]ΟΘΝΙΤΆΡΑΆ ΤῊ δ ΤἈΠΆΆΧΟΙΟΝΑ. 
[ΟΔ]ΟΝ ΚΑΙ ΚΑ ΓΕ ΧΥΤΆΧΕγΓΩΝ 
[ΠΠἈΤΓΗΉΘΗΚΆΙ εφρωνεθιοοχω 
ΤἈΙΙΕΤΙΝΆ ΤΟΥ ΟἸἾΆΆΔΙΚΟΥΕΙΝ 
ουὐβανουκὰ ᾿ ἈΚΟΥΘΤῺῸ 

ΤΕ ΦΆγεΝΑΥ ΤῸ ι “ΠΗΡΩΤῸΩΝ 

ΙΚιατερονκὰ ἈΕΘΧΑΥΤΌΝΟΙΜΑΆ. 

ΤΕΠΕΟΘΕΝΕΙΤΙ ΘΗΤ ἈΙΠΕΡΙΤΉΟ 
ΤΉΝΠΕΤΡΑΆΝ ΠΆΡΆΒΟΧΗΟΘ 
ΚΦΎΈΝΝ ΣῊ ἈΘΘΙΠΕΝΥΜΙ. 


ἈΘλΟΤΓΆλιγνῷ 
ΝΜΑΓΑΜΥΟΤῊ 
ΡΙΧΤΤΗΟΘΚΆΟΙΆΙ 
ΧἈΟΤΟΥΘΥ. ΤῸΟΙΟ 


ΟΖ ΝἮ κεν 


ΕΝΑΝΟ. ΤΟ. ΥὙΠῚ, 8ὅ---το. 


ΠΆΡΑΚΟΛΧΆΙΟ 
'ΜΆΒΆΘΠΟΝ 
ΤΕΟΚΆΘΠΩΟΓ. 
ΚΑΙΜΗΙΔΟΓ, 
ΚΑΟΧΙΚΟΥῸΝ 
“ΓΕΟΧΚΟΥΟΟΟΓ,. 


ΚΆΑΙΜΗΟΥΝΙ 
ΟΝ ΕΟΤῚΝ 


ΘΗ ΔΝ ΧΥτηηπλρὰ 


ΒΟΧΗ᾿ ΟΟΠΟ 
ΡΟσΘΟΤΊΝολΟ 
ΓΟΟΤΟΥΘῪ 
ΟΙΆΘΠΆΡΑΤΗ. 
ΟΆΟΝΘΙΟΙΝ 
ΟΙΆΙΚΟΥΟΝΊ ΕΟ 
ΕἸΤΆΕΡΧΕΤΑΆΙ 
ολυλκολοςο 
ΙΚΑΙΆΙΡΕΘΙ ΤῸΝ 
ἈΟΓΟΝΆΤΠΙΟΟΓΗΟΘ 
κἈριλολυτω, 
ΜΝΜΗΠΙΟΤΕΥ 
ΘΟἈΝΤΕΈ ΘΟ 


. ΘΟΣΘῸΙΝ᾿ 


ΙλΕΘΠΙΤῊΘ 
ΠΕΤΡΆΟΟΙΟ ΓᾺ᾿ 
ἈΙΚΟΥΌΩΟΙΝ 
ΜΕΤ ΆΧΑΆΡΑΟΘ 
ἈΕΧΟΝΤΆΑΙΓΟ,. 
ἈΟΓΌΝ᾽ ΚΑΙΟΥ 
ΓΟΙΡΙΖΆΝΟΥ 
ΙΚΚΔΙΧΟΥΌΙΝ 


10 


ΕΥΑΝΟ. 6. ΝἿὟἼἽΠἼΠΙ, 10 --- 18. 


ΟΙΠΡΟΙΟΚΆΙΡΟΊ 
ΠΙΟΓΕΥΙΟΥΌΙΝ] 
ΚΑΙΕΝΚΙΆΙΡΩ] 
ΠΙΡΑΟΜΟΓΥΆΦΡΙΙΟΙ 


 ἾΓΆΝΤΆΛΙ 
' ΟΔΕΕΙΟΤΊΙΆΟΆΙ 


ΚἈΝΘΆΟΠΙΕΟΘΟΝ] 
ΟΥΤΌΙΕΙΟΙΝ 
ΟΙΆΚΟΥΘΆΜΝΓΓΕΟ 
ΚἈΑΙΥΤΤΟΜΕΡΙ 
“μνν];᾿ωἀνκλιλου 
ΤΟΥ ΚΆΙΗΛΟ 
ΜΩΟΝΤΟΥΆΕΙΟΥ 
᾿ΙΟΡΕΥΌΜΕΝΟΙ 
ΟΥὙΝΠΝΙΓῸΝ 
ΓΧΙΚΟΟΟΥΓΕ 


ἈΕΟΦορογοι" 


ΟἈΘΕΝΤΉΚΑΆ 
ἈΗΓΉ᾿ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ΕἸΟΙΝΟΙ ἽΝΙΕΟ] 
ΕΝΚΆΡΑΔΙΑΙΚΑΊ 
ἈΗΚΔΙΆΙΓΆΙ[ΘΗΙ 
ἈΚΟΥΌΟΆΝΓΓΤΈΕΟΙ 
“ΓΟΝΆΟΙΊΠΟΝΚΑΆ] 
“ΓΕΧΟΥΈΌΠΙΝΙΚΆΙ 


ξ 


21 


ΟἿΤΙΚΆΨΓΓΟΙΟ 
ἈΝΕΜΟΙΟΘΙΉΙ 
ΓΧΟΟΙΚΑΥ ΤῸ) 
ὙΔΑΤΙΚΑΙΥΊΤΑ. 
ΚΟΥΟΥΟΙΝΆΑΥ ΓῺ 
ἈΠΚΑΓΓΕΘΠΙΠΆΘΥ 
ΟΘΝΘΙΟΤῊΝ 
ΧΩΟΡΆΝΤΩΝ 
ΓᾺΔΆΡΗΝΟΩΟΝ 
ΗΤΊΟΘΟΤΊΝΆ. 
ΤΙΠΕΡΆΓΓΗΟ 
ΓΆΧΙΆΔΟΛΧΟ 
“ΞΕΆΘΟΝΓΙΔΕ 
ΧΥΤΩΘΠΙ ΤῊ 
ΓΗΝ᾽ ὙΠΗΝΤῊΗ 
ΟΘΝΆΧΥΓΩΆΝΗΡ 
ΤΊΟΘΙΚΚ ΤΉΟΙΤΟ 
ἈΧΣΙῶ ς᾽ ΟΟὙΕΙ 
ΧΕΝΑΆΙΜΟΜΝΙΆ. 
ΕΙΧΡΟΝΟΩΝ 
ΚΑΝΝΟΝ Καὶ 
ΜΆ ΤΊΟΝΟΥ 
κεν εα δ λγο 
ΚΕ ΤΟ᾽ ΚΆΙΕΝΟΙ 
ΚΙΆΟΥΚΕΜΕ 


ΕΥΑΝΕΟ. Ππῦ 0, ΥΠΙῚ, 20 --- 29. 


ΝΕΝΆΛΆΔΛΕΝ 
“ΤΟΙΟΜΝΗΜΆΟΙΓ. 
ΔΩΟΝΑΘΤῸΝ 
ΙΝ ΚΑΙ ρα. " 
ΠΡΟΟΘΙΤΕΟΕ,. 
λυτῶ: καφὼ 
ΝΗΜΕΓΆΛΗΘΒΙ 
ΠΕΝ᾽ ΤΊΕΜΟΙ 
ΚἈΑΙΟΟΙΥΊΕΤΟῪΥ 
ΘΥΤΟΥΥ Ίο 
ΤΟΥ ἌΘΟΜΆΙ 
ΟΟΥΜΗΜΕΒᾺ 
ΟἈΝΙΟΘΗΟ᾽ 
ἈΡηγγθλλει 
ΓΆΡΤΩΠΑΚΠΤΩ 
ἈΚΆΑΘΆΡΤΩ 
ΕΞΣΕΆΘΕΙΝΆΠΟ 


ΤΟΥΧΝΟΥ. 


] ΠΣ ἈΡ 


ΧΡΟΝΟΙΟΟΥ͂. 
ΗΡΠΆΚΘΙΑΥ ΤΟ 
ΚΆΙΘΆΘΟΜΙ 
᾿ΓΟΆΧΥΌΕΟΙΝ 
ΚΑΙΠΆΙΆΔΙΟ 
φγλλοοομθνοο 


κουλυλρηοο 
ΤἈΛΕΘΟΜΑΗλλγΥ 
ΝΜΕΘΤΟΥΤΙΟΤΟῪΥ 
ἈΧΆΊΜΟΝΟΟ 
ΕΙΟσΤἈΘΘΡΗΜΟΥῸ 
(πη ΡΟ ΤΉΘΕ, 
ΔΕΛΧΥΓΌΝΟΙΟ 
ἈΘΓΩΝΕΤΊΟΟΙ 
ΘΟΤΙΝΟΝΟΜΆ 


(λεειπενδε 


ΓΕΦΝΟΤῚΛΔΑΆΙ 
ΝΜΊΟΝΙΆΑΠΟΆΛΛΔΑ. 
ΕἸΟΗΆΘΕΝΕΙΟ 
ἈΥΤῸΝ᾽ ΚΆΙΠΑ. 
ΘκΆλθι ΓΟ 
ΜΔΜΗΕΙΠΙΤΑ. 
ΣΗΧΎΥΤΌΙΟΘΕΙΟ 
᾿ΓΗΝΆΒΚΥΌΟΟΟ,. 
ἈΠΕΆΘΘΕΘΙΝ 

ΝΜ ΔΟΘΕΙΚΕΙΆΓΕ 
ἈΗΧΟΙΡΩΝ 
"Ικ«Α νος 
ΙΞΟΜΕΝΟῸῸΝ 
ΕΝΤΌΟΡΕΙ 
«οΠἹἈΡεκΆλου 


ΕΝΑΝΟ. 00. ΠῚ, 29 --- 36, 


ΧΥΤΌΝΘΙΝΆΛΥ 
᾿ΓΟΙΟΘΙΤΡΕΥΉ 
ΕἸΘΕΚΙΝΟΥῸ 
ειἰσελθειν᾿ καὶ 
βπατΡρούεν 
ΧΥΤῸΟΙςΓ᾽ αξελ 
ΟΝΤ ἈΔΕΤΆΛΑΙ 
ΜΟΝΙΆΧΠΟΤΟΥ 
ΧΝΟΥΈΕΙΟΗᾺΧ 
ΘΟΝΕΙΟΤΟΥῸ 
ΧΟΙΡΟΥ τ᾽ ΚΑΙ 
ΦΡΜΗΟΘΘΝΗΣ 
ΓΕΧΗκΚΑ ΤΆ ΤΟΥ 
ΚΡΗΜΝΟΥΕΙΟ 
“ΓΗΜΆΙΜΜΝΗΝ 
ΚΑΟΛΧΤΙΕΠΙΝΙΓῊ 
ἈΟΝΊΎΓΕΟΔΕΟΙ 
ΒΟΟΚΟΝΤῈΕΟ 
ΤΟΓΕΓΟΝΟς.. 
ΕΦΎγον᾽ καὶ 
ἈΠΗΓΓΕΙΆᾺΝ 
ΘΙΟΤΉΝΠΟΛΓ. 
ΚἈΑΙΕΙΟΤΟΥῸ 
ἈΓΡΟΥῸ᾽ 


(τηλϑονλε 


Δ ΘΙΝ ΤΟΓΕΓΌΝΟΟ ΕΟΜΕΟΓΆΧλΩ 


[ΚΑΦΗΆΘΟΝΤΙΡΟΟ ΟὙΝΕΙΧΟΝΤῸ 
[ΤΟἸΜΙ͂Ν ΚἈΑΙΘῪ ΤᾺ ΔΑΥ ΓΤΟΟΔΛΘΟΜ 
Ρ]ΟΝΚΆΘΗΜΘΕ. ΕἈΧΟειοπλοιο, 
ΝΟΝΤΌΝΑΝΟΝ δ Ὑττεοτραύε 
Ἀφογτλλλιμο ΘΑ ΕΕΤΌΛλΘλΥ 
ΝΜΙΆΘΣΘΑΗλΛΎύθει “ΤΓΟΥΟΆΝΗΡ᾽ 
ΜΆ ΓΤΊΟΜΕΝΟ.. ἈΡουτλλλινιο 
κυρ φρονοῦύ, μιν εσαληλυ 
ΤἈΠΑΆΡΑΤΟΥΟ ι ΘΕΙ᾿ ΕΙΝΆΙΟΥ 
ΠΟΔΆΟΤΟΥΤΥ ΧΥΤῸ ἈΠΕ 
κα φφοκηθηοχ. ἈΟγοανλαλυτο: 
Ἀσπηγγίλλνλε οἰσλεγῶν 
ΧΥΤΟιοιζΆιοι ὙΤ͵ῺΟΟΤΡΕΦΘΕ 
ΔΟΝΤΈΟΘΠΩΟΝ 1δ ΘΙΟσΤΌΝοιςΟ,. 
ΘΟ ΘΗΟ ΔΙ ΟΟΥ̓͂ ΚΆΑΙΔΊΗ 
ΜΟΝΙΟΘΘΙΟ ΓΟΥΌΟΘΆΧΟΟΙ 
Ιςυηρωτηςε. ΤΤΕΤΤΟΙΗΙΚΕΝ 
ΧΥΤΌΜΆΠΙΆΝ, ΟΘΟ᾽ ΚΑΙΆΠΗΣ 
ΤΌΠΧΗΘΟςΓς 20 ΘενκΆθολη 
ΤΉΟΠΕρΡΙΧΩ ΤΉΝΠΟΛΙΝ 
[ΙΟΥ ΤΩΝΓΆ. ΚΗΡΥΌΟῶΝ 
ΙΆΡηΝΩΝ ΟΟΆΘΠΟΙΗΘΕ΄ 
[ἈἹ]ΠΕΆΘΘΙΝΆΤΠΙΑΥ ἈΥ ΤΩΟΙΓ᾽ 


[ΓΊΟΩΟΝ᾽ ΟΤΊ ΡΟ 95 Εθλμι ἈΔἈΕΤΌΟΥΤ1,. )»ΡΟ 


ΕΥΝΑΝΟ. [Γ[000. ΥἹΙΗ, 88.---- 40. 


ΓΡΕΦΙΝΤΌΝΙΝ 
ἈΠΕΔΕΣΑΤΟΛΥ 
“ΓΟΝΟοΟΧΆΟς 
ΗΟΆΧΝΓΆΡΠΆΝ 
ΓΕΟΠΡοΟΟλΟ 
κΟΝ ΤΕΟΛΧΥ ΤΟ 


πε ᾿ς »ΙΆΟΥΉλΧΘε- 


80 


ἈΝΗΡΏΟΝΟ 
ΜΆΘΙΆΘΙΡΟΟ 
ΚΑΙΟΥ ΓΟΟᾺΡ 
ΧΩΟΝΤΉΟΟΥ 


᾿ΝΑγώγηοΥ 


ΠΗΡΧΕΝ᾿ ΚκΑὶ 
ΠΕΟΟΝΠΆΡΑΆ 
“ῬΓΤΟΥΌΠΟΛΔΆΟ 
ΤΟΥΥ ΤΙΆΡΘ 
ΙΚἈΧΕΙΆΑΥΤῸΝ 
ΕΙσΘΆΘΙΝΕΘΙΟ 
ΤΌΝΟΙΚΟΝ 
ΧΥΓΟΥΟΤΊΙΘΥ 
ΓΆΓΤΉΡΜΟΝΟ 
ΓΕΝΗΘΗΝΆΥ 
ΤΩΦΘΟΘΘΤΩΟΝ 
αὐ λειζα- κκλὶ 
ΧΥΓΗΆΠΕΘΝΗΟΘ 


ΙΚΝΕΙΝ᾽ 


(ΠΝ ΑΘ ΤΩΓΥΤΙᾺ] 


σι 


1υ 


ἜΝΑΝΟ. ω0΄. ΝΗΙ, 40 -- 46. 


ΓΙΝΆΥ ΤΌΙΝΟΙ] 
ΟΧΑΆΑΟΙΟΥΜΙΕΊ. 
ΠΙΝΗΓΟΝΜΑΎΥΤΤῸΝ] 
ΙΚΞΑΙΓΥΝΗΟΥΌΟΣΧ 
ενργοηῶμὰα. 
ΤΟΟΛΠΟΕΤῸΣ. 
λλειζα ΗΤΊῸ 
᾿ἈΤΡΟΙΘΠΡΟΟ 
Ἀναλῳολολολο 
“ΓΟΝΕΙΟΝΟΥ 
ΚΙΟΧΥΘΕΝΆΑΠΟῪ, 
ΧΕΝΟΟΘερΑ. 
ΠΕΥΎΘΗΝΆΙ: 
Πβροσαλθου 
ΘΟΆΟΠΙΟΘΕΝ 
ΗΥ̓ΧΤΟΌΤΟΥ 
κΡΑ ΟΠ ΠΙΈΔΟΥ 
“ΤΟΥΪΜΑ ΤΟΥ 
ΧΥ ΤΟΥ ΚΑΙΠΙΆᾺ] 
ΡἈΧΡΗΜΑΆΕΟΙΤῊ] 
ΗΡΥΟΙΟΤΌ[ΓΥ] 
ὩΜΑΤΟΟΛΜΥ ΓῊΟ]) 
ΚΆΙΘΙΠΕΝΙΟΙΟΙ 


31 


[ΓΟ ΑΜΘ 
ΙΝ]ἸΟΟΜΟΥ" ἈΡ 
[ΝΟὙΥ̓́ΜΘΝΟΩΝ 
ΔἈΕΠΆΝΤΩΝ 
ΘΙΠΕΝΟΠΕΤΡΟΟ 
ΚἈΙΟΙΟΥΝΆΥ 
ΤῸ ΕΠΙΟΤᾺ 
᾿ΓΧΟΙΟΧΑΟΙΟῚ, 
ΝΕΧΟΥΌΙΝΟΘ 
και Ποθλιεοὺ 
ΟΝ ΚΆΙΆΕΓΕΙΟ 
ΤἸΟΟΆΥΆΜΕ 
[ΝΟΟΜΟΥῪ΄ ΟΔΕ] 
σαπτενηύα 
“ΓΟΜΟΥ ΤΟ 
ΕΓΩΓΆΡΕγνω, 
λἈΥΝΆΜΙΝΘ 
ΣΕΆΧΘΟΥΌΆΧΝ 
ἈΠΕΜΟΥῪ 
ἈΟΥΟΧΔΘΗΙῪ 
ΝΜΗΟΤΊΟΥΚΕ 
ἈΆΘΕΝ: ΤΡενοΥ 
ΟΧΗΆΘΕΝΙΚΆΙ 
ΤΡΟΟσΙ ΤΕ ΟΥ 
ΘΟἈΧΥ ΓΩΔΙΗ. 


1:0 


ι᾿ 
τ 


ἈΔΙΤῚΆΝ ΗΥ̓Χ ΤῸ 
ΧΥ ΤΟΥ ΆΤΤΗΙ: 
ΓΙΧΕΝΑΥ ΤῸ 
ΕΝΟΩΤΠΟΝΠΙΧ. 
ΤΟΟΤΟΥΆΧΛΟΥ 
ΙΞἈΙΘΘΙΆΘΗ 
ΓΙΆΡΆΧΡΗΜΑΆ 
ἌΘΙΓΘΕΙΠΕΝ 
ΧΥΤΉΘΑΆροΟΘΥ 
ΕἈΓΤΈΡ᾽ ΗΠΙῸ 
“ΓΙΟΟΟΥΌΘΟΩ 
ΚΕΝΟΘΙΠΤΟΡΘΥῪ 
᾿[ΟΥ̓ΘΙΟΘΙΡΗΝΗΓῚ 
“ΓΙΧΥΤΟΥΆΧΆ 
ἈΟΥΝΊΤΌΟΘΕΡ 
ΧΕΤ ἈΙΤΊΟΙΆΡΑ 
ΤΟΥ ΆΡΧΙΟΥΝΑΆ 
ΓΩΟΓΟΥΧΕΓΩΝ 
ΧῪ ΤΟ ΤΙΓΕ 
ΘΝΗΙΚΕΝΗΘΥ 
ΓᾺΓΓΗΡΟΟῪ 
Μηοσκγυλλᾳ. 


ΤΟΝ ΔΙΆΆΧΟΚΆΆΟ. 


(λειςακογολο 
ἈΤΤΕΚΡΙΘΗ 


ΕΥ͂ΑΝΟ. ΚΕ] 0. ΝΠ], 48 --- δ0. 


αγτολεγω. ΠΑΝ, ΓΆΟΘΒΘΙΣΟΩΚΆΙ 


ΜΗΦΟοκΟΥΜΟῸ ΚΡᾺ ΤΗΟΛΔΟΤΊΗΟΙ 
ΜΟΝΠΙΟΤΕῪΕ ΧΘΙΡΟΟΧΎΥ ΤΊΗΟ] 
ΚἈΑΙΟΦΟΘΗΟΘΕΤ ΑΙ εφρωνηςδν 
(Πκϑωνλθοις ᾿ ἈΘΓΩΝ᾿ ΗἩΠΆΠΟ] 
“ΤΉΝΟΙΚΙΆΝ ΕΓΙΡΟΥ κΆὶε 
οΥ̓κάφηκεν πεοτροῦύεν 
βδισθαλαθινου ΤΟΙΤΜΆΛΥΤΗΟΩΝ 
ΔΘΝΆ ΕἸΜΗΤΙΕ ΚἈΙΆΝΘΟΤΉΠΑΆ 
ἜΡΟΝ καηῶλχ. ι ΡΆΧΡΗΜΑ. κλΑὶ 
ΝΗΝ᾽ Καλικῷ ἈΙΘΤΓΆΞΕΝΔΟ 
ΕΟΝ᾽ ΚἈΑΙΤῸΝ ΘΗΝΑΆΑΙΆΥΓ ΤῊ 
ΠΡΧΑΤΗσπᾶιλος ΕΣ μράριλη ΚΆΙΘ 
ΚΑΙΤΉΝΜΡΑΆ .2) ἙΟΤΉΟΘΆΝΟΙΓΟ 
(Ἰκλλιονλ εππα 1ῦ ΜΕΙΟΛΑΥΤῊΘΝ 
ΤΕΟΚΆΙΕΙΚΟ ΔΟΘΙΤΆΡΗΓΓΕΙ 
ΤΤΤΟΝΤΌΟΛΥ ΓΗ ἈΘΝΆΑῪΥΤΌΙΟ 
ΔΘΙΌΕΙΠΕΝ ΜΗΔΘΝΙΘΙΠΤΙ. 
ΜΗΚΆΔΙΕΤ ΑΙ ΤΟΓΕΓΌΝΟΟ 
οΥ̓ΚΑπεθᾶνε, . 715 ( γνκαλξολμε 
ἈλλλκλΆθουλι" ΝΜΟΟΔΕΘΤΟΥῸ 
κλυκλῖγεγελα λ.λώλεκλαλο 
ΧΥΤΟΥΕΙΆΟΤΕΟ ΚΕΝΜΆΎΥ ΓΟΙῸ 
οτιλ πεθᾶνε, ΑΥΝΆΜΙΝ᾽ ΚΆᾺΜΠ] 


Ἀιγτοολϑεκεαλῷ Ι Σ ΕΣΟΥΌΟΙΆΝΕΠΙ 


39 ΕΥ̓ΑΝΕ, Ππ0Ος ΜΠ. δ0--κἈἹ)ψχ. 1. 


-" 


δ 


ΟΧΧΟΜΙΝΆΤΙΟ 
ΡΕΥΘΕΝΤΕΟ 
βισ ΓΆ ουκλῳ 
ΚΩΟΜΆΟΚΆΑΙ 
ΤΟΥΟΆΧΓΡΟΥΟ 
κα ΓἈΑΧΛΥΘΟΩΟΪ 
κΘΎΡῶοιΝ 
ΕἸΤΙΟΙ ΤΊΟΜΟΝ 
ΟΤΙΔΛΕΕΝΕ 
ΡΗΜΩ ΤΌΠΟ 
ΕΟΜΕΝ᾿ ΕΙΠΕΝ 
ΕΠΡΟΟλΥ ΤΟΥ 
[ἈΟΤΧΎΥ ΤΌΙΟ] 
ΥὙΜειοφΦᾶγιν 
ΙἈΘΕΙΠΟΝΟΥ 
ΚΕΙΟΙΝΗΜΙΝ 
ΤΤΆΕΙΟΝΗΙ͂ΤΕΝ 
“ΓΘΆΡΤΌΙΚΑΙ 
ἈΥΌΟΙΧΘΎΕΟ 
ΕΙΜΙΤΊΠΟΡΘΥῪ 
ΘΕΝΤΈΟΘΗΜΙΟ 
ἈΓορᾶοῶμε, 
ΕἸΟΙΤΑΝΤΤ ΤῸ 
ἈΧΟΝΤΟΥ ΤΟ, 
ΕΡΟΜΆ ΤΑ." Ηολ΄ 


1Ι᾽Ὸ 


"Ὁ 


ΕΝΑΝΟΕ. Ὁ. 1Χ. 12---10. 


ΓΆΡΩΟΙΆΝΆΡΕΟ 
ΙΤΕΝ Τ᾽ ἈΚΙΟΧΙ. 
ἈΜΟΙ᾽ ΕἸΙΠΕΝ 
ἈΕΠΡΟΟΤΟΥῸ 
ΜΆΑΘΗΤ ἈΟΛΥ 
“ΓΟΥΚΑΆΤΓΆΙΚΑΙ 
ΝΑ ΓΓΕΛΧΥ ΓΟΥῸ 
ΚἈΙΟΙΆΘΟΟΙ 
ἈΝΑΤΠΙΕΝΤῊ 
ΚΟΝ ΤΑ ΚΆΙΕ 
ΠΟΙΗΘΟΆΝΟΥ 
ΤῸς᾿ ΚἈΙΆΝΕ 
[ΚἈΑΙΝΜΆΜΝΑΙΤΆΝ] 
ΤΆ ἈΆΚΩΝ 


ΑΝ ὁ τόογοπεν 


“ΓΕΆΡΤΟΥΌΚΑΙ 
“ΤΟΥΟΛΥΟιχθϑγ 
Χο Ἀνλκλοῦλο 
ΕΙΟΤΟΝΟΥΝΙΟΝΙ 
ΕὙΧΟΓΗΟΘΕΝ 
ΧΥΤΟΥτς᾿ ΚΑΙ 

ΚἈ ΤΕΚΆΔΛΧΟΕΝ 
 οἍΨιϑλόουΥ 
“ΓΟΙΟΜΆΘΗ 


ΤἈΙΟΛΥΤΟΥ 


ὑἋ. 


Ι(«Θ 


ΠἈΡΑΤΊΘΕΝΆΙ 
ΓΩΟΧΆΩΟ᾽ ΚΆἈΙ 
εφαγονικαια 
ΧΟΡ ἈσΘηοχ. 
ΠΆΑΆΝΊΕς᾽ ΚΆΙ 
ΗΡΘΗΤΌΠΕΡΙΟ 
ΘΟΕΥΟΛΧΝΑΎΥΤΌῸΙΟ 
ΙΚΙἈΆΧΟΜΑΆΤΩΝ 
κοφινοιλῳ 
ΔΕΚΆ: ΚΆΙΕΓΕ 
ΕἼ ΟΕΝ ΤΌῸΕΘΙ 
ΝΜΆΑΙΧΥ ΤΌΝΠΡΟ 
[ὈΞΒΥΧΟΜΕΝΟΝ] 
ΙΞΙΑ ΓΆΜΟΝΙΆΟ 
ΟὙΝΗΟΆΝΑΥ 
“ΓΩΟΙΜΆΘΗ 
ΓΆΡ ΚἈΑΟΕΤΙΉΡΩ 
“ΓΗΘεΝλΎ ΓΟΥῸ 
ἈΕΓΩΟΝ ΤΙΝΆ 
ΜΕΟΙΟΧΆΟΙΆΧΕ 
ΓΟΥΌΙΝΕΙΝΆΙ 
ΙΔΘΆΠΟΚΡΙ 
ΘΕΝΤΈῈΓΘΕΗΊΟ,. 
ΙΘΟΧΝΝΗΝΤΟ. 
ΕΧΙΙΓΙΟ ΗΝ 


18 


ΕΝΑΝα. ῦς. ΙΧ, 16-- 22. 


ἈΧΆΧΟΙΔΘΗΛΙΆΝ 
ἈΧΆΧΟΙΔΕΟΤῚ 
ΠΡΟΦΗΤΉΟ 
“ΓΙΟΤΟΩΝΑΆΡΧΙΔΙ] 
ΟΝΆΝΕΟΤῊ 


(Πιπεν ΘΑ Ύ Γοιο 


ὙΜΕΙΟΔΕΤῚ 
ΝΆἈΆΜΘΑΆΘΓΕ ΓΑΙ 
ΘΙΝΆΙ ἈΠΟΚΡΙ 
ΘΕΙΟΆΘΟΠΕ 
ΤΡΟΟΘΙΠΕΝ 
ΤΟΝΧΜ ΤΟΥΘῪ 


φε (λΕ[ΕΠΠΙ ΤΊΜΗ] 


ΟἈΧΟΛΎΥ ΓΟΙΟΙΤᾺ 
ΡΗΓΓΙΆΕΝΜΗ 
ΔΕΝΙΘΙΠΙΝΤΟΥ 
ΓΟ ΘΠΟΩΝΟΤῚ 
ΧΕΙΤΟΝΥΝΤΟΥ 
ΧΝΟΥΤΟλΆΣ. 
ΤΆΘΙΝ᾽ ΚΑΆΠΟ 


᾿ΠΧΟΚΙΜΆΘΘΗ 


ΜΆΠΟΤΩΝ 
ΠΡΕΟΑΥΓΕρΡ 
κἈΆῬχιερλι 
ΚἈΑΙΓΡΑΜΝΙΆΓΓΆΙΑΣ 


[ΚΑ]ΙΙΆΤΙΟΚ ΓΆΝ 
[ΘΊΗΝΆ ΚΑΙ ΤῊ 
ΓΓΊΡΙΤΗΗΜΕΡΑΆ. 
ΘΓΈΡΘΗΝΑΆΙ 


ΨΞ (λεγ ΕΝ ΆΕΤΙβΡος 


99 


ΠΑΝΤΊ ἈΟΘΙΤΊΟ 
ΘΘΆΘΙΟΓΠΟΩ 
ΜΟΥΈΆΘΕΙΝ 
ἈΠΆΡΝΗΟΧΟ 
ΘΩΕΛΧΎΥΤῸΝ 
ΚΑΙΆΡΑ Τῶ ΤΟ. 
ΟΥΑΥΡΟΝΑΥ ΓΟΥ 
ΚἈΑΘΗΜΕρΆΝ 
ΚΑΙΆΚΟΧΟΥΘΗ 
ΓΩΜΟΙ οἋ 
ΓΆΡαΆΝθελη 
ΓΗΝΥΎΧΗΝ 
ΧΥΓΟΥΟΩΟΆΙ 
ἈΠΩΛΧΕΟΙΛΥ ΤΉ, 
ΟΟΔΆΜΝΆΠΩ 
ἈΘΟΗΤΉΝΨΥ 
ΧΗΝΧΥ ΓΟΥ 
ΕΝΕΚεΝΝΕΜΟῚ.: 
ΟΥ̓ΤΟσΟΩΟΙ 
[ἈΤΥΤΉΝ᾽ “ΓΙΓᾺΡ 


ΕΥΑΝΟ. Τὺ. ΙΧ, 22 ---21. 


10 


20 


ὠφθλογγαιχι 
Θρωτόοοκερ 
ΔΗΟΘΟΧΟΤΌΝΙΚΟΟ 
ΜονΝολΟΝ᾿ ελὺῪ 
“ΤΟΝ ΘΆΤΙΟ 
ἈΘΟΔΧΟΗΖΗΜΙ 
ΘεΕισ᾽ ΟΟΓᾺΡ 


ΨΖ Ομ επλιοχΥν 


ΘΗΜΕΘΙΚΙ ΤΟΥ 
ΕΜΟΥΌΛΧΟΓΟΥῸΟ 
ΤΟΥ ΓΟΝΟΥῸ 
“ΓΟΥΧΝΟΥΎΈΘΠΙΆΙΟ 
ΧΥΝΘΗΟΘΘΤ ΑΙ 
ΟἾἈΝΘΆΘΗΕ 
“ΤΉῊΗΔΛΟΞΣΗΛΥ ΤΟΥ 
ΚΑΥΤΓΟΥΤΙΡΟ 

ΟΥ̓ ΤΩΝΆΓΙΟΣ. 
ἈΓΓΕΆΧΟΩΝ: 


2Η Ἀοεγωλευγμγ. 


’ 


ἈΛΧΗΘΟΩΟΟ ΓῚ 
ΕἸΙΟΙΝΜΤΊΝΕΟ 
τωνώλεεο 
ΤῊΗΚΟΤῸΩΝ 
ΟΙΟΥΜΗΓΟΥ 


ΟΟΝΤ ἈΙΘΑΝΜΆΠ ΟΥ 


εὠωθλδιλοῖΓ 
ΤΉΝΑΔΧΟΙΆΧΙΧ. 

ΤΟΥΘΥ 

ΓΕΝΕΤΌΔΕΘ 
ΜΕΤΆ ΤΟΥΌΧΟ ὃ 
ΓΟΥΟΤΟΥ ΓΟΥῸ 
ΦΟΘΙΗΜΕΡΆΙ 
ΟΚΊ Ὡ ΚΚἈΙΠᾺ 
ΡΑΛΑΕΚΟΩΝΤΙΕ 
ΤΡΟΝ᾿ κα ιυ 
ἈΝΝΗΝΚΚΆΜΪΑ. 
ΚΟΕΟΝ᾽ ἈΝ6 
ΒΗΘΙΟΤΌΟΡΟΟ 
Ἅ] ζογοῖ τὰ 4. Στὸ 
ΘΆΙ ΙΚΆΙΕΓΕ ιὸ 
ΝΜΕΤΟΘΝΤΩ) 
ΠΡΟΟΘΎΧΕΟ 
ΘΧΙΧΥΓΤΟΝΤῸ 
ΕἸΔΟΟΤΟΥΤΙΡΟ 
ΟΟἸΙΟΥΧΥ ΤΟΥ 20 
ΕἸ ΈΡΟΝ᾽ ΚΆᾺΙ 
ΟἸΜΆΓΓΙΊΟΜΟΟ 
λυ Γουλαυκοο 
ΕΞΣΑΟΤΡΑΆΙΤ ΤῸ" 
ΚΑΙ ΆΟΥΆΝ υῇ 


90 ἙΝΑΝΟ. ᾿ῦς. ΙΧ, 91--- 38. 


(ἈΡΘΟΛΥΌΙΟΥΝ] 


ΘΕΧΆΧΟΥΝΑΆΙ[Υ ΤῺ) 
ΟΙΤΓΙΝΕΟΗΙΓΟΆΝ] 
ΜΟΩΎΟΘΗΟΚΙΆΠ 
ΗἈΧΙΆΘΟΙΟΦΘΙΕΝ] 
ΤΓΕΘΕΜΆΟΞΗ 
ΕἈΕΓΟΝΤΗΝ 
ΘΣΟΛΟΝΑΎΥ ΓΟῪΥ 
ἩΝΟΜΙΘΆΧΕΝ 
ΠΆΗΡΟΥΝΕΝ 
ΙΧΗΜ΄ ΟἌΘΙΤΕ 


] ΡΟΟΚΆΙΟΙΟΥ͂Ν 


ΧΥΤΩΗΟΆΝΕΘ 
ΚΆΡΗΜΕΝΟΙ 
ὙΤΙΝΩ ΔΙΆΨΡΗ 
ΓΟΡΗΟΆΝΤΘΟ 
ἈΘΙΔΆΝΤΗΝ 
ἈΟΣΑΝΑΥ ΤΟΥ 
ΚΑΥΤΟΥΌΛΥῪΟ 
ἈΝΑΡΑΟΤΟΥῸ 
ΟὙΝΕΟΊ Ὁ ΓΆ[Ο] 
ΧΥΤῸ ΚΆΙΕ 


ΕΝΕΤΌΕΝ[ΤῺ)] 


ἈΧΆΧΩΡΙΖΕΙΟΙ 
ΘΆΑΙΆΥ ΓΟΥΎΊΟ] 


[ἈΠΆΤΥΤΌΟΎΥΕ.... 
[- «οὐ ἹΝΟΠΕΊῬΟΟ 
[ΠΡΙΟΟ ΤΌΝΙΝ 
[ΕἸΠΙΟΓΆ ΤἌΚΑ. 
[Ἀ]ἸΟΝΕΟΤΊΝΗ 
[Μ]Ίλ Δ ΕΘΙΝΆΙ 
ΚἈΑΙΠΟΙΗΘΟ) 
ΜΕΝΟΚΗΝΆΟΘ 
ΤΡΙΟ᾽ ΜΙΆΝΟΟΙ 
ΚΑΙΜΙΆΝΜΩ 
ὙΟΗ᾿ κἈιμιᾶ. 
ΗᾺΧΙΆ ΜΗΘΙΆΩ)Ο 
ΟΆΧΕΓει. ΤἈΥ 


| ἈΔΛΘΛΧΥΤΌΟΥΛΧΕ 


ΓΟΝ ΓΟΟΘΕΓΕ 
ΝΜΕΤΌΝΕΦΘλΗ 
ΙΚἈΙΕΙΤΕοιΚΆ. 
ΟΘΕΝἈΥ ΤΟΥ᾿ 
ἐφοκηθηοὰν 
ἈΘΕΝΤΌΏΕΚΕΙ 
ΝΟοΥυτςειοαλὰ 
ΘΙΝΕΙΟΤΤῊΝΙ 
μβξδϑλην 


φαρφώνηθ 


31] 


[ΓΕΙΝΕ ΓΟΕΘΚ ΤῊΣ 


18 


4θΘ 


20 


νεφαληολ 
ΓΟΥΟΛΧΛΟΥΤῸΓΣ 
ΕΟΤΙΝΟΥΌΜΟΥ 
ΟἈΓΆΠΗΤῸΟΝ 
ΧΥΓΟΥΆΚΟΥ 
ΕἼΓΆ ΚἈΙΕΝΤΤ 
ΕΝΕΟΘΑΙΤῊ. 


φωνηνϑυ 


᾿ΡΕΘΗΪΌΜΟΝΟΟΘ 
Ὡ ΧΙΧῪ ΤΟΙΕΟΙΓῊ 


ΟἈΝ᾽ κλιουλ Ὲ 
ΝΜΙΆΠΗΓΓΙΆΧ. 
ΕΝΘΙΚΘΙΝΆΙΟ 
ΤΆἈΙΘΗΜΕΡΆΙΟ 
ογλενωνεωῳ 
ΡΆΚΧΟΙΝ. 


ΓΕΝΕΊΤΟΛΕ 


ΕΝΤΉΘΞΗΟΣ 
ΗΜΕΡΆΚΑΤΕᾺ 
ΘΟΝΤΩΌΝΛΑΥ 
ΤΩΝΆΠΟ ΓΟΥ 
ΟΡοΟΥσ᾽ ΟΥ̓ΝΗ͂. 
“ΤΗΟΛΧΝΑΥ ΤΩ 
ΟΧΑΟΟΘΠΟΛΎΥῸ 


ὡῇ Ιλ ιλουλνηρ 


ΕΥΑΝΟ. 00 ΙΧ, 38 --- 38. 


98 


ἈΠΟΤΟΥΟΧλΛΟῪ, 
ἈΝΘΕΟΗΟΘΕΝ 
λεγώνδλλο 
ΚἈΑΆΧΘΆΘΒΟΜΔΆΙ 
ΟΟΥ̓ΕΠΙΚΆ ΕΥ̓ ΑἹ 
ΕΠ ΤΟΝΥΊΟΝ 
ΜΟΥΌΤΊΙΜΟ 
ΝΜΟΓΈΝΗΟΕΟ 
ΤΙΝΜΟΙ" ΚᾺΔ 
ΙΔΟΥΤΙΝΧΆΧΆΜ 
ΕἈΝΝΙΧΎΥ ΤῸΝ 
ΚΆΙΘΣΕΦΝΝΗΟ 
ΚΡΆΖαι᾽ ΚΆΙΟΠΆ. 
ΡΆΟΟΙΛΥΓΟΝ 
ΜΕΤΆΛΦΡοΥ 
ΙΚΞΑΙΜΟΆΧΙΟΆΠΟ 
χΧωρθια ΠΑΥ ΤΟῪ 
ΟΥ̓ΝΤΡΙΕΚΟΝΆΥ 
ΤΟΝ ΚΆΙΘΔΕ 
ΗΘΗΝΤῸΝ 
ΜΆΘΗΤῸΌΝΟΟΥ 
᾿ΙνλεκβΆλῳ 
ΟἸΝΆΎΥ ΤῸ᾽ ΚΑΙ 
ΟὙΚΗΛΔΎΝΗ 
ΘΗΟΘΆΝ: 


αυποιφφιθιειολ αὶ 


ΟΙΓΕΘΙΠΕΙ͂Ν᾽ ὦ] 
ΓΕΝΘΆΑΛΙΠΙΟΤῸΟ) 
ΙΞ«ΑΑΔΙΘΟΤΙΡΆΜ]) 
ΜΕΝΗ᾿ ΘΟ}Ὁ] 
ΠΟΤΈΕΈΘΟΟΜΙΆΙ]) 
ΠΡΟΟΥΜΆᾶλς᾽ 
ΙΚΞΑΙΆΙΝΕΞΟΝΊΑΙ 
ὙΜΟῸΟΟΝ᾿ ΠΡῸΟΘ 
ἈΓΆΓΕΤΟΝῪ. 
ΟΝΟΟΥῸΔ δ᾿ 


(τι προσερ 


ΧΟΜΕΝΟΥΆΧΎΥ 
“ΤΟΥΈΡΡΗΞΕΝ 
ΧΥΓΟΝΤΌΛΑΙ 
ΜΟΝΙΟΝΚΚΆΙ 
ΟὙΝΘΟΠΆΡΑΣΚΞΕ, 


ἊἋχἅ 
ι. ΠΕ ΤΓΙΜΗΟΘΕΝ 


Ρ 


ἴω 
σι 


ΕΥ̓ΑΝΟ. ΠΕ Ὁ. ΙΧ. 88 .--- 48. 


ἈΦΟΙΟ ΓΟΩΣΤΙΜΙ 
“ΓΩΛΣΙΚΑΘΆΡΤΩ 
ΚΑΠΆΧΟΛΧ ΤΟ ΙΟΝ] 
ΤΆΔ. ΙΚΑΙΆ[ΠΕ] 
ΔΟΣΙΚΕΝΆΑΥΤΪΤῸΟΝ] 
“ἙΟΩΣΪΙΡΙΑΥΤΟΥ] 
ΣΘΙΤΆΗΟΙΟΟΝ] 


[ἈΡΙΜΆΘΕΜΜΒΘ ΟἸΙΚΙΆΜΕΝΘΤ ἌΙ 


[ΠΟΘ ΛΧΎΚΟΩΝ: ΘΟΘΙΟΝΤΤΘΕΟ 

Ι ἈΜἸηκλοσαζΖεται ΙΚΑΟΠΙΝΟΝΤΤΕΟ 
ΒΑΛΆΛΝΤΊΟΝ ΤἈΠΆΡΑΥΤΟΩ" 
ΜΗΙΤΗΡΆΝΜΗ δ ἈΣΞΙΟΟΓΆΡΟΕΡ 
δλΕΥΤΤΟΔΛΗΜΑΆΓΑ. ΓΑ ΤΗΟ ΤΟΥΜΙΟ 
ΚΟΜΗΔΕΝΆΑ. ΘΟΥΛΧΥΤῸΥ 
ΚΑ ΓΑΤΤΉΝΟΛΟ, ΗΜΘΤΆΒΕΟΝΕ 
ἈσΟΠΆΟΘΗΟΘΑΙ ' ΤΆἈΙΘΞΟΙΚΙΆΟ 

ΡΙᾺ (Πιοηνιλλνοι 10 ΕΙΟΟΙΚΙΆΝ᾽ 
ΙἸΆΝΕΘΙΟΕΡΧΗΟ ΡΙΓ ΙΚ Ἰδιοσηνιαν πο 
ΘΆΠΡΩΟΤῸΝ ἈΙΝΕΙΟΕΡΧΘΟ 
ἈΕΓΕΤΆἌΙΘΙΡΗ ΘᾺ Κλοχο 
ΜΗΤῸΩΟΙΚΟ) ΤἈΑΙΥΜΆΟΕΘΟ 
ΤΟΥ ΤΩ ΚΆΙ 1Ὁ ΘΙΕΤΑ. ΤΓΆΠΑΆ. 
ΕἈΝΗΘΚΘΙῪΟ ΡΑΤΊΘΕΜΟΝΑΆ. 
ΕΙἸΡΗΝΗς᾽ 6ΠᾺ ὙΜΙΝ᾿ ΚΆΙΘΘ 
ΝΜΑΤΠΤΑΎΥΌΘΤ ἈΙ ΡΑΠΕΥΘΕΤ ΑΙ ΓΟΥῸ 
ΕἸΤΑΥΤΌΝΗΘΒΙ ΕΝΧΥΓΗΆΟΘΕ 
ΡΗΝΗΥΜΟΝ᾿ 90 ΝΜΙ ο΄ ΚΑΟΆΕΓΕ 
ΕἸΔΕΜΗΓῈ ΤΆἈΙΧΥΤΌῸΟΙΓ᾽ 
ΗΘΙΡΗΝΗΥΜΩ ΗΓΓΊΚΕΝΕΦΥ 
εφΎμλολνα ΜΆΑΟΘΗΒΆΟΙΆΙΆ. 
[Κ]ΊΆΜΎ οι" ΤΟΥΘΥ" 


[ΙΕ (ΟἸΝα Υ ΓΗΔ ΕΗ 25 ΡΙΔ. ΕἸβεηνλανιπολις 


39 ΕΝΑΝΟ. υὺῪ0. Χ, 8 --ς 10. 


1 


1 


40 


ΕΙΟΕΡΧΗΟΘΆΙ 
κυ Μμηλοχοω, 
ΤἈΑΙΥΥΜΆς: ασαλὰ 
ΘΟΝΤΈΕΈΟΘΙΟΤΆΟΘ 


ΠἈΑΑ.ΟΓΡΙΧΟΛΥ ΓΗς 


ΘΙΤΆ ΤΕ ΚΑΙ ΤῸ 
ΚΟΝΙΟΡΤῸΝ 
“ΤΟΝΙΚΟΆΆΗΘΘ 
ΤἈΗΜΙΝΘΙ ΤΉΟΘ 
ΤΤΟΆΧΆΙΟΟΥΜΟΣ) 
ΕἸΟσΤΟΥΌΠΟ 
ἈΜΣΧΟΆΧΤΤΟΜΆΟ 
ΟΟΜΕΘΆΎΥΜΙ.. 
ΠΆᾺΆΗΝΤΟΥ ΤΟ 
ΓΙΝΩΟΟΚΕΤΤΑΙ 
ΟΤΊΙΗΓΓΊΙΚΕΝ 
ββρυμλοηξὰ 
ΟΛ ΓΤΟΥΘῪ 
ΕΓΩΟΥΜΙΝΟΤῚ 
ΓΟΟΆΟΜΟΙΟ 

ΕΝ ΤΤΉΗΜΕΡΑ 
ΕΚΘΙΝΗΆΝΕ 

Κ ͵ ΟΤΈΡΟΝ 
ΕΟΤΆἈΙΗ ΤΉΤΤΟ 
ἈΘΙΘΙΚΕΙΝΗ᾿ 


10 


15 


ἐ 


ΟΥ̓ΆΙΟΟΙΕ..... 
ΟΆΙΔ. ΟΤΊΕΙΕΝ] 
ΤΎὙΡΩΚκΑΙΟΙΓ ΔΩ] 
ΝΙΕΓΕΝΟΝΤΊΟ]Ί 
ΔΔΥΝΆΜΕΙΟ 
ἈΙΓΕΝΟΜΕΝΑΆΙ 
ΘΕΝΥΜΙΝ᾿ ΠᾺ 
ἈΔΣΔΙΆΝΕΝΟΆΚ 
κωικλιοπολω 
ΚΆΘΗΜΕΝΟΙ 
ΜΕΤΈΝΟΗΟΣ 
ἈΗΝΤΎΡΩ 
ΚΆΙΘΙΆΩΟΝΙ 
ἈΝΕΚΤΌΤΕΡΟ, 
ΕΟΤΆΙΕΝΤῊ 
ΚΡΙΟΘΙΗΥΜΙΓ 
ἉΟΥΚΑΦᾺΡ 
ΝΜΑΟΥΜΉΘΩΟΝσ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ͂ 
υΥγωώρθοιοκλν 
ΕὠΟΧΔΟΥΚΛΑΙΓᾺ] 
ΕἸΕΆΟΘΗΟΘΗ 


γι (δλκογωμυύμῳων) 


20 


ΕΥΑΝΟ. Γ0Ὁ, Χ, 10.--- 16. 


ΕΜΟΥ ἌΚΟΙΥΕΙ] 


1 


᾿ἹΠΟΙΝΗΡΟΥ. 
ΦΆΑΙΕΊΤΤΕΝΤΙΡΟΟ 


[ἈὙΤΤΡΟΥΌΤΙΟ 
[ΕἸΣΥΜΟΝΘΞΙ 
φιλον" καυο 
ΡΕΥΘΕΓΆΙΠΡΟΟ 
ΧΥΓΓΤΟΝΜΘΕΘΟΟ 
ΝΥΚΤΊΟΥΚΑΙ 
δρθιλυ τωφι 
ἈΕΧΡΗΟΘΟΝ 
ΝΊΟΙΤΡΙΟᾺΡ 
ΤΟΥῸ᾽ ΕΠΙΔΗ 
ΦιλοΟ ΠΆΡΘ 
ΓΕΝΕΤΌΕΞΟ 
ἈΟΥΤΙΡΟΟΜΕ 
κλιουκεχῳ 
οΟΠἈΡΑαθηοὼ 
ΧΥΤΩ᾽ ΚΆΚΕΙ 
Ννοσεοῶθε,. 
ἈΤΙΌΚΡΙΘΙΟ 
ΘΙΤΗ ΜΗΜΟΙ 
[Κ]ἸΟΙΤΟΥΌΙΤΆ. 
[]ΕΧΕ᾿ ΔῊ 
[ΗἩ]ἸΘυΡΆικειζλις. 
[ΤᾺ] ΚΑΥΤΆΤΙΆΙ 


10 


ἈΔΙΆΜΟΥΜΕ 
ΤΕΜΟΥΕΙΟΤΗῊ. 
ΚΟΙΤΉΝΕΙΟΓ 
ΟΥὙΔΥΝΆΜΑΆΙ 
ἈΝΧΟΤΆΟλΟΥ 
ΝΜΆΙΟΟΙ ἈΕΓΩ 
ὙΜΙΝΕικλιοΥ 
ἈΩΟΙΆΥΤῸῺ 
ἈΝΑΟΤΆΟΔΙΆ 
ΤΟΘΙΝΑΙΧΥ ΤΟ. 
Φιλον" δΔΙΆΓΕ 
ΤῊΝΆΝΑΙΔΙ 
ἈΝΧΥΤῸΟΥ 
εγερθιαλ 
ΟΙΧΥ ΓοΟαΣ 
ΧΡΗΖΘΙ᾿ 


κε ἰζαγωγυνμιν 


20 


ΕΥ̓ΔΝα. 100. ΧΙ, 4-9. . 


ἈΘΓΟ) ἈΓΓΕΙ 
ΓΆΒΚΑΙΔΟΘΗ 
ΟΕΤΤἈΙΥΜΙΝ: 
ΖΗΤΕΙΤ ΆΙΚΆΙ 
ΕὙΡΗΟΘΕΤ ΑΙ: 
ΚΡΟΥΕΤΆΙΚΑΙ 
ἈΝΟΙΓΗΘΘ 
ΓΆΥΜΙΝ 


εἰς 


ἸΤΆΟΓΆΡΟΑ ΤῸ 
ἉἈΔΛΔΟΜΒΆΝΕΙ᾽ ΚΑὶ 
ΟΖΗΤΩΝΘΟΘΥ 
ΡΙΟΙΚΘΙ᾽ ΚΑΙ ΤῸ) 
ΙΚΡΟΥΟΝΤΊΙΆΝΟΙ 
ΓΗΓΘΕΤΓΆ! 


᾿Π Ἰνλαλεαεσυμῶ 


.: 


3: 


12 


ΤΟΝΠΡΑΛΙΤῊ 
σΘΙΟΥΌΑΆΡΤΟ, 
ΜΗΆΙΘΟΝΕΤΙΙΙ 
ἈΦ ΟΘΙΑΎΤῸΩ 
ΗΙΚΔΗΙΧΘΥΝ 
ΜΗΧΝΤΉΧΘΥ 
ΟΟΟΦΡΙΝΘΙΤΙ 
λῳωσθιλυτω. 


ΕἈΟΜΟΟΜΝΜΙΆΓΓῚ'.... 


ΜΗ σΘΕι 
ΧΥΤΌΟΚΟΡρ 
ΔΤΙΟΝ᾽ ΘιοΥ 
ΜΕΙΟΓΙΟΝΗΡΟΙ 
ὙΠΠΆΡΧΟΝΤΘΟ 
ΟΙΔΛΆ ΤΕΔΟΜΑΆ 
ΤἈΆΧΓΆΘΑΆΔΛΙ 
ἈΟΝΆΙΤΓΟΙΟ ΓΕ 
ΚΝΟΙΟΥΜΟ 


10 


ΠΙΚΖ. 


ΡΚΗ 


ΕΛΆΝΩ. ΓΚ. ΧΙ, 10--- 16. 


ΟΓΟΩΟΜΙΆΆΧΔΛΧΟΝΙ]) 
ΟΠΗΡΟΕΙ ΣΟῪ] 
ΡΑΝΟΥΔΙΦΟΘΕΙ, 
ΓΙΙΚΆΑΔΛΔΟΓΙΟΝΤΟΙΟ 


ΟΣ ΙΓΟΥΟΙΝΆΓΥΤΟ 
ρικΞ Ι( ,Ἰηνεκελλλῳ 


ἈΜΟΚΝΗΙΟΝ 
ΚΛ Υ ΓΟΗΝΚΩ 
«ΦοΝ᾽ δ΄ῈΝΕ 
ΤΟΔΛΕΤΟΥΔΔΛΙ 
ΝΜἸΊΟΝΙΟΥΈσεκ 
ΘΟΝΤΌΟΟΘΘΆΆΣ. 
ἈΗΘΕΝΟΚΩ 
Φος: κλιβϑλυ 
ΜΆΟΆΧΝΟΙΟΧΆΟΙ" 
“ΓΙΝΕολ οσλγ 
“ΓΩΝΕΙΤΙΟΝ 
ΕΝΕΘΕΆΖΘΕΟΥᾺ 
ἈΡΧΟΝΤΊΤΟΩΝ 
ἈΔΙΜΟΝΙΩΝ 
ΕΚΒΆΛΧΛΆΧΕΙΓΆ 

ΘἈΛΙΜΟΝΙᾺΊ 

“ ΓΕΡΟΙΔΛΕΙΠΙΡΆᾺ] 
ΖΟΝΤ ἘΘ[ΘΗΝΉΟ]} 
ἸΤΆΡΑΥ ΓΟΓΥΈΖΗ]Ί 


“ΓΟΥΝΕΞΟΥΡᾺ ΕΚΕΆΧΆΟΥΟΙΝ 


ΝΟΥ ΧΥΤῸΟ ἈΑ ΤΟΥ ΤΌΚΡΙ 
᾿[[ΝΘΙ Ν εἰλωολυτω, ΤΑΥΜΩΟΝΆΥ 
ΤΆΔΟΆΝΟΗΜΆΑΆ ΤΟΙΕΟΟΝΤ ἊΙ" 
ΤἈΘΙΠΕΝΆΑΥ ΓΟΙῸ δ ΕἸ ΘΟΝ Δ ΑΚΤΎ 
ΠΆΟΆΧΒΆΟΙΆΟΑ. χωθυέγωεκ 
εφολυτηνλνα ΒΆΑΛ ΑΙ 
ΝΊΕΡΙΟΘΘΙΟΆΘ ΜΟΝΙΆΆΧΡΆΘ 
ΡΗΜΟΥ ΤΆΙΚΆΙ φϑλοενεφυ 
ΟΙΚΟΟΘΕΤΙΤΟΙ ι μἈοηκλοιλιλ. 
ΚΟΝΓΙΓΠΙΤΤΈΕΙ" ΤΟΥΘΥ ΟΤΆΝ 
ΕἸΔΘΚΑΙΟΟΆΊΆΑ. Ισχυροοκα. 
ΝΑ ΕΦθΆΎΓΟΝ ΘΟΠΆΙΟΜΙΕ "ἵ 
ἈΙΕΜΕΡΙΟΘΗ ΝΟΟΦΥΆΆΧΟΟΗ 
ΠΩΟΘΟΤΆΘΗ ιδ “ΓΗΝΘΑΥ ΓΟΥ 
ΟΕἸἾΓΆΙΗΚΆΟΙΆΙΆ ΧΥΆΗΝ᾿ ΘΝΝΘῚ 
ΧΥ ΤΟΥ ΟΤΊΧΕ ΡΗΝΗΘΟΤ ἌΙ 
ΓΕΤ ἈΙανεαθὰ ΓΧΥΤΙΆΡΧΟΝ 
ΖΕΕΟΥΆΕΚΒΆΛ. ΤΓΑΛΧΥΤΟΥ ΕΠ 
ἈΝΜΕΤΆΔΆΑΟΜΟ 20 ΔΟΘΟΪΟΧΥΡΟΤῈ 
ΝΙΆ δἰλεεγῷ ΡΟΟΛΧΥΤΟΥΕ 
ΕΘ νεθβεαλΖεεουύὰ ἸΤΕΆΘΩΝΙΝΙ 
εκκελλαλτλλὰαλὶ ΚΗΟΙΆΥΓΓΟΝ 
ΜΟΝΙΆ ΟἸΥΪΟΙ ΤΗΝΙΠΆΝΟΙΤΑΙ 


ὙΜΩΝΕΝΤΊῚΝΙ 90 ἈΝΑΥΓΟΥΆΙΡΙ 


13 ΕἘνάνο. κῦσ. ΧΙ. 10-- 99. κ“" 


ΕΦηξεπεηι ΟΙ ΖΟΝΤ᾽ ἈΘΘΟΆΦΩ 


ΘΙ᾿ ΚΑΙ ΓΑ ΟΚΥ ΜΕΝΟΝ᾽ ΚΆΜΚΕ 
ἈΛΛΑΥΓΤΟΥ ΔΙΑ. ΚΟΟΜΗΜΕΝΟ. 
Δ ΟΟΙΝ᾽ ΟἽ ΓΕΙΤΟΡΕΥΘ 
ΜΗΦΝΜΕΤΕ ᾿ ᾿ΓΆΒΙΚΟΠΑΆΡΆΛΙΆΜ]Ι 
ΜΟΥΙΚΑΓΕΜΟΥ ΚἈΝΙΕΙΤΤἈΘ ΤΕ 
ΕΟΤῚΝ᾽ ΚΆΙΟ ΡἈΠΝΆΠΟΝΗ " 
ΜΗΟΥΝΆΓΩ ᾿ΟΤΕΡΆΘΑΥΤΟΥ 
ΜΕΤΈΜΟΥ ΙΚ(ἈΙΘΙΟΘΆΘΟΝ 
ΟἸΙΚΟΡΤΊΖΕΙ᾿ 10 ΓΆΙΚΆΤΡΟΙΚΘΙ 

ΡᾺ ΧσΙΡἈΝΤΌΛΚΑ. Εἰ(ΕΙ΄ ΚΑἈΙΓῚΝΘ 
ΘΆΡΙΓΟΝΤΝᾺ ΓΑΙΓΆΘΟΧΑΆΤΆΑ. 
ΘΞΕΆΘΗΘΚΤΟΥ ΤΟΥἈΝΟΎΥΈΚΘΙ 
ἈΝΟΥΔΙΕΡΧΘ ΝΟΥΧΘΙΡΟΝΆΑ. 
ΤΑΙ ΝΥ Ρῶ, 15 ΤΟΝΠΡΟΣ)ΤΓΟ) 
ΤΟΠΟΩΟΝΖΗ ΡΧᾺΧ (Ἰγενε Τολ 
ΤΟΥΝΆΝΑΆΤΙΆΥ ΕΝΤΤ ΩΛΆΕΓΙΝ 
ΟΙΝ᾽ ΚΟΜΗΘΥ ἈΥΓΟΝΤΆΥΤᾺΑ 
ΡΙΟΚΟΝΆΕΘΓΕΙ ΕἸΤΆΡΆΟΛΧΤΊΟ 
ὙΠποστβαγῳ 0 ΓΥΝΗΦΩΝΗ͂, 
ΘΙΟΤΌΝΟΙΚΟ ΕΙἸ(ΤΟΥΌΟΧΆΟΥ 
ΜΟΥΌΘΕΝΘ ΘΙΤΕΜΑΥ ΤῸ 
ΣΗΆΘΟΝ᾽ ΚΚἈΙ ΜΆΚΆΑΡΙΆΗΚΟΙ 
Εεσελθῶν οΥ ἈὉΔΧΗΚΆΟΓΆΟΑΣ. 


Γ᾿ ΟΙΚΚΕΙΟΧΟΆΑΔ. 20 Οσλοςε᾽ ΚἌΌΜΑᾺς 


11 ΕΝΑΝΟ. υὔσ. ΧΙ, 29 ---91. 


ΚΟΜΕΤΑ ΤΑΥ͂ ΓΆᾺ ΧΕΟΤΉΟΘΙΕΦα 


ΜΗΕΧΟΝΤῸῺΝ ἈΗΟΥΜΩΟΩΝΙΤΆ 
ΠΕΡΙΟΟΘΟΝΤῚ ΟἈΙΗΡΙΘΜΗ͂. 
ΠΟΙΗΟΘΆΙ ΤᾺ ΜΗΦΟ 
ΟΣ λΘΥ ΒΕΙΟΘΑΙ ΤΠῸῸᾺΣ 
ΜΙΜΤΙΝΆΦΟ ἈΦΝΟΤΡΟΥΘΙ 
ΚΗΘΗΤΤἈΙ Φο ΟΝΔΟΆΦΕροτΤ ἈΙ 
ΒΗΘΗΤ ἈΥΙ ΤῸΝ Ἀογωλθυμγ 
ΝἸΕΓΆΑΓ ΓΟΆΠΟ ΠᾺΆΘΟΟΘΆΝΟΜΟΘ. 
ΙΞΞ«[1ΠΤΠῚΝΆΙΕΧΟΝ 10 ἈΟΓΉΟΙΕΝΕΜΟΙ 
“ῬΓΧΕΞΣΟΥΟΙΆΝΕΜΝΙ ΕΜΊΤΡΟΟΘΕΝ 
ΒΆΆΧΕΘΙΝΕΙΟΓΕ ΤΟΝΧΆΝΟΝ 
ΕΝΝΆΝ᾽ ΝΆΙᾺΘ ΙΞΙὟὀΛΟιΙοΥ ΤΟΥ Ὰ. 
ΓΩΟΥΜΙΝΤΌΟΥ ΘΡΩΠΟΥΌΜΟ 
᾿ΓΟΝΦΡΟΒΗΘΗ Ιιδ ἈΟΓΗΟΘΙΕΝΑῪΥ 
ΓΙ ΟΥ̓ΧΙΠΕῚ ΤὌΘΜΠΡΟΟ 
ΓΘΟΤΡΟΥΘιΆ ΘΕΝΊΓΩΟΝΑΆΓ 
ΓΙΩΟΧΕΙ ΓΆΙΆΘΟΣ. ΓΕΧΩΟΝΤΟΥΘΥ 
ΡΙΩΝ ΥῸ᾽ ΚΆΙ ΡΚΙΞ (δλελρνηολμε 
βνεξλύτω 20 ΝΟΟΜΘΕΟΝΩ) 
ΟὙΥΚΘΟΤῚΝΕ ΠΙΟΝΓΩΟΝΆΝ 
ΓΙΆΘΆΗΟΜΕ θρώπωνΝ 
ΜΟΝΕΝΙΟΤΤΙ ἈΠΆΡΝΗΘΗ 
ΟΝΤΤΤΟΥΘΥ σΕ ΤἈΝ. 
ἈΧΧΆΚΆΙΆΥΤΡΙ 25 ΤὨΝΑΆΓΓΕΛΟΩΣ. 


ΓΟΥΘῪ 


ἘΝΑΝΟ,. {0 ΧΙ, 4---9. 


δ. 


ΡΗΖ Ινλη ΤἸΆΘΟΟΘΕΡβΙ ΡΝΊΘ (" ΙΕΝ ΕΤΊΟΆΛ᾽ 


ἈΟΓΌΝΕΙΟΤΟ,. “ΓΩΕΘΚΤΟΥῸΟ 
ὙἹΟΝΤΟΥΆΧΝΟΥ χλαου υλ λοι. 
ἈΦθθησεῦλι ἈΕΘΙΠΕΤῸΛΆ. 
λα Τῶ ΤΩ ΛΕ δ λεαφώμου 
ΕἸΟΤΟΆΓΙΟΝ ΜΕΡΙΟΆΟΘΆΙ 
ΤΙΝ ΧΒΆΆΧΟΦΗ ΜΕΤΕΜΟΥΤῊΗ. 
ΜΙΗΟΆΥΛΝΤΊΟΥ ΚἈΑΉΡονοληκι 
ΚἈῬΕθηοΒ (λείκξειπεν 
ΤᾺ ΟΥΆΝΔΕ ιο ἈΥΓΓΩΆΧΝΕΊΊΟ 
ΡΜΗ προοφερῳ ΜΕΚΆΑ ΤΤΕΟΤῊ 
ΟἸΙΝΥΜΆΟΘΕΙΟ ΟΕΝΙΙΚΑΧΟΤΗ͂. 
Ο ΓΧΆΘΟΟΥΝΆΓΩ ΗΜΕΡΙΟΤῊΝ 
ΓΧΟΚΑΥΓΧΟᾺΧΡ ἐφυμᾶς: εἰ 
ΧΧΑΟΚΆΓΓΆΘΕ ι ΠΕ ΔΕΠΡΟΟ 
ΣΟΥΟΙΆΟΘΟΜΗ ΧΥΓΟΥΘΟΡΆΤΕ 
ΜΕΡΙΜΝΗΟΘΗ κυφυλλοσθο 
ΤἈΙΠΟΩΟΗΓΙ ΘἈΆΙΆΠΟΓΙΆΘΗΟ 
ἈΠΟΧΟΓΉΟΘΗΟΘ ΠΆΘΟΝΕΞΣΙΆΟ 
ΘᾺ Η ΓΙΒΘΙΗ 20 ΟἿΙΟΥΙΚΕΝ Γὼ 
ΓΆΙ ΤΟΓΆΡΑΆΓΙ ο΄ ΠΕΡΙΟΟΘΥΕΓ, 
ονπνιλλιλλὰ ΨΤΙΝΙΗΖΩΗΆΣΥ. 
ΞΕΙΥΜΆΟΘΕΝ τς ΤΟΥΕΘΙΚΤΩΝ 
ἈΥΓΓΗΤΉΩΡΑ ὙΠΆΡΧΟΝΤΟΣ. 


ἈΆΙΕΙΠΙΝ᾿ 80 ΧΥΤῸῺ 


10 ΕΥΝΑΝα. {Ὁ ΧΕΙ, τὸ --ῷ 18. 


[ὉΤ]ΠΗΡΑΟΥ 
[λΟ]ΚΕΙ ΓἈΙΟΥῸ 
[ΓΙΟΥΆΝΟΥῈΕΡ 
[Χ]ΊΕἾΤ.΄ ΘΙΠΕΝ 
[λ]ἸΕΟΠΕΎΡΟΟ 
ΚΕΙΠΡΟΟΗΜΆΟΘ 


ΤΗ ΜΠΙῈἊΆΡΑ ΒΟΆΧΗ 


ΓΧΥΤΗΝΆΘΓΕΙΟ 
ΗΙΚΔΙΠΡΟΟΙΠΑ, 
ΤΆΟ᾽ ΕἸΠΕΝ 

Ὁ βοκοτιολρα 
ΘΟΤΊΝΟΓΙΠΟ 
ΤΌΟΘΟΙΚΟΝΟ 
Μοοκλίῷρο 
ΝΜΙΜΟΟΟΝΚΆ. 
“ΓΆΘΤΉΗΟΙΟΙΚΟ 
ΘΓΗΓΤΉΘΘΕΡΑΆ. 
ΠΙΆΟΛΥ ΓΟῪ 
ΤΟΥ ΙΔΟΝΆΙ 
ΧΥΟΙΟΘΝΙΚΆΙ 
[]|Ιω ΤΟΟ ΤΟῸΜΕ 
ΓΓΊΡΙΟΝ᾽ ΜΆΚᾺΆ 
βηοσολούλος 
[ἘΚΊΕΙΝΟΟΘΟΝ 
[ελϊθωνοκὸ 


ὃ ΡΜΝΝΨ ς 


ἘΧΑΝΟ. Κ΄. ΧΗ. 40--- 46. 


ΧΥΓΟΥΘΥΡΗ 
ΟἸΠΟΙΟΥΝΤΆΑ. 
ΟΥ̓ΤῸ ς᾽ ἌΧΗ 
Θῳωοσλεγωγ 
ΜΙΝΟΤΊΕΙΤΙ 
ΠΆΟΙΝΤΡΟΙΟ 
ὙΠΆΡΧΟΥΟΙΝ 
ἈΥΓΟΥΚΑΆ ΓΑ. 
ΟΤΗΟΘΟΙΆΎΥΓΓΟΝ 
ἈΝΑΆΈΕΘΙΠΗ 
ΟἈΟΥ ἌΟΟΕΚΙ 
ΝΟΟΘΕΝΤΤΗΚᾺΡ 
ΔΙΆΛΧΛΥΤΟΥΧΡΟ 
ΝΜΙΖΘΙΟΚΟΜΟΥ 
ΕΡΧΘοθλικλαι 
ἈΡΣΗΤΆΙΥΓΤΥ, 
ΤΙΝ ΓΟΥῸ 
σὸν το ον το 
ΠΤ λιοιᾺο 
ΘΟΘΙΘΙΝΤΤΕῈ 
ΙΚΆΠΙΝΕΙΝ 
Ι“ΙμΜΘΘΥγΟ 
Ι(ΞΕΟΘΆ΄Η5Θι 
ΟΚΟΤΟΥΛΔΟῪ 
ἈΟΥΕΚΙΝΟΥ 


ΘΝΗΜΕΡΧΗΟῚ, 
ΠρΡοολοκὰ 
καανρληΟΥ 
ΓΙΝΩΟΚΘΙΚΆΙ 
ἈΙΧΟΤΤΌΜΗΟΙ 
ΧἈΥΤΌΝ᾽ ΚΑΙ ΓΟ 
ΜΕΘΡΟΟΛΧΥ ΤΟΥ 
ΜΕΤΆ ΤΩΝΆΠΙΟ 
ΤΟΝΘΗΟΘΙ: 


Ρν6 (Θκεινοολεο 
ἈΔἈΟΥΛΧΟΘΟΓΝΟΥῸ ΗΔΗΧΝΗΦΘΗ 


18 


ΤΟΘΘΧΗΜΑΆΤΟΥ 
ΚΥΕΛῪΥ ΓΟῚ, 
ΚΞἈΔΙΜΗΕΤΌΙΝΊΑΆ. 
ΟΑΟΜΗΔΕΠΟΙ 
ΗΟΧΟΠΡΟΟΤῸ 
ϑθαλημλλυύγοὺυ 
ἈΛΧΡΗΟΘΤΆΙΠΤΟΣ 
ἈΧΟ᾿ ΟΔΕΜΗ 
ΓΝΟΥΌΠΟΙΗ 
ΟΧΟΛΘΑΆΞΙΆΤΙΆΗ 
ΓΩΟΝΙΆΆΡΗΘΘ 
ἜΧΙΟΆΧΙΓΆΘΟ 
ἈΝΤΊΛ ΕΘ 
ἈΟΘΗΠΟΛῪ 


ΠΟΧΛΥΖΗΓΓΉΘΗ]Ί 
σΘΤἈΙΠΑΓΆΑΥ ΓΟΥ] 
ΚἈΑΙΩΠΆΡΕΙΘΕΝ]) 
“ΓΟΙΠΤΟΛῪ. Τ|6] 

ὃ ΡΙΟσσαΣ ΓΕΡΙΟΝ] ἢ 
ΧΙΤΗΟΘΟΥΌΟΙΝΙ) 
ἈΥΓΤΌΝ᾽ ΠῪΡ 

ΡΠ. ΕἸλϑονεξάλειν 

ΕΙΟΤΗΝΡΙΓΗΝ 

ιυ Ι«να΄ ΓΙ ΘΘλῴΕι 


ΒἈΠΤΊΙΟΜΆΔΛΕ 
ΕΧΩΒΕΆΙΤΤῚΟ 
ΘΗΝΆΙ ΚΠ ΘΟ 
ιὖ ΟὙΝΕΧΟΜΆΙ 
ΕὩὐΟΟΤΟΥ ΓΕΆΘΟΘ᾽ 
ὃ ὁκευεοτΊει 
ΡΗΝΗΝΙΤΙΆΡΕ 
ΓΕΝΟΜΗΝΔΟΥ 
ι ΜΑΙΕΝ ΤΉΓΗ᾽ 
ΟὙΧΙΆΘΓΟΣΥΥΜΗΝ]) 
ἈΧΑΧΗΜΛΟΆΜΙΕ]) 
ο΄ ΡΙΟΜΟΝ [ΘΟΟΝ] 
ἈὉΓΆΧΡΑΠΟΙΓΤΟΥ 
"ἢ ΝΥΝΠΕΝΙΤΈΕΝ]) 


ΕΝΆΑΝα. κι. ΧΗ. 40---δ.. 


1 


νος. ΟΘΆΙΆΕΙ 
[εφαίγωμεν 
[ἘΝ] ΤΙΟΝΟΟΥ 
[ΚἈΟ]ΕΤΤΙΟΜΕΝ 
[ΚᾺΠ]ΕΝ ΤΓΆΙΟΠΆΆΣ. 
[ΤΕ]ΔΙΘΗΜΩΝ 
[ΕἸδυλᾶξας: 
ἈΙΕΡθιλ εγὼ 
ὙΜΙΝΟΥ͂ΚΟΙ 
ΔἈΑΙΤΟΘΕΝΕΟΤἍΆΙ 
ΧΙΠΟΟΤΉΤΕ 
ἈΠΕΜΟῪΎΤΙΆΝ 
ΓΘΟΕΡΓΆΤΆΙ 

ἈΟΔ ΙΚΙΆΆΘΕΚΕΙ 
εστλιοκλλγ 
ΘΜΟΟΙΚΑΙΟΒΡΥῪ 
ΓΜΟΟΤΏΝΙΟ 
ἈΟΝΤῸΩΝΙ 


(Οὐ γχανοψηοθϑαι 


49 


[ἈΕΙΡΑΑΜίκλΟΣ, 
[ἈΚΙΚλΚοκ᾿ 


[ΚΑΠΠΆΝΤ ἈΟ ΓΟΥῸ 


ΠΠρΡΙΟΦφητλο 


[ΒΝ ΤἸΗΒΚΆΟΙΆΙΑ. 
[ΓΟΥΘῪ ὙΜλςο 


ΕΥ̓ΑΝΕ6. δῦὕ6σ. ΧΙΙΠΙ, 36---81. 


10 


18 


ΡΌΓ 


ἈΘΕΘΚΕΆΧΆΧΟΜΕ 
ΝΟΥΌΘΞΣΩ᾽ 
ΙΚ(ΔΟΗΞΟΥΌΙΝ 
ἈΠΟΆΧΝΑΤΌΛΟΩΣ 
ΚΟΛΔΥΌΟΜΟ, 
ΚἈΑΙΛΙΠΤΟΒΟΡΡᾺ 
ΚΞΟΝΟΤΟΥ 
Ξ“ἈΝΆΚΛΧΗ 
ΘΗΘΟΝΤΤΆΙΕΙ 
“ΤΗΚΆΟΙΙΆ ΤΟΥ 
ΘΥῪ κλαηνλου 


.ΟΙΝΕΟΧΆ.-ΤΓΟΙ 


ΟΙΘΒΟΟΝΤΓΆΙ 
ΠΡΩ ΤΟΙ" καὶ 
ΘΕΙΟΙΝΠΡΩ 
ΤΌΙΟΙΕΟΟΝ 
ΤΆΙΘΟΧΆ ΓΟΙ 


Ροκ. ΝΑ Ύ τη τὼ 


ΡἈΠΡοοΗλΘσ, 
ΤἸΝΘΟΦΆΡρι 
ΟἈΙΟΙΆΕΓΟΝ 
ΤΕΟΛΥΤΩ" Ε 
ΣΘΆΘΕΚΆΜΠΤΟ 
ΡΕΥΟΥΈΝΤΕΥ 
Θενοτιηρώδλης 


ΘΕΆΙΟΘΆΤΠΟ 

ΙΞΚ ΤΙΝΆ ΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝΆΑΎΥ ΤΌΙΟ 
ΠΟΡΕΥΘΕΝ 
ΓΕΟΘΕΘΙΠΆ ΤΕΤῊ 
ἈΧΩΠ͵ΕΚΙΓΑΥ 
“ΓΗΙλογεικκλλ 
ἈΩΔΆΙΜΟΜΝΗΆ. 
ΙΚΞἈΡΗΙΆΌΟΘΙΘΕΙΠΙ 
ΤΕΧΩΟΘΗΜεΕρΟα,. 
ΚΑΙΧΎΡΙΟΝ᾽ ΚΆΙ 
ΤΉ ΤΡΙΤΗΤῈ 
ἈΙΟΥΜΆΛ ΓΙΆΗ͂ 
ΔἈΘΙΜΕΘΟΗΜΕ 
Ρονκλιλυριό, 
ΚΞ,(ΓΤΉΕΧΟΜΕ 
ΝΗΠΟΡΘΎΕΟ 
ΘΆΙ ΟΤΙΟΥΚΕΙ 
ΔΕΧΘΕΤΆΙΠΡΟ 
Φηττηνάπῳ 
ἈΘοθλιεσω 


Ι0 


18 


ΤΆᾺΓ᾽ ΚΙΆΙΆΙΘΟ] 
ΚΒΟΧΟΥΌΟΙΆ ΓΟῪΌῸ] 
ἈΠΕΟΤΆΓΑΆΜΕ] 
ΝΟΥῸΠΡΙΟΟΛῪΊ 
ΤῊΝ ἸΤΟ[ΟΆΚΙΟ] 
ΗΘΕἈΆΗΟΆΜΓΕΙΤΙ]) 
ΟΥ̓ΝΑΞΑΙΤΊΙΆ ΤΕ] 
ΚΜἈΟΟΥΌΟΝΤΊΡΟ]) 
ΤἸΤΟΝΟΡΝΙΟΤΗῊ 
ΕἈΛΥΤΉΟΝΟΟ 
ΟἸΙΆΝΥΤΙΟΤΆΟΘ 
ΓΓΓΕΡΥΓΆΟΚΑΙ 
οὙὐκηθδληολ 
ΤᾺ ἸΔΟΥΆΦΙΘ 
ΤἈΥΥΜΙΝΟΟΙ 
ΚΟΟΥΜΩΝ᾽ 
ΘΓΩΔΕΥΜΙΝ 
ΟΥὙΜΗΙΔΗΤῈ 
ΜΕΘΟΩΟΘΘΙΠΤΗ 
ΤἈΙΘΥΛΧΟΓΙΗΜΕ] 
ΝΟΟΘΟΕΡΧΙΟΜΕ] 


ΙΧΗΜ᾿ ΝΟΟΘΕΝΟΙΝΟ] 
ΡοΕ χημιχημηλ ΜΆΤΙΚΥ 

ΤΟΙ ΤΙΝΟΥΌΆΣΧ ρΡος «ζ )ΕΓΕΝ [Ε ΤΟΌΕΝ] 

ΤΟΥΌΠΡΟΦΗ 2 ΓΩΘΆΑΘ.....ὕος 


80 ΕΝΑΝΟ. Εὔς6. ΧΙΙ, 81---ΧιΙνΝ 1. 


4 


51 


ΧἈΥΤΓΟΙΆΝΤΙΚΆ 
ἈΕοΟΙΝΝ ΟΕ 
ΚἈΑΟΓΕΝΗΤ ΑΙ 
ἈΝΤΆΠολοωυ 
ΜΆΘΟΙ Ἄλλο 
ἈΝΠΟΙΗΘΟΔΟ 
ΧΗΝΚΆΛΧΕΘΙΠΤΟΩ 
ΧΟΥῸ᾽ ἈΝΆΤΗ 
Ρογς ΧωλοΟΥῸ 
ΤΎΦλουο 
ΚΑΙΜΆΚΆΡΙΟΟ 
ΕΟΗΟΤΊΟΥΚΘ 
ΧΟΥΌΝΆΝΤΑΆ 
ΠΟΔΟΥΝΆΙΟΟΙ 
ἈΜΤΆΠΟΔΟΘΗ 
ΟΘΤ ἈΙΓΆΡΟΟΙ 
ΕΝ ΤΗΆΧΝΆΟΤΆ 
ΟΙἸΤΩΝΙΚΆΙ 
ΟΝ ἈΚΟΥΌΆΧΟ 
ΔΕΤΙΟΤΩΝΟΥ. 
ἈΝΆΚΘΙΜεΕεΝΕΟΣ. 
ΤἈΥ ΤΓΆΘΙΠΕΝ 
λυτῶ ΜΆΚΑ 
ΙΟσοστΊοφὰ 
ΓΕΤ ἈΙΆΡΤΟΝ 


10 


18 


τι τας- τακαττακω " υπικατπκυς πων το τοστανσασεμαν, 


ΡΙΤᾺ 


Θ᾽ 


ΕΥΝΑΝΟ. υὕσ. ΧΙΝ. 19 -- 18. 


ΕΝΤΉΒΛΟΙ 
ΤΟΥΘΥ᾿ 
ἈΘΘΙΠΕΝΑΓ[Υ] 
ΤΟΩΣΧΝΟΟΤΊΟ[ΕΙ) 
ΤΤΟΙΕΙΤΤΝΟ 
ΜΕΓΆ-" κΆιεκα. 
ἈΘΒΟΘΝΠΟΛΛΔΙΟῪΌῸ]) 
ΚΑΟΛΙΠΕΟΤΊΆΕΙΝ] 
ΤΟΝ ΔΟΥΧΟΝ 
ἈΥΓΤΟΥΤΉΩ 
ΡΆ ΤΟΥ ΔΙΠΝΟΥ 
ΘΙΤΤΙΝ ΓΌΙΟ 
ΙΞΕΙΚΆΉΜΕΝΟΙΟ 
ΕΡΧΘΟΘΑΙΟΤῚ 
ΗΔΗΘΤΌΙΜΑΆ 
ΘΙΟΙΝ᾽ ΚΆΙΗΡ 
ΣἈΆΝΤΤΟΆΧΠΟΜΙ 
ἈΟΠΆΝΤΈΕΟΙΤΑ. 
ΡἈΙΤΊΟΘΆΙ 
ΠΡΩΤΌΟΘΙ 
ΠΕΝΆΥΤΓΩ 
ἈΓΡΟΝΗΓῸ 
ΡΆολ. καιαχῳ 
ἈΝΆΓΚΗΝΕ 
ΣΘΆΘΘΙΝΙΔΙΕΙΝΊ 


ἈΥΤΊΟΝ] 


18 


[ΕἸρωτοα οτος ΘΠΙΕΝ ΩΛΟΥ 


[ΒἸΚΕΜΘΙΤΆΡΗ ἈΩΛΥΓΟΥῈΕ 
ΓΤΡΗΊΜΕΝΟΝ: ΣεαΘα ΓΆΧΕΘΩΟ 
Π« ἈΙΕΤΈΡΟΟΘΕΙ ΕΙΟΓΆΟΠΆΛ ΤΊ 
ΠΕΝΖΘΥΓΗ ᾿ ἈΟΙΚΡΥΜΧΟ 
ΒΕΟ(ΦΟΝΗΓΌΡΑΆ ΓΗσπολεῶς 
ΟἈΠΕΝΤΈΕΙΚΑΙ ΚΑΥΤΟΥΟΙΤΤῸῺ 
ΠΟΡΕΥΌΜΆΙ ΧΟΥῸΌΚΆΙΆΝΑ. 
λοκιμλολιλΥ ΓΙΡΟΥΟ᾽ Κλιχῳ 
ΤἈΕερωτῶσεα ι ΧΟΥσ᾽ ΚΑΙ ΤῚ 
ΘΧΕΜΒΘΙΤΆΡΗ φλογς' βιολ 
“ΤΉΜΕΝΟΝ ΓΆΓΕΩΔΘ 
Ιζωιετερος ἰζλιειπενολου 
ΕἸΤΕΝΓΎΝΆΙ ἈΟΟΚΕΓΕΓΌΝΕ, 
ΚἈΑΕΓΗΜΆΚΑΙ ιδ ΘΟΕΘΙΠΕΤΆΞΑΧΟ 
ΟΝ ΤΟΥ ΤΟΌΟΥ ΚΑΟΕ ΓΙ ΓΟΠΟΟ 
-ἈΥ̓ΝΆΜΆΙΘΆΘΘΙ ΕΟΓΙΝ᾿ ΚΑΊΕΙ 
Ιζ οπλράᾶγενο ΠΕΝΟΚΌΠΡΟΟ 
Μενοοολοὺ ΤΌΝΔΟΥΆΧΟΝ 
ἈΟΟΘΆΠΗΓΓῚ 0 ΕΣΘΆΘΕΘΙΟΓΆΟ 
ἈΘΒΝΤΌΏΝΚΩ οἈΟΥοκΚΆ ρα 
᾿ς ΑΥ̓ΤΟΥΤΑΥ ΓΑ. ΓγΜΟΥΟ κὰκ "Ὁ 
Ἰ οτεοργιο ΜΆΓΚΆΘΟΝΕΙΟ 
ΘΕιοοοικο ΕἌΘΘΙΝ᾽ ΙΝΆΓΕ 


ἈΘΟΠΟΓΗΟ 25 ΜΙΟΘΗΜΟΥῪ, 


δῷ ΕΝΑΝΟ, 16, ΧΙΥ, 18 --- 93. 


Οοοικος᾽ ἈΘΓῺὼ 
ΓΆΡΥΜΙΝΟΤῚ 
ΟΥ̓ΔΕΙΟΎΓΩΝ 
ἈΝΑΡωώΝΕκθι 
ΝΜΩΟΝΤῸΝΚΕ 
ΚΑΗΜΕΝΟΩΝ 
ΓΕΥΘΕΤΆΙΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΘΙΠΝΟΥ 


ΡΠΕ ( ὙΝεπορευ 


ΟΝΤΌΛΟΕΛΥ ΤΩ 
ΟΧἈΑΟΙΠΟΆΔΛΟΙ 
κἈΙ ΤΡΆΦΙιοῪ 
ΘΙΤΕΝΠΡΟΟ 
ἈΥΓΟΥΟΘΒΙΤΊΟ 
ΕΡΧΕΤἌΙΠΡΟΟ 
ΜΕΙΚΙΟΥΜΙ 
ΟΘΙΤΌΝΠΡΑᾺ 
ΘΑΥΤΟΥΚΆΙ 
ΤΗῊΗΝΜΙΡΆΚΑΙΤΗΉ. 
ΓΥΝΆΜΝΚΑΚΑΙ 
ΤἈΓΓΕΚΜΝΆΚΑΙ 
ΤΟΥΟΧΔθΆφΦουο 
κα Ἀλλ εκ 
φλς 6ΤῚ ΤΕ 

ΚΑΙ ΤΉΝΕΛΥ 


ΕΨΥΑΝΟ. ΠΕ000. ΧΙΝ, 28 --- 380. 


ΤΟΥΥΎΧηΝ 


ΟΥ̓ΔΎΥΝΆΤΆΙ 
ΘΙΝΆΙΜΟΥΜΆ 
᾿ς ΘΗΤΉς᾽ 
5 βῚΠΓ ] ΙΟΓᾺΡοσγμῶ. 
ΘθλωνΝ ΠῪΡ 


10 


ΓΟΝΟΙΚΟΔΣΔΟ 
ΜΙΗΟΘΆΙ ΟΥὟΧΙ 
ΠΡΩΤΌΝΚΆΘΙ 


ΟἈΧΟΥΉΦΙΖΘι 


ΤῊἨΝΑΆΠΆΝΗ, 
ΘΙΘΧΘΙΕΙΟΆΠΙΠΆΡ 
ΤΊΟΜΟΝ᾽ ΝᾺ 
ΜΗΠΟΤΈΘΟΝ 
ΤΟΟΛΥ ΓΟΥΘΕ 
ΜΕΘΆΙΟΝΚΑΙ 
ΜΗΙΟΧΥῸΝ 


᾿ΓΟΟΕΚΤΤΘΆΧΘ 


ΟΛΑΔΙΠΆΝΤΕΟ 
ΟἸΘΘΦΩΡΟΥΝ 
ΤΕΟΘΆΡΣΟΝΤ ΑΙ 
ΧΑΥΓΩΣΜΜΙΤΆ! 
ΖΙΝΆΘΙΙΟΝΤΤΕΟ 
ΟΤΙΟΥΤΟΟΟΑᾺΆ. 
ΘΡΩΙΠΟΓΗΡΣΆΤΤΟ 


ΟἸΚΟΆΟΜΙΝ 

λιοΥυκιοχγ 
ΟΕΝΕΘΙς-ΤΕΧΘ 
ΟἈ ἩΤΊΟΒΚΑΆ. 


ΟἸΆΘΥΟΠΟΡΟΥ 5 


ΟΜΕΝΟΟΕΤ ἊΙ 
ρΡῳωκλοιλθιοΥ, 
ΕΆΛΧΕΙΝΕΙΟΙΤΟ 
ἈΘΜΟΝ᾽ ΟὟΧΙ 


ΙΚΞἈΘΙΟΆΟΠΡΩ ἫΝ 


ΤΟΝΕΟΥΛΧΘΥ 

ΕΤΆΙΘΙ ΔΥΝΆ. 
“ΤΟΟΘΟΤῚΝ 

εν δειζΆχϑλλ. 
ΟἸΝΥΤΙΆΝΤΉΗ ιδ 
ΟΤΩΟΜΕΤΆᾺΑ. 
ΕΙΚΟΟΙΧΊΙΆΘΑ. 
ἈΦΟΝΕΡΧΟΜΒΘΕ 
ΝΟΩΘΙΤΑΥ ΓΟ 


(ΙΕ ΜηΗΓγθετῚ 80 


πορρωλύτου 
ΟΝΤΌΘΠΡΕΟ 
ΕἸΧΆΝΆΑΠΠΟΟΤῚ 
ἈΧΟΕΡΩΟΤΆΤΆΑΆ 
ΠΡΟΟΘΘΙΡΗΝΗ͂, 85 


ΙΝ 5 


Ρ.Δ. (ἡ γτώςουν 
ΠΆΟΘΞΥΜΟΩΝ 
ΟΟΟΥΚΆΠΟΤΆΟ 
ΓΟΕΤΤΑΙΤΟΙΟΕΧῪ 
ΤΟΥΥΤΙΆΡΧΟΥ 
ΟΙΝ᾽ ΟΥ̓ΔΛΥ͂ΝΆ. 
ΤἈΙΘΙΝΆΙΜΟΥ 
ΜΆΘΗΤΉΗ᾽ 

ΡΙΤΕ Ιζ , λοντολλλς 
ΘἈΝΔΘΤΟΆΛΧΛΆΧΟ 
ΜΩΡΆΝΘΗΕΝ 
ΤΙΜΆΡΤΎΘΗ 
ΠΕΤ ἈΙ ΟΥ̓́ΤΕ 
ΕἸΟΓΗΝΟΥ ΤῈ 
ΕἸΙΟΙΚΟΠΡΙΆΝ 
ΕὙΘΕΤΌΝΘΟ 
ΤΙΝ᾽ ασώξλλ 
ἈΟΥΟΙΝΆΑΎΥ ΓΟ 
ΟΕΧΩΟΝΟΤΑ. 
ἈΚΟΥΘΙΝΆΚΟΥ 
ΘΤῸ᾽ 

ρπς Ε]ςλνλ θλυύτῳ 
ΤᾺΝ ΤΈΟΘΕΓΓΙ 
ΖΟΝΤΈΟΟΙ ΓΕ 
ἈΘΦΟΝ ΆΜΚΔΟΟΙ 


54 ΕνΑΝα. ΚΕῦὕσ. ΧΙΝ, 80--κΥ, 1. 


[ΓΓΕΡΙΟΟγΐοςσ 
[ἈΤΤΕ]ΔΗΜΗΟΕ. 
[ΕΙΟΧΩΡΆΝΜΑΆ. 
[ΚΡΆΙΝ᾿ κΚΆυσιζει 
[λ]ΘΟΚΌΟΡΠΙΟΟ. 
[ΠΗΜΟΥΌΙΆΝ 
ΧΥΓΟΥΖΟΩΝ 
Χο τΤῶς᾽ 


οι ΠΙΜΗΟΆΝΤΤΟΚΟ 


δό 


ἈΘΑΥΟΥΤΙΆΝ 


ΤἈΕΓΕΝΕΤῸ 
ὉΜΟοΟΟΙΟΧΥΡᾺ 

ΚΑ ΓΑ ΓΓΉΝΧΩ 
ΡΆΝΕΚΘΙΝΗΝ. 
ΚΑΙΧΥ ΤΟΌΟΘΗΡΞᾺ 
ΤΟΥΟΤΈΡΙΟΘΑΆΙ. 
ΚΑΙΠΟΡΘΎΥΘΙΟ 
ΕΚΟΧΧΗΘΗΘ 
ΝΜΙΤΩΟΝΠΟΛΙΤῸ 
ΤῊἨΟΧΩΡΆΟΘΘ 
[ΚἸΊΕΙΝΗς᾽ ΚΆΙ 
[ΕἸπε θνλυ 
[ΤΟ]ΪΝΕΙΟ ΤΟΥ Ὸ 
[ἈΓΙΡΟΥΟλΎ ΤΟΥ 
[ΚΟ]ΟΙΓΙΝΧΟΙΡΟΥῸ 


(ς 


10 


18 


ΕΝΑΝΕΟ. ῦσ. Χν, 18 - ὶἱὸ. 


ΙΚἈΑΙΘΠΙΠΘΘΥΜΙ 
ΧΟΡ ΆΟΘΗΝΑΆΙ 
ΕΚ ΤΩΟΝΚΕΡΑΆ. 
ΤΊΝ᾽ ὍΝΗΟ 
ΘΙΟΝΟΙΧΟΙΡΟΙ 

ΚΞ ΑΟΥ ΔΙΌ Θ.Ἁ. 
ΔΟΥΛΎΥΤΩ 
ΙΟΕΧΥ ΤΟΝ. 
ΕἈΘΩῶΝΘΙΙΤΕΝ 
ΠΟΟΟΙΜΙΟΘΙ 
ΟΙΤΟΥΠΡΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙΟσσΘΥΟΥ 
ΟἸΝΆΡΤΩΟΝ 
ΘΓΩΟ ΘΟ ΔΘ 
ὩΜΟΩΆΧΤΟΟΆΛΛΥ 
Μμ», ἈΝΆΟ' ΓΆΟ 
ἸΤΟΡΒΕΥΘΟΜᾺ,). 5 
ΠΡΟΟΤΌΝΠΡΑΆ 
ΜμοΥ᾽ Κλυμερῷ 
ΧΥΤΟΟΪΤΕΡΗΜᾺΡ 
ΤΌΝΕΘΙΟΤῸΝ 
ΟὟΝΟΝ᾽ ΚἈΙΕ 
ΝΟΙΤΙΟΝΟΟῪ 
ΟΥ̓ΙΚΕΟΤΊΘΙΜΙ 
ἈΣΙΟΟΙΚΆΗΘΗΝΆΙ 


ἘΞ ὙἹΟσΟΟΥ ᾿ς ἈΟΟΚΆΜΡΘΥΡΕΘΗῚ 


(ταν ΘΟΙΤΗ͂Ρ ΚἈΑΟΙΗΡΣΙΆΝΤΟ]Ί 
ΠΡΟΟΤΟΥΌΛΟΥ εὐφρλινιίβοθλη 
ἈΟΥΟΛΧΥ ΓΟΥΕΈΣΕ ΜΔΕΟΎΠΟΟΙ 
ΝΕΓΚΑ ΓΕΤΗ. δ ΧΥΤΓΟΥΌΙΠΡΘΟΙ 
ΟΤΌΟΧΗΝΤῊΝ ΕὙΤΈΡΟΟΙΕΝ] 
ΠΡΩΤΉΝΚΑΙ ἈΓΡΩ᾽ κλιὼς 
ΕΝΑΥΌΛΧΤΕ Ερχομενος 
ΧΥΤῸΝ᾽ ΚΑΙ ΗΓΓΙΟΕΝΤῊ 
ἈΟΓΕΛΆΚΤΥΎ ι ΟΙΚΙΆ. ΗΚΟΥ 
ἈΙΟΝΘΙΟΤῊ, ΘΕΝΟΥΝΦω 
ΧΘΙΡΆΛΥ ΓΟΥ ΝΜΙΆΟ᾽ ΚΑΙΧΟΡΩ 
ΚἈΑΟΥΥΤΤΟΔΗΜΆ ΚΑΠρΡοοκΆΛλΕ 
ΓἈΆΘΙΟΤΟΥΟ ΟἈΜΕΝΟΟΕΝΆᾺ 
πολλᾶς κλιφα ιδ ΓΩΟΝΠΆΙΔΟΣ 
ΡΕΤΘΤΟΌΝΜΟΟ ΕΠΥΝΘΆΝΕΤΟῸ 
ΧΟΝΤΌΝΟΙ ΤΕΥ “ΓΙΆΝΕΙΗΤἈΥ ΤᾺ 
ΓΟΝ᾽ ΘΥΌΛΧΤΆΑΙ ἈΘθιπενΥλυ 
ΚΦΆΓΟΝΤΕΟ τ ὠοτιολλελ 
εὐφρᾶνθῳ " «οσΟΟὙΉΙΚΕΙ 
ΜΕΝ ΟΤΊΟΥ ΙΚΚΙἈΜΕΘΎΌΕΙΝ] 
ΤΟΟΟΥΌΜοΟΥ ΟἸΤΗΡΟΟΥΓΤῸΝΙ] 
ΝΕΙΚΡΟΟΗΝ ΜΟΟΧΟΝΙΤῸΝ] 
ΚΑΟΆΝΕΖΗ ΟΥ̓ΤΕΥΤΊΟΝ] 


σεν Ἀπολῳ »ῦ ΟΤἸΥΓΙΆΙΝΙΟΝ] 


δῦ Ενανο. ὔσ. χν, 19 --- 31. 


[ΓΑΛΔΥΓΤΓΟΝΆΙΤΕ 
[ἈΆΊΙΕΕΝΝ ὠρΓΙΟ 
[ΘΗ]Δ ΘΙ ΟΥ̓ ΚΗ 
[Θ]ΪΒΆΗΘΕΝΕΙ 
σΘΆΘΙΝ᾽ Ολ 6 
ΠΗΡΑΥΓΓΟῪΕ 
ΣΘΑΘΩΟΝΠΙΠΆΡΕ 
ΚἈΛΕΙΛΥΓΟΝ 


(ὐλελποκριθιο 


ς 


δ1 


ΘΙΤΕΝΤΟΠΡΙΑΥ 


ΓΟΥ ἸΔΟΥ͂ ΤῸ 


ΟΧΥΓΧΕΤΉΛΟΥ 
ἈΕΎΥώΟΟΙ᾽ ΚΆἈΙ 
ΟὙΔΕΠΟΤΈΕΕ, 
“ΓΟΧΗΝΟΟΥΤΙᾺ 
ΡΗΆΧΘΟΝ᾽ ΚΆΙ 
ΕΜΟΙΟΥΆΕΠΟ 
ΤΕ λκΚΆΟ 
εριφονινᾷὰ 
ΜΕΤΆΤΟΩΝΦΙ 
ΧΟΝΜΟΥΕΥ 
φρλνθω. ΟἿ 
[]ΕοΥ οοΥ 
[ΟἹΥΊ ΓΟσοιΚΆ ΤᾺ 
φαηγγωνοου 


ΕΝΑΝΟ. 06. ΧΥ, 21-- ΧΥῚ, 1. 


ὧι 


10 


15 


20 


ἢ 


“ΤΌΝΕΙΟΝΜΕ 
ΤΆ ΓΩΝΙΙΟΡ 
ΝΩΟΝΗΆΘΕΝ 
ΕΘΥΟΧΟΛΥΤῸῺ 
ΤΟΝΟΙ ΤΕΥ ΤῸ 
ΜΟΟΧΟΝ 


()λεειπενλυ 


ΤΩ ΤΈΚΝΟΝ 
ΟὙΤΙΆΝ.:ΓΟΤΕ 
ΜΕΤΈΜΟΥΘΕΙ 
ΚΟΠΆΝΤΑΤΆ 
ΕΜἈΟΛΧΕΟΤῚ 
ευὐφρᾶνθη 
ΜΆΙΔΕΚΟΧΑᾺ] 
ΡΗΝΆΙΘΑΘΙ 
οΤΊολλ θὰ 
Φοοσοογου 
ΤΌΟΝΕΙΚΡΟΟ 
ΗΝΚΆΙΕΖΗ 
σειν ΚΆΙΆΙΤΠΟ 
Χόλος᾿ Κλ αῪ 
ΡΕΘθη᾿ δλε. 

ΕΝ Δ ῈΚΆΙΠΡΟΟ 
ΤΟΥΟΜΆΘΗ 
ΤΆΟ᾽ ἈΝΟΟΤῚΟ 


τω 


ω 


ΗΝΠΆᾺΟΥΌΙΟΟ ΜΙΆΩΝ᾽ ΟἸΚ[ἈΤΙΓΤῚΝ] 


οσθιχενοικο ΟὙΚΙΟΧΥΙΩ 
ΝΟΜΟΝ᾿ κΚἈιοὺ ΕἸΠἈΓΤΙΝΆΠΟΧΥ] 
“ΤΟΟΘΔΙΕΚΆΗ ΝΟΜΆΙ ΕΓΝ[ΩΜΝ]) 
ϑθηλυγτῶὼως ὁ δ “ΓΙΠΟΙΗΓΘΩ 
ἈΟΧΟΚΟΡΙΤΙΖΩ ΙΜΧΟΤΆΝΜΕ 
ΤἈΑΥΠΆΡΧΟΝ ΓΧΟΓΆΘΩΤΗΟ 
ΤἈΛΥ ΤΟΎ ΚΆἈΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΟΘ 
φωπηολολγ ἈΕΘΣΩΝΊΎΆΙΜΕ 
“ΤΌΝΕΙΤΠΕΝΙ ιυ ΕἸΟΤΟΥΌΟΙ 

ΧΥ ΤΩ ΤΊΤΟΥ κουοεαλυ τω. 
“ΤΟΧΙΚΟΥΏΣΠΤΕ ᾿ς Προοκᾶλε 
ΡΙσΟΥ ἈΠΟλΟΟ ΘΟἈΜΕΝΟΟΘΕΝΆ 
ΓΓΟΝΆΟΓΟΝΙ] ΕἸΣΔΧΟΤΟΝΎΩΝ 
“ΤΉΘΟΙΚΟΝΟ. ιὖ χρεοφιλετω 
ΜΙΆΟ' ΟΥ̓ΓᾺΡ ΤΟΥΚΥΕΧΥ ΓΟΥ 
ἈΥΝΗΟΘΗΕΤῚ ΕἈΕΘΓΕΝΤῺΩΣ) 
ΟἸΙΚΟΝΟΜΙΝ᾿ πρωγῶ Π|Ὸ 
ΠΠΤΕΝ Δ ΘΕΝΙΕ οονοόφιλιο 
λΥτώοοικο Ὁ. ΓΩΚΟΜΟΥ" 
ΜΟΜΟς᾽ ΤΊΠΟΙ ΟΆΘΕΙΠΕΝΕ 
ΗςΟΤΊΟΚΟ | ΚΑ ΓΟΝΕΆᾺ ΠΟῪ] 
ΜΟΥΆΦΆΑΡΙ ΕἈΆΧΙΟΥΞΟΔΙΕ] 
“ΓΧᾺΆΙΆΠΕΜΟΥ ΕἸΠΕΝΆΑΥΤΤῺΩ) 


“ΤΉΝΟΙΚΟΝΟ υῦ ἈΦΣΆΑΙΟΘΟΙ[Υ] 


ΕΥΑΝΘ. Γυ060. ΧΥῚ, 1--. 


“ΓΟΓΡΆΜΜΆΚΑΙ 
ΚἈΘΙΟΧΟΤ ἌΧΕ 
ΦΟΓΡΑΥΌΝΠΕ, 
“ΓΗΚΟΝΊΤΤΑ. ΕἸΠῈ 
ΤἈΕΘΤΈΡΩΘΙι 
ΠΕΝ᾽ ΟὙΔΕΠΟῸ 
ΟΟΝΟΦιλιο 
Ἀξειπενεκα 
“ΓΟΝΚΟΡΟΥῸ 

ΟΙ ΤΟΎ ἈΕΓΕΙ 


10 


λΥ Γωλϑσλιοοὺ. 


“ΓᾺΆΓΡΑΜΜΑΤΆ 
ΚΑΟΓΡΑΥΌΝΟ 
ΓΔΟΗΚΟΝΤᾺΆ. 
ἈΙΕΠΉΝΕΟΘΕΝ 
ΟΚΟΤΌΝΟΙΚΟ 
ΜΙΟΜΟΝΙΤῊΟΘ 
ΧΙΔΙΚΙΆΘΟ ΓΙ 
φρονιμώο 
ΕΠΟΙΗΟΘΕΝΙ 
ΟΤΊΟΙΥΊΟΙ ΤΟΥ 
ἈὉΩΦΩΝΟΟΤῸΥ 
ΤοΥΦρονιμῳ 
ἽἘΡΟΙΥΤΙΕΡ 
“ΓΟΥΟΥΙΟΥῸ 


10 


90 


ΕΝΑΝΕ(. 00. ΧΥῚ. 0 -ὠ:ἍθΙ. 


ΤΟΥΦώωτΤος 
ΘΙΟΤΉΝΓΕΝΕ 
ἈΜΝΜΤΉΝΕΛΥΤΩΣ. 
ΕἸΙΟΙΝ᾽ ΚΆΙΕ 
ΓΩΟΥΜΙΝΆΘΓΩ 
ΕΧῪ ΤΌΙΟΠΟΙ 
ΗΟΧΤ ἈΦιλογοὸ 
ΕἸΤΟΥΜΆΜΩ 
ΝΆ ΤΗΟΆΔΙΚΙΆΟ 
'ΙΝΧΟΤἌΝΕΚΑΙ 
ΠΗΛΕΣΩΟΝΤΆΙ 
ὙΜΆΘΠΕΙΟΓΆΟ 
ἈΙΩΟΝΙΟΥῸ 
ΟἸΗΝΆΟ: 
ΠΙΟΤΌΘΕΝΕ 
ἈἈΧΧΙΟΤΌΏΏΚΑΙ 
ΕΝΠΟΆΛΟΩΙΤΙΟ 
“ΓΟΘΘΟΤΙΝ᾽ ΚΚἈΙ 
ΟΕΝΕΆΛΧΧΙΟ 
ΤΟΆΧΔΙΚΟΟ 
καιανπολλῳ 
ἈΛΙΚΟΟΘΕΟΤΊΝ. 
ΘΙΟΥΝΕΝΤΤῸῺΩ 
»ΔυκωμΆΜῳ 
ΝἈΆΤΠΟΤῸΙΟΥ 


"Ὁ 


Ι(ΕΓΕΝΝΕΟΘΆ! ΔΧἈΕΤΓΑΥΪ͵Τ ἈἉΤΙΆΝΊΑ. 


ΤΟΆΛΗΘΙΝΟ᾽ οἰφραριολιοιφι 
ΤΙΟΥΜΙΝΙΤΙΟ ἈἈΡΓΥΡΟΙΥΤΙᾺΡ 
ΤΕΥ ΟΘΙ᾿ ΚΚἈΙ ΧΟΝΤΈΕΟ᾽ ΚΆΙ 
ΘΙΕνΤ ὉΛΆλΟ δ ΕΣΕΜΥΚΤΉΡΙ 
ΤΡΙΩΠΙΟΤῸΙ ΖΟΝΆΑΥ ΤΌΝ: 
ΟὙΚΕΓΈΝΕΟ Κζ ΙΕ ΠΕΝΧΎ ΤΟΙΟ 
ΘΙ ΤΟΥΜΕΤΕ ὙΜΕΘΙΟΕΟΤΆΙ 
ΡΟΝΤΤΙΟΔΟΙ ΟΙΔΙΚΟΥΝ 
ὙΜΙΝ᾿ ΟΥ̓ΔΙΟ ιυ ΤΕΘΘΑΥΤΟΥῸ 
ΒᾺΝ (δικετηολυνια β ΘΕΝΩΠΙΟΝΤῸῺ 
ΤἈΙΔΛΥΟΙΚΎΥΡΙ ΧΝΟΝ Ολεθς 
ΟΙαλουλθυθι. ΓΙΝΩΟΙΚΕΙΤΆΟ 
ΗΓἈΆΡΤΌΝΕΝΑΆ. καρυλουμῶ. 
ΜΙΘΗΟΘΙ᾿ ΚΆΙ ιῦ ΟΤΙ ΤΌΕΝΆΝ 
ΤΟΝΕΤΈΡΟΝ ΘΡΩΠΟΙΟΥΝῊ 
ἈΓΆΙΤΗΟΘΕΙ" ΗΘ ἈΟΝΕΑΛΘΧΥΓΜΆ 
ΝΟΟΆΝΘΕΣΘΕ ΕΝΩΠΙΟΝΤΌΥ 
ΤΑΙ ΚΑΥΓΓΟΥῈΕ ΘῪ ΟΝΟΜὸος 
ΤΕΡΟΥΚΑΆΤΆ . [Π ΙΚ ιοιπροφΦΗ Αι 
ΦΡονησβει μεχρλννοΥυ 
μυξ αΥΔΎΝΆΟΘΑΙ ἈΠΟΤΌΓΓΘΗΚΆᾺ 
ϑθῳλουλου ΟΟΧΓΟΥΘΥῪ 
ΕἸΝΙΚΜΆΜΩ ΕὙἌΓΓΕΆΧΙΖΕ 


ΜΆ. ἨΙΚΚΟΥῸΝ δῇ “ΓΧΆΙΚΑΙΠΆΟΘΕΙΟ 


60 ΕΥΝΑΝα. {60 ΧΥῚ, 11 -- ιὐ. 


[ΓΑΙΡΗκΆΟιΆΙΆ. ἈΆΜΙΠΙ᾿ ΟΥ̓ΤΩΟΘ 


ΤΟΥΘΎΕΝ ΕΟΓΑΙΟΥΟΤΟΥ 
ΓΟΟΥΜΩΝ. ἈΝΟΥΕΝΤῊ 
ΕΟΤΊΝ᾽ ΕἸΠΕΝ ς ἩΜΕΡΑλύ ΤΟΥ 

ΟΥ̓ Δ βπροστογο » ὅξ } Ἰρωτονλϑλει 
ΝΊΆΘΗΤ Ἀς᾽ δλεΥ λυ τονπολλὰ 
ΘΟΟΝΤΆΗΜΒΘ ᾿ ΠΆΘΙΝ᾽ ΚΆΙΆΠΙΟ 
ΡἈΙΟΤ ΘΙΙΘΥῪ ἈΟΙΚΙΜΆΘΘΗ 
ΜΗΟΘΕΤΆΙΜΙΑΆ. ΜΆΙΆΠΟΤΉΟΘ 
ΤΟὌΩΝΗΜΕΡΩΝ ιυ ΓΕΈΝΘΑΟΤ ΥΤΉΗς 
“ΓΟΥΥΙΟΥ ΤΟΥ ΟΖ ᾿Ἰζκικαϑώςε 
ἈΝΟΥΊΔΕΙΝ ΓΕΝΜΕΤΟΌΕΘΝ 
κλυογκογεο “ΓΆΙΟΗΜΕΡΆΙΟ 

" [ΌΧ] ΘλΙ ΚΆΕΡοΥ ΝΩΕ᾽ ΟΥ̓ΤΏΟ 
ΟΝΥΜΙΜΙΔΟΥ 1ῦ ΕΠΤλΟΙΚΔΟΕΝ 
ΟΔλ Θ᾽ Ηιλοὺ “ΓΆΙΘΗΜΕΡΆΙΟ 
Εκει᾿ μηλπεαλὰ ΤΟΥΥΎ ΤΟΥ 
ΘΗΤΆΙΜΗΔΕ ΧΕΚΙΟΥ ΗΟΘΙ 

ΟῚ ἈΙΩΣΗΤ ΑΙ ΟΝ ΒΠΊΝΟΝ᾿ 

(6 κλ)οπεργλρηλο ἣ ΕΓΆΜΟΥΝ 
ΤΡΑΠΗΗΆΟΤΡΆ ΕΥΕΓΆΜΙΖΟΝ 
ΠΤ ΟΥ̓ΟΆΕΘΚΤΗΟ ΓΟ ἌΧΡΙΗΟ 
ΥὑΤΙΟ ΤΌΝΟΥ ΗΜΕΡΆΟΘιΟΗΣ 
ΡΆΝΟΝΙΕΙΟΤῊ. θενινῴξειο 


ὙΠΟΥΡΆΝΟΝ υῦ ΤΉῊΗΝΙΙΕΟΤΟ.. 


01 ΕναΑνΝα. ς΄. ΧΥῚῚ, 21 -- 7. 


[Ε]ἸρΡω τ 6 ος ΘΠΊΕΝ ΓΟ ΔΛΔΟΥ 


[ΕἸΧΕΜΕΙΤΆΡΗ ΧΩΛΎΥ ΓΟΥΕ 
ὡ[ΤῊἨ]ΜΘΝΝΟΝ᾽ ΣΕΧΘΕ ΓΆΧΘΩΟ 
ΜΙΧΙΘΤΈΡΟΟΘΙ ΕἸΟ ΓΆΟΠΆΑΛΝ ΤΊ 
ἸἸΕΝΖΕΥΓΗ δ ἈΟΚΆΙΡΥΝΙΆΟ 
ΒΟΦΝΗΓΌΡΆ ἹΗΘΟΠΟΆΕΩΟΘ 
ΟἈΠΕΝΤΈΚΑΆΙ ΚΑΙ ΤΟΥΟΙΤΤῸῺ) 
ΠΟΡΕΥΌΜΑΆΙ ΧΟΥΌΟΙΚΆΔΙΆΜΝΑ. 
ἈΟΙΚΙΜΆΟΛΙΛΥ ΓΙΡΟΥῸ᾽ καυχῷ 
ΓἈΕΘΡΟ ΓΟ ΘΕ 10 ἈΟΥγς ΚΑΥΡΓΥ 
ΕΧΘΜΘΠΆΡΗ Φλους' εβιοὰ 
“ΓΤΉΜΕΝΟΝ ΓΆΓΕΩΔΘ 
«ΧΙΕΤΈΡΟΟ Ιζ νειπενολου 
ΕἸΙΠΕΝΓΎΥΎΝΆΙ ἈΟΟΙΧΚΕΓΕΓΟΌΝΕ.. 
ΚἈΕΓΗΜΆΚΑΆΙ ιδ ΘΕΙΤΕΤΤΆΞΑΟ 
ὩΣ ΤΟΥ ΤΓΟΟΥ ΚΕ ΓΙ ΓΌΤΙΟΟ 
ΔἈΥΝΆΜΑΆΙΘΆΘΕΙ ΕΟΓΙΝ᾽ Κλυσδι 
Ιζ λιπλράγενο ΤΤΕΝΟΚΌΟΠΡΟΟ 
ΜΕΝΟΟΟΛλΟΥ ΤΟΝΔΟΥΧΟΝ 
ἈΟΟΆΠΗΓΡΙ 20 ΕΞΘΆΘΕΘΟΓΆΟ 
ἈΕΝΤΌΏΚΟΩ ολουγοκλφρα 
,ςς ΑἈΥ̓ ΤΟΥ ΤΑΥ͂ ΓᾺ- ΓΜΟΥΟ καὶ " 
Ἰ οτεοργιο ΜΆΓΙΚΆΟΘΟΝΕΙΟ 
ΘΕΙΟΟΩΟΙΚΟ ΕἌΘΘΙΝ᾽ ΙΝΆΓΕ 


ἈΞΦΟΙΤΟΓΗΟ 25 ΜΙΟΘΗΜΟΥ 


δῷ ΕΝΑΝΟ. 1 ΧΙΝ, 18--- 23. 


ΟΟΙΚΟςσ᾽ ἈΘΓὼ 
ΓἈΡΥΜΙΝΟΤῚ 
ΟΥ̓ΔΕΙΟΤΩΝ 
ἈΝΑΡΩΝαΘιζαι 
ΝΩΟΝΤΌΟΝΚΕ 
ΚΑΗΜΕΝΩΝ 
ΓΕΥΘΘΕΤ ΜΟΥ 
ΤΟΥΔΘΙΠΝΟΥ 


ΡΠε ( ὙΝπορου 


ΟΝΤΌΔΛΟΘΛΥΤΩ 
ΟΧἈΧΟΙΠΟΆΛΟΙ 
κἈσΤΡΆΦιο 
ΘΙΠΈΝΠΡΟΟ 
ἈΥΓΤΓΟΥΌΒΘΙΤΊΟ 
ΕΡΧΕΤΤΆΙΠΡΟΟ 
ΜΕΚΆΑΙΟΥΜΙ 
ΟΘΙΤΌΝΠΡΕᾺ 


ΕἈΛΎῪΤΟΥΚΑΙ 


ΤΗΝ ΜΡΑΚΑΙΤῊ 


ΓΥΝΑΙΚΆ ΚΑΙ 
ΓἈΧΟΓΕΙΚΝΆΆΚΑΆ. 


β 


10 


ΤΟΥΟΧΑΘΆΦουο 


σον τ 
φλς ΕΤῚ ΤΕ 
ΚΑΟΙΤΉΝΘΑΥ 


20 


Ξ 


Γ 


ΤοΟΥΨΎχΧην 


ΟΥ̓ΔΥΝΆΤ ΑΙ 
ΕἸΙΝΆΙΜΟΥΜΆ 
ς ΘΗΤΉς᾽ 
Ἰ Ἰεγαρεσγμῶ 

ΘΕΧΦΟΝΠῪΡ 
ΓΌΝΟΙΚΟΔΟ 
ΜΗΟΘΆΙ ΟὟΧΙ 
᾿ρΡω ΤΟνικΆθι 
ὉἈΧΟΥΉΦΙΖΕει 
ΤῊΗΝΑΛΧΠΑΝΗ,. 
ΕἸΘΧΕΙΘΙΟΆΧΙΤᾺΡ 
ΤΊΟΜΟΝ: ΝᾺ 
ΜΗΠΟΤΈΘΕΝ 
“ΤΟΟΛΎΥ ΤΟΥΘΕ 
ΜΕΆΙΟΝΚΑΙ 
ΜΗΙΟΧΥῸΝ 

᾿ΤΟΟΕΚΤΈΕΈΛΘ 
ΟΔΙΠΆΝΤΕΟ 
ΟΙἸΘΕΩΡΟΥ͂Ν 
ΤΕΘΆΡΞΣΟΝΤΆΙ 
ΧΥΤΩΘΜΠΑΆΙ 
ΖΙΝΆΕΓΟΝΤΕΟ 
ΟΤΙΟΥΤΌΟΟΣ. 
ΘΡΩΙΤΟΟΘΗΡΣΆΤΟ 


ΕΝΑΝΟ. Π000. ΧΙΨ, 33 --- 80. 


ΟΙΚΟΔΆΟΜΙΝ 
“διουγιοχγ 
ΟΕΝΕΙ ΤΓΕΆΧΕ 
ΟἈ ΗΤΊΟΒΑ. 
ΟἸΧΘΥΘΠΟΡΘΥ 
ΟΜΕΝΟΟΕΤΆΙ 
ρωκλοιλθιου 
ΕΆΆΕΘΙΝΕΙΟΙΤΟ 
ἈΕΜΟΝ᾿ ΟὟΧΙ 
ΙΚΞἈΘΙΟΆΟΠΡΩ 
ΤΟΝΕΚΟΥΆΧΕΘΥ 
ΘΤΆΙΕΙ ΔΥΝΆ 
“ΤΟΓΟΕΟΤῚΝ 
ενλειζΆχιλυλ. 
ΟἸΝΥΤΙΆΝΤΗ 
ΟΑἸΤΩΟΜΕΤΆΑ. 
ΕἸ" .ΟΟιχιλυᾷὰλ. 
ἈΦΝΕΡΧΟΜΘ 
ΝΩΘΙΤΑΥ ΤῸ 
Ειλαμη ΓΕΕΤῚ 
ΠπορρῳωλύΥ ΤΟΥ 
ΟΝΤΌΟΘΟΠΡΘΟ 
ΕἸΆΧΝΆΑΙΠΟΟΤῚ 
ἈΧΟΕΡΩΟΤΆΤΆΑ. 
ΠΡΟΘΕΘΙΡΗΝΗ͂Σ 


15 


ὃς 


20 


ΕΥΑΝΆ. 1ὕσ. ΧΙΝ, 80--ΤΥ, 1. 


ΙΝ 5 


ΡΠΑ. () γτώοογν 


πΆΟΕΣΥΜΩΝ 
ΟΟΟΥΚΆΠΤΟΤΆΟ 
ΟΕἾΤ ΑΙ ΤΟΙΟΘΑῪ 
“ΤΟΥΎΠΆΡΧΟΥ 
ΟΙΝ᾿ ΟΥ̓ΔΥ͂ΝᾺ 
ΤἈΙΘΙΝΌΜΟΥ 
ΜΆΘΗΤΗς᾽ 


ΡΙΤΕ Ιζ ,λοντολλλς 


δὐλνλετολλλο 
ΜΩΡΆΝΘΗΕΝ 
ΤΙΝΙΆΡΤΎΘΗ 
ΠΕΤ Ἀ] ΟΥ̓ ΤῈ 
ΕἸΙΟΓΉΗΝΟΥ ΤῈ 
ΘΙΟΙΚΟΤΙΡΙΆΝ 
ΘΥΘΕΤΌΝΘΕΟ 
ΤΙΝ᾽ σσώκλκλὰ 
ἈΟΥΟΙΝΆΥ ΤῸ: 
οαχώωνωτσα. 
ἈΚΟΥΘΙΝΆΚΟΥ 
ΕΤῸ 


ΡΙΤΞ ΗΠολνλθλυτω 


ΤΙΝ ΓΕΟΕΓΓῚ 
ΖΟΝΝΤ ΕΟΘΟΙ 6 
ΧΟΝΝ λΚλΟΟΙ 


[ΓΕΡΙΟΟγῖοο 
[ἈΠΠΕ]ΊΔΗΜΗΟΘΕΙ 
[ΕἰοχωβρΑΝ ΜΆ. 
[ΚΡΑΙΝ᾿ κΚΆραιζαι 
[Δ]ΘΟΙΟΡΓΙΟΘ. 
[ΓΙΗΝΟΥΌΙΆΝ 
λΥΓΟΥΖΩΝ 
Χο Τ ς᾽ 


το 


ἈΘΛΑΛΥ ΤΓΟΎΤΙΆΝ 


ΤἈΕΓΕΝΕΤῸ 
ὉΜοοσιοΟχυύρὰ 
ΚΑ ΓἈΓΓΉΝΧΩ 
ΡΆΝΕΚΕΙΝΗΝ᾽ 
ΚΑΙΧΥΓΓΟΟΘΗΡΞΆ 
ΤΟΥ ΟΤΈΡΙΟΘΑΙ: 
ΚΑΟΠΟΡΘΥΘΙΟ 
ΒΚΟΧΧΆΗΘΗΘ 
ΝΜΙΤΩΟΝΠΟΛΙΤῸ, 
ΤΗἨοχωώρλοα 
[ΚἸΕΙΝΗῸ᾽ ΚἈΙ 
ΙΕἸΠΕΜΎΘΝΆΥ 
ΓΓΟΪΝΕΙΟΤΟΥῸΟ 
[ἈΓΙΡΟΥΟΛΎ ΤΟΥ 
[ΕΟ]ΟΙΚΚΙΝΧΟΙΡΟΥῸ 


18 


20 


ΕΝΑΝΟ. ῦς. Χν, 13---᾿9. 


ΚἈΙΕΙΠΕΘΥΜΙ 
ΧΟΡΤΆΟΘΘΗΝΑΆΙ 
ΕΚ ΤΤΝιΚΕρὰα 
ΤΊΩΝ᾽ ΟΝΗΘΟ 
ΘΙΟΝΟΙΧΟΙΡΟΙ 
κλυοΟΥΎ ΔΙΟ ΘᾺ! 


ΔΟΥΛΎΥΤΩ 


(ΠΙςελῪτον δε 


ΕἈΘΟΩΟΝΘΙΙΤΕΝ 
ΙΤΟΟΟΙΜΙΟΘΙ 
ΟΙΤΟΥΠΡΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙΟσΟΘΥΟΥ 
ΟἸΝΆΡΤΩΝ 
εγῴλεωλςε 
ἈὉΜΩΟΩΛΆΤΙἊΟΆΛλΥ 
ΜΆ, ἈΝΆΟΤΓΆΟ 
ΙΤΟΡΡΥΘΟΜᾺ,). " 
ΠΡΟΟΤΌΝΠΡΑᾺ 
ΜμοΥ̓͂ ΚΆΙΕΡῳΩ 
ΧΥΤΟΟΤΕΡΗΜᾺΡ 
“ΤΟΝΕΙΟΤῸΝ 
ΟὙΝΝΟΝ᾽ Ιλ .6 
ΝΟΣΙΠΟΝΟΟῪΥ 
ΟὙΚΕΤΊΘΙΜΙ 
ἈΣΙΟΟΙΚΆΗΘΗΝΑΆΙ 


ες ΥἹ]ΟσΟΟΥ ᾿ς ἈΟΟΚΆΜΡΘΥΡΕΘΗ, 


"ΤΕΝ ΘΟΠΠΗΡ ΚΑΟΗΡΣΙΆΝΤῸ] 
ΠΡΟΟΤΟΥΌΛΟΥ ΕὙΦρδλινιίβοθαι 
ἈΟΥΟΛΥ ΓΟΎΘΞΕ ΝΔΕΟΥΎΙΟΟΙ 
ΜΕΓΚΆΤΕΤΗ. δ ἈΥΤΓΟΥΌΙΠΡΕΘΟΙ] 
ΟΤΟΧΗΝΤῊΝ ΕὙΤΈΡΟΟΙΘΝ] 
ΠΡΩΟΤΉΝΚΑΙ ἈΓΡΩ᾿ κλιῶς 
ΕΝΜΔΥΌΛΧΤΕ ΕΡΧΟΜΕΝΟΟ 
ΧΥΤῸΝ᾽ ΚΑΙ ΗΓΓΙΟΘΝΤῊ 
ἈΟΤΕΈΔΑΙΚΤΥ ιο ΟἸΚΙΆ. ἨκοΥ 
ἈΙΟΝΘΙΟΤῊ. ΘΕΝΟΥΝΦῳ 
ΧΘΙΡΑΧΥ ΓΟΥ ΝΜΙΆΓΟ᾽ ΚΑΙΧΟρ 
κυυτολημΜα ΚἈΑΙΠΡΟΟΚΆΛΧΕ 
“ΓἈᾺΕΙΟΤΟΥῸ ΟἈΜΕΝΝΗοΟαΝΑ 
ΠΟΛΆσ' Καυφα ιδ ΓΤ Νπλιλοῦ. 
ΡΕΤΕΤΟΝΜΟΟ ΕΠΥΝΘΆΝΕΤῸ 
ΧΟΝΊΤΌΝΟΙ ΤΓΕῪ “ΓΙΆΝΕΘΙΗΤ ἈΥΓᾺ 
ΓΟΝ᾽ ΘΥΟΛΧΓΆΙ Δ ΕΘΙΠΕΝΝΑΥ, 
ΚΑΙΦΆΓΟΝΤΕΟ ΤΩΟΤΊΙολ Δ Εκ 
εὐφράνθῳ »υ «ΟΟΟΟΥΉΙΚΘΙη 
“ΟΝ ΟΤΊΟΥ ΚΑΟΕΘΎΌΟΕΙΝ]) 
ΤΟΟΟΥΌΜΟΥ ΟἸΤΗΡΟΟΥΤΤῸΝ] 
ΝΕΙΚΡΟΟΗΝ ΜΟΟΧΟΝ[ΤῸΝ] 
ΚΟΆΝΙΘΖΗ ΟΙΤΕΥΤΊΟΝ] 


σεν Ἀπολῳ )ῦ ΟΤΊΥΓΙΆΙΝΙΟΝ]) 


560 Ενανο. ὔς. χν, 19 --- 91. 


[ΓἈΆΪΧΥ ΤΟΝΆΙΤΕ 
[ἈΆΙΕΕΝ ΡΓΙΟ 
[ΘΗ] ΘΚ ΟΥ̓ ΚΗ 
[Θ]ἸΕΆΗΘΕΝΕΙ 
ΘΕΆΘΙΝ᾽ Ολ6 
ΠΗΡΑΥΤΟΥΕ 
ΣΘΕΑΘΩΝΙΠΆΡΕ 
ΚἈΛΘΙΆΑΥ ΤῸΝ 


(ὐλελποκριθιο 


ΘΙΠΕΝΤῸΠΡΙΛΥ 


: ΤΡΟΥ ἸΔΟΥ͂ ΤῸ 


51 


ΟΧΥΤΓΆΕΤΉΛΟΥ 
ἈΕΎΩΟΟΙ᾽ ΚΆἈΙ 
ΟΥ̓ΔΕΠΟΤ δ᾽ 
“ῬΓΟΧΗΝΟΟΥΠᾺ 
ΡΗΆΧΘΟΝ᾽ ΚΆΙ 
ΕΜΟΙΟΥΔΕΘΠΟ 
Τεαλώθκλο 
εριφονινᾷὰ 
ΜΕΤΆΤΩΝΦΙ 
ΧΟΝΜΟΥΕΥ 
φράλνθω:. ΟοΤῈ 
[Δ]ΕοΥ οοΥ 
[Ο]ἸῪ ΓΟσοκΆ ΓᾺ 
φαγωνοου 


ΕΝΑΝα. ᾿{6. ΧΥ͂, 21 ---ὟἼΜ ΧΎΙ, 1. 


10 


20 


“ΤΌΝΕΙΟΝΜΕ 
ΤΆΓΩΝΠΟΡ 
ΜΩΟΝΗΆΘΕΝ 
ΕΘΥΟΧΟΛΥ ΤῺ 
ΤΟΝΟΙ ΤΕΥ ΤῸ 
ΜΟΟΧΟΝ 


(δλεθπενλυ 


ΤΩ ΤΈΚΝΟΝ 
ΟὙΤΙΆΝΤΟΤΕ 
ΜΕΤΈΜΟΥΘΙ 
ΚΑΟΠΆΝΤΆΤΆ 
ΘΜ ἈΟΧΕΟΤῚ 
εὐφρΆνθη 
ΝΆΙΔ ΕΚΙΆΟΙΧᾺ] 
ΡΗΝΆΙΘΔΕΙ 
ΟΤΊΟΆΛΘΑΧᾺ 
ΦοσοογουΥ 
ΓΟΟΝΘΙΚΡΟΟ 
ΗΝΚΆΙΕΖΗ 
ΕΝ ΚΑΙΆΠΟ 
ΧἈολος᾿ ΚΆΙαῪ 
ΡΕΘη δλε. 

ΕΝ ΘΙΚΆΙΠΡΟΟ 
ΤΟΥΟΜΆΘΗ 
ΤΆΟ᾽ ΧΝΟΟΘΤῚΟ 


ΗΝΠΆΟΥΌΟΙΟΟ 
ΟΟΕΙΧΕΝΟΙΚΟ 
ΝΟΜΟΝ: κΚἈιοὺ 
“ΓΟΟΛΔΙΕΚΆΗ 
ΘΗΛΧΥΤΩ ΘΟ 
Ἀ“ΧΟΘΙΚΟΡΓΗΖΟΣ 
ΤἈΥΠΆΡΧΟΝ 
ΤἈΛΥ ΤΟΥ ΚΆᾺΙ 
φωνηολολυ 
ΤΌΝΕΙΠΤΕΝ 

ΧΥ ΤΩ ΤΊΤΟΥ 
“ΓΟΧΙΚΟΥΏΣΙΤΙΕ 
ΡΙΟσΟΥ ἈΠπολὸς 
ΓΤΓΤΟΝΆΟΓΟΝΙ] 
“ΤΉΘΟΙΚΟΝΟ 
ΜΙΆ ΟΥ̓ΓᾺΡ 
ἈΚ ΝΗΟΘΗΕΤῚ 
ΟἸΚΟΝΟΜΙΝ: 
(Πιπενλθενε 
χυτώοοικο 
ΝΟΜΟς᾽ ΤΊΠΟΙ 
ΗΟΦΟΤΊΟΚΟΩ 
ΜΟΥΆΦΆρΙ 
“ΓΆΙΆΤΤΕΜΟΥ 
“ΓΉΝΟΙΚΟΝΙΟ 


20 


ΕΥ̓ΑΝΟ. 106. ΧΥῚ, 1-- 6. 


ΜΙΆΝ᾽ ΟἸΚ[ἈΤΓΓΤῚΝ] 
ΟΥ̓ΚΙΟΧΥΩ 1 
ΕἸΤΆΥΓΓΙΝΜΆΠΟΧΥ] 
ΜΟΜΆΙ ἘΓΝ[ΩΜΝ] 
“ΓΙΠΟΙΗΉς 

ΙΝ ἈΚΟΤΤΆΝΜΕ 
ΓΧΟΓΆΘΩΤΗΟΣΝ 
ΟΙΚΟΝΙΟΜΙΆΕ 
ἈΘΣΩΝΤΎΆΙΜΕ 
ΕἸΟσΤΟΥΌΟΙ 

ΚοΥ ΘΆ ῷ 
ἈΠΡοοκΆλε 
ΟΆΜΕΝΟΟΘΕΝΙΆ. 
ΕΚΧΟΤΌΜἊΓΓΩΝ 
ΧρεοφιλεῖτανΣ 
ΤΟΥΚΥΕΛΧΎΥ ΓΟΥ 
ΕἈΕΓΕΝΤῸῺ 
ΠΡΩΤῸΩ 110 
οΟΝόφιλιο 
ΓΩΙΝΟΜΟΥ" 
ΟΆΘΕΙΠΕΝΕ 

ΚΑ ΤΟΝΕΛΧ΄ ΠΟΥ] 
ΕἈΧΙΟΥ ΟΕ] 
ΕΠΤΙΘΝΆΑΥΤΊ Ὼ)] 
ἈΘΞΑΙΟΟΙΥ 


59 


“ΓΟΓΡΑΜΜΆΚΑΙ 
ΚἈΘΙΟΧΟΤ ἌΧΕ 
ΦΟΓΡΆΝΌΝΠ Ε΄ 
ΤΉῊΉΚΟΝΙ ΤΑ. ΕἸΠ 
ΤἈΕΤΈΡΩΘΙι 
ΠΕΝ᾽ ΟὙΔΕΙΙΟ 
οΟΝοΟφιλιο 
Ἀδεαιπενειζα 
“ΓΟΝΚΟΡΟΥῸ 

Ο ΤΟΥ ἌΕΓΕΙ 


10 


λυ Τωλεξλιοοὺ. 


ΤἈΓΡΑΜΜΑΆΤΆ 
κἈαγΡΆοΝο 
ΓΆΟΗΚΟΝΤΆ. 

ζ ΙΕΠΉΝΕΟΕΝ 
ΟΝΟΤΌΝΟΙΚΟ 
ΜΟΜΟΝΤΉΟΘ 
ἈΔΙΗΚΙΆΟΘΟ ΓΙ 
φρονιμῴο 
ΕἸΤΟΙΗΘΕΝ 
ΟΤΊΙΟΙΥΊΟΙΤΟΥ 
ἈΙΩΟΝΟΟΤῸΥ 
τΤοΥΦρονιμ 
ΕΡΟΙΎΤΙΕΡ 
“ΓΟΥΟΥΙΟΥῸ 


20 


ΕΝΑΝΕ. 00. ΧΥῚ, 6 --͵Ἱ|. 


ΤΟΥΦώτΤοο 
ΕἸΟσΤΉΝΓΕΝΕ 
ἈΝΤΉΝΘΑΥΤΟΩ,. 
ΕἸΙΟΙΝ᾽ ΙΚΆΙΕ 
ΓΩΟΥΜΙΝΆΕΓΩ 
ΕΧΎ ΤΌΙΟΠΟΙ 
ΗΟΧΤΤἈΙΦιλΟΥῸ 
ΕΚ ΓΟΥΜΆΜΩ 
ΜΆ ΤΗΟΆΔΛΙΗΚΙΆΟ 
ΙΝΧΟΤ ἌΝΕΙΚΑΙ 
ΠπΠΗΛΕΣΩΝΤΆΙ 
ὙΜΆΟΘΕΙΟΤΤΆΘ 
ἈΙΩΟΝΙΟΥῸ 
ΟἸηΝΆ Ὁ. 
ΠΙΟΤΌΟΘΕΝΕ 
ἈἈΧΧΙΟΤΌΘΙΚΑΙ 
ΕΝΙΙΟΆΧΩΙΤΙΟ 
“ΓΟΟΘΟΤῚΝ᾽ ΚΑΙ 
ΘΕΝΕΛΧΆΧΙΘΟ 
ΤΟΛΧλικοῦ.. 
καιανποίλλῳ 
ἈΑΛΙΚΟΟΘΕΟΤΊΝ᾽ 
ΘΙΟΥΝΕΝΤῸῺΩ 
ἈΔΙΚΟΜΆΜΩ 
ΜἈΠΙΟΤΌΙΟΥ 


δὶ 


ΚΕΓΕΝΘΟΘΆΙ ἈΕΤΑΥ ΤΆἈΤΙΆΝΤᾺ 


ΤΟΆΛΗΘΙΝΟ, οἰδαριολιοιφι 
ΤΊἸΟΥΜΙΝΙΤΙΟ ἈΆΧΡΓΥΡΟΙΥΊΤΤΙᾺΡ 
ΤΕΥ ΘΙ" ΚΑΙ ΧΟΝΤΈΓ᾽ ΚΆᾺΙ 
εἰβαντλλλο δ ΘΣΘΜΥΚΤΉΡΙ 
ΤΡΙΩΠΙΟΤῸΙ ΖΟΝΆΑΥ ΤῸΝ: 
ΟΥ̓ ΚΕΓΈΝΘΟ ΙΚ ιεπενλ τοῖς 
ΘΑΙΓΤΓΟΥΜΕΤῈΕῈ ὙΜΕΙΟΘΟΤΆΙ 
ΡΟΝΤΤΊΟΛΟΟΙ ΟΙΔΙΚΆΙΟΥΝ 
ὙΥΜΙΝ᾿ ΟΥ̓ΔΙΟ ιυ ΤΕΘΘΑΥ ΤΟΥῸ 
ιᾺ ΧΕ ΓΤΗΟΛΎΥΝΑΆ. ΕΝΟΠΙΟΝΤῸ 
ΤἈΙΔΥΟΙΚΥΡΙ ἈΝΟΝ ολεδς 
ΟΙΟαΔΟΥΆΘΥΕΙ. ΓΙΝΩΟΚΘΙΤΆΟ 
ΗἩΓἈᾺΡΤΌΝΕΝΆ ΚἈΡΔΙΆΟΥΜΟ» 
ΜΙΘΗΟΘΙ᾿ ΚΆᾺΙ ι ΟΤΙ ΤΌΕΝΆΝ 
ΤΟΝΕΤΈΡΟΝ ΘρΡωΠΟΙΟΥΎῊ 
ἈΓΆΠΗΟΒΘΙ" ΗΕ ἈΟΝΚλΘλΎγμΜαΆ 
ΜΟΘΟΆΝΘΘΞΕ ΕΝΩΠΙΟΝΤΌΟΥ 
ΤΆ ΚΑΥΓΓΟΥΕ ΘῪ ΟΝΟΜΟΟ 
ὙΤΕΡΟΥΚΆΤΑ . [Π' ΙΚ λιοιπροφηται 
Φρονησβει: μεχρίωλννοΥυ 
γυκ αΥλΎΝΆΟθαι ἈΠΟΤΌΓΘΗΒΑᾺ 
ϑθῶλουλου ΟΠ ΟΥΘΥῪ 
ΕἸΝΙΚΙΜΆΜΩ ΕὙΆἌΓΓΕΆΙΖΕ 


ΜΆ ἨΚΟΥῸΝ υῃ “ΓἈᾺΆΒΝΚΑΙΠΆΟΘΕΙΟ 


60 ΕΝΑΝΟ. υὺῪ}Ὁ}Ὁ. ΧΥῚΙ, 1 -- τὸ. 


[ΓΑΙΡηκλοιλιλ. ἈΆΜΙΠΙ}Ὃ ΟΥΤῶς 


ΤΟΥΘΥῪῈΝ ΕΟΤΑΙΟΥΟ ΤΟΥ 
ΤΟΟΥΜΩΝ. ΧΝΟΥΘΝΤῊ 
ΕΟΤΊΝ᾽ ΕἸΠΕΝ ᾿ς ἩΜΕΡΆΛΥΤΟΥ 

ΟΓ Δ προστογο » ᾧξ } ἸρωΤΌΝΔΘΛΔΟι 
ΜΙΆΘΗΤ ς᾽ ἐλεὺ ΧΥΤοΟΝπολλλκ 
ΘΟΝΤΆΗΜΕ ᾿- ΠΆΘΙΝ᾽ ΚΑΙΆΠΟ 
ΡἈΙΟΤΈΘΠΙΘΥ ἈΟΚΙΜΆΘΘΗ 
ΜΗΟΘΘΤΆΙΜΙΆ,. ΜΆΙΆΠΟΤΗΟΘ 
ΤΟΩΟΝΗΜΕΡΩΝ ι ΓΕΝΕΧΟΤΑΥΤΉς: 
“ ΟΥ̓ΥἹΟΥ ΤΟΥ ΟΖ Ἰζκικαϑώσε 
ἈΝΟΥΊΔΘΕΙΝ ΓΕΝΘΤΤΟΟΕΝ 
κλυουκοεο Ἃ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟ 

" [ΟΧ] ΘΑΙ ΚΆΙΕΡΟΥ νΝω6᾽ ΟΥ̓ΤΩὩΩΟΘ 
οΟΝΥ ΜΝ ΟΥ ιδ ΘΕΟΤΆΙΚΆΙΕΝ 
Ολ Θ᾽ ΗΙΔΟΥ ΤἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟ 
Εκει᾿ μηλπελὰ ΤΟΥΥΎ ΤΟΥ 
ΘΗΤΆΙΜΗΔΕ ἈΜΟῪ ΗΟΘΙ 

ΠῚ ἈΙΩΞΗΤΆΙ ΟΝ ΕΠΙΝΟΝ᾿ 

“Ε ἃ λ)7οΠΕργΆρηλο ᾿ ΕΓΆΜΟΥΝ 
ΤΡΑΠΗΗΛΧΟΤΡΑΆ ΕΞΕΓΆΜΙΖΟΝ 
ΠΤ ΟΥ̓ΟΆΘΙΚΤΗΟ ΓΟ ἈΧΡΙΗΟ 
ὙΤΙΟ ΓΟΝΟΥ ἩΜερλσθιοηὰ 
ΡΆΝΟΝΘΙΟΤῊ, θενννῷεειο 


ὙΠΟΥΡΆΝΟΝ "Ὁ “ΤΉῊΉΝΙΘΕΩΤΟ. 


91 ΕΝΑΝΟ. αὔτ. ΧΝΙ, 91-- 7. 


ΙΞ ΙΗ ΆΘενοιζα. ΗἩΜΕΡΆΟΟΙΘΟΙ 


ΤἈΚΧΑΥΌΜΟΟ ΤΙ ἈΙΘΙΤΙ ΤΟ[Ὺ] 
κλαυιλπώλεοε,. λΩΟΜΆΤῸΟΟ 
ἈΠΆΝΤΆΟ ΚΑΙ ΓἈΟΚΘΥΗ 
ΓΗ (ἡμοιωοσικάθϑως ΧΥΤΟΥΕΝΤῊ 
ΕΓΕΝΕΤΌῸΕΝ ΟΗΚΙΆ ΜΗΚΆΤΆ. 
ΤἈΙΟΗΜΕρΡΆΙΟ ο΄ ΒΑΤΟΩΛΡΑΙΛΥΤᾺ 
ἈΤ᾽ ΠΟΘιΟ Ιζλιοεντωλγρω 
ΕΓΙΝΟΝ᾽ ΗΓῸ ΟΜΟΙΩΟΜΗ 
ΡαΖονεπωλου. ιο ΕΥΠΟΤΡΕΥΆΧΤΩΕιΙΟ 
εφΥΎτεγο, ΓΆΟΓΠΟΟ ΜΝΗ 8 
ΟκολόμΜου᾿ ΟΙ ΜΟΝΘΥΈΕΤΆΙ 
ηλθημερὰ ΤἨΟΓΥΎΝΆΙΚΟΟ 
εξηλθενλῶΓ ΟΙΆ λωτ᾿ οσαλν 
»πτοσολόμοω 1 ΖΗΤΉΗΟΘΙΤῊ. 
ΕΕΡΕΣΕΝΠῪΡ β γυχηνλύτοὺ 
ΚἈΑΙΘΙΟΝΆΠΟΥ οὐὠσλλ πῶ " 
ΡΆΝΟΥ. κλιλ ἈΕΟΕΙΆΥ ΤῊΝ 
πωλθοενὰ ΚἈΑΙΟΘΟΘΆΝΆΠΩ 
ἩἸΤΆΝΤΆΟ ᾿ ἈΕΟΘΙΖΩΟΓΟ 
Ἐ ΟΘ Ιζ, ταλγτλεογαι ΝΜΗΟΘΙΑΥΤΗ͂. 
ΗΗΜΕΡΆΟΥῸΌ ΟΕ ΧΝΕΓΩΟΥΜΙΝΤΑ[Υ] 
ΤΟΥΧΝΟΥΆΠΟ ΤῊ ΤΗΝΥΚΊΠ] 
ΚΑΛΥΤΙΤΕΤ ΔΙ ἈΥΌΟΕΟΟΝΊ ΑΜ] 


(ὐνιεκεινΗ ΤῊ ᾿ ΕΠΙΚΧΗΝΗΙΟ) 


92 ΕΝΑΝα, 06. ΧΝΉ, 21 .-- 34. 


ΜΙΆ᾽ ΕΙσΠΆΡΑᾺ 
ΧημΜῷθηοθ 
ΤΆΙ ΚἈΙΟΕΤῈ 
ΡΟΟΆ.ῬΘΘΗΟΘ 
ΤΑΙ ΑὙΌΕΟΟ, 
ΤἈΙΆΧΛΗΘΟΥΌΛΙ 
ΕΤΤΙ ΤΟἈΛῪ ΤῸ᾽ 
ΗΜΙΆΙΤΑΡΆΔΛΧΗΜΝΙ 
«Φϑηόοθτλι 
Ἡλεετερλλ 


«βθθησετλι 


ΟἸΓ ψῳ ἈΠΌΟΚΡΙΘΕ. 


ΤΟΧΛΕΓΟΥΌΓ. 
ΧΥ ΤΟ Τ,ΙΟΥΚΕ᾿ 
Ολοειπενλγ 
ΤΌΟΙΟΟΠΟΥ ΓῸ 
ομΜΆ᾽ εἰκειὶ 
ΟΥ̓ΝΆΧΘΗΟΟ᾽ 
Τ᾽ ἈΙΟΙΆΘΤΟΙ, 


" Ἂ 
ΟΙ Δ. ( κεγενιλεκλι 


ΠΆΑΆΡΆΞΚΟΧΗΝ 
ΧΥΤΌΙΟΠΡΟΟ 
ΤΟΔΘΙΝΙΤΆΝΤῸ 
ΤΕΠΡΟσΘΎΧΕΟ 
ΘΆΙΧΥΓΓΟΥῸ 


ἜΧΑΝΟ. ω0Ὁς ΧΥΤῚ, 34-ὌΧΥΠΙ, 4. 


10 


20 


ΚἈΑΙΜΗΕικκΑ. 
ΙΝ ΆΕΓΩΝ 
ΚΡΙΤΗΟΤΊΟΗ. 
ΕΝΤΊΝΙΓΙΟΛΙ 
ΤΟΝΘΝΜΗ 
Φοκουύμενοο 
ΚΑΙΧΜΟΝΜΗ 
ΕΝΤΡΕΙΤΟΜΕ 
ΝΟΟ᾽ ΧΗΡΆΔΕ 
ΗΝΕΘΝΤΉΙΤΟ 
ἈΙΕΚΕΙΝΗ 
ΙΚἈΙΗΡΧΘ ΤῸ 
ΠΡΟΟΛΧΛΥΤῸΝ 
ἈΕΓΟΥῸΣλ. εκλὶ 
ΚΗΘΟΝΜΕ,. 
ἈΠΟΤΟΥΧΝΤῚ 
ἈΙΚΟΥΜΟΥ 
ΚἈΙΟΥΚΗΘΕ 
ἈΒΝΟΠΙΧΡΟ 
ΝΜΟΝ᾽ ΜΕΊΓᾺ 
ἈΕΤΧΥΤΆΕΙΠΕ. 
ενελυ τω 
ΘΚ ΤΌΝΘΝ 
ΟΥ̓Φοκουμιλι 


ΙΚ«ἈἸΑΝΟΝΟΎΥΚΕ. 


ΓΡΕΟΠΟΜΜΆΣΙ" ΜΑΙΧΕΓΩΥΜΙ. 


ἈΙΆΧΓΕΤΌΤΙΆ ΟΤΊΤΙΟΙΗΟΙ ΤῊ. 
ΡΕΧΘΙΝΙΜΟΙΚΟ Εἰ δικηονλυ 
ΠΟΥΟΤῊΝ ος ΓΩΟΝΕΝΤΆΧΘΙ 
ΧΗΡΑΝΤ ἈΥ ΤῊΝ 5 Ι ᾿Ϊκην ο τοὺ 
δικδλικηο χνογθλθῶ 
ΧΥΤΉΝ᾽ ΝᾺ ἈΧἈΡΑΘΥΡΗΟΙΤῊ 
ΜΗΘΙΟΓΘΆΟΟ ΤΓΠΟΤΊΝΘΙΤΙ ΤῊΝ 
ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΓΉΓ᾽ ΕΙΠΕΝ 
ὙΠΟΠΙΆΖΗΜΙΕ ι ; ἮΝ εκλιπροοτιὶ 

Π͵ΠΕΝ λ εοῖα ΜἈΆΟΘΤΟΥΌΠΕ 
ἈΚΟΥΟΛΧΤΕΤῚ ΓΠΟΙΘΟΊΓΆΘΘ 
ΟΚΡΙΤΗΘΤΉΟΘ ΦΕΑΎΥ ΤΟΙΟΟ ΙῚ 
ἈΛΙΚΙΆΟΛΕΓΕΙ ΘΙΟΙΝΙΙΚΆΙΟΙ 
ἈΕΘΟΟΥΜΗ 1 ΚἈΑΙΕΣΟΥΘΕ 

ἘΠ ΠΟΙΗΟΙ ΤῊΝ ΝΟΥΝΤ ἈΟΓΟΥῸ 
ΕΙΚΔΙΚΗΟΙΝ ᾿ἈΟΙΠΟΥΟ ΤῊΝ 
ΓΟΩΟΝΘΕΘΚΆΘΙΚ ΤΟ ΠΆΡΑΚΟΧΛΗΝΤΑΥ 
ΧΥΤΟΥΤῸῺΝ ΓΗΝ᾽ 
ΚΟΟΟΝ ΓΟΩΝΙ 90 “ΦΜΝΟΙΔΛΔΎΥΟΆΝΕ 
ΠΡΟΟΛΥΤῸΝ ΒΗΘΟΆΝΕΙΟΤῸ 
ΗἩΜΕρΡΆΟΚΑι ΙΒΡΟΝΠΡΟΟ 
ΝΥΚΤΟΟΚΑΙ δου ϑΆοθλι: οἷα 
ἘΠ ΝΙΆΚΡΟΘΥΜΙ Φαριολιοο 


ΕἸ ΤΟιΙς ΣΝ ΙΞΑἹΟΘ ΤΕΡΟςΓς 


θ4 ΕνΑΝα. κῦς, ΧΥῊΙ, 4--- 10. 


ΕΓΙΕΝΝΟΟΙΆΙΠΙῚ “ῬΕΡΟΝΓΕΆΡΕΟΟ 


ΠΆΝΤ ἌΆΟΟΛΧΕ ΤΙΝ᾽ ΚΆΜΗ 
ΧΕΙΟΙΤΧΗΘΟ. β ἈΟΝΔΟΆΤΡΥ 
ΚΆΙΔΟΟΙΤΤῸ ΤΠΤΗΜΑΆΤΌΟΡΑΆ 
ΧΟΙΟ᾽ ΙΚἌΙΕΣΙΟ δ Φιλοσειοθὰ 
ΘΗΟΆΥΡΟΝ ΘΙΝΗΠΆΟΥ 
δι νουΡΆᾶνοιο ΟἸΟΝΕΙΟΤΉ. 
καυλθυροῖλκο ΚΕἈΟΙΆΙΆΝΤΟΥ 
ἈΟΥΘΘΕΙΜΟΙ ΘΎΥΕΙΌθΆθιΝ 
τκ (ὑλελκογολς β ιυ 'ΠΆΝΆΘΟΙΆ 
ΤἈΥΤΆΠΕρΡΙΑΥ ΚΟΥΟΆΝΤΈΕΟ 
ΠΟΘΕΓΕΝΕΤΟ καυτιολυνα. 
ΗἩΝΓΆΡΠΆΟΥ Τ᾽ ἈΙΟΦΘΗΝΙΑΙ. 
οοσοφολρα. ἑ Δ ΘΕΘΙΠΕΝΤᾺ 
ΔΟΝ Δ ΘΟΛΧΎΥΤῸ 1δ ἈΛΥΝΑ ΦΆΠΑΆ 
ΟἸΟΠΕΡΙΆΎΤΙΟ, ΡλἈΝοιολγ 
ΓΈΝΟΜΕΝΟΝ ΝΆ ΓΆἈΘΟΤῚΝΙ 
ΘΙΠΕΝ᾽ πῶς ΠΆΡΑ ΤΩΘΟ 
ἈΑΥ̓ΌΚκολῶς. ΤΤΕΝΝ ἈΕΟΤΙΕ 
ΟΥΓΆΧΡΗΜΑΆ 30 ΤΡΟΟΪΔΟΥῊ 
ΤΆΕΧΟΝΤΈΕΟ Μμεισλφηκλ 
ΘΙΟΤΉΝΕΛΟΙ ΜΕΝΠΆΝΤΑ 
ἈΝ ΤΟΥΘΥ ΚΑΟΗΙΚΟΆΟΥ 
ΕΙΟΒΆΕΥΌΟΝ ΘΗΙΚΆΝΙΕΝ 


ΤΑΙ ΘὙΚΟΠῸ Ὁ ςοιΙ 


65 ΕΝΑΝΟ. κ΄. ΧΥΤΗΠ, 99 -- 98. 


σκὰ (ὐλεειπενλυ 


ΟΙΚΕ 


“ΤΟΙΟΆΜΗΝ 
ἈΕΓΩΥΜΙΝ 
ΟΤΙΟΥΔΙΟΘο 
ΤΙΝΟΟΆΦΗ 
ΚΕΝΟΙΚΙΆΝ 
ἨἩΓΌΝΙΟΗΝΣ. 
ἈΘΆΦουγο 
ΗΓΎΝΑΔΙΚΑ. 
ΗἩΤΈΚΝΆΕΝΕ 
ΚΕΝ ΤΉΟΕΆΧΟΙ 
ὉΔΧΟΤΟΥΘΥῪ 
ΟΟΟΥΜΗΆΠΟ, 
ἈΔΣΔΟΕΗΤΙΟΆΛΆΔΛ. 
ΠΤΆΔΧΟΙΟΝλΕ. 
ΤΩΚΑΙΡΩΟΤΟΥ 
ΓΟΩΚΆΙΕΜΤῸΟ) 
ΙΝ ΤῸ) 
Ερχομθνῷ 
ΖΩΟΗΝΑΙΟΟΝΙΟ 
πλραλλεω, 
ΕΤΟΥΌΔΟΩΟ 
ἈΘΙΚΆΕΘΙΠΕΝ 
ΠΡΟΟΛΧΥΤΟΥῸ 
ΔΟΥΆΝΆΚΑΙ 


1ῦ 


Ενανα. 06. ΧΥΤΙ, 39 --- 34. 


ΜΙΟΜΕΝΕΘΙΟΙΕ 
ΡΟΥΘΟΆΆΧΗΜ' 
ΚΞαλΙ ΤΕΆΘΟΘΗ 
ΓΕΤΆΙΠΆΝΤΑἍ. 
ΓἈΓΕΓΡΆΜΜΕ 
ΜΆΔΙΑ ΤΌΝΠΡΟ 
φητώντωῳ 
ὙἹΟ ΤΟΥΆΝΟΥ 
ΠΆΡΆΔΟΘΗΟΘΘ 
ΓἈΙΓΆΡΤΟΙΟ 
ΕΘΝΝΟΘΟΙΝΚΚᾺΙ 
ΕΜΠΆΙΧΘΗΟΘΟΕ 
ΤἈΙΚΔΙΎΈΡΙΟ 
ΘΗΚΓΕΙΓΆΙ᾽ ΚΑΊ 
μΜΑλΟΤιγώοι. 
“ΓΕΟΛΠΟΙΚ ΤῈ 
ΜΟΥΟΙΝΆΥ ΤῸ, 
ΚΑΥΤΗΗΜΕΡΆᾺ 
ΤΗΤΡΙΤΉΆΧΝΑΆ 
ΟἸΤΉΓΕ ΤΑΙ" 


ΟΙΚΓ Ιζ λιλυτοιου 


ἈΕΝΤΌΟΥ ΤΟΣ 
ΟὙΝΗΚΆΝ᾽ 
ΚΑΙΗΝΜ ΤΌΡΗ 
ΜΑΆΓΓΟΥ ΤΌΚΕ 


[ΚΡΥΜΊΜΕΝΟΝ ΧΥΤΟΙΝΆΟΙΟΩ 


[ἈΠΆΤΤΜΚΆΙ ΤΤΗΘΗ᾿ ἈΥ̓ΤΟῸΟ 
[ΟὙΚΕΓΊΕαι ΝΟ ΚΟῚ λεπολλώμΆᾶΆλ 
[ΓἈΛΧΛΊΙΕΓΟΜΕΝΑΆ. ἈΟΜΕΚΡΆΖΟΝ 
[(γεϊνετολϑε ὅ ὙΕΔΑΟΧΘΆΘΗ 
[ΤὨΪἸΒΓΓΙΖΙΝΆΥ ΟΟΝΜ6᾽ ΟΤᾺ 
[ΤΟΪΝΕιοιαριχῳ ΘΙαλ θοίσθιςε 
ΓΓΥΙΦλοοτΊο ἈΕΥΘΕΝΑΥ ΓΟ, 
[ΕἸΚΑΘΗ ΤΟΌΠΆΡΑΆ. ἈΧΘΗΝΆΙΠΡΟΟ 
ΤΉΝΟΔΟΝΤΙΡΟΟ ι ἈΥΓΤΓΟΝ᾿ ΘΓΓῚ 
ΤΩΝ ἈΚ ΟἈΝΤΟΟΛλΘΑΥ 
ολολεοχλου ΤΟΥΕΙΤΗΡΟῸ 
ἈΟΆΠΟΡΘΥΌΜΘ ΤΉΘΘΝΑΥΤΟ,. 
ΝΟΥΈΠΥΝΘΑᾺ ἈΕΓΩΝ’΄ΤΊΟΟΙ 
ΝΕΤΟΤΊΆΝΘΙ ιδ ΘΘΆΘΙΟΠΙΟΙΗ 
Η ΤΟΥ ΤῸ ἈΠΗΓ οὦ οΟλαθιτεῖ 
ΓΙΆΆΝ Δ ΘλΎ Τὼ λυ τ κΚεινλ. 
ΟΤΉΠΟΝΆΖΩ ἈνλκλαΎῳ 
[ΡΑΠΟΟΘΙΤΆΡΕΡΧΕ «λιοίσειπε. 
[ΤᾺ] ΙΚΆΙΘΒΕΟΗ ἮΝ λυ τωλλελε 
[ΘΠΕἸΝΆΕΓΟΩΟΝ ὙΟΝ΄ ἩΠΙΟΤῚΟ 
ΠΥ αλλ αλΘ σοογοεςώγιςε. 
ἰΗΘΟΊΝΜΘ᾽ ΟΕ᾽ ΚΟΠΆΡΑΆ 
"ΚΟ προλγοΝ ΧΡΗΜΆΆΝΕΘΕΧΕ 


[ΓΕ(Ο]ΕΙΤΕ ΓΙΜΟα) δ δ Ν ΞΔ ΚΑΙΗΚΟ 


97 ΕΥΆΝΟ. στ. ΧΥΠΠ. 4 -- 43. 9" 


ἈΟΥΘΙΔΛΥΤῸῺ ἈΝΕΒΗΙΕΙΤΙΟῚΊ 


ΔΟΣΆΑΖΩΟΝΊ ΓΟ. ΙΚ(ΟΜΟΡβ ..... 
ΘΝ ΚΑΟΠΆΟΘ "'ΜἈΕΙΔΙΗΧΥΓΟ] 
ΟἈΧΟΟΙΔΟΩΟΝ ΟΤΊΕΙΚ[ΕΙΝΗΟΊ] 
ΘΆΟΌΚΕΝΆΙ δ ΗΜΘΆΔΕΙΝ.Ι]) 
ΨΝΟΝΤΌΏΘΟ) ,᾿ΕΡΧΘΟΘΆΜ] ᾿ 
σκε ᾿ζλιεισθαϑων Ιζλιωσηλθϑιενη 
ἈΙΗΡΧΘΤΟΤΗ. ΘΠΤΙ ΓΟΝ[ΤΌΠΟ] 
Ιεριχω" καηιδᾶου ἈΝΆΑΚΛΑΘΥΔΆΟΙΟΙΟΙ 
ἈΝΗΡΟΝΟΜᾺΆᾺ Ἶ ΕΙΔΕΝΆΥΤΟΝ 
ΤΙΚΑΆΧΟΥΜΕ ΚΆΙΘΙΤΕΝΤΡΟΟ 
ΝΜΟΟΖΆΙΚΧΑΆΙΟΟ ἈΥΓΟΝΖΆΚΧΑΆΙΕ 
ΚΞἈΑΙΧΥΤΌΟΘΗΝ ΟἸΤΕΥΟΆΟΙΚΑ ΓΆ. 
ἈΡΧΙΤΕΧΏΝΗΟ ΒΗΘΙΟΗΜΕΡΟ 
ΙΚ(ΔΙΟΥ ΤΟΟΘΗ΄ ιδ ΓᾺΡΕΝΤΟΟιΝΩ) 
ΠΆᾺΆΟΥΌΟΙΟΟ ΟΟΥΔΙΜΕΜΙΙ 
ΙΞἈΙΕΖΗΤΓΕΙ ΜΆ ΚΑΙΘΠΟΥ 
ΙΔΕΙΝΤΌΝΙΝ ΟἈΧΟΚΆ ΤΈΚΗ 
ΤΊΟΘΟΤΊΝ᾽ ΚΆΙ τς ΚἈΜΥΤΙΘΔΕΙΞᾺ] 
ΟὙΚΗΛΥΝΆ ΓΟ 20 ᾿ΓΟΧΥ ΤΌΜΝΙΧΆΙ] 
ἈἉΠΟΤΟΥΌΧΑΛΟΥ ΡΟΝ᾽ ΚΆΓΙΔΟ] 
ΟΤΥΤΉΗΗΛΙΚΙΆ. “ΓΕΟΙΠΙΆΝΙ[ ΕΟ] 
ΜΙΚΡΟΟΘΗΝ᾽ ἈΙΕΓΟΓΓΙΥΖΟ]Ί 
κλαυπροολρΆμῳ ἈΕΓΟΝΙΤΈΕΟΙ 


ΕΜΠΡΟΟΘΕ »ῦ ΟΤΙΠΆἈΡΙἈΆΜΆΡΙ 


68 ἘΝΑΝΟ. Πτ . ΧΥΗΡ, 48---ΧΙΧ, 17. 


ΓΓΟΧΩΟΆΧΝΆΡΙ ΗΟ λυςῦ 


[Ἐ]ΟΠΗΆΘΕΝΙΚΆ. οὐ Τολπολῳ 
[ΓΑΪΛΥΌΆΣΙ ΟΤᾺ ᾿Ἀος᾽ ἈΚΟΥῸΟ 
[θ]Ίειολ αΖᾶκχαι ΚΖ ὠνλελγτῶ. 
[Ο]ἸΟΕΙΤΕΝΤΠΡΟΟ δ ΤἈΥΓΆΠΡΟΟ 
ΤΌΝΚΙΝΜΙΔΟΥ ΘΘΙΟΘΙΠΕΝ 
ΤἈΗΜΙΟΥΤῸΡ ΤἈΡΆΚΟΆΧΗΝ 
ὙΠΆΡΧΟΝ ΓΟ ΔΙΆ ΤΟΘΓΓΥῸ 
μογκαδλιλὼ ΧΥΤΌΝΘΕΙΝΑΆΙ 
ΜΙΤΌΙΟΠ ΤῸ ιο ἈΗΜ᾿ ΚΆΙΔΟῸ 

" ΧΟΙΟ᾽ ΚΆΓΓΙΝΟΟ ΞΙΝΆΥΓΟΥῸ 
ΤΙΕοΥκοφὰν ΟΤῚΠἈᾺΡΆΧΡΗ 

" ΤΉῊΟΔΙΆΠΟΔΛΙ [ΜἈΜε]λΆΙΗΚΑᾺ 
ΔΟΜΙΤΕΤΓΡΑΆ ΟἈΙΆ ΤΟΥΘΥ 

ΠΆΧΟΥΝ 18 ἈΝΆΦαινεο 

(πεν απρου . ΘΆΪ ΕΙΠΕΝ 

" ΧΥ ΤΟΥΌΟΪΟ ΟΙΚΗ (δγνλανοοτις 
ΟΤΊΟΗΜΕΡΟ. ΕὙΓΕΝΗΟΘΕ 
ΟΟΤΉΡΙΆ ΤΩ ΙΤΟΡΕΥΎΘηῸειο 
οΙκω ΓΟΥ ΤῸ) Ωρ ΧΩΡΆΑΝΜΆΚΡΑ 
[ΕἸΓΕΝΕΤΌΚΑ. ἈἈΧΕΕΙΝΘΑΥ ΓῺ 
[θ]0ΤἸΚΑΙΧΥ ΓΟΟ ΒΧΟΙΧΙΆΝΙΚΑΟ 
[ὙΠ]ΟΟΆΕΡΑΆΜ' ο ὙΤΙῈΟΟΊΤΡΟΥΔΙ 
[ΗἈἸΘΕΝΓΆΡΟΥΘΣ οκΘ Ἰναλδολόλϑλε 


Γ[ΤΟ]ΪΥἈΝΟΥΖΗ "ἢ κΚαλουλογο. 


ρυ : ΚΒΥΑΝΟ. Π0(΄ ΧΙΧ, 1--- 13. 


ΕΑΥΓΟΥΈΔΟ “ΓΟΥ ΤΟΎ ΌΙΟΙΟΙ͵ 


ΚΕΝΑΥ ΤΌΙΟ ΕΛΟΚΕΝΤΊΟΛΡΙ 
ΔΕΚΆΜΝΆΘ ΓΎΡΙΟΝ᾽ ΙΝΙΆΓΝ..1] Ὁ 
ΚΆΙΘΙΠΕΝΠΡΟΟ ΤΊΟ ΤΙ ΔΙΕΠΤΡΙᾺ] 
ἈΥΤΟΥΟΠΡᾺ : ΓΜΆΓΓΕΥΘΟΆΝΓΓΟῚΊ 
ΓΜΆ ΤΕΥΌΛΟΘΑΙ ! ἸἈρΡεγενε τὸ 
ΕΝ ΕΡΧΟΜΑΆΙ ἈΘΟΠΡΩΤΌΟ 
ΙἈΕΠΟΛΣΙΤΆΙ χεγωνκεημνα 
ἈΥΤΟΥΈΜιΟΟΥ" ΟΟΥ̓ΠΡΟΟΘΗΡΓΆᾺ 
ἈΥΤῸΝ᾽ ΚἈΙᾺ ι ΟἈΤΟΛΔΕΘΚΆΜΝΆΟ 
ΠΕΟΤΊΙΧΆΆΝΠΡΕΟΩ ΚΆΙΕΙΠΕΝΑΎΥ ΤῸ 
ΕΙΆΝΟΓΠΟΩ) ΕὙἈΓΆΘΕΘΔΟΥΧΕ 
ἈΥΤΙΟΥΆΧΕΙΟΝ [ΟΤἹΕΝΕΆΆΧΙΟΙ 
ΤΕΟΟΥΘαλΟ “ΓΩΠΙΟ ΤΌΘΕΓΕ 
ΜΕΝΤΟΥ ΤῸΝ ι ΝΟΥΟΘιεσοὺ 
ΕἈΟΙΆΧΘΕΥΟΘΆΙΕ ΟἸΆΝΕΧΟΝΕΙ͂ΙΆ 
φημλς . νωλθαπῶο "Ὁ 
Ιζ κΙεγενιε ΤῸ ἈΔΙΩΝ᾿ ΚΆΙΗᾺΧ 
εντεπανελ. ΘΕΝΟΛΔΘΥΤῈ 
ΘΙΝΆΥ ΤΌΝΆΑΑ. ᾿ ΡΟσΧΕΓΏΜΝΙΚΕΙ 
ΒΕΟΝΤ ἈΤΉΝΕΛΣ. ΗΜΝΆΟΟΟΙΥ] 
ΟἸΘΆΝΚΆΙΘΙ ΕΠΟΙΉΘΕΝΙΠΕΝ) 
πενφώνη ΤΈΜΝΆΟΘ 
ΘΗΝΆΑΙΆΎ ΤΩ (Πιπενλϑικλη 


ΤΟΥΟΔΟΥΧΟΥῸ "5 ΤΟΥ ΤΓΩΙΚΑΙΟῪΥ] 


10 ΕΝΑΝ ΘΟ. κ᾿ ΧΙΧ. 13.- 19 


[ΓΠΝΟΥΕΙΤΆΝΟΩ κυ ΤΟΥ 


ΠΠΕΙΝ Γατολλισ᾽ κΕλ ὦ ΚἈ ΤῸ 
Πζ Ἰοε τεροοηλ ἈΡΓΥΡΙΟΝΜΟΥ 
ΘενΆθγων ΕΠΙΤΡΆΠΟΖΑ. 
ΚΕΙΔΟΥΉΗΜΝΆΟΘ δ κλιθγῶθλαθῶ 
ΟΟΥΉΝΘΙΧΟΝ ΟΥ̓ΝΤΌκΩΚΣ 
ἈΠΟΙΟΜΕΝΗ. ΘΠΡΑΣΑΛΥΤῸ 
ΕΝΟΟΥ ΔΆ | ἈΓΓΟΙΟΠΆΡΕΟ 
ΕΦΟοκοΥΜΗ͂, ΤΟΩΟΘΙΝΘΙΤΙΕΝ 
ΓἈΡΟΘΟΤΊΆΝΟΟ ιυ ἈΡΑΤΟΛΧΠΑΆΥΓΟΥ 
ἈΥΟΤΉΡΟΟΘΙ ΤΉΝΜΝΆΝ 
ἈΙΡΕισοοΟΥ Κα ΚΛ ΟΤΈΘ ΤΩ 
ΘΗΚΆς᾽ ΚΆΙΘΕ ΤἈΟΔΘΚΆΜΝΆΑΆΟ 
ΡΙΖειθοοουκεο ΘΧΟΝΤῚ ΚΆΙΘΙ 
ΠΙΡΆ Γ᾽ ἌΕΓΘΙ ιδ ΟΝΆΑΥΓΤΏΚΕ 
ΧΥ ΤΩ ΘΚΤΟΥ δχιλεκΆμνλᾶο 
ΟΤΟΜΑΆΤΌΟσΟΟΥ ΟΝ ΜΔεγωγλρυμγς 
ΚΡΙΝΩΏΘΘΙΤΟ ΟΤῚΤΆΝΤΊΥΤῸ 
ΝΗΡΕΔΟΥΆΧΘΕ᾽ ΕΧΟΝΤΊΔΟΘΗ 
ΗΛΕΙΟΟΤΊΕΓΩ 20 ΘΕΤΤἈΙ ἈΠΟῸΔΘ 
ΧΝΟΟΛΥΟΤῊ “ΓΟΥΜΗΘΧΟΝ 
ΡΟσΘιΜιΆιρῶ “ΤΟΟΙΚΆΙΟΟΧΙ 
ΟΟΥ̓ΚΕΘΗΚΚΆ. ἈΡΘΗΟΘΕΤΆΙΆ 
ΠΚἸΆΙΘΕΡΙΖΩΝ ΠΑΥΤΟΥ" 


[Ο]ἹΟΥ ΚΘΟΠΙΡΆᾺ 5 ΟΧΚ ΙΆΗΝΤΤΟΥῸ 


11 ΕΥ̓́ΑΝ. 00. ΧΙΧ, 9 .---ϑ τ. 


ΘΙΚΧΘΡΟΥΌΜΟΥ ᾿ ΤΟΝΜΑΆΘΙΗΤ Ὁ) 


ΘΚΕΙΝΟΥῸ ᾿ς ΧΥΤΟΥΘΙΠΙΩΝ] 
ΤΟΥΌΜΗΘΕ ὙἹΤΑΓΕΤ ἌΜΕΙΟ) 
ἈΟΝΤΆΟΜΕ “ΤΗΝΙΚΆ ΤΕΝΙΆΜΝΙ] 
ΕἈΧΟΙΆΧΕΥΌΆΛΙ δ “ΓΙΚΩΟΜΗΝΠΓ 
ΕἸΤΑΥ ΤΟΥ: ΕΝΗΒΘΙΟΠΟΡΕΙΥΊ 
ἈΓΆΓΕΤ ΑΙ λΕ ΟΜΕΝΟΙΘΎΡΗ 
κλυκα ΓΆ ὰ ΟΕ ἈΙΠλΧΟΝ 
ΣΆ ΓΑΙΧΥ ΤΟΥ Ὸ ἈΘΆΘΈΜΕΝΟΝ 
ΕΜΙΤΡοΟΘΕ ιο βφδονουύλιο 
ΜΟΥ ΚΆΙΘΕΙ ΠΟΩΙΙΠΟΤΈΕΈΧΚΝΩΟΝ 
ΧΕ ΠΩΟΝΤΆΑΥ ΤᾺ ΕΚΆΘΗΟΘΕΝ: λΥ 
ΕΠΟΡΕΥΕΤῸ ΟἈΝΤΘΟΛΥ ΤῸ. 
ΕΜΠΡΟΟΘΕΝ ἈΓΆΓΕΤ ΔΙ ΚΑΙ 
ἈΝΔΆΒΆΙΝΩΝΙ ιὸ ΕἈΝΤΊΟΥΜΆΟΘ 
ειἰσιεροοολὺ Ερω ΤἈΙΆΤῚ 
“μΜΞΨ΄ ΚΆΙΕΓΕ ἈΥΈΤ ΑΙ ΟΥ̓́ΤῶΟ 
ΕἸἼΤΟΟΩΘΗΓΓῚ ΕΡΕΙΤ᾽ ἈΙΟΤῚ 
ΓΕΝΕΙΟΘΚΗΘ ΟΚΟΛΧΛῪ ΤΟΎΧΡΙ 
ΦαγηκΆιβη “0 ἈΝΟΕΧΘΙ: 
ΘἈΝΙΆΝΤΙΡΟΟ ΟΧΓ ΕΟ ΠΕΆΧΘΟΝΤΈΕΟ 
ΤΟΟΡΟΟΤΌκΑ. ἈΦΟΙΆΠΕΟΤ ΙΑ] 
ἈΟΥΜΕΝΟΝ ΜΕΝΟΙΘΎΡΙΟΝ]) 
ΕἈΔΙΩΟΝΆΠΕΟ ΙΚἈΘΟΩΟΘΒΘΙΠΤΕΝ] 


ΤΙΆΕΝΑΥῸ 96 ΧΥΓΟΙΓ᾽ ἈΓΥΩ] 


732 ΕΥΝΑΝΟ. Πω0(ς ΧΙΧ, 91-- 33, 


[ΤΟΝ δαυΎτῶ, 
[ΤΓΟ]ΪΝΙΤΟΩΧΟΝ 
[Ε]ΠΟΝΟΙΚΎ, 


ΡΟ Ὺ ΓΟΥΎΤΙΡΟς. 


[ἈΤΥΓΟΥΟΤΊΧΥῪ 
[ΕἸΤΤἈΓΓΟΝΝΤΤΩΣ 
[ἈΊΟΝ᾿ ΟΙλεει 
ΠΟΝΟΙΚΟΛΧΥΤΟΥ 
ΧΡΙΆΝΕΧΘΙ 
ἈΙΗΓΆΓΟΝΑΥ 
ΤΟΝΠΙΠΡΟΟΤΟ, 
ΙΝ ΚΆΙΕΠΙΡΙ 
γλντεοαλυ 
ΤΟΩΟΝΤΆΙΜΑ ΤΊΆ. 
ΕΤΤΙ᾿ ΓΟΝΤ]ΟΛΧΟ, 
ΕἸΤΕΒΙΕΆΟΆΝ 
ΤΌΝΙΝ᾽ ΠΟΡΕΥῪ 
ΜμενουλδλΥ 
ΤΟΥΎΤΙἊΕΟΤΡΟΣ 
[Ν]ΥΟΝΤΤΤΆΙΜΆ. 
[ΓΠΆΧΕΛΧΎΥΤῸΝ 
[ἘΝ] ΓΉΟ Δ 
͵ΟΧΧ (γγηζοντος 
[ΔΕΑΥΛΥΤΩΟΩΥΉΜΔΗ 
ΠΤΡΟΟΓΓΗΚΆΓΓΑΆ 


ΒἈΟΘΙΤΟΥΌΡΟΥῸ 
ΤΩΝΘλΆλλΙ 
ΗΡΣΑ ΤΟΛΠΚ. 
“ΤΟΠΆΗΘΟΟ 


8 ΤΟΝΜΆΘΗΤΟΩΣ 


ΧΆΙΡΟΝΤΕΟ 
ἈΙΝΙΝΤΌΝΘΙΙ 
ΦΦωνημβγάΆλη 
ἸἸΕΡΙΠΆΘΩΝ 

10 ΟΝΕΙΔΛΟΝΑῪ 
ΜΆΜΑΆΑΙΩΝΔΆΕ 
ΓΟΌΝΤΈῈΕς᾽ ΕΥ̓ 
ἈΟΓΉΜΕΝΟΟΝ 
ΟΘΡΧΟΜΕΝΟΟ 

ιϑ ΒΕΧΟΙΆΧΕΎΌΕΝΟ 
ΝΜΟΜΑΆΤΙΚΥ 
ΕΙβηνηενοὺυ 
ΡΆΝΟΩ᾽ κλιλο 
ΣΧΕΝΥΎΊΟΤΟιΟ 

ο χε ζλυγινεστο 
φαριολιίὼν 
ἈΠΟΤΟΥΌχλου 
ΕΙΠΟΝΠΡΟΟ 
ΧΥΤΟΌΝΔΙΔᾺ 

95 ΟἸ ΦΑἈΘΕΙΊΠΓΓῚ 


18 ΕΝΑΝα. ὔσ, ΧΙΧ, 38 --- 39. 10 


ΜΗΘΟΝΤΌΙΟ 
ΜΆΑΘΗΤ ΙΟΟΟΥ 


““ 
ἰζλιλπποκριθις 


ΕἸΤΕΝΆΥ ΤΌῸΌΙΟ 
ἈΕΓΩΟΥΜΙΝ 
ΟΤΙΕΆΝΟΥ ΓΟΙ 
ΟἸΩΙΤΗΘΟΥΌΙ. 
οΙϑοικεκρὰ 
ΣΟΝΤΤΆΙ. 


δχΞ κα ιωσςηγγιςες 


“1 


ΙἈΦΟΜΝΤΉΝΤΙΙΟ 
ὉΝΕΙΚΑΆΧΎΟΕ, 
ΕΠἈΥΤΉΝᾺΘ 
ΓΩΟΝΟΤΊΕΙΕ 
ΓΝ ΚΆΙΟΥ 
ΚΑΙΓΕΕΝΤῊ 


ΗἩΜερλοοΥ ΓἈΥῪ 


“ΓΗΤ᾽ ἌΤΙΡΟΟΘΕΙ 
ΡΗΝΗΝΟΟΥ 
ΝΥΝΆΘΕΚΡΥ 
ΚΗ Πποοφϑᾶλ 
μωνοοὺ ΟΤῚ 
ΗΞΣΟΥΌΟΙΝΗΜΕ 
ΡΆΙΕΠΙΟΘ᾽ ΚΆΙ 
ΠΕΡΙΚΆΧΟΥΌΓ 


10) 


ΟολΖ 


18 


ΟΙΕΙΚΧΘΡΙΟΙΟΟΥΊ 
ΧΑρλακλοίοιηζλι, 
ΠΕΡΙΚΥΚΙΧΩΣ] 
ΟΟΥΟΙΝΟΙΘιΚΆΙ] 
ΟὙΝΕΞΟΥΌΜΙΝ] 
ΘΕΤΙἈΝΤΌΙΘΕΝ] 
ΚἈΑΙΘΆΆΧΦΙΟΙΥ 
ΟἸΝΟΕΚΑΥΤᾺΑ. 
ΤΕΚΝΜΆΟΟΥΕ. 
ΟΟΙ᾽ ΚΑιΟΥ ΚΆ 
Φησούοινεν 
ΘΟΟΙΆΙΘΟΝΕΠΗΙ 
ΘΟΝ᾽ Ἀνθ 
ΟὙΚΆΙΓΝΟΩΟ 
᾿ΓΟΝΚΆΙΡΟΝ 
“ΓΉΘΕΠΤΙΟΚΚΟ 
ΠΗΘΟΟΥ 


ΟΆΗ Ιζ λιειςσελθων 


Ω 
8Ὲ 


20 


ΒΥΑΝΟ. ΠΌΣΙΝ, 29--- 40, 


ΘΙΟΓΟΙΕΡΟΝ 
ΗΡΞΑ ΓΟΕΙΚΕΑΛΛΊ 
ἈὉΜΝΤΟΥΌΙΠΩ)) 
ἈΟΥΝΊΓΆΙΟΕΝ]) 
ἈΥ ΤΟΣ ΚΆΙΆΓΟΙΊ 
ΡἈΖΟΝΤΊΙΆΟΛΕ] 
ΓΩΝΆΥΓΤΟΙΟΊ) 


ον ἰζ 


1ὅ 


ΓΕΓΡΆΙΤΤ ΑΙ" ΚΑΙ 
ΕστΤ ΑΙ ΟοΟσ 
ΜΟΥΌΙζΟΟσ 
ΠΡοΟοσΘύΧχΗΘ 


ΥὙΜειολθλυτο. 


ΕἸΤΟΙΗΟΣ.- ΓΕ 
ΓΟΠΠΗΧΔΑΙΟΝΆΗΠΚ 
ΓΟΩΟΝ᾽ ΙΚΔΊΗΝ 


) ΛΑ ΟΚῶνΝ 


ΤΟΚΆΘΗΜΕΡΆ 
ΕΝΤΌΙΕρΡω: 
ΟΙΆΘΆΡΧΙΕΡΙΟ 
ΚἈΙΟΙΓΡΆΜΜΑΆ 
ΤΕΙΟΕΖΗΤΟΥ͂. 
ΧἈΥΤΟΝΆΠΟΛΧΕ 
ΟἈ ΚΆΙΟΙΠΡΩ 
ΤΟΙΤΟΥΆΧΆΟΥ 
κυοΥΧοΥ 
ΡΙΟΚΟΝ ΤΟΤῚ 
ΠΟΙΗΘΩΟΙΝ᾿ 
ΟἈἈΧΟΟΓΆΑΦΆΤΙΆΟ 
ΘΣΘΙΚΡΒΜΆ ΤΟ 
ΧΥ ΤΟΥ ἈΚοΥαΣ 
ἈΙΘΓΕΝΕΤῸ 
ΕΝΜΙΆΤΤΩΟΝ 


ΕΥΝΑΝΟ. 006. ΧΙΧ. 40- ΧΧ, 3. 


10 


20 


ΗΜΕΡΟΝΘιζθι 
νυν λλΆς. 
ΚΟΝΤΌΟΛΥ 
ΤΟΥΤΌΝΑΆΛΟ, 
ΕΝΤΌΕΡΩ 
ΙΚΞὩΑΙΕΥΆΓΓΕΘΑΆΙ 
ΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕἸΤΒΟΤΉΟΆΝ 
ΟΙΆΡΧΙΕΡΕΙΟ 
ΙΞ(ἈΙΟΙΓΡΆΜΜΑΆ 
ΤΕΙΟΟΥΝΤΌῸΙΟΘΟ 
ΠΡΘΟΞΑΥΤΈΡΟΙΟ 
ΚἈΙΘΙΤΆΝΠΡΟΟ 
ΧΥΤΟΝΆΘΓΟ, 
ΤΈΟΘΘΙΠΟΝ 
ΗἩΜΙΝΕΝΠ,ῺΟΙΆ. 
ΕΞΟΥΟΆΤΑΥ 
“ΤΆΤΤΟΙΕΙΓ᾽ ΗἩΤῚΟ 


᾿ΕΟΤῚΝΟΛΟΥῸ 


ΟΟΙΤΉΝΘΞΟΥ 
ΟἸΆΝΤ ΑΥΤΤῊ᾿ 


δποκριθϑειο 


ἌΘΒΘΙΠΘΝΠΡΟΟ 


ΧΥΤΟΥΌΘΕρὼ 
ΤῊΗΟΟΥΜΆΟ 


ΚἈΓΩΆΧΟΓΟΝ 
ΚἈΙΘΙΤΆΓΓΕΜΟΙ 
ΤΟΚΆΙΤΤΊΙΟΜΆ 
ΤΟΙΩΘΆΧΝΝΟΥ 
ΕΣουΥβΆΝΝΟΥ 
ΗΜΗΘΣΆΝΘΡΟΩ 
πων οἱ δ 6 
ΟὙΝΘΆΟΓΗ 
ΟἈΝΤΌΠΡΟ 
ΠΟΘΑΥΓΓΟΥΟᾺΘ 
ΓΟΝΤΕΟΟΤῚ 
ΘΕΆΝΘΙΠΟΜΕεΕ, 
ΕΞΟΥΡΆΝΟΥ 
Ερθι υλ ΤΟΥ 
ΚΕΠΙΟΤΕΥΌΆΣ. 


ΤἈᾺΙΧΥΓΟΣ οὰ. 


ἈΘΘΠΜΜΕ. 
δσανθρῶπω 
ΠΧ οοΆλλοςσ 
Ι“«.ΓΆἈΛΙΘΆΟΘι 
ΗμΆᾶς᾽ ΠΕΙΠΙΟ 
ΜΘΕΝΟΟΓΆΡΘΟ 
ΤΙΝΙΪΩΟΆΧΆΝΝΗ, 
ΤΤΡΟΦΗΤῊΝ 
ΕἸΜΙ ΚΆΙΆΠΠΕ 


ΚΡΙΘΗΟΆΝΜΗ 
ΕΙΔΕΘΝΆΙΠΟΘΕΙ 


Ιζ αιοίξειπεν 


ΟΙΜΆΑ. 


25 


ΒΝΑΝΟ. Τῦσ. ΧΧ,͵, 83--ἰοὦ. 


ἈΥΤΟΙΟΟΥΔΕ 
ΘΕΓΩΟΆΘΓΩΟΥ 
ΜΙΝΕΝΠΤΟΙΆ. 
ΕΣΟΥΟΙΆΤΑΥ 
ΤΆΠΟΙΩ᾽ 
ΡΣΑΤΟΔΘΠΡΟΟ 
“ΓΟΝΆΛΧΟΝΆᾺΘ 
ΓΕΙΝΤΉΝΙΤΑ. 
ΡἈΒΟΧΛΗΝΤΤΑΥ 
ΤῊΝ᾽ ἌΝΟΘΕ 
ΦΥΤΘΎΥΟΕΝ 
ἈΜΠδλώνΝΑ. 
ΚΕ ΣΕΔΟΤῸ 
ΧΥΤΌΝΓΕΟΩΡ 
ΓΟΙΓ᾽ ΚΑΟΆΤΤΕ 
ἈΉΗΜΗΘΕΝΝΧΡΟ 
ΜΟΥΟΪΚΆΝΟΥῸΟ 
«αν κι ρῷ 
ἈΠΕΟΤΊΆΕΝ 
ΠΡΟΟΤΟΥΌΓΕ 
ΦΡΓΟΥΌΔΟΥ 
ἈΟΜΙΝΆΆΤΙΟ 


[ΤΟΥΚΑΡΠΟῪΥ 
[Τουγ]ϊλμπθλῳ 
[ΝΟ] οι ΝΥ 
[ΤΊΩ΄᾿ ΟἸλ εγα 
[ὠἹΡγοιλ ρα 
[ΤἸΕΟλῪ ΤΟΝ 
[Ε]Σ πθοτιλὰα. 
ΚΆΙΝΟΝ᾿ ΚΆἈΙ 
ΠΡΟΟΘΕΘΕΤῸ 
ΠΕΜΎλιΘΤΕ 
ΡΟΝ ΟΥΧΟΝ: 
οιλειλιεν 
ἈΙΡΆΝΤΘΟΚΑΙ 
ἈΤΙΜΆΑΘΆΝΤΈΕΟ 
ΘΣΆΠΕοΟτΊλα. 
ΚΆΙΝΟΝ᾽ ΚΆΙ 
ΠΡΟΟΘΘΕΤῸ 
ΠΟΜΎΥΑΙΤΡΙΤΟ, 
[Ο Δ] κυ ΤΟΥ 
ΓΤΟΙΝΤΡΑΥΜᾺ 
[Τ]ΟΆΝ ΤΊ ΟΕ 
ΓΣϑΊβΆΆΟΝ 
“ἸΠΙΕΝ Ἀ Εοιζο 
[Τουϊλμτθλῳ 
[ΝΟΟ] ΤΊΠΟΙΗ 


10 


2) 


20 


ΕΥΑΝΟ. [{Ὁ{0- ΧΧ. ιυ ----1ὅ. 


οὠ πεμύωῳ 
ΤΟΝΥΙΟΝΜΟΥ 
“ΓΟΝΆΓΆΠΗΤΟ, 
ἸΟΘσ ΤΟΥ ΤῸ, 
ΙΔΟΝΤΈΕΈΟΕΝ 
ΤΡΑΆΙΠΤΗΘΟΝΤΤΆΙ 
ἈΟΝΤΈΕΟΛΔΕ 
ΧἈΥΤΌΝΟΙΓΕ 
ΦΡΓΟΙΔΙΘΆΟ 
ΓΙΖΟΝ ΤΌΠΡΟΟ 
ἈΛΧΛΗΛΧΛΟΥΌΛΧΕ 
ΓΟΝΤΈΟΟΥ 
“ΓΟΓΕΟΤῚΝ 
ΟΙΚΛΗΡΟΝΟ 
Μοςσ᾽ ΔΘΥΤῈ 
ἈἉΠΟΙΚΤΊΝΟΣ) 
ΜΕΝΑΥ ΤῸΝ 
᾿ΜΆΗΜΟΟΝΓΕ 
ΝΜΗΤ ἈΙΗΙΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆᾺ: 


᾿ ἈΜΙΕΙΞΒΆΛΧΟΝ 


ΤΕΟΛΥΓΟΝ 
ΕΣ ΓΟΥΆᾺΜ 
πελώνοο 

ἈΠΕΙΚΤΙΝΆΝ 


] ΙΟΥΝΠΟΙΗΟΙ 


ΧΥΤΟΙΟΟΚΟ 
ΤΟΥΆΜπθλω 
ΝΟΟΘΕΧΕΥῸΘ 
ΤἈΙΚΑΙΆΠολε 
ΟΘΙ ΤΟΥΌΓΕ 
ΦΡΓΟΥΟΤΟΥ 
ΓΟΥς᾽ καυλ 
ΠΕΙΤΟΝΆΜ 


Παλονλλάλλοιο 


ΚΟΥΘΟΆΝΤΘΟ 
ἈΕΘΙΠΆΝΜΗ 
ΓΈΝΟΙΤῸ᾽ 
λϑομελούλο 
λΥ Γοισθητεῖ 
ΤΙΟΥΝΕΟΤῚ. 
“ΤΟΓΕΓΡΆΜΜΕ 
ΝΜΟΝΤΟΥ ΤῸ 
ἈΙΘΟΝΟΝΆΠΕ 
ἈΟΙΙΜΆΟΘΑΆΝ 


ΟΙΟΙΚΟΛΟΜΟΥ 


“ΓΕΟΟΥΤῸΟ 
ΕΓΕΝΗΘΗΕΙΕΟ 
κεφλληνγο 
ΜΙΆ, ΠΆΘΟΙΠΕ 


ΟΜΕ 


10 


15 


ΟΟΝΙΘΠΕΚΕΙΝΟΝ] 
ΤΟΝΑΧΙΘΙΟΝΟΥΝ] 
ΘἈΛΔΟΘΗΙ[ΟΕΤ ἈΜ1 
ΘΦΟΝΆΛΙΝΠΕΙ 
ΟΗἈΛΙΚΜΗΙΟΙΆΎΥ ΤῸ] 
ἈΙΕΖΗΤΉῊΙΓΟΆΝ]) 
ΟΙΆΡΧΙΕΡΕΙΟΙ 
ΚΑΟΟΙΓΡΆΜΜΆ 
ΤΕΙΟΕΠΙΚΆΛΓ, 
ΕἸΤΑΥΤΟΝΤΤΆΟ 
ΧΙΡΆΟΘΕΝΑΥ 
ΤῊΗΤΉΩΡΑ. ΚΑΙ 
εφφοκηθηοχ. 
“ΓΟΝΆΆΟΝ᾽ ἜΓΝΩ) 
ΟἈΝΓΆᾺΡΟΤΊΠΡΟΟ 
ΧΥΓΟΥΟΤῊΝ 
ΠἸἈᾺΡΑΚΟΧΗΝΤΑΥ 


ΟὉΤΓΉΝΕΘΙΠΙΕΝ 


οκη- ἱΚΑΗ ΠΑΡΑ ΤΉΗ) 


2η 


ΕΝΑΝΕα. 60{Ὁ. ΧΧ, 18 -- 20. 


ΟἈΝΤΈΕΟΆ[ΠΕ]) 
ΟΤΙἈΆΝΕΜΝΙΚᾺ]Ί 
ΘΕΤΟΥῸΟΓΥΊΤΟ] 
ΚΡΙΝΟΜΙΕΝΟΥῸΙ) 
ΘΑΥΤΟΙΓΥΌΟΔΙ 
ΙΚΚΙἈΙΟΥΌΙ[ΘΙΝΆΙ] 


19 


ἈΥ̓ΤΟΝΓΙΝΕ 
ΓἈΙΓΥΝΗ. Οἱ 
ΓἈΆΡΕΙΓΓΆΘΟχΟ. 
ἈΥΤΗΉΗΝΓΎΥΝΑΆΙ 
κα ΚΑἈΙΆΤΙΟΚΡΙ 
ΘΕΙΟΘΙΠΕΝ 
ΧΥΓΟΙΟΟΙ͂Ο 
ΟΙΥΙΟΙΓΟΥΆΙ 
ΦΟΝΟΟΤΟΥ ΤΟΥ 
ΓᾺΜΟΥΌΙΝΚΑΆΙ 
ΕΚΓΆΜΙΟΙΚΟΝΙ 
ΓᾺΙ ΟΙΔΕΚΆΤΑ. 
ΣΙῶΟΘΕΝΤΈΕΟ 
ΤοΟοΥλιῶΝος. , 
ΘΙΚΘΙΝΟΥ ΤΎΧΙ 
ΚΟ ΤΗΟΆΝΑΆ 
σΤΓΆΑΘΟΛΧΚΟΟΤΗΓσ 
βκβρνηεκρῶν 
ΟΥ̓ΤΕΓΆΜΟΥΟΙ 
ΟΥ̓ΤΕΓΆΜΙΖΟΝ 
ΤᾺΙ ΟΥ̓ΤΕΓᾺΡ 
ἉΤΙΟΘΆΝΙΝ 
ΕΓΙΔΥΝΆΝΤΆΑΙ 
ΕἸΟΆΓΓΕΆΧΟΙ 
[ΓΙΆΡΕΙΟΙΝΙΚΆΙ 


10. 


ΥἹΟΙΕΙΟΙΝΤΟΥ 
ΘΥΤΗΟΆΝΆ 
ΠΟΤ ἈΟΘΛΙΩΟΥΊ 
ΟΙΟΝΤ ῈΓς᾽ 
(ὐτιλβεγιρο. 
ΤἌΆΙΟΙΝΕΚΡΟΙ 
Ι«ἶοαοιμῳΎοης 
ΘΒΜΗΝΥΌΕΝ 
ΕἸ ΤΗΟΘΚΆ ΤΟΥ 
(ΟΟΆΕΓΟΘΙΚΝ 
ΤΟΝΘΝΆΕΒΡΑ. 
ἈΜΚΆΙΘΙΝ 
ΙΟΆ ΑΚ ΚΆΑΙΘΝ 
Ικκῳωκ ϑαλε 
ΟΥὙἹΚΕΟΤῚΝ 
Νεκρωμάᾶλ. 
ἈΛΖΩΟΝΤΌΩΝΙ 
ΠΆΝΤ ΘΟΓᾺΡ 
ἈΥΓΩΟΖΩύΓ. 
Ἀποκριϑεν 
“ΓΕΟΔΕΤΊΝΕς 
ΓΟΩΟΝΓΡΆΜ 
ΜΑΓΓΆΙΟΌΝΕι. 
πον λλοκλ 
Ἀξειλαλώςεμπλς 


ΕΝΑΝΟ. Γκ0Ὸ0 ΧΧ, 38 -- 39. 


σΜ,Σ. ΟΥὙΚΚΕΤ Δ. 66 
ΤΟἈΆΛΜΟΩΟΩΝΕΙ͂ΤΕ 
ΡΟΤἌΝΑΥΤΟ,. 
ΟὙΥΔΕΝ᾽ 

σμε ΚΡ ΠΕΝ Δ ΟΠΡΟΟΛΧῪ 
ΤΟΥΌΠΟΟΟᾺΧΘ 
ΓΟΥΟΙΝΜΤῸΝ 

" ΧΝΥΙΟΝΆΔΧΛΔ. 
ΕΝ. ΚΑΟΥΛΥΤῸΟ 
ἈΛΧΛΟΑΆἌΆΕΡΓΕΙΕΝ 
εαλωγλλμῶ 
ΕΙΠΤΕΝΝΟΙ(Κ(Ο 
ΤΟΩΟΚΟΜΟΥ 
ΙΞῇἷᾷῷῸ.ίί᾿ ΘΎΕΙ 6 
ΣΩΟΝΜΌΟΥ 
εὠὐσλνθῶ ΓΟΥῸ 
ΘΚΧΘΡΟΥΌΟΟΥ 
ὙΤΤΟΙΤΟΆΙΟΝ 
ΤΩΟΝΠΟΛΟῸῸΝ 
οογ᾽ ΔΆΛΟΥ 
ΚἈΛΧΘΙΑΥ ΤῸΝ 
ΠΧ ΨΨῚΕΓ[6}10 
ὙἹΟΟΛΧΥΤΟΥ 
ΕΟΤῚΝ᾽ 

ΟΚΝΊΞ ῬυκοΥΌΟΝ ΤΟς 


ἈΞΠΆΝΤΟΟΓΓΟΥ] 
ἈΆΧΟΥΘΙΤΕΝ 
“ΤΟΙΟΜΆΘΗΤΓ ἌΜ[Ο] 
ἈΥΓΓΟΎΤΙΡΟΟΙΕΙὶ 
ΧΕΤ ΑΙΆΙΤΟΤΌΟΣΝ]) 
ΓΡΑΜΜΑΆΤΆΙΟΩ 
ΤΟΌΝΘΘΆΟΝ 
ΤΟΝΘΝΟΤῸ 
ἈΔΛΟΠΕΡΙΠΆΤῚ 
ι κἈιφιλουντῶ, 
ἈΟΠΆΟΜΟΥῸ 
ΕΝ ΓἈΙΟΆΓΟΡΆΙΟ 
ΚἈΑΙΠΡΟΤΌΚΑ " 
ΘΕΔΡΙΆΘΘΝΤΑΙΟ 
ιδ ΟὙΝΑΆΓΩΓΆΙΟ 
ΚΑΙΠΡΟΤΌΙΚΧΛΗ 
ΟἸΆΟΘΝΤΌΙΟ 
ἈΤΝΟΙΟ᾽ 
σκῖς (δικατεοθιου 


ὁ)ι 


. 20 ΟΝ ΓΆΟΘΟΙΙΦ 


χοτωνχηρῶ 
κπροφλοι 
ΜΆΚΡΑΠΡΟΟΙΘΥ] 
ΧΟΜΕΝΟΙΟΙ[Υ] 

85 ΤΟΙΧΗΜΥΙΟΝΤ ἈΠ 


90 ΕΝΑΝΘα. [0 ΧΧ, 40-- 41. 


[ἈΠΟΙΚΙΉΓΕΜΟ 
[Μ]ΆΟ΄ ΘΝΕιζεν 
ΤΟΥΌΝΟΜΑΆ. 
ΤΌΟΜΟΥ ἈΠῸ 


ΒΗΓΕΓΑ.λ Ὲ τ δ 


ὙΜΙΝΕΙΟΜᾺΡ 
ΤΎΡΙΟΝ᾽ 

ΝᾺ Θετεογνεις 
ΤἈΟΚΆΡΔΟΧΟ 
ὙΜΟΩΟΝΜΜΗΤΙΡΟ 10 
ΜΕΆΧΕΤΆΜΝΆΠΟ 
ἈΟΓΗΉΘΗΝΙΆΆΙ" 
ΘΓΩΟΓΆΡΑΟ 
ΟΟΥὙΥΜΙΝΟΤῸ 
ΜΆ κλυοοφικ. ὴ 
ΗΟΥΔΎΥΝΗΟΟ 
ΤἈΙΆΝΤΊΠΗΝΙ 
ΗἈΧΝΤΊΟΤΗΝΑΆΙ 
ΠΆΝΤΕΟΟΙΚ. 
ΓΙΚΕΙΜΕΝΟΙ 90 
ὙΥΜΙΝ᾽ ΠΆΡΆΛΟ 
ΘΗΘΕΟΘΆΙΔΕΘ 
ΚἈΑΙΥΥΤΙΟΓΌΟΝΆΙ 
Ονκλιλλεαλ 
ΚΡιων᾿ κλιογ δῦ 


81 ΕΝΑΝΟ. υῦσ. ΧΧΙ, 13 --- 90. 


ΓΕΝΟΩΝΙΚΆΙ 
φΦιλων: Ι«Ἀ 
ϑθλανα ΤΟΥ 
ΟἸΝΕΣΥΜΟῸΣ 
ὙΦΙΕ τ οἷ - 6 τ) 
ΜΙΟΟΥΜΕ 
ΜΟΙΎΤΙΟΠΆΝ 
ΤΟΝΔΙΆ ΤΟ 
ονομΆλμου. 
ΙΚΑΟΘΡΙΣΕΙς ΤΉΟ 
κεφαληογμῶ 
ΟὙΜΗΆΠΩ 
ἈΗΤἍΙ ΕΝ ΤῊ 
ὙΤΙΟΜΟΝΗῪ 
ΜΟΩΝΙΚΤΉΟΛΧΟ 
Θα τ Ἀ υχλο 
ΎΜΟΩΝ 


ΟΝΕ ()τανλειλη 


ΤΕΥ κλοΥ 
ΜΕΘΝΗΝΥΠΟ 
ΟΤΡΆΤΌΙΤΆΙ 
ΔΟΟΝΙΆΗΜ 
“ΤΟΤΈΕΓΙΝΟΩΟ 
ΚΕἸ ΤΧΑΙΟΤΊΗΓ 
ΓΙΚΒΝΗΘΡΗ 


11 


ΜΟΩΟΙΟΛΥΤΉΟΘ ΚΗΜΕΓΆΔΛΙΗΕ]) 


ΝΡ Ϊ ΟΤἾΕΟΙΕΝΤῊ ΠΙΤῊΗΟΓΗΟΙΚΆΙ] 
ΙΟΥΔΑ ῬΟΥ ΟΡΓΗΤΩΆΔΛΙΩΣ) 
ΓΕΤΓΩΟΘΆΝΕΙΟ ΤΟΥΤῸΩ᾽ 
ΤΆΟΡΗ᾽ ΚΆΙΟΙ » ΟΝ 5 Ιζ απεοουντλιη 
εμμεοῶλυ ΕΝΟΓΟΜΆΤΙῚ 

" ΠΤΉΟΘΙΚΧΩΡΙ ΜΆΧΑΙΡΑς᾽ κἈΑὶ 
ΤΟΩΟΘΆΝ᾽ ΚΆΙ ἈΙΧΜΆΛΩΤΊΙΟ 
ΟΙΕΝΤ ἈΟχω. ἶ ΘΗΘΟΝΊΓΆΙΕΙΟ 
ΡἈΆΙΟΜΗΒΘΙΟΘΕΡ 10 ΓΆΘΘΝΗΙΤΆΝ 
ΧΕΟΘώΟλΝ ΤᾺ ΚΑΙΧΗΜ’ 
ΕἸΟΆΥ ΤΉΝ ΕΟΤΓΆΙΠΆ ΤΟΥ 
ΟΤΊΗΜΕρΑΙΘιΚ ΜΕΝΗΥΤΙΟΘ 
»ΚΗολσ ΘΝΟΟΝΆΧΡΙΟ 
ΧΥΓΆΙΕΙΟΙΝ 1δ οΥὐπτληρῶθῳ 
“ΤΟΥΤΙΧΆΗΘΘΗ οΙἰνκλιροιεθνθῷ. 
ΜΆΜΠΑΝ ΤΆ ΤΑ. ΟΝΖ | ἈἈΙΕΟΤΤἈΙΟΗΜΙΆ. 
ΓΕΓΡΆΜΜΕΝΆΑ. ΕΝΗΛΙΩΚΆΙΟΘ 

ΜΝ. (ὑγλιλετλιοες ἈΧΗΝΗς᾿ κΆιλ 
ΓΆΟΤΡΙΕΧΟΥ 90 ΤΡΟΙς᾽ ΚΆΙΕΠΙ 
ΟἈΙς᾽ ΚΑΥΤΆΙΟ ΤἨΟΓΗΘΟΥΝΟ 
ΘΗἈΧΛΆΑΖΟΥΌΛΙΟ ΧΗΘΘΝΟΟΝ: 
ΕΝΕΚΘΙΝΆΙΟ ΕΝΜΆΠΟΩΡΙΆΓΗ]) 

. ΤἈΙΘΟΗΜΕΡΆΙΟ ΧΟΥΟΘΑΆΑΔΛΆΓΟΟΘΗΟ] 


ΌΝΕ (Ξεσλιγ ἈΡΆΝ ἈἉΓ 2ῦ ΚἈΑΙΟΆΧΑΆΟΥΙΆΤΙΟ]) 


89 ἙΝΑΝΟ. υὺσ. ΧΧΙ, 30 -- 36. 


" ΥγγυγχώνταΣ ΧΥτρῶωοοΥμΜ 
ΧΝΌΟΜΆΠΟΦΟ Ιζ επαν παρα 
ΕΟΥΚΆΙΠΡΟΟ ΕΟΧΗΝΛΧΥῪ ΤΌΙΟ 
ΔἈΟΚΙΆΟΤΟΩΝ ᾿ΔΘΤΕΤΉΝΟΥ 
ΕΠΕΈΡΧΟΜΘ δ. ΚΗΝΚΆΙΠΆΝ 
ΝΩΟΝΤΤΗΟιΙΚΟΥ ΤἈΤΆΔΕΝΑΡΆ 
ΜΘΝΗ᾿ ἈΙΓᾺΡ ΟΤΆΝΠΡΟΒΑΆ. 
ἈΥΝΑΆΜΒΕΘΙΟΤῸΣ ἈΦΟΙΝΗΔΗ 
ΟΥ̓ ΘΥ ΕἈΧΘΙΤΟΝΤῈΘ 

᾿ΘΗΘΟΝΤ Ἄ!" ι Ἀφελύτων 
ΌΝΗ ΙΚλυτοτεουσ. ΓΙΝΩΟΚΘΤ ἌΙ 
ΤἈΑΥΓΟΝΥΊΟΝ ΟΤἸΕΓΓΥΌΗ 
ΤΙΟΥΧΝΙΟΥΕΡ ἈΗΤΌΘΕΡΟΟ 
ΧΟΜΕΝΟΝΕΝ ΘΟΤῚΝ᾽ ΟΥ̓ΤΌΟ 
Νεφϑλημετα ιδ (ὐγνικλιγμειο 
λυναλμλιῴῶσο ΟΤἌΝΕΙΔΗΤ ἋΙ 
καυλσησποκ ΤἈΥ ΓΆΓΙΝΟ 
ἈΗΓ᾽ ἌΡΧΟΜΘ ΜΕΝΆΓΙΝῶΟ 
ΝΩΟΝΑΕΤΟΥ ΚΕΤ ἈΙΟΤΊΕΓ 
ΤΟΩΝΓΊΝΕΟΘΑΙ 90 ΓΥΘΕΟΤῚΝ 
ἈΝΑΚΥΎΥΧΤΆΑΙ ςς ΗΕΒΆΧΟΙΆΙΆ ΤΟΥΘΥῪ 
ΚΑΙΒΠΆΡΑΤΆΙ δοωμηνλεγω 
ΤἈοκοφΆλλο ὙΜΙΝΟΤΊΟΥ 
ὙΜΩΝ᾽ «ΔΙΟΤῚ ΜΗΙΤΆΡΘΆΘΗ 


ΕΓΓΙΖΘΙΗΆΠΟ 25 ἩΓΕΝΘΆΛΥ ΤῊ 


88 ΕΥΑΝΟ. Πῖ|6. ΧΧΙ, 26--- 82. τ 


- 


ΝΘ 


3κ 


ΕὐΟΆΝΙΤΆΝ 
ΤἈΓΕΝΗΤ ἊΙ 
ΟὙΝΟΟΙιΚΆᾺΙ 
ΗΓΗΠΆΡΘΑΧΘΥ 
ΟΟΝΤ ἍΠΙ" ΟἹ 
ἈΘΆΧΟΓΟΙΜΟῪ 
ΟΥ̓ΜΗΠΆΡΘΑ 
ΘΩΘΟΙΝ᾿ 
ΡΟΟΕΧΕΤἌΙ 
ΔἈΘΘΛΧΎΥΤῸΙΟ 
ΜΗΠΟΤΈΕΒΑΆ 


ρΡηΗθωοινυμῳ 


ἈΟΚΆΡΔΙΔΙΕΝ 
ΚΡΕΠΆΛΗΚΑΙ 
ΜΕΘΗ᾿ ΚΆἈΙΜΕ 
ΡΙΜΝΆΙΟΒΙ 
ΤΙΊΚΆΙΟ᾽ ΚΑΘΕ 
ΠΙΟΤΉΘΦΥ. 
Μλοεφνιλ. 
ΦΟΗΗΜΕΡᾺ 
ΘΙΚΕΘΙΝΗ: ὡς 
ΠΆΓΙΟΓΆΡΘ 
ΠΕΧΕΥΌΘΕΤΆΙ 
ΕΠΙΠΆΝΤΤἈΟ 
“ΤΟΥΟΚΆΘΗ 


20 


ΕΝΑΝΟ. ῦ. ΧΧΙῚ, 33 ----88. 


ΜΕΝΟΥΎΌΕΤΠΤΙ 
ΠΡΟΟΌΠΙΟΝ 
ΠΆΟΗΓ ΓΗΟΓΉΗ[ΪΟΊ 
ΓΡΥΠΝΙ ΤΓΆΙΟΓΥΝ] 
ΕΝΙΤΑΝΤΊΙΚΆᾺΙ 
ρΡώ Δ ΘΟΜΕΝΟΙ 
ΝΝΑΙΚΚΑ ΓΤ Ἄδιῳω 
ΘΗΤΙΘΚΦΥΓΙ. 
ΠΆΝΤΑ ΓΆΜΕΛ,λ. 
ἈΟΝΤΤἌΓΙΝΘΟ 
ΘᾺ ΚἈΑΙΟΓΆΘΗ 
ΜΆΙΕΜΠΡΟΟ 
ΘΕΝΤΟΙΥ]ΥΙΟΥΊ 
ΤΟΥΆΝΟΥ, 
ΝΜΔΑΔΕΤΤΆΘΗΜΘ 
ΡἈΘΟΕΘΝΤΤΩΣΘ 
βολιλλοκῶ 
ΓἈΆΟΔΕΝΥΚΓΆΟ 
ΕΣΘΡΧΟΜΘ 
ΝΜΟΟΗΥΆΙΖΘΕ 
“ΤΟΘΙΟ ΤΌΟΡΟΟ 
ΤΟΚΆΑΧΟΥΜΒΘ 
ΜΟΝΘΆΛΙΩΟΝ 
2λ᾽ὅἮἠλοολλλος 
ΟΡΘΡΙΖΕΝ 


ΠΕΡΙΤΟΥΤΙΆΟΧΑΆ. 


ΠΡΟΟΛΧΥΓΟΝ 
ΕΝΤΏΘΔΕΡΩ 
ἈΚΟΥΕΘΙΝΆΥ 
ΒΕ ΕΚΟΔΗ 
ΟΣ Ε]ΓΓΖενι ἘῊ 
ΘΟΡΤΉΤΩΝ 
ἈΖΥΜΟΩΝΗΛΆΕ 
ΓΟΜΕΝΗΠΙ͂ΧΟ 
ΧΆ ΚἈΑΙΕΖΗ 
ΟΆ ΓΟΥΝΟΙΆΡΧΙ 
Ερειοκᾶιοι 
ΓΡΑΜΜΑΆΤΊΟ 
“ΓΟΠΩΟΘΆΜΝΙΕ 
ἈΦΟΙΝΑΥ ΤῸ 
ΕΦΦΟΚΟΥΝΤῸ 
ο΄ ΓΆΡΤΟΝΆΛΟ, 
ΟΕ (ΠἸοηλϑενιλ 8 
ΟἈΑἸΤΤΓΆΝΆΟΘΕΙΟ 
ΙΟΥΔΆΑΝΝΤΟΝ 
ΕΠΙΚΆΧΟΥΜΕ 
ΝΜΟΝΙΟΚΆΡΙΩ 
ΤΗΝΟΝΤΆΕ 
ΙΞ«- ΓΟΥ̓ΆΡΙΘΜΟΥ 
Ποο ΤΩΝΔΩΟΔΘΟιΚΑ. 
ΟΡ ᾿Ἰζ( κλτιθαϑῶ. 


85 


10 


18 


20 


ΕΥΑΝΟ. κῦσ. ΧΧΙ, 38--- ΧΧῈ, 6. 


οὐνβλλλησε 
“ΤΟΙΟΆΡΧΙΕΡΕΥ 
ΟΙΝΚΆΙΟΤΡᾺ 


ΟἈΝΚΆΙΟΥΝΘΕ 
ΘΕΝΊ ΓΟΛΧΥ ΤῸ 
ἈΡΓΥΡΙΌΝΔΟΥ 
ΜΆ, κλιεσωω 
ΜΟΆΧΟΓΉΘΕΝ 
ΚἈΑΙΕΖΗΤΊΘΥ 
ΚΑΙΡΙΆΝΤΟΥ 
ΠΆΡΆΔΟΥΝΑΙ 


1 


ΠΟΡΘΎΘΕΝΤΕΟ 
ΕΤΟΙΜΆΟΧΤ ἌΙ 
ἩΜΙΝΤΌΙΤΆΟ 
χαναφάγῳ 
ΜΕΝ" ΟΙἌΕ6Θι 
ΠΟΝΑΥΤΏΠΟΥ 
ΘΘἈΆΙΟΘΤΌΙΜΑΆ 
ΟΟΜΕΝ᾿ Ολ 6 
᾿ΘΙΠΕΝΑΎΥΤΌΙΟ 
᾿Ιλογειοαλθο 
ΤΟΝΥΜΩΟΩΝ 
ΕἸΟσΤΉΝΠΟΛΙΓ" 
ΟὙΝΆΝΤΗΟΙ 
ὙΜΙΝΆΝΙΟΌ 
ΚΕΡΆΜΙΟΝΥ 
ἈΛΧΤΤΟΟΚΆΟΤΆ. 
ΖῶνΝ᾿ Ἀκολου 
ΘΗΟΆΧΤΙΛΥ ΤῺ 
ΕἸΟΤΉΝΟΙΚΙ 
ἈΝΟΥΘΆΝΕΘΙΟ 
ἸΤΟΡΕΥΘΤ ἊΙ 
ΚἈΑΙΕΡΘΙ ΤΕΤῸῺΩ 
ΟΙΚΟΆΘΟΠΟ 
ΤῊ ΤΉΘΟΟΙΚΙ 

Ἀσ᾽ ἌΕΓΕΙΟΟΙ 


10 


20 


20 


ΕΝΑΝΩ. ὺῪ0. ΧΧΙΙ. 8 --ἴ4. 


οδυλλοκΆλοςο 
ΠΟΥΘΕΟΤΙΝΤΤΟ 
ΚΑΤ ἈΛΥΜΆΟΠΟΥ 
ΤΟΙΠΆΟΧΑΜΘ 
ΤἈΤΩΟΝΜΆΘΗ 
ΤὠΝΜοΥΦα 
ΓΩ ΚΆΚΘΙΝΟΟ 
ὙΜΙΝΔΙΣΕΙ 
ἈΝΆΑΆΓΆΙΟΝΜΕ 
ΓΆΘΟΤΡΩΜΘ 
ΜΟΝΕΘΙΚΘΙΕΤΤΙ 
ΜΆΟΑΧΤΆΑΙ: 
ΤΕΆΘΟΝΤΓΕΟ 

Δ ΕΘΥΡΟΝΝΚΑ. 
ΘΩΟΘΙΡΗΚΘ 
ΧὙΤῸΟΙιΙς᾿ ΚΆΙΗ 
ΤΟΙΜΆΘΟΆΝΤΟ 
πλοχλ. 


| ἈΙΟΤΕΕΓΕΝΟΕ 


ΤΟΗΩΡΆΆΝΕ 
ΠΕΟΘΕΝ᾿ ΚΆΙΟΙ 

Δ ΩΟΛΔΕΚΆΛΧΠΟΟ 
“ΤΟἈΧΛΟΙΟΥΝΑΥ ΤῺ 
ΚΔΟΘΙΤΕΝΤΙΡΟΟ 
ἈΥΓΓΟΥΌΕΠΙΘΥ 


[ΠΠΕΡΘΙΚΕΟΥΆΗ Ννοοϊουλλσ 


[Π]ΆΡΕΝΕΓΚΑΥ ΤῸ Θισ των ὦ 
[Π]ΟΤΗΡΙΟΝΤΟΥ ἈΘΚΆΠΡΟΗΡΧΕ 
ΤΟΧΛΠΕΜΟΥ. ο ΤΟΛΧΥ ΤΟΥῸ 
ΠΆΗΝΜΗΤΌΘΘΕ » δῖε ἰζλιηγγιςσεν τω 
λημλμούλλ ὙΦιληολιλγ 
ἈΧΤΤΟΟΟΝΓΙΝΘΟ ΓΟΝ᾽ ΟΔΟΙ͂Ό 
Θω᾽ καυλννλο ΕΤΕΝΑΥ Τὼ 
ΟΣ. ΤἈΘΧΠΟΤΉῊΟΘ ἸΟΥ ἈΑΦιλη 
ΠΡΟΟΘΥΎΧΗΘΟ 10 ΜΑ:-ᾧΓΙΤΟΝῪΝ 
ΕεἈθώνπροο - “ΤΟΥΆΧΝΟΎΤΙΆ 
ΤΟΥΟΜΆΘΗΤἈΟΘ ΡΆΔυλὼς: 
ΘΥ̓́ΡΡΝΑΥΤΟΥῸΟ ᾿ ΟἹΤΖ ἰλόοντεολα 
ΚΟΙΜΩΟΜΕΝΟΥῸΟ ΟἸΠΕΡΙΆΥ ΤΟ, 
ἈΠΟΤΉΟΛΥΤΙΗΘ ιδ ΤΟΘΟΟΜΕΝΟ,. 
ΚἈΑΙΘΙΤΕΝΑΥΤΌΙΟ ΕἸΤΟΝΜΑΎΥ ΤῸ 
ΤἸΚΆΘΘΟΥΔΟΤ ΑΙ ΚΕΘΙΠΆΤΤΤΑΣΟ 
ἈΝΆΟΤΤΆΝΤΕΟ ΜΘΕΝΕΝΜΆΧΑΙΡΑΆ᾽ 
ΠΡΟΟΘΥΎΧΘΟΘΆΙ ΚΑΙΕΠΆΤΤΑΞΣΕΝ 
᾿ΝΆΜΗειοθλὰ 90 τος ΘΙΟΤΊΟΘΣΑΥῪ 
ΘΗΤ ἌΙΕΙΟΠΙ ΤΩΟΝΤΌΝΔΟΥ 
[ΠΕ] ΡΆΘΜΟΝ᾽:᾽ ΕΤῚ ἈΟΝΤΟΥἌΡΧΙ 
[Ἀ]ΥΤΟΥΆΆΛΧΟΥΝ δβρλιως. καὶ 
[ΤΊος᾿ ΙλΟΥΌχλοο Ἀφιλθνλύστου 


[ΚΑ]ΙΙΟΟΆΘΓΟΜΕ 2ὅ ΤΟΟΥΟΤΟΛΕΘΣΟ,. 


817 ΕΝΑΝΟ. Κμῦς΄. ΧΧΙ!, 42 --- 50. 


"8 


δι ποοκριϑειο 


Ἀ ΘΟΙΌΕΙΠΕΝ 
βελτϑεώστου 
ΤΟΥ ΚἈΆΙΆΥΆᾺ 
ΜΕΝΟΟΤῸΥ 
ΤΊΟΥΊΆΟΣ. 
ΤΟΛΥ ΤΌΝ. 
"ΠΕΝΝΆΘΟΙΓς 
ΠΡΟΟΤΟΥΌΙΠΆ 
ΡΆΓΕΝΟΜΒΘ 
ΝΟΥΌΠΡΟΟΛΧῪ 
“ΤΟΜΝΆΡΧΙΕΡΙΟ 
ΚἈΑΙΟΤΡΑ ΓΗΓΟΥῸ 
“ΤΟΥΊΕΡΟΥ 
ΚἈΟΠΡΕΟΚΥ ΤῈ 
ΡΟΥ ο΄ ΦΟΘΤΠΙ 
ἈΗΟΤΉΝΕΞΗΣ 
ΘΧΑΤΆἈΙΜΕΤΆΜΑΆ 
χυρωνκλισΥ 
ἈΝ ΚΆΘΗΜΘ 
ΡΆΝΟΝΤΤΟΟΜΟΥ 
“εϑύμῷῶν 
ΕΝΤΌΏΘΕΡΩ 
ΟὙΚΕΞΕΤΊΙΝΆ 
ΤΑΙ ΆΟχριρλο 


ΕΝΑΝΟ. Ττῦςσ. ΧΧΙΙ, 51---ὅ6. 


10 


2) 


20 


ΕΠΠΕΜ6᾽ ἈΛΙΧᾺ] 
ἈΥΓΤΗΘΟΤῚῊΝ] 
ὙΜΩΝΗΦΟΦΘΙΡᾺ] 
ΙΚΞΔΙΗΘΞΟΥΌΜΠΆ] 
“ΤΟΥΟΚΟ ΤΟΥ ΟΊ 


ο ΚΥΥΧΧΆΞΒΞΟΝΤΤ ΘΟ 


ἈΘΑΥΤΟΝΗΓΆ 
ΓΟΝΚΆΙΕΙΟΗ 
ΓΆΓΟΝΕΙΟΤῸ,. 
ΟἸΚΟΝ ΤΟΥ ᾺΡ 
ΧΙΘΡΕΩ σ᾽ 


: ΔΕΙΙΕΤΡΟς 


ΗΚΟΧλΟΥΘΙΜΑὶ 
κροϑεν᾽ αὐα. 
τ Ν λολύτω. 
πγρεμμεοω. 
ΤΗΟΛΧΎΔΧΗς᾽ 
ΚἈΙΟΥΝΙΚΆΘΗ 
ολντωνειζα 
ΘΗΤΌΟΠΕΤΡΟΟ 
εμμεοωλυ 
ΤΩΝ᾽ ἸΔΟ[Υ] 
ΟἈΔΘΆΥΤΟΙΝ] 
ΠᾺΙΔΙΟΚΗΓΤῚΟ) 
ΙΞΚἈΘΗΜΕΝΙΟΝ] 


[Δ]ἹΕΘΙΓΠΆΝΤῚ τς Ολεπιλλτος 


[ΕΤΙΧΡΙΆΝΟΘΧΟ ΗΡΩΟΤΉΟΕΝ 
[ΜΕ]ΝΜΆΡΤῪ ἈΥΤΟΝλεγῶ 
[ΡΙΆ]Ο ΑΥΤΟΙΓᾺΡ ΟΥΕΙΟΚΧΑΟΙΆΘΥΟ 
[ἩΪΚΟΥΟΆΊΜΕΝ δ ΓΩΟΜΝΟΥΔΣ. 
[ἈΠΟ ΓΟΥΟΤῸ ΟΝ ΟΔΘΆΠΤΟ 
ς [Μ]ἈΤΟΟΛΥΓΟΥ κριθειοαυ τὼ 
τς ΠΚἸ|ρανλοσανηκ. εφηουλαγιο 
ΤΌΠΆΗΘΟΟ τς Οὐλοπιλάτοο 
ἈΥΤΩΝΗΓΆ ιυ ΕΙΠΕΝΠΡΟΟ 
ΓΟΝΆΥΤΌΝΕ “ΤΟΥ ΟΆΡΧΙΕΡΙΟ 
ΠΙΤΟΝΤΠΙΆΆ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΟΟΧΧΑΟΥῸ 
ἐνρθοὶ ΓΠΙρςτόλεκὰ ΟὙΔΕΝΘΎΡΙΟ 
ΤῊΗΓΟΡΙΝΑΥῪ ΚΩΛΙΤΊΟΝΕΙ 
ΤΟΥ ΆΧΕΓΟΝ Ιδ ΤΩΧΝΟΣΤΟΥ 
ΤΕΟΤΟΥΤῸΝ τ νννν, ΤῸ ΟΙΔΕΘ 
ευὐρομδνλυλ ΠΙΟΧΥΟΝΆᾺΘ 
στρεφοντα ΓΟΝΤΈΟΟΤῚ 
[ΤἸΟεϑΘνοοημΜ ἈΝΆΟΙΘΙΤῸΝ 
[ΚἈΑΤΙΚΩΟΛΥῸΝ 0 ἈΧΟΝΔΙΆΛΧΟ 
ΓΓΑΙΚΑΙΟΆΡΙΦΟ κονιάϑολης " 
ἘΠ [ΡΟΪΝΆΙΔΟΩΝΑΆΙ ΤῊἨΟΘΙΟΥΔΆΙΆΧΟ 
[ἈΕἸΓΟΝ ΤΆΘΑΥ ἈΡΣΆΜΕΝΟΟ 
[ΓΤΓΟΙΝΧΝΒΕΆΟΙ ἈΠΟΤΉΟΓΆΔΛΙ 


[ἈΞΕΆΊΕΙΝΑΙ" 20 λλυλοεῶςοῶ)λε 


89 ΕΥΑΝα. ὔσ. ΧΧΙΙ, 11 --- ΧΧΗΙ, ὅ. 1» 


Ι ΤΪεἰλλ τοολε ΙΚΞΔΙΗΆΤΗΖΙΕΝ] 


--ἰνττοποσν 


ἈΙΚΟΥΟΛΆΧΟΓΆΛΙ “ΓΙΟΗΜΙΟΙΝΙΔ6) 
ἈΔΣΔΙΆΝΕΙΤΗΡΟ) ὙΤΙΑΥ ΓΟΥΙΓΙΝΟῚ 
“ΓΗΟΕΝΘΙΟΆΝΟΟ ΜΕΝΟΝ 6[ΠΗ] 
ΓΆΙΆΔΙΟΟσΘΟ δ ΡΟΤἈΛΘΆ[ΓΥ ΤΟΙ 
ΤῊΝ ΙΚΆΛΕΙΤΙ ΕΝΝΆΟΓΟΙΟΙΙΚΆᾺ] 
ΓΝΝΟΥΟΟΤῚΘ ΝΜΟΙς᾽ ἈὙΤΙΟΟ] 
Ι(ΤΉῊἨΘΕΘΞΟΥΌΟΙ ΔἈΕΟΥΔΕΝΆΤΙΗΕΙ 
χοηρώλου ΚΡΙΝΑ ΓΟΆΛΎΓ ΓῺ 
ΕΟΤῚΝ᾽ ἈΝΕ ιο. .... ἸΟΤΉΚΘΙΟΆΝ 
πεμ͵ενλυ ἈΕΟΙΆΡΧΙΕΡΙΟ 
ΤΟΝΠΡΟΟΘΗ ΙΚΞΑΙΟΙΓΡΆΜΜΑΆ 
ΡΩΟΔΗΝΟΜΝΓΆ. ΤΙΟΘΥΓΟΝΟΩ)Ο 
ΙΞἶ2ἷἫ᾿ἌἼΔΙΧΛΥΓΤΌΝΕΝ ΚἈ ΓΗΓΌΡΟΥ 
ΙΕΡουοολύμοιο ιὸ ΤΓΕΟΛΥ ΤΟΥ" 
ΕΝΤ ἈΥΓΆΙΟ ον ΚΩΞΣΟΥΘΕΝΗΟΆΟ 
ΤἈΑΙΟΗΜΕΡΆΙΟ ΔἈΔΕΛΧΥΓΤΌΝΟΗ 
(δλεηρώλης ΡΟΔΗΟΟΥΝ 
Ι͂ΙλῳΝΊΓΟΝΙΝ “ΓΟΙΟΟΓΡΑ[ΓΓΟῪ] 
ΕΧΆΡΗΛΙΆΝ᾽ 20 ΝΜ ΧΟΙΝΝΑΥΤΤΟΥ] 
ΗΝΓΆρΡθολῳ. ΙΞΔΙΕΜΙΤΆΡΒΞΆΟΙ 
ΕΣ ΚἈΝΟΥΙΔΙ. ΠΕΡΙΚΆΛΙΩΝ] 
ΧΥΤΟΝΑΙΆ ΓΟ ἈΥΤΓΩΜΛΙΟΘΗ]) 
ἈΚΟΥΕΙΝΤΙΟΆ “ΓἈΆΛΑΜΠΙΡΆΝ) 


ἈΔΤΙΕρΡΙ ΤΟΥ δῇ ΕἸΤΕΜΥ"...... 


90 Ενακνα. τεῦς. ΧΧΠΙ, 6--ὄἢ1. 


Ι ραμμλοιν 


ΕἈΆΛΧΗΝΙΚΟΙΟ᾽ 
ΚἈΑΙΡΩΟΜΜΆΙΚΟΙΟ. 
ΚΑΙ ΆρΆ τοις: 
ΟΥ̓ΤΓΟΟΘΕΟΤῚΝ 
ΟΚἈΆΟΙΆΧΘΥΟΤῸΣ) 
ΙΟΥΔΑΊΩΝ. 


ΤΚΕ (Ιεαλθτώνκρε 


ΜΆΟΘΕΝΤΩΝ 
ΚἈΚΟΥΡΓΩΝ 
βαλλοφημιλγ 
ΓΟΝΆΕΓΩΝ 
ειογειοχύοῳ 
ΟΟΝΟΘΆΧΎΥ ΟΝ 
ΚΑΙΗΜΆΟ 


: λποκριϑειο 


91 


ἈΘΟΘΤΈΡΟΟ 
ΕΠΤΕΤΙΜΆΛΥ 
ΤΟΩΛΧΕΓΩΝ᾽ 
ΟΥ̓ΆΕΦοκΗ 
ΟΥ̓ΤΟΝΘΝΟΤῚ 
ΕΝΤΌΏΛΥ ΤΩ 
ΚΡΙΜΑ ΤΊΕΙ: 
ΚΑΙΗΜΕΙΟΜ6 
λικλισλ σιΆ 


10 


Ιζ. »"εἰπενλύτω 


ΕΝΑΝΟ. ῦςσ. ΧΧΠΙ, 88 -- 45. 


ΓᾺΡΩΟΝΕΘΠΡΑ. 
ΣΆΜΕΝΆΙΤΟ 
ἈΜΕΆΝΟΜΕ, 
ΟΥ̓́ΓΟΟΛΘΟΥ 
ΔΕΙΝΆ ΓΌΟΙΤΟΝ 
ΕἸΤΡΆΞΕΝ᾽ ΚΑΙ 
ΕἈΘΓΕΝΤῸΝΥ 
ΜΙΝΝΗΟΘΗΤῚ 
ΜΟΥΚΘΟΤΆΝ 
ΕἈΘΗΟΕΝΤῊ 
ΚΕἈΟΙΆΘΙΆΟΟΥ᾽ 


ΟΙἸΌΆΜΗΝΔΆΕ 
ΓΩΟΘΟΙΘΟΗΜΕ 
ΡΟΝΜΕΤΈΜΟΥ 
ΘΕΟΗΘΝΤΌΏΜΙΆ 
ΡΆλιοω ΗΝ 
λεωοιωρα 
ΕΚΤΤΗ᾽ ΚΆΙΟΚΚΟ 
ΓΟΟΘΕΓΕΝΕ 


Τορφοόλην 


ΤΉΝΓΗΝΘ 
[ενγ8. 41) ζιτο- 
ΜΆ ΓΤΗΟΚΆΙΘ 
ΟἸΚΟΤΊΟΘΗ 


ΟΗΛΙΟς᾿ ΚΆΙ ΟΧἈΧΟΙΕΠΙΤΗ.. 


ΘΕΟΧΙΟΘΗΤῸ ΘΕΩΡΙΆΝΤΑΥ 
ΚΑ ΤΤΆΤΙΘΤΤΑΟ ΤΉΝΘΕΩΡΗ 
ΜΑΆΤΟΥΝΆΟΥ ΟἈΝΤΕΟΤΆΓΕ 
ΜΘΟΟΝ᾽ ΚΑΙ δ ΝΟΜΕΝΑΆΤΎῪ 

ὠνηολο.. ος ΠΤΌΝΤΕΟΘΑΥ 
ΦΝΗΜΕΓᾺ ΓΩΝΤ ἈΟΤΗΘΙ 
ἈΗΟΪΌΘΙΤΕΝ ὙΠΕσΤΡΕΦο. 
Ππερειοχθιρᾶο ΟΤΉΚΕΙΟΣΧΆΝ 
ΟΟΥΠΙΆΡΑ ΤῚ ὡ ἈΘΠΆΝΤΈΕΟΟΙ 
ΘΘΙΜΙΤΌΓΙΝΑ ΓΝΩΟΓΟΙΆΥ 
ΜΟΥ ΚΑΙΤΑῪ “ΓΟΥΜΆΚΡΟΘΕ, 
ΤΆΘΙΠΩΝΕ ΚΑΙΓΥΝΆΜΝΚΕΟ 
ΣΕΓΙΝΕΥΌΘΝ ΙΟΥΝΆΚολοΥ 
ον ΟΝ ΆΘΟΟΘΚΑ. ιδ ΘΟΥΌΔΙΑΥΤῸῺ 
ΤΟΝ ΓΆΡΧΟΟ ἈΠΟΤΉΟΓΆΛΙ 
ΓΆἈΓΕΝΟΜΕΝΆ ἈΔΙΆΧΟΟΡΩΟΆΣΙ 
ΕἈΟΞΣΆΖΘΝΤῸΟ, ΤΡΧΥΤᾺ 
ΘΝΆΘΓΩΝ ΓχκΙ ΧΗΔΟΥΆΝΗΡ 
ΟΝΤΏΘΟΣΧΝΟΟΘ 20 ΟΝΟΜΑΆΤΊΙΩ 
ΟΥ̓ΤΟΟΔΙΚΆΑΙ οηφεούλαυ 
ΟΟΗΝ ΤῊἨΟΥΠΆΡχΧΩΣ 
νι ΚΙ ΠΑΝ ΤΈΟΟΙ ἈΝΗΡΆΓΆΘΟΟ 
ΟὙΥΝΠΆΡΑΓΕ καυλκλος 


ΜΝΜΟΜΈΕΝΟΙ οἤ ΟΥ̓͂Ἰ ὍΟσΟΥΚ Η 


92 ΕΝΑΝΟ. ὺὺ0. ΧΙΧ. 89--- 46. 


11. 


ἈἩΒΙΙΘΙΙΑΙ͂ 


ΕΧ ΙΝΟΕΝΌΙΟ ΒΒΕΡΤΑΙΝ 


(ΟΟΠΙΟΙΝ ΟΕ ΒΕΒΒΕΙΜΙ ΟΟἸΤΟΝΙΑΝΙ. 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


1. Α. 


ΜΑ60Ο. 
ἱκχιειπενοθογ... 
ΡΒΕΟΘΝΤΌΟΤΕ... 
εἰΙισφαυΎοιντη... 
“ΤῊΟηΗΜερᾶοκαι... 
ον ΖΕΙΝΆΝΆΜεΕα... δ 


ἂν ΕΙΟ 
ἐπα τὰς ΟΤΉΡΑΤῸΝ 
ἘΝ φ υδε τος φρῶς, τς ἀν χερός ΚΑΙ ΓΟΥῸ δ 
τευ τ τόσες: ΟΘΟΕΘΝΙΤῸῺ) 
ἜΝ ὠσταφᾶινθιν 
πα ταιΣ ΗΟΗΜΕρΡΆΟΚΑΙ 
πΨῚ ΕἸΝΆΝΆΜΕΟΟΝ 
οὐνν ΟΝ ΓΟΥΌΚΟΤΟΥῸ ιο 
ΟΝ’ 


"ΠΝ ΚἈΑΙΘΓΕΝΘΤ ὉΠΡΟΣΐ 
ΙΜΑΘΟ. 


9δ [.Α. ΟΕΝΟῚ, 14. 1. Β. ΟΕΝ. 1, 16-- 19. 


ΙΚΚἈΥΤῚ ..ὐνννκννως 


ΤῸΣΝΕΤΠΤ.. ... 
᾽ 
[ΙΕ ΠΟΙΗ ττεδτς 


ΙφΞαιθΥυλ. ἐπτὰν ἐν χοτον ἀνα 10 
ΝΝΕςΘ ........: 


Η. Α. 6ΕΝ.1, 36---98. 


Π].. Α. 
ΙΜΑσΟ. 
Ιζ...... 
ἈΥυτο... 
ἰζλιοοφιοην ἫΣ 


ΤΟΩΟΝΘΗΡΙΟΝ ΤΩΟΝΕΠΙΤΉ... 
ΗΟΕΝΙΚΟΟ[ΓΘΟΊΚΔΆΙΘΙΤΙΕΝ... 


δ. ΤΊΙΟ... 
ἈΜΠΟΊΙΤΆ... - 
ἈΜΙΘΗΤΠΕ... 


“ΤΟΥΥ ... 


90 


ΠῚ. Β. 
Ν υυ, 


ος ΗΤΓΘ΄.. 
ρογθϑᾶ.. 
ΟἈ ιγλφοδο.. 
ΓΕ: 
ΦΝΟΙΟΦΘ ος 
. ΓΙΝΏΟΚΟΝ,.. 
. ἸΠΟΝΗΡΟΝ᾿ 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


ΠΙΠ. Α. 
«λα... 
ΤΙ,ἋΟΟΙΝ... 


ΙΜΑΘΟ. 


Κι λιπροοα " 
ΤΌοΝΆΒκοαλ.. 
ΙΜΑ6ΘΟ. 
1Π|. 8. 
ΙΜΑ6Ο. 
ος ἈΥΓΓΟΟΆΤΤΟΤΩΝΠΡΑΟ) 
ον ΕΚ ΤΩΟΝΔΑΎῪΥ ΓΟΥ͂ΚΑΆΙ 
ος ΤΩΝ 
ον ΒΕΧΙΚΑΙΕΠΙΤΟιολ 
. ΚΑΙΕΙΤΓΆΙΟΘΎΟΙ 


Υ. Α. 


ΙΜΑ60. 
(Πγεννηθηλετω... 
«ΓΙ Ά ἘΓΕΝΝ... 
ΙΞ(ΔΔΑΙΜΆΧΟΥΊΪΆΕΓΕΝΝ... 
ΚΞΔΑΙΑΜΆΑΘΟΥΌοΆλλλε... 
Υ. 8. 


ΝΙΗΙΙ,.. 


ΠΙ.Α. 6ΕΝ. 3,1 ---8. Β. 8,3---ὅ. Π.4. ΘΕΝ. 4,1. 3. Β. 4.4---Ὄὁ. ΓΝ. ΘΕΝ. 4, 18. 


ΥΙ. Α. ΝΙ. Α. 


ΙΜΑΘδΟ. Ὗ ΙΜΑΘ6Ο. 
(γνωλελλαμευλν “α: (ζης ἜΤ 
ΤΟΥ. ΚΑΙΟΥΆΆΆΕΟΥΟ... τ τθῸὃὖθ6ἕ|͵Π᾿ μενννννννννννννννννοςν 
ΠΣ ἘΣ, επτωνομάλοε... ΙΚ ἸΕΖηΗ ΘΝ ΟΗΘΜ - 
τον Θ᾽ ἈΕΓΟΥΟΆ. 6ξᾶν.. ΤΟΝΕΟΝΟΩΟΘΘΠΙΠΤᾺΆ .. 
ΟΘΟΟΠΒΘΡΜΆΘΔΤΈΡΟΝ.. Ρ ΙΞΑΙΕΓΕΝΝΗΟΕΝ.. 
ΚΚΤΕΙΝΕΝΚΑΙΝ κΆὶ.. ΚλΙΕΓΕΝΟΝΤῸΠ τ 
Ι[ΙΜΑΘ60Ο. 
ΥΙ. Β. ΝΠ. Β. 
ΙΜΑΘΟ. ΙΜΑ60. 
.ΟΓΕΝΕΟΟΘώςο.. ος ΕΤΉΕΘΚΑ ΤΌΝΕΝΕ.. 
. ΘΟΤΌΟΝΆΛΑΆΜ'’' ος ΝΝΗΟΘΕΝΤΌῸΌΝΙΚΑΪΝ.. 
- ΟΟΝἈΥ ΟΝ. ον ΕΑ ΓΟΓΕΝΝΗΟΆΛΔ,.. 
. ΠΟΘΝΆΥΓΟΥΟΣ ὲ ὲὥ ἑΚσοοοοτ΄ κεν ννενννννννννννννννννον 
.ὙΓ' ΚΑΙΘΠΟΝΟ ΜΡ τ-ττἊ}ἘὋὉἐοαοὔῪ δὌσ 
. ΧΑΥ̓ΤΟΥΆΛΆΜ' 
. ΧΥ̓ΤΟΥῸ᾽ 
. ΚΟΝΤ ἈΚΆΙΔΙΆ. 
. ΝΗΘΟΕΚΆ ΓΆΓΓΗΝ 
,. ΑΙ ΓΗΝΘΙΙΚΟΝΆ. ιο 
. ἈΘΟΕΤΌΟΝΟΜΜΆΑΆ. 


97 γι. Α. ΘΕΝ. 4, 86 ---36. Β. ὅδ, 1---3. ὙΠ, Α. ΘΟΕΝ. ὅ, 6---8. Β. ὅ, 9--- 10. 


ΥΠ|. Α. 
ΙΜΑΘσΟ. 

Ιζ Ιἐζηοενιλραλλγο - 
κἈλιεικα ΤΌΝΕΤΗ. καὶ... 
ενῶχ. ΙἸὔἿλιεΖηοεν.. 
ΕΝΝΗΟΆΙΆΥΓΓΟΝΤΟΌ.. 
ΟἸΆΕΤΗ. ΙΚΆΙΕΓΕΝΝ..: 
ΘΥΓΆΤΈΕΡΑΟ᾽ 
ἈΙΕΓΕΝΟΝΈΓ.. 
ἈΑΥΌΙΝΆΙΘΞΗ.. 
ΟἸΙΆΚΧΙΆΠΕ.. 


ΝΠΙ. 8. 


. ΧΠΕΝ ΓΕΚΑΙΕΞΗΚΟΜΝΊΓΆ 


ον ΚΑΙΕΓΕΝΝΗΟΘΕΝΤΟΝ 
. ΗἨΡΒΟΤΉΘΘΝ Θανῶὼχ 
. ΝΝΗΟΔΙΆΥΓΓΟΝΤῸΝ 
. ΟΟΙΆΕ ΤῊ᾿ ΙΚΚΙΆΙΕΓΕΝ 
. ΘΥΓΆΤΈΕρΑς᾽ ΚΆΙΕΓΕ 
ον ΟΗΜΕρΡΆΙΕΝΟΩΧ 
ον ΟΝ᾽ ΓΆΚΆΜῬΙΆΙΚΚΟΟΙΆ. 
. ΝΕΝΩΧΊΓΩ... 
. ΟΙΠἹΜΕΊΤΕΘΗ.. 


ΨΙΠΙ. Β. 

ον ΘΘΗ.... 
ΟΝ. ΚΆΙΗ.. 
ον ΘΘΙΡΕΝΠΙ.. 
ΠΙΤΉΗΟΓΗΟΓ κΊλιαι.. 
Ε΄ ΚἈΙΡΟΟΓΠΆ]ΝΤΌΙΟ].. ὁ 
ΕΝΆΝΤΊΟΝΜΟΥ:- ΟἿ᾽... 
ΙΞ“ἸΛΧΟΛΤΤΑΥ ΤΩΝ. ΚΔ... 
ΡΟΛΎῪ ΓΟΥΟΙΚΑΓΓΗΝΓΉΝΙ 

᾽᾿ ]οιηςονουνοελύτωις... 
“ΓΕΤΡΑΓΟΝΩΝ: ΝΟΟΟΙ... τὸ 
ΚΙΕΩ ΤΌΝ. καυλοφαλ.. 
οὐὠθϑενκλιεσζω... 

ἉλΙΟΥ ΤΩ σΠοίηοα... 

ΤΡΙΆΚΟΟΙΩΝΠΗ 
“ΟΥ ΚΚΑἈΠΊΕΝΊ ΓΗ ιδ 
ὝΟΟ: ΚΑΙΤΡΙΆΚΟ 


ΝΠ. 8. 


ΙΜΑΘΟ. 


98 11. Α. ΟΕΝ. δ. 18-- 90. Β. 5, 21 ---394. ὙΨΠΠ|. ΠΕΝ. 6,11 --- τ. 


Χ. Α. 
ΙΚ λιει... 


ογιολ... 
ΤῸΝ. ΟὟΥ... 
ΟΝΕΜΟΥ͂... 
Ἀσπολοτω... 
ΕΙΟΆΓΑΓΕ... 
ἈΡΟΘΝΚΑΆΙΘ .... 
ΦΟΝΠΟΕΤΎΕΙΝ ... 
ΚΆΘαλΡων... 
ΘΗΛΧΥ κλιλὰ... 
] Ὄγογρᾶν οἷς 
ἈΑΥΌΛλΛΎΥοΟ... 
σΠΕΡΜΆ.... 
(Οτιγαρη τὰς 
ΥΕΤῸΝ ... 
ΤΆΗΜΕΡβ... 
κΤλς... 
ΟΤΆΟΙΝ ... 
πουπΆςηοα... 
ἰΚλιεποιηοεν... 
ΤΕΟΙΆΑ ΓΟΧΎΥΤΌΏΚαΟ.. 
Χ. 8. 


ΙΜΑ60Ο. 


10 


15 


99 Χ. Α. ΘΕΝ, 1. 1--- 5. 


ΧΙ. Α. 


ΙΜΑ60. 


ΧΙ. Β. 


ΟΡΆΓΗ.. 
ος ΤῊΟΆΕΥΟ.. 
ος . ΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ.. 
ον ἘΝΕΤΟΟΥΕΓΟΟ.. 
ον ἈΚΟΜ ΤΓΆΗΜΕΡ.. 

ΟΝ ΚΆΑΝΥΚΎΥΛΔΛΟ.. 
ος ΕΙσρηΆθεννῳα.. 

. ὙἹΟΙΝΩΘΚΑΙΗΓΎ... 

. ΓΡΘΙΟΓΥΝΆΙΚΘΟ.. 

. ὙΜΕΤ ΧΥ ΓΟΥΕΘΙΟΤΗΝ.. 

. ΟΥ̓ΔΩΡΤΟΥΚκΆΤΑ.. 
ος ΝΑ ΓἈΘΗΡΙΆΙΚΑ ΓΑ... 

. ΝΤἈΤ ἈΙΓ ΤΗΝΗΚΑΤΨΆ.. 

. ἙΡΠΘΤΌΝκθινου.. 

. ΓΗΟΚΆΑΓ ΓΆΓΕΝΟΟς.. 
ον ΝΟΝΙΚΚΆΓΓΆΓΕΝΟς᾽.. 

. ΟΝΩΘΘΙΟΤΉΝΚκιεω.. 
ες ΠΟΙΤΑΟΘΗΟΘΟΆΡΚΟΟ.. 
ος ΜΆΖΩΗΟΜ: κατ Ά... 
ον ἈΆΡΟΘΝΚΆΙΘΗ.. 
ἐν ΟΟΘΙΟΗΆΘ.....» 


ΧΙ. Β. ΘῈΝ. 1, 11 --ὄ 16. 18" 


10 


Χ]Π. Α. 
Ιζ,.... 


ΤΩΝ ... 
Ι(ΤῊΝ ... 
ΟΟΆΗΝ ... 

Ιζ νεπηγ.. : ῦ 
ΓΉΝΙΚΆΑΙΕ... 
πϑκλαλυύφϑο... 
ΟΟΥὙ: ΚΆΙΟΙ... 
ΞΪ“οοουνεοχε... 
οΥ̓ΡΆΝΟΥ: κᾶ... ι0 
ΠΟΡΘΥΌΜΕΝ... 
λαλογιλιηλάλ... 

ΜΕΤ ΆΤἝΕΝΤΗ... 

ΜΕρΑσῸ' Άιεκάαᾶς.... 
[ΕἸΜΜΗΜΝΜΙΓΤΌΏΣΕΕΒΔ.... ιὸ 
»,ἙἽἿΡΓΟΥΜΜΉΝΟΟ.. 

ΡΑΤ᾽ ΓΟΆΟΥΧΟΡ.. 

ΕἈΑᾺΓ ΓΙ ὉΝΟΥΪΤῸΟΕ.. 
ΜΗΝΟσ: εννδλε.. 
ΤΗΠΡΟαΣΤΗΓΤΟΥ.. 20 
»κεφαλλτων.. 
ἈΙΕΓΕΝΕΤΌΜ.. 

ημερᾶσ: Ἀνφώ.. 
ΤηΗοικω ΤΟΥ... 
ΟΤΓΘΆΕΝΊΤΟ... δῇ 
ΙΝΝΕΙΚΟΙΤΆΜΚΕ ... 


ΧΙ. Β. 


ΙΜΑΘΟ. 


. ΤΙΕΡΙΟΤΕΡΆΝΟΤΙΙ 

. ΚΟΠΆΙΚΚΕΝΤΌΥΔΟΩΡ 
 ΗΟΓΗΟ: 

᾿ ἘρΙσ ΤερλΆνΝΑΆ. 

᾿ ΗΟΥΤΙΘΟΤΡΕΥῈΝ δ 
, ΚΙΚΩΟ ΓΟΝΟΤΊΥ 

. ΟΟἸΤΩΤΙΆΘΗΘ 

. ΟΤΉΝΧΕΙΡΑ: 

, ΚἈΙΘΙΟΗΓΆΓΕΝ 

. ΓΗΜΝΜΙΦΒΟΣΥ ΓΟΙΝ᾽ 10 


100 ΧΙ. Δ. ΟΕΝ. 8,1-- 6. ΧΙΙ. Β. 8, 8-- 9. 


101 


ΧΠΙ. Α. 
κονς 
ΚἈΥΊΙΟΜΟΝ]) 


ΕΙ] τ πιδι 


ΓΟΗΜ..... ΓῚ 10 
ἈΝΆΜ :[ΕἸΟΟΝ.. 
σΆΡΚ :οοησρου.. 
ΟἈΝ : ἈΕΘΟΙΥΊΟΙ.. 
ΤῊΣ :κῶ ΤΟΥ. .. 
ΤᾺΓΓΗ ΧΑΝΑΆΝ. .. 
νωβθ :ἈΠΟΤΟΥΤ'.. 
ΠΆΣΘ :ἈΝΤΉΝΓΗΝ.. 
ὉΗ :Ρ5»ΆατΤόνωώα.. 
ΓῊΉΟ :ΚἈΙΦΥΤοΥ.. 
ΕΠ :-Ενεκτογ.. 

κι :εγυμνῴθη.. 
Ιλ ἸΧανχάμοπαᾶ.. 
ΟΙ ΙΝ ΤΟΥΤΆΤΡΟ.. 
δειηνς απὰν Ἡγγειλεντ'.. 
πα τε σες ΟὙεσω᾽ κλιλ.. 9 
Σἀλατον οὐ ΚΙ ΟΤΊΟΝ: Ε.... 
ΠΝ λυ ῶνΝκαι... 
αν Στ ἈΝώῶςσ. κλὶι... 


Ων 


ΙΜΑΘΟ. 


. ΤΉΘΙΚΑ ΓΟΝΤΡΙΆΚΟΝ 
. ΕΝΤΌΝΙΚΑΪΝΆΝ 

. ἈἸΤΟΓΕΝΝΗΟΆΛΙ 

, ἈΚΚΟΟΙΆ ΓΡΙΆΚΟΝ 

. ΚΑΟΙΘΥΓΆΤΈΕΡΑΟΘ 


ΧΙ. Α. ΘΕΝ. 9, 1ὅ -- 33, ΧΠΠ Α. ΟΕΝ. 11, 4.5. Β. 11. 6.1. ΧΥ΄ Β. ΟΕΝ. 11, 18. 18. 


ΧΥ!. Α. 


-" ΙΜΑ6ΘΟ. 

Ιζ λιεζηςενικλῖνἥν ΡῚ 
ΙΚΞΙΛΑΙΕΓΕΈΝΝΗΟΕΝ ... 
»"Ἑ]Ὶ.Ὶ᾿ἥαἼηοἍ.οδενκδόννα.... 
ΤΟΝΟΆΛΆ. ΘΤΉΤΡ... 


ΝΗΟΘΘΝΥ ΟΥΌοι... δ 


ΙΜΑ60Ο. 


ΧΥ͂Ι. Β. 
ἐν ν ΟΙΆ, 
οὐ ἸΟΥῸ 
ον ΕΝ᾿ 


ΙΜΑ60Ο. 


ον ΕΚΑ ΤΟΝΤΡΙΆΚΟΝ 
- ΝΗΘΟΘΝΤΌΝΦΑ 
.ἙΡΜΕΤ ἈΤΌΓΕΝ 
. ἈΧΕ- ΕΤΉΔΙΆΚΟ 


. ΓΕΝΝΗΓΕΝ 5 


. ΚΟΙΆΤΙΕΘΆΝΕΝ 
ΙΜΑ60. 


102 ΧΥ͂Ι. Α. ΟΕΝ. 11,13. Β. 11, 15. 16. 11. 


ΧΥΊΙ. Δ. 

Ια. 

Ἔύος 

κι... 

ΝΆ... 

ἈΡΡΆΝ... 

ΤΉΡΪΘα.... 

κου... 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


ΧΥῚΙ]. Β. 


ες ΤΉΟΧΩ) 

ον ὙΕΈΟΘΆΙ 

ον ΕΝΕΩΟΧᾺΡ 
. Θ᾽ 


ες ἈΙΘΘΆΡΡΑ.- ΟΝΧᾺΡ 


ον ΓΕ: ΙΚΔΟΆΤΤΙΕΘΆΑ. 
ΙΜΑ460. 


ΧΥ͂Ι. Α. ΘΕΝ. 11, 39. 80. Β. 11, 31. 82. 


ΧΥ͂ΠΙ. Α. 

Ιζ λιει... 
οοΥυκ... 
ΓΟΎΟΙΙΚ... 
ἨΝΆΜΔΙΟΟΙ... 
ΘΝΟΟΜΕ... 
λαυνῶῶτοο... 
ΚΑΙΕΥΆΟΓΗ... 
»,' ΤΟΥΌΚΧΑΧΌΊ... 
ΠΟΜΆΜ: ΙΚΣΔΙΕΝ... 
πλολΆγλαι... 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


ος ΝΆΙΚΑΛῪ 
ὐὙΧΑΘαφΦουύλΥ 
ο ΡΧΟΝΤ ΆΑΛΥ 

ον ΚΑΙΙΆΘΆΝΥΥ 

ο ΚΧΆΡΡΆΝ: κλι δ ς 
᾿ς ΟΓΗΝΧΆΝΆΆΑΧΝ 

ο ἈΆΧΝ: Κλ ΟΥ 
ον ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΟΥ 

ν᾽ ὙΝΉΛΗΝ: ΟΙλ 6 


ος ΚΟΥΝ ΓΗΝΓΗΝ 
ΙΜΑ60. 


10 


ϊί(ι 


[08 ΧΥΙΠ. Α. ΘΟΕΝ. 12. 1-- ἃ. Β. 12. 4-- 6, 


ΧΥΠΙ͂Ι. Α. 


ΙΜΑ60. 


Ι(χιωφϑηκότω ἐν 


ΤΟ ΟΠΕΡΜΑΤΙῚΙ... 


ΗΝ: Ιλιυιώκολ.... 


ΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟ... 
Ιζ ἱλπεοτηακ... 
ΝΆΤΌλΑΔλΟΑΑΛι... 
ΟΚΗΝΗΝΑΥ... 


Ι« ΓΓΆΆΚΆ.ΤΆΑ.... 


ὉἙΔΙαΘΙΚΟΛΟΜΗ... 
ΤΌΟΙΚΟ: ΚΑ. 
ΜΑΤΙΚΥ. 

ΧΥΤΙΠΙ. Β. 


ΙΜΑΟσοΟ. 


. ΗΓΓΗΓςΓ: Ιῷ ἃ. 


. ΓΓΓΟΝΙΤΆΡΟΙ 
. ΟΘΝΟΆΙΜΟΟΘ 
. ΟΆΘΗΝΙΚΑ. 

. ΝΘΙΟΔΙΓῪ 
ΓΗΓΎΝΆΙ 


ΧΥΙΠ. Δ. ΟΕΝ. 12,1-8. Β. 12,.10.11. 


ον ΚΉΓΕΙΝΝΕΝΤΗΙΙ... 
ἀν ἌΊΕΟΚΗΝ..... 


ΡΙΟΌΘΗΝ: ΟΤ ΆΤΙΧΥΓ.. 
κλεγλς: ΘΆΛλμοιςοο.. 
ΤΟΥ ; ὉΠΙΌΟΥ: ΝΜΥΝΟΥΘΙ δ" 10 


ΤἈΙΤΊΟΘΣΆΡΙΘΜΗΟΑ, .... 

ΗΟ: ΚΑΙ ΤΟΟΠΕΡΜΆ.....ος 

ΕΤΆΙ: ἈΝΆΟΤΤΑΟ...«ὐν νος 

ἜΗΙ τ θ ὁ Αὐνειπῖι οιϑυ πη τῆς ΗΝ 0 
ον ΟΟΚΗΝ[σἸλολκράμαλθῳω.. 
ἘΣ τς ΝΜΙΤΑΡΑ ΓΗΝΆΑΡΥΝΤΉΝΜ.. 
ΤΥ ενχεεων. κλιώκολο.. 
πιὰ ΘΥΟΆΧΟΤΗΡΙΟΝ ΓωΩΚΩ 5 


ΧΧ. Β. 
. ΕΝ ΤΗΒΆΟΙλ... 
. ΝΝΆΆΧΡΙ ἈΡΙ.. 
.Ολολλάᾶ...... 


. ΟΥ̓Μ: οἰλεῶςσ 
ΕΆΟΙΧΕ: ΚΑΥΤῊΘ 


ποτ πε ΟΟΥ̓ΤΟΙΟΥΝΕΦΩ 
λον πα τορ πεν αν θιο ἈΛΎΚΗΝ 


104 ΧΧ, Α. ΘΕΝ. 13. 13 --- 18. ΧΧ. Β. 14, 1---8, 


ΧΧΙ. Α. 
ΓΗ.... 
ἈΠ,.... 
ΓΩΝ .... 
κοιλᾶ.... 
ΒΆοιλ... 
(Ἄλημα γε αὶ 
ΔΕΙΕΡΕΥ ... 
σΕΝΤΌΝαΆΑ.. 
ἈΚΡΆΜΤῸΘ.. 
ΤΌΝΟΥΡΑΝΟ.. 
“ΓΟΟΟΘΟΟΥ͂Υ... 
ΧΘΡΟΥΟΟΟΥ.. 
κεναυτώλακ.. 


ΙΜ460. 


ΧΧΙ. Β. 


ὙΠ ΟἸΤΆΡΓΡΙ 
. ΟΛΔΉΗΜΆΑΆ ΓΓΟΟ 


οννν ἸΤΤΧΟΥ ΤΊΟΣ. 
ΕΦΆΓΟΝΟΙΝΕ 

ον ΧΟΟΤΩΝΆΝ 

. ΘΕΝΤΩΝΜΕ 

ος ΜΆΜΕΡΗ: ΟΥ̓ΤῸΙ 


ΙΜΑ6Ο. 


108 ΧΧΙ. Α. 6ΕΝ. 14, 11---90. Β. 14, 29 --- 34. 


10 


οι 


10 


ΧΧΗ. Α. 


- ΙΜΑ6Ο. 
᾿ψΑερρεθηπ ᾿ 
ΠΟΗΟΤΊΠΑΡ.. 
ΕΝΓΉΟΥ ... 
κλικὰα.... 
οοΥ... 


ΧΧΙΙ. Β. 


ον νν ΤΤΆΓΓΕ 

ονν ΒΝΓΉΡΘΙΚΑΆ 

νον ΟΟΤΡᾺ 

νον ΓᾺἈΡΆΝΆΤΙΤΘ 

ον ΓΙΤΩΜΝΜΆΜΟΡ 

ΝΝΥΝ]} 

νος ΙΟΟΠΡΟΟΔῪ ι0 
ον Οἱ ΚΑΙ ΟΥΚᾺΙ 
πετοηΣ ΟΟΚΆΙΆΆΜΠΑ. 
ον ΟΝἈΝΆΜΘΟΟΝ 


ζΌι 


ΧΧΙΙ. Α. ΟΕΝ, 1, 18. Β. 18, 14--- 1 Ὶ. 1: 


ΧΧΠΙ. Δ. 
(κον 
Ἀξυ, 
ΓΗΝ .... 
Π ΤΟ... 
εὐφραύ... δ 
ΓΟΥΌΚΕΝ.... 
λυ ΤΟυγοκ... 
“ΑΙ ΤΟγΌκᾳΕ.. 
ΚΑΥΓΟΥΌΧΕΊ... 
ΚΑΥΤΟΥΌΦΡΕΡ.. ω ΧΧΠΙ. Β. 
κα τΤουορλφα.. ΓΜ Α 60. 
ΚΑΥΓΟΥΟΆΜΟΡΡ.. ος ΟΥ̓ΝΘΆΛΕΕΝ.. 
Ξαἡ΄ ΓΟΥΟΧΆΝΑΆΝ.. ο ΡΙΕΧΘΕΙ. ΚΆΙΗ.. 
“λΑἦκάεοΥυσθδΥλιου.. ον ΟΝΆΎΥ ΤῊ. ΕΙ.. 
ΙΚΞΑΟΥΓΟΥΌΓΕΡΓΕ.. " ον ἈΚΟΥΜΑΆ,... 
ΚΑ ΤΟΥ ΟΙΘΕΟΥῦΥ.. ΟΚΗΝ.. 
( Ἀραλθηγυύνηλ τῷ ος ΕΟΤῚ.. 
ΗΝΔΟΕΛΥΤΉΙΤΙΑΙ.. 
ἈΓᾺΡ ΕΙΠΕΝ.. 
ΧΑΝΆΧΆΧΝ᾽ Ἰλούλ... Ἶ 
᾿ΓΟΥΜΗΊΤΊΙΚΕΓΕ.. 
. ΠΔΙΟΚΗΝΜΟ.. 


τὴ ἸΤΗΙΚΟΥΌΕΝ.. 

Ιζ ἱλλκογοληιν: - 
ΤΆΝΤΉΗΝΟΆΑΆ.. υῦ 
ἈΘΙΚΆΘΤΗΉΤΟ.. 
καιθλωκ.. 

Ἀγ... 


106 ΧΧΙΗΙ. Α. ΟΕΝ, 1δ,.18--- 16, 8. ΧΧΙΠ. Β. 16, 4. ὅ. 


ΧΧΠΙΙ. Α. 


ΙΜΑΘΟ. 
ἈΡΑΜΑ ηΝΕ ΤΩΝ Ἔ 
ΕἾἸΤΕΚΕΝΑΆΓΆΡΤΟΝ.. 
ΓΕΝΕΤΌΛλαεαλακ.. 
ΚΟΝΊΓΧΕΝΝΟΘΑ... 
ΕΡΆΜΙΚΚΆΙΘΙΠΕΝ.. 
ΟΘΟΟΟΥ- δΥλρ... 
ΟΟΜΑΆΙΤῊΝ ... 
ἼΟΟΝΕΜΟ... 


ΧΧΠΠΙ͂. 8. 

ΟΥ Ν. ΚΚᾺῸ 
εν Τ ἈΆΘΟΥ 
νιν ΘΙΝΝΟΩΝ᾿ 

ον ΟΟΝΟΜΆΟΟΥ 
οὐ ΜἈᾺΟΟΥΆΒΡΑΆ. 
ον ΟΝΘΘΝΩΝΊΈΕ 
ον ΘΟ ΟΆΡΆΟο 
ον ΟΕΘΙΝΝΗ᾽ ΚΆΙΕΛΧΟΙ 

ον ὙΟΘΟΝΤ ΑΛ 
ον ἨΚΗΝΜΟΥΆΝΆΜΕ 
ον ΕΟΟΝΟΟΥ: ΚΆΙΆΝΑ. 
ος ΜΑΓΪΓΓΟΟΟΟΥΜΕΟΤΤΆΟΘΘ 
.. ΝΕΙΟΔΙΆΘΗΚΗΝ 
ος ΟΥ̓ΘΟΚΑΥΤΓΟΥΌΠΕΡ 
ον ἈΠΕ: ΚΑΙλ ως ΟΟΙ 
.᾿ ἸΟΟΥΜΕΓἈΟΕ ΤῊΝ 
ον ΟΠΆΟΆΣΧΝ: ΤΉΝΓΗΝ 
ες ΧΘΟΙΝΆΙΟΜΙΟΝ᾽ 

. ΘΓΟ᾽ 
ον ΟΧΕΡΆΆΧΜ: ΟΥ̓ΔΕΤῊΝ 
ος ἈΙΤΗΡΗΟΒΕΙΟ' ΟΥ 
ος ΟΥ̓ΜΕΤΤΆΟΘΕΘΘΙΟΤΆΟ 
[ΤῸΝ] 

ον ἩΝΑΙΆ ΓΉΡΗΟΕΙΟ 


Ο ΥΜΩΜΝ: Κυλνλ. 


ον ΟΟΟΟΥΜΕΤΆΟΘΘ 


107 ΧΧΠΙΙ. Α. ΟΕΝ. 16, 16--- 11,3. ΧΧΙΠΙ. Β. 117,8 --- 10. ὌΠ 1.4 


ὃ 


10 


ο.,.,ο»οοο δυο ὁ ἃ ἃ ὃ ν δ ὁ κ5δὃἍόοιυιυ 4’. "Ἕ"Ἕ δ 5 5 


ΤΟ: ΜΆΡΟΝ τ, 


φΆγβοθε: και ΙΕ ".. 

σΘΕ: οΟγεινειζεν... 

“ΤΟΝΙΤΆΙΛΆΑΎΜΩΟΩΝ.. 
ΨΑΙΕΘΙΤΆΝΟΥ ΤΟΙ... 


ΙΜΑΟΘΟ. 


10 


ΧΧΥ͂. 8. 
ον ννννν [ΟἸΚΙΗΝΗΝ] 


ΝΞ ον ἈΥΤΤῊ] 


ΟΝΤΩΠΙΆΊ]: Κλ. Ε 
᾿ΟΛΧΥ ΤΟ: ΘΆΆΚΟΝΛΊΕΙ 
. ἈΚΔΥΤΟΜΟΟΧΆΡΙΟΝ 
᾿ ΤἸΤΆΡΕΘΗΚΕΝΆΑΎΥ ΓΟΙῸ 
τ ΟΟΔΕΙΤΑΡΙΟΤΉΙΚΘΙΗ 
ΜΆΡΟΝ᾽ 
ο΄ ΤΟΝ: ΠΟΥΌΧΦΡΑΗΓῪ 
ο ΠΟΚΡΙΘεισθπονίλου 
ὦ ΠΆΝΑΟΤΡΕΦωνησω 
ον ΟΝΚΑΙΡΟΝΤΟΥ ΤΟΝ. 
. ΣΘΙΥΙΟΝΟΆΧΡΡΑΗΓΎΝΗ 
᾿ἘΝΠΡΟΟΤΉΘΥΡΆΤΗΟ 
, ΟΠΙΟΘΕΝΆΥ ΤΟΥ. 
, ἈΡΡΑΠΡΘΟΕΚΥ ΤΈΡΟΙΠΡΟ 
ΟΜΕΡΩΜΝ: δβἕθλθιπεν 
. ΟΘΑΙΤ ἈΓΥΝΑΙΚΙΆ, 
οι ΡΡΑΒΝΘΑΥ ΓΤΗἈΧΕΓΟΥΌΆΚ. 
ος ΕΓΟΝΕΝΕΩΟΤΟΥ 
ΠΡ ΜΟΥΤΙΡΕΟΚΑΥ ΓΈΡΟΣ 
ΠΕ ἈΆΧΜ: ΤΙΟΤΊΕΓΘ 
τα ϑιβεθος ἀλυῦς ΓΟΥΌλ- ἈΡᾺ 
ἀπ το τ το νοῦ ΓΕΓΉΡΑΆΚΑΆ 


108 ΧΧΥ. Α. ΘΕΝ. 18,3 -- δ. ΧΧΥ͂, Β. 18, 6-- 18. 


10 


. 


ΧΧΥ͂Ι. Α. 
ιου.. 
ΕΆΜΟΘΟΙΝΕΝ.. 
ἨἩσΕΙΟΟΤΌΡ.. 
ΜΆΔΔΙΚΆΙΟΝΜΕΤΆ.. 
ολικαιοςῶςΤολοα.. 
ΝΟΟΝΤΙΆΟΆΝΤΗΝΙ... 
κριοιν. εἰπενθϑο.. 
ἈΟΜΟΙΟΠΕΝΤΉΚΟΝ.. 
ΤΉπτολει. Ἀφηςώπαν.. 
ἈΙΧΥ ΓΟΥΟ: ΚΑΙΆΤΙΟΚΡ.. ὦ πῶ ν 
(πενν: μυνηβξδαμηνλὰᾳ.. 
ΤΌΝΚΝΜ: ΕΓωλ ΘΟ ΜιΓΗκ.. 
ελἀνλεελλτ ΓΤΟΝΏΘΩΟΙΝ.. 
ΚΟΝΤ ἈΛΔΙΚΆΙΟΙΠΕΝΤΈΕ-.. 
ΚΕΝ ΤΩΝΙΤΒΝ ΤΕΙΤΆΟΆΧΝΤ'.. 15 ΕΟΤῬΕΎεν.. 
ΔΔΊΕΙΠΙΕΝ: ΟΤΙΟΥΜΗΆΤΙ.. 
᾿Ρῳε και ΓΕΟΘΘΡΆΚΟΝΤ... 
ἱζλιπροοεϑηκενετιλὰ Ἰ 
ΚΆΘΘΙΠΕΝ: ΕἈΝΘΥΡΕα.. 
ΘΕΡΆΚΟΝΤΆΑ. κ.. 
Ὁ ενεκεν.. 
Ιζλιειπεν.. 
αυγρεθω.. 
ἰζλιεπε.. 
τριὰ.. 


ον δΕΙίζλ... 
. (ΟὟ ΝΕΙΚΕΝ.. 


ΙΜΑ6Ο. 


. ἈΓΟΆΔΟΛΧΟΟΝ.. 


20 


109 ΧΧΥ͂Ι. 4. ΘΕΝ. 18, 34 ---80. ΧΧΥῚ. Β. 18, 832. 38. 


ΧΧΥΠ. Α. 


Ιμασὺύ. 
Ρλο: ΧΟ Δ ΕΘΙΚΆΘΗΤΟ ...... 
σολόμῶν: ΔΝ ἙΆἹ... 
ΟὙΝΆΝΤΉΟΘΙΝΑΥΤΡΌΙΟ ...... 
ΝΗΘΘΝΤῸΠΡΟΟΘΩΤΤ ......... 
ΚΆΙΕΙΠΕΝ: ἸΔΟΥΚΎ ....«τν νος ᾿ 
ΕἸΟσΤΌΝΟΙΚΟΝ Τ᾽... ..««ὐννννννς 


ἈΛΕΟῪ ἢ νφυνιθς τορος ὑὸν 
ΧΧΥΠΙΙ. Β. 
μὴν Στ ἐπ ΕΙΠΆΝ 
τὸ ἤτον, το τινὶ ὙΌΟΜΕΝ 
ΠΗ Θβσεικλειὶ 
ἐπα επ ἐυὺς ΗΆΘΟΝΕΙΟ 
ΤΟ ΗΟΘΝΑΥ ΤΌΟΙΟ δ 
ες ΘΕΓΠΙΘΥΕΝΑΧΎΥΤΌΙΟ 
ΟὙΚΟΙΜΗΘΗΝΔΑΙ: 
ΧΧΥΊΙΠ. Δ. 
Εἰ πανλθοι... 
ΟἈΘΓΆΜΕΡΟΙ... 


ΤΊ ΟΟΙΆΧΧΟΟΘΟΙΓΤΉΝΕΝ.. 
ΣἈΓΆΓΕΘΙ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥ.. 
ἈΠΟΆΧΧΥΜΕΝΗΙΜΕ]ΟΤΌΝ.. 
ΤῸΝ: ΟΤΙΥ ΩΘΗΗΚΡΧΎΓΗ. 
ΤΊΟΝΚΥ. ΚΑΙΆΠΕΟΤΘΙΆΕΝ.: 
εἰς ΤΡΙ γἈλυλΎ ΤΗΝ: 


ΙΜΑ6Ο. 


φσι 


110 ΧΧΥΛΤ. Α. ΟΕΝ. 19,.1---. Β. 19,3 --4. ΧΧΥ͂ΠΙ. Α. ΟΕΝ. 19,12. 18. 


ΧΧΥΝΠΠ. 8. 


ἀν ΘΕ, αὐ νῶν δ τὴ ΟΘΕΝΠΡΟΟ 

πὰ τ τ ΣΣς ΟὙΌΘιΆΗΦῬΟο 

προ νος κεν ΤΟΥ: ΚΆΙΘΙΤΤΕΝ: 
. ΚΑΙ ΞΘ ΆΘΑ ΓΕΘΙ ΤΟΥ ΓῸ 
ΟΥ̓ ΟΤ [ΕἸ] ΤΡΙΕΘΙΚΟΤῊΝ 
,. ΟΣΕΝ Δ. ΕΓΕΛΟΙΆΖΕΙΝΒΕΘΝΆΝ 

οὐ ΓἈΜΕΡΩΟΝΑΥ ΤΟΥ" 

ον β[Θ]ΡΟΟΘΓΙΝΕ ΤΟ: ΘΠΘΟΠΙΟΥ 
. ΓΓΕΆΧΟΙ ΓΟΝΆΩ ΓΤ ἈΕΓΟΝΊΤΕΟ 
. ἈΧΕΕΤΗΝΓΥΝΑΙ.ΧΟΟΥ: ΚΑΟΤΆΟ 
, ΟἈΑΟΕχΧρϑιοικλθξαλθεα': ΝΆΜΗ 

ο ΝἈΠΠΟΧΗ ΓΤ ἈΙΟΆΝΟΜΙΆΙΟΤῊΘΟ 

ον [Ὁ] ΚΑΟΕ ΤἈΡΆΧΘΗΟΆΝ: ΚἈΑΙΘΚΡΑΤΤΗ 

. ἈΟΙΤΗΟΧΘΙΡΟΟΧΛΥ ΓΟΥΚΑΥΤῊΘΟ 
. ΟΓΥΝΑΙΚΟΟΛΧΥ ΤΟΥ: ΚΑΥΤῊΘ 
.ΟΝΑΥΟΘΥΓΆΤΈΕΡΩΟΝΑΧΥ ΤΟΥ 
ἸΟΧΟΘΑΙΚΝΑΥ ΤΟΥ 
. ΤΟΗΝΙΚΑΘΞΗΓᾺΆΓΟΝΑΥ ΓΟΥῸ 
. ἸΤΟΆΘΟσ: ΚΆἈΙΕΙΠΆΝ: ΟΟΖΟΩΝ 
᾿ ΝΟΘΑΥ ΓΟΥΥΎΧΗΝ: ΜΗΠΕ 
. ΟΓἈΟΊΤΙΟΟ)- ΜΗΔΘΟΤΉΟΘ 

τς ΠΕΡΙΧΩΡΩΣ: ΕΘΙΟσ ΤΌΟΡΟΟ 

ον ΕΟΥ̓ΜΠΆΡΑΧΗΜΦΘΗΟ 

ὦ ΡΟΟΧΥΓ ΓΟΥΌ: ΔΙΘΟΜΆΜΚΟΘ 

ος ὉΠἈΙΟΟΟΥΘΆΘΟΟΕΝΆΝ 

νον ΕΓΆΛΧΥΝΆΑΧΟΤΗΝΑΔΙΚΆᾺΙ 

Ἐπ τς τι Ὁ ΟΕΠ͵ΠΕΜΘΤΟΥΖΗ.. 

ΟΥ̓ΛΎΝΗΟ.. 


ΧΧΥΠΠΙ, Β. 6ΕΝ. 19, 14-- 19. 


ΧΧΝΠΙΙ. Α. 


Ι. ἰχμ]λύλ..... 
ἈΧΒΗΜΕΤΑΙΚΑΚΆΚΆΟΛΤΙ.. 
ΠΟΛΜΙΟ[ΑΤΥ ΓΗΘΓΓΎΟΤΟΥ.. 
ΝΊΕΕΙ[ΚΕΙ]: ΗΘΟΤΊΝΜικρα- εἰζει.. 
ΜΆΙΟΓΥΜΙΚΡΑΘΟΤΊΝΚκΆΌΖΗΟΕ.. ὃ 
ΧΗΜΙΟΥΊ] ΚΑΙΘΙΤΘΝΆΥΤῸΟ.: ἰλ... 

Ι. Ἰκολοου τοπροςώτιον κα... 
ΡΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΤῸ: ΤΟΥΜΗΚΑΤΆ.. 
“ΓΗΝΙΤΟΙΓΧΗΝΙΤΕρηΠησελλληολο.. 
ΟΥ̓ΝΤ ΟΥ̓ Οωθϑηνάδλιδεκθϑ'... ιυ 
ΟΟΜΑΙΤΊΟ]ΥΠΙΟΙΗο ΠρΆγμαᾶ.. 
ΕΙΟΘΆΘΗΟΘΚΘΙ" 

ΔΝ Χ ΤΟΥ ΓΟεικἈ [ἈΕἸ]ΘΕΝ ΤΌΟΝΟ : 
ἈΘΟΩΟΘΟΗΓΟΩῚΙΡΊΟΗλιΙοΟσΕΞηΗλϑ.. 
“ΓΗΝΓΗΝ: ΚΑΙΑ]ΊωΟ ΤοαιοηΆθεν.. 18 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


ΧΧΥΊΠΠ. Β. 
ΙΜΔΑ0Ο. 

ον ΣΘΒΝΘΙΤΠΙΟΘΟΔΟΜΙΆΚΆΜΓΟΜΟΡ 
ο ΠΥΡΠΑΆΡΑΚΥΕΙΚ ΟΥ̓ΟΥΡᾺ 

ΟἈΓΘΟΤΡΟΥΕΝ ΤἈΟΘΙΠολΕΙΟ 

᾿ἸΤᾺΑΘΟΧΝΤΉΝΠΕΡΙΟΙΚΟΝ 
ος ΤΓΟΥῸΟΙΚΑ ΤΟΙΚΟΥΜΓΆΟ ὃ 
τς ΟΜ: ΚἈΑΙΠΆΝΤ ΤΆΣ 
τ: ΤΗΟΓΗς. 


τς παρὸν τ νννον ΗΆΥΓΓΟΎΈΕΙΟ 
ὑτρς απ Ἐπ Ἐν ΗΧΗΆΛλΟοςσ: 


1132 ΧΧΨΙΠΙ. Α. ΟΕΝ. 19, 19 ---23. ΧΧΥΠΠΙ. Β. 19,34 --- 26, 


ΧΧΧ. Α. ΧΧΧ. 8. 
ἈΝΕ “ ΕΧΙΤ ΝΟΟΑΒΌΜΟ 
ΘΝΤῸῺ... ἈΥΤΟΩΝ: 
ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ... ᾿ ΧΧΧΙ. Α. 
ΡΟΟσΤΉΝΝΕΩΤΕΡ... ἰζ τυ. κὙτερᾶ.. 
ΠΕ ΕΥ ΕΟ μΕ ὦ εις :μλλυτουμωλβᾷ.. 
“ΓΗΟΓΗΟΘΟΟΕΙΟΘΑΘΥΌΕ.. χ6 :πατροομου. οὐ... 
(ΘΟΚἈΑΘΗΚΕΙΤΙΆΟΗΤΗΉΓ.. Ἐν. ΘΟ ΠΏ Κα..: 
ΠΟΤΙΟΩΟΜΕΝΤΌΜΝΠΙΙΑΤ'.. ΜΕΡ :-Νλδκλιηνθῶτ'.. ὃ 
ΝΜΟΜΝΙΚΆΙΚΟΙΜΗΘΟΩΜΕΝ.. Ὕ ἴον ᾿ς ἘΝ Τοονομλλυ... 
ΚΑΙΕΣΑΝΆΟΤΗΟΘΟΜΕΝΕ.. τ ἈΜΜ: ὙΓΕΝΟΥΌΜΟΥ.. 
ΓΛ ΓΕ ΙΟΣΙΕ ΥΑΕΕΕ ος ὦ γτο : μανιτώνεωο.. 
Ἰχτερλιλυτωνο... ὍῊΜ τβλς 
ΤΑΥΤΉ: κ... 
ΕΚΟΙΜΗΘΗ... 
ΚἈΑΙΟΥΚΗ... 18 
“ῬΤΗΝΙΚΑΙΆΝΑ,.... 
ΧΧΧΙ. Β 

ἐὰν δ βηητον ΕΝ.... 

, ΝΤΠΡΟΟΛΙΒΆ...Ἅνννν νειν ν νέειν ΗΟ... 

 ΝΚΆΔΗΟΙΚΆΛ ον ννννννννννννννοςν [Ρ] 

᾿ΤΤΆΡΩΚΗΟΕΝ .... «ον νιν 

ον ΕΝΙΑΘΧΕΡΆΜ..νννννννννν μενον ΓῪ δ 

᾿ ΚΟΟΧΥ ΤΟΥ. ἈΚ. νυν νννν νιν ννννς Ι“ 

. ΟΒΗΘΗΓΆΡΘΙΠ ...«ὐὐν νιν νιν νννννι ὙῈ 

ΟΝ: ΜΗΠΙΟΤΆΙΤΟ .... νον ΑΥΤΟΝ: 

. ΝΑΒΘΟΤΉΟΠΟΛΘ.....νννννννν ΗΝ: 

, ΟΤΕΠΆΙΕΝΙΆ ΘΆΕΙΜ,..... ΒΕἈΧΟΙΆΕΥῸ ιο 


118 


ΙΚΞΙΑἹΘΆΑΧΕΕΟΝ ΓΗΝΟΆΡΡΆΝ: 


τό δϑοθηνοντα ΘΕΝοθοπροολειμθΆθχονΥ 
ὁ τοτ εφσονς δ ΝΝΥΚΤΆΙΚΑΙΘΙΠΕΝ: ἸλΟΥ 


ΝΗΟΚΘΙΟΠΕΡΙΤῊΗΟΓΥΝΑΙ 
ἈΆλΕκΕΘΟ: ΑΥ̓ΤΗΔΛΘΕΟΤΙΝΟΥΝ 
ΥΪΆΆΝΑΆΡΙ 


ΙΜΑ60Ο. 


ΧΧΧ. Α. 6ΕΝ. 19, 30-- 38, Β. [- - 19, 361] ΧΧΧΙ. Α. ΘΕΝ. 19, 81--- 38. Β. 20, 1--- 4. 


10 


18 


ΧΧΧΗ͂. ΑΔ. 


ΙΜΑΘΟ. 
Ι] Ἰεριατεμενλαλεβαλμ ᾿ς 
ΡΆ ΤῊ[ΓΟΙΓ. ΟΗΚΆΓΘΊΆΕΝΕ ... 


ΙΜΑ6Ο. 


ΧΧΧΙ!. Β. 


ος ἈΕΡΑΧΜΗΘΤΌΏΜΝαις.. 
ος ΤΟΛΧῪ ΤΟΪΟΧἈΚΟΥΙΟΟΛΧΛΎΥ ΤΟΥ. 
ΕΝ Δ ΟΆφρα: ΓΒΑ ΤΆΘΙΠΠΤΟΙΗΟΘΕΝ 
. ΚΟ' ΟΟΓἈΆΡΑΝΆΑΚΟΥΟΘΗΟΥΓΧΆΡΕΙΤΕ 
ον ΚΆΔΕΘΙΤΤΕΝ: ΤΙΟΆΧΝΆᾺΓΓΕΧΘΙΤΩΆΣ δ 
ος ΜΟΤΙΘΗἈΧΆΖΘΙΠΆΙΔΙΟΝΟΆΡρΑ: ΟΤῚ 
ος ΕἘΚΟΝΥΪΟΝΕΝ ΤΩΓΗΡΘΙΜΟΥ" 
ος ὙΣ[Η]ΘΗ ΤΟΙΤΑΙΙΟΝΚΑΙΆΙΤΕΓΆΛΑΆΙ 
νον Η᾿ ΙΚΑΙΘΙΤΟΙΗΟΘΒΝΆΕΡΑΆΜΆΟΧΗΝ 
πλ ταν ΗΗΜΕΡΆΑΛΙΠΘΓΆΛΑΆΚΤΊΟΘΗ 10 
ν Σ πον τα νει τὶ ΤΟΥ 


ΧΧΧΠΙΠ. Α. 
Ιλ ΟΥΟΙ ΘΟ ῬΡΑ ΤΟΝ ΥΙ: πολι... 
ΟΟΘΓΕΝΕΤΌΤΩΧΛΕ....... ἘΤΤΔΖ.. 
ΜΕΤ ΆΑΙΟΧΑΚ ΓΟΥΥΙΟΥ ΑῪ: ΙΕΙ.. 
ΤΩΛΧΕΡΑἈΜΘΚΕΆΧΧΘΤΗΝ: ΟκηνΝ.. 
“ΓΗΝΙΚΑΓΓΟΝΥΙΟΝΑΥ ΤΉ: ΓΆΡι.. δ 
ΡΟΝΟΜΗΟΘΙΟΥΙΟΟΤἨσπλιλιοκηο.. 
ΤῊἨΟΜΕΟΤΑ ΤΟΥΥΙΟΥΜουϊολλις: 
κΚἈηρον βεφανΝηΗ ορημλόφολ.. 
ΤΙΟΝΆΚΡΑΆΜΠΕΡΙΤΟΥΥΙΟΥΧΎΥ ΤΟΥ 


ΙΜΑ6Ο. 


ΧΧΧΣΊΙ, Α, ΟΕΝ. 21, 4. Β.31, 5--3. ΧΧΧΙΙ. Α, 31, 9 ---|. 


ΧΧΧΝΗΙ. ΒΒ. 


κοὐ α λς, πον ὐν διτοὶν ἀνα ΗΡΟΝ 
πα ἐπ ΝΟΟΥΤΙἊΕΡΙΤΟΥΠΠΆΠΔΟΟΥ 
πππῖς ΚΗΘ... «νννν ΟΟΧΕΆΝΕΙ 


ον ΟΟΙΟΆΡΡΑΛΙΚΟΥΘ ΤΟ ΦΟΩΝΗΟΆΧΎΥ ΓΗς: 
᾿ ΘΝΪΟΛΑΚΙΚΛΗΘΗΟΕ ἈΙΟΟΙΟΠΕΡΜΆΑ. 
. ΤΟΝΥΊΟΝ Ε ΤΗΟΙΤΑΔΙΟΙΚΗΟ ΤἈΥ 
. ΕἸΘΟΒΘΝΟΟΜΕΓΆΠΟΙΗΟΦΛΧΎΥΓΟΝ 
. ΟΠΒΡΜΆΘΟΤΊΝΟΟΝ: 
. ΟΤΗΉ ΔΛ ΘἈΑΕΡΑΆΜΤΌΠΡΩΟΣ: ΚἈΙΘΆΆΕΕΙΝ] 
. ΓΟΥΟΚΧΟΚΟΝΜΥλΑ Τοοκλθλοωι.. 
ον ἈΡ' ΚἈΙΕΙΠΕΘΗΚΘΕΝΟΘΙΤΙ ΓΟΝΩΜΟΝ 
ον ΤΟΓΙἈΜΔΙΟΝΙΚΧΤΙΠΕΟ ΤΕΙΆΕΝΑΧΥ ΤΗΙΝῚ 
ος ΒΆΘΟΥΟΛΧΑΘΕΠΧΆΑΝΑ ΤΟΤΉΝΕΡΗΜΙΟΝ] 
ΤΑ ΤΟΦΡΕΑΡΤΟΥΌΡΚΟΥ" 
ον ΘΆΘΙΠΕΙΝ]ΔΕ ΤΟΥ Δωρθις Του Ἀοιοὺ 
Ο ἹΕΡΡΙΥΕΝ ΤΟΙΤΆ ΙΑ ΟΟΝΥ ΠΟΚΆ ΤΩ 
ον ἈΟΘΆΧΆΤΗΟ: ΙΚ(ΛΙΆΤΙΤΕΆΘΟΥΟΔΆΘΚΆΘΗ 
νον ἘΝΆΝΤΊΑΥ ΓΟΥΜΆΚΡοΟΘενωσθι 
τ ΟὙΈΟΛΧΗΝ: ΘΠΕΝΓΆΡ. ΟΥ̓Μηιλ 
ἀπ κεει σαν ἈΝΆ ΤΟΝΤΟΥΤΤΑΙΔΙΟΥΜΟΥ: 
ρα ποεῖ ΘΙΟΒΝΑΠΕΝΑΝΤΊΙΛΥ ΓΟῪ: 


ΧΧΧΠΙ. Β. ΟΕΝ, 21, 12 ---᾿Ι0. 156" 


ωι 


ΧΧΧΙΠΙ. Α. 


᾿ΟΗσενΝ, Δ 8... 
ὙςεΝ Δ... 
ΠΟΥ κτ'.. 

ον ΚΆΧΕΟΕΝ.. 

ο ΟΥ̓ΟΥΡΆΝΟΥ... δ 
. ἈΡ' ΜΗΦοΕΟΥ: 
᾿ΟΦΩΝΗΟσΤΟΎΤΙΣ,.. 

. ΟΥ̓ΟΥΕΟΤΊΝ.. 
᾿ ΟΝΚΑΙΚΡΑ ΤΉΟΟΝ.. 

ο ΓΧἈΡεθνοομεγχγᾷᾶ.. ι 

ἈΝΕ ΞΣΕΝΟοΘΟΤΟ.. 


ΧΧΧΊΠΙ. Β. 


ΠΑΤΕΤ. 


ΧΧΧΥ. Α. 


ΟΟΟΝΜΟΟΙ.. 
ΟἈΕΤΌΟΙΠΙ.. 
ΟΥ̓ Ἄλλλκαᾳα.. 
.ἸΤΟΙΗΟΆΜαΕ.. 


. ἈΕΧ.. 

. ΓΟΟ.. 

.ἸΜΘλΔΟΧ.. 10 
ος ΓΜΆΑς-.. 

. ΟΥγλδλε.. 

. ΗΙΟΥΟΆλ... 


ΧΧΧΥ. . 
ΙΜΑΘ6Ο. 
ΧΧΧΥ͂Ι. Α. 
Δ λκετοντίον Ὑ 
ΟΝΙΗ]ΓΆΤΪΤΙ:ΤΤΟ.. 
ΘΗΤΊΕΙΟ..:ἈΗ... 


- 
: 
Ξ 
Ζ 
Ω 


ΙΜΑ6Ο. 
ΜἈΆΟΤΆΟΔΕΤΟΠΡΩΪΕΙΤΘΟΆΞΕΝ ... 
οΝονλύ ου: πάρελλᾷ.. 
του υοιπαμλλοκ.. 
ὙἹΟΝΑΆΎΥΤ ... 


ΙΚἌΡΙΠΟ) τὐδιταμνν δ 


. ΟἸΔΕΙΝΙΤΓΟΙΝΤῸ ..... «οὖς ΘΕΝ 
.ἸΠΕΝΆΕΡΆΆΧΜΤ'....... ὙΤΟῪ 5 
. ΟἈ ΤΕΧΥ ΤΙΟΥΊΜΕΤ .... ΝΟῪ 

. Δ ΕΙΚΑΥ ΤΌΙΤΆ.. ἈΡΙ..ΙΘΆΕΥΌΟΟ 
᾿ Θλεώοολ δ᾽ .. ἈΙΠΡΟΟΚΥΝΗ 


ΟΠ ΤΕΟΆΣΝ ἈΟΤΡοΎωΜ ΌΝΕΚΕΙΘΕΙΝΙ 
ΙΜΑΟσΟ. 


110 ΧΧΧΙΠΙ. Α. ΟΕΝ. 21, 10--- 19. ΧΧΧΥ. Α. ΟΕΝ. 31, 238---26. ΧΧΧΥ͂Ι. Α. ΘΕΝ. 223,2. 8. Β. 32, 8--- δ. 


117 


ΧΧΧΥΊΙ͂Ι.. Α. 


Εθλλκαν ....ὅἍ εν νει, ἈΞξΥᾺ.. οολο 
ΚΑΥΤῸ)..... «ον νν ΕἸΤΤΕ[ΘΗΊΚΕΝΙ.. 
ἈΙΚΤΟΩΥΊΩ ........ αλλ... ἈΕΜ.. 


ΤΆΧΕΙΠΡΑ ΚΟ τ τὸν ἈΓΓΗΝΜΆΧΑΟΡ.. 


᾿ς ΧΕΙ του κ οἰ υρῆσα νὐνθς ΟἈΝΟΙΔΥΟΆΧΜΆΑ. 


(παν αἰολ]α κροολερλαμτ. τ 
ΠΑ ΤΓΕΡΙΆΛΥΓΓΟΥΙΠΆΪΖΓΕΡ᾽ 
Δ ΈΕΘΙΠ...... ΕΟΤΊΝΤ Εις... 
ἈΘΓΟΩΟΝΠΗΙΔΟΙΥΤΟΙΤΥΡΚᾺΑ... 
ἸΤΟΥΕΟΓΓΙΝ ΓΟΠΡΟΒΆΤ.... 


οι:; 


Ἁς 
Επεν 


ἈΥΤΟΩΠΡΟΕΚΆΤΌΝΕιοΟΟ... 
ΟἸΝΤΈΚΝΟΝ᾽ ΝΕ 
ορεαυϑεντεολθαμφ... 
ἈΜΔΧΗΛΧΘΟΝΙΘΙΙΓΓΟΝΤΌΙΠΟΝ ... 
ΧΥτωοθοκαλιώκολ.... 
ΘΥῸΟΙΆΟΤΊΗΡΙΟΙΝΙΚΆΙΕΙΤΕ... 


ΞΥΆΧΆΔ. ΚἈΚ Ο... πολιολοίοζλς... 
ὙἹΟΝΆΑΥ ΓΟΥΘΙΠΙΒΘΘΗΚΕΝΆΑΥΤΌΝΕ... 


ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝΕΙΤΆΝΟΩΤΌΩ..". 


ξυλν. καιθσατοινενλξᾷᾶλμ.. 
ΧΕΙΡΑΧΥ ΤΟΥ ἈΧἈΚΘΙΝΤΗΉΗΝΜΆΧΑ,.. 


ΟΦΑΣΑΙ ΤΟΝΥΪΟΝΆ ΤΟΥ. 

᾿Ιζ »εκαλεοενλυ-ονΝᾺ πῆξιν 
ΕΚ ΤΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ .....««νννννι 
ἈΕΡΑΆΜΆΒΡΑ...Ἅ«.νννννννννι 


ἈΕΕΙ 


ΧΧΧΥ Α. ΟΕΝ, 92,0--|. 


ὧι 


10 


1Ὁ 


20 


! 


ΧΧΧΥΊῚΙ!. Β. 


ὌΝ ΕἸΤΤ..«νννννννννννννννν ΧΘΙΡΆΘΟΥ 
[ΕΠ] ΓΤΟΠΙΑΙ Α]ΆΡΙΟΙΝΜΗ Δ ΘΠΟΠΗΟΗΟλΎῪ 
[ΤΩΪΜΗΔΘΝ᾽ ΝΜΥΝΙΓΆΡΘΓΝ]ΊΩΟΝΟΤΊΦΟ 
[ΚΗ]ΟΥ ΤΌΝΟΝ: κἈμου κε φθιοωτουΥ 


[ὙΥὙἹΟΪΥΟΟΥ ΤΟΥ ΆΓΆ ...«ὐνννννννι 
ΑΙ ΙΝ λεΥ λολεραλ Μτιοιοοφθλίλμοιο 


[ἈΥΤΓΟΥΙΔΕΝκΙΆ ΠΟΥ ΚρΡΙοσ]ειοικΆ ΓΕ 


Ὑ ΟΥ̓ ΚἈΑΙΕΚΆΛΧΘ... «ὐνννι 


οτος ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ......ὐνν ΟὟ ««οος 
προ νο τας ἈΘΙΠΟΘΟΙΝΟΗΜΕΡΟΝ........ 


πο δ ΘΗ᾽ β 

ἀπο εν ΤῸ ρει 

ταττοὶ ΟΝΕΘΙΚΤΙΟΥΟΥΊΡΑΝΟΥᾺΘ 

ΠΗ ΜΑΥ ΤΓΟ[ΥΓΜΟΪ]ΟΆΆΕΘΓΕΙΚΟ 

ΠΣ ν ΝΕΠΟΙΗ[ΟΧΟΤΊΙΊΟΡΗΜΆ ΤΟΥ 
[ΤΟἸκλιοΥ κεφιοω ΤΟΥΥΪΟΥΟΟΥ 
[ΤΟ]ΪΥἈΓΆΙΤΗΤῸ[ΓΥ ΙΕΜΕΘΊΕΙΜΗΝΕΘΥλΟ 
[ΓΩΟἸΙΝΘΥῪΔΟΓΉΗΟΓ[ΟΟΕ: ΑΙ ΠΆΑΗΘΥΝΟῸΩΝ 
ΠΤΆ]ΗΘΥΝΩ ΤΟΟΠΕΡΜΆΘΟΥΦΘΣΤΟΥῸ 
[ἈΟΤΕΙΡΑΟ ΤΟΥ ΟΙΥΡΙΆΝΟΥ: ΚΑΙΩΟ ΤῊΝ 
ΠΥ ΝῊ “ΤΟΧΕΙΆΟΟΤΉΟΘΑΆ 
τπξοτος τὸ αὐ πον τἀν τοῖο: ΝΜΟΜΗΟΒΘΙΤΌΟΙΤΕΡ 


κῆϊεττα τὰν δον δῦ ον ἀφ ἀνε ϑατ ἀτὴ θυ αν τὐξ ὙΠΕΝΆΝΤΊΟ 


ΧΧΧΝΊ, Β. ΟΕΝ. 22, 12 -- 18. 


10 


ΚΑΙ ΤΟΝΧΆᾺΟ[Α Δ ΙΚΑ ΓΟΝΆΖΑΥ- ΚἈΑΥΤΊΟΝ] 

φλλλὰᾷὰς'. ΚΑΙΤΙΟἸΪΝΕΆΓ[ΘΟΥΉΪ]Ά: ΚἈΙΚΆΙΘΟΥ] 

ΗΧΕΓΕΝΝΗΟΘΘΝΤΉΝΡΘΕΘΙΚΙΚΆΑΝΙΠ 

ΟΚΤ ὠΟΥῪ ΤΟΙΥΟΙ: ΟΥ̓ΟΕΤΤΕΙΚΕΝΙΜΕᾺ] 

ΧΑ ΤΩΝΑΧΟΩΙΡΤΊΩΛΣ ΘΑΦΦῬΩΛΕΡΑΓΧΜῚ δ 
ΙΚ Ἰηπλλλακιηὶλυ τουμόνομὰ ΝΟ 

ΘΤΕΚΕΝΙΚΆΙΆΥΓΤΗ ΤΟΝ ἈἈΧΜΙΚΑΙΓΓῸΝ] 

ΤΆΒΕΚ: ΚΑΙΤΟΝΤΌΧΟΜ: ΚἈΑΙΤῸΝ .... 
(Ογενετολθηζωηολρρᾶς: ΕΤΉ.... 

ΘΙΚΟΟΙΘΙΤΤ ἈΕΤΉΖΩΗΟσΟΆρραΑς: ι 


ΙΜΑ60Ο. 


119 ΧΧΧΥΠΤΙΙ. Α. ΘΕΝ. 32,39 --- 28,1. 


Ὺ 


ΧΧΧΥΠΙ. Β. 


δεν φννννννννννννννν ΕΝΤΙΟΔΕΙ 
[ἌΦΙκοις: ΗΘΟ ΤΙΝῈ Ν Τκοιλῳ 
[ΜΆ]ΤῚ ἈΥΤΗΉΘΟΤΊῚΝ...νν νος 
[ΓΗΙΪΧΆΑΝΆΆΧΝ᾽ ἨΧΘΕΝ ΘἈΕΡΆΆΜ 
[ΚΟ] ἈΟΘΑΙΟΆΧΡΡΑΝΙΚΙΆΙΠΕΒΝΘΗΟΆΙ 


Ἂ ,., 
ΚΑ κΝΕΟ ΓΗΧΕΡΑΆΜΑΠΟΤΟΥΝΕ 


'δς 


Φ 


ΠΚΡΙΟΥΑΎΥ ΤΟΥ: ΚἈΑΙΕΙΠΕΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΓΓΟ]ΪΥΧΕ ΤἌΘΓΩΝ: ΤΤἈΡΟΙΚΟΟΙΚΆΙ 
[ΠἈΡΙΒΠΙΔΗΜΟΘσΘΕΓΩΘΙΜΙΜΕΘῪ 
[ΜΩ]Ν: ΔΟΤΕΟΥΝΜΟΙΚΤΉΟΙΝΤΡΑ. 
[φογγμεϑυύμων: καιθα ζω ΓῸΝ 
[ΝΕ]ἸΚΡΟΝΜΟΥΆΠΕΜΟΥ: 
ΙΤΕΚΡΙΘΗΟΆΝ. ΘΟΙΥΪΟΙ ΓΟΥΧΘΊΤ 
ΠΠΡΟ]ΪΟΆΧΒΡΑΆΑΜΆΘΓΟΝΤΈΕΟ: ΜΗΚῪΥ 
[ΙΕ΄ ἈἸΚΟΥΟΟΝ ΘΗ ΜΩώΜΝ: ΚἈΟΙΆΕΥῸ 
[ΠἈΡΑ]ΘΥΕΙΟΥΘΝΗΜΙΝ: ΕΝΤΌΙΟ 
[ΕΚΚἈ]ΕΙΓ ΓΟΙΟΜΙΝΝΗΜΕΙΟΙΟΗΜΟΌΝΘΑΆ. 
ΟἸΝΤΟΝΝΘΙΚΡΟΝΟΟΥ. ΟΥ̓ ΔΕΙΕΓᾺΡ 
[ἩΜ]ΟΝΜΗΙΚΟΩΛΣΎΥΘΗ ΤΟΜΝΗΜΕΙΟΝ 
[ἈὙΤΓΟΥΆΠοΟΟΟΥ ΘΑΥΟΝΤΌΝΝΕΚΡΟΝ 
[ΟΟ]ΥΈΙΚΕΙ᾿ ἈΝΆΑΟΤΤ ἈΟΔΘΑΚΡΑΆΜΠΡΟΟ 
[ΕΙΚΥἹΜΗΘΟΘΝΤΤΩΛΣΆΘΑΣΥ ΓΗΟΓΗΟΤΌΙΟ 
[ὙΠ]ΟΙΟ ΓΟΥΧΕΤ ΚΑΙΘΑΆΧΗΟΘΘΝΊΊΡΟΟ. 
[ἈὙΤΓΟΥΟΔΧΕΡΑΆΜλΘγΩΝ: ΕἸΕΧΕ ΤΕ 
ΓΤ] Υχηυμωνωσ ΘΑ ΥἈ ΤῸΝ 
[ΝΒΚΡΟΝ]ΜΟΥΆΧΠΟΠΡΟΟΩΠΟΥΜΟΥ 
ΠῚ ἈΗΟΆ ΤΈΕΤΠΤΕΡΙΘ 


ΠΤ ΠΈΆΑΕΨΕΨΝἘΨἍ Ι« λ ΤῸ) 


ΧΧΧΨΥ͂ΙΠΙ. Β. ΟΕΝ. 38, 1--9. 


10 


2) 


ΧΧΧΥΠΙ. Α. ΧΧΧΧ. Α. 
ος ΜΙ[ΡΕΙΓΌΟΥ Δ... ἦν ΟΟΝΜΟΥ: ΤΟἈΧΡΓΎΡΙΟΝΤΟ.. 
ΟἸΔΛ]ΣΙΟΥ Δ ΌΟΤῺΩ... οι πἈφραμούκλαιθαᾶ... 
ον ΕΟ ΤῸΝ... ον ΕΚΕΙ 1 πακριθηλεεφῴρων.. 
ος ΦΝΙΟΙΧΕΊ ... ΟΠ ΆΊΕγῶνΝ: ΟΥ̓ΧΙΚΥΡ.. 
ον ΟΥ̓ΟΪΝΤΊΩΜΊ ... δ τ ΚΟΟΙΩΝΙΔΡΆ... δ 
 ΓΓΩΊΝΕΙ[Ο]... ὃὃῸὃΘθὃὅῬΡΝ, .νννννννννννν οὐκλιᾶνᾳ.. 
τούτο τς ἼΧ ονφκ τς ὡς πο ῳφος ΕἸἾΤΓΟΝΙ 
ΧΧΧΥΠΙ͂. Β. 
ΝΙΗ!:, ΒΑΤΙΒ ΟΙΚΑ ΙΕ ΝΜ. 
ΧΧΧΧ. Β. 
ον ΟΘα... 
᾿ ΤΟΥκυκλ. 
 ΟἸΝΕΝΆΝΤΙ.. 
ον ΚΆΗΤΆΝ «οὐννννι 
ς ΝΩΝΘΙΟΤΉΝΤΠ,.. δ 
ο ΕΝΑΒΡΑΆΜΟΆΡΡ.. 
ος ΤΟΥΕΝΤΌΏΟΙΙ.. 
οι Τ ΛΠ οΘσα.. 
ὙΤΉΘΟΤΙ.. 
π παι ἡ τΝΣ ἈΝ΄. 10 
" ΡΟΟΙΚΑΙΤΌΟΠΗ.. 
οι ΟΛΧΕΡΑΆΧΜΒΘΙΟΚΤΉ.. 
ΤΩΝΎΥΩΝΧΘΤΟ 
ΙΜΑαο. 


121 ΧΧΧΨΝΠΠΙ Δ. ΟΕΝ. 43,9.10. ΧΧΧΧ, Α. ΟΕΝ. 48,183-- ι:. ΧΧΧΧ. 1}. 38, 11--- 30. 


ΧΧΧΧΙ. Α. 


ΧΧΧΧΙ. Β. 

ΠΚ Αικερα ΜΗΝΠΡΕΟΚΥ Τ]ΕΡΟΟΠΡΟΚΕ 

ΠΠΨρέΕΠΨσσπΠΠπΠπΠσπΠπΠσΠσπ ΟΘΥΆΧΟΓΗΟΘΕΝ 
ΠΥ ΠῚ Ἁ. 

ΠΚ κηεητενιλ ρα Μ- ωπαμλΎ ΓΟΥ" 
[1ἸΕΟΠΙΡΕΘΕῪ τιν ενινεννον ΟΙΚΙΆΟΛΎΓΓΟΥ 
[ΤἸΩ ἈΡΧΟΝΤῚ ....««νν νος ΤΟΩΝΑΥῪΎΥ ΓΟΥ. 
[ΘΙ]ΙΕΞΟ ΓΗΝΧΘΙΓΡΆΪΙΟΟΓΥΥΙΠΟ ΤΟΝΜΗΡΟΝ 
[ΜΊΟΥ΄. ΚΆΙ65Ο ...... ες ΤΟΝΘΝΤΟΥ 
[ΟΥ̓ΞΡΆΝΟΥ ........ὕὄ. ονν ἨΟΪΝΆΜΗ 
[ἈΔΕΙΗΟΓ΄.. ..νὐνννννννννι ΟΥ̓ΙΟΆΆ: 
[ἈΠΠΟΤΤΩΝ . ....«««ὐν νον ὠνχλνα. 
[ΝΆΠΟΩΟΝ: ....ὐν νιν κεν ειν ΜΆΥΓΟΙΟ: 
[ἈΛΔΗ]ΕΙΟ] ..«.νὐνννννννωςν ΘΒΝΝΗ 
ΠΡ ΝΦΥ 
[ἈΗΝΊΜΟΓΥ] . ... «νον ον νννι “ΚΓ 
᾿ΙΜΟΥ]Ο]ΆΆΔιΚεκειθε.. 

"ΠΕΙ͂Ν ΘΠΡΟΟΛΥ ΓΟΝΙΟΙΤΆΠΙΟ: ΜΗΠῸ 
[ΓΕΟΥΕΟῪ ἈΕΙΤΊΆ, ..... ΘΙΝΜΕΤῈ 


[ΜΟΥ ΟἸΠΙΟΩΘΙΟΤΗΗΝΓΗΝΙ[Τ ΠΥ ΤῊΝ. 
ἈΠΟ ΤΥ ΝΟΥ ΗΥΘΘΟΟΥ ΚΟ ΗΝΨΗΝ 


[ὈὉΘΕΝΊΘΣΗΛ .. ἁὙονννς : 
τπαιβήον ἢ ΜΝΜΆΘΙ....ννννννννενννννννν ΜῈ ΠΡΟ 
ἰδ τος ἈΥΤΏ....«ὐνννννννννννννν ΤΟΜΝΥΟ 
ὙΎ ΘΙΚΕΙ...«ὐνὐνννννννννννννννννν ΟὙΚΆΙΟΘΟΌ 
ΕΓΨΨΕΨἘΨΠἝΠΕΠΡ,ἝἜΠὌἘΠ[ΕέἘο ὙῸΌΙΚΟ[ΓΥ] 
ΗΝ ΠΗΝεν ὼττσέσνσοσέἔΕΠσςὍὁ ΟΓΉΘΗΘΘΕ 
ΠΥ ΎΥΗΨΕΠΠΕΠΠΠ μοικλι 


ΧΧΧΧΙ. Β. ΘΕΝ. 24,1 --Ἰ. 


10 


138 


ΧΧΧΧΠΙ. 8. 

πὸ τ τὰ τὸν ἀν δ τος ΤΣ ἈΝΔΡΩΝΤΩΝ. 
ἩΥΥ ΡΕΘΗΚΘΝΑΥΤΌΙΟ 
παν ἀντ ἐν τα ο τ τας [ΕἸΤΤ]ΕΝ 

προ πε λ πὶ ὑτον ἡἐς ἈΗΟΆΙΜΘ 


56.595» 6 9 ὃ 9 9 9 9 ὃ δ 9 9’ ὁ ὃ8ϑ 9 9 Κὁ 9 8ὃδ 99 8δ 9 9 9 86 9 ὁ δ 9 9 δ 9 9 949 9 
ΟΦ Φεο 9 9 9 ὃ 5 9 9 ὃ ὃ ὃ 9 9 ὃ 9 ὃ ὃ 9 9 9 9 9 9 9 9 ὁ 9 δ 9 9 9 9 ὁ ὁ 959 ὁ 5 


ἡ α οετ πε τ καλκεν 

[ἈΥ Τ]ωΤΠρΡοκΑ ΓἈΙΚΑΙΜΟΟΧΟΥΌΙΚΑΙ 
[ΧΡΥ]ΟΙοΝ ΚΑΙ ἈργΓυΥριονκπλλλο 
᾿ΚἈΑ]ΠΆΙ Δ ΙΟΆΟ: ΚΑΜΗΧΟΥΟΚΆΑΙΟΝΟΥΟ᾽ 
[ΚἈΠ]Ε ΤΕΚΕΝΟΆΡΡΑΗΓΎΝΗ ...... 

ον ὙΜΟΥΎΊΟΝ .. «ον ΟΜΟΥΜΕ 
[ΤἈΓΓΟΙΓΗΡΆΟΘΆΙ.. «νύ νοις δλώκεν 
[ἈΥΤΩΙΠΆΝ ΤΤ ἈΟΟΧΗΝΑΎΥ ΤῸ" κἈιρκι 
[ὈΕἸΝΜΕΟΚΥΡΙΟΟΜΟΥΆΕγων: Οὐ 
[ἈΗΙΜΨΗΓΥΝΑΙΚΑ ΤΩΟΥΙΩΜΟΥΆΠΟ 
ΓΤΩΪΝΘΥΡΑ ΤΕρωΝ ΤΩΝΧΑΝΆΝΆΙΩΝ 
[ΕΝ]ΟΙΟΘΓΩΙΤΆΑΡΟΝΚΩΘΝ ΤΗΉΗΓΗΛΥ 
[ΤΩΝ ἈΧΧΗΘΙΟΤΟΝΟΙΚΟΝ ΤΟΥΤΙΆΤΡΟΟ 
[ΜΟΪΥΤΤΟΡΕΥΟΘΗΚἈΑΙΘΙΟΤΗΝΦΙΥΆΧΗΝ] 
[Μ]ΟΥ Αι ΜψηγυνδλικΆτωῳ.... 
[ΜΟΥΊΕΚΕΙΘΕΝ᾿ ΕἸΠΆ ΔΕ Τ᾽...«νννννιν 


ΧΧΧΧΙΙ. Β. ΟΕΝ. 234, 823 --- 89. 


165 


10 


18 


ΧΧΧΧΠΙ͂Ι. Α. 


᾿ ΝἈΞΚΡΆΑΆΜΤΏΩΝ.. 
ΟΝ: ΤΠΡΟΟΘΚΎΝΗ.. 


. ΟΚΟ)᾽ ΚΆἈΆΙΕΣΕΈΝΝΕγιζαΑ... 


᾿ ΓΥΡΆΑΙΚΑΙΟΚΘΥΉΧΡΥ... 


κεν βακοκια: κλὶ.. 
λα φωλυτηοκ.. 


! ἈΙΕΦΆΓΟΝΙΚΆΙΕΠΤΙ. . 


Ο ἈΝΑΡΘΟΟΙΜΕΤ ΑΥ.. 


. ΟΙἸΜΗΘΗΟΆΙΝ᾽ 


ΙΜΑΘΟ. 


ΧΧΧΧΠΗ͂Ι. Β. 


ΙΜΑΘΟ. 


124... ΧΧΧΧΙΠ. Α. ΘΕΝ. 94, δὅ3 --- ὅ4. 


ωϊ 


ΧΧΧΧΠΙ͂. Α. 
Ιζλιανιλσσλσςμγι... 
[Μ]ΒΙΝΆἈΠΕΆΘΩΗ ... 
'ΠΆΜΑ ΘοΙΆ Δ ΕλΦ... 
ΜΘΙΝΆΓΤΌΏΗΠΑΡΘΕ... 
μερλοώσειλοκλ: κα 
ἈΘΥΟΘΕΤΆΚΟΔΊσαιτ... 
ΜΗΙΚΑ ΓΕΧΙΘΤΈΜΙΠΘ. κ... 
“ΤἨΝΟΔΟΝΙΜΟΥΊΕΚΤΙ .... 
ΤΤΘΆΓ[ΘΊΟΩΤΙΤΙ.... «νος ΟΝ 
Φ'᾿, α ΕΝ 
ΚἈΙΘΠΙΕΡΩ ΤΉΘΩΙΜΕΝ ... 
ἈΠΕ τευ τς ἐκ ούς ΚΆΝ... 
ἊΝ οι σΨέΕΠΨΠΨἝΠΠΨΕΨ 
ΤΠ που ξυν τ ονὼν ΜΕ..ννννν 
, ΚἈΝΤΉΝΑΆ «ὐνννννον ΤΩΝ... 
᾿ΡΧΟΝΤ ἈΛΎΥ ««ὐννννιν νΝπὰᾶ.. 
. ΡΑΆΜΙΚΑΙΤῸ .... «ον Τοῦ... 
. ΟΓΗΟΆΝΡΙΘΙκαις.. ἜΧΗ... 
ἐνὸν ΚΑΙΘΙΤΆΝΆΑΎΥ .Ἅ««οννν ΗΗΜΩώΜΝΕ.. 
νον ΝΟΥΕΙΟΧΘΙΆΙΆΝ νος ων κλικλ.. 
ΝΟΙΜΗΟΙΆ ΤΩΤ᾽.......ον ΟΟΥ̓ΤΆΟΘΠΟ 
[Ἀ]ΕΙΟΓΓΤΟΩΊΝΎΤΤΕ ......Ὁ ΝΜ’ ἈΝΆΟΤΆ. 
ΘᾺ ΕΙΡΘΕΊΘΚΚΆ. . «νννννον ΚΑΙΔΙΆΕΡΑΙ 
[ἈὙΓΤΗΉΟΘΕΠΊΕΒΗΟΆΝ, ..... [Κ]ἸΑΜΗΛΟῪΠΟΙ 
[ΚἈΠΕΙΠΠΟΡΘΎΘΗ ....«νν νιν ΤΟΥΆΝΡΘΡ.. 
δ ταῖς Ὺ ΚΆΙΆ ὐνννννννν ΚΟΝ ἐν ννννν 
πΠπ ΡΘΕΚΕΙΚΙΚΆΝ ο«.ννννννννννενννν 


ΧΧΧΧΙΠΙ. Δ. ΟΕΝ, 234, δ4---01. 


Φ 

᾿ ΧΧΧΧΥ͂. Α. 

᾿ἸΟλ ἈΙΚΑ ΘΕΠΟΡΘΥΕ ΤΟΛΙΆ ΓΗΟΘΕΡΗΙΜΟΥ] 
κἈ ΤΑ ΤΤΟΦΡΘΑΡΤΉοορλοθως. ἈΓΥΤΟΟ] 
ἈΘιΑ ΤΩΚΘΙΕΝ ΤΗΓΗΤῊΠΙΡΟΟΛΒΠΕΛΔ 
ἈΙΕΞΣΗΆΧΘΟΝΙΟΛΆΚΆΔΔΟΆΧΘΟ... ὁ εος 
[ΤΟ]ΠΕΔΙΟΝΤΌΠΡΟΟΔΘΙΆΗΟ᾽ ...6ν ον 
[ΚἈ]Ε Ἀοτοιοοςφιϑαλρμομῶοῖδ....... 
ἈΟΥΟΘΕΡΧΟΜΕΝΙΆ]Ο᾽ ΚΙΆΠΆΝ.... 
[ΡΙΕΚΕΚΚΆ ΤΟΙΟΟ ..«.ννννννενννκεν 
[ΠΟΆΔΙς- ΚΑΙΚΑΤ ...ννννννκεκεον 
[ΚΊΆΜΗ ΣΟΥ, ΚΚ..«νννννννννενενον 
[ΕἸΟΤΊΝΟ .««Ὁνννννννννννννννννν 


ΧΧΧΧΥ͂. Β. 
ΠΚ κι λιΗΓΊΗολ Τοοπλι ΤΪΟΧΆΚΗΙΆΝΤΆ 
᾿ς ΓΤἈΡΗΜΙΆ ΤἈΧΘΠΟΙΗΟΘΕΝ: 
[ἘΠἸεηλϑ]ενιὰ εἰολ ἈΙΚΕΙΟ ΤΟΝΟΙΚΟΝΤ ΗΟ 
[ΜΗΤ Ο]ΟΧΥ ΓΟΥ: ΚἈΑΙΘΆΑΧΕΕΝΤΉΝΡΕ 
[ΚΕΚΙΚΑ]ΙΝΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΑΥ ΤΟΥΓΥΝΗ 
[ΚΑΙΗΓΙΆΤΤΗΘΟΘΝΆΥ ΤΗΝΙΑΟΠΆΡΕΙΚΛΔΗ) 
[ΘΗ]]Ο...«τνννννον ἈΡΙΡΑ]ΙΟΤΗΟΜΗΤΡΟΟ 


190 ΧΧΧΧΥ, Α. ΘΕΝ. 34, θ65---θΘ6. ΧΧΧΧΝ. Β. ΘΕΝ. 34, 66---67. 


ΧΧΧΧΥΙ. Α. 


γήμας 

ΓΎΝΑΆ 
ΚΕΝ Δ. 
ΟΟῪὙΘ 
ΤΌΝΟΆ .... 
ον ΒΑΔ Ά οοοὖος ΓῈΝ 
ΡΆΟΟΥ ....... κλυλ. .. οῸ 

ΚΡ ΡΙΘΙΜ..νννννι μ΄ κλιλοωμ.. 
ἸΟΙΆΘΒΜΆΔΟΣΜ..... ΚΡα.. 
κλιανωχ: ΚΆΙ.. Κι ἘρτΆΜ.. 
ΠΆΝΤΕΟΟΥΤ..... ἈουἹΧΕΤ ΤΌ... 
λώκενλαδὰ..... Π..ἈτΑΎ.. 
ΟΝΤ ἈΛΥ ...«ὐνννον τωγϊώλγ.. 
ΚἈΑΥΤΌΙΟΥ ...«ονὐν νιν πλλλᾶκων 
ΜΥΎ7ΓΟΥεΕ...... ἈΜΔΟΜΑΤᾺ 


ΚἈΑΙΕΣΆΤΠΕΊΟΤΕΙ... ΥὙΤΟΥΌΆΙΤΟ 


ΧΧΧΧΥΙ͂Ι. Α. 


ΤΠΆΡΙᾺ.. 

δ ὙΤΆΙΛαλιγε.. δ 
ἈΕΡΆΆΜΟΝΕΤΥ.. 
ρΡλοτωλερὰ.. 
ΓΧΥΤΆΑΤΆ.. 
[ΠΠΡ|Ω] 
[ΚΗ]Δ......Ψὄ 


"ὦ 
Φ 


10 


ΙΟΆΑΚΤΟ[Υ]ΥΙΟΥΑΥ ΓΟΥΕΤΊΖΩΝΌΤ... 


ΧἈΥΤΟΥ -. ΟΟΑἈΝΑΆ ΤΟἈΆἈΟΘΙΟΓΗΝΆ 
ΜΑΤΌΛΩΝ᾽ ΤἈΥ ΓΆΔ... 
ρΡωνΖωηολερΆαμοοα.. 

[ΕἸΚΑῚ ΤΟΝΘΕΔΌΟΜΗΚΟΝ.. 
[καπθκαθτώνΆ69.. 

ον ΓΗΡΘΙΚΆΧΩΗΡΕ.. 

ον ΡΗΘΗΜΕΡΩΣΙΝΚΆΠΠΡ.. 

ον ΟΟ ΓΟΥΌΠΑΆ.... ἈΟΧΎ... 

οὐ ν ΥΓΟΜΙΟΆΑΛ. 


ΧΧΧΧΕΥ͂Ι. Β. 


ΝΙΗΙΠ ΟἸΑΒ ΟΜ. 


ΦΦΘΦΘ 9 9 ὁ ὃ κ ὃ 9 ὃ ὃ 8696 


131 


20 


ΧΧΧΧΎΥΙΙ. Β. 
ΙΜΑ460. 
οὐ ΤΟΥΟΥΡΟΥ.. 
ον ΟΓΎΝΔΑΙκΑ... 
 ΒΙΡδκθκίζλο.. 


ΧΧΧΧΥ͂Ι. Α. ΘΕΝ. 236,1 ---9ϑ. ΧΧΧΧΎΥ͂ΤΙΤΙ. Α. ΟΕΝ. 35. 11---18. Β. 9ὅ, 30. 31. 


ΧΧΧΧΥΠΙ. ἃ 


ΙΜΑΘΟ. 


ΧΧΧΧΥΠΙ. Β. 


᾿ς [ΟΙΚ]ΙΩΟΝΟΙΚΆΝ' 

Ι ΓΑΙΠΗΟΘΕΝΔΟΕΙΟΛΣΛΑΙΚ ΓΟΝΗΟΛΎΥΟΤῚ 
[ἩΘΗ]ΡΆ ΤΟΥ ΡΩωΟΠΟΛΎΥ ΤῸ): 
[ΡΕΕἸΕιαι ΑΔ ΘΗΓΓΑΙΤΑΤΓΟΜΙΆΚΟΑΣΕΊ 
[ἩΥ̓Η]ΟῈΝ δϊλῃζωβαγεμα: ηλ... 


ρθ ὙΕΤΟΥ͂ το λοβέν: ὙΈΚΆΘΙΙ... 

ον ΕἸΠΕΝΙΗΟΛῪ ΤΊ] Ιλ ς.ὡὐκ᾽ ΓΘΎΥ ... 
ΣΤ ΟΤΟΥ οὐ ροῤοι “ΓΟΟΤΊΙΟΥ]ΠῪΡ .. 
ΟΥ̓ ΟἽ ἀροῦν τος Οὐ ΔΙΆΤΓΟΥ ΤῸ 
. ΘΗΤῸ .....« ον ὙΥὙΓΟΥΘΔΟΩΜΙ]7 
ΟΝ ΔΙΘΙΆΝ ὐννννν ἨἩΟΛΎΥ: ἈΠΟΛΟ.. ΜΟΙ 

ἘΡΟΝΙ ολπυθουν κὐνοϑι ΟΟΥ 

ΡΘΗ τι ρε νου ντῤοιν σιν ΟΡΕΥῸ 

ΠΟ ΧΕΝ ἘΞ ρει ύονει ρου ΜΟΙΓΆΥ ΓΑ. 
. Ρῶ ΓΟ ΓΟκιΙᾺ. 

ος ΤΙΕΝΑΧΎΥ ΤΩ Ϊ.....«{ὐνις ΟΟΟΝΜΜΟΙ 
.ΕΡΟΝ: ΙΚἈ]α)...«νν νειν ΧΥΤῸΩ" 


ΟΝ Ο ΓΟΔΘΗΟΆΧΥ ΓᾺἈΠΡΩΤΌΤΌΟΚΙΑ. 
ον ΚΩΒ᾿ ἸΆΚωΒ Δ Θα ΚΕΝ ΤὩΗΟλΎΥ 
ΟΡ Τονκαλιθψεμαφακου: καιεφὰ 
οὐ ν ΚΆΘΘΙΠΙΕΝ: ΚΑΙΆΝΧΟ Τ ἈΟΟΧΕΤῸ: 
οὐ ΦΑΥ ΧΙΟΒΝΗΟΛΧῪ ΓΆΤΙΡΩ ΤΟ ΤΟΙΟᾺ" 
[(Πγενηε ΤΟ λ ΘΧΙΜΟΟΘΕΠΙΤΉΟΓΗΟ ΧΩΡΙΟΙ 
ΓΓΟΥΛΙΜ]ΟΥΤ ΓΟΥΠΡΟΤΈΡΟΥοοα... 
ΠΥ (ΟἈΧΕΒΡΆΔΜ.... 


198 ΧΧΧΧΨΙΙ. 1. ΟΕΝ. 20, 21 - 20. 1. 


139 


ΧΧΧΧΥΠΙΙ͂Ι. Α. 


ΙΜΑ60Ο. 


( πορευθηιλ οἰολλ ἸΠΡοσλ ΜΕ ΆΕΧ] 


ΚἈΟΘΙΆΘΆΚΡΥΛΙ...ὐνννον βρΆρα. 
ἀλφϑηλθλγτω ἐεὐος " κοῖς πεν: Μ.. 
ΚΑ ΓΤ ἌΒΗΟΘΕΙΟΆ ...ὐνννννιν ΝΜ: ΚΑΤΟΙ.. 
ΟΟΝΙΘΕΝ ΤΉ. ....ννννννννννν εν ννν ων 
ΧΧΧΧΎΤΙΠΙΙ. Β. 
ἐγϑεὶ Ὺ ΚἈΙΕΥΛΙΟΓΗ]ΟΟσΘ᾽ 
Ἐς ΠΟΠΕΡΜΑΆΤΏΠΟΟΥΥ ...... 


4: 9» 9 


ΗΝ ΚἈΑΙΟΤΙΗΘΟΣ ΤΊΟΝΟΡ 
ΟΟἈΆἈΚΡΙΆΑΜΤΊΩΙΤΆΤΡΙ 
ὠ , ΤΟΟΠΕΡΜΆΟΙ]ΟΥ" 


ΤΟΥ ΤΟΙΠΙΟΥΠΕρΙΡθεθιζκὰ.. 
ΝΑΙΚΟΟΛΎΥ ΓΟΥ ΚΆΙΕΙΤΙ.. 
ὙΘΟΤΊΝ᾽ ΘΦΟΚΗΘΗΓΆΡΘΙΠ.. 
ΗΜΟΥΈῈΈΟΤΊΝ: ΜΗΠΟΤΈΆΠοΟ... 
ΜΆΛΟΤΟΝΟΙΆΝΑΡΘΟΤΟΥΤΌΙΙΟ.. 
ββεκιᾶσ': Ο[ Τ]ΡΑΙΆΓΓΗΟ ει... 
ΤΌΔΟΕΤΙΤΙ... «νυν ΝΜΙΟΟΘΕΚΘΙ᾿ 
ΥΥ̓́Χολϑλβξ. ἁὐνον, ΟΒἈΑΟΙΆΕΥΟ 
Ρλγο ΎΡΙλοςσ. ἸΑΘΝΤῸΝ 
ἈΚΤΤ...ὕ... ΜΕΤΆΡΕΕβαικκΆο 


ΧΧΧΧΥΠΙ͂Ι. Α. ΘΕ Ν. 26. 1.3. ΧΧΧΧΥΠΗΙ. Β. ΘΕΝ. 26, 8 ---9. 17 


10 


1ὃ 


11. Α. 


Ι«Ὰ...ΨΨ 
ΕἸπιεν".... 
ΤΉΡΧΥΓΤΟΥ .... 

Ι,.Α. ΟΟΝΜΕΤΈΚΝ .... 

Ι"α60. ἈΗΘΟΘΝΑΧΥ ΤΟΝ ἡ ἀπαῦ ὃ 
ΓΟ... ᾿ΟΟΜΗΝΤῸῺῸΜΝΙΜΑΤΊΩ.. 
χερα.. Ιζ. ὐηΗγλογηοενλύτο.. 
ΝΟΝΆ.. ΙλΟΥΟΟΜΗΤΟΥΎΥἊΟοΟΥ.. 

ΝΟ... ἈΓΡΟΥΤΙΧΗΙΓΡΗΊΟΘΟΝΗ... 

Ιζλιω.. δ ΙΚἈΙΔΟΘΗΟΟΙΟΙΘΙΟΆΙΤΟΤΗ.. 10 
φαράχγγι. ΟΥ̓ΡΆΝΟΥ: ΚἈ[ΠΆΠΟΤΉΟ.. 
φρε... “ΓΗΟΓΗΓ᾽ ΚἈΑΙΠΆΗΘοσαο.. 

ΟἈ τ; καυλουλαυολτωολνο.. 
δ πὶ β κλιΠροοκΥνησλτῶολ.. 
ΤΥ ΤΕςσ᾽ ΚἈΙΓΙΠΝΟΥ ΚΥΡΙΟΟΤΌῸΥ.. 16 


ΟΟΥὙ ΚἈΑΙΠΡΟΟΚΥΝΗΟΟΥ.. 
ὙἹΟΙΓΟΥΤΙΆ:ΓΡΟΟΟΟΥ ΟἱΚ.. 
ΝΟΟΟΘΕΙΠΙΚΑ ΓΆΡΑΆΤΤΟς Ο.. 
ΓΟΕΘΘΥΧΟΓΗΜΕΝΟς. 19 


ΙΜΑσ60ο. 


.Δ. ΟΕΝ, 206. 18---.20. 181. Α. ΟΕΝ. 27, 28 --- 29. 


11. Β. 1.8} 
Ι͂ΪΜΑθ.. Ὁ ὉΠ ρενννον λΥΓΤΟΥ 
ος ΓΤ ἈΓΓΟΠΙ ΑΥ ΟΙἈ ΟἸ]ΘΑ οΆλυς ος ΕἼΤΆΟ, ΟἸΙἸΓῸῸ 
ες ΤΟΝΙΆΚΚΩΕΝΥΠΟΙΝΑΎΥ ΓΟΥ" ες Μ' ΟΟΙΔΕΤῚ 
. (ΘΣΗΧΘΕΝΙΠΑΊΙΚΩΚΆΤΤΟ [Ν 
. ἈἸΟΤΟΥΤΙΆ ΤΙΡΟ]ΙΟΑΥΟΥ. ον ἈΚΤΤΌΝΠΑ. 
ο ΟΟΙΧΥΤΓΟΥΉΗ[ΓΆΊΘΕΜΆΠΙΟ 5 ον ΜΟΝΗ... 
πρὸ δύ δ τ ΕΤΤΟΙΠΗ]ΟΕΘΝΙΚΑΙΥΓΟΟ ΌΝΔΗ... 
ΤΥ Γ(ΙΗΝἸΙΕΓΙΚΕΙΝΤ Ὁ) εὐ ΤΌΟΆ ... 
δα πολ οὐ τ σον: ΕΙΠΕΙΝΤΤΟΩΙΤΆΤΤΡΙ ΞΘ ΉΝΗΟ.,, 
πο κεταν αν ΡΜΙοΥκα αν Τὼ ἜΝ 
[Π. Α. (Ὁ ΚᾺ 
ΓΗΟΘΗΡΆς... ΜΆΙΟΘΘ:.. «νον ἈΤΠΤ7Ο 
ἈΟΓΗΓΗΜ6δ... ΟΆΠΟ:.. ΟΗΜΩΝ.. 
Ι( ιθιπενλῪ ΠΕ Ἀ᾿ 
Τ ΊἸΟΘΙΟΥ Ο... Εκικὰ. :.. οἸσλλ 
ΓΟΟΥΟΠΡΩ... Ὁ ΩΘΗΜ :.. ΑΓΧΟΘΥΓΆ.. 
ΣΕΟΤ΄..... ΟΧΗΜΎΕΤ΄.. 
ΟΦολ. γα: Ο ΝΘΥΓΆΤΕ.. 
ΟΆΟΜ..... . ΤΙΜΟΙΖΗΝ᾽ 
ΚΆΙΕΦ ἜΣ ες ΕἸΟΆΧΆΙΚΤΟ.. 
ΘΆΘΘΙΝ..... Ὡ ως ΤΟΝ᾿ ΚΆΔΕΝΕ.. 
ΓΗΜΕ..... ΟΥ̓ΧΗΜΨῊΓ ἐς: 
(γε Ἀπονο ἃ .ερωνχΆνλλν.. 
ΠᾺΡ .οοονς ον. ΕἸΟΤΉΝΜΕΟΟ.. 
[ΕἸΊΟΗΟ ...... ον ΟἸΚΟΝΚΕΑΘΟΥΉΛΧΤΟ.. 
[οφολρ..... δος ΗἩΤΡΟΟΟΟΥ: ΚΑ[ΠΆΆΒΕ... 
ο ΓΥΝΔΙΗΙΚΧΘΙΚΤΟΜΝΘΥ.. 
1Π|. Β. 
ΙΜΑ6σο. 


181 


Π1. Β. ΟΘΕΝ. 21, 80. 81. 


1Πι.Α. ΟΕΝ, 21, 31---34.. 7.11. Β. 21, 31. 38. ει" 


18 


ΠΠ||.. Α. 


ΠΆΡΟικηο... 
ΤΟ λεραλμ΄'... 
ΪἈΚΟΩΚ᾽ ΚΆΙΕΠΟ... 
ΤΆΜΙΆΝ᾽ Προολᾷᾶ... 


ΤΟΥΟΥΡΟΥΆΓ]ΘΧ "" τς 


ΜΗΤΡοοϊΆκωθλεκιί... 
᾿ ΙΜΑ60. 
᾿λενλεηολυ 5 
ΚΕ: ΚΑ... 
ΤἈΜΙΆΝΟΥΡΙ... 


ΘΕΙ͂Μ: ΕΝΓΦΕ... 10. Ὁ 


{ΠΠ]|. Β. 


ἜΤ ἈΒΝΗΟΛΥΟΤῚ 
τεῦ πὰ ερεοχᾶνλλν 
ὙΦ ΠΆΤΡΟΟΛΧΥΤΟΥ 
ΤΥ Ροοιομληλ. 
ον ΕΧΕΙΘ]ΊΘΥΓΆ Τερλΐίομᾷ 
ς ἈΔ ΘΑ φηννλξλιθ 
ο ΝΑΥΓΓΟΥΓΥΝΆιΙΚκΆ. 

. ΠΟΤΟΥΦΡΘΆΤΟΟ 
ο ΡΘΥθηεσδιοχαρραν: 

, ὉΠΩΔΚΆΙΕΚΟΙΜΗ 

ΠΡ 

. ΘΩΟΝΤ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ 
ος ἈΧΗΟΛΧΥ ΤΟῪς: 
ος ΤΟΠΩΘΚΙΕΊΙΝΟΩΣ. ΚΑΙ 
ΠΝ ᾿ΜΓἈΞΕ]ΟΤΉΡΙ 
Ἐεα: ΗἩΟΗκΙΘφΦι)λληλφηκνι 
Ν’ ΚΙΆΙΟ]ΆΓΡΓΕΧΟΙΤΟΥ 
. Ἀ ΓΕ[ΕΑΗΠΝΟΝΘΠΑΆΥ ΓῊ 


ΠΥ ἈΜΤΟΥΠΆΤΡΟΟ 
Ἐπ ΒΟΥ ἩΓΉΘΦηΗΟ 
ταί σνς ἐπὶ ΟΙλώΤοΟω.... 
ΤῊ ΟΥὙ ΚΆΙΕΟΊ .... 
ΠΡ, ΟΤΉΟΓΗΟ.... 
ἐννν ιν ἸΘΆΆΧΆΘΟΘΟ. ον, 


1533 ..1Π1. Α. ΟΕΝ. 82, 4--Θ. 1.Π11..5.. 38, 8--- 14. 


10 


ῃΥ. Α. :.]. Α. 


ΠΣ ΤΌ. οι ΝΕ ΤΈρὰλ.. 
! ἰκρλιοφο.. ΌΝΔΟΥΝ.. 
ΠΤΟς. ος ΜΕΧΥ ΤΉΝ... 
ἈΧΗΟΙ.... ος ΜΕΤΈΜΟΥ... 
ὙΡΆΝΟ.... δ. ἸπτεριρΆχηλ.. 
. ἈΙΕΘΆΆΚΕ..ἁὁοννς Ν νον ΝΆΥΓΓΟΥ.. 
ΚΕΙΠΡΟ ....« «νος Ηολκ..-. ΠΛ ΠΠΠΠΠ νέννς ΟἈΓΆΠΪΤΙ 
ΕΝΑΎΥΤΟ ...... ΝΜ κ΄. [ΜΑ60 
.ΘΟΝΙΕΙ͂Τ........ ΓΟΝΑῪ : 1,1. Β. 
ἙκΆλεα..... ΟΝ ΤΟΟΝΟΜᾺΆᾺ 10 [ΠΑ 60. 


. ὉΠΟΎεις.... ὙῪ ΟἸκοΟΟΘΥ" 

. ΟΥ̓ΛΆΜΜΆΑΟΥΘΗΝΟΝΟΜΑΆΤΗΉΗΠΟ.. 

. ΠΡΟΤΈΡΟΝ᾽ 

. ΗΥ̓ΣΑΤΤΟΙΆΚΟΩΒΕΥΧΙΗ]ΝΆΕΓΟΩΝ: 

. ΝΗΚΟΟΘΟΜΘΤΈΜΟΥ: κααΆ Υ... 1δ 

᾿ΕΝΤΉΗΟΔΟΩ Τ ἈΥ ΤΗ[Η]ΕΓΩΠΟΡΘΟΥ.. 

᾿ΕΝΧΎΥ ΤΉ: ΚἈΙΔΟΟΜΙΟΙΆΡΤΟΝΦΆΓΓΙΝ 

ος ΜΆ ΤΤΟΝΙΠΕΡΙΚΆΧΘΟΘΆΙ: ΚΑΙΆΠΟΟ 
[Γ]ΡΘΨΗΜΕΜΘΤ ἈΘΩ ΤΉΡΙΧΟΘΙΟΤῸΝ 
[Ο]ἸΚΟΝ ΤΟΥΤΤΑ ΤΡΟΟΜΟῪ ΚἈΙΘΟΤΊΑΠΗΙΚΟ 
[Μ]ΟΙΕΙΟΘΙΙ: ΚἈΙΟΛΙΘΟΟΟΥ ΓΟΟΟΝΘΟΤῊ 
[Ο]ἹΆΟ ΤΉΧΗΝ: ΕΟΤ ἈΙΜΟΙΟΙΠΚΊΙΟΟΘΎῪ. 
[Κα τΤωννελνμΜοιαλχζωσ: ΔΕΚΑ ΤῊΝ 
Ἀπολαιςα τω ΛΥ ΓἈΟΟΜ 


ἐϑ 


ῃΥ. Β. 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


138 ξ-5).Α. ΟΕΝ. 938. 16--- 399. 1,01. Α. ΘΟΕΝ. 939. 18--- 20. 


011. Α. 


ΙΜΑ60. 


(ὐγενετόλεμσι... ΕΝ 
ΙΜΑΘΟ. 
ΙΜΑ6ΘΟ. 
ἀν 2 (ἰβεηλθϑεν εἰν κωξκεσλγρου ἐ 

ΆᾺΡΙΘΧΟΓΙΟΟΟΜΘ κἈαιεσηλθενλθιλθιοουνᾳαν.. 

.ΘΕΟΤΙΝΟΥ ΤΏΘΕΝ λΧΥ ΤΆ ΘΕ: ΠΡοΟΟΜεα.. 
ιν δ ζω ΟΗΘΗΜΕΡΟΝ: ΜΘΜΙΟΘΩΜΑ... 
ΒΥ ΠΕΡῚ ἈΝΤΙΥΤΩΟΝΜΑΆΑΝΑΡΆΑΓΟΡΩΟΝΤῸ 
.ΕΕΔΛΟΜΑΆ ΓΑΥΤΗΟΘ δ ΜΟΥ ΚἈΙΒΚΟΙΜΗΘΗΜΘΤ ΧΥ Γ΄... 

ΠΡ ΕΡΙΕΕῚ; “ΤΗΝΜΝΥΙΚΓΆΕΘΚΘΕΙΝΗΝ: ΚΙΆΠΕΤΤΗ.. 


᾿ΟΙΕΤΊΕΠ ΤΑ 


ΙΜΑ6σ0Ο. 


[Επομηςεν εἰλκίκογγτῶς: ΙΞΟΔΙΝΕΤΙΤΆΓΗ]) 
[]|ΩΟΘΕΝ ΓἈΘΑΛΟΜΑΓΡΧΥ ΓΊΗΟ! ΚΆΘ ΟΚΕΝ 
[Ἁ]ΥΤΩΛΧΆΑΒΆΑΝΡΑΧΙΗΧ ΓΗΝΘΥΓΆΠΊΘΡΆΧΥ 
[ΤἸ]ἸΟΥΧΥ ΓΩΟΓΥΝΑΆΙΠΚΆΑΟ 

ΑἸΟκανΝ ΘΆΧΕΆ....«ννννννκεν κεν εκ κν κα κνκ εν 


ΠΥῚΠ. Β. 

Ἐπ Α Στ τ τ τ ἡθεν ἈΧΕΟΥΟΆΕΘΤΕ 
κεν. Γ]ΊΟΪ ΚΟΥ ἸΟΝΙΤΕΜΙΤΤΌΝ᾽ 
ΚΕ ΠΕ θια-: ΕΔ ΚΕΝΟΘΟΤΟΝ 
[ΜΙΟΘΟΪΝΜΟΥ: ἈΝΘΟΥΕΔΟΩΟΚΑ ΤῊΝ 
Πππλιλυο]ΚκηΗΝ ΜΟΥ ΤΟΣ ΝΆΡΙΜΟΥ 
ΚΕ ΚΑΪΙΪΆΘΒΟΘΝ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΤΟΥ 


ΠΟΟΛΧΊΑΡ: ΟΕΓΓΙΝΜΙΟθος.': 
ΙΜΑ460. 


13,3. 1011. Α. οἱ Β. ΘΕΝ. 39, 235-29. ΠΥ͂ΠΙ. Α. εἰ Β. 80, 16 ---18 


10 


188 


{ΧΎὕ]1Π|. Β. 


ΕἸἰπεν ΕΧἈΑΧΝΤΟΪΧΙΚΩΚ -" 


"ΜΆ ΤΊΚΡΥΦηληθλρλοιζλιακλο.. 
ΡΗΟΆΟΜΘ: ΚΑΙΆΧΠΗΓΆΓΕΟΥΛΔΟ.. 
μογωολιηχμλαλῃ!μυτιλλοόμάχα.. 
ἈΝΗΓΓΘΙΆΧΟΜΙΟΠΘΣΆΤΤΙΕΟΤΕΙ.. 
ΜΕΤΕΥΦΡοοΥΝηοκλιμειτΊα.. 
ΤὙΥΜπανωνκλικθλρᾶὰς. ο.. 

κα Γαφιληολύυταπλαιλλμο.. 

ΓΑ ΓΕΡΆΟΜΟΥ: ΝΥΝΙΔΊΘΆΊΦρο.. 


ΚΆΧΟ' ΚἈΑΙΝΥΝΙΟΧΥΊΗΧΙΕΙΡΜ... 


ποιηολισα: ολαδοτ.. 
ΧΘΕΟΘΙΠΕΝΠΡρΡΟΟΙΜΊδλ.. 

σΘΑΥ ΤΟΝΜηποτΊελαλῇλ.. 

σκληρὰ: ΝΥΝΟΥΝΙΠΕΠΟΡαΥΟλ.. 
ὙΜΙΆΓΑΡΕπεϑθυμηολολπελθε.. 
ΤΟΝΟΙΚΟΝ ΤΟΥΤΙΤᾺ ΤΊ]ΡΟΟ[Ο]ΟΥ-: 'ΝᾺ.. 
ὙλΧΟΤΟΥΟΘΘΟΥΌΜο]Υ" [ἈΤΠΟΚΡΙΘΕ... 
ΔΚ ΚΘΙΤΕΙΝ ΤΩΛΆΒΆΙΊΝ: ΕἰΤ].. 
ΠΟΤΕΑΦΕΛΗ[ΟΤ ἈΟΘΥΓΆΖΓΕρΡλΟ.. 
ΜΟΥΚΆΑΙΤΆΑΝΤΑ ΓΑ[ΕΜΑΊΕΓΙγνῳω.. 
ΤΟΩΝΟΟΩΝΙΠΆΡΕΜΙΟΙΚΆΑΠΆΆΧΕΘ᾽ 


᾿ς ΟΥ̓ καπαγνωπλδλυ τώουθε.. 


ἈΙΘΙΠΕΝΙΆΚΚΟΞΙΤΑΡΩΘΆΝΘΥΡΙΗΙΟ.. 


ΘΘΟΥῸΌΟΘΟΎΥ. ΟΥ̓ΖΗΘΕΤΓΆΙ!: ΚΙἈΥΓΙΕΝΊΆΝΥΓΙ.. 


τῶν θα φωνημιωῖ)ν: 
ὙΚΗΔΟΕΙΔΟΙ ΚΟ Ἐκ[ΟΤ]ΡΑΧΗΧΗΓΎΝΗΆᾺΣ... 


διςλαι ]ενλύτου... 
Πο]αλϑων ΘἈἈΚΧ[Ν]ΗΡΘΥΎΝΗΉΙΟΙΕΝ.. 


κῪ}11. Α. ΟΕΝ., 81, 26--- 838. 


20 


20 


ΠΥ̓ΤΙΙ. 8. 
-Ὁ Ὁ πρῶ ΟΥ̓ΧΕΎΡΕΝΙ: ΚἸΆΙΕΙΟΤῸΝ 
[Ο"κον δηλ: ΚΑΙΕΙΟ ΤΟΝΟΙΚΟΝΤΩΝΆΑΥῸΟ 
ΠΠλΙ υοκΊωΝ: ΚΑΙΟΥΧΕΓΥΡΊΕΝ ΚΆΙΈΣΗΆΘΕΝ 
[ΕἸς- ΤΟΥ Οἠ κου λϑιλσ' ε!οηλθεν διάθεσις 
[ΤΌΝΟΝ ΚονΝβα χηλ᾽ βἈιΧηλ]λ ΒΘ ἈΒΕΝ ΓΆΘΙ 
ΚΑ ΚΑΙ ΝΕ] ]ΕΝΑΧΎ ΤΙ ΘΠΟ ΓΧΑΟΆΓΜΑ ΓΆΤΉΟΚΑ. 
 ἹΜΗΛΟΥΚΚΑΠΘΠΘΚΑΘΙΗΟΘΙΝΧΎ ΤΟΙΟ᾽ 
Π ιειια ΤΠ ΓΡΙΑΥ ΤΉ: Μηξαρθώςφα 
[ΡΕΚΥΡΙΕΟΥΙΔΥΝΙΆΜΑΠΑΝΆΑΟΘ ΤΉΝΆΙΕΝΩΙΤΟΝ 
ΟΠ ΥῪ Τ’.«νννννον ΜΟΝΤΟΩΟΝΓΥΜΆΙΚΩΟΝ.. 
ΨΥ ΘΥΝησεν δα ἈΚΆΝῈβ μοόλῳ 
 ὐ ντ θιλλλ' 


ΙΜΑσΟ. 


186 ΗΥ̓ΠΠῚ. 1}. ΟΕΝ. 81. 38.--- 36. 


10 


᾿ ,.Χ. Α. 
(πεν Ἀδὰ 


ΡΕγεο... 
ΜΆΠΟ... 


ΠΟΙΜΝ... 
τῶλεσγωῳω... 
ολλαλφο... 
ΓΙΝοοθικᾶ... 
ΓΧΥΓΆΤΆΙῚ... 
“ΤΟΥΤΠΆΙΔΟ... 
κεντώ κυ... 
“ΤΌΟΟΠΙΟΩ... 
τω πρωτῶικὰλ ... 
Τριτω: κλῦπᾷᾶ... 
ΝΜΙΟΙσΘΟΊΠΠΟΙΩ ... 
[ἈΕΓΊΩΝ ΚΑΤΆ Γ... 
[ΙΗΟΧΥ]ΕΝΤΌΏΣΙΕΥΡΕ .... 
ΕρΡΘΙΤΕ: μΔΟΥΊΟΠᾺΆ ... 
ΓΝ αιοπιζω... 
"τα Ν]γΆραξιλλο... 
ἈΥΤΙΟΙΥΈΝΤῸΟιΟ... 
ΡΕΥΟΜΕΝΟΙΟΛΥΤΊΟ.... 
[ΟἸΤΟΜΆΓΟΠΡΟΟΩΜΝ... 
ΓΆΡΠΡΟΟΛΘΣΘΤΑΙΤ'... 
Ιζλιπροεπορευα... 
ΟΟΤΙΟΝΆΥΓ... 
[(Θ]ΙΗ ΤῊΉΝΝ ... 


,Χ. Β. 


ΝΙΗΙ],. 


.Χ. ΘΕΝ. 832, 16. 9]. 


΄ι 


{Χ1..Α. 


᾿ς ει πιεν τ λύττα... 
ρΡεμκοιίλληλισάπην.. 
ἌΘοισι... 
 [ΝΊΏΠΙΟΝ... 
Ι[᾿ηπεκνιλε... 
εὐ τω]οοιτᾶα.. 


1Χ11. Β. 
ον ΟἸΤΙΗΝΘΟΙΝΊΆΓΥ ΓΟΥΊΕΙΤΟΙ 
ΙΚΗΝΆΘ᾽ ὉΧΓΓΟΥΤΓΟΕΘΚΆΧΕΝΤῸΟ 
ον Ὑ ΓΟΙΤΟΥ Ε]ΚΕΘΙΝΟΥΌΚΗΝΆΙ: 


ΙΜΑ60Ο! 


ἐπι 


ΤΤΕΝ ΘΧΎΥ ΤΟΙ .]Κ΄ ΕΙΘΥΡΗ.. 
ΕΝΆΝΤΙΊΟΝΟΟΥ: [Δ ΟΣ ΤΊ ΙΔ... 
ΧΘΙΡΟΝ᾽ ΕΝΘΚΟΝ ΤΟΥ ΓΟΥΈΕΙΔΟΝ.. 
ΟΟἸΤΟΝΟΟῪΥ: ΘΟΛΣΝΤΊΟ[Ε] Δ ΟΗΊΡΟ.. 1᾿0 
ΘΥ ΚἈΙΕΓΥΔΟΙΚΗΟΘΕΊΟΜΕΓ[ΓἈ]ΆΒΕΤΓλΧΟ.. 
ἈΧἈΟΛΔΟΗΙΝΕΓΙΚΑΟΟΠΟ ΤΙΗ ΘΗΓ[ΓΟΊΕΝΜΙΕ.. 
Ι(ΔΙΕΟ[ΤΓἹΜΟΙΠΙΠΆΝΤΓΆ. κλυεβιλολ.. 
ΚΑΛΘΆΆΚΕΝΙ ΚΆΙΘΙΠΊΕΝ: ἈΠΆΡΑΝ.. 
᾿ ΡΕΥΘωΜΕΝΕιΙΟθΘυθθιν: 1δ 
ΠΙΕΝ ἸΘΑΎΤῸΩ: ΟἸΚΥΡΙΟΟΜΟΥΊΊ.. 
ΟΤΙ ΤΓἈΠΑ ΙΑ ΤΤΑ ἈΤΕερλ.: και τ.. 
ΤἈΚΔΙΔΙΚΟΒΟΧΟΧΘΥΌΝΤΓΆΙΕΠΕ.. 
ΟΥ̓ΝΚΑΤΑΛ ΟΣ ΟΛΧΎΥ ΓΟΥΟΘΗΜΕΡβ.. 
ἈΠΟΘΙΆΝΟ]ΖΥΝ,ΤΙΆΙΕΝΤΤΓΗΟΛΟΩΜἝΙΙΆ.. 50 
ΙΚ(ΤΉΝΗ᾽ [Π|ΡΟ.... ΦοκΎυριοο.. 
ΠΡΟΟΘΕΝ᾽ ΓΟΥΠΑΙ Δ Ο]ΟΟΟΥ: εγωῳ.. 


ΟἸΙΩΪΕΝ ....«ννννν νι »ΓΧοχοόλην.. 
ΡΕῪ "τοις ρενόνον ΜΤΙΟΝΜΟΥ.-.. 
ΤΓΆΠ.....νννννος χριώνεωο.. δ 
λς ἐ πε τεσσ τες ΝΜιυριονμΜοῦ.. 
Εὔιππ.....{{νν ιν νιν ΤἈΝ μοτΤα., 
ΠΟΥ ων... “ΓΟΥΜΘΤΕΜΟΥ:- ολεβει.. 


188 ΟΧΤῸ Δ. ΟἿἾΝ. 38, 8-- 156. 1.. ΟΕΝ. 38. 11. 


139 


ΠΧΠη. Α. 


(ἰπενιλεου ᾿ς 


ΡΆΛΎΤΟ... 


. ΟὈΚΗΝ ΓἈΓΥ ΓΗΝΕΙΟΓΥ ΝΑ ΙΚΑ. 


ἈΚΟΩκξλΘΗΙ ΚΟΥ ΟΕΝΟΤΊΕΜΗΆΝ ... 


ΘΕΜΜΩΡΔΕΙΝΙΆΝ ΤΗΝΘΥΓΑΆΤΤΕΡ... 
ΟΙΔΟΕΥΪΟΙΧΥ ΤΙΟΥΪΗΟΆΝΙΜΕΙΤ ΑΓ ΕΓ... 


ΝΩΟΝΑΥ ΓΟΥΪΘΝΤΓΩΠΕλιῶ΄... 
ΟΠἸΗΟΕΝ.Α ΟΠ] κε σ ΤΟΥ .... 


ΧΥ ΤΟΥ ς᾽ δξηλθενλθομμηωρ... 
ΟΥ̓ΧΙΜΆΆΧΧΗΟΔΙΧΥ ΤῸ οἰλυο... 


ἩἈΘΟΝΘΙΓ ΓΟΥΤΙΕΔΙΟγ: ὦολε... 


ΟἈΝ:’: ΚΑ ΓΕΟΝΜΥΧΘΗΟΆΛΧΝΟΙΆΝΑΆΡΕ... 


λΥπηρονηνλυγοιοροφοδλῷ... 
ΟΧΗΜΟΝΕΠοιησθνονίηχκο... 


ΜΕΤ ΤΗΟΘΥΓΑΆΤΡΟΟΙΆΙΚΟΩΑΕ: κ΄... 


ΤΟΩΟΟΘΟΤ ΑΙ ΚΑΘ ΗΟΘΝΑΎ... 


"]ωρκχεγων: οὐχεμογίοομο... 
ΤΟΤΗΨΥΧΗΤΗΉΗΝΘΥΓΑΆ ΓΕΡΆΥΜ... 
οΥ̓ΝΆΥ ΤΗΝ τωγυναικα: ε...Ψὄ 
ΕΡΕΥΟΧ ΤΘΗΜΙΝ: ΤἈΘΘΥΓΆΤΕ...᾿ 
ἈΟΤΘΗΜΙΝ: ΚΑΥ Τ ἈΑΟΘΥΓΓΊΑ ΤΕΡ... 
[ἈΙ]ΧΚΕ ΤΕ ΤΟΙΟΥΙΟΙΟοΥ ΜΝ. ικλι}... 
ΚἈΤΟΙΚΕΙΤ: ΚἈΑΠΗΓΗ ]ΙοΥΎπλὰᾶ... 


ΤΙΟΝΥΜΩΜΝ: ΚἈΓΓΡΟικθίτεῖκᾶ.... 
ΘΕΟΘΘΘΠΆΥ ΓΗΟΙΚΆΘΙΕΓΊΚ ΤΆΟΘ .... 
"ΠΤΘΝ ΘΟΥΧΘΜΤΠΡΟΙΟΙΤΌΝΠΑᾶ... 


ΤΉΟΚΙΔΟΤΙΡΟ]ΙΟΓΟΥΌΛΙΔ ΙΧ ΦοΟΥ.... 


Ὑ στὰ ΣΥσνς ὅτ ἐς θῖν, πὶ ΜΕΜΆΝΓΙΟΝ........ 


ΠΧΠ]. 8. 


ΝΙΗΙ1,. 


1Χ11.-.Α. ΟΕΝ. 84, 4-- 11. 


10 


20 


ΠΧΠῚ. Α. 
υἹοιλειᾶςσ': οὐλύ... 
ΡΗΜΑ Τ]ΟΥΤολοῦ... 
ἈΠ εν ον δι τεσ έλον 
ΓἈΆΡΟΝΕΙ[Ά ΟΟΘΊΗΜΙΝ.... 
οοιμεθλύμηινκαι... δ 
ΜΙΝ[ΘΆΝΙΓΕΙΝΊΗΟΘΕ.... 

ΕΝΤΩΠΕΡΙΤΈΜΝΘΟΘ... 

σανΝικον᾽ καιλιῴώοομ... 

ΗΜΩΝΥΜΙΝ᾿ ΚΑΙΆΠΠΟΤΤΩΙΝΘ]ΥΓΆ ΓΕ... 
ΜΟΩΟΝΧΗΜΨΟΜΕΘΑΗΙΜΙΝΙΓΥΝ... ιο 
ΚΗΟΟΜΙΕΝ]ΠΆΡΥΜΙΝ: ΚΆΜΕΟΘΟΜΝΊΙΕΘ... 

ΝΟΟΘΕΝ: ΕἈΝΔΕΜΗΒΘΙΟΆΚΟΥΌΗ... 


1140 1Χ11Π. ἃ. ΟΕΝ. 84, .14-- 11. 


ἼΧΠ]. Β. 
ΠΤ ΝΘ Μῳῃβ.... 


τ αι “ΤΟΥΎΥΟΎῪ ....« «ον 
. ΝΙΟΕΝΟΝΕΘ ....ννννννννν 


ον νιν νιν ΟἸΚΟ ΓΟΥΤΤΆ ΤΡΟΓ[ΆΥ ΓΟῪ 
[ΗΧΘΕ]Ν ΘΕ ΜΜΩρΙΚΑΙΟΥΧΙΕΜ] 
[ΟἸΥΊΟΟΛῪ ΓΟΥΤΙΡΟΟ ΤΗΝΙΤΥΧΗΝΙΤῊΟ) 
[ΠΟΧΕσἈΧΥΤΌῸΝ: ΚΑΘ ἌΆΗΟΆΝ 
ΠΡΟΟΤΟΥΘΆΝΑΡΆΑΟΓΓΗΟΘΊΠΟᾺΧΕ 
[ἸΟῪ ΓΩΟΜΝΆΘΒΓΟΝΤΕσ: ΟἸΆΝΘΡΩ 
ΠΤΟΙΟΥΤΤΓΟΙΕΠΡΗΝΗΚΟΙΕΙΟΙΙΝ-... 


[ΕΝΧΥὙ]ΤῊΉ- ΗΔ ΕΓΗΠΔΙΟΥΤΙΆΆ ΤΕΙΆΕΝΑΆΝ 
ΓΓΙΟΝΑ ΤΥ ΤΩΝ: ΤΓἈΟΘΥΓΆΤΕΡΑΟΛΥΤΩΝ 
[ἈΗΜΨΥ ΟΜΊ]ΘΘΑΗΜΙΝΓΥΝΆΝΚΑσ': ΚΚἈὶ 
ΓΓΑΟΘΥΓᾺ ΤΊ]ΕΡΑΟση ΜΝ ὥσΟΜΕΝ 
[ἈΥΤΟΙΟ ΜΟΜΙΟΝΕΝΤΓΟΥ ΤΩΪΟΜ]οιω 
ἘΠ ἈΝΘΡΩΙΠΟΙΤΟΥ 

Στ πο πῶ ττ ΟΝΟΩΟΓΤΈΘΗΜΆΙ 
ἀνα εἰ ταν τόνον ΡΓΓΕΜΜΕΕΙΟΘΆΙ 
ΤῊ ἈΡΟΕΝΙΚΟΝΚΆΘΑΚΚΑΙ 
[ἈΥΤΟΙΤΕΙΡΙ ΤΕΤΜΗΝΤ Ἀ] ΚΑΥΤ ἈΙΚΤῊ 

εἰ τειν ἢ ΝΚΟΟΤἈ ΤΕΤΡΑΠΟΛΔΆΚΑΥΓΆ 

ἜΣ ντεῖν ΤἈΛΥΤΩΝΟΥΧΗΜΩΝΕΟΤΊΔΑΙ1 
ποτ γα τς ΤΟΥ ΤὨΟΜΟΙΩΘΗΘΟΜΕΙΘΑᾺ] 


111 ὴ {Χ11|.1. ΟΕΝ. 4. 18 -- 98. 


10 


90 


1.Χ1Π|. Α. 


ον ΘΜ: κσυδΝᾶχκ... 
τς ν ΟΥΟΙΝΜ6: κε... 
ΕΝ ἜΗΙ 
ον ΟΘΙΠΟΡΝΗΧΡΗ.... 
ον ΜΩΝ᾿ οπενλα... 
παν τες ἈΝΆΒΚΗΘΙιΕισΎΥ.... 
ονν ΚΕΙΕΚΕΙ͂: ΙΚΚΆΜΠΟΙΗΟ... 
ΡΟΝ τωϑῶτῶοφο.-. 
, ΤΩΟΘΆΙΤΟΛΙΆΡΆΟΙΚΕΙΝ ... 


᾿ ΟΛΥΤΟΥΆ ΔΆ φΦουο... 


1Χ1ΠΠ]|. 8. 


ΙΜΑΔ6Ο. 


χν. Α. 


[᾿Ἰπενὰ εἰλκκυκ τωοικωλΎύ ΤΟΥ. κλ.... 
ὙΠ ΤΟΥ ἈΡΑ ΓΕ ΤΟΥῸΪΘΊ]ΘΟΎΌ.... 
δ πε τς πν οτος ΡΠ ΡΝ τέπτα οΟΜαϑυμώπνεδιμ... 
ἐπε τελδς λον Φταβν ὁὐρ νἀ ἀετοῖς ΙΟυλΟΘεκλιλλ [Ἀ ΤΊ6... 
ΠῚ κιυλνλ ΓΝ Τεολνλεξκω... 
ἐητον ϑννῤ τόνοις θηλ. καποιηοώμεναεια... 
τε νφτοτὴδι ἐδ νλδι ΡΙΟΝΤΟΘΟΣ ΤΓ]ΩΟΥὙΤΤΑΙΚΟΥΟΆΝ... 
ππουεενν. μεραϑθλψγεώσ: ΟΟΗΝΜΕΤΈΕΜοΟ... 
ἐτττα ἀφιντλτ ταῖς ΟΘΝΜΕΘΘΝΤΉΟΔΛΟΩΗΕΠΟΡΕΥ 
ὙΤ λΩΟΚΑΝΤΟΪΑΚΟΩΚΤ ΟὙΟΘΘΟΥῸ 
ἐπάξει την ήνθθο το ΡΙΟΥΟΟΙΗΟΆΧΝΙΕΙΝ ΓΆΙΟΧΕΡΟΙΝ 
πο ον 5 θεν πεῖν: ΤΧΕΝΟΩΤΊΙΑ ΓΆΘΝΤΟΙΟΩΟΙΝΆ.... 
πε κι τες ες ΤΕΚΡΥ εν Υ Ἀλλ κωκξύτιο 
λον Αλα τρ θαι ΝΜΘΟΝΙ[ΓΗΝΊΕΘΝΙΟΙ]ΗΟΜΟΙΟΙΦᾺΙ 
ΗΜΕΡΟΝΗ.. 


ϑΦ ὁ ὁ 6 ὁ 9 9 9 ὁ 9 ὁ ὁ ὁ 9 9 9 ὁ ὁ ὃὲε 9 9 ο. ὃ οκ" ὃ ὃ 9 9 9 ὁ 


142 ὨΧΠΠ|. Α. ΘΕΝ. 84, 80 ---3δ. 1. υχν΄.Α. ΘΟΕΝ, 35, ἃ -- 4. 


ὧι 


10 


1ὃ 


ΧΥἹ. Α. 


ΙΜΑ60Ο. 


ΠΧΥῚ. Β. 


Κα σηρενιηκθκοικκον: ΚἈΑΙΕΓΕΝΕΤῸ 
[ΦοκοοιδυΥ τ Ἀοπολθισ ἈοκΥυκλωλύτωνΝ: 


[ὠφϑη.λ]βεοδοϊλιςζωκθτιθνλουζΖα- ΟΤΈΙΤᾺ ιῦ 
[᾿ΕΓΕΝΕΙΓΟΘΚΜΕΟΟΠΟ ΓἈΜΙΆΟ ΤΗΟΟΥΡΙΆΟΘ 
ΙΚΑΟΘΥ ἈΟ]ΓΗΘΕΝΆΑΥ ΓΟΝΟΘΟΙΚΑΙΘΙΠΕΝΧΎΥ ΤῸ) 
[ΓΤΟΟΝΟΜΊ]ΆΟΟΥΪΆΚΚΩΚ: ΟΥ̓ΚΑΗΘΗΟΕΤ ἈΜΕΤῚ 
ΠΚΟϑΕ]ΆΧΧΗΙΗ͂ΧΣ: ΕΟΓΑΙ ΓΟΟΜΟΜΆΟΟΥ 
[ΕἸ ΤΕΝ Δ Ε]λΥ ΓὥῶοθΘο': ΕΓωοθοοου: αΥσΣΑ ΝΟΥ 90 
[ΚΑΙΠΆΗ]ΙΘΥΝΟΥ ΕΘΝΗΚΑΙΟΥΝΆΓΩΓΆΙΘΘΝΟΩ. 
[ΕΟΟΝ ΤἈ]ΠΕΚΟΟΥ- ΚΙΧΠΕΚΆΟΙΆΘΙΟΘ ΤΗΘΟΟΦΎΟΙΟΙ 
[ΟΟΥ̓Ε]ἸΣΕΆΘΥΘΟΝΊΓΑΙ: ΙΚΑΟΥΤΗΝΓΗΝΗΝΆΘΛΟΣ 
ΙΚΑΑΙρλ Μιζληολλι': σοι λα λκΑΛΧΎΥ ΤΉΝ: 
[ΟΟΙΘΟ ΤΆ Κα ΤΟΟΠΕΡΜΑ ΤΟΟΥΜΕ ΓΆΟΘΔΟΣ. οὔ 
[( Οὐ ΓΗΝ]ΓΗΝ ΓἈΥ ΓΗΝ᾿ 

Ομ εκη ]εοδολπλυ ΓΟΥεις ΤΟΥ ΓΟΠΟΙῪ ΟὙῚ 
[ΕἘΧΑΛΧΗΟΘΕΙΝΜΕ ΓἈΥ ΓΟῪ: ΙΚΙΑΙΘΟ ΤΉΟΙΕΝ] 


113 ΧΥῚ. Β. ΘΕΝ. 35, 5 -- 14. 


ΠΧΥ11. Α. 


ΙΜΑΘΟ. 


ΠΥΡῚ]. 8. 


ἀρ εν ΕὙΔΙΟΥ: ΚἈΙΓΗΝΕΆᾺ 
οΓερλϊομληλ: Ἀλαλφιίηνηνὰ 
ον ΕΚΕΝΑ ΘΑ ΛΑ ΓΩΗΟΛΎΥΤΤΟΊΝΕΛΙ 
ς ΜΧΟΘΒΜΜΙΆΘΕΤΕΙΚΕΝΓΓΟΙΝΡΆΓΟΝ. 
᾿ ΚΕΜΧΑΧΘ ΤΕΚΕΝ ΤΟΝΙ ΟΥ̓: ΚΑΙ : 
᾿ ἈΟΜΙΚΑΙ ΤΌΝΜΚΟΡΘ᾽ 
τς ΟἸΗΟΧΥΌΙΕΓΕΝΟΝΤΟΛΥ ΓΩΕΝΓΗ 
Ν᾽ ΕἈΧΕΕΝ Δ ΕΗΟΧΥ ΓΧᾺΟΓΎΝΆΙΚΧΟ 
ον ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΙΟΥΟΚΑΙ ΓἈΟΘΥΓΆΤΈΕΡΑΟ 
ΟΝ ΤΆΤ ΧΟΟΜΑ ΓΑ ΓΟΥΟΙΚΟΥΧῪ Γοὺ- ι 
ΟΝ ΓΑ ΓΧΥΠΆΡΧΟΝΜ ΤἈΚΑΜΙΠΆΝΤΓΑΤΤᾺ 
. ΚΑΟΤΙΆΝ ΓἈΟΟΘΧΕΙ ΤΉΟΧΤΟ: ΚΆᾺΙ 
, ΟἈΙΤΕΡΙΕΠΟΙΗΟΘΆ ΓΟΕΝΜΓΗΧΆΝΆΆΧΝ 
᾿ς ΕὙΥΘΗΕΚΝΓΗΟΧΑΝΆΧΝΆΠΟΠΡΟ 
ο ἈΚΩΞΒΤΟΥΧ ΘΑ ΦουλύΥ ΤΟΥ. δ 
᾽ ΥΓΩΜΝΜΤἈΥΙΆΡΧΟΝ ΤΓἈΙΤΟΧΆΛΙΓΟΥ 
ΜᾺ ΙΟΟΥΚΕΑΥΝΑ ΤΟΗΓΗΤΉΟΠΑΆ 
ον ΕΟΛΥ ΓΩΟΝΦΕρΡαιΝἈ ΥΓΟΥῸ 
ος ΠΆΗΘΟΥΟΤΟΝΥΤΙΆΡΧΟΝΤΤΩΝ 
ον ΟἸΚΗΘΕΝ, ΘΗΟΧΥΕΝΤ ὩὩΟΡΕΙΟΗ ο 
. ἈΥΓΤΓΟΘΕΟΤΊΝΘΔΟΟΜ᾽ 
 ἈΓΕΝΕΟΘΙΟΗΟΧΎΤΙΑ ΓΡΟΘΘΆΓ(ΟΝΊ 
ον ΡΘΙΟΗΕΙΡ: ΚΟΤΧΥ ΓΑ Τ ἈΟΝΟΜΑ ΓᾺ 
ον ΟΝΗΟΧΎ ΕεἈφαογιοολλλογυΥ 
ὌῚ ΚἈΙΡΑΓΟΥΉΛΣ [γἹοοσϊκΆοεμ.. 55 


ΠΉΧΥΠ. ΒΕ. ΟΕΝ. 80, 93 -- 1. 


145 


ΤΧΥΊΠ. Α. 

Θλμνλλθηνπλλλᾶκη. 
ΗΟλΥ" καυστεκεντωεδλιφ... 
ΟΥ̓ΤΙΟΙΥἸΟΙΆΊΆΟΓΥΝΆΜςΟΟ... 

(ὐγτοιλ ουἹοιραγογηλ ἐὐῖει 


ΟΟΜΘΚΙΆΙΜΟΖΘ᾽ ΟΥ̓ΤΤΟΙΗΟΆΝΥΙ... 


ΓΥΝΆΑΜΚΟΟΗΊ]ΟΆΥ" ΟΥ̓ΤΟΙΔΕ... 
ΘΟ γγατροολνατιουγ ου Ὑ 

ἈΝ λ κΟΟς. ὐευιῤωντον 

ΤΟΝΙΘΟΎΥΌ.....«νν νιν 

ὙΤΟΙΗΓΕΈΜΟΝΕΘΟ..... 

ΥΠοιελιφάζΖπρω.... 

ΗἩΓΕΜΟΟΝ ....ενννννννν 


(ὐγτοιχ Ἰοιλ οἸκλιουτοι τ 
ὙἹΟΥΗολΥ Ἡγεαμώῶννάλχ... 
ἩΓΕΜΩΝ,....«ενννννγννννννννν 


( δγτοιηγειμον ΕΟ] ΡΆΓΟΥΉΧῈΝ . 


Ὑ ΓΟΙΟΙΥἸΟΙΚἈΑ]ΟΘΜΑΙΘΓΥΊΝΑΝ,... 


ΥΤΟΙΔλΟΥοιολικαμμάογυνάᾶικ... 


ἩΓΕΜΟΩΝΙΘΟΥΉΗΣκ: ΗΓΕΜΟΜΕΕΓ... 
ἩΓΕΜΩΟΩΝΙΚΟβΡδ' 
ὙΤΟΙΗγειμον)θεοθλάμλο... 
ἈΝἈᾺΆΟΓΥΝΑ[ΙΚΟΟΘΗΟΆΥ, 
ὙΤΟΙΥΪΟΙΗΟΆΥ ΚἈΗΟΥ͂ΓΓΟΙ...... 


ΟΧΥ͂ΠΙ. Α. ΘΕΝ. 36, 198 --- 19. 


10 


18 


ΧΥῚΠ. 8. 


 άτο ΘΙΡΤΟΥΧορρΆιοΥ 
ον ΟΥ̓ΝΤΟΟΤΉΝΓΗΝ᾽ ἈΩΟΤΤᾺΝ 


δ ροο ὴ ΓΩΟΝ: ἈΝΆΚΑΙΔΛΉΘΩΝ 
ΠῚ ΟΝ ΟΥ̓ ΤΙΟΠΗΓΈΜΟΝΕΟ 
εν" ἈΙΟΥΤΟΥΥΟΥΘΗΘΙΗΡΕΝΓΗ 
ἜΝ ἈΘΥΙοιΆΟ ΤᾺΝ 
ΠΕ Δα φηλθλώταν 
ορ ην τὰς ἐεοαενι χὰ γὼ 


“:ιιΦο». 9 9 9 δ δ 9 νυν ὃΚκὁ δ κ δ ὁ 5 ὁ 5 δ "" ὃ κ" δ 5 Φ ὁ 8 ὁ ὁ οΟ υα 5 ὃ 9.6 


ἐμὴ πταεν. ἃ τ ηθλῆρς ΓΩΙΝ᾽ ἈἸΕΙΚΟΟΝΆΝ 
ἘΕ Ι᾿ΜἈΝΝΜΆΟΟΕ[ΥΡΙΕΒΝΤΤΟΝ 
οὐ ΕΜ ΉΗΘΡΗΜΟ)᾽ [ΟΤΘΘΝΊΕΜΕΝ 
ον ὙΓΙΆΧΟΘΕΘΓΟΩΟΝΊΤΟΥ......«νν νι 
πλ τοὶ μὲ ΤΟΙΔΘΥΙΟΙΆΝΑΆ ΔΊΉΘΩΝ 
υτὐἐποκονε ξ λοις ΓΑ ΤΗΡΆΓΝΑᾺἽ 

. ὙΙΟΙΔΛΉΘΟΟΝ᾽ [ἈΜΆΔΑΊΚΆΧΟΒΚΆΝ 

. ἈΜΙΚΑΟΧΆΡΡΑΝ᾽ 

. ὙΙΟΙΆΟΘΆΡ' ΒἈΧΛΙΆΆΜΙΚΑΣ 

. ὙΙΚΆΜ᾿ ΚἈΑΙΟΥΚΙΆΝΊ 

. ὙἹΟΙΡΘΙΟΟΝ᾽ ς᾽ ΚἈΑΙΆΡΑΝ: 

. ΓΕΜΟΝΘΟΧΟΡΡΘΙ᾿ 

. ΝΜΆΟΥΓΆΝ: ἩΓεμΜωνοωσϑδβΆλ.: 

. ΝΟΘΕΚΕΓΩΝ: ΗΓΕΜοΝΆΝ.-: 

᾿ΟΝΔΉΗΟΟΝ: ΗΓΕΜΩΝΟΆΔΛΧΡ. Η 

ΟΟΝΡΕιΟΝ. 

. ΜΟΝΘΟΧΟΡΡΕΙΕΝ᾽᾿ ΓΆΙΟΗΓΕ 


140 ΟΧΝΠῚ. Β. ΘΕΝ. 86, 90.--- 30. 


10 


12 


20 


141 


ΧΥἹΠ]. ΔΑ. 


Ιζλιλπεστει... 
“Γηόχεερω... 
κλυαυγρενὰᾶ... 
ΜΕΝΟοΟΝΕΝΌΤ... 
ΧΥΤΌΝολνΝ... 
ΟλΕΘΠπεντ... 

ΟἈΝΆΓΓΘοιλο... 

(ΠἸπενλθλύτ. " 
ΟἸΝΕΝΤΈΕΥΘεΕ... 
ΓΟΝΤΝΠπορεγθώμενε.. 


ΙΜΑΘΟ. 


᾿Κ ὐεπορθυθηκυοηφκα ΤῸ Τ 
ἈΛΕλΦωνλυτοὺ κἈιθυρενλ ύ.. 
ΔΟΩΘΆΘΙΜ᾽ ΠΡοΟΘιΔΟΝ... 
ΘΕΝΠΡΟΤΟῪΎΈΓχγτγιο... 

“ΤΓΟΥΌ: ΚἈΙΒΘΠΟΝΗΡΕΎΟ .... 


ΠΧΝΠΠΙ. 8. 


᾿ΠΡΟΟΤῸΝ 
ον ΘΙΚΕΙΝΟΟ 
ὙΝΟΥΝΔΘΟΥ 
ΟΝ: Καρι ὦ 
ος ἈΚΚΟΩΟΝΚΚΆΙ 
ον ἩΡοΟΝ ΚΑ ΤεΦα 
ονν ΕΘΑΤΊΕΟΤΆΙ 
ον ΟΥ̓́ 
ΙΜαΑσο. 
οὐ ΕΡΟΥΞΚΗΝΕΣΕΙΆΑ ΤΟἈΛΥΓΟΝ 
ον ΜΧΘΙΡΩΟΝΆΎΥ ΤΩΝ: ΙΚΆΙΕΙΤΕΝ 
ΠΥ ἈΥΓΤΟΝΕΘΙΟΨΎΧΗΝ: 
Ἰππϑο δι παῖε ΡΟΥΚΗΝ: ΜΗΘΚΧΕ 
ΤΥ ἈΥΓΓΟΝΕΙΟΒΘΝΆΤΑΣ 


ΟΧΝΙΠ1. ΑΔ. ΟΕΝ δι, 14. -ἰϑ ΧΝΠΙΠ. Β. ΟΕΝ. 81, 19 --- 22. 


Ι0 


ιὸ 


148 


ΠΧΧ. Α. 


ἈΧΚΚΩΟΝΤΟΥΤΩΝΤΌΩΝ .... 
ΔΕΜΗΘΠΕΝΕγΚΗΤλΎύτω.... 
Εσελη ΤΆ Τονακτώνχα.... 
ΤΩΝ ΚΑΙΆΠΟΔΟΩΛΧΎΥ ΓΟΝΤΌΏΠΙ.... 
ΙΜΑΘ6Ο. 
(γενετολε: ηνικαηλθϑενιω... 
ΤΟΥΟΧΑΕΑΦουολύστου: 6568... 
ΦΟΗΦΤΟΙΝΊΧΥ ΤΩΝ ΧΥ ΤΌΥ.... 
ΚΙΧΟΝΜ ΤΟΝΙΠΕΡΙΧΥΤΌΝ. κλιλᾶς... 
ἈΥΓΤΟΝΕρΡΡΙ Ἀνεμοτιονλακκο... 
ἈΔιΚΚοΟΚαι νος. ὙΤΑΟ]ΡΟΥΊΚΊΕιχ.... 1 
(Οκαϑιολν εἰφΦΙΆΓΕΙΝΆΡΤΟΝ: κἈ... 
ὙΧΝΤΕΟΤΟΙΝΟ]ΟΦθιΆ Μοιοῖλον... 
ΟἈΟΙΠΟΡΟΝΙΗΠΟΜΆΗΙ[ΔΙΓΓΆΙΗΡΧΟΝΤ.... 
χλλλ. κλιλικαμηλοιλυστώνεκχα... 
ΜΙΆΜΑΓΓΩΝΚΑΙΡΗΤΊΙΝΗΟ': ΚΟ Τ᾿... ιδ 


σι 


ΧΧ. Β. 


ΙΜΑΘσΟ.. 
τον ΘΟΥΑΧΟΙΠΡΟ]Ο ΤΟΙΥ]Ολ ΘΑ ΦοΥὸ 
ον ΠΡΙΧΡΗΟΙΜΙΟΝΜΙΒΑΝΑ ΠΟΙΚΤΘΙΝΝ 
ον ΟΝ ΘΑ φΦομνημωνκλικυ,ῳ 
ονν ΤΟΣΔΙΜΆΔΛΥ ΤΟΥ ΔΘΥΤΕΆΧΠΟΛΩΟΜΕ 


ΟΧΧΟΑΟΘΕΝ. 81,232 --ὐῦ ΤΧΧ. Β. ΘΕΝ. 81, 96 231. 


ΧΧΙῚ. Α. 


ΘΆΛΥΤΟΝ... 
»υλεχειρεοημῳών... ωυι 
τονοτιλλθλφοοις... πο βπὸ ΨΥ ἀδδ 
ΗἩΚΟΥΟΆΝ Δ ΘλΎΤοΥ... " ΓΎΡΗ ὡὰ 
ἰδ ν ΒΑ Τονισηφεντωλ.. 
ὩΣΕΝΤ ΜΆ ΤΙΆΧΔΎΥΤΟΥγῖς.. 
ΠΧΧΙ. Β. 
ΠΡοσΤοΥολλ λφ.. 
- ὉΟΡΟΙ᾽ ΚἈΑΙΘΣΘΙΆΚΥΟΆΝ τς 0, ΜΉΝ ΔΆΡιονο.. ιὸ 
. ΝΙΩσΗφαοΥ 
. ΝΤΟΤΌΝΙΩΘΗΦ 
, ΚΟΟΙΧΡΥΟΟΝ: 
ΧΧΠ. Α. 


ΙΜΑ6Ο. 
ΙΚ Ἰθελλκαν οΟΥ ἈΧΟΓΥΝΆΙΚΧΗΡΤ' τ 
ΤΟΤΟΙΚΩΟΛΧΥΓΓΙΟΥΗΟΝΟΜΆΘΑΜ... 
(Ογενετολεηρπρωτότοις ἐς 
ΤΤΟΝΗΡΟΟΒΘΝΆΝΤΙΊΟΝΚΎΥΚΆΙΆΤΙ.. 
Ι«ΤἜΙΝΕΝΑΥ ΓΟΝΟΘΟ᾽ ὄ 


ΠΧΧΙ]. Β. 


ΙΜΑ6Θ6Ο. 
[ΕΠϊπενηλεἰογλλοτωλυναν: ΘΙΟΘΆΘΕ 

ΠΠΡΟΟΪΤΗΝΓΥΝΆΑΙΚΑ ΤΟΥ θα φουύοου 
ΠΚΑΟΓΙΆΜΕΡΕΥΟΘΟΝΆΎΥ ΤΉΝ: ΚἈΙΆΝΑΆΟΤῊ 

᾿ς ΙσΟΝΟ]Ππερμα Ττωλ θλφώοου" 
ΝΟΥ]ΟΔΕΛΥΝΑΆΑΝΟΤΊΙΟΥΚΑΥ ΓΩΘΟΤἋΙ δ 
[ΓΟΟΠΕΡΜΆΕΓΕΙΙΝΕ ΤΟΟΤΤ ἈΝΘΙΟΗΡΧΘ 
[ΤΟΠ]ΡΟΟΤΗΝΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ θα φουύλΥ 
[ΤΟ]ΪΥΕΣΕΧΘΕΝΕΙΤΙ ΤΗΝΓΗΝΤῸΥ 


149 ΠΧΧῚ. Α. ΘΕΝ. 81,317. 1). 87, 38 --80. ΧΧΙΠ-Α. ΟΕΝ. 88, 6-- 7. Β. 38, 8. 9. 


160 


ΧΧΠ]. Α. 
ΜΗΔΟΥΝΆΜΒΟΙΠΕ.. 
ΧἈΥΤΟΥ ΤΙΌΝΗΡ... 
ΤΊΟΝ ΤΟΥ ΘΥΟΤΊΕΠΙΟΙΗΗΟ.. 
ΚἈΑΙΕΘΑΝΆ ΤΩΟΕΝΙΚΑΙ ΓΟΥ ΤῸΝ 


ΙΜΑῸ6Ο. 


(παν δου ΧΟΘΑΜΑΡΤΗΝΥΜΦ "εἶ 
ΜΕΤΑ ΓΟΧΙΤΟΘΆΑΝΕΘΙΝΤΟΥΟΛΥΟΥΙΟ.. 
ΚἈΘΟΥΧΗΡΆΘΝ ΤΩΟΜΝΚΟΣ ΓΟΥΤΤΆΤΡΟ... 
ΕὩΟΜΕΓΆΟΓΕΝΗ ΓΙΟΗΧΩΜΟΥ,ΟοΟ.. 


ΠΧΧΠΙ. 8. 
ποτ στο δα οιλυ του. 
ον ΟἈΓΔΕΘ]ΙΆΜΑΡΕΙΚΑΘΗΤΟΕΝΤῺΩ 
πα εν ΟὙΠΆΤΡΟΟΛΧΥΤΉς. 


ΙΜΑσΟσΟ. 


. ΗΘΥΝΘΗΟΆΝΑΘΑΆΑΙΗΜΕΡΆΙΚΆΙΆΠΕ 
᾿ἐνολυληγυνηϊουλᾷα καΆΡᾺ 

ον ΘΕΙΟΪΟΥ ΑἈΧΟΛΧΝΘΕΚΗΕΙΠΙ ΓΟΥΌΚΘΙ 

ον ΓΧΟΤΆΠΡΟΚΑΆ ΤἈΛΥ ΓΟΓΥ ἸΆΥ ΓΟΟΙΚΆΙ 


Χ ΧΊΠΠ|. Α. 


ΙΜΜλαυ. 


1 ΧΧΠΙ:. Β. 


ΙΜΑ6Ο. 
ἘΝ Δ δου Δ ἈΟΤΓΟΝΕΡΙΦΟΝ 
ἸΓΩΟΝΕΝΧΘΕΙΡΙ ΓΟΥΎΤΙΟΙ 
Ο ΓΟΥΓΟΥΟΔΟΧΆΆΧΜΙΤ ΟΥ" 
. ἈΤΟΝΆΡΡΑΚΩΝΆΠΑΆΡΑΆ 
ον Αι κΟΟΙΙΟΥ ΧΘΥΡΕΝΑΥ 
ΡΟ ΤΗΘΘΝΙ Θ᾽ ΤΟΥΌΆΣΝ 
ΕἸ ΓΟΥ ΓΟΠΟΥΚΆΙΘΙ 
1Ο΄ ΤΠΟΥΘΟΤΙΝΗΙΤΟΡΝΗ 
᾿ς ΗΒΝΆΙΝΆΝΕΠΙΓΗΘ 
ἸΘΙΠΆΝΟΥΊΚΗΝΕΝ 


ΠΧΧΠΙ. Δ οι 1. ΘΕΝ. ὅδ, 9π-- 1), ὩΧΧΙΠῚ. 1}. ΟΕΝ, 88, 20 ---)1. 


“οι 
ωἹ 


1:υ 


ΠΧΧΥ͂. Α. ᾿ ΧΧΥ͂Ι. Α. 


. ΚΑΙΩΟΤΆΔΙΘ.. β Ιωσια - 

καλωκλΆλλύ.. ΙΞΔΙΕΙςΤΉ.. 

ΚΑΙΟΥΠΤΡοΟΟ.. εὐνούχ.. 

. ΧΥΤῊΝ᾽ ἈΝΗΡΔΑΙΓΎ.. 
ΙΜΑ60. ΤΟΟΝΟΙΚΆ ΓΗ... 


ΙΜΑ60. 


(γενε ΓΟ ΘΗΝΙΚΑΕΤΉΚΤΕΝ.. 
ἈΘΗΝΑΙΔΥΜΑΘΝΤΉΓΑΟΤριΑ.. 


Οσι 


ΠΧΧΥ͂Ὶ. 8. 
πρενλδρνενοα οὐ θ νθμμοὶ φρνα " ἡμρδάρμθ.. 
ΡΟΘΣΗΝΕΓΙΚΕΝ ΤΉΝΧΕΙ.. γουνεά ας 
ἈΧΕΟΥΟΧΑΘΗΜΑΙΆΘΔΗΘΕΝΕΙΤΙ Ἰδν Οὐλ ἤ γί 
ΧΧΥ. 8. ος Ὑ ΓΟΥΌΤΊΚΟ.. 
᾿ ΟΝΆΧΕΓΟΥΟΣ ᾿ ΟἈΘΆΝΤΙΟΙΗ... 
ἡμιόλιον τ ἣν 
οὐ ΓΕΝΤΉΝΧΘΕΙΡΑ. ΕΥ̓ 
τ ολ θα φοολύτου. ος ΒΟΤΉΟσΕνχαύ.. 
Ν᾽ ΤΊ ΓΑ ΘικοΗ Ἀ Έφρὰ ς “ὙΤΟΝΘΙΉΓΓΟΥ... 


᾿ ἙΚἈΛΙ[ΕΙΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ, 
ο΄ ΚΑΙΜΕΤἈ ΤΟΥ ΤΟΕΞΗᾺκ 
ΟἈΚΡΟΟΛΥ ΤΟΥ φώηνεπτι 

ος ἈΥ̓ΤΟΥ ΤΌΚΟΚΙΚΝΙΟΝ: ΚΆΙΕ 
. ΝΤ ΟΟΝΟΜΆΑΛΥ ΤΟΥΖΆΡλΔ᾽ 1 


ΙΜΑΟΘΟ. 


151 ΩΧΧΥ.Α οὐ . ΘΕΝ. 38. 90-- 30. ἉΟΧΧΥΤῸΑ οἱ Β. ΟΕΝ. 39,1 --- 4. 


150 


ΧΧΠΙ. Α. 
ΜΗΔΟΥΝΆΜΟΙΠΕ.. 
ΧΥΓΤΟΥ ΤΙΌΝΗΡ... 
ΤΙΟΝ ΓΟΥΘΥΟΤΊΘΠΙΟΗΗΟ.. 
ΚΑΙΘΘΆΝΆ ΓωΩΟΟΘΝ ΚΑΙ ΓΟΥ ΤῸΝ: 


ΙΜΑ6Ο. 


(παν εἰοΥ ἈλΟΘΆ ΜΑΡΤΗΝΥΜΦ ἐς ὁ 
ΜΕΤ ἈΓΓΟΆΙΤΟΘΑΝΘΙΝΤΟΥΟΔΥΟΥΊο.. 
ΚἈΘΟΥΧΗΡΆΘΝΤΩΟΙΝΚαΥΓΟΥΊΤΤΆΤΡΟ.. 
ΘΕΦΟΜΘΓΆΟΓΕΝΗ ΓΑΙΟΗΧΩΜΟΥΪοο.. 


ΠΧΧΠΙ. 8. 
εὐ τὸ νότον υε ΕἈφοιλύΥτου.: 
ον ΟἈΓ[ἈΘΘ]ΆΜΑΡΘΙΚΑΘΗΤΌΕΘΝ ΤῸ 
Στ - ΟὙΠΆΤΡΟΟΧΥ ΗΟ 


ΙΜΑσΟ, 


.ΗΘΥΝΘΗΟΆΝΑΘΑΆΑΙΗΜΘΡΆΝΚΔΙΆΤΙΕ 
᾿ἘΝοΟλΥλΗγυΥΝηϊουλα: ΚΑΙΠΆΡΑΆ 

ον ΘΟΙΟΪΟΥΑΧΟΣΧΙΝΕΚΗΘΙΓΓΟΥΎΌΙΚΘΕΙ 
ΟΕ ἈΧΟΤΓΑΆΠΡΟΚΑ ΤΤἈΧΛΥ ΓΟ[ΓΥ ἸΆΥ ΓΟΟΙΚΆΙ 


Χ Χ1ΠΠ|. Α. 


ΙΜλῦΟ. 


ἼΧΧΠΙΙ. Β. 
ΙΜΑΘΟ. 

ἘΝ Δ ΘἰΟΥ ἈΟΤΓΟΝΕΡΙΦΟΝ 

ΟἸΓΩΟΝΕΝΧΕΙΡΙ ΓΟΎΤΙΟΙ 
ς ΓΟΥΓΟΥΟΔΟΧΆΧΜΙΤΟΥ" 

Ο ἈΥΓΤΟΝΆΡΡΑΚΩΝΆΠΑΡΑΆ 
ον ΑΙ ΟΟ ΚΟΥ Χαυρονλυ 

ΡΟ ΤΗΘΘΝΑ ΘΕ ΤΟΥΌΆΧΝ 

. ΕἸ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥῪΊΚΆΙΕΙ 

ἸΟ᾽ ΠΟΥΕΟΤΙΝΗΙΤΟΡΝΗ 

. ΗΕΝΆΑΙΝΆΝΟΠΙΓΗΘ 
ἸΘΙΤΆΝΟΥΚΗΝΕΝ 


ΠΧΧΊΠ Δ οἱ Β. ΟΕΝ. 385, 9- 1. ΧΧΠΙΠ. Β. ΟΕΝ. 38. 90 -τ )ι, 


1υ 


ΙΧΧΥΑὉ ΟΧΧΥΙ. Α. 


ΚΑΙ ΤΓΔΙΘ.. Ἰωοηφλς ᾿ 
 καλωκΆλυ.. ΚἈΙΕΚΤΉ.. 
ον ΚΟΥ ΠΡοΟο.. ευὐνούχκ.. 
. ΧΥΤῊΝ᾽ ἈΝΗΡΆιγΥ.. 
ΙΜΑ60. ΤΟΟΝΟΙΙΚΆ ΓΗ.. 


ΙΜΑσυ. 


Οσι 


(γεν ΓΟ ΘΗΝ ΘΕΤΙΚΤΈΝ.. 
ἈΘΗΝΔΙΔΥΜΆΘΝΤΗΓΆΟΤΡΙΆΑ.. 


(γε Ε ΤΟ ΕΝ ΤΟΤΊΚΤΕΙΝ ΤΡΛΘΣῪ ἐπ} 
ΘΕΙΟΓΡΟΘΣΗΝΕΓΚΕΝΤΉΝΧΕΙ Ἀπ ον 
Η . ΤΟΕΝΤῸῺΩ.. 
ἈΔΧΕΟΥΟΔΧΑΘΗΜΔΑΙΆΘΔΉΟΘΕΝΕΠΙΠΙ ΠΣ ἐκ ἢν 
ΧΧΥ͂. Β. ος. ὙΤΟΥΟΤΊΚΟΕ.. 
ον ΟΝἈΘΓΟΥΌΆΣ ᾿ οὐν τ θὰ τὐὰι κά 
ὑεδάμ υομὲ ὑσὶ βὰν ἈΗ͂ 
ον ΓΕΝΤΉΝΧΘΙΡΑ: ΕΥ̓ : εν 
ον ΑΔ ΘΑΦοολύ του. ᾿ΘΟΤΉΟΟΘΝΑΥ.. 
Ν᾿ ΤΙ μΘιοπΗ Ά φρὰ , “᾿ ΥΤΟΝΕΙΗΤΟΥ... 


, ΕΚΑΛ[Ε]ΙΟΘΝ ΓΟΟΝΟΜΆΛΥ, 
. Ο᾽ ΚΟΜΕΤΤἈ ΤΟΥ ΓΟΕΞΗᾺκ 
ΟἈΦοοΟλΥ σογεῳφώηνεπι 

ον ΧΥ ΤΟΥ ΤΌΚΟΙΚΚΙΝΟΝ: ΙΚΆΔ1Ε 
᾿Ν ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΤΟΥ ΖΑΡλ.: 1 


ΙΜΑΘΟ. 


151 ΩΧΧΥΟΑ οἴ 1. ΟΕΝ. 38. 90---30. ΤΧΧΥῚ.Α οἱ 13. ΘΕΝ. 89, 1 --- 4. 


ΤΧΧΥῚ. Α. 


(γ ΕΝΕ ΤΓΤΟἈΑΘΜΕΤΤΑ-ΓΟΙΚΑ-ΓΆΓ[ΟΓἜΣΑς... 


ΤΟΌΝΕΠΙ ΤΟΥΟΙΚκΟΥΧΎΥΤΟΥύκ.. 
ΤἈΟΟΔΧΛΗΝΑΧΎΥ ΤῺ: ΚἈΑΙΕΥΧΟΓΗ.. 
ΟἸΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΓΥΤΙΤΊΟΥΔΙΔΆΙ.. 
κλυαγενηθησυλογειακΎΥ.. 
“ΤΟΙΟΥΤΤΑΡΧΟΥΟΙΝΆΎΓΟΥ ... 
ΚἈΝ Τωλγρωλυύυτου. κλ.. 
ΠΆΝΤ ἈΟΟΧΗΝΆΥ ΤΩδΕιοχειρ.. 
ἸΙΞ«λιοΟΥ τη ΘΙ ΤΟΝ ΓΆΥΎΤΟΝ.. 
ΤἸΤΆΗΝ ΤΟΥἈΡ̓ΤΟΥΟΥΉΟΘΙΕΝΙ] 

ἱΚ νην :οηφκαλοστώειλα ᾿ 
ΤΟΥ ειοφολρλ. 

᾿ΙΚ ἸΕγε ΝΕ ΤΟΜΕ ΤΑ ΤἈΡΗΜΆΤΆ - 
ΙΚΙΑἈΙΕΙΤΕΒΆΑΧΕΝΗΓΥΝΗΤΟΥΚΎ.. 
ΤΟΥΟΟΦΘΆΑΧΜΟΥΟΛΥ ΤΉΟΘΗΙ.. 
ΚΆΙΕΙΠΕΝ: ΚΟΙΜΗΘΗΤΊΜΕΤΈΕΜ.. 
ΟὙΚΗθθλαν᾿ ΕἸΠΕΝ.. 
κΥριουλύ Του: ειοκγυ.. 
ΟἸΙΚΕΙ]ΕΜΕΘΟΥΘΕΝ.. 
ΙΞἈΠΙΤΑΝ ΓἈΟΟΧΕΟΤΊΝ.. 
χΧϑιρλαομουκλιουύχ.. 
ΤἈΥΤΗΟΥΘΕΝΕΜΙΟΥΥ.. 
ἈΠΕΜΟΥΌΟΥΔΕΝ... 
νλικαλυτουεινᾶ... 
ΡΗΜΆΤΌΠΟΝΗΡΟ... 
ΜΆΙΕΝΆΑΝΤΊΟΝΤ.... 


153 ΕΧΧΥῚΙ. Α. ΟΕΝ. 39, 5 -- 10. 


ῶι 


10 


25 


. 168 


ΠΧΧΥΙ͂. 8. 


ΙΜΑΘΟ. 
ων σηςφημερᾶνας 
᾿ ἸΤΤΗΚΟΥΟΘΝΑΥ ΤΗΚΆΘΕΥ 
ος ΤΟΥΟΥΓΓΕΝΘΟΘΑΙΆΧΥ ΤῊ[] 
ος ὙΤΗῊ ΤΙΟΗΜΕΡΆΘΙΟΗΣ. 
ον ΝΟΙΚΙΆΝΠΟΙΘΙΝΤΑ. δ 
πον ἀν ΘΕΙΟΗΝΤΩΝΕΝΤῊ 
πλραπι τ στα ἈΟΧΤΟΛΥ ΤῸΝ 
ΠΝ ὙΟλΧ. ΚΟΙΜΗΘΗΤῚ 
τὴν ται ΟΝΤΑΙΜΑΤΊΙΆΛΥ 
Ὑ ΤΉΘΘΦΥΓΕΝ ι 
ος ΕΣΩῚ 
ΤΉ ΤῊΚΑ ΤΈΧΙΠΕΝ 
ππτ παν Σ ΧΕΘΡΟΙΝΆΥΤΗΘ 


ΠΧΧΥΝΠΙ. Α. 


κἈυεφιυγενηκλιασηλθεν... 

“ΤΟΥΟΟΝ ΓἈΟΙΕΝ ΤΉοινοα.: κλἈὶ... 

“ΤΟΙΟΧΕΓΟΥΊοΟλ: αἰ ε τα: εἰοηγ... 

ΤΙ ΙΧ ΘΕΡΑΙΟΝΙΘΜΙΠΠΊΔΙΖΘΙΝΗΜ.... 
ΘΕΝΙΠΙΡΟΟΜΘΆΘΓΩΙΝΚΊΟΙΜΗΘΗ... δ 
κἈ ΘΕΟΙΪΗ ΟΦ νηΗΜιθγΊΆ ΧΗ" ἃν... 
ΟἈΙΆΓΥΤΟΙΝΟΤΙΥ ΘΙ ΑΙΤΉΝΦΩω.... 

κλιεεκοηολ: ΚΑΊ ΓΑΧΙΠΟΩΙΝΤ ΑΜ... 
πᾺρεμοιβφυγενκλιεσηλθα... 


ΙΜΑῸ6Ο. 


ΠΧΧΥΊῚῚ. Β. ΟΕΝ. 89,10--Φ|.5β. ΧΧΧΛΤῚ Α ΟΕΝ, 39, 18---Ἰῦ. 20 


ΠΧΧΥΧΠΙ. Β. 


ὑπ τ ΤἈΙΥΜΑΤΙΚΧΙΆΧΡΙΘΑΥ ΤῊ 
ον ΚΟΙΩΟΘΗΦΡΕΙΟΓΓΤΌΝ]ΟΙΚΟΙΝ] 
ον ἸΘΆΧΧΗΟΕΝΑΥ ΤῸΪΚΑ ΤΊ ΓΆΡΗ 
ο΄ Ὑ ΓΆἈΛΧΘΓΟΥ ΟΝ: 6]ΟἸΙΗΆΘΕΝΊΠΡΟΟ 
. ΟΟΘΕΡΓ[ἈΙΟΟΟΝ]ΊΘΙΟΗΓΆΓΓΕΊ]ΟΠΡΟΙΟΙ δ 
οὐν ΠΆΡΣΆΙΜΟΙ: ΙΚ(ἈΙΕΙΠΕΝΙΜΟΙΚΊΟΙΜΗ 
προ ΟΜΆΙΜΕΤ ΆΟΟΥ Θοσ[ΔΘΗ]κοὺ 
ος ΩΝ ΑΙΤΗΝΦωνηνμΜοΥ. καὶ 
ΚΑ ΓΕΛΧΓΓΠΕΝΤ ἈΙΜΆ ΤΙΆΧΥ ΤΟΥ 
. Οἰκευγενικλιθσηλθεν 10 


ΙΜΑ60Ο. 


ΠΧΧΥΝΠΙΙ.. Α. 


(γενετολθςηικοΥ ΝΟΥ ΙΟΟΧῪ ΤΟΥ] 
ΤἈΓΗΙΜΆ ΤΑ ΤΗΟΓΥΝΔΑΙΚΟΟΛΥ ΤΟΥ ΌΟΙΔΕ] 
[ἈΔΙΛΙΗ]ΙΟΘ ΝΠΡΟΟΛΥ ΓΟΝἈΑΕΓΟΥΌΟλ: ΟὙἹΤΏΟΕ] 
ΤΠΠΟΠΗΘΕΝΙΜΜΟΙΟΙΤΆΙΟ[Ο]ΟΥ: ΚΑΙΕΘΥΜΙΏΘΗ] 
ΟΙΡΙΓΗ᾿ ΚΑΙ ΑΚΟΩΝΟΚΙ[Υ)ΡΙΟΟΪΘΘΗΦΙΘΝΘΕῚ 
ΕᾺΧΕΝΑΥ ΓΟΝΕΘΙΟΤΟΟΙΧΥΡΙΩΜΑΆΕΙΟ[ΓΤῸΝ] 
“ΓΟΠΟΝΕΝΟΩΟΙΔ ΕΟΜΟΩΣΥΓΤΊΝΙ ΓΟΥΆ[ΆΟΙΔΕῚ 
ΟΛΟΙΚᾺ ΓΕΟΧΟΙΝΝΤἈΔ]ΕΙΚ(ΕΙ".... «νον νιν ννννωιςν 


φι 


ι.54 ΠΥΧΧΥΗΙ, Β. ΟΝ. 39, .16-- 18. ΠΧΧΥΤΙΣ, Α. ΘῈΝ. 39. 19. 30. 


ΠΧΧΥ͂ΠΙΙ. Β. 

ΠΚ νη νικομΘ τ Ἀυ]οηφικλικλ ΤἜΧΙΕΊΘΝ 
[ἈὙΤΤ]Οογελεοομκαμαλωκενλυστωω 
[ΧἈΡΙΝΙΒΝΆΝΤΊΟΝ ΤΟΥ ἈΡΧΙΔΘΟΜΟΙΦῪ] 
[ἈΆΚΟΙ]Ο: ΚΘ ΚΘ ΝΟΆΡΧΙ ΘΟΜΟΦΥ 
[ἈΑΣΤΊΟΔΘΟΜΩΓΓΤΊΗΡΙΟΝ ΙΆΧΕΙΡΟΟ 
ΠΘΟΙΗΦΡ: ΚΑΙΠΙΆΝ᾽ ΤΆ ΤΟΥ ΌΕΓΚΕΚΙΆΙΟ] 
[ΜΕ]ΝΟΥΟΟ]ΟΟΙΕΝ ΓΔ ΘΟΜΟΩΣΤΉΡΙΩ 
ΠΚΔΩΠΆΝ Τ ἈΟ]ΟΧΠΟΙΟΥΌΙΝΕιΚΕιΙ: ΟΥΚ 
[ἩΗΝ]ΟΆΡΧΙΠΔΘομοφϑυλλσ του θοῷ 
[ΤΗΡΗΟΥΓΙΝ] κων ΙἈΥΓΟΝΟΥ͂ΘΕΝ: 
ΠΤΆΝΙΤἈΓΆΡΙΗΝΑ ΆΧΘΙΡΟΟΙΘΘΗΦ᾽ ΙΑ ΤῸΝ 
ΠΚΡΥΜΊ]ΕΤ ἈΥΤΓΟΥΘΙΝΆΙ: ΚἈΑΙΟΟΆΧΥ ΤῸΟ 
[ΕἸΤΟΙΒ]ΚΟΕΥ ΘΔ ΟΙΕΝ ΓἈΙΟΧΕΡΟΙΝΆΥ ΤΟΥ. 
ΓΕΝ]ΊΕ ΓΟΔΛΕΜΕΘΤΑ ΤἈΡΗΜΑΤΆΤΧΥ ΓΆ᾽ 
[ΗΜΆἈΡ]᾿ ΓΕΝΟἈΧΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΟΤ ΟΥ̓ΆΔΛΟΙ 
[ἈΕΩ]ἸΟΔΙΓΥΤΥΓΤΟΥ- ΚἈΙΟἈΧΡΧΙΟΙ ΤΌΙΤΟΙ 
[ΤΎΡΟΥ ΓΩΙΝΙΓΩΚΆἈΟΙΆΘΙΆΙ 
[ΓΥΤΠΤΟΥ: ΚἈΙρΓγισοθιηκδραρλ Γοιολγ 
[ΕἸ ΝΕ]Υ ΝΟΥ ΧΟΙΟλΎῪ ΓΟ[ΥΊ]ΕΙΗΙ ΟΆΡΧΙΟΙ 
[ΝΟΧΟ]ΟΣΙΚΆΙΕΙΤΙ ΤΩ ΡΧΙΠΟΙ ΤΟΙΤΟΙΩ᾽ 
[ΚΑΙΘΘΙΕ ΤΟΑΥ ΤΟΥΟΕΝΦΥλΆΚηΗΠΆΡΑ. 
ΓΤ Θ]ΟΜοωΥλἈκιθισ ΤΟ ΘΟΜΩ ΤΉ. 
[ΡΙΟΝ]ΊΕΙΟΤΟΝ᾽ ΓΟΠΟΝΟΠΟΥ ΘΗ 
[ἈΤΤΗ]Κ ΤΌΘΙΚΕΙ᾿ ΚΑΙΟΥΝΕΟΤΗΉ.... 

ΤΎΡΝ βεομω ΓΗ ΓΙ Ο]ΟΗΦΙΑΊ]Υ ΤΟΙΥ ΟἹ 
[ἩΟΧΝΙΑ]ΕΒΗΜΕΡΑΟΕΝΤΗΙΓ[ΦΥΊΧΑΙΚΗ: 


ΠΧΧΡΊΗΙ. Β. ΟΝ, 839, 21 -- 40, 4. 20" 


10 


20 


ὴἈΧΧΧ. Α. 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


ΠΙ͂ΧΧ. 8. 

ΠΚ κιθι ον ΜΦΟ ΓΕΡΟΙΕΝΥΎΤΙΝΙΟΝ 
[ΒΕ κἈ ΤΕ ροοενυπνιονενμιλυλλὰ 
[ΚΗ ἸΟΡΆΟΙΟΤΟΥΕΝΥΤΙΝΙΟΥ ΤΟΥ 
[ἈΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥ ἈΡΧΙΟΙ ΤΌΠΟΙ 
[ΟΥ̓ Ο]ἸΙΗΟΆΝ᾽ ΤΩΒΆἈΟΙΧΕΙΔΙΓΥΤΥΤΟΥ 
[ΟΙΟ]ΊΝ ΤΕΟΟΝ ΤΩ ΔΛ ΘΟ ΤΉΡΙΟ᾽ 


ΙΜΑΘΟ. 


ΧΧΧΙ. Δ. 
(βηλ θεν υτῆνν πεῖν ἐρηεῖν τι ὺν βρ ἃ 
ΠΡΟ: Ι(Ἀ[ΕΙ ]ΘΙΝΥ ΤΟ͵ΥΌ.. 
ΡΆΓΜΕΝΟΙ: ΚΑΙΗΡΟ ΤΓἈΤ ΟΥ̓ΟΟΥΝΟΥ͂.. 


φαρλωοιηοἈΝΙΜ]ΕΤ ἈὙΓΓΟΥΕΝΤΉΦΥ... 
ΤΙΆΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΧΥ Γουλαγων. Το... 
ΓΧΠροοωπλυμωνοκγθρώπάοημε.. 


(διλεειπονλυττω: ενΥτινιονθιλομ.. 
ΚΑΙΟΟΥΓΚΡΙΝΩΟΝΟΥΚΕΟΤΙΝΆΎΥ ΓΟ᾿ 
πεν δλυτοιοϊωσηφ᾽ οὐχιλιλτο.. 
ΗΔΟΧΟἈΧησιολυ Τωνϑο τιν ιΗΓγΗο.. 
ΟΥ̓́ΝΜΟΙ: 


ΙΜΑ6Ο. 


186 ΧΧΧ. Α. ΘΕΝ. 40.5. ΧΧΧΙ. Α. ΘΕΝ. 40, 6 -- 8. 


ὧι 


10 


151 


ΠΧΧΧΙ. Β. 


τὴ τεὴν [ἈΤΥΤΟΥΓΤ οἸΗφικλ θεν: 
[ἘΝ ΤΩΟΥΊΠΝΩΜΟΥΗΝΆΜΙΠΕΆΟΟΘΕΝΆΝ 
[ΤἸΟΝ]ΊΜΟΥ ΘΝ ΘΤΉΗΛΜΠΟΘΆΟΩΤΡΕΙΟΠΥ 
[ΘΝΠ]ΕΝΆΙΟ᾽ ΚΑΙΛΥ ΤΗΙΘΘΑΛ]ΆΟΥΟΧΆΝΕΝΗ 
[Ν]ΟΧΥΪΆΧΕΑΑΧΟ ΤΟΥΌῸ: ΠΕΠἜῸΕΙΡΟΙΟΙΒΟ 
ΓΤΡΙΥΕΟΤΉΗΟΘΟΤ ἈΦῬΥΎλΗσ. ΚΑΥΓΟΠΟΤῊ 
βηονφαραωδντηχοιριμου κλιαλλὰ 
[ΚΟ]ΙΝ ΤῊΝΟΤ ἈΦυΥληνικλιθσεθλψα 
[ἈΥΤΓΡΗΝΕΙΟΤΟΠΟΤΉΡΙΟΝ᾽ κλιθλωῦιζα 
ΓΓΟΙΠΟΤΉΡΙΟΝΘισ ΓἈοχθρασφάρλω: 
Πς ηεητενλ σωϊωοηφ: “ΤΟΥ ΤΟΗΟΥῪΓ 
[ΚΡηΟΙΟλῪ ΤΟΥ: ΟἹ ΤΡΕΙΟΙΤΥΘΜΘΝΘΟ. 
[ΓΡΕΠΟΗΜΕεΕρλιςδιοιΝ: ΘΤῚ ΤΡΘΙΟΗΜΕρΆῚ 
ΠΚΑΟΜΙΝΗΟΘΗΟΘΤ ἈΙΦΑΆΡΑΩ ΤΗΟΆΡΧΗΟ 
[ΟΟΥἹΚΑΙΆΠΟΚΆΑ ΓἈΟ ΤῊἨΟΘΕΙΟΘΕΠΙ ΤῊΝ 
[ἈΡΧΙΟΠΝΟΧΟΙΆΝΟΟΥ: ΚΑΙΔΟΩΟΘΙΟΤΌΙΤΟ 
[ΤἩΡΙΟΪΝΕΙΟ ΤΗΝνχϑιραφάρλω" κα ΓἈΤΗΝ 
[ἈΡΧΗΙΝΟΟΥΤΉΝΤΠΡΟΤΕΡΑΝΩΟΘΗΟΘΆᾺ 
[ΟἸΝΜ]ΌΧΟΩΝ᾽ ἈΧΧΑΜΝΗΟΘΗΤΊΜΟΥ ΔΙΆ 
[ὈΘἸΑῪ ΓΟΥΟΤ ἈΝΕΥΟΘΟΙΓΕΝΗΤΆΙ. ΚΆΙ 
ΠΠΟ]ΙΗΘΘΙΟΕΝΕΜΟΙΘΆΘΟΟ᾽ ΚΆΑΙΜΝΗ 
[ὈΟΘ]Η ΗΠ ταριθμουπτροσφ|άρλω: ικλια 
[ΣΑΣ ]ΕΙΟΜΘΕΚ ΓΤΟΥ̓ΟΧΥΡΩΟΜΑΆ ΤΟΟΤΟΥ, 
[ΤΟΌΪΤΥ΄ ΟΤΙΚΑΟΠΠΗΘΚΑΛΙΤΗΝΕΙΚΓΗΟΘΕΡΆΙ 
[ΩἹΝ᾿ ΚΑΙ Δ ΘΟ ΤΟΠΗ]ΟΆ ΟΥ̓ εν: Ἀλλλ. 
[ἘΝΕ]ΕΆἈΟΝΜΕΒΘΙΟΓΓΟΝΊ]ΆΧἈΚΙΚΟΝΤΌΝ᾽ 


υΧΧΧΙ. Β. ΘΕΝ. 40, 9 -- 15. 


10 


. ΟΧΧΧΗ͂. Α. 

Ιλ παι ΓΕΟ ΤΉ ΕΝ ΤΟΝΆΡΧΙΟΙΝΙΟΧΟῚ 
ΟΝΕΙΠ ΤΗΝΑΆΡΧΗΙΝΑΎΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΆΚΟΚΕΝ]) 
ΤΟΙΠΤΟΤΉΡΙΟΝΕΙΟΓ ΓΗΝΧΘΙΡΑΦΑΡΑΩῚΊ 
ΤῸΝ ΕἈΡΧΙΟΙ ΤΟΙΠΟΠΟΝΊΘΙΚΡΕΜΆΟΙΕΝ]) 
κἈϑλουΝβικθινανιαὺ Γογοϊωοηφ᾿ 


ΙΜΑ6Ο. 


οι 


ΧΧΧΊΠΙ. Β. 
ΗΝ τε 
πα Δ απο τ αερηδοξλτολ τ δεν ἶ δ, πϑ φε τε νδι ττῃ ΕΤΟΛΥ ΓΟΥ᾽ 
τα τες πόνς οϑοας ὙΟΕΤΉΗΜΕΡΟΩΝ 
ΦΑρΡι ΘΝ [ΒΝΥΤΉΝΙΟΝ ΦΘΤΌΘΟΤΆ 
[ΝἈΠΕΠΙ ΤΟΥΪΠΟΤΊΧΑΜΟΥ: καλή λογώο : 
ΠΠΕΡ]ΕΙ ΓΟΥΠΤΟΙΪΤ ἈΜΟΥ ἈΝΘΕΆΙΝΟΝΘ 
ΠΙΤΊΆΒΟΘΟ: ΚΑΙΧΑΙΓΤΗΟΥ ΘΑ θΆ ΘΚ ΓΆῚ 
ΓΓΆΠΟΟΆΡΞΙΝ: ΚἈΙΘΕΟΟΙΚΟΝ ΤΟΘΝ ΤΟΆΧΘΙ. 
[ἈΧΆΆΠΔ ΕΓ ἈΚΟΘΟΆΧΝΘΕΆΙΝΟΝΜΕ 
[ΤᾺ ΤΊΆΥ ΓἈΟΕΚ ΤΟΥΤΙΟΤ ἈΜΟΥΆΙΟΧΡΆΙ ιο 
[ΤΩ ΘΙΔΘιΙ: ΚΑΙΆΕΠ ΤΑΙ ἈΙΟΟΆΡΞΙΝ: ΚΆΙ 
[ἘΕΝΕ]ἸΜΟΝ᾿ ΤΟΙΤΑΡΆ ΓἈΟΘΚΞΟΛΧΟΙΤΆΡΑ ΤΌΧΘΙ 
[ἈΟΟΪΓΟΥΤΙΟ ΓἈΜΟΥ: ΚἈΙΚΆ ΤΈΦΆΓΟΝ 
[ἈΙΕ]Π Τ ἈΚΟΘΟΛΧΙΘΟΧΡΆΙΓΉΟΡΆΟΘΘΙΚΑΆΙ 
[ἈΘΠΙΤ ΑΙ Τ ἈΙΟΟΆΡΣΙΝΤ ἈΟΘΙΤΓΆΚΟΧΛΟ τὸ 
[ΓΧοΙκαλλοτωώθιλει: καιεκλεις το 


ΙΜΑΘ6Ο. 


1568 ΟΥΧΧΧΠ. ἃ. ΟΕΝ. 40, 31 --- 92. Β. ΟΕΝ. 40, 33 --- 41, 4. 


ΠΧΧΧΉΗΙΪ. Α. 


ΙΜΑΘΟ. 

ΕἸγερθηλεφαρλω: ΚΑΟΗΝ[ΥΊΠΝΙΆΟΙΘΗΤῸ] 

ἈΘΥΤΈΡΟΝ᾽ ΚΑΙ ΟΥΘΠΙΓἈ]ΟΤ ἈΧΥΪΘΟΆΝΕΙ 

ΕΛΙΝΟΝΕΝΙΤΥΘΜΕΝΙΕΝΙΕΚΑΘΚἊΤΌΙΚΆᾺΙ 

ΚΆΛΧΟΙ ἈΧΧΟΙΔΕΕΙΓΓἈΟΤ᾽ ἈΧΥΈΕΟΛΙΕΙΤΤΌΙΝΚΑΙ] 

ἈΝΕΜΟΦΡΘΟΡΟΙΆΝΕΦΥΟΝΤΟΙΜΕΤἋ] 

“ΓΟΥ ΤΟΥ: ΚΑΙΚᾺ ΤΕΙΠΙΟΝΟΙΕΙΤΤΓΆΓ[Ο ΓᾺ] 

ΧΥἙΟΟΙΆΘΠΤΤΊΟΙΚΑΙΆ ΝΒΜΟΦΡΙΘΟΡΟΥΓΟῪῸ] 

ΕἸΤΤ ΓΟ ἈΧΥΔΟΙΤΟΥΟΘΕΚἈΆΕΚ.ΓΟΥΎΟ] 

ΚΑΙ ΤΟΥΟΓΠΙΆΧΗΡΕΙΟΊ ἑ 


ΉΉΉᾺῊΡΠΠ ΠΝΙΟΝ᾽ 
ΠΟ ΚΑΘ Τ ἈΡΆΑΧΘΗΗΥΎ 
[ΧΗΧῪ ΤΊ]ΟΥ᾽ [ΚΑΙΆ]ΊΠΟΟ ΓΕΙΆ ἈΟΘΚΆΧΘ 
[ὈΕΝ]ΠΆΝ ΤἈΟ ΤΟΥ ΟΘΞΗΓΗΤ ἈΟΔΙΓῪ 
[ΠΤΊΟΥ: ΚΑΙΠΆΝΤ ἈΟΤΟΥΘΟΟΦΟΥῸ 
[ἈΥΤΤΊΗΟ: ΚΑΙ ΘΗΓΗΟΧ ΤΟΧΥΤΌΟΙΟΦᾺ 
ΙΡΆΩΪΓΟΕΝΥΤΙΝΙΟΝΧΎΥ ΤΟΥ. ΚἈΙοΥ 
[Κηνολ πα γγθαλωνλυ Γοτωφαρλω: 


ΙΜΑ6ΘΟ. 


1569 ΧΧΧΙΙ. Α. ΘΕΝ. 41. 4---1. ΥΧΧΧΙΠ. Β. ΟΕΝ. 41, 1. 8. 


ΠΧΧΧΙΠΙ. Δ. 


] ἰκιελ [ΧΗ] ΝΟ ῬΧΙΟΙΝΟΧΟΟΟΠΡΟΟῚ 
φαρλωλθγων" ΤΉΝΆΜ,. υννννννννν 
ἈΝΆΑΜΙΜΝΗΟΙΚΩΟΘΗ. ...«νννννννννννος 
ΦΡΓΙΟΘΗ ΤΟΙΟΙΤΑΙΟΙΝΑΥΤΊΟΥ ΚΙΆΙΕ] 
ΘΕΤΟΗΜΆΑΟΘΕΝΦΥΛΆΙΚΗΘΝΤΏΟΙΙΚΩ)] δ΄ 
“ΓΟΥ ἈΡΧΙΜΑΓΘΙΡΟΥΘΜΘΤΕΙΚΊΆΙ ΤΟΙΝΆΡΙ] 

ΧΙΟΙ ΤΌΠΟΙΟΝ: ΚἈΙΕΙΔΟΜΕΝΕΙΙΚΆΟΓΤῸΟ] 
ΕΝΥΠΙΝΙΟΝΕΝΜΝΥΚΤΊΜιΑ" Ἐἐγω ΤΊΕ Αι) 

ἈΥΤΌς᾿ ΕΑ] ΤΟΟΚΑ ΤΑ ΓΟΕΝΥΤΙΜΝΙΟΝ] 
ΧἈΥΤΟΥΕΙΔΟΙΜΊΕΝ: ΗΝΆΘ..ὐννννννννννννν ιο 
ΜΕΆΝΙΟΙΚΟΟΙΠΆΙΟΙΘΕΡΆΙΟΟ] ΓΟΥΤΆΡΧΙΜΑ] 

ΓΕΙΡΟΥ. ΚἈΙΔΟΙΗΓΓΗ]ΟΧ ΜΕΙΘ]ΆΧΎΓΩΙ: Κλ 
ΟΥ̓ΝΕΚΡΙΝΕΝΗΜΙΝ[ΘΓΕΝΊ]ΙΗΘΗ[ΔΕΚᾺ] 
ΘωσοΟΥΝΟΚΡΙΝΘΝΗΜΙΝΟΥ ΓΌΏΟΚΑΙ] 

ΟὙΥ̓ΝΕΒΗ᾽ ΕΜΕ ΤΟΆΧΠΟΙΚΑ ΓἈΟΤΙΆΘΗΝΑΆΙ, ιδ 
ΘΠ ΤΗΝΆΡΧΗΝΜΟΥ. ΕΚΘΙΝΟΝΓΆΕΚΡΕΙ 

ΜΆΘΘΗΝΔΑΙ: 


ΙΜΑ6σ0ο. 


.ΧΧΧΠΠ. Β. 
«ΑΡΑΩΘΚΑ[ΑΘΙΟΘΕΝΤΤΌΙΝ] 
. ΗἩΓΆΓΟΝΧΥ ΓΟΝΕΚΤΟΥ 
. ΚΑΙΕΞΥΡΗΟΆΝΧΥ ΤῸΝ 
ος ΤῊΗΝΟΤΟΛΧΗΝΛΑΧῪΥ ΤΟΥ ΚΆΙ 
οι οΟΆρλω: δ 


1600 ΠΧΧΧΙΠΠ,. Α. ΘΕΝ. 41,9. --τ 18. ΧΧΧΙΠ. Β. ΟΕΝ, 41. 14. 


101 


[ἈΚ]ΙΟΥΎΟΆ ...«ὐν νος ΜΝ 
λαυτοκριθειολ. να θῆΣες λ ν τιτα ἄτι 

ἈΝΘΥ ΓΟΥΘΥΎΥῸΟΥ .......«νννννννι 

οὠΤἩρβιονφάρλω: 

(Πκλλησθν εΦΊᾺΡ πα, ἡ λοααἰλερις 
ΕΝΤΟΥΤΙΝΩΜΟΥΪΩΟΜΗΝΕΟΤ ἈΝΊΆΙΕΤΤΙ 
ΤΌΧΕΙΛΟΘΟΤΟΥ ΤΟΥ. 1ι.....0υὁονουνςν ὀούνς 
“ΤΟΥΤΙΟΤ ἈΜΟΥΆΝΘΕΆΙ...Ἅ«νννννννννιν 
ἈΤθι Δ θικλιασιζλ.. .νννννννννννννν 
ΚἈΑΙΕΝΕΜΟΝΤΌΘΝΤΩΣ ......«νννννν νιον 
ΚΕΟΘΟΘΤΕΡΑΙΆΝΘΕΆΧΙΝΟΝ .....νννννννγννν 
ΕΚ ΓΟΥΠ͵ΟΤ᾽ ἈΜΟΥΤΙΟΝΗΡᾺ . .....«ννννννν 
ΤὨῺΕΙΔΘΙΟΦΙΟ]ΡΆ- ΙΚΑΙΆΘΙΓΤ Ἀν. οὐ ννννννςν 
ΟΙΆΟΟΥΚΕΙΔΟΝΤΟΙΧΎΥ ΓΆΟΘΕΝ .... ἐν νιν 
ΓΥΤΤΤΛΙΟΧρΡοΤΈρλσ': ΚΑΙΚΆ Τ᾽. .«νννννς 
ἈΙΘΙΓΤ ἈΚΞΟΕΘΟΛΙΆΘΙΓΓΆΙΚΆΙΔΙΟ... ννννννννι 
ΕΠ ΤἈΞΒΞΟΧΟΤ ἈΟΠΡΩΤΆΟΤΆ ....«νννννννοςν 
ΤἈΟΘΕΘΚΆΕΙΚΓΆΟ: ΚΆἈΙΕΙΟΗΆΘΟΝ ....«τννννς 
ὉΔΧΟΛΧΟΛΎΥΤΩΝ: καιοΥυ Δ Ήλομεικγε ... 


ΙΔΟΝΙΤΆΓ[ΧΠΝΕΝ ΤῸΥΤιΝΩ.... κλυώοσ... 


ΠΧΧΧν. Α. ΟΕΝ. 41, 18 --- 22. 


21 


10 


15 


20 


ἈΠ ἡΎΧΧΥ. Β. 


ΘΝ νος 
ἐν ἈΘΕΠΤΤΑΊ.. 
ον ἈΥΓΟΩΙΝῚ 
ΝΗ Έ , ἈΟΓΆΑΧΥΈΟΟΙΆΘ 
ΠΡ “ΤΟΥΌΘΕΙ ΤᾺ 
τΣ θεν νον ττδν πό τορι τον Σ ΚΑΟΠΧΗΡΗΟ᾽ 
ΕΠΤΑ]ΟΥΙΝ, ΤΟΙΟΒΘΞΗΙ]ΓΗ ΤΆΙΟΙΚΚΆΙ 


ΙΕΤῚ ΤΙ ΑΚΟΘΟΛΔΙΗΙΚΑΙΆΔΙΕΙ ΓΆἈΕΤ ἩΘΕΟΤῚΝ 

πα μεν τν ταῖν ἈΧΥΕΟΟΙΚΆΛΧΟΙΕΠ ΧΕ 

ἐπα πεν τὸ τ τας ποτ: οενυτινιονδΆρλωεν 

δ τεσ ἡ πεῖπς ΙΚ[ἈΠ]ΔΙΕΙΤ ΓἈΕ[Ο]ΕΟΔΙΆΕΙΤΓΆΙ 
ΠΥ" Ι'ΙΝΜΝΟΥΌΔΙΟΙΠΙΟΟΛΧΎΥΤΏΝΕ 

πα τ τος τ τι ΗΕΟΓΙΝ: ΚΚΑΑΙΟΙΘΓΠ ΤΆΟ ΓΆΧΥΕΟ 
πα τς τ ΤΑΣ τι ΠΤΟΙΝΚΑΙΆΝΜΘΝΙΟΦΘΟΡΟΙΕΙΤΤΆ. 
σεν πα τ λ σι ες "4 ΘΟΟΝ ΓΤ ἈΙΕΙΓΓΑΕΤΉΛΣΙΜΟΥ 
πα ατ αὶ ταπαν τα μλοθιηκαφᾶάρλω: ΟΟλ. 

τἀν εξ πε ϑέψῷ: ΟΙθια θισεΝν Τωφαρλῳ: 

ΠΑ ΟΪΥΕΙΤἈΕ ΓΗΕΡΧΟΝ ΓἈΙΘΥΘΗΝΙΆ 
ΠΠΟΧΛΙΆΛΗΕΝΙΤΆΟΘΗΓΗΔΙΓΥΤΓΓΟΣ ΗΞΕΙ 

[ἈΕΕΙΠ ἈΕΤΉΗΧΣΛΙΜΟΥΜΙἊΕΤ ΓΑΥΤ Α΄ ΚΑΙ 

[ΕΓ Π]ΧΗΘΟΝ ΤἈΓΤΗΘΠΆΡΗΟΜΟΜΝΗΘ 


102 ΟΧΧΧΥ. 1.. ΘΕΝ. 41, 32 --- 20. 


Ωι 


10 


ΠΧΧΧΥ͂Ι. Α. 
νον ΓΗΔΟΓΥΤΤΥΤῸ ΚἈΑΙΆΝΆΛΩΙΟΕΘΙΟ] 
ἈὉΜΟΟΘΟΤΗΝΓΗΝ.: ΚΚΑΙΟΥ ΚΕΙΤΙΓΝΩΙΟΘΗ] 
ΠΕΤ ἈΙΗΕΥΘΗΝΙΆΕΘΙΤ ΓΗΟΓΗΟΛΠΠΟΤΊΟΥ] 
ὉΜΟΥ͂ ΓΟΥΘΟΟΜΘΝΝΟΥΜΕΊΤΎ Ἀ:ΓΧΎΥΓΆᾺ᾿ ΟΧῪ] 
ΡΟΟΓΆΡΕΟ ΤἈΙΟΦΟΆΡβα. ΠΕΡΙΔΕ ΤΟΥ ΘΥ ΤῈ] 
βΡωολυΤοανυτνιονφ)αρλώλυςσ' ΟΤΊΆΓ[ΧΗ]) 
ΘΕΟΘΟΤἈΙΓΟΡΗΜΑΆ ΓΟΠΆΡΑ ΓΟΥΘΥ ΚΙΆΙΓΓᾺ] 
ΧΥΝΕΙΟΘΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΟΣΙΆΥ ΤῸ᾿ 
ὙΝΟΥΝΟΚΘΥ ΔΙΆ ΝΘΡΩΙΤΟΝΦΡΟΝΙΜΟΝ]) 
ΚΑΙΟΥΝΕΤῸΝ: ΚΑΙΚΑ ΓἈΟΤΉΟΘΟΝΛΧΥ ΓΙΟΝ] 
ΕΙΤΙΓΗΟΧΙΓΥΤΙ ΤΟΥ ΚἈΑΙΠΟΙΗΘΆ ΤΟΩΪΓΦΆΑ] 
Ρλω: κἈΑικΑ ΓἈΟΤΗΟΆ ΤΩ ΓΟΙΤΆΡΧΆΟΘΙ[ΘΠΙΗ) 
ΤΉΟΓΗΟ: ΚΑΙΆΠΟΠΕΜΙ ΓΌΟΝ ΓΩΪΟΆΝ] 
ΠΆΝΤΑ ΓἈΓΕΝΗΜΑ ΤΑ ΓΗΟΓΗΟΆΔΙΓΥΠ ΓΟῪ] 
ΤΟΝΕΙΤ ΓἈΕ ΤΩΝ ΤΗΟΘΥΘΗΝΙΆσ: [ικᾺ}} 
ΟΥ̓ΝΆΓΑΓΕΤΟΘΟΛΝΙΤΆΑΝ ΤΆ ΓἈΒΡΙΟΜΑΚΑᾺ] 
ΤΩΝΘΙΓΓΆΘΤΩΟΝ ΤΟΩΜΝΚΑΧΛΩΝΊΩΙΝΕΡΊ) 
ΧΟΜΕΝΩΟΝΤΟΥ ΓΩΜΝ: ΚἈΙΟΥΝΆΧΘΗ[ΓΤῺΩΣ)) 
οοὐ ΤΟΟΥΤΙοΟχθραφᾶαρλω: ΚΡωΩΜΑΤΊΙΆΕΝ]) 
ΤἈΙΟΠΟΧΘΟΙΝΟΥΝΆΧΘΗ ΤΩ" ΚἈΙΕΟ[ΓΓ ΔΙ] 
ΤἈΒΡΩΟΜΑ ΓἈΠΕΦΥΛΧΆΓΜΕΝΑ ΤΗΓΉ[ΘΙΟ] " 
ΤἈΕΠΤ ἈΕΤΗ ΤΟΥΪΧΗΜΟῪΥ. ἈΘΟΟΝ ΓΆΙΕΙΝΓΗ] 
ἈΙΓΥΤΙ ΤΟΥ" ΚἈΙΟΓΥΚΊΒΚΎΡΙΕΗΟΘΤ ἈΠΗΓῊ] 
εν ΤΣ Μ ΗβΘΟΕΘΝ]Δ ΕΡΗΜΑΆ ΓΆ[ΕΝΆΝ]) 
ΤΙΟΝΦΑΡΑΟΩΙΚΑΙΕΝΑΪΝ ΤΟΝ ΤΩΝ] 
ΠΆΙΔΟΟΝΧΥῸΌΥς-: 


ΟΧΧΧΥῚ. Α. ΟΕΝ. 41, 80--- 1. 51" 


10 


1 


ΤΧΧΧΥῚ. 8. 


ΙΜΑΘΟ. 
ΠΚ λιειπεν βαρλωπιλΊοιν ΓΟιο Γι ο ΝΥ ΤΟΥ 
[ΜΗΕ]ΥΡΗΘΟΟΜΕΝΆΝΘΡΩΠΟΝΤΌΟΙΟΥ ΤῸΝ 
. [ΟΟΕ]ΧΕΘΙΠΝἈΘΕΘΟΥΕΝΑΧΎΥΤΪΤῸΟ)᾽ 
ἰ(Ξιπονλεφαραωτωϊωςηφ-" ΕΠΘΙΔΗ 
[ΕΔ ΕΘ] ΣΕΝΟΘΟΟΟΙΠΤΑΝΤ ΑΥΤΆ: ΟΥ̓ΚΕ 
[ΟΤΜΆΑΝΘΡΩΠΟΟΦΡΟΝΙΜΩ ΤΈΡΟΟ 
ς [ΚἈΠΟΥΝΘΤΩΤΕΡΟΟσΟΟΥ" 
ὙΕ]ΟΗΕΙΠΙ ΓΟΥΟΝΙΚΟΥΜΟΥ ΚΆΙΕΙ ΙΓ ΤῸ 
[Ο ΤΟΙΜΆ ΤΙΟΟΥΥΤΙΆΚΟΥΟΕ ἈΙΠΆοολΆ. 
[ὈΟἸΜΟΥ ΠΆΗΝ[ΓΟΝΘΡΟΙΝΟΝΎΤΙΕΡΕΣ 
[ΟΟ]Υ ΕΓ δ πεν αφδαραυτωϊώση 


ΤΧΧΧΥΊΠΙ. Α. 
[ΕΝ Ν]ΤΙΟΝῬΑΡΑ ΚἈΟΙἈ ΘΟΩΟΙ]ΆΙΓῪΓΓΟΥ 
Εσηλ θεν ΘἰωοηΦ] ΠΟΠΡΟΟΩΠΙΟΥ] 
ΦἈΡΑΚΑΙΔΙΗἈΧΘΙΒΝΊΠΑΆΟΘΧΝΑΙΓΎΥΤΙΤΊΙΟΝΊ 
ΙΜΑαΘΟ. 


ΙΕ ΠΟΙΗΘΕΝΗΓΗΕΝΤΟΙΟΕΙΓΓΆΘΓΓΕΙ 
ΟἸΝΤΗΟΘΥΘΗΝΙΆΟΔΡΆΧΜΑΓΑ, 

| ἈΙΟΥΝΗΓΆΓΕΝΠΆΝΤΑ ἈΚΡΩΜΑΤΙΑᾺ] 
ΤΟΝΘΙ ΓἈΘ ΤΩΝΕΝΟΙΟΗΝΘΎΘΗ 
ΜΙΆΕΝΓΗΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ ΚΆΙΕΘΗΚΕΝ 
ΤἈΚΡΩΟΜΑΆΤ ἈΘΝΤ ἈΙΟΠΟΆ(ΓΘΟΗΝ 


ΠΧΧΧΥΙ͂Ι Β. 

᾿ ἈΙοΥ ΝΗ ΓΙ] ΗΟ ΤΌΝ οὶ 
[ΤΗΪΝΆΜΜΟΝ ΤΗσΘΑ ἈΆΟΟΗσ: ΠΟΛΧΥΝ 
ΙὡφιολραεωσουκαυνΝα ΓΟΆΡΙΘΜΗ 
[ὉΔ: ΟΥ̓ΓΑΡΗΝΆΡΙ[ΘΙΜΟσ᾽ 


ΙΜΑΟσΟ. 


164 ΟΧΧΧΥΙῚ. Β. ΟΕΝ. 41, 38-- 41. ΤΥΧΧΧΥΠΙ.. Α. ΘΕΝ. 41, 46--- 48, Β. ΟΝ. 41. 49. 


10 


ΠΧΧΧΥΠΙ. Α. 


ἀπ τετε τι ΠΟΝΙΤΆΓΟΗΟΊ] 

“ΤῊΟΘΓΗΟ:ΚΟΟΘΗΦΙΤΆΝΙΓΆΟΙ ΠΧΧΧΥΤΙ. Β. 

“ΓΟΥΌΟΙ :ΕΠΩΛΧΘΙΠΆΟΙΝ] [ἈΙΓΙΥΤΤΤῸ ΟΥ̓ 

“ΤΌΙΟΔΙΓ Ὁ ΙΧΩΙΡΆΙ ΜΆΤΤΙΡΆΘ. :ΟΧΟΤῚΕ 

ΗΆΘΟΝ :ἈΖΘΙΝΙΠΡΟΟ]) δ [ΟΤΝΟΙ ΤῸ :ἈΒΗΤΕΕ 

ΙΗ :ΟἈΙΜΟΟΙΕΝ] ΠΚΘΠΚΆΗΤΡΙ :ΕΡΟΜΑΆΤᾺ 

πλοΗ... ΠΝ ]Ζηοὼ ΜΕΝ: ᾿ 
ΙΜΑ6Ο. ΙΜΑ6Ο. 


Πα τεκηολνα βοικλθαφοϊωοηφοιλθ 
ΠΚἸΑΙΠΡΙΆΟΘΆΙΟΙ ΓΟΝΕΣΑΙΓΥΤΙΓΓΟΥ ΤΊΟΙΝ] 
[ἈΘΕΒΙΒΝΙΆΜΘΙΝΤΟΝΆ ΘΑ ῬΟΝΙΠῸΩΟΘΊΗΦΦ 
[ΟΥ̓Κ ΤΕ Ο ΤΕΙΆΕΝΙἈΚΟΩΟΚΝΜΕΤΊΙΆ ΤΟΩΙΝΆΛΟΑ 
[φωνλγ ΓΊΟΥ ΕἸΠΕΝΓΆΡΜΗΤΙΟΓ ΓΕΟΙΥΜΕΗ 10 


ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. Α. 


ΙΜΑΟΘΟΟ. 
[ΠΠΠΚΘον ξοιυἹΟ ΗΚΧΕΙΟΝΙΓΥΤΙ ΤΟΝΆΓΙΟ] 
[ΓΙἈΖΕΙΝΜΕ ΤΑ ΤΤΟΝΕΟΡΧΟΜΟΝΟΝ: ΗΙΝΓᾺΡ] 
ἸΟΧΗΠΜΟΟΘΕΝΓΗΧΆΝΑΆΛΝ᾽ 
ὩΟΗΦΑΑΘΙΗΝΆΑΡΧΩΝ΄᾽ ΓΉΟΓΗΟ: ΟΥ̓ΤῸΌ[ΟΘΕ] 
[ΠΟΧΘΙΠΆΝ ΤΙ ΤΩΟΛΧΆΘΣ ΤΗΟΓΗΓ᾽ δ 
᾿ΌὈλθοντειολθοιλλθαφοίωῳο.... 
ἜΣ εἰν τό στε: ἈΝΑΧΎΓΤΏΩ....Ἅ«ὐν νος 


ΠΧΧΧΥΠΠΙ. Β. 
ΙΜΑ60. 
κων ϑίωςηφ τογολλεαφογιολγ. ΓΟΥ] 
[ΕἸΤΕ]ΓΝΩΟΛΧῪ ΤΟΥ: ΚΑΙΗΆΛΟ ...Ἅὐννννννννννι 
 σν ΚΑΙΕΆΆΧΗΟΘΘΝΆΥ ...«ννννννννννι 
ΡΥ Υ “ΤΟΙΟΠΟΘΕΝΗ ......ννννννννννς 
πα ἐπ λας ον ΓΗΟΧΆΜΝΆΆΔΆΝ ..ἍἍἁἍννννννννννννι δ 


165 ΟΧΧΧΝΠΙ. Α. ΘΕΝ. 41, δ6. δ1. Β. 42, 1-- 3. 8 --- 4. ΧΧΧΥΝΙΠΙ. Α. ΟΕΝ. 42, δ. 6. Β.. 42. 1. 


ΠΥΧΧΧ. Α. 
[ΕΡΩΟΪΜΑΆ ΓΆ᾿ Ἐπεγνωλ θίο[ΗΦ ΤΟΥ] 
ἈΑΙΕΑΦουολυύ ΓΟΥ: ἈΥ ΤΟΙΔ ΘΙΟΥΚΘΙΘΓΝΩΣ) 
ΙΟἸΆΝΑΥ ΤΟΝ: ΚἈΑΙΕΜΝΗΟΘΗΙΩΙΟΗΦ ΤΩΝ] 
ΕΝΥ ΠΝ ΟΝ ΝΕ ΕΝ Υ ΓΙἊΟΟῚ 
᾿ΙΚ ιει πεν Ύ Τοιο: ΚΑ ΓΧΘΙΚΟ[ΠΟΙΕΟΤΕΙ 
ΚΑ ΓἈΝΟΗΟΛΔΙΓἈΙΧΝΗ ΓΗΟΓΙΗΟΗΚΑΆΓΓΕ 
ΙΔ ΕΘΙΓΙἈΝΟΥΧΙΚΎΡΙΕ: ΟἸΠΙΆΙ Δ ΘΟΟΟΥ] 
ΗἈΘΟΜΊΙΕΝΠΡΙΆΟΘΆΙΕΡΩΜΑΆΓΓΑ. ἸΤΆΝΤΈΕΟΙ 
ΕΟΜΟΝΥΟΙΕΝΟΟΘΆΝΘΡΩΣ ΠΟΥ ΕἸΡΗΝΙ] 
ΚΟΙΕΟΜΕΝ᾿ ΟΥ̓ ΚΕΙΟΙΝΟΙΠΆ Δ ΕΟΟΟΥ ΚΑ] 
ΓΆΟΚΟΙΤΟΙ: ΕἸΠΕΝΑ ΘΑΥ ΤΌΓΟ: ΟΥΧΙ] 
ἈΛΑΑΙΟΓΑΪΧΝΗ ΓΗΟΓΗΟΗΆΧΘΑΆ ΤΊΕΙΔΕΙΝ 
Ι᾿ΔΕΘΙΠΆΝ. Δ Δ ΕΘΙΚΑΕΟΜΕΜΙ[ΟΗΙΤΆΙΔΕΟ) 
ΟΟΥ̓ΧΔΑΘἈΑΦΟΙΕΝΓΗΧΑΝΆΑΆΧΝΓΚΆΜΝΔΟΥ] 
ΟΝΕΩ ΓΕΡΟΟΜΕΤ ἈΓΓΟΥΤΙΆ ΓΙΡΟΘΗΝΊΩΟΜΙ) 
 ΘΟΉΜΕΡΟΝ: ΟἈΔΘΕΤΕΡΟΟΟΥΧΥΠΠΙΆΡΧΕΙΊ 
ΠΈΝΘ ΑΥ Τοιοϊςηφ “ΠΟΥ ΤΟΕῚ 
ΟΤΓΙΝΟΘΙΡΗΚΑΥΜΙΝΆΕΘΙΓΩΝΙΟΤΗΚΑΤ ΕΑ] 
ΟἸΚΟΤΠΟΙΕΟ ΓΕ ΕΝ ΓΟΥ ΓΩΦΙΆΝΕΙΟΘΕΊ 
ΜΆ ΓΗΜΝΥΓΙΆΝΦΑΡΑΦ ΣΟΥ ΜΗΙΘΥΘΆΘΗ ΓΕ] 
ΕΝΤΕΥΘΕΝ. ΕἈΝΜΗΟΧ ΘΑ ΦΙΟΟΥΜΩΝ) 
ΟΝεΕω Γβροσθαθηῶλαϑ': ἈΓ[ΠΟΟ ΤΕΙΆΆ ΓΕ] 
ΕΣΥΜΩΝΈ ΝΑ ΚΑΙΆΧΕΘ ΓΕ ΤΙΟΝΆ Δ ΘΆΦΟΝ]) 
ΥΜΩΩΝ᾿ ὙΜΕΙΟΔΛΕΛΤΙΆΧΘΗ[ΓΓΘΕΦΟ ΓΟῪ] 
ΦΑΝΕΡΆ ΓΕΝΕΘΟΘΑΥΓΆΡΗΜΙΆΓΓΧΑΥΝΊΩΝ: 6ἢ] 
ἈΧΗΘΕΥΕΤΈΕΗΟΥ- ΕἸΔΕΙΜ. Οὐ γεν γννννννν 
«ἈΝΦΑΡΑΦΘΗΜΗΝΙΚΑ Τ ἈΟΠΚΟΠΟΙΕΘΟ ΤΟΊ 
"ΝΑ ΕΘε ΤΟΧῪ ΓΟΥῸ κοϑ μος ἐν τηῖς τὸ ον οισος τον ἀτο κν τα 


160 ΙΙχΧΧΧΧ. Α. ΟΕΝ, 4). 8.--- τὶ 


ΧΧΧΧ, Β. 


ΙΜΑΘΟ. 

[(᾿πεν δα υ Γοιοϊοηφ ΤΗΗΜΕΡΆ ΤΗΤΡΙΤῊ 
[ΤΟΥ ΤΟΤΙΟΙΗΟΆΛΤ ΓΘΙΚΙΖΗΟΘΟΘΆΙ ΤΟΝΓΆᾺΡ 
[ΘΝΜΕΓΩΦΡΟΚΟΥΜΆΙ" ΕἸΕΙΡΗΝΙΚΟΙΕΟΤ Ὲ 
ΔΘΑ Φοουγμωνκα ΓἈΟΧΕΘΗΤΌΘΕΙΟ 
[ΕΝ ΤΗΦΥΛΆᾺΚΗΊΔΧΥ ΤΟΙΔ δκλ ΙΟΆ ΤοιλλτΑ. 
[ΙΓΆΓΕΤΕ ΤΟΝΆΓΟΡΑΟΜ]ΟΝΤῊΟΘΟΙ ΤΌΔΟΟΙ 


ΧΧΧΧΙ. Α. 
ΝΕΟΩΟΤΈΕΡΙΟΝΆΓ ἈΓΙΕΤ ΑΙΠΡΟΓΟΙἊΜΘΙΚΑΟΙΠΙΟΓ ΕΘῪ] 
ΘΗΟΟΝΤ ΑΙ ΓΓΑΡΗΜΑΤ ΑΥΜΟΩΝ: ΘΙἈ ΘΜΉΗΗΙ: ἈΠΟ)! 
ΘΆΆΝΕΙΟΘΑΣΙ 


ΙΜΑΟΘΟ. 


(ποιηολνιεουτως: ΙΚΑΙΘΙΠΕΝΕΘΙΚΆΟ[ΓΟΟ] 
ΠΡΟΟΤΌΝΑ ΘΑ ΦῬΟΝΑΧΥΎΥ ΤΟΥ: ΝΆ: ἘΝΆΓΜΑΡ] 
ΤΙΆΓΆΡΒΟΜΕΝΠΕΡΙ ΤΟΥ Δ ΕΧΦΟΥΉΗΜΙΩΝ) 
ΟΤΊΥΤΙΕΡΕΙΟΜΕΝ ΤῊΗΝΘΑΙΨΙΝ ΤΗΟΥΥ] 
ΧΗΟΛΥ ΤΟΥ: ΟΤΕΙΑ ΓΕ Δ ΕΕ ΤΟΗΜ.νΝιΚΆ 
ΟὙἸΚΕΙΟΗΚΟΥΟΑΜΕΝΑῪ ΓΟῪ [ΕΝΕΙΚΕΝ᾿ ΓΟῪ] 

᾿ΓΟΥΘΓΙΗΧΘΕΝΕΦΗΜΑ[ΟΗΘΑΙΝΙΟΧΥ ΓΗ 

ἈΧΙοκριϑϑιολ ΘΡΟΥ ΚΗ πτρεν εν ἐν Ἐπεὶ 


ΧΧΧΧΙ. Β. 


[ΜΟΥ] κα Δ ΟΥ ΤΟΑΙΜΆΛΎΥΓΓΟ]Υ ΕἸΚΖΙΗ ΤΊΘΕΙ [Ε΄ 
[ἈΥ ΤΊοΟΙ εουκηλϑιολνιοτ)ηλκουεἠήωοηφ... 


Σ᾿ παΝς ἐς ον ᾿ῬΜΗΝΘΥΟΧΝΆΜΘΟΟΝΑΥ ΤΓΟΩΝΗΝ᾽ 


ΙΜΑ6Ο. 


161 ΧΧΧΧ. Β. ΟΕΝ. 42,18. 19. ΧΧΧΧΙ. Α. ΟΕΝ. 42, 20 ---22. Β. 42. 22. 23. 


ΤΧΧΧΧΙΙ. Α. 


παῖς ταν Σινα κλιηνεξκλο.. 
τὰν Δ ἐρ τὸ δ θι το τασὸ: ΡΙΟογεντω.. 

ον ἈΥΓΤῸΝ: ΚἈΑΙΕΙΓΔΟΙΝ ΓΟΥΌΔΕ.. 
ον ΤΟΥ ἈΧΡΡΓΥΡΙΟΥΧΥ ΤΟΝ ΑΎΥΤοΟ.. 
ον ΓΗΡΑΥ ΤΩΝΚΆΙΘΦΟΒΗΘΗ.. 


ΙΜΑΟΘΟ. 


ΤΧΧΧΣΙΗΙ. Β. 


ἐπολ β ταῦ χοῦν ἐεπεῦὶ ἀριδηος ἐ τρυ ον τρτῆ, οἱ φιοἰτι τῶ ΕἸΤΕΜΕΕΓΕ 
[ΝΕ ΓΟΠΠΆΝΤ ΓΑ ΓΑΥ ΤΆ ΕἸΠΕΝΔΕ 
[ΓΟΥΚΗΝΙΤΟΩΙΠΆΑΤΡΙΑΥ ΤΟΥ ΆΈγῶν 
[ΤΟΥ̓ΟΛΥΟ]ΥΙΟΥΟΜΟΥ ἉΠΙἊΟΙΚΎΤΕΙΝΟΝ 
[ΕΞΕἈΝΜΗΛΧΓΙΆΓΩΛΧΥ ΓΟΝΠΡΟΟΘΟΘ᾽ 
-ΔΟΟΧΥ ΓΟΙΝΕΙΟ ΤΗΝΧΘΙΡΆΜΟΥΚΑ. 

ς [ΓὠΛΧΞΩΛΎΤΓΟΝΙΡΟΟΟΘ': 

ΔἈΙΕΘΙΠΕΝΊΟΥΚΑΓ[ΙἈΒΙΗΘΕ ΓΑΙΟΥΟΟ 
[ΜΟΥΜΕΘΥΊΜωΝ. [οΤἹολ θα οολγ 
[ΓΟΥΧΙΠΕΘΑΝΕΝΙΚΑΙΔΥ ΓΟΟΜΟΝΟΟ 
ἐπι β νμδ τς τὰ τ νῆα τε ρὸν εν δ τλῆ ταν ἐξ ν νς ἤου τ Σ ΗΟΕ ΓΆΙΑΧΥῪ 


τατ ξοθς ΘΘ᾽ ΚἈΝΚΑΟΓΆΞΕ.. νειν νιν 
ΠῚ ΟΜΕΤ ἈΛΥΙΤΗΟΘΙΟΆΟΑΔΙΟΥ 
Ι(.)λ ελινηθοενΝιΟΧΥ ΘΝ ΠΕ ΓΗΟΓΗΟ 
ΓΕΝΕΙΓΟΛ ΘΗΝΙΚΑΟΥΝΕΤΈΧΕΟΣΝ 
ΚΑ ΓἈΚΡΑΓΕΙΝ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΝΗΝΕΓΚΆΝ 
[ΕΣΑΙΓΤΥΤΤ ΓΟΥ: ΚἈΙΕΙΓΕΝΆΑΥ ΤΟΙΟΙΆΆΚΩΟΚ 
[ΟἹΤἈΤἸΗΡΑΥ ΓΩΝΙΤΆΧΙΝΠΟΡΘΥΘΕΝ 
[ΤΕΘΟΆΧΓΙΟΡΑΟΑ ΓΘΗΜΙΝΜΙΚΡΑΚΡΩΟΜΆΤΓΑ. 
[ΕἸ ΤΕΝ] ΘΆΥ ΤΟΥ λΆσ' ΑΜΑΡΤΎΡΙΆ 
[ἈΙΕΜΑΆᾺ]ΡΤΥΡΑ ΤΟΗΜΙΝΟΆΝΘΡΩΙΠΟΟ 
ΙἈΕΓΩΪΝ᾽ ΟΥΚΟΥΕΟΘΕΤΟΠΡΟΟΟΩΤΙΟΝ 
᾿ΓΜΟΥΘΑΝΜΗΟΆΣΙΑ ΘΑ ΦΟΟΥΜΩΝΟΝΕΘΩ 
ΕΠ ΝΜΆΠΟΟΤΈΣΧ 


108 ΠΧΧΧΧΗ. Α, ΘΕΝ, 43, 86. Β. ΘΕΝ. 42, 86 --- 48, 8. 


109 


ΧΧΧΧΗΙ. Α. 


ΟΘΕΜΟΥ ΤΟ ......ννννννννννννννοςν 
Φοούμῳνοναεβ .......νννννννννς 


ΙΪΜΑ6Ο. 


ΠΧΧΧΧΠΙ. Β. 
νὰ οτ καθ ἐσλυν δ, ἐπ πλ.. Φοσ: ΚἈΑΙΆΤΤΗΓ 
[ΓΕΙΆΑΜΕΝΙΑΥ ΤΟ ΚΑ ΓΑ ΗΝΘΠΕΡΟΣ ΤῊ 
[ΟΝ Τ ἈΥΤΉΪΝ᾽ ΜΗΘΙΔΕΙΜΕΝΕΙΕΡΕΘΙΗ 
[ΜΙΝΆΓΆΓΕΤΊΒ ΤΟΝ θαφονύμων. 

ἱ ἸΠΤΕΙΝ ΕἸΟ]Υ.ἈἈΧΟΠΡΟΟΙΗΧ ΤΟΝΙΤΆ ΓΕ 
ΓΑΧΥ ΓΟΥΆἈΙΠΟΟΤΕΙΆΟΝ ΤΟΠΆΙΔΆΡΙΟΝ 
[ΜΒ ΜΟΥ] ΚΑΟΆΝΑΟ ΤἈΝ ΤΕΟΠΟΡΕΥ 
[ὐομεϑαιν]ιαζωμενκμηλποθᾶνῳ 
[ΜΕΝΙΚἈΙΗΜΙ]ΘΙΟΙΚΑΙΟΥΚΑΙΗΧΠΟΟΙΚΘΥΗ 
[ἩΜΩΝ᾿ ΕγΓω ]ΒΕΚ ΘΧΟΜΑΆΙΛΧΎΥΤῸΝ: 
[ΕΚΧΕΙΡΟΟΜ]ΟΥΖΙΗΤΓΗΟΘΟΟΝΆΥ ΓΤΓΟΝ᾽ ΕἊΝ 
[ΜΗἈΓἈΆΓΩΛΤ͵ΊΥ ΓΟΙΝ]ΠΡΟΟΟΘΚΑΙΟΤΉΟΘΩ) 
[ἈΥ̓ΤΟΝΕΝΑΆΪΙΝΤ [ΟἸ]ἹΝΟΟΥ: ΗΜΆΡΤΗΙΚΩσ 
[ἘΞΟΟΜΆἈΙΘΙΟΟΘΒΠΆΟ]ΙΆΟ ΓἈΟΘΗΜΕρβΆσ': 
[ΞΒΙΜΗΓἈΡΕΘΕΡΑΛΔΤΥΝΜΆΜΕΜΝΙἊΙΗ]ΔΗΆΧΜΥΤΙΘ 
[το λμεινλις: 

[᾿ὩἸπεν ΘΑ ΎΤοιοιΉ κου ΤΗΡΑΎ ΤΩΝ: ΕΙ 
[ΟΥ̓ΤΩΟΘΟΊΤΊΝ,ΓΟΥ ΓΟΙΠΙῸΟΙΗΟΆ ΓΕ: 
[ἈΧΕΕΤΑΤΙΟΙΓΩΟΝΚΆΡΠΟΩΟΝ,. ΤΉΟΓΗΟΘΕΝ 
[ΤΟΙΟἈΧΓΓΕΙΟΠΟΥΜΩῶΝ: ΚΑΚΆ ΓἈΓΆΓΕΤΕΤΟ) 
[ἈΝΘΡΩΙΤΩΟΔΟΟΡΑΪΓΓΗΟΡΗ ΤΙΝΗΟΚΆΥ ΤΟΥ 
ΉΕΉΈΒῥΡΠ Ι(ΤῊΝΙΚΚΙΔΟΑΙΤΊΕ 


ΧΧΧΧΙΙ. Δ. ΟΕΝ, 45.4. ΠΧ ΧΧΧΊΙΠ ΘΕΝ. 43,06 ---Ἰὸ. 


10 


16 


ΧΧΧΧΠΙΠ. Α. 


ον ιν ΓΟΥΌ: ΚΑΥΓΟΙΟΔΟΓῪΤΙ .... 
ἈΕΙΠΝΟΥΟΙΝΜΕΤΑΥΤΟ..... 
ΟΥ̓ΓΑΡΒΘΔΥΝΆΝΤΌΟΙΔΙΓΎΥ..... 
ΕΙΝΙΜ]ΙΕ ΤΑ Τ ΟΝΘΕΡΆΙΩΝ. .... 

ΓΜΆΓΆΡΘΟΤΙΝΑΥ ΤΟΙΟ᾽ δ 


ΙΜΑ60Ο. 


ΧΧΧΧΙΠΙ. Β. 
. ΤΓἈΛΥΤΟΥ. 


ἸἈΝΝΘΙΟΠΟΙΘΙΚΆΟ ΤῸς 


." Ἀφονλύτου. 


ον ἈΟΠΆΡΑΥ ΓΟΥΤΙΡΟΟΧΥΤΟΥΟ᾽ 
᾿ ἈΧ ΘΗΜΕΡΙΟΚΕΜΙΆΜΘΙΝΤΙΆ δ 
, ΟΠΆΝΤΌΝΙΠΕΝΤ ἍΤΙΆΔ. 


. ἈΟΘΙΚΘΙΝΟΟΝ᾿ ΘΠΠΙΟΝΝλ Εἰ. 


ο ἈΝΜΕΤΑΥ ΓΟΥ 


ΙΜΑΘΟ. 


ΠΧΧΧΧν. Α. 


ον ΟΥ̓ΧΥΓΟΟλΔ... 
ος ΜΧΥΓΓΩ ΤΙ... 


.ο. ΠΤΕΙΠΟΙΗΐΪζΔδις.. 


ΙΜΑΘσΟ. 


(Ογρωνλαλυύτου π 
ΨἈΦΡΗΜΑ ΤΑ ΤΆΥΤ... 


ΝΑ ΤΊΆλλΆλειοιν... 


ΓΗΙΜΆΓΡΆΤΡΆΥΤΑ.. 


ΠΙΧΠΟΙΝΟΟΎΤΙΟ ... 


ΓΓΟῪΥ ΤΊΟ᾽ ΕΘ’ ΤῸΜΊ... 


1710 ΠΧΧΧΧΠΙΙ. Α. ΟΕΝ. 48,31, Β. 43, 32. 32. 


ὧι 


ΟΧΧΧΧΝ. Β. 


ΕἸΚΓΗΟκχ... 
ον ΕΝΕΙΚ ΓΟΎ... 
 ΓΥΡΙΟΝΗΧΙΡΎΥΌῸΟΙ.. 
. ΗΓΟΚΟΝΔΎΓΩ... 
. ΟΘΝΗΟΚΈΕΤῸ. κκ... δ 
 αθαπλλεστωιῖ... 
ΤΠΕΝ: ΙΚΆΉΝ οὐνννννις 
. ΟΤΤΆΙ ΟἈΝΙΘΙΡώποΟ.. 
πος ταν ΟΚΟΝ ΑῪΥ: ἈΥΓΟοο.. 
ΟὙΜειολεεσεοθλαι.. ιυ 


ΙΑ 60. 


ΩΧΧΧΧΥΙ Α. ΟΕΝ, 44, -- 8.ὄ ΒΚ. 44,8 -- 0. 


ΠΧΧΧΧΥΙ. Α. 
ον ὙΉΡΕ.. 
ος ΟΥ̓ΆΡΣΑΜ.. 
ο΄ Ο,ἼΤΈΡΟΝ... 
ος ΤΩΜΆΡοΟΙ.. 


ΙΜΑ6Ο. 


ΠΧΧΧΧΥΠ. Α. (ἰοὶ 
᾿ΙΚ λιλιερρης. ᾿ 


παεθηικᾶν... 
ΠΟΝΆΎΥΤΟ ... 
ΙΚλύυπτε... 


ΠΧΧΧΧΥ͂Ι, Β. 
ΠΧΧΧΧΥΊΗΙ. 8. 


ΙΜΑΟσΟ. 


.ο. ἈσΟΙΚΑΙΟοΙΆ.λελ... 


Ἡφατιλύτ' 
ον ΟΟΜΝΕΝΆΝ 


ον ΓΉΝ᾽ 
ἸΘΟΗΦΟΤῚ 

ον ΟἸΗΟΆΧ[ΤῈ] 
ΟΜΩ[ΟΙ] 


: ΟΥ̓ΟΝ 
: ΓΙΟΙΝΝ 


: ἌΤΟΗΙΡΑ. 
: ΟΥ̓ΚΟΙ 
.- ΟΝ ΖΕΤΌΆ. 


ῳ 
ΤΈΡΟΥΜΕΝ 
ΦΟΜΕΝΗΤῚ 
ΘΥΡΕΝΤῊΝ 


ΧΧΧΧΝΉΗΙ. Α. 


ΤΆΔ... 


ΤΟΥΠΆ... 

ΠΡΟςςΟςΕΘ.. 

ἩΜΆΡΤΗ.. 

ΤΠΧΟΟΛΧΟ ΤΆ... ὃ 
ΙΝ ΟΟΙ᾽ Τ1132... 
ΓΟΥΚΎΡΙΟ.. 
ΤΑ.-ΓΟΩΟΝᾺΑ... 
ΤΡΟΓΤΟΝΤΙΙ.. 
ΜΕΘΗΜΩΟῸΟΟΝ.. 10 
ΤΟΝΙΤΆ ΓΕΡΆ.. 


ΤΧΧΧΧΥΗΙ. 8. 


οὐ ΟὈΧΘΟΘΆΙΠΆΝ 
ος ΧΥ̓ΓΩΛΔΆΆΕΙΠΕΝ 


ον ἈΤΤΕΜΟΥ" 


ΙΜΑ60. 


ΠΧΧΧΧΎΙΠΙ. Α. 
᾿0Θ6 
. ΝΗΤῸ; 
ΖΩῊΝ 
᾿ΘΕΝΥ 
, ΤΟΌΟΛΙ δ 
. ΠΆΤΕΝΤ ΤῈ 
. ΟἸΟΟΥ ΔΕ 
. ΘΟΕΜ 
᾿ ΘΌΥΜΙΝ 


ΡΕΎΑι τὸ 
ΙΧΧΧΧΎΥΠΙ͂Ι. Β. 


ΙΜΑ6Ο. 


1171 ΧΧΧΧΥΙΘΙΠΧΧΧΧΥΙΙ, ΟΕΝ. 44,12 --τ- 10. ΤΧΧΧΧΥΠΙ. Α εἰ 5. ΟΕΝ. 44,81 ---45.1. ΧΧΧΧΥΊΗΙ. ΟΕΝ. 46, -- 7. 


φῦ ἃ 


Ο. Α. ΟΠ. Α. 


νων ΟΙΕΝΓΆΡ... 
Ο. Β. ΚΞ Ἀτοικ... 

"ΓΠΕΝ ΔΕ... 

ΟΠ ΤΈραφὰ ΕΛῊῸΣ 
ΤΌΪΟΆΝ... 

. ΤΓΟΥΌΟΙΚΟΥ 
ΟΤΊΕΠΟΙΝ ... υ 

ἐὐλαυ ΚΑ ΓἈΓΟΤΉΘΟΝ 

ΧΚΗΤΕ ἰ ᾿ 
ΕΜΩΟΙΙΝ ... 

ΟΤΤΆ ΓΕ 

τὶ ΙΜΑσΟ. 

ο Υ͵ῶο... 

. ἈΘΗΟΓΗΟ ΟἹ]. 8. 

. ΟΜΘΕΙΚΆ.! ΙΜΑ 60. 

ἩΓΘΟΘΜ ον ΠΡΟΟΪΚΟΟΗΦ 

. ΚΑΟΟΙΥΟΙ 10 ον ΚΑΥΗΪΙΚΟῪ 
ον ΙΓΥΤΙΓΓΟῪΥ: 

ΟἹ. Δ. ον ἈΕΓΩΜΝ: 
ἜΠΕΟΝΕ ον ΘΑ Φοηοου : 
ΘΕΌΝ οὖς ΓΗΆΧΗΓΎΥΤΙΤΟΥ 
ὙΟΝεις ον ΓΤΗΪΙΒΕᾺΧ ΤῚ 
ὙΥΜ.. ον ἸΤΆΤΓΕΡΆ 
ΤΠ6ἊᾺΙΝ.. ὃ . ΟΟ]Ὺ 

ᾧφλγεο.. ον ΩΚΟΩΙΓῸΝ ι 
(γλε.. ος ΕΟ ΤΉΟΘΕΝΙ]ΊΆΥ, 
οι... ΦΑΡΑΩ Ἵ 
ΚΟ... οὐ ΤΟΝ Φιλρλὼ 
ΤΈΕΟΤΌΝΠΙ.. 10 
κα... 
ΟΚΘΥΌΩΝ.. 
 ΓΥΠΤΤΟΥ.. 
("ποιηολ.. 

ΙΜΑΘΟ. 

ΟΙ. Β 

ΙΜΑ60. 


Ο. 8. ΟΝ, 48, 8. 9. ΟἹ]. Δ. ΟΕΝ. 45. 11---91. ΟΠ]. Α. ΟΕΝ, 4τ| 4. 5. Β.. 41..5--- Τὸ 


ΟΠ. Α. 


ΓΙΗΉΘΕΝ ... 
δε... 
ΕΝΙΆΝΤΊΟΝ... 
οδειο... 
εὠςΤΉα.. 
Οργίομενοοα... 
κλιίων ... 

ΤᾺ. κίλι... 
ονομιίαμοῦυ... 
Ρωνμιοῦ ... 
ΘΕΙΗΟΙΆΝ... 
ἰλωνιλια... 
ΤΉῊΡΑΎΥΓΤΟΥ ... 


ΤῊΝκΙΘφΦλλην... 


κα Τεφιᾶνη... 
“ΤΉΟΧΕΙΡΟΟ.... 
ἈΕΙΝ... 


ΙΜΑΘῸΟ. 


118 


ΟΠ. Α. ΟΕΝ, 48. 18 --- 11. 


(ΠΠΠ. Α. 


Ζ.κειογλων ᾿ 
κα ΆΎΤΟοα.. 


ῶι 


ἰσολίχλρ,. 
ἈΝΆ... 
ΚΑΉΡν.. 
οΟ[ΤζΆΧΗ.. 


10 ὙΠῸΕΙΘΗΙΚΕΝΝ.. ὦ 


“ΤΌΤΠΟΝΘΕΙΝ .. 
ΓΕΩΡΓος.. 


Δαν. 


ΚΔ ΜιΆ.... 


15 . ΤΟ ΛΆΝ.. 15 


ΝΟΟΘΠΙ!.. 
"ΠΠΟῪ .. 
ΘΙΟΤΆ.. 
περίμενών.. 


ΟΧΧΧΣ. Α. 
ΕἸ κλλείοαν ες 
ΙΚἌΙΘΙΠΙΕΝ.. 
ἈΘΟῪΎῪΜΙΙΝ... 
ΤΟΩΝΤΊΟΩΝ.. 


ΟἼΠΙῚ. Δ. ΟΝ. 49.13-.18. Β. 49, 24---27. 


)ῖάφ. δ 


ΟΠ. 8. 


ος ΤΟΣΊΆΛΥ 
ον ν ΧΙΟ 

Οὐ Β]ΟΟ Αγ 

ον ΚΑΤΤΊΟΧΥ 
ον Ο]ΟΥ" 


νυν ΟΥ 


οὐ ΓΠΙΆΝΓΗΟΘΟ 
ο ΕΥ̓́ΧΟ 

ον ἌΟΠΓΕΙ 

ον Ο]ΟῪ, 


ον ἈΝ 


ον Ο]ΟΗΦῬ᾿ 
ον ἩΓΗ]ΟΆ ΤῸ 


ον ἘΌΤΤΡΟΣΙ 


᾿ ΟΧΧΧΣ. Β. 
ον ΟΚΥΊΜΝΝΟΟ 
. ΟΥ̓ΥΙΕΜΟΥ 
. ΜΗΘΗΟΘΟθ[Ο] 
ον ΤΊΘΕΓΕΡΕΙΠ] 


ΟΧΧΧΧ. Α. ΘΕΝ. 49,1... 8. 45. 9. 


10 


18 


ΟΥ̓ΊΙ. Α. ΟΧΠΙ. Δ. 
ον ΚΊ ΓἈΤΙΡΟΚΑ [ΤΊ .. τ τὉττττΠπΠΠΠΠ μμννὶ ΓᾺΡ 
ον ΥΤΟΩΝΙΓΔΙΓΓΟΊ]ΥΌΟ... ος ΤΊΘΟΤΙ. 
᾿Η]ΝΕΝ ΤῊΠΙΟΆ]ΊΘΙ α΄ὸὸὋἘὋἘΠἔἘΕρἔἐΕοΠέἔὁΕΠΕ[οὁΕὁΕΠιΠΠΠΠΠ Π Π Πνννς οΘο 
ἀπε τῖτ ἘΣ τ τοντπε λιν ταν ον ἀντον 
Π Π----- ΠΩΣ 
᾿ ἸΤΑΠΟΆΝΤῊ....Ἅ«νν νος ! ΚΘ νῴριθαρ.. 
. ΤἈ]ΟΓΥΝΆΜΚΑΊΟ...... εν: ΒΠΙΟΡΘΥΘΗ... 
ΕΝ ἈΠΗΡΠΆΙΟΥΝ... ος ΓΙΟΥΥΔΆΤΟςΟ... 
τις ἐὰν δ δηρως ὐδω ἘΠ τπν 
Ο ΉΝΟΚΗΝ.. 
ΟΝ]. Δ. ο ΠΑ ΓΡΟΟΟΥΧΕΜΕ.. 
ον ΕἸΠΟΙΗΟΘΕΝ.. ον ΒΘΟΤΉΟΘΕΝΕΙΚΕΙΘ.. 
ον ἈΟΝ᾽ ΠΑ]ΟΝΤΕεολαλυ.. ον ΕἸΚΑΧΘΟΧ ΤΟΤΌΝΘ.. 
. ]ΥΓΓΙΟΥΟΤΊΆΥ ΓΟΝΙΟΙΠΆ ΤΗῊΡ [ΜΑ60. 
Ο ΤἈΝ ΓΩΟΝ ΤΟΝΥΪΙΩΟΝΑΥ ΓΟΥ: Ε ἰχύ! 
ον ΟΙΆΔ ΧΑ Φιοιλυ ΤΟΥ Ὁ Ξ 
ον ἈΥΤΓΟΥΘΕΙΝ.. ὑπο τ λτν 
τ ΘΝ δι. ] ΗΓΝΊᾺ ΘΙΝΙΆΝΕΙΚΎ ΟὙΤΟΙΚΟΥ 
ἈΑΙΟΝ ΤΟΙ. ἢ οι οι ων φλ 
ο. ΓΟΥ ΤΊΟΥ.. ΟΧΥΙ͂Ι. 
.ο. ὙἹΜΆΔΟΛλο... 0 ΕἈΛΧΙΟ.. 
ἀράν ] ογτοπογενω.. 
ΟΧ. Δ. ΟΘο... 
Ιν ἈΜμΠΟΥΝΘΆΔΆΕΚΕΝ.. ΟΧΧΥ͂Ι. Β. 
ἀρ θαν ὩΣ ος ΚΑ ΤΕΙΜΊΆΝΘΆΝΕΝ 
ΦΛΙΕΠΤΤΘΝ ... ον ΠΤ ῬεοιωτιΆ ΓΟΥ 
ΤΘΡΟΝΙΚΙ ΟΝ ΣΝ ΓΕ ΝΙΚ : ΝΥ ΓΟΥΉΟΙ[Υ 
ἘΠΕ ΕΛ ΟΣ πσῚ ΝΜΤΌΛΙΗΚΑ. 
ΙΜΑΘΟ. 


ΟΥ̓. Α. ΘΕΝ. 34,28 Βᾳ. ΟΥ̓́ΤΙΙ. Α. 31, 8 --- 7. 
114. (Χ Α. 80, 19 56ᾳ. ΟΧΙ]. Α. 21, 17. Β. 21, 19. ΟΧΙΠΠ]. Α. 88, 19 8ᾳ. ΟΧΥ͂. 84, 36. ΟΧΥΙΙ. 86, 14 5ᾳ. ΟΧΧΥ͂Ι. Β. 24, 21 54. 


ΟΥΙ. Α. 
Ιζλιεγ ΕΙΝ 
ΤΟΓΤΟΙ 

Ο ΕΜΓΓΗΝ 


ΟΥ̓. Β. 
μηος 
ΜΟΥ 
ΥΘΥ 
οΥ 

ΟΧΙ. Α. 


ΤΌΗ.. Κὶς 
ΚΑΙΗΝΆΥ 


ΟΧΙΠ.Β. 
ΕΙΜΙΘΟΟ 
᾽,λο 
Β΄ 1Δ. 


ΟΧΧΥ. 


“ΓΙΧΟΪΆΜΝΆΔΛΑΆ ς᾽ 


ΟΧΧΥΠΙ. Α. 
“μ 
ΙΚᾺ 
ἝΩ 
ΝΜΗΘΕ 


ΙΜΑΘ0Ο. 


115 


ΟΧΥΠΗ͂. Α. 


Κα 
ΡΘ 
ΒΆ. 
ἈΧ 


.. Π 
Φρ 
ΓΟ 


Ε: 


. ΘΟ: 
ΤΟΥΕ 
ΓΙᾺ. 


ΟΧΧΝΊΙΠ. Α. 
Ε μὸν 


ἈΝ 


ΟΧΧΧΧΙ. Β. 
ὙΝΥΝ 
ΝΜ: ἷινΆ. 

ΡΙΆ 
Ιος 
ΝΤῸ 
ΙΚΆ.0!Ὶ 
ΙΟΝΟ... 
ΧΑΔΝ 
ΠΆΡΕ 
ΗΓΕΝ, 


ΟΧΧΎΠΙ͂Ι. Β. 
ΟΟΝΙΕ 


ωοδ:᾽ ρο»"»" " 


ΟΧΧΟ. Β. 
ΥΓΟΥ 

..Ο 
οΥ 
ΓΆΆΝΙΕΕΝΙ 
ΝΜ] 
ἈΧΆΆΡΙΑ 
ΕἸΈΡΆΟ 
ΓΙΆΟΙ Ἢ 


Ις 


λ... 
ἍΣ: 


ΟΧΧΧΧΗ͂. ΔΑ. 
Ἀ.6 
Μι«8 
ὙΥΤῸ 


ΟΝΟΜΆΤΑ 
δο ) 


ΓΟῪ 
»,͵ἍΛΥ 
ΕΝΆΘ 
ΡΡΆΚΗ 
ΜΟ..Ἀ 


βΟΟ 


ΟΧΧΧΧΗΠΙ. Β. 


σεο...ΟἱΚ 
ΓΟΙΝ... ΙῈκἈ 


110 


ΟΧΧΧΧΊΠΙ. Α. 


ΕΧΕο.. ἃ 
ΧΥΤΌΝ. 
ἈΡ..κ 

Ιος᾽ εἰς 
ΕΓῸΝ 


ΟΧΧΧΧΙΠΙ. 8. 
Ν᾽ ΙΚᾺ]6 
δ κύβιω 
ΟΚΎΡΙΟ 
ΠΝΟ 
ΟΧΕΡ 
ΓᾺΆΚΑΆΡ 
ΧΥΤΟΥ. ΟΥ 
ΚΟΤΈΟΤΗΉΟΓ 


ΟΧΧΧΧΥ͂Ι. Α. 
εκ κα 
Εἰ: 
ΤῈ 
ΤῚ 
ΡΌΟΝΕΆ. 
Ε.. ἌΚΟΝ 
Ρλκ..οχ.. 


ΟΧΧΧΧΌΥΊΙ. 8. 
ΓΕ 
ΓΟΙΝΝΤ ΟςΚ 
ΟΙΝΘΆΝΝ 
ΗΓ 


ΟΧΧΧΧΎΥ͂ΙΙ. Α. 
ΙΚΟΝΙ ΤΆ. 
ΤΉΙΚΟΝ 
ἸΟσΟΤ᾽ 


ΟΧΧΧΧΥΠΙ. Α. 
»ΆαφΦὰ 
ΓΆ, 
ἕω 
᾿Σ 
ΤῸ 


Ἂς 


ΟΧΧΧΧΥΗ͂Ι. 8. 


ΙΡΆΝ 
ἈΟΤΙΝΆΟΘ 
ὙΜΟΝ 


ΟΥ̓ΟΟΥ 


ΟΧΧΧΧΎΙΠΙ. Α. 
ΙκᾺ. 

ἈΓΓΕΙ Χ 
ΟΚΆ 5... ἃ 
χω: λὰ 


1Π. 


ΟΟΘΠΕΧ ΟΕΝΕΝΙΝ 
ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΛΕ ΒΟΡΙΒΙΑΝΑΕΒ 


ΝΌΟΡΕΒΕΙΜΕ ΕΣ ΟΒΙΕΝΤΕ ΑἸ ΠΑ ΤΌΝ. 


Ὀἰο ίΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


119 


ΓΘΟΝΝΘΟΙΟ 


(ΟΝ βχηβποιηοθνΝοθ ΤΟΝΟΥΈΙΟΝΝ ΄ς ΘΕΝ. 1.1. 


ΤΉῊΝΓΗΝ᾽ ΗἩΔΘΓΗΗΝΆΟΡΑ ΤΌΟΚΑ. 
ἈΚΑ Τ᾽ ἈΟΚΘΥΛΧΟΤΌσ: ΚἈΙΟΚΟΤΌΟΕΙΤΑ. 
ΝΜΩ ΤΗΟΆΧΕΥΟΘΟΟΥ ΚΑΙΠΝΜΆΘΥΕΠΕ 
φερθετωβπλανω ΤΟΥΥ ἈΧΟΤῸσ᾽ ΚΆἈΙ 
ΘΙΤΕΝΟΘΟ: ΓΕΝΗΘΗΤΌΏΦως' κλὶ 
ΕΓΕΝΕΘΤΌΦΩς: ΚἈΝ ΘΝΟΘΟΤῸ 
ΟΟΤΊΚΆΛΧΛΟΝ᾽ ΚἈΙΔΙΕχώριοενο 
ΘΟΆΧΝΆΑΜΘΟΟΝΤΟΥΦΟΤΟοκλιαᾶνα 
ΜΕΟΟΝΤΟΥ̓ΟΚΟΤΟΥ τ᾽ κΚἈιαιΆλε 
ΟΕΝΟΘΟΤΌ«ΩΟΗΜΕΡΑΝΚΑΙΤΌΟΚΟ 
ΤΟΟΒΚΑΛΧΘΟΒΝΝΥΚΤ Ά" ΚΆΙΘΓΕΝΘ 
“ΤΟΘΟΠΕΡΆΚΆΑΙΘΓΕΝΕΘΤΟΠΡΩΙΗΜ 
ΡΆΜιΆ. ΚἈΙΘΙΠΤΕΝΟΘΟΓΕΝΗΘΗΤῸ 
ΟΤΈΡΕΩΜΑΘΜΜΕΟΟΤΟΥΥΔΆΤΟΟ 
ΚΕΟΤΩΔΛΔΙΆΧΩΡΙΖΟΝΆΑΝΆΜΕΘΟΟΝ 
ΥὙΔΑᾺΤΟΟΚΑΙΥΔΆΤΟσ. ΚἈΙΕΓΕΝΕΤῸ 
ΟΥ̓́Τ᾽ ΚἈΙΕΠΟΙΗΟΒΝΟΘΟΤΌΟΤΈΕ 
ρεωμᾶλ: καιλιαχωρισανοθδόλνᾳ 
ΜΕΟΟΝΤΟΥΥ ΔΑ ΤΟΟΟΗΝΎΤΙΟΚΆ. 
ΤΟ ΤΟΥΟΤΕΡΕΩΟΜΑΆΤΟΌς. ΚΑΙΆΝΑΆ 
ΜΕΟΟΝΤΟΥΥΔΑΆΤΟΟΤΟΥΘΠΙΆΝΩ 
ΤΟΥΟΤΕΡΕΩΟΜΑΆΤΌΟΌς. ΚἈΙΕΚΆΧΘ 
ΘΟΕΝΟΘΟΤΟΟΤΈΡΕΘΩΟΜΑΆΟΥΝΟΝ: κς 
'ἈΘΝΟΘΟΟΤΊΙΚΆΛΟΝ: ΚἈΙΕΓΕΝΕΤῸ 
ΕΟΠΕΡΑΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΠΡΩΙΗΜΕΡΆ 
ΔΘΥΤΈρΡΑ᾽ κλιθιπανοῦδῦ. οὐνὰ 
ΧΘΗΤΩ ΤΟΥ ΔΟΩΡΤΟΥΤΙΟΚΆ ΤΩ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ. ΕἸΟΣΟΥΝΆΓΩΓΉΝΜΙΆΝ: 
ΚΟΦΘΗΤΌΩΗΞΗΡΆ, ΚΞΘΓΕΝΕΘΤΌΟΥ 


Γῶς᾿ ΚΟΥΝΗΧΘΗΤῸΟΥ ΔΡΤΟΥ ΘΕΝ. 1. 9. 


28" 


1..Α. 


10 


18 


20 


180 


ΠΟΚΑ ΓωΩ ΓΟΥ ΟΥ̓ ΝΟΥ ΕΙΟ ΓΆΘΟΥΝΑΆ ΘΕΝ. 1.9. 
ΓΩΟΓΧΆΟΛΧΎΥΤΩΝ. ΚΑΙ ΘΗ ΣΗΡΑ. 
ΚΕΚΑΧΘΟΘΝΟΘΟΤΉΗΝΞΗΡΆΝΓΗΝ 

΄.ΤΓἈΟΥΟΤΗΜΑΆΤ ἈΤΟΝΥΔΆΤΟΩΝΕ 8 
κἈαλεοενθλλλοολσ' κἸ ΔΈΝΟΘΟΟ 
ΤΙΚΑΧΟΝΙΚΆΙΘΙΤΕΝΟΘΟ. ΚἈΧΟΤῊ 

ΟἈΤΤΩΗΓΗΚΟΤ ἈΝΜΗΝΧΟΡΤΟΥΟΠΕΙΟΠΙΕΡ ὃ 
ΜΆΑΚΑ ΓἈΓΕΝΟΟΚΑΙΚΑΘΟΜΟΙΟΤΉ ΤΑ νι 8. 
ΚΑΙΣΥΧΟΝΚΆΡΠΙΜΟΝΙΠΟΙΟΥΝΚΆΡΠΙΟΝ . 
ΟΥ̓ΤΟΟΠΕΡΜΆΛΥ ΓΟΥΕ ΝΥ Τὥσιοομο. , 

ΟΤΉ Τ ἈΙΚΑ ΤΓἈΓΕΝΟΟΘΕΠΠΙ ΓΗΟΓΗΓ᾽ Κκ6 

ΓΕΝΕΤΟΟΥ ΤῸς᾿ ΙΚἈΙΕΣΗΝΕΓΚΕΝΗ δ 
ΓΗΚΟ ΓΆΝΗΝΧΟΡΤΟΥ. ΟΠΕΙΡΟΝΟΠΕΡ 

ΜΆΚΑ ΓἈΓΕΝΟΟΚΆΑΙΚΆΘΟΜΟΙΟΤΗΤ 
ΚΑΟΣΥΧΟΝΚΑΡΙΤΙΜΟΝΠΟΙΟΥΝΚΆΡΠΟΝ 
ΟΥΓΟΟΠΕΡΜΆΑΛΥ ΤΟΥ Υ Τωκα ΓᾺ 

ΓΕΝΟΟΘΕΙΠΙ ΤΗΟΓΗΓ. ΚἈΑΡΙΔΕΝΟΘΟΟΤῚ ι 
ΚΆΧΟΝ. ΚἈΙΘΓΕΝΕ ΤΟΘΟΠΕΡΆΚΆΙΕΓΘΕ 


᾿ ΝΘΤΌΠΡΩΣ. ΗἩΜΕΡΆΤΡΙΤΗ᾽ ΚΘΙΠΕΝ 


ΘΟ ΓΒΝΗΘΗΤΟΩΟΘΆΧΝΟΦΡΩΘΟΤΉΡΘΟΕΝ 
“ΓΩσΤΕρθοωμα τι ΓΟΥΟΥΝΟΥ. ὡς ΓΕ, 
ΦΆΙΝΘΙΝΘΤΗΓΓΗΟΓΗΟ: ΚΑΙΆΧΩΡΙΖΕΙ. ιὸ 
ἈΝΆΑΜΘΟΟΝΤΤΉΟΘΗΜΕΡἈΆΟΙΚΚΑΝΜΆΜΘΟΟΝ 

“ΤῊΟΝΥΚΤΟς᾽ ᾿ΞΘΟΤΩΟΆΔΝΕΙΟΘΗΜΒΘΙΆᾺ 

ΙΞΕΙΟΙΚΙΡΟΥ ΟἸΚΑΙΘΙΟΗΜΕΡΆΟΚΘΙΟΘ 

ΝΜΙΆΥΓΓΟΥ᾽ ΚΑΙ Τὠσλνοιοθλυοιν 

ΕΝ ΤὍΟΤΕρΡοωΜΑα ΤΙ ΓΟΥΟΥΝΟΥ β Ὡυ 
ὩΟΤΕΦΆΑΙΝΘΙΝΕΠΙ ΓΗΟΓΗ. ΙΞΕΓῈ 

ΝΕΤΟΟΥΤῸΩς᾽ ΚΕΠΟΙΗΘΕΝΟΘΟΤΟΥῸ 

ΑὙΥΟΦΩΟΤΗΡΑΟ ΓΟΥΟΜΘΓΆΧΟΥΟ 


Ι ονφῳστη ΡΆ ΤΟΝΜΕΓΆΝΘΙΟΆΡΧΆΟΤΉΓΚ 


ΗΜΕΡΆσ' ΚΚΤΟΝΦΩΟΤΗΡΑ ΤοΟΝθλλο )5 
ΟΟΩΘΙΟΆΑΡΧΑΟΤΉΟΝΥΙΚΤΟΟΚ ΓΟΥῸ 

ἈσΤΈΡΑΟ᾽ ΚΑΙΕΘΘΕ ΓΟΑΥ ΓΟΥΌΟΘΌΕΝ 

ΤΩ ΓΕΡΕΩΟΜΑ ΤΥ ΓΟΥΟΥΝΟΥ ΤΕ ΘΕΝ. το 17. 


181 


ΦἈΙΝΘΙΝΕΠΙΓΓΗΟΓΉΟ᾽ ΚΆἈΡΧΕΙΝΙΤΉΟ 


ΗἩΜΕΡΆΟΙΣ ΤΗΟΝΥΚΤῸςΓ᾽ κλιλυλχω 
ΡΙΖΕΙΜΆΑΝΆΜΕΟΟΝΤΟΥΦΩΤΌΟκΑΙ 
ἈΝΆΜΕΟΟΝΤΟΥΟΚΟΤΟΥΟ᾽ ΚΙΔΕΝΟ 
ΘΟΟΤΙΚΆΛΧΟΝ᾽ ΚΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΌΘΟΠΕΡᾺ 
ΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΠΡΩΙΗΜΕΡΆ ΤΟ ΓΆΡΤΗ᾽ 
ΚΘΙΠΕΝΟΘΟ. ΕΥἈΓΑΓΕΤΟΩΟΤ ΥΛΆΤΆΘΡ 
ποταγυχωνΖζώοων. ΚΠΘΤΕΙΝΆΠΕ 


ΓΤΟΜΕΝΆᾺΘΙ ΗΓΓΗΟΓΗΚ. ΚΑ. ΓᾺ ΓΓΟΓ ΓΈΡΕΩ). 


ΜΆ ΓΓΟΥΟΥΝΙΟΥ. ΚΕΓΕΝΘΤΟΟΥ ΤῸ 
ΙΞΕΠΟΙΗΘΘΝΟΘΟ ΓἈΚΗ ΤΗΤ ἌΜΕγαλᾳα 
ΚΙΧΟΆΝΨΥΧΗΝΖΩΩΝΕΡΠΘΤΩΝ. 
ἈΟΕΞΗΓΆΓΕΝΤ Υ ΔΑΓ ΓᾺΚΑ ΓΆΓΕΝΗ 
ΧΥΤΟΩΝ᾽ ΚΑΙΠΑΝΠΕΤΕΙΝΟΝΠΗ ΤῈ 
ΡΟ ΤΟΝΚΑ ΓΆΓΕΝΟΟ᾽ ΚΆΡΔΕΝΟ 
ΘΟΟΤΙΚΆΛΆ ΚΗΥΧΟΓΗΟΘΕΝΑΧΥΓΆᾺ 
οδϑοόλεγων: ἈΥΣΑΝΘΟΘακΚΆΆΗ 
ΘΥΝβεοθεκλιπληρωσα ΤΈ ΤΑΥΆΧ 
ΤἈΕΝΤ ἈΙΟΘΆΑΧΆΟΘΟΛΙΟ᾽ ΚἈΓΓΆΠΙΕ 
ΤΕΙΝΆΠἈΗΘΥΝΕΘΟΘΩΟΆΝΘΕΠΙΤΗῊΘ 


ΤῊΗς ΚἈΙΕΓΕΙΝΝΕΤΟΘΟΠΕΡΆᾺΚΆΙΕΓΟΝΟΘ 


ΤΟΠΡΟΩΙΗΜΕΡΆΠΕΜΙΓΓΗ, ΚΆΙΕΙΠΕ. 
ΟΘΌ᾽ ΘΣἈΓΑΓΘΤὩΗΓΗΥΨΥΧΗΝΖΩ 
οἈΝ. ΚΑΊ ΓΆΓΕΝοςσ: ΤατΡραπολλις 
ΒΡΠΕΤ Ἀ ΓΗΟΓΗΟΚΑ ΓΆΓΕΝΟΟ. ΚΆΜΕ 
ΓΕΝΕΤΟΟΥ ΤῸς᾽ ΙΚἈΙΕΠΟΙΗΘΕΝΟΘΟ 
ΤἈΘΗΡΙΆ ΤΉΟΓΗΟ. ΚΑ ΓΆΓΕΝΟΜ᾽ ΚΆἈΙ 
ΠΆΝΤΑ ΤΆΘΡΠΕ ΤΑ ΤΗΟΓΗΟΚΆ ΓΆΓΕ 
ΝΟΟΛΎΥΤῸΝ᾽ ΚΑ Δ ΕΝ ΟΘΟοτΊκλ. 
χὰ. καλιθπενοθδο: ποιηοώμενᾳ 
ΜΝΙΟΝΚΆΑ ΤΕΝΚΟΝΑΗΜΕΤΕΡΆΝΚλΙΚΑΘΟ 
ΜΟΙΩΟΙΝΚΑΙΆΡΧΕ ΓωΩσΑΝ ΤΩΝΙΧΘῪ 
ὠν Τηοθλλάοοηο. ΚΑΑΤΩΝΠΕΊΓΕΙ 
ΜΝ ΓΟΥΟΥΜΟΥΚΑΙΤΩΝΚΤΗΝΝ. 
ΚΑΙΠΆΘΗΟ ΤΉΟΓΗΚ᾽ ΚἈΑΙΠΆΝΤΩΝ 


ΘΕ Ν. 1. 11. 


9 


ΒΝ; 


10 


ΟΝ. 1. 20. 


182 


ΤΟΩΟΝΘΡΠΕΤΩΟΝΤΟΩΝΘΡΙΤΟΝΤΟΩΝΕ 
ΠΙΤΗΉΟΓΗΚ᾽ ΙΚΙἈΙΕΠΟΙΗΟΘΝΟΘΟΤῸΝ 
ἈΝΟΝ. ΚΑΤ ΕἸΚΟΝΆΘΥΙΤΟΙΗΘΘΝΑΆΥ 


ΤῸΝ: ἈΡΟΘΕΝΚΑΙΘΗΧΥΘΠΟΙΗΟΘΝΑΥ ΤΟΥ: 


ΙΞΗΥΧΟΓΗΟΕΝΟΘΟΛΥ ΓΟΥΌΧΕΓΩΝ. 
ἈΥΣΑΝΕΟΘΕΟΚΆΑΙΠΆΗΘΥΝΕΟθεκλιὶ 
ΠΆΗΡΩΟΧ ΤΕΤΗΝΓΗΝΚΑΙΚΑ ΤΆΚΥ 
ΡΙΕΥΟΆ ΤΕΧΥΤΉσ': ΚἈΑΙΆΡΧΕΤΈΤΩΝΙ 
ΧΘΥΩΝΤΉῊΟΘΘΑΛΆΟΘΟΗς. ΚἼΤΏΝΠΕ 
ΤΕΙΝΩΟΝ ΤΟΥΟΥΝΟΥ- ΚΑΥΤΩΝΙΚΤῊ 
ΝΟΩΝ. ΚΙΤΑΝΤΩΟΝΤΩΝΘΡΠΟΝΤΟΩΣ 

ΘἸΤΙ ΤΗΟΓΉΟ᾽ ΚΕΙΠΕΝΟΘΟ᾽ ἸΔΟῪ 
ΔΕΔΛΩΟΚΑΥΜΙΝΠΆΝΧΟΡΤΟΝΟΠΟΡΙΜΟ,. 
ΟἸΠΕΙΡΟΝΟΠΕΡΜΆΟ,ΕΟΤΙΝΒΠΆΝΩΠΆΘΗΟΘ 
“ΤΉΟΘΓΗΓ᾽ ΚΠΆΝΞΥΧΟΝοαχειθνελΥ 
ΤὨΚΆΑΡΠΟΝΟΠΕΡΜΑΆ ΤΟΟΘΟΠΟΡΙΜΟΥ. Ὑ 
ΜΙΝΕΟΤΆΙΘΙΟΘΕΡΩΣΟΙΝ᾽ ΚΙΤΆΟΙ ΤΌΙΟΘΗ 
ΡΙΟΙΟ ΤΓΗΟΓΗΟΚΆΑΙΠΆΟΙ ΤΓΟΙΟΠΕΤΈΕΙΝΟΙΟ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ. ΙΚΑΛΙΤΑΝΤΊΕΡΠΕΤΌΏΕΡΙΤΟΝΙ 
ΤΊΕΙΠ ΤΗΟΓΗΟΟ, ΕΧθιθνθΥ ΤωΥΎχην 
Ζῴης᾽ ΚἈΑΠΙΤΑΝ ΓἈΧΟΡΤΟΝΧΧΩΡΟΝ 
ΕἸΘΕΡΩΟΙΝ. ΙΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΟΥ ΤῸῺς᾽ ΚΆἈΙ 
᾿'ἈΘΒΝΟΘΟΠΆΝΤ᾽ ἈΟΟΆΘΠΟΙΗΟΕΝ. ΚΆΙ 
ΙΔΟΥΚΑΆΧΆΛΙΆΝ: ΚἈΙΕΓΕΝΘΤΌΘΟΙΠΕ 
ΡἈΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΠΡΟΩΙΗΜΕΡΆΘΚΤΗ: 
ΚΑΟΟΥΝΘΤΕΧΛΘΟΘΗΟΆΧΛΝΟΟΥΝῈΟΟΚΆΙΗ 
ΓῊΉ. ΚΑΙΤΠἈΟΟΚΟΟΜΟΟΛΧΎΥ ΤῸΝ: ΚΑΙΟΥΝΕ 
ΤΕΧΛΘΟΒΘΝΟΘΟΘΝ ΤΗΗΜΕΡΆ ΤΗῊΘΙΓΤΗΤΤἈΕΡ 
ΓΆΧΥ ΓΟΥΧΙΕΠΟΙΗΘΕΝ: ΚΑΙΚΑ ΤΕ ΠΑ ΥῸΕ" 
“ΓΗΗΜΕΡΑΤΗΗΘΕΔΟΜΗΛΧΠΟΠΆΝΤΩΝ 
ΤΟΝΕΡΓΩΝΑΥ ΓΟΥΩΝ,ἙΠΟΙΗΘΕΝ" κα 
ΗΥ̓ἈΧΟΓΗΟΘΒΝΟΘΟΤΗΝΗΜΕΡΆΝΤΗΝ 
ΕΚΆΟΜΗΝ. ΚἈΑΙΗΓΙΆΘΕΝΑΎΥ ΤΗΝ. ΟΤῚ 
ΒΝΑΥ ΓΗΚΑ ΓΕΠΆΥΟΘΝΆΠΟΙΤΆΝΤΏΩΝΙ 
ΤΟΝΑΥ ΓΟΥΩΝΙΗΡΣΆ ΤΟΟΘΌΠΟΙΗ 


ΟΕΝ.Ὶ. 26. 


σεν. Π. 3. 


10 


18 


188 


ΟἈ ἈΥΤῊΗΗΕΙΕΆΟΟΓΕΝΘΟΘΩΟΟΥΝΟῪ. 
ΚΓΗΘΟΤ ΘΓΘΝΘΤῸ᾽ ΗἨΗΜΕΡΆΘΒΠΟΙΗ 
ΟΕΝΚΟΟΘΟΤΟΝΟΥΝΟΚΙΚ ΤΉΝΓΗΝ᾿ 
ΚΙΤΑΝΧΑΩΡΟΝΑΓΡΟΥΤΙΡΟΤΟΥΎΓΟΝΘΟ 
ΘΆΙΘΙΤΙ ΤΗΟΓΉΓ᾽ ΚἈΙΠΆΑΝΧΟΡΤῸΝ 
ΠΡΟΤΟΥἈΝΑΆΤΘΙΆΆΛΙ᾽ ΟΥ̓ΓΆΡΘΕΡΕΣΕ, 
ΕἸΤΙ' ΤΗΟΓΉΟΟΘΟ᾽ ΚἈΝΟΟΘΟΥΚΗΝΕΡΓΆ. 
ΖΕΟΘΑΙΓΤΉΝΓΗΝ᾽ ΠΗΓΗΛΔΘΆΝΘΕΆΛΧΙ. 
ΝΕΝΘΚΤΉΟΓΗΟ: ΚΘΙΤΟΤΊΖΘΝΤΠΆΝΤΟ 
ΠΡΟΟΩΠΟΝΤΗΟΓΗΟ᾽ ΚΒΠΆΆΧΟΘΝΟΘΟ 
ΤΟΝΆΝΟΝΧΟΥΜΝΑΆΙΠΤΟΤΉΟΓΗΓ᾽ ΚΕΝ 
«ΦὙΟΗΟΘΝΘΙΟΤΟΠΡΟΟΩΙΤΟΝΆΎΥ ΓΟΎΤΙΝΟ 
ἩΝΖΩΗΟ: ΚΒΘΓΒΝΘΤΟΟΧΝΟΌΟΘΙΟΥΥ 
ΧΗΝΖΩΟΘΆΝ᾽ ΚΕΦΥ ΤΘΥΌΘΝΚΟΟΘΌ 
ΠΆΡΑΔΟΘΙΟΟΝΘΝΘΆΕΜ ΚΑ ΓΆΧΝΑ ΤΟ 
ἈΆΧΟ. ΚΑΙΒΘΘΤΟΌΘΚΘΙ ΤΟΝΧΝΟΝΟΝ,Θ 
ΤΆΧΟΘΝ᾽ ΚΕΣΆΝΘΤΟΘΙΆΘΝΟΘΟΘΤΊΘις 
ΤΉΟΓΗΟ. ΤΑΝΣΥΧΟΝΩΡΑΆΙΟΝΘΙΟΟΡΆΟΙΝ. 
ΚΞΙΚΆΧΟΝΕΙΟΕΑΡΩΟΙΝ᾽ ΚΑΙ ΤΟΣΥΧΟΝΤΉῊΟΘ 
ΖΩΗΟΕΜΜΕΟΟΤΩΠ ΑΡΑ λοιοῶ" ᾿ς 
ΤΟΣΥΧΟΝΤΟΥΘΙΔΘΝΆΙΓΝΩΟΘΤῸΝ 
ΚΑΛΟΥΤΟΝΗΡΟΥ ἸΤΟΤΆΜΟΟΛΔ ΒΘ 
ΘΚΙΤΟΡΕΥΕΤ ἈΙΕΣΘΔ.ΕΜΊΤΟΤΊΖΘΙΝΤΟ. 
ΠΆΡΑΔΟΘΙΟΟΝ᾽ ΘΚΘΙΘΘΝΆΦΟΡΙΖΟΤΆΙ 
ΘΙΟΤΘΟΟἈΧΡΆΑΟΆΡΧΑΘΟ' ΟΝΟΜΆΤΌΩΘΝΙ 
φιοων. ΟΥ ΤΟΟΟΚΥΚΆΟΝΙΆΘΟΆΝΤΗ. 
ΓΗΝΘΥΪΆΑΧ Τ᾽ ΕΚΕΘΙΟΥΝ, ΕΟ ΤΙῚΝΤΌΧΡΥ 
ΟΙΟΝ᾽ ΤΟΔΛΕΧΡΥΟΙΟΝΤ ΗἨΟΓΉΟΘΚΘΙΝΗΟ 
ΚἈΆΧΟΝ᾽ ΙΚΚΙΑἈΙΘΙΚΒΙΒΟΤΙΝΟΆΝΘΡΑΆΣΙς 
ΟἈΙΘΟΟΟΠΡΆΟΙΝΟΟ᾽ ΚΑΙΟΝΟΜΑΆ ΤΏΩΣΤ 
ΤἈΜΩΤΩΔΛΟΘΥΤΕΡΩΓΉΩΝ: ΟΥ̓ΤΌΟ 
ΟΚΥΚΆΧΩΝΙΤΆΑΟΆΑΝ ΤῊΝΓΗΝΑΆΙΘΙΟΠΠΙ 
ἈΠ΄ ΚΟΠΟΤ᾽ ἈΜΟΟΟΤΡΙΤΟΟΤΊΓΡΙΟ: ΟΥ̓ 
ΤΟΟΟΠΟΤ᾽ ἈΜΟΟΟΙΤΟΡΒΘΥΟΜΕΝΟΟΙΚΆ ΤΕ 
ΜἈΑΝΤΊΆΘΟΥΡΙΩΟΝ᾽ ΟΔΕΙΤΟΤἌΜΟΟΟ 


ΘΝ. 1Ι. 4. 


20 


ΠῚ. Α 


ΟΕ Ν. 11. 14. 


ΓΕ ΓΆΡΤΟΟΟΥ ΤΟΟΘΥΦΡΆΤΉΗΟ᾽ ΚΆΜΕ ΘΕΝ. Π. 14. 
ἈΧΕΚΕΝΚΟΟΘΟΤΟΝΧΝοκιον τΆλ αν ιδ 
ΞΚΕΘΕΤΟΛΧΛΥΤΌΝΕΝΤπαραλειοω 
ΕΡΓΑΖΘοθλιλΥ ΓΟΝΚΦΥΆΆΧΟΟΘΌΙιΝ. 
ΚΞΕΝΕΤΤΕΙΆΆ ΓΤΟΚΟΟΘΟΤῸΩΧ ΔΆΜἊ.ΔΘ 
ΓΌΟΝ ἈΠΤΟΙΤΆΝ ΤΟΟΞΥΧΟΥΤΟΥΕΝ 
ὙΠΑΡΑ Δ ϑιοωκρωοθιθάγη" ἈΠῸ 50 
ἈΘΤΟΥΣΥλΟοΥ ΤοΥυγινωοκεινκλλοι 
ΚἸΤΟΝΗΡΟΝ. ΟΥ̓ΦΑγεοθλιλσιλυ ΤΟΥ" 
ΗΧΆΝΗΜΕΡΑΦΑΓΗΛΧΠΑΧΎΥΤΟΥ. ΘΆΝᾺ 
ΤΟΛΙΠΟΘΆΝΕΙΟΘΘΟ᾽ κειπενκοοθὺ 
ΟὙΚἈΑΧΟΝΕΙΝΆΓΓΟΝΆΜΟΝΜΟΝΟΝ ΤΊΟΙΗ 25 
ΘΟ ΜΕΝΑΥ ΓΩΚΟΗΘΟΝΙΚΑᾺ ἈΥ ΤῸΝ: κα 
ΕἸΤΆΧΟΘΒΝΟΘΟΕΤΊΕΙ ΤΗΟΓΗΟΠΆΝΤΓΑΓΓᾺ 
ΘΗΡΙΆ ΤΟΥΆΓΡΟΥ. ΚΑΙΠΆΝ ΤἈΓΓΆΠΤΙΕΤΤΕΙ 
ΜΆ ΓΓΟΥΟΥΝΟΥ. ΚΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓΆΠΡΟΟ 
ΤΟΝΆΔΛΑΜΕ[,ΔΕΙΝΤΙΚΆΑΧΕΟΘΙΑΥΤἋ. 30 
ΚΓΙΆΝΟ, ΒΕ ΚΑἈΧΘΟΘΝἈΥ ΓΟΆΑΔΑ Μ ΎΧΗΝ 
ΖΩΟΟΆΝΤΟΥ ΓΟΟΝΟΜΆΛΥ ΤΟῪ Κα 
ΚΑΛΧΛΕΟΒΝΟΝΟΜΑΆΠΑΆΟΙ ΤΟΙΟΙΚΤΉΝΘΟΙΝς.. 
ΤΤΆΟΙΓΟΙΟΠΕ ΤΕΙΝΟΙΟ ΓΟΥΟΥ ΝΟΥ κα 
ΤΤΆΟΙ ΓΟΙΟΘΗΡΙΟΙΟ ΤΟΥΆΓΡΟΥ τῶ λα. 85 
ἈΔΑΜΟΥΧΘΥΡΕΘΘΗΞΚΟΗΘΟΟΟΜΟΙΟΟΣῪ 
ΤῸ ΚΕΠΕΕΆΑΧΕΝΟΘΟΘΚΟΤΆΟΙΝΕ 
ΤΙ ΤΟΝΜΆΛΔΑΜἝ ΚΑΟΥΤΙΝΟΩΘΕΝ᾿ καλλ. 
ΕΕΝΜΙΆΝ ΤΩΝΙΤΑΘΥΡΩΝΆΎ ΤΟΥ 
ΚἈΝΘΠΆΗΡΩΟΕΘΝΟΆΡΚΑΆΧΝΤ ἈΥ ΤΟ. 40 
ΚΑΙΟΚΟΛΔΟΜΗΟΘΕΘΝΙΚΟΟΘΟ ΓΗΝΙΤΆΘΥΡΑΆΝ 1. Β. 
ΗΝΕΘἈΧἈΧΕΒΕΝΑΤΠΟΤΟΥΆΧΔΑΜΕἘΕΙΟΓΥΝ,λικλ: 
ΙΞΙΔΙΗΓΑΓΕΝΑΥ ΓΗΝΠΡΟΟ ΤΌΝΆΔΑΜ᾽ 

᾿ζ »"εἰπενλ λαμ" ΤΟΥ ΓΟΝΥΝΟΟΤΟΥΝ 
ΕἸΓΤὩΩΟΝΟΟ ΓΕΩΟΝΜΟΥ: ΚἈΑΙΟΟΆΡΣΕΚΤΤΉΟ ὃ 
ΟἈΡΚΟΟΜΟΥ ΧἈΥΤΗΚΧΗΘΗΟΘΕΤ ἈΙΓΎΝΗ. ΟΤῚ 
ΕἸΤΟΥΆΝΑΡΟΟΛΥ ΤΗΟΘΧΗΦΘΗ᾿ εν8 
ΚΕΝ ΤΟΥ ΤΟΚΑ ΤἈΧΛΘΙΨΘΙΧΝΟΣ ΤΌΝΤΙΡΆ αμκ. πὶ τι 


184 


188 


ΧΥΤΟΥΚΤΉΝΜΡΧΑΥ ΓΟΥ ΠΡΟοΟκΚολ. 


ἈΗΘΗΟΘΤ᾽ ἈΙΠΡΟΟΤΗΝΓΥΝΑΙΚΑΛΥ ΤΟΥ͂. 


ΚἈΑΙΘΟΟΝΤΓἈΙΟΙΑ ΥΟΘΙΟΟΆΧΡΚΆΜΙΆΝ᾽ Ις 
ΗΟἈΧΝΟΙΔΛΥΟΓΥΜΝΟΙΟΤΘΑΔΆΜΚΗΓΥ 
ΝΗΛΧΥ ΓΟΥΚΟΥΚΗΟΧΥΝΟΝΤῸ᾽ ΟλΕ 


ΟΦιοηνφρονιμω ΓΆ ΤΟΟΠΆΝ ΤΟΩΝΤῸΣ 


ΘΗΡΙΟΝΤΟΝΕΙΤΠΙ ΓΗΟΓΗΟΩΝΙΕΤΊΟΙΟΕΙ 
ΚΟΟΘΟ᾽ ΚΘΙΠΕΝΟΟΦΙΟΤΗΓΎΥΎΝΆ ΝΟ 
ΤΙΟΤΊΕΙΠΒΝΚΟΟΘΟΟΟΥΜΗΦΆΓΗΛΧΠ 
ΠΆΝΤΟΟΞΣΥΛΟΥῪΥ ΤΟΥΤΙΆΡΆ Δ ει οΥ κα 
ΘΙΤΕΝΗΓΥΝΗΤΟΩΟΦΘΟΘιΙ᾽ ἈΤΙΟΚΆΡΠΟΥ 
ΣΥΧΟΥ ΤΟΥΤΙΆΡΑ Δ ΕιοΟΥ ΦΆΓΟΜΒΘθλ. 
ἈΠΟΛΔΘΚΆΑΡΠΟΥΣΥΧΟΥΟΘΟΤΊΝΕΜΜΘ 


οὠ ΤΟΥΤΙΆΡΆΔΕιοοΥυ. εοπενοθοουύφὰ 


ΓΕΟΘΑΙΆΠΆΥ ΤΟΥ. ΟΥΔΘΜΗΛΎΘΟΘΑΙ 
ΧΥΤΟΥΙΝΆΜΗΆΧΠΟΘΆΝΗΤ ἊΜ ΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝΟΟΦΙΟΤΉΗΉγΥνΝαᾶικι οὐϑᾶνα 
᾿ΓΩΛΧΙΠΠΟΘΆΝΕΙΟΘΒΕ᾽ ΗἩΔΕΙΓΆΡοΘΟ. ο 
ΤΙΆΝΗΜΕΡΑΦΑΓΗ ΤΑ ΠΑΧΎΥ ΤΟΥ͂. Δ. 
ἈΝΟΙΧΘΗΟΟΝ ΤἈΥΜωνοιοφϑλλ 
ΜΟΙ. ΚΕΟοβοθΑ ὉΟΘΕΟΙΓΙΝΏΟΚΟΝ 
ΤΕΟΤΟΚΆΑΛΧΟΝΙΚΑΙΠΟΝΗΡΟΝ᾽ ΚἈΝ 
ἈΕΝΗΓΎΝΗΟΤΙΚΑΧΛΟΝΤΌΞΥΛΧΟΝ 
ΕἸΟΘΕΡΩΟΙΝΙΚΑΙΟΤΙΆΡΘΟΤΟΝΤΌΙΟΟ 
φϑλλμοιοιλβιν᾽ ΚΞωῳβΡἈΙΟΝΘΟΤῚΝ 
ΤΟΥΚΑ ΓΆΝΟΗΟΛΙ. ΚΞ ἈΧΕΟΥΌΛΧΓΟΥ 
κἈΡποΥυλ Τουεφᾶνγεν. καλώκει 
“ΤΩ ΛΧ ΝΑΡΙΆΥ ΤΗΟΜΕ ΤΑΥ ΤΉΟΙς 
ΕφΦΆΓΟΝ᾽ ΚΑΔΙΗΝΟΙΧΘΗΟΆΝΟΙΟ 
φϑλλμοιτώνλυγο. κεγνώολνο 
ΤΙΓΥΜΝΟΙΗΟΆΝ: καβραγανφυλλὰ 
ΟΥΚΗσ. ΚΕΙΤΟΙΗΟΆΑΝΕΛΎῪΥ ΤΟΙΟΠΕΡΙΖΩ 
ΜΑΤΑ, ΚἈΙΗΚΟΥΟΆΧΝ ΤΉΗΟΦΩΝΗΟΚΥ 
ΤΟΥΘΥΠ͵ῈΕΡΙΤΆ ΓΟΥΝ ΤΟΟΘΕΝΤΌΠΑΆΡΑ 
ΔΕΙΟΩ ΤΌΔΘΙΆΙΝΟΝ. ΚΕΚΡΥΚΗΟΆΝΟ 


ΟΕ Ν. 1]. 34. 


᾿ 


10 


1Ὁ 


20 


ΤΕΛΔΑΜΚΑΙΗΓΥΝΗΧΥ ΤΟΥΆΠΟΠΡΟ ΕΝ. 1. 8, 
οσ ΠΟΥ ΓΟΥΘΥ ΕΜ ΕΟ ΓΟΥΤΙΆΡΆΔΛΘΟι 
ΟΟΥ̓ ΚἈΑΙΘΙΙΆΑΆΘΟΘΝΚΟΟΘΟΤΟΝΆΔΛΑΆΜ' 
ΚἈΙΘΙΠΕΝΆΑΥ ΤῸ) ἈΔΆΜΠΟΥΕΙ; ΚΚἈΙ 
ΕΙΤΕΝΆΑΥ ΤΩ" ΓΗΝΦΟΩΝΗΝΟΟΥῊ 
ΚΟΥΌΟΛΧΊΙΤΕΡΙΠΆ ΓΟΥΝ ΤΟΟΘΝΤΌΝΙΑΆ 
ΡλΔειοωκλιεφόοκηθην. ΟΤΊΓΥ 
ΜΝΟΟΘΙΜΗΚΆΙΕΙΚΡΥΚΗΝ ΚΆΙΕΙΤΤΕ. 
ΧΥ ΤΩ: ΤΙΟΛΝΗΓΓΕΙΆΕΝΟΟΙΟΤΙΓΥ 
ΜΝΟΟσθβι. ΕἸΜΗΟΤΙΆ ΠΟΤ ΟΥΥλΟΥ 
ΟὙΕΝΕΤΕΙΆΆΜΗΝΟΟΙ ΓΟΥΓΟΥΜΟ 
νουμηφαγθναπαλυουγεφάσγες; 

Ιζειπενλ λα ΜηΉγυΥνηηνελωκὰς 
ΜΕΤΕΜΟΥΛΥ ΓΗΜΟΙΘΑΓΚΕΝΆΠΙ 
ΤΟΙΣ ἈΟΥΜΚΘΦΆΓΟΝ᾽ ΚΕΙΠΕΝ ΚΟ 
ΟΘΟΤΗΓΎΝΑΙΚΙ. ΤΥ ΓΟΥ ΤΌΕΠΠΟΙ 
ΗΟΆΧΟ; ΚΕΙΠΤΕΝΗΓΎΝΗ. οοφιοηπὰ 
ΤΗῊΗΟΘΘΝΜΕΚΑΆΙΘΦΆΓΟΝ᾽ ΚΆΙΘΙΠΕΝ 
ΚΟΟΘΟΤ ΟΦ ΘΙ: ΟΤΙΕΠΟΙΗΟΧΟ ΤΟΥ 
“ΤΌ,ΘΤΤΗΚΑ ΓΆΡΑ ΤΟΟΟΘΟΙΆΠΟΙΤΆΝΤΟΣ. 
ΤΟΩΝΙΓΤΗΝΟΩΝΚἈΆΙΆΠΠΟΠΆΝΤΩΝ 
ΤΟΩΝΘΗΡΙΩΟΝΤΟΝΕΙΤΙ ΤΗΟΓΗΓ᾽ 
ΕΠ ΓΟ ΤΗΘΘΙΟΟΥΚΑΙ ΤΗΚΟΙΆΙΆΟΘΟΥ 
ΠΟΡΕΘΥΎΌΗ᾽ ΚΓΗΝΦΑΆΑΓΗΠΆΟΧΟ ΆΟΘΗ 
ΜΕΡΑΟΤΗΟΖΩΗσΟΟΥ ΚἈΙΕΧΘΡΆΝΘΗ 
ΟΦΟἈΧΛΝΆΜΘΟΟΝΟΟΥ. ΙΞἈΝΆΜΕΟΟΝΤΉΟΘ 
ΓΥΎΝΆΙΚΟΓ᾽ ΚΑΙΆΝΜΆΜΕΟΘΟΝΤΟΥ 
ΠΟΠΕΡΜΑΆ ΤΌΟΟΟΥ. ΙΞἈΝΜΆΜΘΟΟΝΤΟΥ 
ΟἸΕΡΜΆ ΤΌΟΟΛΥ ΤῊΓΛ᾽ ἈΥΤΟΟΟΟΥ ΤῊ 
ΗσθικεφΆλην. ιοΥ ΤΗΡΗοιολῪ 
“ΤΟΥΤΤΤΈΡΝΑΆΝ᾽: ΚἼΤΗΓΎΝΑΙΚΙΕΙ 
πεν πληϑυνωνπληθυνώτας 
ἈΥὙΤΙΆΟΟΟΥΙ ΤΟΝΟ ΤΕΝΆΓΜΟΝΟΟΥ. 
ΘΝΧΑΥΠΆΑΙΟΤΟΣΗ ΓΘΚΝΆΙ ΠΡΟΟΤΟΝ ΕΝ. 1Π|. 16. 
ἈΝΑΡΑΟΟΥΗΧΠΟΟΤΡοΟΦηοουκΥλγΥ 

180 


᾿ΓΟΟΟΟΥΚΥΡΙΘΥΎΟΕΘΙ ΤὠωλδλλαμΜΈει. ΘΕΝ. ΠΙ. 18. 
ΠΕΝ᾽ ΟΤΙΗΚΟΥΟΧΟΤΉΟΨΩΝΗΟΤΉΟ 40 
ΓΥΝΆΑΙΚΟΟΟΟΥ. ΚΑΙΕΦΆΑΓΕΟΧΛΠΟΤΟΥ ΠΠ. Β 
ΞΣΥΧΟΥΟΥΕΝΕΤΕΙΆΧΆΑΜΗΝΟΟΙΤΟΥ 
ΤΟΜΟΝΟΥΜΗΦΆΑΓΘΙΝΆΠΑΥ ΓΟΥΒ 
φλγεσ: δπικΑ ΓΆΡ ΤΟΟΗΓΗΘΝΤΌΙΟΘΕΡ 
ΓΟΙΟΟΟΥ ἈΚΆΝΘΑΟΙςΤΡΙΚΟΧΟΥΟΆΧ δ 
ΝΆ ΤΈλειοοι. ΚΦ ΆΓΗ ΓΟΝΧΟΡΤῸΝ 
ΤΟΥΆΓΡΟΥ ΘΝ ἈΡω ΤΥ ΓΟΥΤΙΡος 
ΠΟΥΘΟΥΦΨΑΆΓΗ ΤΟΝΆΑΡΤΌΝΟΟΥ. δῶρ 
ΟΥἈΠΟΟΤΡΘΥΛΙΟΘΘΙΟΓΗΝΘΣΗσθΆΗΜ 
Φϑηοσ. ΟΤΙΓΗΘΙ ΚΞΘΙΟΓΗΝΆΑΙΤΕΆΘΥΌΗ᾿ ι0 
ΚΑΙΕΙΚΑΧΕΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΑΆ ΤΗΟΓΥΎΝΑΆΙ 
ΚΟΟΧΥΤΟΥΖΩΗ. ΟΤΙΆΥ ΓΗΜΗΡΠΆΝ 
ΤΟΝΤΩΝΖΩΝΤΟΩΝ᾽ ΚΕΠΠΟΙΗΓΘΕΝ 
ΚΟΟΘΟΤωλ ἈἈΑΜῚς ΤΗΓΥΝΔΙΚΙΆῪ 
ΤΟΥΧΙΤΩΟΝΆΟΔΘΡΜΑΤΊΝΟΥΟ. καὶ. ιδ 
ΘΕΝΘΔΥΟΕΝΑΎΥ ΓΟΥ ς᾽ ΚΆἈΙΕΙΠΕΝΚΟΟ 
ΘΟ. ΙΟΥΔΑ ΓΕΓΟΝΕΝΟΩΟΕΙΟ, 6 
ΣΉΜΩΝ. ΤΟΥΓΙΝΩΟΚΕΙΝΚΆΛΟΝΙς 
ΠΟΝΗΡΟΝ᾿ ΚἈΑΙΝΥΝΜΗΠΟΤΘΘ 
ΚΤΕΙΝΗ ΤΗΝΧΕΙΡΑΚΑΙΆΧΕΒΗΤΟΥΞΥ 20 
ἈΟΥΤῊΗΟΖΟΩΗΟΜΚΦΑΆΓΗΚΑΙΖΗΟΘΘΤΆΙ 
ΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝΑΆ. ΚἈΑΙΕΣΆΙΤΕΟΤΈΙΧΕΝ 
ἈΥ̓ΤΟΝΚΟοΟΘΟεκΚ΄ ΓΟΥΤΆΡΆ Δ θιοοῦΥ 
ΤῊΟΤΡΥΦΗΟΘΕΡΓΑΖΘΟΘΑΓΓΤΉΗΉΝΓΗΝΒ. 
ΣΗΘΘΆΗΜΦΌΘΗ᾿ ΚΑΙΘΣΘΚΆΧΕΝΤῸΝ 25 
ἈΛΑΜ[ςΚΑ ΤΟὠΟἝΚΙΟΒΘΝΑΥ ΓΟΝΆΤΙΘ 
ΜΆΝΤΙΤΟΥΤΙΆΑΡΑ Δ ΘΙΟΟΥΤΉΟΤΡΥ. 
Φης' ΚΕ ἈΣΕΝΤ᾽ ἈΧΕΡΟΥΕΙΜΙΚΑΙ 
ΤῊἨΝΦΆΑΟΓΙΝΗΝΡΟΜΦΆΑΙΆΝΤΗΝ 
ΟΥ̓ ΡΕΦΟΜΘΝΗΝΦΥ ΆΟΟΘΙΝΤΉΝΟ 80 
ΔΔΟΝΤΟΥΣΥΛΧΟΥ ΓΗΟΖΩΉςΟ᾽ ἈΛΆΜ' 

Ὡἣ ΘΕΓΝΩΕΥΧΝΤΗΝΓΥΜΆΑΙΚΆΛΥ ΤΟΥ : 
ΚΔΟΑΟΟΥΆΛΧΛΆΑΒΟΥΟΔΧΕΤΕΚΟΘΝΤΌΝΚΑΆΙΝ ΓΠ ΘΕΝ. {Π|.1. 


945 


188 


ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΕἸΓΤΗΘΟΧΜΗΝΆΝΟΝΑΙΆΤΟΥ 
ΘῪ ΚΠΡΟΟΘΘΗΚΕΝΤΈΚΕΘΙΝΤΌΝΑΆ 
ἈΘΑΦονλΥ ΤΟΥ ΤΟΝΆΒΘλ᾽ ΚΘΓΕῈΝ 6 
ΤΟΧΕΘΆΑΠΟΙΜΗΝΠΡΟΚΆ ΤΩΝ: ΚΑῚΝ 
ἈΘΗΝΕΡΓΑΖΟΜΘΝΟΟΤΉΝΓΗΝ᾽ ΙΚΞ6ῈΓῈ 
ΝΕΤΟΜΕΘΗΜΕΡΆΟΘΗΝΟγκενιαῖνα. 
ΠΟΤΩΝΚΆΑΡΠΟΩΟΝ', ΓΗΟΓΗΟΘΥΟΙΆΝ ΓΩ 
δῦ: καιλβεαληνεγκενκλιλύΎοολὶ 
ΠΟΤΟΩΟΝΠΡΩ ΤΟΤΟΚΩΟΝΤΩΝΠΡΟΚΆ 
ΤΩΝΧΥ ΤΟΥ ΚΑΙΆΠΟΤΟΩΟΝΟΤΕΛΤΩ 
λυτῶν: κλιεαπιλενοθοροπιλξαλκι 
ΕἸ ΤΟΙΟΔ Ροιολύ ΤΟΥ ἐπειλθκὰ 
᾿ΜΚΆΙΕΙΤΙ ΤΟΙΟΔ ΡΟΙΟΧῪ ΓΟΥΟῪΤΙΡΟ 
σαοχεν" ΚἈΑΙΕΧΥΠΗΟΕΝΤΟΌΝιΚΑΪΝΆΙ 
ἈΝ᾿ ΚΟΥΝΕΙΤΕΟΕΝ ΤωΠροςωπω᾽ κα 
ΕἸΠΕΝΚΟΟΘΟΤκλῖν: ΝΆ ΤΊΠΕ 
ΡΙΧΥΤΙΟΘΕΓΕΝΟΥ. ΚΑΙΝΆ ΤΊΟΥΝΘΕ 
ΠΕΟΘΝ ΤΟΠΡΟΟΩΠΟΝΟΟΥ; ΟΥ̓ΚΕΘΆΝ 
Ορϑθῳσπροοενεγίζεαιο. ορθῶολα 
ΜΗΔΛΙΘΆΗΟ᾽ ΗἩΜἈΑΆΡΤΕΘΟΗΟΥΧΆΟΘΟΝ: 
ΠΡΟΟΟΘΗἉΧΤΟΟΤΡΟΦΗ᾽ ΧΥ ΤΟΥ ΚΑΙΟΥΆᾺΡ 
ΣΕΙΟΛΥ ΤΟΥ ΚἈΙΘΙΤΕΝΚΑΊΝΠΡΟΟ 
ἈΚΘΑΤΌΝΑ θα φΦονλύτου: λυδλὰ 
ΘΩΟΜΕΝΕΙΟΤΌΠΕΔΙΟΝ᾽ ΚΆΙΕΓΕΝΕ 
ΓΟΕΝ ΓΩΕΘΙΝΑΙΆΥ ΓΟΥΌΕΝΤΏΜΙΕ 
»,Λῶ. ΚΑΙΑΝΘΟΤΉΗΉΚΑΙΝΕΙΤΙΆΚΕλ᾽. 
ΤΟΌΝΆ ΛΑ ΦΟΝΑΎΥ ΤΟΥ. ΚΆΠΕΚΤΕΙ 
ΜΕΝΆΥ ΤΌΝ: ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΚΟΟΘΟΠΡΟΟ 


᾿καὶνΝ ΠΟΥΆΒθΧΟλ ΘΑ ΦΟΟσΟΟΥῸ 


Ἀϑθπεν᾽ οὐγινωώοικω" Μμηφυλᾶδ' 
Του θα φΦουμουθιμηθγῳ; ΚΆἈΙ 
Θθιπενοθο': ΤΥΓΟΥποιηολο. φώνη 
ὩὉΜΑΤΟΟΤΟΥΧ λα φουγοουεοκιὰ 
ΤΙΡΟΟΜΕΘΕΚΤΉΟΓΗΓ᾽ ΚἈΙΝΥΝΕΙΤΙ 

ΚΑΙ ΓΆΑΡΑ ΤΟΟΟΥΛΧΤΙΟ ΤΗΟΓΗΟΘΗΙΧΆ 


ΘσΕΝ. ΠΗ. Ὶ. 


40 


ὧι 


10 


10 


. ΟὝῪΣΝ. ΠΗ]. 11. 


189 


ΝΕΝΤΟΟ ΤΟΜΆΛΥ ΤΗΟΔΘΣΆΟΘΑΙ ΤῸ 
ἈὉΜΑΓΓΟΥΧΑΘΑΦΟΥΟΟΥΘΚΤΉΟΧΕΙΡΟΟ 
ΟΟΥ. ΟΤΙΕΡΓΆ ΤΗΝΓΗΝ ΚΚΟΎΤΙΡΟΟ 
ΘΗΟΘΙΤΗΝΙΟΧΥΝΑΥ ΓΗΟΔΟΥ͂ΝΆΙ 
ΟΟΙ᾽ ΟΤΈῈΝΩΝΚΆΑΓΡΕΜΩΝΘΟΗΕΙΠΙ 
“ΤΗΟΓΗΓ᾽ ΚΕΟΙΤΕΝΙΚΑΪΝΠΡΟΟΚΝ ΤῸΝ 
ΘΝ ΜΘΙΖΟΝΗΣΙ ΓΙΆΜΟΥ ΓΟΥᾺ 
φαεθϑηνλιμδ᾽ βιβκαΆ ἈΆΘΙΟΜΘΟΗ 
ΜΕΡΟΝΆΑΠΟΠΡΟΟΟΩΜΠΟΥῪΥ ΤΉΟΓΗΟ. ΚΆἈΙ 
ἈΠΟΤΟΥΤΙΡΟΟΟΟΙΤΟΥΟΟΥΚΡΎΕΗΟΘΟ 
ΜΆ ΙΞΒΟΟΜΆΙΟΤΕΈΝΩΝΙΚΤΡΕ 
ΜΩΝΕΙΠΙΓΓΉΟΓΗς. ΚἈΙΕΟ ΓἈΙΠΆΟΟΟΥ 
ΡΙΟΚΩΟΝΜΘΆΠΟΙΚΤΕΈΝΘΙΜΘ᾽ ΚΆΊΘΤΕ΄ 
ἈΥΤωΚΟΟΘΟ: ΟΥ̓ΧΟΥΤΩς᾽ ΠΆΘΟ 
ἈΠΟΚΤΕΙΝΆΟΚΆΙΝ. ΕΠ ΓΆΧΕικλι κού 
ΜΕΝΆΑΠΑΡΆΑΛΥΟΘΙ: ΚἈΙΒΘΕΤΌΚΟΟ 
ΘΟΟΗΜΘΙΟΝΤῸΌΚΆΙΝ. ΤΟΥΜΗΆΝΕ 
ἈΘΙΝΆΥΓΟΝ. ΠΆΝΤΑ ΤΟΝΘΥΡΙΟΚΟΝ 
ΤἈΛΧΛΥΤῸΌΝ᾽ ΘΣΗΆΧΘΕΝΔΘΙΚΆΩΝΆΤΤΟ 
ΠρΡοσωπΠΟΥ ΤΟΥΘΥ. και κηοανΝΝεΝ 
ΓΗΝΆΪΔ᾽. ΚΑΊ ΤΕΝΆΝ, ΓΙΕΔΕΜ᾿ Κ[(Ε 
ΓΝΩΟΚΆΑΙΝ ΤΗΝΓΥΝΑΙΚΆΑΛΥΤΟΥ. 
ΙΚΑΙΟΥΧΆΛΧΕΟΥΟΧΛΘΤΕΚΕΝΤΌΝΕΝΟΧ᾽ 
ΙΞΔΙΗΝΟΙΚΟΛΟΜΩΟΩΝΙΤΟΆΙΝ. ΚΆΙΘΙΤΟ 
ΝΟΜΆΟΘΒΘΝΤΉΝΠΟΛΙΝΕΟΘΙΠΠΙ ΤὭΏΟΝΟ 
ΜΑΤΙΥΙΓΟΥΥΥΧΥ ΓΤΟΥΈΝΟΧ᾽ ΕΓῈΝ 
ΝΗΘηΗλΟτΤεΝνωχ ΓΑϊλΆ λκα. 
γαυλαλ᾽ ἘΓΕΝΝΗΟΘΘΝ ΤΟΝΜΑΆΟΥ ΗΛ. 
Ξἷ2βἫὀμπμιουἝηλ. ΓΕΝΝΗΟΘΝ ΤΟΝΜΑΆ. 
ΘΟΥΌλλλ- ΚΑΙΜΑΘΟΥῸΟΆλλΆᾶλ. Ἔγὲν 
ΜΗΟΘΝΤΟΝἈΑΆΜΕΧ᾽ ΚΑΙΘΆΆΕΕΝΕ 
»ΥΤλλ ΜΟχΧ᾽ Δ ΥΟΓΥΝΆΙΚΆΟ᾽ ΟΝ 
ΜΆΤΗΜΙΆΆΔΛΑΆ: ΚΑΙΟΝΟΜΆΑΤΉΛΟΘΥ 
Τερλοδλλλ: ΚΑΙΘΤΕΚΕΝΆΛΑ ΤῸΝ 
ΙΚΗ Δ΄ ΟΥ̓ΤΟΟΗΝΟΙΤΆ ΤΗΡΟΙΚΟΥ͂Ν 


ΘΝ. 1Π|1.11. 


10 


15 


ΟΕΝ. 1Π|. 20. 


1900 


ΤΟΩΟΝΕΝΟΚΗΜΝΆΙΟΚ ΤῊΝΟΤῬΟΦΟΩΝ: 
ΚΑΙΟΝΟΜΆ ΤΟ Χ Δ θα Φωλυύτου 


ἈΛΤΗΡΙΟΝΙΚΑΙΚΙΘΆΡΑΝ᾽ σθλλλ. 
ἈΘΟΤΕΙΚΕΝΙΚΑΥ ΓΗ ΤΟΝΘΟΕΕλ. 
ΚΗΝΟΦΥροκοποοχλλκθουοχλλ 
κουκλιοιληρου ἈλθΆφηλαθο 
ΚΕΆΝΟΘΜΑΆ.: ΘΙΠΘΝΔΘΆΧΆΜΕΧΤΉΆΙΟ 
ΕἈΑὙΓΤΟΥΓΥΝΆΙΣΙΝΑλλικοθλλλ. 
ἈΚΟΥΟΆΧΓΕΜΟΥ ΓΗΟΦΟΩΝΗΟΓΎΝΆΙ 
κΚεολάιμεχ ΕΝΩΘ ΤΙΟΆΧΛΟΘΕΜΟΥ ΓΟΥῸ 
ἈΟΓΟΥῸ᾽ ΟΤΙΆἈΝΑΡΆΑΛΆΠΕΙΚΤΕΙΝΑ. 
ΕΙΟΤΡΑΎΥΜΆΕΜΟΙ. ΞΜ ΝΕΘΆΝΙΟΙΚΚΟΝ 
ΕἸΟΜΦΩΛΧΟΩΙΤΆΜΟΙ ΟΤΊΕΙ ΤΙ ΆἌΚΙΟ 
Εἰδλελικηταιεκιζλῖν. οι λα 
ἈΣΧΜΕχ᾽. ΒΕΔΟΜΗΙΚΟΝΤ ΓΤ ἈΚΙΟΘΙΤΤ Ἀ᾿ 
ΓΝΩΟΔΕΛΧΔΛΑΜΘΥΆΧΝΤΉΗΝΓΥΝΑΆΙ 
ΚΑΛΥΤΟΥ. ΚΑΙΟΥΧΛΆΑΧΕΟΥΟΆΘΤΈΕΚΕΝ 
ὙΝΙΚΑΙΕΙΠΩΟΝΟΜΆΟΘΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ 
“ΓΟΥΘΗΘ᾽. ἈΒΕΓΟΥΟλ. ΕΣ ἈΝΘΟΤΉΟΕ, 
ΓΆΡΜΟΙΟΘΟΟΠΕΡΜΆΕ ΤΕΡΟΝΆΝΤῚ 
ἈΒΚΕΆΟΝ, ἈΠΕΙΓΤΕΙΝΕΝΙΚΆΪΝ᾿ ἃς 
ΦΟΗΘΈΓΕΝΕ ΤΟΥΊΟΓς᾽ ΕἸΤΟΝΟΜΜΆ. 
ΟΕΝΔΕ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥΈΝῸος᾽ ΟΥ̓ 
ΤΟΟΘΗΛΠΠΙΟΕΘΝΕΙΠΙΚΆΑΆΧΕΘΙΟΘΑΙ ΤΌΟΝΟ 
ΜΆΑΆΚΥΤΟΥΘΥ ἈὙΤΉΗΗΒΕΙΚΆΟΟ 
ενεοεωοΉολνῶῶν. Η, ΗἩΗΜΕΡΆΕΠΟΙΗ 
ΟΘΝΟΘΟΤΤΟΝΆΛΑΆΜ. ΚΑ ΤΈΕΙΚΟΝΆ. 
ΘΥΞΕΠΟΙΗΟΘΝΆΑΥ ΤΟΝ ἌΡΟΘΝΚΚΑΙ 
ΘΗΛΥΘΙΤΟΙΗΟΘΝΑΥ ΓΟΥΌ. ΚΑΙΗΥλΟ 
ΓΗΟΘΝΑΥ ΓΟΥῸ᾽ ΚἈΑΙΘΤΩΟΝΟΜΆΟΕΝ 
ΤΟΟΝΟΜΆΛΥΓΩΟΝΆΔΛΆΑΜ,. Η, ἩΜΕΡΆΘ 
ἸΤΟΙΗΟΒΝΆΑΥ ΓΟΥΟ ΕΖηΗσΟΝ ΆΘλ. 
ἈΔΆΜ ΤΡΙΆΚΟΝ, ΓΑΙ ΔΙΆΚΟΟΙΆΘ ΤΗ 
ΙΞ«ΑΙἹΕΓΕΝΝΗΟΘΕΝΙιΚΑ ΓΑ ΤΗΉΜΝΙΔΘΆΝ 


ΝΣ ΟΥ̓ΤΟΟΗΝΟΙΚΆ ΓΆΛΘΙΣΆΟ 


ΟΕΝ. 1Π|. 20. 


σεξν. Υ. 8. 


20 


ΥΠΑ. 


φι 


10 


1Ὁ 


191 


ΥΤΟΥ Κις ΓΘΙΚΟΝΆ ΧΎΥ ΤΟΥ. ΚΆΕΤΟ 
ΝΟΜΆΟΘΝ Τ᾽ ΟΟΝΟΜΑΔΛΥ ΓΟΥΌΗΘ᾽ ΕΓΕῈ 
ΝΟΝΤΟΔΛΔΘΑΙΗΜΕΡΆΆΔΑΜΜΕΤΆΤῸΟ 


ΓΕΝΜΝΝΗΟΆΟΑΥ ! ΟΝ ΤΌΝΟΗΘ᾽. ΕἸΤΤΤΆΙΚΟΟΙ. 


ἈΕΤΉ. ΚΕΓΕΝΝΗΟΘΝΥΟΥΟΙΚΘΥΓΆ 
ΤΕΡΆΓ᾽ ΚΕΓΕΝΟΝΤΌΟΤΙΙ ἈΟΛΙΙΗΜΕΡΆΙ 
ἈΔΛΔΆΑΜΆΟΘσΘΖΗΟΕΝ. ΘΝΝΆΚΟΟΙΆΚΤΡΙ 
ἈΙΚΟΝΤΤ ἈΘΤΗΚΑΙΆΤΙΕΘΆΝΕΝ᾽ ΕΖΗ 
ΟΟΝ ΘΟΗΘ᾽ ΠΕΝΤΕΙΞΦΔΙΆΑΚΟΟΙΆΘΤΗ. 
ΙΞΕΓΕΝΝΗΟΒΘΝΤΌΜΝΕΟΝΟΣΟ᾽ ΚΕΘΖΗΘΕ, 
ΟΗΘ᾽ ΜΕΤἈΤΟΓΕΝΝΗΟΛΔΙΑΥΓ ΓΟΝΤΌΝΕΘ 
ΝΜ Ο. ΕἸ ἈΘΤΉΙΚΘΤΙ ΓΆΙΚΟΟΙΆ. Κκ( 
ΓΕΝΝΗΟΕΝΥΟΥΟΙΘΥΓΆ ΤΈΕΡΆς᾽ ᾿ς 
ΕΓΕΝΟΝ᾽ΓΟΙΤἈΟΛΣΙΆΙΗΜΕΡΆΙΟΘΗΘ. 
ΔΩΛΕΙΚΑΚΕΝΝΆΚΟΟΙΆΧΘ᾽ ΓΗΚΆΤΙΘΘΑ. 
ΜΕΝ ΚΕΖΗσαΝνΝῈ ΝωῳωσθιςΑ ΤΟΌΝΕΝΘΕ 
ΜΗΙΚΟΝΤΤΤ ἌΘΤΗ. ΙΞΕἘΓΕΝΝΗΟΘΝΤῸΝ 
ΚΑΪΜΝΜΆΝΝ᾽ ἹΞΕΖΗΟΕΝΘΝΩΟΜΘΕΘΤΤ Ἀ ΤῸ 
ΓΕΝΝΗΟΛΙΆΥ ΓΟΝΤΌΝΚΑΪΙΝΆΝ. ΤΤΕῈΝ 
ΤΓΕΙς Δ ΘΙΚΑΕ ΤΗΙΚζΕΙΤΤ ἌΚΟΟΙΆ.. ΚΚΕΓΕῈΝ 
ΝΗΟΘΝΥΙΟΥΟΙΘΥΓΆΓΓΘΡΆΘ᾽ ΚΕΓΕΝΟΝ 
ΤΟΠΆΟΛΙΆΙΗΜΡΆΙΘΝΟΟ. ΤΕΝΤ ΘΒ ΤῊ 
ΙΞΕΝΝΆΚΟΟΙΆΙ ΚΑ ΠΕΘΆΝΕΝ᾽ ΚΚΘΖΗΟσΘ. 
ΚΑΙΜΆΑΝΝΘΕΛΔΟΜΗΚΟΝΊΓἈΕΘ ΤΉΗΚΕΚΑ. 
ΤΌΝ. ΚἈΑΙΕΓΒΝΝΗΟΘΝ ΤΟΝΜΆΛΧΘΆΘΗΛ. 
ΚΕΖΗΓΕΝΚΑΪΝΆΑΝΜΟΕΟΤ Α ΓΤΟΓΕΈΝΝΙΗ 
ΟΟΧΥ ΓΟΝΤΟΝΜΑΆΛλΘλθηλ᾽. ΤΕΟΟΆΡΑΆ 
ΙΞΞΟΝΤ ἈΘΤΤΉΚΘΙΤ Τ ἌΙΚΚΟΟΙΆ.. ΚΞΕΓῈΝ 
ΝΜΗΟΘΒΘΝΥΪΙΟΥΟΚΘΥΓΆ ΤΕΡΑς᾽ ΚΚΈΓΕΝΟ 
ΤΟΙΤΆΑΟΛΔΙΙΗΜΕΡΆΙΚΆΑΙΝΑΆΝ. Δ ειὰς 
ΤῊΗΙΚΒΝΝΆΚΟΟΙΆΙΚΑΤΙΕΘΆΝΕΝ᾽ ις 
ΕΖΗΟΒΝΜΑΆΑΆΔΧΘΆΑΘΗΛΧΤΙΕΝΤΈΕΙΚΘΞΗΙΚΟΝ 
ΤἈΙΚΘΙΚΑ ΤΟΝΘΤΉ. ΚΞ ΘΓΕΝΝΗΟΘΘΝΤῸΝ 
᾿ἈΡΕΤ ΙΞεαΖησενμα Ἀθα Θηλ ΜΕΤΆ 
ΤΟΓΕΝΝΗΟΆΔΙΆΥΓ ΓΟΝΤΟΜΝΙΆΡΟΤ᾽. ΤῊ 


σξν. ν. 8. 


ΥὙΙ. Β. 


10 


ΟΕΝ. Υ. 16. 


192 


“ΓΡΙΆΚΟΝΤ ἈΚΘΙΤΤ ἌΚΟΟΙΆ. ΙΚΞΕΓΈΝΝΗ 
ΟΕΝΥΙΟΥΟΚΘΥΓΆΤΕΡΑΟ ΚΕΟΓΕΈΝΟ 
“ΓΟΠΆΟΔΙΆΙΗΜΕΡΑΙΜΆΑ λΘΆΘηλ. 6ΤῊ 
ΠΕΝ ΤΕΚΑΙΕΝΒΘΝΗΚΟΝΤΤ ἌΜΚΟΙΚ ΤΑ. 
ΙΝΝΟΟΙΆΚΑΙΆΠΕΘΘΆΝΕΝ᾽ ΚΕΖΗΘΕΝ 
ἈΡΕΓ, ΔΥΟΚΘΣΗΚΟΝΤ ἈΘΤΉΚΆΙΕ 

ΙΝ ΤΟΝ. ΞΕΓΕΝΝΗΘΘΝΤΌΟΝΟΝΟΣΧ᾽ 
ΙΞΕΖΗΟΘΕΝΙΆΡΘΑ᾽ ΜΕΤ ἈΤΤΟΓΕΝΝΗΟΆΙ 
ΧΥΤΟΝΤΌΝΕΝωχ'. ΟἸΓΤΤ ἈΚΟΟΙΆΘ ΤΗ. 
ΙΞ(ἈΙΕΓΕΝΝΗΟΘΝΥΪΙΟΥΟΚΘΥΓΆΤΕΡΑΟ᾽ 
ΙΞΕΓΒΝΟΝΤΟΙΤΑΟΛΔΙΔΙΗΜΕΡΆΝΑ. 

ρΡελ᾽ ΥΟΙςζΕΘΞΗΚΟΝΤ ἈΚΕΘΝΝΆΚΟ 
ΟἸΆΧΕΤἬΙΦΚΑΙΠΕΘΘΆΝΕΝ᾽ ΚΕΖΗΟΘΕΝ 
ΕΝΝΩΟΧΊΉΎΙΕΝ ΓΕΙΚΕΣΗΙΚΟΝΤΤἌΜΚΚΕΙΚΑ. 
ΤΌΝΘΤΗ. ΕΓΕΝΝΗΟΘΝΤΌΝΜΑΆ 
ΘΟΥΟΆΛΚΆ ΙΞ ΕΖΗ ΒΘ ΝΕ ΝΟΧ ΜΕΤΆ 
ΤΟΓΕΝΗΟΆΔΙΆΑΥ ΓΟΝ ΤΟΝΜΆΘΟΥΟΌΟΑΛ. 
ἈΔΟἈΧΚΟΟΙΆΘΤΗ᾽ ΚΕΓΕΝΝΗΟΘΕ. 
ὙἹΟΥΟΙΚΘΥΓΆ ΤΕΡΆΟ᾽ ΚΕΓΕΝΟΝΤῸ 
ΤΠΤΧΘΟΛΔΙΔΙΗΜΕΡΆΙΘΝΟΩΧΊΙΕΝ ΓΕΙΚΘ 
ΣΗΚΟΝΤ ΓΤ ἈΚΤΡΙΆΝΚΟΟΙΆΘΤΗ᾽ ΚΘ 
ΗΡΕΟΤΉΘΘΝΕΝΟΩΟΧ ΤΩΘΟΣΦΟΥΧΉΥ 
ΡΙΟΚΕ ΓΟΔΙΟΤΙΜΕ ΤΕ ΤΈΘΗΚΕΝ 
ΧΥΤΌΝΟΘΟ᾽ ΚΕΟΖΗΟΘΒΘΝΜΆΘΟΥΟΑΚΝ. 
ἈΔΧΕΘΙΓΓΆΑΙΚΚΟΓΑΟΗΚΟΝΤ ἈΙΦΕΚΑ ΤΟΝ 
ΕΤΉ. ΞΕΓΕΝΝΗΘΓΕΝ ΤΟΝΆΆΧΜΕΧ᾽ 
ΙΞΕΖΗΟΒΝΜΆΑΘΟΥΟΛΆΆΧΜΕΤΑΆΑΤΟ 
ΓΕΝΝΗΟΆΔΙΆΥ ΓΟΝΤΟΝΆΆΧΜΕΟΧ ΑῪΥ 
ΟἸΚΟΓΔΟΗΚΟΝΤ ἈΙΦΕΙΤ Τ ἌΚΟΟΙΆ. 

ΕΤΉ. ΚΞΕΓΕΝΝΗΟΕΘΝΥΟΥΌΟΙΚΘΥ 
ΓΆΤΈΕΡΑΆΓ᾽ ΚἈΑΙΕΓΕΝΟΤΟΠΆΟΛΔΙΆΙΗΜΡΑΙ 
ΜΑΘΟΥΟΆΧΆΛΧΛΆΘΘΖΗΟΘΕΝ. ΒΕΝΝΘΆΚΘΞΗ 
ΙΞΟΜ Τ ἈΚΕΝΝΝΆΙΚΟΟΙΆΕ ΤΗΙ ΞΆΠΕΘΆΝΕΙ 
ΙΞΕΖΗΓΘΒΘΝΆΔΛΔΙΜΟΧ ῸΙΓ ΓΟ ΚΟΓ ἈΟΗΚΟΝΥΓΆ. 
ΙΞΕἸΚΑ ΓΟΝΕΤΉ. ΙΞΕΓΕΝΝΗΟΕΝΥΊΟΝ. 


ΟΕΝ. Υ(. 16. 


ΟΕΝ. Υ. 39. 


1 


δ 


0 


40 


ΜΗ. Α. 


193 


Ι(ΞΕ] ΙΟΝΜΟΜΆΘΟΘΝ ΤΟΟΝΜΟΜΑΛΔΎΥΤΓΟΥΝΟΣ ΘΕΝ. Υ. 39. 


ΘΆΘΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΤΟΟΔΙΆΝΆΑΠΑΥΟΘΙΗΜΆΟ 
ἈΠΟΤΩΝΕΡΓΩΟΝΗΜΩΟΝ᾽ ΚἈΤΤΟΤῸΩΝ 
ἈΥΤΙΩΟΝΤΟΟΝΧΘΙΡΩΟΝΗΜΩΟΩΝ. ΚΆἈΠΟ 
ΤῊΗΟΓΉΟΗΟ, ΚΑῚ ΓΗΡΆΟΧ ΤΟΌΚΟΟΘΚζ᾽ κς 
ΕΖΗΓΘΕΘΝΆΑΛΜΕΧ ΜΕ ΤΤΆἈ ΓΟΓΕΝΝΗΟΆΙ 
ΧἈΥΤΟΝΤΌΝΝΩΘ. ΠΕΝΤ ΚΑΙ ΣΗΚΟ. 


- ΕἈΙΚΔΙΠΤΕΝ ΓΑΙΚΟΟ ἈΕΤΗ. ΞΕΓΕΝΝΜΗ 


ΟΒΘΝΥΙΟΥΟΚΑΙΘΥΓΆ ΤΕΡΆΟ' ΚΆΙΕΓΕ 
ΜΟΝΤΟΙΠΆΟΔΛΙΆΙΗΜΕΡΑΙΆΆΜΕΧΎΡΙΑ 
ΚΑΟΙΠΕΝ ΤΗΚΟΝΊΤ ἈΚΔΑΙΕΙΤΤΓΆΙΚΟΟΙΆ. 
ΕΤΉ: ΙΞἈΤΤΕΘΘΆΝΕΝ᾽ ΚΞΗΝΝΦΘΕΤῸ. 
ΠΕΝΊΤΓΆΙΚΟΟΙΩΟΝ᾽ ΚἈΙΕΓΕΝΜΝΗΘΕΝΟΩΘ 
ΤΡΕΙΟΥΙΟΥΟ ΤΟΝΟΗΜ᾽ ΤΟΝΧΆΜ᾽ 
ΤΌΜΝΙΆΦΘΘ᾽ ΚἈΙΒΓΕΝΕΤΌΗΝιΙΚΑ. 
ΗΡΣἈΑΝΤΟΙΧΝΟΙΠΟΛΛἈΟΙΓΊΝΘΟΘΑΆΙ 
ΘΠΙΤΉΟΓΗΟ. ΚΘΥΓΆ ΤΤΈΡΘΟΘΓΕΝΝΗ 
ΘΗΟΆΙΝΝΑΥ ΤΌῸΙΓ᾽ ΙΔΟΝΤ ΘΒΟΆΧΘΟΙΆΓ 
ΓΕΆΧΟΙΤΟΥΘῪ ΓἈΟΘΥΓΆΤΕΡΆΟΤΩΝ 
ἈΝΟΝΟΤΊΙΚΆΛΔΆΙΘΙΟΙΝ: ΘΒΆΆΚΟΝΘΑΥ 
“ΤΟΙΟΓΥΝΆΑΙΚΑΟΛΙΠΟΙΙΆΟΟΝΟΝ, ΕΣ 6 
ἈΘΣΆΑΝΤῸ᾽ ΚἈΙΘΙΠΕΝΚΟΟΘΟ᾽ ΟΥ̓ΜΗ 
ΚΑΤ ἈΜΘΙΝΗΤΟΠΝΑΜΟΥΘΝΤΌΙΟΆ. 
ΝΟΙΟ ΤΟΥ ΤΟΙΟΘΙΟ ΤΟΝΆΙΩΟΝΆΔΙΑ ΤῸ 
ΘΙΝΆΙΑΥ ΓΟΥΟΟΆΡιΚΆΟ᾽ ΘΟΟΝΤΤἈ.Δ 6 
ἈΙΗΜΕΡΑΙΧΥ ΓΩΟΝΕΚΆ ΤΌΝΘΙΚΚΟΟΙ 
ΕἸ͵ΤῊ᾽ ΟἸΔΕΓΗΓΑΝΤ ΕἘΟΗΟΆΝΕΙΠΙΤΉΓΝ 
ΓΗΟΘΝΤ᾽ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΕΘΚΕΙΝΆΙΟΚΑΆΙ 
ΜΕΤΈΙΚΘΙΝΟ: ΘΟἈΧΝΙΕΙΟΠΟΡΕΥΌΟΝΤῸ 
ΟΙΥΪΟΙ' ΤΟΥ̓ΘΥΠΡΟΟΤΤ ἈΟΘΥΓΆΤΕ 
ΡΤ Ν Ἀ ΝΟΝΙςΞΕΓΕΝ ΝΩΟΆΝΑΥ 
ΤῸΙΟ. ΘΙΚΒΙΝΟΙΗΟΆΝΟΙΓΙΓΆΝΤΈΕΟΟΙ 
ἈἉΠΑΙΩΟΝΟΟΟΙΆΧΝΟΙΟΙΟΝΟΜΆΟΝΤΟΙ" 


Ὁ νὰ ἘΚοοδδο ΤἸΕ ΗΘΥΝΘΗΟΚ, 
ΧΙΚΑΚΙΆΙ ΤΩΟΝΑΆΝΟΝΕΙΤΙ ΓΗΟΓΉΟ᾽ ΘΕΝ. ΥΊ. δ. 


2) 


10 


18 


ΚΠἈᾺΆΟΤΙΟΔΙΆΑΝΟΘΙ ΓΆΙΕΝ ΤΗΚΆΡΑΣΙ ΘΕΝ. ΥἹ. ὅ. 
ἈΛΥΤΟΥΘΠΙΜΕΆΘΟΕΠΙ ΓΆΠΟΝΗΡΑΆ 
ΠΆΟΛΟΤ ἈΘΗΜΕρΆΟ. ΚΕΝΕΘΥΜΗ 
ΘΗΟΘΟΟΤΊΕΠΟΙΗΘΕΝΤΌΝΑΆΝΟΙΝΝ μ 
ΕἸΤΙ'΄ ΓΗΟΓΉΓ᾽ ΙΚΚἈΙΑΙΕΝΟΗΘΗΙΚΆΙΘΙΠΕΝΟ νι Β. 
ΘΟ ἈΠΆΛΘΙΨΩ ΤΟΝΆΝΟΝΟΝ, ΕΠΟΙΗ 
ΟἈΆΠΟΠΡΟΟΩΠΟΥ ΓΗΟΓΗΟ᾽ ἈΠΟΆΧΝΟΥ 
ΕΚ ΤΉΝΟΥΟ᾽ ΚἈΙΆΠΟΕΡΠΘΊΓΩΝ 
ΕὩΟΠΕΤ ΕΙΝΩΟΝ ΤΟΥΟΥΝΟΥΟΤΊῚΕ 5 
ΘΥΜΩΘΗΝΟΤΊΕΠΟΙΗΟΆΛΧΥ ΤΟΥ 

ἡ ωελ ἘεΥρενιχαθιΝνε ΝΑ ΝΤΊΟΝΚΥ. 
ΤΟΥΘΥ ἈΥΤ ΑΙ ΘΑ ΓΈΝΝΕΟαιο 
νἙ: νῳωεχνοολικλιοστέλειοα 
ΟΝΕΝ ΤΗΓΕΝΕΆΛΥ ΤΟΥ. ΤΘαΣ ι 
ΕὙΉΡΘΟΤΉσανΝνωδ. ΕΓΈΝΝΗΟΘΕΝ 
ΔἈΕΝΩΕΤΡΘΙΟΥΙΟΥΟ. ΤΟΝΟΗΜ ΤῸΝ 
ΧΆΜ ΓΟΝΙΆΨῬΘΘ᾽ ἐφϑλρηλθη 
ΓΗΕΜΆΝΤΊΟΝΤΟΥΘΥ. ΚΕΠΆΗΟ 
ΘΗΗΓΗΛΣΧ λΗΙΟλΟ. λα ννοοθο ιὸ 
“ΓΉΝΓΗΝ. ΚἈΑΙΗΝΚΆ ΤΓΕΦΘΆΡΜΕΝΗ. 
ΟΤΊΕΦΘειρεν ΠἈΟΆΟΆΡΣ ΤΉΝΟΛΟ, 
ΧΥΤΟΥΕΙΠΙ ΤΗΟΓΗΓΟ᾽ ΚΕΘΙΠΕΝΟ 

(Θεπροονωθ. ΚΡΟΟΠΑΆΝΤΌΟΧΝΟΥ 
ΗΚΕΙΕΝΆΑΝΤΊΟΝΜΟΥ. ΟΤΙΕΠΆΗΟΘΗ » 
ΗΓΗΛΧΔΙΚΙΧΟΛΧΙΠΧΥΓΩΝ᾽ ΚΟΥ 
εγωκα ΓΑ φϑειρωλυ ΓΟΥΟΙΚ ΤῊΝ 
ΓΉΝ᾽ ΠΟΙΗΟΟΝΟΥΝΟΘΑΥ ΓΩκικω 
᾿ΓΟΝΕΚΞΥΧΩΝ ΓΕ ΓΡΆΓΟΝΩΝ᾽ ΝΟῸῸ 
ΟἸΆΟΠΠΟΙΗΟΘΙΟ ΓΗΝΚΙΕΩΤΌΝ. κΚἈΆ 
οσφαλτωοιολυ τηνθοώθϑενκουω 
ΘΕΝΤῊΛΟΦαλτω: ΚΟΥ ΏΟΙΤΟΙ 
ΗἩΟΘΙΟΤΉΝΚΙΑΚΩ ΤΌΝ. ΤΕ ΓΡΆΚΟΟΙ 
ΟΝΠΗΧΘΩΟΝ ΤΟΜΗΚΟΟΤΉΟΙΘΕΩ 
ΤΟΥ. ΚἸΤΕΜ ΓΗΚΟΝ Τ ἈΠΗΧΕΘΩΝ Ἂ 
ΤΌΙΙΆΧΤΟΟ: ΚἈΑΥΓΡΙΆΚΟΝ ΤΆΠΗ ΘΕΝ. ΥἹ 16. 


1906 


ΧΘΩΝΤΟΥΥΟΟΛΎΤΉΗσ: ΘπιοΥνΝὰ 
ΓΩΟΝΙΤΟΙΘΙΟΗΟ ΤΉΝΙΚΙΑΩ ΤΌΝ: ᾿ς 
ΕἸΟΠΗΧΥΝΟΥΝΤΕἈΛΘΙΟΛΥΤΉΝΑΆ 
ΝΩΘΕΝ ΤῊΗΝΑΘΘΥΡΆΝΤΉΟΚΙ 

ΕΟ ΤΟΥΤΙΟΙΗΟΘΙΟΘΙΚΠΆΛΓΙΩΝ᾽ κΚΆ. 
ΤἈΓΑΙ Δ ω ΥφΦακτρωρΥφάποι 
ΗἩΟΘΙΟΧΥ ΤΉΝ᾽ ΙἈΘΘΓΩΘΙΠΆΓΩΤΟΝ 
ΚΑ ΤἈΚΑΥΟΜΟΜΝΥΔΩΡΘΠΙΤΗΝΓΉΝ 
κἈΑ ΓἈΦΘΕΙΡΑΙΠΆΟΧΝΟΆΡΙΚΆΒΝΗΘΟ 
ΤΙΝΠΝΆΖΟΩΟΗΟΥΤΙΟΚΆ ΤΩ ΤΟΥΟΥ 
ΜΙΟῪ ΚΟΟΛΧΘΆΝΙΗΗΝΕΠΙ ΓΗΟΓΗΟ ΤῈ 
ἈΘΥΤΉΟΘΙ᾽ ΚΟΤΉΘΟΣ ΤΗΝΑΙΆΘΗ 
ΚΗΝΜΟΥ ΠρΡΟΟΟΒδ᾽ ΘἸΙΟΘΑΘΥΘΉ ΛΘ Θιο 
“ΓΗΝΚΙΕΩ ΤΌΝ. ΟΥ. ΚΑΙΗΓΥΝΗΟΟΥ: 
ΚΟΙΥΙΟΙΟΟΥ: ΚΑΙΆΙΓΥΝΆ ΜΚ ΟΤῸῺΣ 
ὙΚΟΝΟΟΥΜΘΊΤ ἈΟΟΥ ΚἈΠΟΙΆΝ 
ΤΟΜΤΟΩΝΙ ΤΗΝΟΩΜΝΙΚΆΑΙΆΤΤΟΙΤΑ. 
ΤΟΝΤΟΩΝΘΡΠΕΘ ΤΩΟΝΚΑΙΆΠΟΠΑ 
ΓΩΟΝΤΩΝΘΗΡΙΩΝ. ΚἈΙΆΤΤΟΙΤΑ. 
ΟΗΟΟἈΡΙΚΟΟΛΥΟΔΥΟΆΧΠΙΟΠΆΝΤΩΝ 
ΕἸΟΆΞΘΙΟΘΙΟΤΉΝΚΙΕΩΟΤΌΝ. ΝᾺ 
ΤΡΕΦΗΟΜΘΤΆἈΟΘΧΥ ΤΟΥ. Ἀβοανις 
ΘΗΧΥΎΘΟΟΝΤ ἌἍΙ. ἈΠΟΙΤΑΝΤΩΝΤῸ 
ΠΕΤΕΙΝΟΝΙΚΆ ΓΆΓΕΝΟΟ: ΚΆΙΆΠΟ 
ΠΆΑΝΤΟΩΝΤΟΩΝΙΦΤΗΝΩΟΝΚΆΤΆ 
ΓΈΝΟΟ᾽ ΚΑΙΆΠΟΠΆΝΤΌΝΤΩΝΕΡ 
ΠΕΤΩΝ ΤΟΩΝΕΙΤΙ ΤΗΟΓΗΟΚΆ ΓΆΓΘ 


ΝΜΟΟΧΥΤῸΝ: ΔΥΟΔΛΥΟΛΧΣΠΟΙΤΆΝΤΟΩΣ 


ΘΙΟΘΒΆΘΥΟΟΝ Τ ἈΙΠΡΟΟΟΘΤΡΕΦΕΟΘΆΙ: 


ΟΥ̓ΔΘΆΗΜΨΗΟΘΑΥ ΤΩΛΧΠΟΠΆΝΤΟΩ, 


ΕΡΟΜΆΤΩΝΑΆ, ΘΆΘΟΘΆι: κΑΟΥ ΝᾺ 
ΞΕΙΟΠΡΟΟΟΘΑΥ ΤΌΝ. ΚἈΙΘΟΤΆιΙοΟικΑ. 
ΚΕΙΝΟΙΟΦΆΓΘΟΙΝ᾽ ΚἈΙΕΠΟΙΉΘΕΝΝΟΣ 
ΘΒΕΠἈΝΤ ἈΟΟΆΕΝΘΤΕΙΆΧΑ ΓΟΧῪ ΤΟ 
ΘΟΟΥ ΤΩ ΟΘΕΠΟΙΗΘΕΝ᾽ ΚΆΙΘΙΠΕΝΚΌ 


ΕΝ. ΤΊΙ. 18. 


ΥΠΙ. Α. 


10 


1δ 


ΘΕΝ. ΥὙΙ] 1. 


255 


οϑοπροονωδ᾽ ΕἸσΕἈΘΕΟΥΚΆΙΠΆΟ 
ΟΟΙΚΟΟΟΟΥΒΘΙΟΤΉΝΙΚΕΩΤΌΝ. Ο 
ΤΊἸΟΘΙΔΟΝΑΙΚΆΙΟΝΒΘΝΜΆΝΤΊΟΝΕ 
ΜΟΥΕΝΤΉΓΕΝΑ ΓἈΥ ΤῊ: ἈΠΟΔΕΤῸΣ 
ΚΞΤΉΝΩΝΤΩΝΜΗΟΝΤῸΝΚΆΘΑ. 
ΡωνΝ. ΔΥΟΔΥΟΆΡοανκαιθηλύ, κς 
ἈΠΟΤΟΩΝΙΠΤΘΤΕΙΝΩΟΝ ΤΟΥΟΥΝΟῪ 
ΤὨΝΚΑΘΆΑΡΩΝΘΙΓΤ ἈΘΙΤΤ᾽ ἌΆΡΟΘΝ 
ΚΑΙΘΗΛΎΥ" ΚἈΙΆΠΟΤῸΝΠΕΤΕΙΝ 
ΤΟΩΝΜΗΙΚΑΘΆΑΡΩΝΑ ΥΟΛΥΟΆΡΟΟΝ 
ΚυΘΗΛῪ" ΔΟΆΧΘΡΕΥΔΙΟΠΒΡΜΆΘΠΙ 
ΠΆΟΧΛΝ ΤΗΝΓΗΝ᾽ ΕΤΙΓΆρημερῶ 

ΕΠ Ἀ. ΕΓΩΒΠΆΓΩΥΘΤΟΌΝΕΙΤΙ ΤῊΝ 
ΓΉΝ, ΤΕΟΟΆΡΑΚΟΝΤ ἈΗΜΕΡΆΟΙΚΤ ΘΟ 
ΘΟἈΡΑΆΚΟΝΤ ἈΝΥΚΤ ς᾽ ΚἈΙΕΣΆΛΘΙ 
γΩωΠἈΆΟΆΝ ΤΗΝΆΝΑΟΤ ἈΟΙΝΗΝΘΙΠΟΙ 
ΗΟἈΧΑΠΟΙΠΡΟΟΩΙΠΤΟΥΙΤΑ ΘΗ ΤΉΟΓΗΟ' 
ΚΕΠΟΙΗΘΟΕΝΝΩΘΙΠΆΝ ΤἈΟΟΆΧΕΝΕΤΕΙ 
ἈΧΤΟΛΥ ΤΟΚΟΟΘΟ: Νὠ ΘΑ ΘΗΝΕΤΤ 
ΕΣΆΚΟΟΙΩΝ: ΙζΟοι«ΚἈ ΤἈΙΚΑΥΟΜΟΟΤΟΥ 
ὙΔΑ ΤΌΟΟΘΓΕΝΕΤΌΘΙΠ ΓΗΟΓΗΓ᾽ Εἰ 
ΟΗλΘανΝ ΕΝ ΘΙ ΥΙΟΙ Υ ΓΟΥΎΚΗ 
ΓΥΝΗΛῪ ΓΟΥΚἈΑΙΆΙΓῪ ΝΑ ΚΘΟΤΩΝΥΙ 
ΟΝ ἈΥ ΤΟΥΜΕΤ ἈΥ ΓΟΥΕΙΟΤΉΝΙΚΙΕ 
ΤῸΝ. ΤΟΥ ΔΩΡΤΟΥΚΑΤἈΚΧΛΥΟΜΟΥ 
ΙΚΞἈΑΙΆΠΟΠΆΝΜΤΩΝΤΟΩΝΙΓΤΗΝΩΟΝΤῺΩ 
ΜΗΙΚΆΘΆΡΩΝ. ΚΑΙΆΠΟΠΑΝΤΩΝΤΩΣ, 
ΠΕΤΕΘΙΝΩΟΝ ΤΩΝΙΚΆΘΑΆΡΩΝ:᾽ ΚΆΙΆΠΟ 
ΠΆΝΤΟΩΟΝΤΩΝΠΕΤΕΙΝΩΟΝΤΟΩΝΜΗ 
ΚΆΘΆΡΩΝ᾽ ΚἈΑΙΆΠΟΠΙΆΝΤΟΌΟΝΤΩΝ 
ΘΒΡΠΘΤΩΝΤΟΩΝΕΡΠΟΝΤΌΝΕΠΙΤῊΟΘ 
ΓΉΟ, ΑΥΟΛΥῸὉΘΙΟΗΧΘΕΝΠρΡΟΟΝΟΩΕθιο 
ΤΉῊΉΝΙΓΙΕΩΟ ΤΟΝἈΡοανκλιθηλυύκὰ 
ΘᾺΆΘΝΕΤΤΘΙΆΑΑ: ΓΟΛΧῪ ΤΟΌλιΚς᾽ ΚΆΙΕΓΕ 
ΝΘ τΟΜε τ ΧΘα ΠΤ λημερλς. ΚΑΥΤΓῸ 


ΘΕΝ. ΓΥἹΙ. 1. 


ΟΕΝ. ΥἹΙ. 10. 


ΥΠΙ. Β. 


191 


ὙΔΩωΡΤΟΥΚΑ ΓἈΙΚΛΥΟΜΟΥΘΓΕΝΘ ΤῸ δεν. νπ το. 
ΘΙ ΤΉΟΓΗΟ. ΕΝΤῸὩΕΘΝΙΗΚΑΙΕΣΆΚΟΟΙ 1δ 
ΟΟΤΩΣΘ ΤῊἨΘΝ ΤΉΗΖΩΗΤΟΥΝΩΟΘ᾽ ΤΟΥ 
ἈΘΥΤΕΡοΟΥΜηνοςσ. βαλομηκλιθικὰ 
ΑΟΥΤΟΥΜΗΝΟσ. ΘΒΡΡἈΓΗΟΆΝΆΙΠΗΓΆΙ 

ΤῊἨΟἈΒΥΟΘΟΟΥ ΚἈΙΟΙΚΑ ΓΆΡΑΚΤΆΙ 
ΤΟΥΟΥΝΟΥΗΝΕΟΩΧΘΗΟΆΝΙΚΘΓΕΝΕ 20 
ΤΟΟΥΘΤΌΟΘΙΠ ΓΗΟΓΗΘΟΗΜΒΘΕΡΆΟΤΘΟ 

ΟἈΡΆΚΟΝΤ Ἃ-: ΚΑΙ ΤΕΟΟΆΡΆΚΟΝΤ ΝΥ 

ΚΤ ΆΟ᾽ ΕΝΤΉΗΗΜΕΡΑ ΓἈΥ ΤΗειοηλθό 

ΝΟ. ΟΗΜ᾿. ΧΑΜ᾽, ᾿ΙΆΦΕΘΥοινώεις 
ἈΙΤΡΘΙΟΓΥΝΆΙΚΘΟΤΩΟΝΥΙΩΟΝΑΎΥ ΤΟΥ 95 
ΜΕΤ ΑΥ ΤΟΥΕΘΙΟΤΉΝΚΙΑΩΟ ΤΟΝ: ΚΆΙ 

ΠΆΝΤ ἈΤΤἈΘΗΡΙΆΙΚΑ ΓΆΓΕΝΟΡ᾽ ΚΆΙ 

ΠΆΝΤ ΑΙ ΚΤΗΝΗΚΑ ΓΆΓΕΝΟΟ. ΙΚΞ«ΠΆΝ 
ΕΡΠΕΤΟΝΚΙΝΟΥΜΘΝΟΝΘΙΤΙ ΓΉΗΟΓΗΘΟ 

ΚἈ ΓΆΓΕΝΟΟ: ΚΑΙΠΆΝΙΤΘΤΘΙΝΟΝ 80 
ΚΑ ΤἈΓΕΝΟΟΘΙΟΗΆΧΘΕΝΝΟΩΟΩΕΘΙΟ ΤΉ. 

ΕΟ ΤΟΝ. ὙΟΔΥΟΆΔΙΠΟΠΆΟΘΗΟΟΆΡ 

ΚΟΟ. ΕΝΩΘΟΤΙΝΠΝΆΖΩΗς᾽ ΚΑΤᾺ 
ΕΙΟΠΟΡΒΘΥΟΜΘΝΆΛΆΒΟΒΘΝΙΚΆΙΘΗΧΥΆΤΙΟ 
ΙΠἈΟΘΗΟΘΟΆΡΚΟΟΘΙΟΗΆΘΕΝ. ΚΆΘΆΕΝΕ 86 
ΤΟΙΆΑ ΤΟΚΟΟΘΟΤ ΝΟ Θ᾽ Κα κΆῸΘι 
σανοθοεξσωθενλυ ΚΟΥ ΤΉΝΕ 

ΤΟΝ᾽ ΚἈΑΙΒΓΕΝΕΤΟΟΚΑΆ ΓἈΙΚΚΑΛΎΌΟΜΟΟ 

ΤΕΟΘΘἈΆΡΑΙΚΟΝ ΓἈΗΜΕΡΆΟΙ ΤΈΟΟΆΡΑ 

ΚΟΝΤ ἈΝΥΚΤ ἈΘΘΤΗ ΤΗΟΓΉς᾽ ΚΆΙ 40 
ΒΠἈΗΘΥΝΘΗΤΟῪΥ ΔΩΡΚΆΙΒΠΗΡΕ, 

ΤΉΝΙΠΙΕΩΤΌΝ. ΚΥΪΩωΘηΗΤ ἈΚΥ 

ΜΑΤ ἈΧΠΟΤΉΟΓΗΚ᾽ ΚἈΙΘΠΕΚΡΆ ΤΟΙ 
ΤΟΥΔΩΡΚΘΠΧΗΘΥΝΘΤΌΟΦΟ “ 
ἈΡΑΘΠΙΤΉΗΉΟΓΗΟ᾽ ΚἈΙΒΠΕΦΡΕΡΘΤΌΗκι μα. ἃ. 
ΕΟ ΤΟΟΒΠΆΝΟΩ ΤΟΥ ΔΆ ΤΟΟ᾽ ΤῸ 
ὙΔΩΡΕΠΕΚΡρΑ Τ ΙΟΦΟΛΡΆΘΙΠΙ ΤΗΟΓΗς᾽ 
ΚἈΙΘΠΘΙΚΆΑΛΥΨΕΝΠΆΝΤΑ ΓΆΟΡΗΤΆ ΘΈΝ. ΥΊΙ. 19. 


198 


ΥΥ̓ηλλλ, ΗΝΥΤΙΟΚΑ ΤΟ ΤΓΟΥΟΥΜΟῪ ὀ σεν. στ 9. 
ΠΕΝΤΈΙΚΑΙΔ ΘΚΆΑΠΗΧΕΙΟΒΘΠΆΝΩΥ 


ὙωθητοΥ Δ Ρ᾽: ΚαπεκαλύΎΎεν 
ΠΆΝΤ ἈΤΆΟΡΗ. ΚΑΙΆΠΕΘΆΝΕΝΠΑᾺ 
ΟἈΧΟΆΛΡΣΙΚΙΝΟΥΜΕΝΗΘΙΠΙ ΤΓΗΟΓΗΟΤῸΣ. 
ΠΕ ΓΕΙΝΩΟΜΝΜΚΑΙ ΤΩΝΙΚ ΓΉΝΩΝΙς 
ΓΩΟΝΘΗΡΙΩΝΚΆΙΠΆΝΕΡΠΕΤΌΝΚΙ 
ΜΟΥΜΕΝΟΝΕΠΙΓΓΗΟΓΉΟ. ΚΑΙΠΆΘΧΝΟΘ 
ΚἈΑΗΙΤΆΝ᾽ ΓΑΟΟΆΧΘΧΘΙΠΝΟΗΝΖΟΩΉΗΓ᾽ 
ΚἈΑΙΓΙΆΘΟΟ, ΗΝ, ΕΠ ΤΗΟΞΗΡΆΟΆΤΙΤΕΘΆ 
ΝΕΝ᾽ ΚΕΞΕΙΧΗΦΘΗΙΤΑΝ ΤΟἈΥΝΆΟΤΉΗ. 
ΜΆΟ, ΗΝΕΓΙΠΡΟΟΩΟΙΤΟΥΤΤΆΟΘΗΟΤΉΟΘ 
ΓΗΟΛΧΓΠΟΧΜΝΟΥΘΟΩΟΚΤΗΝΟΥῸ᾽ ΚΆΙΕΡ 
ΠΕΤΩΝΚΑΙΓΤΟΟΝΠΕΤΕΙΝΩΟΝΤΟΥ 
ΟΥ̓ΝΟΥΚἈΙΕΞΘΙΧΗΦΘΗΟΆΝΆΠΟΤΉΗΉΟ 
ΓΗΓ᾽ κλικα Τα θρϑημονοονῳ 
ΘΙΚΔΙΟΙΜΕΤἈΥ ΓΟΥΕΝΤΉΚΙΕΩΤΩ. 
κὺΥ ΘΗ ΤΟΥ ΡΘΙ ΠΤΉΟΓΗΟ 
ΠΕΝ ΤΗΚΟΜ᾽ ΓΆΚΆΑΙΕΙΚΑ ΤΟΝΗΜερΑς.: 
ΚἈΙΒΜΝΗΟΘΗΟΘΟΤΟΥΝΟΩΘΚΆΙΠΑ. 
ΤΩΝΤΟΩΝΘΗΡΙΩΝΚΆΑΜΙΤΆΝΤΩΝ 
ἋΩΟΝΙΚΤΗΝΩΝΙΚΑΙΠΑΝΜΤΟΩΝΤΩΝ 

ΠΕ ΤΓΕΙΝΩΟΝΟΟΧΗΝΜΕΤ ἈΥ ΓΟΥΕΝΤῊ 
ΚΙ ΓΟ ΚἈΙΕΠΗΓΆΓΕΝΟΘΟΠΝΑᾺ 
ΕΠΙ' ΤΉΝΓΗΝ. ΚἈΙΕΚΟΙΤΆΘΕΝΤΟΥ 
λώρΡ. ΚΑΙΒΠΕΚΑΛΧΥΦΘΗΟΆΝΆΙΠΗ 
"ΓΓΗΟΧΕΥΟΟΟΥ. ΚἈΙΟΙΚΑ ΤΓΆΡΑΙΚΚ ΓΑΙ 
᾿ΓΟΥΟΥΝΟΥ ΚἈΑΙΟΥΝΕΟΧΕΘΗΟΥΕΤΌΟ 
ἈΠΟ ΓΟΥΟΥΝΟΥ. ΚΑΙΕΝΘ ΑΙ ΔΟΥ ΤῸ 
ὙΔΛΟΩΡΙΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΝΆΠΟ ΤἬῊΟΓΗΓ᾽ 
εν λιλουκ ιΗλᾺ Τ᾿“ ΤΟΝΟΥ ΤΌΟΤΟΥ 
ΧΩΡΜΕ ΓΑΠΕΝΤΉΚΟΝ ΤἈΚΆΙΕΚΑΆ 
 ΌΝΗΜΕρΡΆς᾽ ΙΚἈΙΘΙΚΑΘΙΟΒΝΗΚΙΕΩ 
“ΓΟΟΘΝΜΗΝΙ Τωσκλοόομωκαρικα 


ἈΨΕΟΥΜΗΝΟΟΕΙΠΓἈΟΡΗ ΓἈΆΧΡΑΆΡΑ.Γ᾽ ΘΕΝ. ὙΠ]. 4. 


109 


Ϊ ΟἈΘΥΔΟΟΡΠΠΟΡΘΥΟΜΕΝΝΟΝ ΗΧΑ ΓΟ ΘΕΝ. ΥἼΙ. δ. 


ΝΟΥ ΤΟΘσΤΟΥ Θκα ΤΟΥΜΗΝΟΟ' 

ΕΝ Δ ΟΤὩ ΣΘΝΔΘΚΑ ΤΩΟΜΗΝΙΤῊΠΡ 
ΤΉῊΉΤΟΥΜΗΝος. ὠῳφζρϑηολνλιηκ 
φαλλιτωνορθῶν. ΚΕΓΕΝΕΤῸ 

ΜΕΤᾺ ΤΕΟΟΧΡΑΚΟΝΤ ἈΗΜΕΡΆΟ. ἈΝΕΩ 
ΣΕΝΝΩΘΤΗΉΝΘΥΡΙΔ Α ΤΗΟΘΙΙΕΟ ΤΟΥ 
ΗἩΝΕΠΟΙΗΟΘΕΝ. ΚἈΙΆΠΕΟ ΤΘΙΆΘΒΝΤΟΌΝΚΟΡΆ 
κλυλ ιν ιΚθο ΚΝ ΤΟΥ Δ Ρ᾽ κα 
βϑθαθωνουχΎπεστρογψενθωστου 
ΣΗΡΑΝΘΗΝΑΓΓΟΥΔΟΩΡΆΠΟΤΉΟΓΗΟ᾽ 
ΚΑΙΘΣΑΠΕΟΤΘΙΆΘΝ ΤΗῊΗΝΠΕΡΙΟΤΈΡΑΝ 
ΟΠΙΟΟΛΎΥ ΓΟΥΙΔΕΙΝΘΙΚΕΚΟΠΆΙΚΘΝ ΤῸ 
ὙΔΟΩΡΑΠΟΠΡΟΟΟΩΠΟΥ ΓΗΟΓΗΓ᾽ κΚΆΙΟΥ 
Χ ΕΥΡΟΥΟΧΛΗΠΕΡΙΟΤΕΡΑἈΝΑΠΆΥΌΟΙΝΤΌΙΟ 
ΙΠΟΟΙΝΆΥΓΤΗΟ. ὙΤΙΘΟΓΡΘΥΕΝΠΡΟΟΛΎ ΤῸΝ 
ΘΙΟΤΉΝΚΙΚΩΤΌΝ. ΟΤΤΥ ΔΟΩΡΗΝΕΙΤΙ 
ΠΠᾺΝΤΙΠΡΟΟΩΟΠΟΩΙΠΆΘΗΟ ΤΉΟΓΗΓ᾽ Κα 
ΚἼΓΕΘΙΝΑΟΤΗΝΧΕΙΡΑΧΥ ΓΟΥΘἈἈΚαΝΑΥ, 
ΤῊΝΙΚἈΙΘΙΟΗΓΆΓΕΝΠΡΟΟΛΥ ΓΟΝΘΙΟΤῊΝ 
ΚΙΕΩΟ ΤΟΝ ΚἈΙΕΙΠΠΟΧΩΟΝΕΤΊΗΜΕΡΆΟ 

ΕΠ ἌΘΤΈΕρΡΆΟ. ΠΑΧΙΝΘΣΆΠΟΟΤΘΙΧΕΝ 
ΤῊΝΠΕΡΙΟΤΕΡΆΝΘΙΚΤΗΟΚΙΚΩΤΌῸΌΥ. 
ΚΑΙΆΝΘΟΤΡΘΥΘΝΠΡΟΟΛΎΥ ΤΟΝΤΌΙΙΡΟΟ 
βοπερᾶν" καιθιχενφγαλοναλλιλο 
ΚἈΡΦΟΟΘΝΤΟΌΟΤΟΜΑΤΙΧΥΤΉς. ΚἈΙ 
ΘΓΝΩΟΝΟΩΘΟΤΉΚΘΙΚΟΠΆΚΕΝΤΟΥΔΩΡ 
ἈΠΟΤΉΟΓΗΚ᾽ ΚἈΙΘΠΙΟΧΩΟΝΘΤΊΘΗΤΑ.. 
ἩΜερλοθτερᾶςσ. ΠΆΛΙΝΘΣΆΤΙΘΟΤΕΙ 
ἈΕΒΝΤΉΝΠΕΡΙΟΤΕΡΆΝ᾽ ΚἈΙΟΥΤΙΡΟΟΕΘΕ 
ΤΟΤΟΥΘΙΠΟΤΡΟΥΙΠΡΟΟΛῪ ΤΟΌΝΕ 
ΚἈΑΙΒΓΕΝΕ ΤΟΘΝ ΤΩΘΣἈΚΟΟΙΟΟΤῺΩΘ 
ΤΕΙΕΝΤΗΗΖΟΗ ΤΟΥΝΩΒΘΤΟΥΤΙΡΩΟΤΟΥ 
ΜΉΝΟΟ. ΘΣΘΆΘΙΠΕΝ ΤΟΥ ΔΟΡΑΠΟΤΉΟΘ 


ΓΉΘ᾽ ΚἈΙΆΠΘΚΑΛΥΨΈΕΝΝΩΘΤΗΝΟΊΤ ΒΒ Αἷπκ ναι 18, 


λ4 


ΛΠ. Β. 


10 


20 ΄᾿ 


200 


ΓΗΝ ΓΗΟΚΙΕΑΥΓΟΥΉΝ, ΒΠΟΙΗΘΟΝ. 
ΙΞΙ!ΔΕΘΝΟΤΙΥΓΟΥ ΟΡΕΣΕΆΘΙΤΤΟΝΑΆΤΙ 
ΠΡΟΟΟΠΟΥ ΤΉΟΓΗΓ᾽ ΘΝΔΘΤΩΜΗΜΝΙΤῸ) 
ΔΕΥΤΕΡΩΟΘΑΔΟΜΗΙς(ΘΙΚΆΔΥ ΤΟΥΜΗ 
ΝΟΟ. ΒΘΣΗΡΆΝΝΘΗΗΓΉΗ᾿ ΙΘΙΠΕΝΝΙΚΟΟΘΟ 
ΤΩΟΝΟΘΆΕΓΩΝ᾽ ΕΣΘἈΘΕΘιςΤΉοι 
“ΤΟΥΚΚΟΥΚΗΓΥΝΗΟΟΥΚΟΙΥΟΟγὶς 
ΔΙΓΥΝΆΙΚΕΟΤΩΟΜΝΥΙΩΟΝΟΟΥΜΕΤΆΟσΘ᾽ 
Ξ“ἷΠΆΝ ΤἈΤΤ ἈΙΓ ΓΗΝΗΚΑΙΠΆΝΤΤ ἈΤΆΑ. 
ΘΗΡΙΆΟΟΆΧΘΟΤΙΝΜΘ ΓΆΟΟΥ ΚΠΆΟΣ. 
ΟἈΡΣΑΠΟΠΕΤΘΙΝΩΟΝΕΟΩΟΙΚΤΉΝΟΩΝ 
ΙΞΤΡᾺΆΝΕΡΠΕ ΓΟΝΚΙΝΜΟΥΜΕΝΟΝΟΕΘΙΤΙ 
“ΓΤΗΟΓΗΟΕΞΣΆΑΓΆΓΕΜΕΤΤΓἈΟΟΥΙΚΑΎΣΑΆ. 
ΝΜΕΟΘΕΙΓΠἈΗΘΥΝΘΟΘΘΕΙΠΓΓΗΟΓΗΓ. 
ἈΙΕΣΗΧΘΕΝΝΩΘΙΚΑΙΗΓΥΝΗΛΎΥ ΤΟΥ: 
ΙΚ(ἈΙΟΙΥΙΟΙΆΥ ΤΟΥ. ΚΑΙΓΥΝΆΙΝΚΕΟ 
ΤΩΟΝΥΙΩΟΝΆΥ ΓΟΥΜΕΤΑΥ ΓΟΥῚ ᾿ς 
ΠΆΝΤΑ Τ ἈΘΗΡΙΆΚΑΙΠΆΝΤΡΑ ΓἈΚΤΗ 
ΜΗΙΚΑΙΠΆΜΝΕΡΠΕΤΌΝ. ΚΑΙΤΠΆΝΠΕΤΕΙ 
ΝΜΟΝ. ΚΑΙΠἈΝΙΓΙΝΟΥΜΕΝΟΝΕΙΤΙΤΗΟ 
ΓΗΟΚΑ ΓἈΓΕΝΟΟΛΧΥΪΤῸΟΣΝ ΕσηλΘο. 
ΕἸ «ΤΗῊΗΟΙΓΙΕΟΓΟΥ ΚΑΙΟΘΚΟΔΌΟΜΗ 
ΟΘΝΝΟΩΘΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝ ΤΩΘΟ" 

ΙΝ ΑΟΙΘΆΑΧΕΕΜΆΑΠΟΠΆΝΤΟΩΝΤΟΩΝΙΚ ΤῊ 
ΝΜΩΟΝΤῸΝΙΚΆΘΑΆΡΟΝ: ΚἈΑΙΆΤΙΟΠΆΝ 
ΓΩΟΝΤΟΩΝΙΕΤΕΙΝΩΟΝΤΟΝΚΆΘΑ. 
ΡΩΟΝ᾽ ΚἈΑΙΗΝΕΓΙΚΒΝΟΧΟΙΚΆΡΠΟΩΟΙΝ 
ΘΙΟΓΟΘΥΟΙΆΟΤΗβΙΟΝΙ ΦΡΑΝ 
ΘΗΙΚΚΟΟΟΜΗΝΘΥΟΔΙΆς᾽ ΚΆΊΙΕΙΠΕΝΚΟ 
ΟΘΟΔΙΆΝΟΗΘΘΕΘΙΟ. ΟΥ̓ΤΙΡΟΟΘΗΟΘΕΤῚ ᾿ 
ΚΑΙΓἈΡΑΟΧΟΘΑΙ ΤΗΝΓΗΝΑΙΆΤΤΆΕΡ 
"ΑΤΤΩΟΜΝΆΝΟΥΝΝ᾽ ΟΤΊΕΓΙ(ΘΙ ΓΆΙΗ.Δ. 

ἈΝΟΙΆΑ ΪΟΥΧΝΟΥΘΙΠΙΜΘΆΘΦΟΕΘΤΗΤΆΑ. 
ΤἸΤΟΝΗΡΆΘΙΚΝΘΟ ΤΉ ΤΟ. ΟΥ̓ΤΙΡΟΟΘΗ 
ΓΟΟΟΥΝΕΘΤΉΗΠΑ ΓΑ ΣΑΙΠἈ ΑΧΝΟΆΡιΚΑ.: 


ΘΕΝ. ΥἹΠ. 18. 


ΟΕΝ. ὙΠ. 91. 


10 


18 


ΚἈΘΟΩΟΘΙΠΟΙΗΟΛΤΙΆΟΧΟ ΓἈΓΗΜΕΡΆΚ ΘΕΝ. ΨΙΠ. 31. 
ΤΉΟΓΗΓ᾽ ΟΠΕΡΜΆ.. ΚἈΙΘερβιομοςσ᾽ 

γυχος. κλικλυΎμᾷᾶα: Θεροοκθλρ' 
ΗΜΕΡΑΝΚΑΙΝΥΚΤ ἈΟΥΚΑ ΤΆΠΑΥ ϑῦ 
ΟΟΥ̓ΟΙΝ᾽ ΚΑΙΗΥΧΟΓΗΟΘΝΟΘΟΤῸΝ 

ΝΘ ΚΑΙ ΤΟΥΟΥΙΟΥΟΛΎΥ ΤΟΥ. ΚΆΙ 

ΘΙΠΕΝΆΥ ΤΌΟΙΟ᾽ ἈΥΣΆΝΕΟΘθιζΑΙ 
ΠἈᾺΗΘΥΝΕΟΘΕΚΑΙΠΆΗΡΩΟΆΧ ΤΕ ΤΗΝ 

ΓΉΝ᾽ ΚΑΚΆ ΤΤ ἈΚΥΡΙΘΕΥΟΆ ΤΕΧΥ ΤΗΝ 80 
κλιοφοκοοκλιοτρομοούμῶν 

ΕΟἸΓΑΙΘΠΙΙΤΆΟΙ ΓΟΙΟΘΗΡΙΟΙΟΤΉΟΘ 

ΓΉΟ. ΚἈΙΕΙΤΗΙΤΆΟΙ ΤΟΙΟΙΚΤΉΝΕΟΙΝ 

ΤΉΟΓΗΓΚ᾽ ΚΕΙΤΙΤΑΝΤ Ἀ ΤΆΟΡΝΘΆ. 

“ΓΟΥΟΥΝΟῪ ΚἈΙΕΤΠΤΆΝΤΑΆΤΆΚΙ 95 
ΝΜΟΥΜΕΝΆΒΠΙ ΤΗΟΓΗΟ: ΚΕΙΤΙΠΆΝ 
ΤἈΟΤΟΥΟΙΧΘΥΧΟΤΉΟΘΑΛΆΧΆΟΟΗΟ. 
Ὑποχειραουμινλθλωκλ: κΚἈὶ 

ΠΆΝΕΡΠΕ ΤΟΝΟΘΟΤΊΝΖΩΝ. ΥὙΜΓ, 

ΘΟΤ ἈΙΘΙΟΘΕΡΦΟΙΝ᾽ ΘΟΧΆΧΑΝΆΧΟΡ 0 
ΤΟΥ ΔΕΔΟΚΑΥΜΙΝΤ ΠΆΝΤΑ: 
ΠᾺΗΝΚΡΕΧΟΘΝΆΑΙΜΑ ΤἸΨΥΧΗΟΟΥ 

φλγεοθαι ΚΑΓΆΡΤΟΥΜΘΤΈρΡΟ,. 

»» μα τωνγυχωνύμων. εκ “ 
ΖΗ ΓΗΟΦΟΛΥ ΤΟΙΚΚΑΙΘΚΧΘΙΡΟΟ ΤΟΥ Ὰ Χ. Β. 
ΝΟΥ ΔΘΑΦΟΥΘΚΖΗΤΗΟΩΟΤΉΝΥΥ 
ΧΗΝΤΟΥΆΧΝΟΥ. οεκχεῶνλιμα 
ΧΝΟΥ͂. ἈΝΤΙ ΤΟΥΧΙΜΆ ΤΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕἸΙΚΧΥΘΗΟΕΤ ἈΙΟΤΙΕΝΕΙΚΟΝΙΘῪ Ὲ 
ΠΟΙΗΟΆ ΤΟΌΝΆΝΟΝ: ὙΜειολαλύσὰ 
ΝΜΕΟΘαιΙ ΠἈΗΘΥΝΕΟθΘαιζαΤΆΗ 
ΡΟΟΑ ΤΕ ΤΗΝΓΗΝΚΆΑΙΠΆΗΘΥΝΕΘΟ 
ΘΕΒΘΠΆΥ ΤΗς᾿ κἈλιαιπενκοθα 
ΤΟΩΝΟΕΘΙΚἈΙ ΤΟΙΟΥΙΟΙΟΛΥ ΓΟΥΜΕ 1 
ΤἈΑΥΓΟΥΆΧΘΓΩΝ᾽ ΚἈΙΕΓΩΟΆΧΝΙΟΤῊ 
ΜΙΤΗῊΗΝΑΙΆΘΗΙΚΗΝΜΟΥΎΜΙΝΙς ΘΕΝ. ΝΠ]. 9. 


σι 


ΦΟ01 26 


203 


ΓΩΟΙΠΕΘΡΜΑΆ ΓΙΥΜΩΟΝΜΕΘΥΜΆΟ 
ΚΑΟΟΠΆΘΗΤΗΨΥΧΗΤΉΖΩΟΘΗΜΕΘΥ 
ΜΩΝ᾽ ἈΠΟΟΡΝΕΟΩΟΝΙΚΑΙΆΙΠΠΟΙΚ ΤῊ 
ΝΜΩΝΚΆΜΤΆΟΙ ΤΓΟΙΟΘΗΡΙΟΙΟΤΉΟΓΗΟ᾽ 
ἈΠΟΙΤΆΝΤΩΟΝΤΟΩΜΝΕΞΕΆΧΘΟΝΤΩΝ 
ΘΙ ΤΉΟΚΙΕΟ ἡ ΤΟΥ ΚἈΑΙΟΤΗΉΟΩΣΤΤῊΝ 
ἈΙΆΘΗΙΚΗΝΜΟΥΤΙΟΟΥΜΆΑσ' κλἈλιοὺ 
ΙἈΠΟΘΆᾺΝΘΙ ΤἈΜΙΠΠΆΟΛΧΛΟΆΧΡΣΕΤΊΆΙΤΟ 
ΤΟΥΥΔΑΤΟΟΤΟΥΚΑ ΤΤἈΚΑΥΟΜΟΥ, 
ΚΑΙΟΥΚΕΟΤ ΙΕ ΤΙ ΚΑ ΓΆΚΑΥΎΟΜος 
ΥὙΔΑΤΟΟΚΑ ΓἈΦΘΕιρΑΙΠΆΟΆΝΤ 
ΓΉΝ᾽ ΚἈΙΘΙΠΕΝΚΟΟΘΟΠΡοοΟΝΩ 
Ε΄ ΤΟΥ ΓΟΤΟΟΗΜΘΙΟΝΤΉΟΘΛΔΙΆΘΗ 
ΚΗΟΟ, ΕΓΩΟΔΙΔΩΟΜΙΆΝΆΜΕΘΟΟΝΘΟΘΜΝ, 
ΚΎΥΜΩΝ: ΚΑΙΆΝΑΜΕΟΟΝΠΆΟΘΗΝ 
ΥΥΧηοζωσησοηθο ΙΝ ΜΘΘΎΜΩ. 
ΘΙΟΓΘ ΝΘ ΟἈΝΙΟΥΟ ΤΟΤΌΣΟΜΟΥ 
ΤΗΜΙΘΝ ΤΉΝΕΦΕλΛΗ᾽ ΚἈΙΘΟΤἊΙ 
ΘΙΟΟΗΜΕΘΙΟΝΑΙΆΘΗΚΗΟΆΧΝΆΜΕΟΟσ,. 
ΕΜΟΥΚΑΙΓΉΗΟΓΗΓ᾽ ΚἈΙΕΘΟΤ ἌΙΕΝ 
“ΓΩΟΥΝΝ φεινμενεφδλάοεπι 
ΤΉΝΓΗΝ. ΟΦΘΗΟΘΘΤ ἈΓΤΟΤΌΣΟΝ 
ΜΟΥΕΝΤΉΝΕΦΕΘλΗ" ΚΑΙΜΝΗΟΘΗ.. 
ΘΟΟΜΑΙΤΓΗΟΔΙΆΑΘΗΚΗΟΜΟΥΉΘΟΤΙΝ 
ἈΝΆΑΜΕΟΟΝΘΜΟΥΙΚΥΜΩΝ᾽ ΚΆΙ 
ἈΝΆΑΜΘΟΟΝΠΆΟΘΗΟΨΥΧΗΟΖώῴώσηΗΟ 
ΕΝΙΤΆΘΗΟΆΡΙΚΙ" ΙΚΛΙΟΥΚΘΟΤ ἈΙΘΤῚ 
ΤΟΥ ΛΩβρθοιοκα ΓἈΚΑΥΌΜόοΝνῶς 
 βιοβδξαλθύλιπλολνολρια.: καὶ 
(ποτα ΤΟΤΟΣΟΝΜΟΥΕΝΤΉΝΕΦΕ 
ΧΗ. ΚΟΥ̓ΟΜΆΓΓΟΥΜΝΗΟΘΘΗΝΆΙ 
ἈΙΑΘΗΚΗΝΆΙΩΝΙΟΝ᾽ ἈΝΆΜΘ6 
ΘΟΟΝΕΜΟΥΚΑΙΆΝΆΑΜΕΘΟΟΝΙΤΆΘΗΟΘ 
ψυχηοζωοησοηθοτινμεθυμῶ 
ΘΤΗΓΓΗΟΓΗΚ. ΚἈΙΘΙΠΕΝΟΘΟΠΡΟΟ 


ΘΕ Ν. ΥΠΠῚῚ. 9. 


ΘΟΕΝ. ΝΠ]. τ. 


1ὃ 


44 


ΧΙ. Α. 


208 


ΝΘ ΤΟΥ ΤΟ ΓΟΟΗΜΕΘΙΟΝΤΉΟΘ 
ἈΦΆΘΗΚΗΟΘΗΟ, ΑΙ ΘΘΘΜΗΝΆΝΑΆ 
ΜΕΟΟΝΕΜΟΥΪΚΑΙΆΝΆΜΕΟΟΝΤΙΆ 
ΟΗΟΘΟΆΡΚΟΟ. ΗΘΟΤΊΝΘΙΠΙ ΤῊΘ 
ΓΉΓ᾽ ΗΟἈΆΝΑ ΘΟΙΥΊοΟΙΝὼΘ 


(διε τελϑον Τ οεικ Τηοκιεω 


ΤΟΥ. ΟΗΜ᾽ ΧΑΜΊΆΦΘΘΉΝ 
ΠΗΡΧΆΑΝΆΛΝ᾽ ΤΡΘΙΟΟΥΤῸΙ 
ΕἸΟΙΝΟΙΥΙΟΙΝΩΘ᾽ ἈΠΟΤΟΥ 
ΤΟὨΝΙΔΙΘΒΟΠΆΡΗΟΆΝΘΙΤΙΠΤΆ. 
ΟἈΝΤΉΝΓΗΝ᾽ ΚΆΑΙΗΡΣΆ 

ΤΟΝΩΘΆΝΟΟΓΕΩΡΓΟΟΓΉΟ᾽ 


ἱζφΥταγοθοναμπελώνα 


ΙΞἈΙΕΙΠΕΝΕΙ ΓΟΥΟΙΝΟΥΚΑΙ 
ΕΜΕΘΥΌΘΗ. ΚΑΙΘΓΥΎΜΝΩ. 
ΘΗΕΝΤῸ ΟΙΚΟΛῪ ΓΟῪΥ ΚΑΙ 
'ἈΘΝΧΑᾺΜ ΟΪΤΗΡΧΑΝΆἈΝΤΗΝ 
ΓΥΜΝΩΟΙΝΤΟΥΤΙΡΟΧΎΥ ΓΟΥ. 
ΚἈΑΙΕΣΘΑΘΟΩΟΝΆΙΤΗΓΓΕΙΆΧΕΝ 
“ΓΟΙΟΔΥΌΙΝΆᾺ ΔΘΑ Φοιολύτου 
ΕΣ) ΚἈΑΙΆΧΕΒΟΝΤΤΘΒΟΟΗΜΊ 
ἈΚΡεθτοἰμλ:ΤτΤΊΟΝ. ἘΠΕ ΘῈῚ 
ΤΌΘ ἈΛΔΥΟΝΟΩ ΤΆἈΛΥ ΤΩ. 
ΚἈΙΘΙΤΟΡΒΥΘΗΟΆΝΟΠΙΟΘΟ 
«Φανωοκλί ΓΗΝΓΥΜΝΩΟΓ, 
ΤΟΥΠΙΡΟΧΥ ΤΟΝΟΥΎ Και Ο" 
ΘΣΒνΘΙι ΥἹῸΝ ΘΒΝΩΘἈ ΠΟΤΟῸΥ 
ΟΙΝΟΥΙΚΑΙΕΓΝΩΟΘΕΘΝΟΟΆΕΤΙΟΙ 
ΗΟΘΝΥ ΤΩΟΥΙΟΟΛΧΛΥ ΤΓΟΥΌΝΕ 
ΟΤΈΡος. ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΕΠΙΚᾺ 
ΤἈΡΑ ΤΟΟΧΑΜΊΤΑΟΟΙΝΚΕ ΤΉΟΘ 
εσσΤΟιολ θα φοιολύτου 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΕΥ̓ΧΟΓΗΤΌΟΚΟ 
ΤΟΥΟΘΗΜΊ,ΚΑΙΘΟΤἈΙΧΆΝΑΆΣ. 
ΠΑΙΟΛΥ ΤΟΥ ΠᾺΑΧΤΎΝΆΙΟ 


ΟΕΝ. ΥἹΠΙῚ. 17. 


ΟΕΝ. ΝΠ]. 21. 


960" 


10 


ῳυ 


22 


804 


ΘΟΤΩ(ῬΘθκλικΆ τοι 
ΚΗΟΆΧ ΤΓΟΘΝΤῸΌΙΟΟΙΚΟΙΟ ΓΟῪ 
ΟΗΜ΄. ΚΑΙΓΕΝΗΘΗΤῸὍὍΧΆΜ 
ΠπΠΑΙΟΛΥ ΓΟΥ εζησανλανῳ 
ΕΜΕΤΑ ΤΟΝΚΑ ΓΑΙΚΑΎΥΟΜΟΝ 
ΤΡΙΆΙΚΟΟΙΆΑΙΤΒΝΤΉΙΚΟΝ ΤΤἈ 
ΕΤΉ᾽ ΚἈΙΕΓΕΝΟΝ,ΤΟΙΤΆΟΆΣΙ 
ἈἉΙΗΜΕΡΆΙΝΟΩΘ: ΘΝΝΝΆΚΟΟΙΆ. 
ΠΕΝΤΉΙΚΟΝ ΓἈΕ ΓΉΚΔΟΛΧΙΠΕ 
ΘΆΝΕΝ᾽ ΑΥΤΆΙΔΛΕΆΙΓΕΝΕ 
οἰ τωνγιωννωδ' ΟΗΜ᾽ 
ΧΑΜΊΑΦΡΘΘ. ΙΞἈΙΕΓΈΝΝΗ 
ΘΗΟΆΝΑΥ ΓΟΙΟΥΙΟΙΜΕΤΆ. 
ΤΟΝΙΚΑ ΤἈΚΑΥΌΜΟΝ᾽ ΥὙἹΟΙ 


ἰνφεο. ΓΆΜΕΡ᾽ ΚΑΙΜΆΓΩΓ' 


ΞΑΜΆΛΑΆΙ ΚΑΙΗΝΩΥΆΝ᾽ ᾿ς 
Ελιολ" καυϑοκθλκλιμόοοοχ᾽,. 
κλυθθιρᾶς. ΚἈΑΙΥΙΟΙΓΆΜΕΡβ, 
ἈΟΧΆΝΑΖ᾽ κλιριῷφλθ.. καὶ 
ΘΟΡΓΆΜΆ: ΚἈΑΙΥΙΟΝΩΥΆΝ. 
δλιοῖΐ. ΚἈΙΘΆΡΟΙς᾽ ΚΙ ΤΟΙ 
κλυρολιοι ΘΚ ΤΟΥ ΤώΝΆΦο 
ρβιοθηολννησοοιτῶνεθνωῶ 
ΕΝΤΉΓΗΛΥ ΓΩΟΝΘΕΘΚΆΟΘΤΟΟ 
Ια ΤΓἈΤΗΝΓΆΦΘΟΘΟΆΝΕΝΤ ἍΙΟ 
φυλλιολυ ΩΝ ΚΆΙΕΝ ΓΟΙΟΘ 
ΘΝΘΟΙΝΑΥΤῸΩΝ᾽ ὙΥἹΟΙΔ χα Μ' 
ΧΟΥΌ. καιμεορλῖν" φουλῆς 
ΧΑΝΆΛΝ᾽ ὙΥὙἹΟΙΔΕΧΟΥΘΌΛ. 
ΒΆᾺ. ΚἈιϑγϊλλ.- καιολξΆθλ. 
Κλ ρογμᾶλ: κλιολκλκλθϑλ. 
ΙΟΙ ΘΡΕγΓΜΆ-: ΟἈΚΆΝ. και λα. 
ἈΧΝ᾽ ΧΟΥΟΔΛΘΕΓΕΝΝΗΟΕΝ 
ΤΌΝΝΕΘΕΡΩΝ᾽ ΟΥ̓ΤΌΟΘΗΡΣΆ 
ΤΟΘΙΝΑΙΓΙΓΆΘΕΙΙ ΤΗΟΓΗΓ᾽ 


ΟΕΝ. ΝΙ11]. 31. 


Θσξν. Χ. 8. 


ΧΙ, Β. 


20ὅ 


(ὐὙττοοηνγιγλοκΥν ΗΓΟΟΘΕΝΆ. 


ΤΙΟΝΚΥ ΤΟΥΘῪΥῪ: ΔΙΆΤΟΥ 
“ΤΟΘΡΟΥΟΙΝΩΟΝΘΕΡΩΝΓΊΙΓΆΟ 
ΙΚὙΝΙΓΟΟΘΝΆΑΝΤΙΟΝΚΥΤΟΥ 
ΘῪ ΚἈΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΆΡΧΗΤΗΟ 
ΒΕΧΟΙΆΘΙΆΟΛΥ ΓΟΥΚΆΚΥΆΟΩΟΝ᾽ 
ΟΡΕΧΊΞΦΆΧΑ.- ΚΓΆΛΧΆΝΝΙ 

ΒΝ ΤῊΓΗΟΒΘΝΝΑΆΛΆΡ᾽ ΕΚ ΤΉΟΓΗΟ 
ΕΒΚΕΘΙΝΗΟΘΣΗἈΧΘΘΟΘΙΝΝΆΟΟΟΥΡῚς 
ΦΚΟΔΟΜΗΟΘΝΤΉΜΝΝΗΝΘΥΉ 
κα ΤΗΝΡΟΟΕκΟΘΊΤΟΛΙΝις 
ΧΑΛΑΚΚΑΟΙΤΉΝΆΔΆΧΟΕΝ. ἈΝᾺ 
ΜΘΟΟΝΝΗΝΘΥΪΚΆΜΝΜΆΜΘΕ 
ΓΟΟΝΧΑΛΕΚ ΑΥ ΓΗΗΙΤΟΆΙΟΜΕ 
ΓᾺ ΚΑΙΜΕΟΡΆΘΙΜΈΓΕΝΝΗ 
ΟΕΝΤΟΥΟΛΧΛΟΥΔΙΕΙΝ, ΚΟ ΤΟΥ Ὸ 
ΘΕΝΕΘΜΕΤΊΘΙΝ᾽ ΚΑΙ ΓΟΥΟΛΆΔΆΚΕΙ 
ΕἸΜ᾽ ΚΑΥΤΟΥΟΝΟφΦϑΆλθιμ᾽ 
«» ΟΥΟΠΆΤΡΟΟΟΝΟΘΙΜ᾽. ΚΑΙ 
“ΓΟΥΟΧΑΧΟΘΙΜΟΘΟΕΝΘΣΗᾺ 
ΘΕΝΘικθιθανφΦυλιοτΊ εμΜις 
ΤΟΥΟΧΆΦθΘοριειμ᾽ χανὰ 
ἈΝΔΑΘΘΓΕΝΝΗΟΘΝΤΌΝΟΙΔΩΟ 
ΜΆΠΡΩΤΟΤΌΚΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤῸΝ 
ΧΕΤ᾽ ΓΆΙΟΝ ΚΑΥ ΤΟΝΙΘΕΟΥΌΆΛΙ 
ΟΝ ΚΑΥΤΟΝΆΜΟΡΡΆΙΟΝ᾽ ᾿ς 
“ΤΟΝΓΕΡΓΕΟΆΙΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤΌΝΟΥ 
ἈΝ᾽ ΚΑΙ ΤΟΝΆΡΟΥΚΆΙΟΝ᾽ 
ΙΞ«ΤΟΝΆΘΒΘΝΝΆΙΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤῸΝ 
ἈΡΆΔΙΟΝ᾽ ΚἈΑΙΤΟΝΟΆΜΑΆΡειο" 


Ις τοκιαμᾶθι: ΚΟΜΘΤΆΤΑΥ 
ΤἈΛΙΘΟΠΆΡΗσα ΝΑ Ῥγλλτ 


ΧᾺΝΑΝΆΑΙΟΝ᾽ ΚΑΊΕΓ ὡὰ δ 


ΤἈΟΡΙΑΤΟΝΧΆΑΝΆΝΆΙΟΝ. ἈΠΟ 


οΟΛΟΟΝΟςσ. ΘΟ ΟΕΙΟΘΆΘΘΙΝΕΙΟΓΕ 


ΟΕΝ. Χ,. 9. 


ΘξΝ. Χ. 19. 


ΧΙ. Α. 


10 


1ὃ 


20 


200 


ΡΑΡΑ᾽ ΚἈΑΙΓΆΖΑΝ᾽ βὠσβιοθλθθιν 9ΕΝ. Χ. 19. 
σΟλΌΜΏΩΝ. ΓΟΜορρΆᾶς᾽ Ἀλλμᾳ. 
Κι λδισθεώθξιμι εὠολλολ. ΟΥ̓ΤῸΙ 
ΟΙΥΙΟΙΧΑΜΕΝΤ ιοφυλλιολγ 
ΤΩΝ. ΚΑΊ ΤΑ ΤἈΟΓΆσΟΛΧΟΛῪΥ 
ἌΓΩΝ. ΘΝ ἈΙΟχωΡἈΙΟλΥ ΤΩΝ 
ΙΞΙΕΝΤΟΙΟΕΘΝΘΟΙΝΆΥ ΤΟΝ: 
Ξἶἷ2(“οΤὠΘΗΘΈΕΈΓΕΝΝΗΘΗΙΚΆΙΧΥ 
ΓΩΙΠΆᾺΤΡΙΠΆΝΤΟΩΜΤΩΝΥΙ 
ὠνεεορ θα φωϊας θ᾽ ΤΟΥ. 
ΜΕιΖονος᾿ γΥ͵οισημ᾽.. Ἀἴλλλος 
ΧΟΟΥΡ, κα ρφαξαλ᾽ κλουλ' 
ΝΑΙΆΡΑΜΙΊΚΑΙΚΆΙΝΆΝ᾽ ΥἹΟῚ 
ἈΡΑΜΏς᾽ κλιογλ᾽ ΚἈΑΙΓΆΘΕΡ᾽ 
ΚἈΟΜΟΟΟΧ᾽ ΚΑΙ ΡφΦΑσΑλ Ἔγαν 
ΝΗΟΘΕΘΝΤΌΝκαίΙΝΑ Ν᾽. κλικλὶ 
ΝΜΆἈΆΝΘΓΕΝΝΗΟΕΒΝΤΟΌΝΟΆΛΑ,: 
ΟἈΑΧΑΛΕΕΓΕΝΝΗΟΘΝΤΌΝΕΒΕΕΡ᾽ 
ΚΑΤ ΘΕΕΡΕΓΕΝΝΗΘΗΟΆΝ 
ἈΥΌΥΟΙ ΟΝΟΜΆ ΤΏ ΒΝΦᾺ 
ἈΕΙΚΟΤΙΕΝΤ᾽ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΛΧΥῪ 
“ΓΟΥ ΔΙΘΜΕΡΙΟΘΗΗΓΉ. ΚΚΆΙΟ 
ΜΟΜΑΤΌΛΧΛΔΕλφΦωλυ ΓοΟγΐα 
ΚΤΆΝ᾿ ΙΕΚ ΤἈΝ ΘΕΓΕΝΝΗΟΘΕῚ 
ΓΟΝΘΆΜΩΛΔΆΜ' ΙΞ“»αΑ͵ἵ' ΌΝΟΑΣ. 
Ἀεφικαιτωνολλμωών. καὶ 
ΤΟΝΙΆΡΘΑ. και ορρλ καιλε 
κλλ. ΚἈΙΆΒΙΜΕΆΘΗλΛ᾽. ΚΚΆΙΟΆ. 
ΚΑΎῪ ΚἈΑΙΟΥΦ αι καιυΐϊλλ: 
κλυιξκλλ ΠἈΝΤΕΟΟΥΤῸΙ 
ὙἹΟΠΕΙΚΤΆΝ᾽ ΚἈΙΕΓΕΝΕΤΌΗ 

κΚἈ ΓΟΙΚΗΟΙΟΛΥ ΓΩΜΆΠΟΜΑΆ 

ΝΜ ΆΟΘΟΗ. εὠσθλθθινθισοώφθη 
ΡΧΆΟΡΟΟΆΝΑΆ ΤΌΧΩΟΝ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙῪ] 
ΟἸΟΗΜΈῈΝΤ ἈΙΟΦυλλιολύτω ΕΝ. Χ. 81. 


90 


1 


ΧΙ. Β. 


10 


10 


20 


207 


ΚΑ ΓἈΓΆΦΟΘΟΧΟΛΥ ΓΩΟΝΟΕΝΤΆΙΟ 
ΧΩΡΆΙΟΛΥ ΤΟΩΝΚΆΙΕΝΤΌΙΟΘΕ 
ΘΝΕΟΙΝΑΥΤῸΝ᾽ ἈΥΤΆἍΙΆΙ 
ΚΡ γλλιγικωνινκυοκα τ αγονις 

σΘιολ ΤΩΝ ἈΠΟΤΟΥΤῸΩΝ 
ἈΙΘΟΠΆΑΡΗΟΆΝΝΗΟΟΙΤΏΝΕ 
ΘΝΩΝΕΙΤΙ ΓΗΟΓΗΟΜΕ ΤΆ ΓΟΝ 
ΚΑΤ ΤΑἈΚΧΥΟΜΟΝ:᾿ ΚΆΙΗΝΠᾺ. 
οληγηχθιλοσεν, καιφϑώνημι 
ἈΠΤΆΟΙΝ᾽ ΚΑΙΕΓΕΝΕΤΟΕΝΤῺ 
ΚΙΝΗΟΧΙΆΥ ΤΓΟΥΟΧΠΟΆΝΑΤῸ 
ἈΝ. ΘὙΡΟΝΙΤΕΔΙΟΝΕΘΝΓΉΟΟΝ. 
ΜΆΆΧΡ. ΚΑΙΚΑ ΤΩΚΗΟΆΝΕΘιςΘΙ 
ΚἈΑΙΘΙΤΕΝΧΝΟΓΘ ΤΟΩΠΆΗΟΙΟΝ᾽ 
ἈΘΥΤΕΠΆΙΝΘΘΥΟΦΟΜΕΝΙΤΆΙΝ 
ΘΟΥῸΌ. ΚἈΑΙΟΙΓΤΗΟΟΜενΝαΎΥ 
ΤἈΠΥΡΙ ΚΕΓΕΝΕΤΟΛΧΎΥΤΌΙΟ 
ΗΠΤἈΙΝΘΟΟΘΙΟΆΙΘΟΝ᾿ κλιλο 
φΦλλτοοηνλυ ΓΟΙσοπηλοῦ᾽ 
ἈΕΥΤΕΟΙΚΟΛΟΜΗΟΟΜΕΝΕΆΥ. 
“ΤΟΙΟΙΤΟΆΧΙΝΚΑΜΓΤΥΡΓΟΝΟῪ, Η 
καφαληΗΘΟ ἈΙΒΘσ ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ΚΑΙΤΟΙΗΘΟΟΜΕΝΘΑΥ ΓΏΝΟΝΟ 
ΜΆΠΡΟΤΟΥ ΔΙΆΟΠΆΡΗΝΆΙΕΙΤΙ 
ΠΡΟΟΩΣΙΤΟΥΤΙΆΘΗΟ ΤΉἨΟΓΗΦ᾽ Ις 
ΚΑ ΓΕΒΗΚΟΙΔΕΙΝ ΤΉΝΠΟΛΙΝ 
ΚΑΙ ΤΟΝΠΥΡΓΌΟΝΟΝ, ὥκολῸ 
ΜΗΟΆΝΟΙΥΙΟΙΤΩΟΝΆΝΩΟΝ: 
ΚΆΙΘΙΠΕΝΚΌΟ. ἸΔΟΥΓΈΝΟΟΘΕΝ, 
κλιχθιᾶοοεν, καιφωνημιᾷ 
ΠΆΟΘΙΝΙΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΗΡΞΑΝΤῸ 
ΓΙΟΙΗΟΆΙ ΙΑΙΝΥΝΟΥ Κεαικλει 

᾿ς ΥΘΙΘΣΆΥΤΩΝΙΆΑΝΤ ἈΟΟΛΆΝ, 
ΕΠΙΘΩΟΝΤΤἌΙΠΟΙΕΙΝ᾽ ΔΕΥΤῈ 

Ϊζ κα λελν Τεοουγχθωμεν 


ΟΕΝΟΧ, 831. 


5.) 


ΧΙ. Α. 


1υ 


ΟΕΝ, ΧΙ. 1. 


208 


ΕΚΘΙΑΥ ΤΩΝ ΤΗΝΓΧΩΟΟΆΝ. 
Ι'ΙΝΜΧΜΗἈΧΚΟΥΟΘΦΟΘΙΝΕΚΑΆΟΤῸΟΘ 
“ΤΟΥΤΙΧΗΟΘΙΟΝΧΎΥ ΤΟΥ κλιλθεο 
ΠΕΙΡΡΕΝΑΥ ΓΟΥΟΚΟΟΘΟΘΚΘΙΘΕ. 
ΕἸΤΙΓΠΡΟΟΩΟΥΙΤΟΝΙΤΆΑΟΘΗΟ ΤΉΟΓΗΓ᾽ 
ἰζ αὙ τλιλιΓε ΝΘοθιοοη Μ᾽ ΟΗΜ᾽ 
ὙἹΟΘΕΚΑ ΤΟΝΕΤῸΩΝ. ΟΤΈΕΓΕΝ 
ΝΗΟΘΒΝΤΌΝΑΡΦΑΣΆΑ᾽ ΘΥΤῈ 
ΡΟΥΕΤΟΥΟΜΘΕΤΆ ΤΟΜΝΙΚΑ ΓἈΚΚΑΥΟ 
ΜΟΝ᾽ ΚΑΙΘΖΗΟΒΝΟΗΜΜΕΤᾺΆ. 
ΤΟΓΕΝΝΗΟΔΙΆΥ ΓΟΝΤΌΝΑΆΡΦΑ 
ΣΆ ΠΕΝΤ ἈΙΚΟΟΙΆΕ ΤΉΙΚΑΙΕ 
ΓΕΝΝΗΟΘΕΝΥΙΟΥΟΚΑΙΘΥΓΆ ΤΕ 
ἘΡΆΟΘΙΚΑΠΕΘΆΝΕΝ᾽ ΚΆΙΕΖΗΘΕΙ 
ἈΡΦΆξΑα ὁ, παντ καυτριακο, 
ΤᾺ ΤΕ ΤΉ. ΚἈΙΕΓΕΝΝΗΘΕΝΤῸΝ 
ΚΑΝΆ Ν᾽ ΚΕΖησαναφφαξσαλ' 
ΜΕΤᾺ ΤΟΓΕΝΝΗΟΔΙΆΥ ΤῸΝ 
ΤΟΝΙΚΑΪΙΝΑΝΘΟΘΤΗΤΡΙΆΚΟΟΙ 
ἈΓΡΙΆΚΟΝΤ ἈΙΚΆΙΕΓΕΝΝΗΟΘΕ 
ὙἹΟΥΟκΚΑιθυγατερλοκλια 
πεϑθᾶΆνεν ΚΖ ΆΆΤΡΙ 
ἈΚΟΝΤ ἈΚΑΙΕΙςΑ ΓΟΝΕΤΗΉ. ᾿ς 
ΘΓΕΝΝΗΟΘΕΒΝΤΌΝΘΕΕΡ᾽ ΚΆΙΕΖΗ 
ΓΟΕΝΟΧΆΑΆΧΜΕΤΑ ΤΟΓΕΝΝΗΟΔΙΑΥ 
ΤΟΝ ΤΌΝΕΕΕΡ. ΕΤΉΤΕΈΤΡΑΚΟ 
ΟἸΆΠΕΝΤΉΚΟΝΤΆΑ ΚΆΙΕΓΕΝ 
ΝΗΟΘΘΝΥΙΟΥΟΙΚΑΙΘΥΓΆΤΈΕΡΑΟ 
ΞΟ ΤΕΘΆΝΝΕΝ᾽ ΚΆΙΕΖΗΟΕΝ 
ΘΕΕΡΤΕΟΟΆΡΑΚΑΙΤΡΙΆΚΟΝΤΆ 
ΕἸΤῊΙΚΑΙΕΚΑΆ ΤΟΝ. ΚἈΙΕΓΕΝΝΗ 
ΠσΕΝΤΟΌΝΦἈλβκ᾽ ΚΆΙΈΖΗΘΕΝ 
ΘΕΘΒΡΜΕ ΤΑ ΓΟΓΕΝΝΗΟΔΙΆΥ ΤῸΝ 
ΓΟΝΦΆΆ λοις. ΘΒΕΔΟΜΗΚΟΝΤᾺΆ 
ΚΑΙΔΙΆΙΚΟΟΙΆΘΤΗ᾽ ΚΆΙΕΓΕΝ 


ΓΟ. ..ὨΔ9ΘΙῪΣΙ 


ΟΕΝ. ΧΙ. τ. 


ιϑ, 
ωι 


90 


40 


Χ11. Β. 


10 


ΟΕΝ. ΧΙ. 11. 


209 


ΝΗΟΘΝΥΙΟΥΟΚΑΙΘΥΓΆΤΈΡΑΟ 
ΚΑΙ ΠΕΘΆΝΕΝ᾽ ΚΆΙΕΖΗΟΘΕΝ 
φΦλλεις ΤΡΙΆΚΟΝ ΤἈΚΑΙΘΚΆ ΤΟΝ 
ΕΤῊ᾽ ΙΚΙἈΙΘΓΒΝΝΗΟΒΘΝΤΌΝΡΑΆ 
ΓΆΥ. ΚΑΙαΖησενφαλεκμα 
ΤᾺ ΓΓΟΓΕΝΝΗΟΆΔΙΆΥ ΓΟΝΤῸΝ 
ΡΆΓΑΥ. δν νι ΙἈΙΚΟΟΙᾺ 6 
ΤῊ ΙΚἈΙΒΓΕΝΝΗΟΘΝΥΊΟΥΟΙς 
ΘΥΓΆΤΈΕΡΑσ. ΚἈΑΙΆΤΙΕΘΆΝΕΝ᾽ 
ΚἈΑΙΒΘΖΗΟΘΝΡΑΓΆΥ ΔΥΌΙΚΑΤΡΙ 
ἈΚΟΝΤΆ. ΚἈΑΙΕΙΚΑ ΤΟΝΕΤΗ. 
ΚΑΙΕΓΕΝΝΗΟΘΘΝΤΌΝΟΕΡΟΥΧ᾽ 
ΚἈΑΙΘΖΗΟΘΒΝΡΑΓΑΥΜΕΤΑ ΤΟ 
ΓΕΝΝΗΟΆΙΆΥΓ ΓΟΝΤΌΝΟΕρογν.Ὃ 
ΕἸΤΤἈΚΔΙΔΙΆΚΚΟΟΙΆΕ ΤΉ, ᾿ς 
ΕΓΕΝΝΗΟΘΝΥΟΥΌΙΚΙΘΥΓΆᾺ 
ΤΕΡΑΟΙΚΔΙΆΠΕΘΘΑΝΕΝ:. ΚΑΙ 
ΘΕΖΗΟΘΒΝΟΘΒΡΟΥΧΜΘΤ Ἀ ΤΟΓΕΝΝΗ 
ΟΔΙΆΥ ΓΟΝΤΟΝΝΆΧΩΡ. ΔΙΆΚΟ 
ΟἸΆΧΘΤΉ. ΚἈΙΕΓΕΝΝΗΟΕΘΝΥΙΟΥῸ 
ΚΟΘΥΓΆ Τερλοιλπθθα 
ΝΕΝ᾽ ΚἈΑΙΒΖΗΟΒΝΝΆΧΩΡΕΝ 
ΝΜΕἈΔΙΚΑΙΕΒΑ ΟΜΗΙΚΟΝΤΤ ἈΘΤῊ, 
ΙΞΕΓΕΝΝΗΟΘΝΤΌΝΘΑΆΡΑ. Ις 
ΕΖΗΟΒΝΝΆΧΩΡΜΕΤΆΤΌΓΟΝ 
ΝΗΟΔΙΧΥ ΓΟΝΤΌΝΘΆΡΑΆ. εν 
ΜΕΔΙΚΕΙΚΟΟΙΚΕΙΚΑ ΓΟΝΕΤΉΗ, 
ΙΞΙἈΙΕΓΕΝΝΗΟΘΕΝΥΙΟΥΌΚΆΙΘΥ 
ΓΆ ΤΕΡΑΟΚΑΙΆΠΕΘΆΝΕΟΝ: κα 
ΕΖΗΟΘΝΘΑΡΑΆΘΕΔΟΜΗΙΚΟΝΤΑ. 
ΕΤΉ. ΚἈΙΕΓΕΝΝΗΟΘΕΘΝΤΌΜΝΑ. 
ΕΡΆΜ' ΚΑΙ ΓΟΝΝΆΧΑΟΡ. Αι 
ΤΟΝΆΡΡΆΑΝ᾽ ΚἈΙΆΡΡΆΝΘΓΕΝ 
ΝΜΗΟΕΘΝΤΟΝΆΟΘΣΤ᾽ ΚΑΟΆΤΙΕΘΑ. 
ΝΕΝΆΡΡΑΝΘΝΟΩΙΠΙΟΝ ΤΟΥΤΙΡΟ 


ΟΕΝ, ΧΙ. 11. 


ῳ1) 


4 


ΧΙΠΙ. Α. 


ὧι 


ΟΕΝ. ΧΙ. 28. 


ΧΙ 


210 


ΧΥ ΤΟΥ. ΕΝ ΤΗΓΗΗΘΓΘΝΝΗΘΗ 
ΕΝΤΉΧΩΡΑ ΤΟΝΧΆΑΛΆΧΔΆΙΟΝ᾽ 
ΚΑΙΒΘΆΧΕΕΝἈᾺΕΡΆΑΆΜΊΚΆΙΝΑΆ. 
ΧΩΡΕΧῪΥ ΤΟΙΟΓΥΝΆΙΚΆΟ. ΟΝΟ 
ΜΑΣ ΤΓΓΤΗΓΥΝΑΜΟΧΕΡΑΜΌΆΛΡα: 
ΚΞἈΑΙΟΝΟΜΑ ΤΤΉΓΥΝΑΙΚΙΝΆΧΩΡ 
μαλχᾷᾶ. ΘΥΓΆΤΗΡ ἌΡΡΆΑΝ. κᾺὶ 
ΠΆΑΤΉΗΉΡΜθΘΆχΑ. ΚΑ ΠΉρβιθοχὰλ᾿: 
ΙΞΑἸΗΝΟΆΡΡΑΟ ΤΕΙΡΑΚΑΙΟΥΚΕ 
ΤΕΙΚΝΟΠΟΙΕΙ᾿ ΚΑΙΕΆΆΒΕΝΘΑ. 
ΡΑΤΟΝΆΕΡΑΜΎΝΑΥ ΓΟΥΚΑΙ 
ΓΤΟΝΆΘΥ ΓΤ ὙΙΟΝΑΆΡΡΆΝ. ὙἹΟΝ 
“ΤΟΥΥΙΟΥΧΥ ΓΟΥΚΑΙ ΤΉΝΟΆΝΣ. 
ΡΆΤΗΝΝΥΜΦΗΝΑΥΓΟΥΓῪ 
ΜΆΑΙΚΑΛΧΕΡΑΜ᾽ ΤΟΥΥΥΧΥ ΤΟΥ. 
ΙΞἈΑΙἸΙΕΣΗΓΑΓΕΘΝΆΥ ΤΓΟΥΌΟΘΙΚΤῊΟΘ 
χΧωρλ ΤΟΝ ΧΆΑΛΔΆΙΩΝ. ΤῸ 
ΡΕΥΘΗΝΑΆΙΘΙΟΓΗΝΧΆΝΆΛΝ. 

ΙΝ ΑΔΙΗΆΘΕΝ ὠΟΧΆΡΡΑΝ. ΚΑΙ 
ΚΑ ΓΩΙΚΉΟΘΕΝΕΙΚΕΙ᾿ ΚΆΙΘΓΕ 
ΜΟΝΤΤΟἈΧΙΗΜΕΡΆΙΘΆΡΆΕΝ 
ΧἈᾺΡΡΆΝ. ΠΕΝΤΕΙΚΑΙ λυΚΟΟι 
ἈΘΤΗ. ΚΑΙΑ ΠΕΘΆΝΕΝΘΆΡΑ. 
ΕΝΧΆΡΡΆΑΝ᾽ ΚἈΙΘΙΙΠΘΝΙΚΟΤΩ 


ΝΒΡΆΜ' ΘΡΕἈΑΘΘΕΙΚ ΤΗΟΓΗΟΟΟΥ 


ΙΞΔΙΕΙ ΤΗΟΟΥΓΓΕΝΙΆΟΟΘΟΥῚς 
ΘΙ ΤΟΥ ΟΝ ΚΟΥ ΓΟΥΤΠΡΟΟΟΥ ΚΑΙ 
ἈΘΥΡΟΘΙΟΤΗΉΝΓΉΝΗΝ, ΕΔᾺΝ 

ΟΟΙ ΕΙΣ) ΚΑΙΠΟΙΗΘΘΘΘΙΟΕ 
ΘΝΟΟΜΕΓΆ: ᾿ΘΥΧΟΓηΗςὥσΕαις 
ΜΕΓΆΛΧΛΥΝΟΣΥ ΓΟΟΝΟΜΑΆΟΟΥ. ις 
ΘΟΗΘΥΛΧΟΓΗΤῸΚ᾽ ΚΕΥΧΟΓΉΓΩ 
“ΓΟΥΟΘΘΥΧΟΓΟΥΝΤΆΟΟΕ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ὸ 
ΚΑ ΓΑΆΡΩΟΜΕΝΟΥΌΟΘΙΚΑ ΤΆΡΑ. 
ΟΟΜΆΜ ΚἈΑΙΒΝΘΥΧΟΓΉΘΗΟΟΝ 


ΟΑΕΝ. ΧΙ. 28. 


ΟΕΝ, ΧΙ. 3. 


20 


υῦ 


40 


ΧἼΠΠ1Ι. Β. 


211 


ΤἈΙΕΝΟΟΙΠΆ ΣΙ ΙΦΥΆΧΆΥΤΗΟ ΘΕΝ. ΧΗ. 8. 


ΓΗΓ᾽ ΚἈΑΙΘΠΟΡΘΥΘΗΔΆΕΡΆΜ:’ 
ΚἈΑΘΑΠΕΡΕΆΧΑΧΗΟΘΝΑΥ ΤΟΙ(Ο. 
ΚΑΙΟΧΘ ΤΟΜΕ ΓἈΥ ΓΟΥΆΟΩΣΤ᾽ 
ἈΒΡΆΜΆΘΗΝ, ΠΕΝΤΕΙΚΆΙΘ 
ΒΕΔΟΜΗΚΟΝΤ ἈΘΤΤΟΝ. ΟΤῈΘ 
ΞΣΗἈΧΘΕΝΘΚΧΆΡΡΑΝ᾽ ΙΚἈῚ6 
ἈΧΕΕΝΆΑΕΡΑΜΤΉΝΟΑΡΑΝΓΥ 
ΝΜΑΙΚΑΛΎΥΓΟΥ. ΚΑΥΓΤΟΝΆΩΣ Γ᾽ 
ὙΝΤΟΥΧΛΕΑΦοΟΥΛΧΥΤΟΥκΚΑλι 
ΠΆΝΤΑ ΓΓἈΑΥΤΙΆΡΧΟΝΤ ΆΛΥ 
ΤΟΩΝΟΟΆΕΘΙςΤΗΟΆΝΤΤῸ᾽ Ις 
ΤΤἈΘΟΧΝΥΥΧΗΝΗΝΕΚΤΉΟΚ. 
ΤΟΘΚΧΆΡΡΑΝ: ΚΑΙΘΣΗΆΘΕ, 
ΠΟΡΘΥΘΗΝΑΙΘΙΟΓΗΝΧΆΝΑ. 
ἈΝ ΚΑΙ ΩΟΛΘΥΟΘΒΘΝΆΒΚΡΑΜ᾽ 
ΤΗῊΗΝΓΗΝΕΙΟΤΟΜΗΙΚΟΟΛΧΎΥ ΤΉ. 
ΕΟΘΟΤΟΥ ΓΟΠΟΥΟΥΧΘΜΈΙΟΤ᾽. 
ἈΡΥΝΤΗΉΗΝΥΝΉΛΗΝ᾽ ΟΙΔ 6 
ΧἈΑΝΆΝΑΙΟΙ ΤΟΤΈΚΑ ΤΩ ΚΟΙ͂Ν 
ΤΉΝΓΗΝ᾽ καιωφϑηκςο 
ΤΟΩΛΔΕΡΑΜ ΚΑΙΘΙΠΕΝΑΎΥ ΤΩ" 
ΤΟΩΟΟΘΠΘΡΜΑΤΙΟΟΥΔΟΩΘΟΘΣ ΤῊΝ 
ΓΗΝΤ ΑΥΤΉῊΝ᾽ Κλιώκολο 
ΜΗΟΘΘΝΘΙΚΘΙΆΚΡΑΜΘΥΟΙΆΟΘ 
ΤῊΡΙΟΝΚΕΑΣ) ΓΩΟΦΡΘΕΝΤῚ 
ΧΥΤῸΩ. ΚΑΙ ΠΕΟΤΉΕΚΘΙ 
ΘΕΘΝΘΙΟΤΟΟΡΟΟΚΆΤΤΆΆΧΝΑ. 
ΤΟλΆΆλΟ. ΚἈΙΘΗλ᾽ ΚΑΙΕΟ ΤῊ 
ΟΘΝΕΙΚΘΙ ΓΗΝΟΚΗΝΗΝΑΧΎΥ ΤΟΥ 
ενελιθηλ καταϑλλλοοσλς. 
ΚΑΙΆΓΓΆΑΙΚΑ ΓΑΧΝΑΤΟΟΛΆΟ: 
.“ἷοΑΦΚοΟλΛΟΜΗσΕΝΕκοιθΥ 
ΟἸΆΧΟΤΗΡΙΟΝΤΌΚΟΩΣ. κΚΆἈὶ 


ΟἸΤΕΚΑΆΘΟΑ ΓΟΓΟΟΝΟΜΑΆΑΙΚΥ" ᾿ς ΘΕΝ. ΧΗ. 8. 


21" 


10 


Ι(ΔΙΑΤΙΗΡΕΝΑΆΕΡΑΜΊΚΑΙΠΟ ΘΕΝ. ΧΙ. 9. 

ΡΕΥΘΕΙΟΘΟΤΡΑ ΤΌΠΘΑΘΥ 4 

ΓΟΟΘΟΝΟΝ ΤΗΘΡΗΜΘ) ΚΆΊΙΕΓΕΝΘ Χν. Α. 

᾿'ΓΟΧΙΜΟΟΘΙΤΙ ΤΗΉΟΓΗΓ᾽ ΚΑΚΆ. 

ΤΓΕΞΗΧΕΡΑΜΈΘΙΟΆΙΓΥΠΤΟΝ 

ΠΙΆΡΟΙΝΚΗΟΛΔΙΕΚΘΙΟΤΊΕΝΙΟΧΥ 
- ὈΕΝΟΧΙΜΟΟΒΘΙΠΙ ΤΗῊΗΟΓΗ᾽ 6 

ΕΝΕ ΓΟΔΘΗΝΙΚΔΗΓΓΊΟΕΝΆ. 

ΕΡΑΜΘΙΟΘἈΑΘΒΘΙΝΘΙΟΔΙΓΎΤΙΤΟ. 

ΕἸΤΒΝΜΆΒΡΑΜΟΆΑΡΑΤΗΓΎΥΝΑΆΙ 

ΚΆΤΟΥ ΓΝ ΘΓῶΟ 

“ΓΙΓΥΝΗΘΥΤΙΡΟΟΟΩΠΠΟσθΕι. εο 10 

'ΓΆΙΟΥΝ. ΟΟΆΝ, ΕἸ ΟΙΝΟΒ 

ΟἸΆΙΓΥΤΙΤΙΟΙΆΙΡΟΥΟΙΝ. ΟΤΊΓΥ 

ΓΗΧΥ ΓΟΥΧῪ ΤῊ᾽ ΚΑΙΆΠΟΙΚΤΕΙ 

ΝΜΟΥΌΟΙΝΜΕΘ᾽ ΟΘ Δ ΕΠΕΡΙΠΟΙΗΟΟ. 

ΓΆᾺΙ ΘΙΠΟΝΟΥ͂Ν, ΟΤΙΆ Δ ΘΆΦΗ ιδ 

ΧΥΤΟΥΘΙΜΗ. ΟΠΩΟΆΝΘΥΜΟΙ 

ΓΕΝΗΤ ἈΙΟΆΧΟΕ᾽ ΚΑΙΖΗΟΕΘΤ ΑΙ 

ΗΥ̓ΥΧΗΜΟΥΘΝΕιΚΈΝΟΟΥ. 6 

ΓΕΝΕΤΤΟΔΛΟΘΘΙΟΗΧΘΕΝΆΕΒΡΆΜΈΕΙΟ 

ἈΟΓΥΤΙΤΟΝ᾽ ΙΔΟΝ ΤΕΟΟΥΝΟΙΆΙ. 20 

ΓΥΤΙΤΊΟΙ ΤῊΗΝΓΥΝΑΙΚΧΑΟΤΊΚΑ. 

ἈΗΗΝΟΦολρα' κα ΟΝΑΥ ΤῊΝ 

ΟΙΆΡΧΟΝ Τβοφᾶάρλω. ΚΆΙΘΤΙΗ 

ΝΕΟΆΧΝΑΥΤΉΝΠρΡΟΟΦΆΡλω. ις 

ΤΟΩΔΧΕΡΑΜΟΘῪΥ, ΘΕΧΡΗΟΆΝΤΟΌ Δ, ἐδ 

ἈΥΤΉΝ᾽ ΚἈΑΙΕΓΕΝΟΝΤΟΧΥ ΤῸ 

ΤΠΡΟΚΑ ΓΑΚΑΙΜΟΟΧΟΙΝΚΆΙΟΝΟΙ" 

ΤΙ ΘΟΚΑΙΠΆΙΔΙΟΙΚΑ ἩΜΙ 

ΟΝΟΙΚΆΒΚΆΜΗΛΧΟΙ ΚΑΙΗΤΆ 

ΘΕΝΚΟΤΌΝΦΑΡΑΦ ΕΘ ΤΆΟΜΟΙΟ 30 

ΜΕΓΆΛΟΙΟΙΚΑΜΤΙΤΟΝΗΡΟΙΟΙΚΚΟ ΤῸΝ 

ΟἸΚΟΝΆΑΥ ΓΟΥΠΕΡΙΟΆΡΆΑΟΤΉΟ 

ΓΥΝΑΝΚΟΟΆΕΡΑΜ' ΚΑΆΘΟΛΟ ΘΕΝ. ΧΗ. 17. 


ῶωι 


518 


ἈΕΦΆΑΡΑΩ ΤΟΝΑΕΚΡΆΜἜἝΕΙΤΕΝ ΕΝ. ΧΗ 18. 
ΧΥ ΤΩ: ΤΊ ΤΟΥ ΓΟΘΠΟΙΗΟΘΆΟ 
ΜΟΙ ΟΤΊΟΥΚΆΑΙΠΗΓΓΘΙΆΆΧΟ 
ΜΟΙΟΤΙΓΥΝΗΟΟΥΕΟΤΊΝ᾽ ! 

ΝΑ ΤΊ απ ον θα φημουύθο 
ΤΙΝ. ΚΕΆΆΚΟΝΧΑΥ ΤΉΝΕΜΑΎΥ 
ΤΟΩΓΥΎΝΆΙΝΚΑ. ΚΑΙΝΥΝΜΙΔΟΥῊ 
ΓΥΝΗΟΟΥΕΘΝΆΑΝΤΊΙΟΝΟΟΥΆΆΧΒΕΟΣ 
ἈΠΟΤΡΕΧΘΕ᾽ ΚἈΑΙΕΝΕ ϑιλἈ ΤΟὰᾺ 
ΡἈΦΟΛΧΝΑΡΆΑΟΙΝΠΕΡΙΆΕΡΆΑΜΌΥΝ 
ΠΡΟΠΕΜΨΥἈΙΧΥ ΤΟΝΙΚΑΙ ΤῊΝ 
ΓΥΝΆΑΙΚΑΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΠΆΝΤΆ 
οὐοληναυ Τὠκαιλ Τ ΜΕΤΆΥ 
ΓΟΥ ἈΝΘΕΗΔΘΆΑΕΡΆΜΈΞΑΙ 

ΓΥΠΤ ΤΟΥΚΑΙΗΓΥΝΗΛΎΥ ΤΟΥ ΚΝ 
ΠΆΝΤΑ ΤἈΛΥ ΤΟΥ κΚαυλτ' 
ΜΕΤ ΑΥ ΤΟΥΘΙΟΤΉΝΕΡΗΜΟΝ: 
ἈΕΡΆΜΆΘΗΝ, ΠΧΟΥοΙοσΟΦο 
ἈΡΆ᾿ ΚΤΉΝΘΟΙΝΚΑΙΆΡΓΥ 
ΡΙΩΙΚΑΙΧΡΥΌΟΙΟΩ᾽ ΚΚΆΒΕΙΤΟ 


ΡΕΥΘΗΟΘΕΝΗΛΧΘΕΝΕΙΟΤῊ. 


ΕΡΗΜΟΝ: εὠσξκυθηλ᾽ ῷο 
ΤΟΥ ΤΓΟΙΤΟΥΟῪ, ΗΝΗΟΚΗΉΝΗ 
ΧΥΤΟΥ ΤΟΠΡΟΤΈΡΟΝ᾽ ΚΟΟΆΝΑ 
ΜΕΟΟΝΕΔΙΘΗΆΣΛΊΚΟΔΛΝΝΑΜΕ 
ΓΟΝΆΑΓΓΆΙΘΙΟΤΟΝ ΤΟΠΟΜ ΤΟΥ͂. 


᾿ΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΥΟῪ, ΕΠΟΙΗΘΕΝ 


ΕΚΘΙ ΤῊΗΝΆΡΧΗΝ: ΚΆΙΘΙΤΘΙΚΑ. 
ἈΘΟΘΝΘΚΕΙΆΕΡΆΜ ΤΟΟΝΟΜΆ 

κΚΥ κουλτ᾽ ΤΩΟΥΝΙΤΟΡΘῪῸ 

ΜΕΝΩΜΘΕΤ ἈΧΕΡΑΜΉΝΠΡΟ 

ΕΑΓ ἈΚΑΙΕΟΘΟΙΚΑΙΚ ΤΉΝΗ᾽ κ᾿ 

ΟΚΗΝΆΙ ΚἈΑΙΟΥΚΕχώρθιλγ 

“ΓΤΟΥΟΘΗΓΗΚΆ ΤΌΟΙΚΕΙΝΆΜΑΆΟ 

“ΓΙΗΝ Τ ἈΥΤΤΑΡΧΟΝΤΤἈΛΧΥΤΩΟΩΟΝ ΘΕΝ. ΧΗ ἢ. 


90 


10 


211 


πολλᾶ:. ΚἈΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΜΆΧΗ 
ἈΝΆΑΜΕΟΟΝΤῸῺῸΝΠΟΙΜΕΝΩΝ 
ΤΟΩΟΝΙΚΤΉΝΩΟΝ᾽ ΤΟΥ ΆΚΡΑΜ᾽ 
ΞΟΑἈΧΝΆΑΜΕΟΟΝΤΩΏΝΙΠΟΙΜΘ 
ΝΜΩΟΝΤΟΩΝΙ ΤΗΝΩΟΝΤῸΥ 

ἈΘΩ Τ᾽ ΟἸἹΔΕΧΑΝΆΝΑΙΟΙΚΑΙ 

οἰ Ῥερεζλιοιτοτ κα ΤκοΥν 
ΤΉΝΓΗΝ᾽ ΘἸΠΘΝΑΘΆΕΡΆΜ 
Τὠλωτ ΜΗΘΟΤΩΜΑΆΧΗΆΚΣ 
ΝΜΆΑΜΘΟΟΝΘΜΟΥΎΦΟΟΥ. ΚΑ. 
ΜΆΜΕΟΟΝΤΩΝΙΠΟΙΗΜΕΝΩΝΟΟΥ͂ 
ΚΟΆΧΝΑΜΕΟΟΝΤΌΩΝΠΟΙΜΕΝΝ 
μου οτιχνοιλ δα φοιημειο 
ΕΟΜΕΝ᾿ ΟΥ̓ΚΕΙΔΟΥΤΙΆΟΛΗΓῊΗ 
ΕΝἈΝΤΊΟΝΕΟΤΊΝ; ΔΙιΆΧΩ 
ΡΙΟΘΗΤΊΙΆΤΠΤΕΜΟΥ ΕΙΟΥΘΙΟΆρΙι 


ΟΤΈΡΆ. εγώῴειολ δα: οιλθοΥ 


ΕΙΟλ 6 ΣΆ. ΕΓΔ ΘΘΙΟΆΡΙΟΤΕ 
ΡΧ᾿ ΚΑΙ ΠΆΡΑ Ολ Τ᾽ ΤΟΥΟΟ 
φΦΘΑΧΜΟΥΟΛΧΥ ΤΟΥΙΆΘΝΙΤΆᾺ 
ΟἈΝΤΗΝΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΤΟΥΟΡ 
ἈΆΝΟΥ. ΟΤΙΠΆΟΧΛΗΝΠΟΤΊΖΟ 
ΜΕΝΗΤΙΡΟΤΟΥ ΚΑ ΆΟΤΡΕΟΥΔΙ 


᾿ΓΟΝΘΜΝΜΟΟΔΟΜΔΑΔΙΚΑΙΓΟΜΟΡΡΆ: 


ΦΟΟΙΤΆΡΑ ἈΕΙΟΟΟ ΤΟΥΘΥΚΆΑΙ 
(ὈΟΓΗΛΔΙΓΥΤΙ ΓΟΥΕΟΘΘΆΘΕΙΝ 
ΕΙΟΖΟΓΌΡΑ᾽ ΚΑΙ ΣΘΆΘΣΑ ΤΟΘΑῪ 
ΤΟΛΟΩΓΤΑΟΆΑΝΜ ΤΉΝΙΠΤΕΡΙΧΩ 
ΡΟΝ ΤΟΥΙΟΡΆΝΟΥ ΚΑΙΆΤΤΗ 
Ρενλω Τ᾽ ἈΝΘΑΝΆ ΤΟΧΟΝις 


ο.οϑδοοοοοῦ 59 9 ". θ9ο 58 9 


ἈΕΡΑΜΔΘΚΑ ΤΩ ΙΚΗΟΘΘΝΘΝΓΗ 
ΧΆΜΝΜΆΛΔΝ ΧΟ Τ᾽ ΧΕΙ ΤΌΚΗΟΕ. 
ΕΝΠΟΆΧΘΙΤΩΝΙΤΕΡΙΧΩΡΟΩΝ. 


ΘΟΕΝ. ΧΠΙ. 6. 0 


ΧΥΙ.Α. 


ϑι 


10 


ΟΕΝ. ΧΙ. 19. 20 


ἸὩΔΙΘΟΚΗΝΟΩΘΕΝΟΟΔΟΜΟΙς᾽ Οἱ 


ΔΘΆΧΝΟΙΟΙΒΘΝΟΟΆΟΜΟΙΟ. ΤΤΟΝΗΡΟΙ 
ΞΑΙᾺἈΜΆΡΤΟΩΟΛΧΟΙΘΝΆΑΝΤΊΙΟΝΤΟΥ 
ΘΥΟΦολρα: ολακοθιταντῶ 
ἈΚΡΑΜΜΕΤ ἈΤΟΔΙΆΧΩΡΙΟΘΗ 
ΜΑΙΆΤΙΆΓΟΥ ΓΟΝΆΟΘΣΤ᾽ ἈΝᾺ. 
ΒΑ Υλοτοιοοφϑλαλμοισοοου 
ΙΔ ΕΆΠΟ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥΟῪ, ΝΥΝ 
ΟΥ̓ ΘΙΠΡΟΟΕΟΡΡΆΝ. κΚαυλκλκᾺυ 
ἈΝΑ ΓΟΛΆς' ΚἈΑΙΘλλΆΟΟΆΝ: ο 
ΤΙΠἈΘΟΆΧΝ ΤΗΝΓΗΝΗΝΟΥΌΡΑΆΟΘ 
ΟΟΙΔΟΟΦΛΎΥ ΓΗΝ᾽ ΚΑ ΤΏΟΘΠΕΡ 
ΜΑΤΙΟΟΥΕΩΟΤΟΥΆΙΩΝΟς᾽ κς 
ΠΟΙΗΟΩ ΓΟΟΠΘΒΡΜΆΘΟΥΘΦΘΘΟΤῊΝ 
ἈΜΜΟΝΤΉΟΘΑΛΆΟΟΗΟ. ΚΑΙ ΤῸ 
ΟἸΤΕΒΡΜΆΟΟΥἈΡΙΘΜΗΘΗΟΕΘΤ ἊΝ 
ἈΝΧΟΤ ἈΟΔΙΟΔΘΥΟΟΝΤΉΝΓΗΝ. 
ΙΟΤΕ ΤΟΜΗΙΚΟΟΛΎΥ ΓΗΟΙΚΆΙΕΘΙΟ ΤῸ 
ΤΆΧ ΤΟΟΛΎΤΗΟ. οΟΤἹοοΙι ως λΥ 
ΤῊΝ᾽ ΚΑΙΆΑΟΟΚΗΝΩΟΛΧΟΆΧΕΡΆΝΙ 
ΕἈΘΩΝΚΑΤΤΩΙΚΗΟΘΘΝΙΤΆΡΑΆ ΤῊΝ 
ἈΡΥΝΤΉΝΜΑΜΈΡΗΝΗ,ΗΝ, ΕΝ 
ΧΘΕΡΩΝ᾽ ΚΑΙΩΟΙΚΟΔΛΌΟΜΗΟΘΕΝ 
ΕΙΚ(ΕΙΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝΤῸῺΚΟΣ 


(νγ ΘΝΕΤΤΟἈΑΘΟΕΟΝ ΤΗΒΆΑΟΆΘΙΑ ΤΟΥ 


ἈΜΑΡΦαλκλοιλθσοενλλρ. 
ἈΡΙΟΧΈΧΟΙΆΘΥΟΘΆΧΛΆΟΆΡΚΑΙ 
ΧΟΔΟΛΧΧΟΓΟΜΟΡΕΆΧΟΙΆΘΥΌΑΛΙ 
ἈΧΜ' ΚΑἸΘΑΡΓΑΧ ἘΧΟΙΆΕΥΟ 
βθνῴν. ΒΠΟΙΗΟΆΝΠΟΆΘΜΟΝ 
ΜΕΤ ἈΚΑΡΑΕΧΟΙ ΧΕ σΟΟΛΟΜΝ᾿ 
ΚΑΟΜΘΤ᾽ ἈΒΆἈΡΟΧΕΧΟΙΆΘΟΩΟΓΟ 
ΜμορβρρΑᾶς᾽ καισεννλλρελοιλθῶς 
ΟΆΛΆΜΆ. ΚἈΑΙΟΥΜΟΒΟΡ. κΆΟι 
ἈΕΩσοΟΘεωδΙΜἸ᾽Κ λοι ο 


ΘῈΝ. ΧΗ]. 12. 


ΟΘΕΝ. ΧΙΠΠ. 2. 


99 


ΧΥ͂. Β. 


Βλλλλυ ΓΗΘΟΤΙΝΟΗΓΩΡ' ΠᾺΝ ΘΕΝ. ΧΠΗ. 3. 
ΤΕΟΟΥ ΓΟΙΟΥΝΘΦΩΝΗΟΆΝΕΠΠΙ 
ΤἨΝΦΑΡΑΓΓΆΓΓΗΝΆΛΥΚΗΝ 
ΧΥΤΗΘΟΤΙΝΗΘΑΧΆΧΟΟΧΤΌΝΆΑ δῦ 
ἈΝ Δ λ ΘΙ Θ ΤΗΘ Δ ΟΥΆΘΥ 
ΟΝΤΤ ΩΧΟΔΟΣΧΆΧΟΓΟΜΟΡβΡ ΤῸ ΔΘ 
“ΓΡΙιοκλ ΘΑ ΓΩΆΧΤΙΘΟΤῊ 
ΟἈΝ᾽ ΒΝ ΘΟ ΤΩ ΤΕΟΟΆΡΘΟΚΑΙ 
ΕΚ ΤῴΕαΤτΤαΕαι, λθανχολολκ ὃυ 
ἈΟΓΌΜΟΡ, ΙΚἈΙΟΙΕΆΟΙΆΘΙΟΟΙΜΘ 
ΤἈΥ ΓΟῪ; ΚἈΑΙΚΑ ΓΕΚΟΥΆΝΤΟΥΟ 
ΓΙΓΑΝΤ ἈΘΕΝΆΑΟΤΈΡΩΘΙ᾽ ΚΑΙ 
“ιν καυεθνηιοχυβρᾶαμᾳα 
ἈΥΤῸΙΟ. ΚΑΥ ΓΟΥΘΟΘΟΜΜΑΆΙΟΥῸ 80 
ΕΝΟΧΥΉΗΤΉΠΟΛΘΕΙ᾽ ΚΑΥΤΟΥΌΧΟΡ 
ἈΔΙΟΥΟ. ΤΟΥ ΌΘΒΝΤΌΙΟΟΡΘΟΙΝ 
ΟΗΕΘΙΡ, ΘΩΟΤΗΟ ΓΕΡΜΙΝΘΟΥ ΓΗΟ 
φλραν. ἨΕΟΤΙΝΒΝ ΤΗΘΡΗΜΩ (ΕΚ. χαπιν 6... 89 
ΚΑΙΩΟΝΘΔΙΝΩΟΟΙΝΘΝΝΆΎ ΤΟΙ, (ΘΕΝ. ΧΗ. 34.) ΧΡΉ]. Α. 
ΜΗΔΑΙΜΟΩΟΟΥΤΙΟΙΗΟΘΙΟΤΌΡΗΜΑΆ 
ΤΟΥ ΓΤΟΤΟῪ ἈΠΟΙΚΤΕΙΝΆΙΔΙΚΆΑΙ 
ΟΝΜΕΤ ἈΆΧΟΘΕΟΥΟ. ΚἈΑΙΕΟ ΤἌΙΟΔΙ 
κἈιοσοΟοΆλσακηςσ᾽ ΜΗλΆΜωῶῦρΟοΟ 
ΚΡΙΝΩΟΝ ΤΗΝΓΗΝΙΤΆΟΘΆΝ. ΟΥ 
ΤΟΙΗΟΘΙΟΚΡΙΟΙΝ᾿ οππεν εις 
(ἈΝ εΥρωθνοολ ΜΟΙΟΙΤΘΝ ΤῊ 
ΙΞΞΟΝΤ ἈΔΗΚΙΛΟΥΘΘΝ ΤΗἩΤΠΙΟΛΕΙ. 
ἈΚΡηοω ΠΑΝ ΤἈΓΓΟΝΤΌΙΤΟΝΑΙ ι 
ΧΥ ΤΟΥ τ᾿ ΚΑΙ ΠΟΚΡΙΘΘΙΟΘΗΤΘ. 
ἈΟΕΡΑΑΜ᾽ΝΥΝΗΡΣΆΜΗΝΜΆΆΛΗΟΑΙ 
ΠΡΟΟΤΌΝΚΝΝ. ἜΓω Δ ΘΘΙΜΙΓΗΙς 
σπολος᾽ ΕἈΝΑΘΕΧΑΤΓ ΓΤΟΝΟΘΩ 
ΟἸΝΟΙΠΕΝ, ΓΗΚΟΝΤ ἈΘΙΟΟΆΡΑΚΟΝ ιῦ 
ΓΆΠΕΝΤΕ. Ἀττολεισθνειςζντῶ 
ΟΧΡΧΆΚΟΝ᾽ ΤἈΙΤΕΝ ΓΘΙΤΆΟΆΧΝΜ ΤῊΝ ΘΕΝ: ΧΥΤΗ, 28. 


811 


ΤΙΌΟΆΙΝ; ΚΕΙΠΠΕΙΝ᾽ ΟΤΙΟΥΜΗΛΠΙ͂ ΘῈΝ ΧΥ͂ΤΙ. 38. 
ἈΕΟΦΕΘΑΝΘΥΡΕΘΩΟΙΝΘΟΚΘΙΤΕΟ 
ΟἈΡΑΚΟΝΤΤΆΤΠΠΕΝ Τ᾽ ΚΑΙΠΡΟΟΘΒ 
ΘΗΚΘΝΕΤΙΆΧΧΆΧΛΗΟΛΔΙΠΡΟΟΛΧΥ ΤῸΝ 
ΚΆΙΘΙΤΕΝ᾽ ΕἈΝΘΥΡΘΘΩΟΙΝΕ 

ΙΞΘΙ ΓΕΟΟἈΆΡΆΙΚΟΝΤ Ἂ; ΚΆΙΘΙΤΕΙ 
ΟΥΚΑΠΠΟΧΘΟΦΕΘΝΕΙΚΟΝΤΩΟΝΊΤΕΟ 
ΘΟἈΡΆΚΟΝΤ Ἂ᾿ ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΜΗΤῚ 
ΚΕΘΑΝΆΑΛΆΗΟΩ ΕἈΝΑΘΘΥΡΕΘ 
ΟἸΙΝΘΙΚΘΙΤΡΙΆΚΟΝΤ ἃ; ΚΆΙΘΙΠΕ 
ΟΥ̓ΜΗΧΙΤΟΆΕΟὠ ἜΑ ΝΘ ΥῬεθώοι 
ΕΚΘΙΤΡΙΆΚΟΝΤ Ἀ᾿ ΚΆΙΘΙΤΙΕΝ᾽ 
ΒΠΘΙΔΗΘΧΟΛΆΛΧΗΟΔΙΠΡΟΟΤῸΝ 

ΚΝ ΘἈΝΕΥΡΘΘΩΌΟΙΝΒΕΙΚΟΟΙ; Ις 

ΕΙΠΕΝ᾽ ΟΥ̓ΜΗΧΠολεοώσθνεαικθι 
ΤΌΝΘΙΙΚΟΟΙ᾽ ΚΆΙΕΘΙΠΕΝΝ ΜΗΤῚ 
ΚΕΘΑΝΆΔΑΗΟΟΕΤΊΆΑΙΤΑ 5; ΘᾺΝ 
ΔΕΕΥΡΕΘΩΟΙΝΆ ΘΙΚΆΘΚΕΙ; ᾿ς 

ΕΙΠΕΝ᾽ ΟΥ̓ΚΑΤΤΟΆΘΟΘΝΝΕΚΕΝ 
ΤΌΝ Δ εκα ἈΠΗΆΧΘΕεΝΝΑ ΟΚΟ 
ΟΘΒΙΤΑΥΟΧ ΤΟΆΑΧΆΧΩΟΝΤΟΩΔΕΡΑ 

ἈΜ᾿ἔο ΚΑΙΧΕΡΆΆ Μ᾽ ἍΠΕΟΤΡΟΥΕΝ 

ΕἸΟσΣΤΟΝ ΤΟΠΟΝΑΆΥ ΓΟΥ ἈΝΗᾺ 
ΘοΟΝΔΕΟΙΛΥΟΙΆ γγελοιεισοολο 
ΜΆΘΟΠΕρΑΆσ Ἀώ Τ᾽ ΔΘΕΚΆΘΗΤῸ 

ΠΆΡΑ ΤΗΝ ΥΧΗΝΟΟΔΟΜΟΝ. 

λων λ ΘΆΧΟ Τ ῈΣΆΑΝΝΘΟΤΉΟΕΝ 
ΕἸΟΟΥΝΆΝΤΉΗΟΙΝΑΎΥ ΤΌῸΙς᾽ ΚΆᾺΙ 
ΤΠβΡΟΟΘΒΚΥΝΗΘΘΝΤ ὩΠΡΟΟΟΙΠΠΤΩ 

ΕΠΙ ΤΉΝΓΗΝ. ΚΆΙΘΙΠΕΝ ἸΔΟῪ 
ΚΥριοιθικκαι ΝΑ ΤΘΘΙΟ ΤΌΝοιΟ. -ἀςκὰ 
ΤΟΥΤΙΑΙΔΟΟΥΜΟΩΝ “ΞΙΚΆΊΟΡΘΡ ΤΆἈλγο 
ΟἈΝΤΤΕΟΧΛΠΕἈΆΧΘΥΟΘΟΘΕΘΙΟΤῊΝ μΚΜΜΥᾺ 
ΟΑΟΝΥΜΩΝ. ΟὙ, ΘΙΝΈκα Ια ΣΘ ΓΟΥῸΙΙ 
ΚΑΟΝΆ ΓΕΠΡΟΓΟΤ' ΟΝΙΤΑΙΛΑΎΜΟΟ ὙΜΜΩΝ οκν. χνιι. 3. 


“8 


8ῦ 


ὈΧΙ 


ΧΥΙΙ. Β. 


18 


218 


ΚΆΙΕΙΠΙΆΝ᾽ ΟΥ̓Χ. ἈἈΆΧΧΕΝΤῊ 
ΙΤΑᾺΧΤΤΘΙΆ ΚΑ ΓΆΛΧΥΟΜΕΝ᾿ κς 

ΚΑ ΓΕΕΒΙΆΟΧ ΤΟΧΥ ΤΟΥ. ΚΆΙΕΣΕ 
ΚἈΑΙΝΆΑΝΠΡΟΟΛΥ ΤΟΝ ΚΆΙΘΙΟΗᾺ 
ΘΟΝΕΙΟΤΌΝΟΙΚΟΝΆΑΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΘΒΙΤΟΙΗΟΒΝΑΎ ΤΟΙΟΙΤΟΤΌΝ᾽ ΚΑΛΆ. 
ΖΥΜΟΥΟΘΙΤΕΜΎΥΕΝΑΥΤΟιοιζλιῈ 
ΦΆΓΟΝΤΙΡΟ ΓΟΥΚΟΙΜΗΘΗΝΆΜ. 
ΚἈΑΙΟΙΆΝΑΡΕΟ ΤΗσΠολεώοοιοο 
ἈΟΜΒΘΙΤ ἈΙΠΕΡΙΒΕΚΥΚΧΩΟΆΝΤΗΝ 
ΟΙΚΙΆΝΑΙΠΟΝΘΑΝΙΟΚΟΥΘΟΘΟΘΠΡΕΟ 
ΕΥ̓ΓΤΕΡΟΥΧΛΙΤΑΘΟΟΧἈΟΟΆΜΑΆΙΚΑΙ 
ΘΞΣΕΚΆΑΛΟΥΝΤΟ ΤΟΝΆΩΤ ΚΆᾺΙ 
ΘἈΆΘΓΟΝΙΠΡΟΟΛΎΥ ΓΟΝ᾽ ΠΟΥΘΙΟΙΝ 
ΟΙΆΝΑΡΕΟΟΙΘΙΟΒΘΆΑΘΟΝΤΘΟΠΡΟΟ 
ΘΟΕ ΤΗΝΝΥΚΤ ἈΘΣἈΓΆΑΓΕΛΧΥΤΟΥῸ 
ΠΡΟΟΗΜΆΟΙΝΆΟΥΓΓΕΝΩΜΘΘΆᾺ 
ἈΑΥΤΟΙΟ᾽ ΘΣΗΆΘΟΝ ΘΑ ΤΊΡΟΟ 
ΧΥΤΤΟΥΟΠΡΟΟΤ ΠΡΟΘΎΥΡΟΝ. ΤῊ 


ἈΕΘΥΡΑΝΠΡΟσΟΣΕΝΟΠΙΟΩΛῪ ΤΟΥ͂: 


ΘΙΠΕΝΔ.ΕΠΡΟΟΛΥ ΓΟΥῸ ΜΗΔᾺ 


ΜΩΟΧΑΘΑΦῬΡΟΙΜΗΠΟΝΗΡΘΥΎΌΘΗΟΘΕ.: 
ΕΙΟΙΝ ΕΜΟΙΔΥΟΘΥΓΆΤΕΡΕΟΣ,, ΟΥ 


ΚΕΓΝΩΟΘΆΝΆΝΑΡΑ: Κλ λῪ 
ΤἈΟΠΡΟΟΥΜΆσ. ΚἈΑιχρλοθλιλγ 
ΤἈΟΚΆΘΆΑΆΝ, ἈΡΘΟΚΗΥΜΙΝ᾽ 


ΜΟΝΟΝΕΙΟ ΓΟΥΘΆΝΑΡΆΟΤΟΥ ΓΟΪΤῸ 


ΜΗΙΠΟΙΗΟΗΤΤ ΘΆΔΙΚΟΝ᾽ ΟὙἹ; Εἰ 
ΝΕΙΚΕΝΕΘΙΟΗΆΧΘΟΝΥΤΙΟΤΉΝΟΤΈΕ 
ΓΗΝΤῸΟΝ Δ ΟΙΚΩΟΝΜΟῪ ΕἸΠῸ᾿ 
Ε΄ ἈΠΟΟΤΆΘΕΙΚΕΙ᾽ ΕἸΓΗΆΘΕΟΠΑ. 
ΡΟΙΚΕΙΝ, ΜΗΚΆΟΚΡΙΟΙΝΚΡΙΝΕΙ͂Σ. 
ΝΜΥΝΟΥΝΟΘΚΑΚΟΟΟΜΕΝΜΆΛ 
ἌΟΝΗ, ΘΙΚζΘιΝνΟΥ ς΄ ΚΑΙΠΆΡΕΕἿιΙΑ. 
ΖΟΝΤΟΤΟΜΆΝΔΑΡΑ ΤΟΝΆΟΘΣΤ᾽ 


ΘΕΝ. ΧΥΊΠΙῚ. 23. 


ΘΟΕΝ, ΧΥΙΜ1.9. 


ΧΨΥ,Ι. Α. 


10 


219 


ΟφΦολρΑα. ΚΚΑΛΙΗΓΓΙΟΑΝΟΥΝΤΡΙ 
ὙΛΙΤΗΝΘΥΡΑ. ΘΚ ΤΘΙΝΆΝΤΈΕΟ 
ἈΕΟΙΆΝΑΡΕΘΟΤ ἈΟΧΕΙΡΆΟΘΕΘΠΕΟΙΤΑ. 
ΟἈΝΤΟΤΟΝΑΧΟΩΣ ΤΠΡΟΟΘΑΥ ΤΟΥῸ 
ΕἸΙἸΟσΣΤΌΝΟΙΚΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤΉΝΘΥΡΑΝ 
“ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥΟΛΙΤΕΚΆΘΙΟΆΝ᾽ ΤΟΥῸ 
ἈΔΕΆΧΝΑΡΑΟΤΤΟΥΟΟΝΤ ἈΟΘΙΠΠΙ ΤῊΟ 
ΘΥΡΑΟΤΟΥΤΌΙΧΟΥ. ΕΠΆ ΤΑΣΑ. 
ἈΟΡΑΟΙΆΆΧΠΟΜΙΚΡΟΥΕΦΟΜΕΓΆᾺ 
ΧἈΟΥ̓͂ΚἈΑΙΠΑΡΘΧΥΘΗΟΆΝΖΗΤΟΥ͂Νς. 
ΤΕΟΤΉΝΘΥΡΑ᾽ ΘΙΠΆΝΔΕΟΙΆΝΆΡΕ 
ΠρΡροσλώτ ΕΟΤΙΝΤΊΟΟΘΟΙΟΩΣΆ 6 
ΓΆΜΈΆΈΡΟΟΗΥΟΙ. ΗΘΥΓΆΤΕΡΕΟς; 
ΗΤΙΟΟΟΙΆΧΧΟΟσΘΟΤΙΝΕΝΤΉΤΙΤΟ 
ἈΕΙΕΣΑΓΆΑΓΘΑΥ ΓΟΥΌΟΘΙΚ ΤΟΥ ΓῸ 
ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ: ΟΤΊΆΠΟΆΧΆΥΜΕΝ 
ΗΜΘΙΟΤΟΝΤΌΠΟΝΤ ΤΟΥ ΤΟΝ᾽ Ο 
ΤΥ ωϑηηκρλυγηλυτώνενκ 
ΤἸΟΝΚΥ. ΚΑΙ ΤΕ ΤἝιλονσεις 
ΤΡΙΥἈΙΗΜΑΟΛΥ ΤΉΝ ΘΣΗΆΘΟΝ 
λαλτ ΚΑΙΒΑΧΧΗΟΘΘΝΠΡΟΟ ΤΟΥῸ 
ΓΆΜἘΡΟΥΟΛΥ ΤΟΥ ΓΟΥΌθιληφο 
ΤἈΠΟΤΓἈΟΘΥΓΆΑΤΕΡΑΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΘΙΤΕΝ᾽ ἈΝΑΟΤΉΤΘιςΕΣἝΘλθα. 
ΤΕΘΙΓ ΓΟΥ ΓΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟΎ. ΟΤΊΕις᾽ 
ΤΡΙΕΕΙΚΟΤΉΝΙΠΤΟΟΣΙΝ᾽ ΘΔ ΌΟΣΕΝΝ 6 
γελοιλζεινμθαντυτωνγαμέὈνη 


ΑΥΓΟΥ. ΗἩΜΙΚΑΟΛ ΘΟΡΘβΟΟΕΓγ ΕΝΝΕ ΓΟ. 


ΕΟΙΤΟΥΔΑΧΖΟΝΟΙΆΓΓΘΆΟΙ ΓΟΝΆΟΘΣΤ᾽ 
ἈΘΓΟΝΤΈΕΟ᾽ ἈΝΑΧΟΤΆΟΛΔΧΕΘ ΤΗΝΓΥ 
ΜΑΙΚΑΟΟΥΚΑΙ ΓἈΟΛΥΟΘΥΓΆ ΤΕ 
ΡΆΟλΟ, εχεισ' ΚἈΑΙΕΞΣΘἈΘΘΙΝΆΜΗΙς 
ΟΥ̓ΑΙΟΆΛΗ ΓἈΙΟΛΑΝΝΟΜΙΆΑΙΟΤΉΟΘΟΠΟ 
Ἀξῶς’ ΚἈΑΙΕΤ ἈΡΑΧΘΗΟΆΝ᾽ ΚΆΙΕ 
ΚΡΑ ΤΗΟἈ,ΧΝΟΙΆΓΓΕΆΧΟΙΤΗΟΧΘΙΡΟΟΆΧῪ 


ΟΕΝ, ΧΥΤΠΠ]. 9. 


25 


91 


ΧΜΛΉΠῚ. Β. 


Οι 


10 


ΘΟΕΝ. ΧΥΙΠῚ. 10. 


28" 


230 


ΤΟΥ. ΚΑΙ ΤΗΟΓΥΝΔΙΚΟΟΛΧΥ ΤΟΥ 
και ΤΟΝ ΧΘΙΡΩΟΝ ΤΩΟΝΘΥΓΆΤΕΡΩ. 
ΑΥΤΟΥ. ΘΝ Τωφειολοθλικναν 
ΤῸ ΚἈΙΕΓΕΝΕ ΤΟΗΝΙΚΆΘΞΗΓΆ 
ΓΟΝΑΥ ΤΟΝΟΣΚΆΙΘΤΆΝ᾽ οὦ 
ΖΩΝΟΩΖΕΤΉΝΟΘΑΥ ΓΟΥΎΧΗ. 
ΜΗΠΕρΡΙΚΆΕΥ ΗσθιστἈοιπιοω. ΜΗ 
ΔΕΟΤΗΟΘΝΙΤΑΟΗΤΉΠεριχωρω᾽ 
ΕἸΟσΤΟΟΡΟσΟΟΟΖΟΥΜΗΠΟΤΈΕΟΥΜΙΙΑ 
ΡΆΧΗΜ Φθησ δπαν ΘΟ ΤΤΙΡρου 


ΑΥΤΓΟΥῸ᾽ ΔΘΟΜΑΆΙΚΟ. ΘΤΤΘΙΔΗΘΥΡΕ. 


ΟἸΤΑΙΟΟΟΥ ΕἈΕΟΟΒΘΝΆΑΝΤΊΟΝΟΟΥ. καὶ 
ΕΜΕΓΆΛΥΝΆΑΟΤΗΝΑΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ 
ΟΟὟὙ. ΟὙΤΙΟΙΗΟΘΕΙΟΕΤΠΕΜΕΤΌΟΥΖΗΝ 
ΤῊΝ ΥχηνμΜοΥυ εγωλθουλγ 
ΝΗΟΘΟΜΆΑΙΔΙΆΑΟΩΘΗΝΑΆΙΕΙΟΤΌΟ 
ΡΟΟΜΗΚΑ Τ ἈΧΛἈΆΒΗΜΕΤΆΚΑΆΚΑ. 
ΚΑΙΆΑΤΙΟΘΆΝΟΩΣ ΙΔΟΥΉΠολιολγυ 
ΤῊἨΘΓΓΥΟΤΟΥΚΑ ΤἈΦΥΓΕΙΝΜΕ 
ΕΚΕΙ᾿ ἩΘΟΤΙΝΜΙΚΡΑ ΕΚΕΙΟΌΘΗ 
οομᾺ). ΟΥ̓ΜΙΚΡΆΕΟΤΊΝΙΚΆΙΖΗ 
ΟΕΤἈΙΗΨΥΧΗΜΟΥΈΝαικαΝΝΟΟΥ. 
ΚἈΑΙΕΘΙΠΕΝΆΑΥ ΤῸ ΙΔΟΥΈΘΆΥΜΑΆ 
ΟΧΟΟΥ ΤΟΠΡΟΟΩΠΟΝΚΆΙΕΙΙ ΤῺ 
ΡΗΜΆΑΤΥΤΟΥ ΤΟ ΤΟΥΜΗΚΆΤΆ. 
ΟΤΡΕΘΥΔΙΓΗΝΠΟΆΙΝΠΕΡΙΗΟ, αλλ. 


ἈΗΟΆΣΧΟ᾽ ΟΠΕΥΓΟΝΟΥ͂Ν, ΓΟΥΘΟΘΦΘΘΗΝΑΙ 


ΘΙΚΘΙ᾽ ΟΥ̓ΓΑΡΑΥΝΝΗΟΟΜΑΆΙΠΟΙΗΟΆΙ 
ΠΡΑΓΜἈΆΘΟΩΟΤΟΥΟΕΘΙΟΘΆΘΘΙΝΘιΚΕΙ" 
Ὁ ΤΟΥ ΓΟΒΕΚΑΆΘΟΒΘΝΤΌΟΝΟΜΑΆ 
ΤῊἨΟΘΠΟἈΛΘΟΩΟΒΘΙΚΘΙΝΗΘΟΗΓΏΡ Ο 
ΗἈΧΙΟΟΘΣΗΆΧΘΕΝΕΙΠΙΓΉΝΓΗΝ. "ς 

ΧΩ Τ᾽ ΕἸΟΗΧΘΕΝΕΙΟΘΗΓΟλῥ᾽ ΚΑΙ 
ΚΟΟΘΟΘΕΡΕΣΕ ΝΘ ΠΟ ΟΜΆΑυς 
ΓΟΜΟΡΡΆ. ΘΕΙΟΝΙΚΆΙΠΥΡ. ΤἸΤΆΡᾺ 


ΟΕΝ. ΧΥΠΠῚ. 10. 


ΟΕΝ, ΧΥΠΙ!. 34. 


81 


ΧΥΠΠῚΙ. Α. 


ΚΥΕΙΓ ΓΟΥΟΥΝΟΥ. ΚΑΚΆ ΓΕΟΤΡΘΕ ΘΕΝ. ΧΥΠΠῚ. 94. 
γεντασπολθιοπλολο. καιπλοκ 
ΤΉΝΙΠΙΤΕΡΙΟΙΚΟΝ. ΚΑΙΠΆΝΤΆΟ 
“ΓΟΥΌΟΚΆᾺ ΓΟΙΚΟΥΝΤ᾽ ἈΘΕΝΊΓΆΙΟΙΠΙ 
ἌἈΘΟΙΝ. ΚΑΙΠΆΝΤΑ Τ ἈΆΝΑΆΤΕΣ 
ἈΟΝΤ Ἃ: ΚἈΑΙΘΠΕΚΆΘΥΘΝΗΓΎΝΗ 
ΘΙΟΓΆΟΓΠΟΩ. ΚΑΙΕΓΕΝΕ ΓΟΟΤῊ 
ἈΗΆΔΛΟς᾽ ΟΡΘΡΙΟΘΝΑΘΆΕΚΡΑΆΜΠΓΓΟ 
ΠΡΩΙΘΙΟΤΟΝ ΤΟΙΠΟΝΟῪ, ΙΟ ΤΉΚΕΙ 
ΘΙΚΘΙΒΝΆΝΤΊΟΝΚΥ ΚΆΙΈΠΕΑΧΕ 
ὙΘΝΕΟΙΠΙΠΡΟΟΟΠΟΝΟΟΔΟΜΩΝ 
ΚἈΙΓΟΜΟΡβρΆςσ. ΚἈΙΘΓΠΠΡΟΟΩΔῸ 
ΙΤἈΘΗΟ ΤΗΟΓΗΟ ΤῊΟΘΠΕριχΧωρΡοΟΥ. 
ΙΔ ΕΝ ΚΑ ΔΟΥΆΝΕΒΕΝΝΕΝ 
ΦλοΣ'" ΤΗΟΓΗΟ ΘΗΛ ΓΜΙΟΙΚΆΜΙ 
ΝΟΥ ΚἈΙΘΓΘΝΘΤΟΟΝ ΓΩΘΙΚ ΤΡΙ 
ὙΔΙΠΆΟΧΟΤ ἈΘΠΟΆΧΙΟ ΓΉΟΓΙΕΡΙΟΙ ᾿ 
ΚΟΥ. ΕΜΝΗΟΘΗΟΘΟΤΟΥ ΧΑΡᾺ 
ἈΜΠ[ΚΑΙΕΞΑΤΠΘΟΤΕΘΙΆΕΝ ΓΟΝΆΩἪ 1" 
ει Μεοοὺ ΤΗΘιΚΆ ΓΆΟ ΤΡΟΦΗς. 
ΕΝΤΌΚΑ ΓἈΟΤΡΕΥΔΙΚΚΓΡΓῸΝ 

ΘΚ Τ ἈΟΠΟΛΕΙΟΕΝΆΙΟ, ΚΑ ΓΩΚΘΙ 
ΕΝΧΥΓΑΆΙΟλΟΩΣΤ ἈΝΕΚΗλΘΆΟ 
ΕΝΟΗΓΏΡ. ΚἈΙΘΚΆΑΘΗ ΤΟΘΝΤΌΘΟ 
ΡΕΘΙΛΥΤΟῸσ. ΚΑΙ ὙΥΟΘΥΓΆΤΕΡΕΟ 
ΧΥΓΓΟΥΜΘΤΑΥ ΤΟΥ ἘΦοκηθη 
ΓἈΡΟΙΚΗΟΆΛΙΕΝΟΗΓΩΡ. Κῶκὸ 
ἈΟΜΗΟΘΝΕΝΤΏΟΠΗλΑΙΧΥ 
ΤΟΟΚΆΙΙ ὙΟΘΥΓΆΤΕρΡΑΙΟλΥ 
ΤΟΥΜΕΤΑΥ ΓΟΥ ΘΙΠΕΝΆΘΗΠΙΡΕΟ 
ΕΥ̓ΓΕΡΑΠΡΟΟΤΉΝΝΕΟΩΤΈΡΆΝ᾽ 
ΟΠΗΡΗΜΟΩΝΠΡΕΟΕΑΥΤΈΡοΟς. ΚΆἈΙ 
ΟὙ ΔΕΙΟΘΟΤΊΝΕΠΙ ΓΗΟΓΉΟΟΟ, Εἰ 
ΟΘΆΘΥΟΘΘΑΙΠΡΟΟΗΜΆσ: ΦΟΚΆΘΗ 
ΙΚΘΙ ΠΆΘΗ ΓΗΓΗ᾿ ἈΘΥΡΟΚΆΙΠΟΊΤῚΙ ΘΕΝ. ΧΝΊΝ, 89. 


10 


20 


»Η 


90 


ἢ 


ΟΊ 


ΧΥΠΙΙ. Β. 


9Ὲ2 


ΟΟΜΕΝΤΟΝΠΡΑΆΗΜΩΝΟΙΝΟΝ. 
ΙΞ(ἈΙΚΟΙΜΗΘΟΜΕΝΜΕΓΑΥ ΤΟΥ: ις 
ΕΣἈΑΝΆΟ ΤΗΟΦΜΕΝΘΙΚ ΤΟΎΤΙΡΟ 
ΗΜΩὠΝΟΠΕρΡΜΆ: ΕΠΟΤΙΟΆΝ ΔΕ ΤῸΝ 
ΠΡΑΛΧΥΓΤΩΝΟΙΝΟΝΕΝΤΉΝΥΙΪΚΤῚΙ 
ΓΧΥ ΤΉ: ΚἈἈΙΕΙΟΒΑΘΟΥΟΆΗΠΡΕΟ 
ΕΥ̓ΓΕΡΆΑΘΙΚΟΙΜΗΘΗΜΘΟΘΤΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΑΛΥΓΗΟΤΗΝΝΥΪΚΤΆΘΙΚΕΙΝΗΝ. 
ΙΚ(ἈΙΟΥΙΚΗ Δ ΕΙΕΘΝ ΤΩΟΚΟΙΜΉΘΗΝΆΑΆΙ 
ΧΥΤΗῊΗΜΙΦΑΝΜΆΑΟ ΤΗῊΝΆΙ ΕΓΕΝΕΤῸ 
ἈΘΤΉΗΘΒΠΆΥΡΙΟΝ. ΚἈΙΘΙΠΕΝΗΤΠΙΡΘΟ 
ΕὙΥ̓ΤΓΕΡΑΠΡΟΟΤΗΝΝΕΟΩΤΈΕΡΆΝΙΤ! 
ἈΟΥΘΙΚΟΙΜΗΘΗΝΕΧΘΕΟΜΕΤΤΆΤΟΥ 
ΤΡΟΗΜΟΩΝ. ΠΟΤΙΟΩΟΜΕΝΆΑΥ ΤῸΝ 
ΟΙΝΟΝΜΚΑΙΤΗῊΗΝΜΝΜΥΚΊ ΑΤΑΥ ΤῊΝ᾿ 
ΙΞΙἈΙΕΙΟΒΑΘΟΥΟἈΧΚΟΙΜΗΘΗΤῚΜΕ 
ΤΑΥΤΟΥΚΑΙΘΣΆΑΝΆΟΤΉΟΘΟΟΜΕΝ 
ΟἸΤΕΡΜΆΘΙΚ ΤΟΥΤΙΡΟΗΜΟΟΝ᾿ Ε6ΠΟ 
ΤΊΟΆΝΑ ΘΚΑΙΕΝ ΗΝΥΚΤΊΘΚΘΙ 
ΜΗΤΟΝΠΡΆΛΥ ΓΟΝΟΙΝΟΝΚΆᾺΙ 
ΕἸΘΟΕΆΑΘΟΥΟΆΧΗΝΘΟΑΣ ΤΕΡΆΘΚΟΙΜΗ 
ΘΗΜΕΤ ἈΤΟΥΤΙΡΟΛΎ ΤΉ. ΚΚᾺ 0 
ΟΥὙΚΗΛΘΙΕΝΤΟΩὨΩΚΟΙΜΗΘΗΝΜΆΙ 
ΧΥΤΗΜΙΚΑΙΆΜΆΟ ΓΉΝΆΙ ΚἈΙΟΥ 
ΜΕΧΆΑΞΚΟΝΑΙΔΥΟΘΥΓΆΤΕρΡΘολωτ᾽ 
ΕΚ ΤΟΥΤΙΡΟΑΥΤΟΝΜ᾽ ΚΑΙΕ ΤΈΚΕ, 
ΗἩΠΙΡΕΟΚΥ ΤΓΕΡΆΑΎΥΊΟΝ. ΚἈΙΕΘΙΚΚΆΆΧΘ 
ΓΟΕΝΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥΜΟΩΆΒΆΘ 
ΓΟΥΘΟΧΘΚΤΟΥΤΙΡΟΜΟΥ. ΟΥ̓ΤΟΟΊΤΗΡ 
ΜΩΟΔΧΕΙΤΩΟΝΕΦΟ ΓΗΟΟΉΜΕΡΟΝ 
ΕἼΕΚΕΝ Δ ΚΑ ΙΗ ΝΟ ΤΕρΑ γος 
Ι(ἈΙΕΙ ἈἈΧΕΟΒΘΝΤΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥ 
ἈΜΜΆΜΝΥΪΟΝ᾽ ΓΟΥΓΕΜΟΥΌΜΟΥ." 
ΟΥ̓ΓΟΟΠΗΡΑΜΜΑΆΑΝΙΤΟΝΕΟΩ)Ο 
ΓΗΟΘΟΗΜΘΡΟΝΗΜΕΡΆς᾽ ΚΆΙΕΙΚΕΙ 


ΗΜΕβΑᾺΑς 


ΘΕΝ. ΧΡΝΠΠΙ. 82. 


ΘΕΝ. ΧΕΙ. 31. 


18 


ΧΧ. Α. 


228 


ΝΗΟΘΝΕΚΕΙΘΕΝΆΑΒΡΑΆΧΜΈΙΟΓΗΝ 
βὠολιξλ: ΚἈΑΙΩΙΚΚΗΟΘΒΝΜΆΝΆΜΘ 
ΟΟΝΜΚΆΔΗΟ: ΚἈΑΙΆΝΆΜΕΟΟΝΟΟΙΡ', 
ΚΑΟΠΆΡΩΚΗΟΕΝΕΝΓΕΡΆΡΟΙς: δι 
ΤῈ ΘἈΕΡΑἈΜΊΕΡΙΟῬΡΆΟΤῊς 
γΥΝνλικοολυτουαλλθαφημοῦ 
ΘΟΤῚΝ᾽ ΕΦΟΚΗΘΗΓΆΡΘΙΠΕΙΝ 
ΓΥΝΗΜΟΥΘΟΤΙΝΜΗΠΟΤΈΆΧΙΤΟ 
ΚΤΕΙΝΩΟΘΙΝΆΥ ΤΓΟΝΟΙΆΝΑΆΡΘΟ 
ΤῊἨΟΠΟΧΕΩΣΔΙΆΥ ΤῊΝ ἈΠΕΟΤΕΙ 
ἈΕΝΔΟΕΟΛΧΕΙΜΘΟΘΆΘΧΈΛΟΙΛΕΘΥΟΓΑΆ. 
ΓΆΡΑΡωΝ ΑΙ ἈΕΕΝ ΤΉΝΟΆΛΡρΑ. 
ΚἈΙΘΙΟΗΆΘΕΝΟΘΟΠΡΟΟΆΕΒΙΜΒΕ 
ἈΘΧΕΝΥΤΙΝΩ ΤΗΝΜΝΥΚΤΑΙς 
ΘΙΤΕΝ᾽ ΙΆΟΥ̓ΆΙΠΤΟΘΝΗΟΚΚΕΙΟΙΤΕρΙ 
ΤἨΟΓΥΝΑΆΙΚΟΟΗσ, δλλβας. ΑΥ 
ΤῊΔΛ ΘΟΤΙΝΟΥΝΩΚΗΚΥΊΙΆΆΝ 
ἈΡΙ᾿ ἈΚΙΜθλ χ᾽ ΘΟΥΧΗΥ ΤῸ 
ἈΥΓΤΉΟ᾽ ΚΆΙΘΙΠΕΝΚΕ. αθϑνοολ. 
γνοουνκαιλικλιονάπολαις; 
ΟΥ̓ΚΑΥ ΤΟΟΜΟΙΘΙΠΕΝΟΤΊΆΔΛΕ 
«ΗἩΜΟΥΕΟΤΊΝ. ΚΑΥΤΉΜΟΙΘΙ 
ΠΕΝΟΤΊΆ ΘΆΚΡΟΟΜΟΥΕΟΤΊΝ; 
ΕΝΙΚΑΘΑΡΑΚΑΡΔΙΆΚΟΝΔΙΚΆΑΙ 
ΟΟΥ̓ΝΗΧΕΘΙΡΩΝΘΠΟΙΗΟΆ ΤΟῪ ΤῸ᾽ 
(πεν λελυττωοδοκαθυύπνον: 
ΚἈΓΩΟΘΓΝΟΩΝΟΤΊΘΝΚΆΡΔΙΆΚΑ 
ΘἈΆΡΑΒΠΟΙΗΟΛΧΟΤΟΥ ΤῸ ΚΆΙΕΦΗ 
ΟἈΜΗΝΕΓΩΟΘΟΥ ΓΟΥΜΗΆΧΜΑᾺΡ 
ΤΕΙΝΟΕΕΙΟΕΜΕ. ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ 
ΤΟΟΥ Ἀφηκλοθαύλοθλιλγ 
ΤῊΓ᾽ ΝΥΝΔΕΆΧΙΠΟΔΟΟΤῊΝ 
ΓΥΝΆΑΙΚΑ ΤΌΧΝΟΣ ΟΤΊΠΡΟΦΦΗ 
“ΤΉΗῊΟΕΟΤΊΝ. ΚἈΑΙΠΡΟΟΘΥΣΘΤΆΙΠΕ 
ΡΙΟΟΥΚΆΙΖΗΟΘΙ" ΘΙΔΘΜΗΆΠΟΛΔΙ 


10 


18 


20 


90 


90 


ΟΥΙ 


ΧΧ. Β. 


224 


ΔἈΟσΟΓΝΟΩΘΗΟΤΙΆΑΙΠΤΟΘΑΝΗΟΎΥΎ.ς ΕΝ. ΧΧ. τ. 
ΠΆΝΤΑΤΆΑΟΣΝ. ΚΑΙΡΘρΡιΟαΝΝΑ. 
ΒΙΜΘΆΕΧ ΤΟΠρΡωνκΑιθκΆλεος' 
ΠΆΝΤ ἈΟ ΓΟΥΟΠΤΆΙΔ ἈΟΛΎΥΤΟΥ͂. κα 
ΕἈΧΧΆΧΗΟΘΝΠΆΝΤ ἈΤΤ ἈΡΗΜΑΆΤΑ. 
ΤἈΑΥΓΑΘΙΟΤἈΩΤ ἈΛΥΤΩΝ᾽ εφο 
ΚΗΘΗΟΆΧΝΑ ΒΠΆΝΤΘΟΟΙΧΝΟΙΟΦΟ 
ἈΡᾺ- καιεκαλθοθνλβιμθλεχ' 
ΤΟὌΟΝΆΕΡΑΆΜ᾿.ΚἈΙΘΙΠΕΝΑΎΥ ΤῸ 

ΤΊ ΓΟΥ ΓΟΕΙΤΟΙΗΘΟΆΘΗΜΙΝ; ΜΗ 
ΤΙΗΜΆΡ ΤΓΟΜΕΝΕΙΟΟΘΟΤΊΕΠΗΓΆ. 
ΓΕΟΕΙΠΕΘΜΕΙΚΑΙΕΙΠΙ ΤΗΜΕΛΆΟΙΆΘΙ 
ἈΝΜΟΥΆΧΜΑΡΤΙΆΑΝΜΕΓΆΛΧΗΝ 
ΕΡΓΟΌΝΟ, ΟΥ̓ ΔΕΙΟΠΟΙΗΘΘΙΠΕΊΤΟΙΗ 
ΚἌΆΟΜΟΙ ΘἸΠΕΝ ΘΆΒΙΜΘΆΕΧ ΤῸ 
ἈΞΚΡΆΆΧΜ᾽΄ ΤΙΘΝΜΙ Δ ΩΟΝΕΠΟΙΗΟΆΟΘ 
ΤΟΥΤῸ; ΕἸπον ΘλρΆΆ Μ΄ 


ΟἸπᾺΓ ἈΡΑΡΑΟΥΙΚΘΟΓΙΝΘΘΟΟΘΕΘΙ 


ἈΕΝΤΩΤΟΠΩ ΓΟΥ ΤῸ. ΕΜῈ Δ 6 
ἈΠΟΚΤΕΝΟΥΟΙΝΕΝΕΚΕΝΤΉΟΓΥ 
ΜΆΑΙΚΟΟΜΟΥ κλιγαραληθώολκ. 
ἈΘΑΦΗΜΟΥΘΟΤΊΝΕΚΠΡΟ, Ἀλλου 
'ΙΞ ΕἸΚΜΡΟ ΕΓΕΝΗΘΗ Δ ΕΜΟΙΕΙΟΓῪ 
ΝΜΆΙΚΆ. ΘΕΓΕΝΘΤΟΗΝΙΚΆΘΞΗ 
ΓΆΓΕΝΜΕΟΘΟΕΙ ΤΟΥΟΙ ΚΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΟΥ. ΚἈΙΘΙΠΆΛΥ ΤῊ ΤἈΥ ΤῊΝ 
ΤΗΝΑΙΚΆΙΟΟΥΝΗΝΠΟΙΉΟΕΙΟ 
ΘΠΕΜΕ᾽ ΕΙΟΠΤΆΝΤ᾽ ἈΤΟΠΟΝΟῪ, 
ΕἈνεισθααθώμενεκβεβι. ΕἸΠῸΝ 
ΘΜΘΟΤΆΔΕἈΑ.ῬΟΟΜΟΥΟΤΊΝ: 
δλαλβεν δλβιΜελεχχιλιλλὶ 
ἈΡΑχΜλ: ΠΡοκΆ ΤἈΚΜΟΟχΟΙ͂Ο 
κλπλιλλο. καυπλιλιοκλς' 

ΞΕ ΔΟΟΚΕΝ ΓΩΔΧΕΒΡΑΆΜΊΦΑΙΤΕ 


ΤΕΟΜΘΙΝΆΑΆΧΠΘΆΘΟΣΠΡΟΟΤΟΝ ΘΕΝ. ΧΧ. 14. 


ΧΧΙ. Α. 


330 


ΙΚΙΥΡΙΟΝΜΟΥ" ΕΙΤΠΤΆΙΜ Δ ΘΟΙΆ. ΘΕΝ. ΧΧΙΠΙ. δά. 


ἈΘΑΦοικλιηΜΗΡ Ύ ΤῊ σ᾽ ΜΕΙ 


ΝΆ ΤΩΟΜΘΘΗΜΩΜΝΗΠΆΥΡΝΟΟ 


ηἩμερλοωσθδιλαδιζλΆ. Μετὰ 
ΤἈΑΥΤΓΑᾺΧΛΠΕΧΘΥΌΕΘΤ ΑΙ" ΟλΕ 
ΘΙΠΕΝΠΠΡΟΟΛΥ ΤΟΥσ᾽ Μηκὰ 
ΤΈΧΘΤΈΜΕ: ΚἈΑΙΓΆΡΚΟΕΥΟ 
ἈΦΘΘΝΤΉΝΟΔΟΝΜΟΥ.᾽ εκ 
πεμγατεμθιναλπθάθῳ 
ΠΡΟΟΤΟΝΙΚΎΥΡΙΟΝΜΟΥῪ ΟἹ 
ΕἸΤΆΝ᾽ ΚἈΑΛΕΟΩΟΜΕΝΤῊΝ 
ἸΤΑΙΔΑΚΑΙΕΡΩ ΤΗΟΟΜΘΕΝΤῸ 
ΟΤΟΜΑΆΔΛΥ ΓΗς᾿ κΚἈιθκΆλεολὶ 
ΡΕΚΕΚΙΚΑΝΚΆΑΙΕΘΙΠΆΝΑΥ ΤῊ: 
ΓΟΡΘΥΘΟΗΜΘΤΑ ΤΟΥΆΧΝΟΥ ΓΟΥ 
ΤΟΥ; ΗΆΘΘΙΠΕΝ᾽ ΠΟΡΕΥΌΟ 
ΜΆ ΚἈΑΙΘΣΘΠΕΜΨΥΆΝΡραδεεις 
κἈΑΝ ηνλ θαφηνλύτω. 
ΚΑΙ ΤἈΥΠΆΡΧΟΝ᾽ ΓΆΛΥ ΓΗ. 
ΙΞΧΥΓΟΝΠΆΙΔΑ ΤΟΥΆΕΡΆΆΧΜ' 
ΚΑΙ ΤΓΟΥΌΟΜΕΤ Υ ΓΟΥ᾽ ΚΑΙ 
ΗΥ̓ἈΧΟΓΗΟΆΝΡΘΕΒΚΚΆΝ ΤΗΝ 
ἈΑΘαφΦηνλύτων. κλιαι 
ΠΆΝΜΛΧΥΤΗ᾿ ἈΔαλφφηημῷ 
ΕἸ, ΓΙΝΟΥΘΙΟΧΙΆΙΆ ΔΆ ΟΜΎΡΙ 
ἈΛΟΩΝ᾽ ΚἈΑΙΚΧΛΗΡΟΝΟΜΗΟΣᾺ 
ΤΩ ΤΟΟΠΕΡΜΆΟΘΟΥ ΓΆΟΘΠΟ 
ἈΕΙΟΤΟΩΝΥΤΙΕΝΑΝΤΊΩΝ᾽ 
ἈΝΑΟΤ ΟΣ ρθεακκΆκλαι 
ἈΜΧΕΡΑΙΧΎ ΤΉΝ. ΕΠΘΕΗΟΆΝΕ 
ΠΙΤ ἈΟΚΑΜΗΛΟΥΟΌΙΚΆΙΘΠΟΡΘΟΥ 
ΘΗΟΆΧΝΜΕΤ Ἀ ΤΟΥΆΝΟΥ ἈΝᾺ 
ἈΧΕΩΝΑΘΟΠΑΙΟΤΉΝΡΕΕΕις 
ΙΚΑΝΜΑΤΤΗΆΘΕΝ᾽ ΙΟυλλ Δ ῈῈ 


1 ΟΡΕΥΕΤῸΟΔ! «ΤῊ σΕΡΗ ΜΟΥ 6ΕΝ. ΧΧΠΗΙ. 62. 


10 


20 


20 


990 


ΚΑ ΓΆ ΤΟΦΡΕΑΡΤΗσορλσεῶσ᾽ ΘΕΝ. ΧΧΙΠΙ. 68. οἱ 
ΧΥ ΓΟΟΛλΕιΚΑ ΤΟΚΘΙΕΝ ΤΗΓΉΠΙΡΟΟ ΧΧΙ. Β. 
ἈΜΚΆ. ΚΑΙ Ξηλθενιολλιζλ. 
ΔΟἈΧΘΟΧΗΟΛΔΙΕΙΟΓΟΠΕΔΙΟΝΤΡΟΟ 
ἈΘΙΆΗΟ᾽ ΚΑΙΆΝΧΕΛΧΘΥΆΟΤΟΙΟ 
οφϑλλμοισ. "'ἈΒΝΚΑΜΗΧΟΥῸ 
βρχομενᾶς': κλιλνλκλούα 
σΟἈΡεβεκιαΓοιοοφϑᾶλμοις. 
ΙλΕΝΤΤΟΝΙΟΣΟΙΚ ἸΚΛΙΙ ΚΑ ΤΕΈΠΗ 
ΧΗΟΘΝΆΙΠΠΟΓΤ,ΗΟΚΆΜΗΛΟΥ καὶ 
ΕἸΠΕΝΤ ΠΑ. Ι ΤΙΓΕΟΤΙΝΟ ιυ 
ἈΝΟΟΘΒΘΙΚΕΙΝΟΘΟΟΠΟΡΘΥΌΜΕΝΟΟ 

ΕἸΘΟΟΥΝΆΑΝ᾽ ΓΗΟΙΝΗΜΩΝ; Εἰ 

ΠΕΝΆΘΟΙΤΆΙΟ᾽ ΟΥ̓ΤΟΘΟΕΟΤΙΝΟ 

ΙΚΞὙΡΙΟΟΜΟΥ ΗἩΔΘΆΧΕΟΥΌΟΛΧ ΤΟ 
ΘΕΡΙΟΤΓΡΟΝΙΠΕΡΙΕΒΆΛΧΕΤΟ᾽ κς 1: 
ἈἈΙΗΓΗΟΘΟΆ ΓΟΟΠΑΙΟΤΘΙἊΟΛλΑις 
ΠΆΝΤΑ ΤΡ ἈΡΗΜΑ ΓΑ ΓΧΥΓΆ. 

ΕἸΟΗΆΧΘΕΝ.,ΔΕΙΟΣΟΔΙΚ ΕΙΟ ΓΌΝΟΙ 

ΟΝ ΉΗΟΜΡΟΛΧΥΓΟΥ. καιαλκ 

ΕΕΝ ΤῊΝΡΕΕΕΙΚΚΆΑΝΙΚΆΙΕΓΕΝΕ “0 
ΤΟΛΥΓΟΥΓΎΝΗ᾿ ΚἈΙΗΓΆΠΗ 

ΟΕΝΆΎΥ ΗΝ. ΙΚἈΑΙΠΆΡΘΙΚΛΗΘΗ 

ΙΟΛΑΙΚΤΙΕΡΙΟΆΑΡΡΑΟ ΤΗΟΜΡΟΛῪ 

ΤΟΥ ΠΡΟΟΘΘΜΕΝΟΟΆΒΡΆΆΧΜ' 
ΕἈΔΧΔΕΕΝΓΥΝΔΑΙΚΧΛΗΟΝΟΜΆΧΕΊΤ 25 
ΓΟΥΡΆ᾽ ΘΤΕΚΕΝ ΕλΎ ΓΟ 

᾿ΓΟΝΖΘΕΡΆΝ᾽ ΚΑΥΓΟΝΙΕΙΓ ΓΆΝ᾽ 

ΙΚΛΙΠΟΝΜΆΛΔΛΟΑΝ᾽ ΚΑΙ ΤῸΝ 

“μΙ»ΔΟΧΜ΄Ὃ ΙΑ ΤΟΝΙΕΟΟΙΚζ᾽ ᾿ς 

ΤΓΟΝΟΟΩῪΎῪ δ᾽ ΙΒ ΤΓἌΆΝΔΘΕΓΕΝ 80 
ΝΜΗΘΕΝΤΤΌΝΟΛΧΕΣΛ. ΚΑΙ ΤῸΝ 

ΘΕΜΆΝ᾽ ΚΙΛΙ ΤΟΝΜΆΔΙΑΆΜ᾽ 

ὙΥὙἹΟΙΛΘΆΆΙΛΆΑΝ. ΕΓΕΘΝΟΝΤῸ 

ΡΑΓΟΥΉλΛ'ι. ΚΑΙΝΆΚΆ ΘΗΛ... ις ΘΕΝ. ΧΧΥ. 3. 


[δ 


2321 


ἈΠΟΟΥΡΙΗλ᾽. ΚΑΙΆΆ ΤΟΥΌΙΕΙΜ᾽ 
ΙΞ ΡῬΑΟΟΜΘΙΝ᾽ ὙἹΟΙΔΕΜΆΛΔΙ 
ἈΜ΄’ ΓΆΙΦΌΛΡ. ΚΑ Ερ᾽ 'φζευνν οχ' 
παρ ελρς, τὸν μΆΣΝ ϑηλμεμεὶ 
ΟΥ̓ΤΟΙΗΟΆΝΥΟΙΧΘΤ᾽ ΓΟΥΡΑΆς’: 
Ελ ΕΝ ΕΧΕΡΆΑΆΜΠΆΝΤΑΆ 
ΓἈΑΥΠΆΡΧΟΝΤΤ ἈΛΧΥΤΟΥΙΟΆΆΧΚΝ 
ΤΟΩΥΙΩΛΧΎΥ ΓΟῪ ΚἈΙΓΟΙΟΥῚ 
ΟΙΟΤΩΝΠΑΧΆΧΚωΩΜΝΧΥ ΤΟΥ 
ΘΑ ΚΕΝ ἈΕΡΑΆ Μ᾽ ΔΜΆΓΓΆ, 
ΙΚἈΑΙΕΣΆΤ ΕΟ ΤΕΙΆΕΝΧΑΥ ΓΟΥΌΣ. 
ΤΟΙΟΆ ΑΚ ΤΟΥΥΙΟΥΧΎΥ ΓΟΥΕΤῚ 
ΖΜ ΟΟΛΥ ΓΟΥΠΡΟΟΆΝΑΆ ΤΟ 
ἈΛΧΟΕΘΙΟΓΗΝΜΆΝΑΤΟΌΛΟΩΝ᾽ ΤΑΥ͂ 
ΤἈΛΕΤΥΤἈΘΤΗΗΜΕΡΩΟΝΖΩηΗσο 
ἈΕΚΡΆΑΆΜ ΟΟΆΕΘΖΗΟΕΝ. ΘΑ ΤΤΟ 
ΕΒΑΟΜΗΙΚΟΝΤ ἈΘ ΤΗ᾽ ΚΆΙΕις 
ἈΘΙΠΟΝΆΠΕΘΆΝΕΝΆΒΡΆΑΛΧΜ' 
ΕΝΓΗΡΕικΆλω ΤΠΡΕΟΚΥΤΉΟΙς 
ΤΠΆΗΡΗΟΘΗΜΕρΡΩΝ. ΚΑΟΠΡΟΟΕ ΤΕ 
ΘΗΠΡΟΟΤΟΥΟΠΡΆΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
εϑαγλνλυτονιολλικκαο 
ΜἈΑΗΛ ΟΙΔΛΥΟΥΙΟΙΆΧΥ ΓΟΥΕΙΟΓΟ 
ΟἸΗΆΧΆΙΟΝΤ ΟΔΙΙΆΟΥΝΕΙΟΤῸΝ 
ἈΓΡΟΝΕΦΡΩΝΤΟΥΟΧΆΡ ΤΟΥ 
ΧΕ ΓΓΑΙΟΥΟΟΘΟΤΙΝΆΤΤΕΝΑΆΝ 
“ΓΙΜΆΜΒΕΡΗ᾽ ΤΟΝΆΓΡΟΝΚΑΆΙ 
“ΤΟΟΙΠΠΗΆΆΙΟΝΟ, ΘΚ ΤΗΟΆ ΤΟΣ 
ΒΡΑΆΜΈῈΕκριεϑθαν ανλξρλλμ' 
ΙΚΙΧΙΟΆΑΡΡΑΝΤῊΗΝΓΥΝΆΙΚΑΛΥ 
ΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟΔΕΘΜΕΤ ἈΤῸ 
ἈΠΟΘΆΝΕΙΝΆΚΒΚΡΑΧΜ.ΗΥΧΟΓΗ 
ΟΘΝΟΘΟΤΟΜΙΟΆΧΆΚΎΥΙΟΝΑΥΎ 
ΤΟΥ. ΚἈΑΙΚΑ ΤΟΙΚΗσαΝιΟΆλις 
ΠΆΡΑ ΤΟΦΡΘΑΡΤΗσορΆσεως. 


ΟΕΝ ΧΧΝ, 8. 


ΟΕΝ. ΧΧΥ 11. 


φου 


ΧΧΙΠΙΓ Α. 


π 


10 


2238 


δυο λιλυγενεοειοιομληλγοΥ 
ὙἹΟΥΆΧΕΡΆΑΆΧΜΌΝ, ΕΤΈΕιΚαΝΝΑ. 
ΓᾺΆΡΙΤΑΙ ΙΟΚΗΟἈΡΡΑ Ο ΤΌ ΛΧΕΡΑΆ 
ἈΜ᾿’ ΚΑΟΙΤΑΥ ΓΑ ἈΟΝΟΜΑΆΤΓΑ. 
“ΓΩΟΜΝΥΙΩΝΙΟΜΆΗΛΊΚΤΆΟΝΟ 
ΜΆ ΓΓΑΤΩΟΝΓΕΝΕΟΝΑΎΥ ΤΟΥ" 
ΠΡΩΤΌ ΓΟΚΟΟΙΟΜΆΗΆΚΆ. ΝΆΊΕΕ 
ὠΡ᾽ ΙΚΙΑἈλικΗλλρ' ΚΑΙ ΆΚΆΘΗλ' 
Ξ“ἶἷ2ΟΟὉΜΆΚΌΟΛΣΧΜ᾽ ΚἈΑΙΜΆΟΜΑΆΝ: 
ΙΞΑΠ ἈΟΥΜΆΝ. ΚἈΑΙΜΆΟΟΗ. Ις 
ΧΟ ΙΘΗΜΆΝ: καὶ 
ΙΒ Τ᾽ ΤΟΥ ΚἈΆΙΝΆῬΕας' κλικελ. 
““Ὰ ΟΥ̓ΓΟΙΕΙΟΙΝΥΙΟΙΟΜΆΗΛ' 
κυ ΓΧΥ ΓΑ ἈΟΝΟΜΑ ΓΑΛΥΤΩ, 
ΘΝ ΓΑΙΟΚΗΝΆΑΙΟΛΥ ΤΩΝΚΑΆΙ 
ΕΝΤΤ ἈΙΟΘΒΠΆΑΥΆΧΕΘΟΙΝΑΥ ΓΌΩΝ. 
ἈΩΔΟΘΙΚΑΆΡΧΟΝΤΕΈΟΚΑΓΓΆΘ 
ΘΝΗΛΧΎΥΤΩΝ᾽ ΚΑΥΓΧΥ ΓΆΤΑ. 
ΕΤΗΗΜΕΡωΩΝΖωηοσιομΜληλ. 
ΕἸΚΑ ΤΟΝΜΤΡΙΆΚΟΝΤΆΕΒΠ ΓᾺΘ 
ΤΗ᾿ ΚἈΙΘΚΛΘΙΠΩΟΝΆΤΤΕΘΆΑΝΕ 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΕ ΤΕΘΗΠΡΟΟ ΓΟΥΌΠΡΧΟ 
ΧΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΚΑ ΤΙΚΗΟΘΕΘΝΆΤΤΟ 
εὐ ἙἘΩΟΘΟΘΟΥΡΗΕΘΟΤΊΝΙΚΑ 
ΓἈΠΡΟΟΩΟΠΟΝΑΙΓΥΠ ΤΟΥ Ε 
ΦΟΘΆΘΕΙΝΠΡΟΟ ΓΟΥΟΛΧΟΟΥΡΙι 
ΟΥ̓ΟΙΚΑΤΤἈΠΡΟΟΩΠΟΝΤΙΙΆΝ ΓΩ 
τῶν θαφωνλυύυτουῖα 
ΤΟ ΚΗΟΘΕΝ᾽ ἈΥΤΓΆΙΔΕΆΙΓΕ 
ΝΕΟΕΙΟΙΟΆΔΟΑΚ ΓΟΥΥΎΥΆἌΒΡΑ. 
ἈΜ’" ἈΕΡΑΆΜΈΓΕΝΝΗΟΕΝ ΓΟ, 
ΙΟΆΆΚ ἩΝΔΕΙΟΆΆΚΚΈΤΩΝ 
᾿ΓΕΟΟΆΥΡΑΆΙΚΟΝΤ ἈΟΤΤΕΈΘΆΛΔΧΕΕΝ 
ΓΉΝΡΘΕΘιΚΚΆΝ. ΘΥΓΆΤΈΕΡΑΆ 
ΚἈΘΟΥΗΛ" ΓΟΥΟΥΡΟΥΕΙΟΓΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΥ. 12. 


ΧΧΙΗΠΙ ΒΒ. 


ὧι 


σξν. χΧχῦ. 0. ΜΚ) 


229 


“μλικΆ. ΕλϑιΤολεϑιολλκ 
ΚὙΠΕΡΙΡΕΚΕΘΚΚΆΟΤΉΟΓΥΝΑΙ 
ΚΟΟΛΧΛΥ ΓΟΥΟΤΊΗΝΟΤΈΕΙΡΑ. Ε 
ΠΗΚΟΥΟΘΕΝ,ΘΑΥ ΤΩ ΟΘδς. 'ς 
ΘΆΧΕΕΝΕΝΓΆΟΤΡΙΡΕεοκκα. 
ΗΓΥΝΗΛΎΥ ΓΟΥ ΘΟΙΙΡΤΩΝ 
ΔΘΤΆΠΑΙΔΙΆΘΝΑΎΥ ΤῊ ΕἸΠῈ’ 
Ἀ.6δ᾽ Εεἰου Τωοσμοιμθλλειγενεο 
ΘΆ!. ΝΑ ΤΙ ΜΟΙ ΤΟΥ ΤῸ ΕΠΟΡΟΥῪ 
ΘΗΔΕΙΠΥΘΘΟΘΆΙΠΆΡΆΑΚΥ᾽ ΚΑΙ 
ΘΙΠΕΝΚΟΧῪ ΤῊ ΔΥΌΘΘΝΗΕΝ 
“ΓΗΓΆΟΤΡΙΟΟΥΈΕΙΟΙΝ᾽ κΑι 
ΟἈΆΟΙΕΙΚ ΓΗΟΚΟΙΆΙΆ ΟΟΥ ΔΙΆ. 
ΟΤἈΧΛΗΟΘΟΝΓΆΙ κλαιλλοολλου 
ὙΤΙΕΡΘΣΘΙ᾿ ΚἈΑΙΟΜΘιζῶν οὺ 
ἈΘΥΟΘΘΙΤΩΕΘΆΆΧΟΟΘΟΝΙ᾽ ΚΆΙΕ 
ΠᾺΆΗΡΩΘΗΟΆΝΑΙΗΜΕρΡΑΙ ΤΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΚΘΙΝΆΥ ΓΗΝΚΑΙ ΤῊ 
ἈΘΗΝΔΙΔΥΜΆΘΝΤΉΚΟΙΛΙΑ. 
ΧΥΤΉς᾽ ΘΞΗΆΧΘΕΝΙ ΘΟΥΊΟΟ 
ἈΥΤΗΟΘΟΠΡΩ ΤΤΟΤΌΚΟΟΠΥΡΡΑΆ 
ΚΗσΟἈΧΟΟΟΟΘΙΔΟΡΆ Δ ΆΟΥΟ᾽ 6 
ΠΟΜΟΜΆΘΘΝΔΑ ΕΘ ΓΟΟΝΟΜΆΛΝ, 
ΓΟΥΉΗΟΆΎΥ ΚΑΙΜΕΤ ἈΤΤΟΥ ΤῸ 
ΘΣΗἈΘανολ θα ῬΟοοΟλΎ ΤΟΥ 
ΚΑΙΗΧΘΙΡΑΥ ΓΟΥΕΠΙΆΗΜΜΘ 
ΝΗΤΉΟΠ᾽, ΓΕΡΝΗΟΗΟΆΥ, ΚᾺΙ 
ΘΒΚΆΧΕΟΕΝΤΟΟΝΟΜΑΆΛΥΤΟΥ 
ΙἈΚΩΚ᾿ ΙΟλλι Δ ΘΗΝΘΤῸΝ 


ΕΞΗΚΟΝΤΆΟ ΓΕΘΤΕΈΚΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 


βεβεικίζα. ΗΥ̓ΞΗΘΗΟΆΝ.Δ 6 
ΟΙΝΘΆΑΝΙΟΚΟΙΚΑΙΗΝΗΟΛΆΛΎΥΔ. 
ΝΟΓΟΕΙΔΛΟΟΚΥΝΗΓΘΙΝΆΓΡΟΙΚΟς᾽. 
Ιλκωξκλελνμοολ ΠΆΧΟ ΓΟΟΟΙ 
ΙΞ(ΟἸΙΟΝΜΊΆΙΜ ΗἩΗΓΑΙΤΠΤΗΓΕΝΝΔ.Ε 


ΘΟΕΝ,. ΧΧΥ. 20, 


ἝΘΕΝ. ΧΧΎ. 28. 


ἢ 


1ὸ 


2830 


ΙΟΆΑΚ ΓΟΝΗΟΆΧΥΟΤΊΙΗΘΗΡΆᾺ 
ἈΥΓΓΟΥΕΡΩωοιΙΟΛΎ ΤῸ βεακεις 
ΙΞἈΟΛΘΗΓΆΤΠΙΆΑ ΓΟΜΙΆΚΟΩΕΚΙ Η 
γηοθνλϑθιλκωξκεεμα' ηλκ 
ΘΕΝ.ΑΘΗΟΛΥΕΙΚΤΟΥΤῈΕΔΙΟΥ 
ΕΙΚΆΕΙΠΩΝ᾽ ΚἈΙΕΘΙΤΕΝΗΟΆΎΥ 
ΓΟΩΟΙΆΙΚΩΚ᾽ ΓΕΥΘΟΝΜΘΆΤΙΟ 


ΤΟΥΘΥΕΜΑΆ ΤΟΟΤΟΥΤΙΥΡΟΥ ΤΟΥ 


ΤΟΥΟ ΓΙΕΙΚΆΘΙΤΩ: ΔΑ ΓΟΥΓῸ 


ΕΚΧΗΘΗΤΟΟΝΟΜΑΆΛΥ ΓΟΥΘΔΟΟΜ: 
ΕΙΠΕΝ Δ Ιλ Κωκ ΤΩΜΗΟΛΥ ἈΠῸ 


ἈΟΥΌΟΜΟΙΟΗΜΕΡΟΝ᾽ ΓΆΠΡΩ ΤῸ 
“ΓΟΚΙΆΘΟΟΥΈΜΟΙ" ΚἈΙΘΙΠΕΝΗ 


ΟἈΥἘΓΩΠΟΡΕΥΟΜΑΙΤΕΆΧΘΥΤΆΝ. 


ΚΑΗΝΑ ΓΙΜΟΙΓΑΥΓΆΓΓΆΠΡΟΩ 
ΓΟΓΟΚΙΆ ΚἈΙΕΙΙΕΝΆΑΥΤῸΌΘΙ 
λδοωκα᾽ ΟΜΟΟΘΟΝΜΟΙΟΗΜΕβο. 


ΚΟ ΜΟΟΘΘΝΑΥ ΓΩ ἈΠΕΔΟΤῸΟ 


ἈΘΗΟΛΥ ΓΆΠΡΩ ΤΟ ΤΌΚΙΆΙΑ. 
ΚΟ ΙἈΚΩΚ ΔΕΕ ἈΟΟΙΚΕΝΤῺῸῺ) 


ΗΟΧΥἈΧΡΤΟΝκΑΙΘ μα φλιῦΥ 


ΚἈΙΕΦΆΓΕΝιΚΆΊΘΠΙῈ Ν᾿ ΚΑ Ὰ. 
ΝΜΆΘΤ ἈΟΟΧΕΊΤΟ᾽ καιαφλυλι 
σΕΝΗΟΛΎΥ ΓΆΠΡΩ ΤΌΚΙΆ ἜΓΕ 
ΝΕΤΟΛΕἈΆΧΙΜΟΟΘΘΠΙ ΓΗσΓΗΌχὼ 
ΡΙΟΓΟΥΧΙΜΟΥ ΓΟΥΤΙΡΟΤΕΈΡΟΥ 
ΟΟ, ΕΓΕΝΕΘΤΟΕΝΤΧΡΟΝΩΤῸ 
ἈΚΡΆΛΧΜΜ΄ ΕΠοΟρουΥθηλειολλι' 
"ΠΡοολβιμ θα θχαλοιλθαυλιο 
“ΓΙΕΙΜΕΙΟγερᾶρα: ὠφϑηλα 
ΧΥ ΓΩΩΟΘΌΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΜΗΚᾺΆ. 

Τ᾽ ἈΚΗΟΒΘΙΟΆΙΓΥΠΤΟΝ᾽ ΚΑΊΤΟΙ 
ΚΗΘΟΟΝΑΙΘΒΕΝΤΉΓΗ ΓΑΥΤΉΗΝ 
ἈΝΟΟΙΘΙΠΙΩ) ΚἈΗΤΆΡΟΙΚΕΙΕΝ 
ΤΉῊΓΗ ἈΥ ΤΗΚΆΙΕΟΟΜΆΙΜΕ 


ΟΕΝ. ΧΧΥ. 28. 


5] 


ΧΧΙΠΙ. Β. 


10 


ΟΕΝ ΧΧΥῚ. 3. 


281 


ΓΆΘΟΥ. ΚΑΙΘΥΧΟΓΗΟΩΟδ᾽ ΟἹ 
ΓΆΡΚΑΙ ΤὠσΠΕΘΡΜΑΤΊΟΟΥλ 
Οὐ ΤΗΝΓΗΝΤ ἈΥ ΤΉΝ᾽ ΚἈΙΟΓΗ 
Οὐ ΤΟΝΟΩΡΚΟΝΜΟΥΌΝ, ΟΜΟΟλ. 
ἈΒΡΑΆΜ ΤΟΟΠΡΙΟΟΥ ΚΑΟΠΆΗ 
ΘΥΝΩ ΤΟΟΠΘΡΜΑΆΟΘΟΥΦΟ ΤΟΥῸ 
ἈΟΤΕΡΑΟΤΟΥΟΥΝΟΥ͂. κλιλ 
ΟΟὐΤΟΘΟΠΘΡΜΑΆ ΤἸΟΟΥΤΤΆΟΘΆΝ 
ΤῊἨΝΓΗΝΤ᾽ ἈΥΤΉΝ᾽ ΚΆΙΘΝΟΥ 
ἈΟΓΗΘΗΟΟΝΤ ἈΙΘΝΤΏΣΟΙΤΕΡ 
ΜΑΤΙΟΟΥΤΠΆΝΤΑ ΓΆΠΕΡΑΤΑΆ 
ΤῊἨΟΓΗΟΆΝΘΩΝΥΠΗΚΟΥ ΟΕ, 
ΧΕΡΑΆΑΜΌΠΗΡΟΟΥ ΓΉΘΘΜΗΟ 
φώνης. καιεφυλΆσαντα 
ΠΡΟΟΤΆΓΜΑ ΓΆΜΟΥ. ΚΑΙ 
ΤἈΘΕΘΝΤΟἈΧΆΟΜΟΥ ΚΑΤΆ, 
ΚΑΙ ΜΆ ΓΤ ἈΜΟΥ ΚΑΙΤΆΝΟ 
ΜΙΜΆΜΟΥ" ΠΆἈΆΡΩΚΗΟΘΕΝΔΘ 
ΙΟΧΑΙΚΝΓΕΡΆΡΟΙςσ᾽ ΘΠΗΡὼ 
ΤἨΟΘΆΝΑΘΟΙΆΝΑΡΘΟΤΟΥ ΤῸ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΡΘΕΕΚΙΚΑΟΤΉΟΓΥ 
ΜΆΙΚΟΟΧΎΥ ΓΟΥ. ΚΆΙΕΘΙΠΕΝ᾽ ἃ 
ΔΕΧΦΗΜοΥυεοτΤΊΝ" εφοόκη 
ΘΗΓΆΡΕΙΠΕΙΝΟΤΙΓΥΝΗΜΟΥ͂ 
ΘΕΟΤῚΝ᾽ ΜΗΠΟΤ ΘΆΠΟΚΤΕΙ 
ΝΜΩΟΘΙΝΜΆΥ ΓΟΝΟΙΆΝΆΡΕΟΤΟΥ 
ΤΟΓΙΟΥΤΙΕΡΙΡΕΕΕΚΙΚΑΟΟΤῚ 
ΦΡἈΑΙΆΧΗΝΤΉΗΉΟΥΝ ΕΙ᾽ ΕΓῈΝΘ 
ΤῸΔΛΘΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΟΘΚθιΙ᾿ ΤᾺ. 
ΡἈκΚΥΥγ λολειμθλθχΌκλοι 
ἈΘΥΟΓγαραρων ΙΆ ΤΗΟΘΥ, 
ΡΙλΟΟ. ᾿ΔΕΝΤΟΝΙΟΆΆΧΚΊΤΙΕ 
ΖΟΝΤ ἈΜΘ ἈΡΘΕΑΘΚΚΆΘΤΗΟ 
ΓΥΝΆΑΙΚΟΟΛΥ ΓΟΥ ἙκΆλΕ 
σΕΝΘΆΞΒΙΜΘΆΕΧ ΤΌΝΙΟΑΆ. 


ΘΟΕΝ, ΧΧΥ͂Ι. 8. 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚ, 9. 


90 


ὃτ 


ΧΧΙΠΙ, Α. 


ῶι 


1ἢ 


282 


ἈΙΚΚΑΙΘΙΠΕΝΑΥ ΤῸ ἈΡΆΓΘ 
ΓΥΝΗΟΟΥΈΕΟΤΊΝ. ΤΊἸΟΤΊΘΙ 
ΠΆΘΟΤΙΆΔΘΧΦΗΜΟΥΟΤῚΝ: 
ΕΙΠΕΝ Δ ΧΥ ΤΟΙΟΆΛΆ ι΄ ΕἸΠᾺ. 
ΓΧΆΡΜΗΠΟΤ ΘΑ ΠΟΘΆΝΩΔΙ 
ἈΥΓΤΉΝ: ΕΙΠΕΝ Δ λει ΜἙ εχ. 
“ΓΙΓΟΥΈἙΙΤΟΙΗΟΆΟΘΗΜΙΝ᾿ ΜΙ 
ΚΡΟΥΕΙΚΚΟΙΜΗΘΗ ΤΊΟΜΕΤ Ά 
“ΤΗΟΓΥΜΝΆΑΒΙΚΟΟΟΟΥΚΆΙΘΙΤΗ 
ΓΆΓΕΟΕΦΗΜΑΆΟΆΓΝΟΙΆΝ᾽ 
ΟΥ̓ΝΕΤ ἈΞΕΝ Ἀπ ΜἙΆεχ' 
ΤΑΝ ΤΙ ΤὠΛΆΟΛΥ ΓΟΥᾺΘ 
ΓΝ ΠἈΘΟΧΙΤΤΟΜΕΝΟΟΤΟΥ 
ἈΕΙΟῪ ΓΟΥΓΟΥΉΗΤῊἨΟΓΥΝΑΆΙ 
ΙΞ(ΟΟΛῪ ΤΟΥ. ΘΑΝΆ ΤΟΥΈΝΟΧΟΟ 
ΘΟΤ ἊΜ ΘΟΠΕΙΡΕΝΔΘΙΟΆΧΆΚΕΝ 
ΤῊΓΗΒΙΚΘΙΝΗ: ΚἈΙΘΎΡΕΝΕΝ 
ΓΩΘΝΙΧΥ ΤΌ Εκεινω. εἰ ΓοΟυ 
“ΤΕΥΟΥΟΘΆΝΚΡΙΘΗΝ᾽ ΗΥ̓ΆΟΓΗ 
ΟΕΝΑΘΑΥ ΤΟΝΚΟΚΑΙΗΥΣΗΘΗ 
ΟἈΝΟΟΚΑΙΠΡΟΚΑΙΝΩΝΜΜΕΙ 
ΖΟΝΕΓΕΝΕ ΓΟΕΦΟΟῪΥ, ΜΟΓΆΟΘ 
ΕΓΕΝΘΤΟΟΦΟΔΡΑΆ. ΕΓΕΝΕΤῸ 
ἈΘΑΥΤῸΩΙ ΤΗΝΗΠΡΟΚΆΤΩΝ 
Κα ΓΗΝΗΚΟΩΝ᾽ ΚἈΟΓΕΩΡ 
γΙλπολλᾶ: βζηλωσολνλελγ 
ΤΟΝΟΙΟΦΟΥΆΙΟ ΓΙΘΙΜΊΦΟΠΆΝ 
ΓΑ ΓΑΦΡΘΆΤΤΆΣΆ, ΟΡΥΣΆΝ 
ΟΙΠΆΙ Δ ΕΟΛΧΥ ΤΟΥΕΝΤΏΩΏΧΡΟ 
ΝΟ ΓΟΥΤΙΡΟΧΥ ΤΟΥ. νερὰ 
ΣἈΝΑΥ ΓΧΟΙΦΥΛΙΟΤΓΙΕΙΜ' 
ΚΑΙ ἈΗΟΆΝΑΎΥ ΓΆΓΗΓΜ᾽ Εἰ 
ΠΕΝΘἈΆΚΙΜΕΆΕΧΉΠΡρΟΟΙΟΆΣ. 
Ὁ ἈΠΕΘΆΘΕΑΦημΜωνοτὶ 
ΔΥΝΆ ΓΩ ΓΕΡΟΟΗΜΩΝΕΓΕ 


ΘΕΝ. ΧΧΤῚ. 9. 20 


8 


28 


ΧΧΙΠΠΙ. Β. 


“) 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚ. 16. 


ΜΟΥΟΦολρα: και πηλθει 
εἰκειθανιολλκικλικα 
ΚΗΟΒΝΕΝΤΉΦΑρΑ γγιγερα 
Ρων᾽ Και πΆ ΝΙΟΆ ἈΚ ὦ 
ΡΥΣεν τ Ἀφρεατατουυλὰ 
ΤῸςΠ. ἃ, ΦΡΥΣΑΝΟΙΠΆΙΔΘΟΣ 
ΕΡΑΑΜ'"Ἥ ΓΟΥΤΠΡΟΛΧΛΎΥ ΤΟΥ Ις 
ενεφρασανλύτλοιϑΥ 
ἈἈΟΤΊΕΙΜΜΕΤ ἈΤΟΆΤΙΟΘΑΆ. 
ΝΜΕΙΝΆΚΡΑΆΜ᾽ ΤΟΌΝΠΡΧΛΥ 
ΤΟΥ. ΚἈΙΕΠΟΝΟΜΆΟΘΕΝΑΥ 
ΤΟΙΟΟΝΟΜΑΆ ΤἈΚΑ ΤΑΆΤΓΆΟ., 
ΝΜΟΜΆΓΓΆΆΣ, ΒΘΠΩΟΝΟΜΆΟΘΕΝ 
ΟΠΗΡΑΎΥ ΤΟΥ ΚΑΙΡΥΣΆΝ 
ΟἸΤΆΙΑ ΘΟΙΟΛΑΚΈΝΤΗΦΑΆ 
ΡἈΓΓΙΓΕΡΆΡΩΝ: κλιαυρᾶν 
ΕἰκειρεαρΥυ λα ΤΟΟΖΩΟΝΤῸΌσ᾽ 
ἈΙΒΜΆΧΘΟΆΧΝΤΌΟΙΠΟΙΜΕΝΕΟ 


ΓΕΡΆΑΡΩΟΝΜΕΤΑ ΤΩΟΝΙΤΟΙΜΕΝΝ. 
ΤΟΥ ΑΚ Ῥαοκον εολυτῶ 


ΕΙΝΆΙ ΤΟΥ Δ ΟΡ ΚἈΑιειλλθοεν 
ΤΟΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΡΕΑλ ΤΟοοΟλλιη 
Ἀ ΗΛΔΙΚΗΟΆΧΝΓΆΡΑΥ ΓΟΝ᾽ ἈΠᾺ 
ΡλολειολΆκΚΈεκειθεν. ὡρΥ 
ΣΕΝΦΡΘΆΡΕΤΈΕρΟΝ. κΚἈιοΥ Κα 
ΜΆΑΧΗΟΆΧΝΤΌΠΕΡΙΑΥ ΤΟΥ. κα 
ΕΠ ΩΟΝΟΜΆΟΘΘΝ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ 
ΤΟΥΕΥΡΥΧΩΡΙΆΧΕΓΩΝΔΙΟΤῚ 
ΝΥΝΕΠΆΛΣ ΤΥΎΝΕΝΚΟΗΜΙΝ. 
ΚΑΙΗΥΞΗΟΘΒΘΝΗΜΆΟΘΕΘΙΠΙ ΓΗΟΓΗΟ᾽ 
ἈΝΘΕΗΔΘΘΚΘΙΘΕΝΘΙΤΙ ΤΟΌΦΡΘ 
ἈΡΤΟΥΌΡΚΟΥ. καιωφϑηλγ 
ΤὨΚΟΕΝ ΤΗΝΥΚΤΊΕΚΕΙΝΗ 
κλθπεν. εγωειμιοδθολερὰ 
ἈΜ'ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΥΜΗΦ«ῬΟΚΟΥΜΘ 


ΘΕΝ. ΧΧΥῚ. 16. 


20 


0 


ὮΧΥ.Α. 


10 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚ, 24. 


30 


284 


“ΓΧΑΘΟΥΓΆΡΕΙΜΙ" ΚἈΙΗΥΧΟΓΗ 
ΚἈΑΟΘΙΚΑΙΠΆΗΘΥΝΩ ΤΌΟΘΠΕΡ 
ΜΆΑΘΟΥΔΙΧΕΒΡΑΆΜ'᾽" ΤΟΝΠΡΆΟΟΥ" 
ἈΜΘΚΚΟΔΛ ΟΜΗΟΘΘΝΕΚΕΙΘΥΎΌΙΆΟ 
ΤΉῊΡΙΟΝ ΤΩΚΟΣ ΚἈΙΕΠΕΚΆΧΘ 
ΟἈ ΤΟΕΘΚΕΙ ΓΟΟΝΟΜΆΚΥΊΚΧΙΕ 
ἸΤΗΞΕΝΕΚΕΘΙ ΤῊΗΝΟΚΗΝΗΝΆΎΥ 
ΤΟΥ ΦΡΥΞΣΆΝΆΘΕΚΕΙΟΙΙΤΆΙ 

Ὁ ΘΟΙΟΑΧΆΚΈΝ᾽ ΓΗΦΑΡΆΓΓΙΓΘ 
ΡἈρΡωνφῴρθλρ'. κλιλβιμαλεχ' 
ΕἸΤΟΡΕΥΘΗΠΡΟΟΛΥ ΤΟΝΆΠΟΓΕ 
ΡἈΡωνκλιοχοζα ΘΟ νΥ Μὰ 
ΓΩΓΟΟΛΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΡιχολ ῸᾺΧΡ 
ΧΙΟΤΡΆ ΤΗΓΟΟΤΗΟΛΥΝΆΜΒΘΒ 
ΦΟΛΎΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΙΠΕΝΆΥ ΤΌΟΙΟ 
ΙΟΆΧΚΚΊΝΑ ΤΙΗΆΘΑ ΤΕΈΠΡΟΟ 

ΜΕ ὙΜΕΙΟΔΕΕΜΙΟΗΟΆΤΕΜΕ. 
ΚΑΙΕΣΑΠΕΟΤΘΙΆΆ ΤΈΜΘΑΦΥ 
ΜΌΝ᾽ ΚΆΙΕΙΤΆΝ᾽ ΔΟΝΤῈΘ 
ΕὩΡΆΑΚΑΜΕΝΟΤΊΙΗΝΚΟΜΕΤᾺ 
ΟΟΥΚΆΙΕΘΙΠΆΜΕΝ: ΓΕΝΕΟΘ 
ἈΡΑΆΝΆΜΕΟΟΝΗΜωώΜΝΚκΆΑιΑ. 
ΜΆΜΕΟΘΟΝΟΟΥ ΚἈΑΙΔΙΆΘΗΘΟ 
ΜΑΙΜΘΤ ἈΟΟΥ ΙΆΘΗΚΗΝΜΗ 
ΠΟΙΗΘΟΙΝΜΕΘΗΜΩΟΝΜΗΔΕΝ 
ΚΆΚΟΝ. ΚἈΑΘΟΤΊΗΜΕισσΕΟΥ 
καεαλεαλυσλμεθλ. ΚΆΙΟΝΤΡΟ 
πονεχρηολμθβθλοοικΆλωῳσ, 
ΙΚΞΔΙΕΣΆΤΤΕΟ ΓΕΙΆΆΜΕΝΟΘΜΕΤῈΙ 
ΡΗΝΗΓ᾽ ΚἈΑΙΝΥΝΟΥΘΥΧΟΓΗΤῸΟ 
ὙΤΙΟΚΥ ΚἈΑΙΒΠΟΙΗΟΘΘΝΆΑΎΤΟΙΟ 
ΔΟΧΗΝΙΚΑΙΘΦΆΓΟΝΚΆΙΘΠΙΟΝ᾽ 
ΚἈΑΙΆΝΧΆΟΤΑΝ' γεοτώνχτιρωι. α 


ΜΟΟΘΝΆΝΟΟ ΓΟ ΤΆΗΟΙΟΝ αΥ ΓΟΥ. 


ΚΑΟΘΣΧΤΙΘΟΤ ΙΕ ΝΥ ΓΟΥΌΟΙΟλΣ 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚ. 21. 


ΧΧΡΥ. ἡ. 


ΟἿΟΝ. ΧΧΥῚ. 31, 1ὃ 


38ὅ 


Ις 


ἈΚΚΑΙΆΠΟΩΟΧΟΝΤΌΟΛΙΤΑΥ ΤΟΥ 
ΜΘΕΘΤ ἈΟΟΩΤΗΉΡΙΆΓ᾽ ΕΓΕΝΕΤΟ Δ 6 
ΘΕΝΤΤΉΗΗΜΕΡΆΕικιμνη. κΚῶπὰ 
ΡΑΓΕΝΆΜΕΝΟΙΟΙΙΤΆΙ Δ ΘΟΙΟΆΆ 
ἈΠΗΓΓΕΆΑΆΝΑΥ ΓΟΠΕΡΙΤΟΥ 
φρελτοοου, ὡρΥξΑνκλιειπα: 
ΟΥ̓ΧΕΥΡΟΜΕΝΥΔΩΡ. κκλιεικλ. 
ἈΘΟΘΝΆΑΥ ΤΟΟΡβιΚΟς᾽ ΔΙῚ ΟΥ̓ΤῸ 
ΕΚΑΛΕΟΘΝΤΟΟΝΟΜΑΆ ΓΗΙΠΟΆΘΙ 
«ΦΡΕἈΡοβρκοΥυθῳω ΤΉΘΟΗΜΕΡΟΝ 
ΗἩΜΕΡΆΓ' ΗΝΔΘΗΟΛΥΘΤῸΝ 
ΤΕΟΘΟΆΧΡΑΙΚΚΟΟΝ ΤἈΙΚΙΘΆΆΧΕΕΝ 
ΓΥΝΑΙΚΑΙΟΥΔΕΙΝΤΉΝΘΥ 
ΓᾺ ΓΕρΡΑκἈιηλ᾽ ΓΟΥΧΕΤ ΓΆΙΟΥ" 
ΚΑΙ ΤΗΝΜΆΘΟΘΜΜΑΆΘΘΥΓΑ. 
ΤΕρλΑλιΆΜ ΤΟΥΧΕΘΤ ΓΆΟΥ 
ΙΚΙΧΙΗΟΆΑΝΕΡΙΖΟΥΟΛΥΓΌΙΟΆ. 
ἈΚΊΚΑΟ ΤΗΉΡΕΕθικιζα- ΘΓΕΝΝῈ 
ΤΟΛΕΜΕΤΑΤΟΓΗΡΆΑΟλμΗΙοΟΆλΑΧ Κι 
ΗΝαλυπηολνοιοῷφϑλλ 
ΜΟΙΆΧΥ ΤΟΥ ΓΟΥΟΡΆΝ᾽ Ιλ 1Ε 
ΙΚΑἈΑἈΧΘΟΕΒΝΗΟΛΧΛΥ ΓΟΝΥΙΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΤΟΝΠΡΕΟΑΥΤΈΡΟΝ. ΚΘΙΠΕ. 
ΑὙΤῸΩ᾽ ὙΥὙ16. ΙΔΟΥΓΕΓΗρΡΆιΑς 
ΟΥΓΙΝΩΘΟΚΟΥΤΗΝΗΜΕΡΆΝΤΗΟΘ 
ΤΕΛΘΥΤΓΤΉΗΟΜΟΥ ΝΥΝΟΥΝΆΛ. 
ΚΕΤΟΟΚΘΥΟΟΘΟΟΥ ΤΉΝΤΕΦΑΆ 
ΡΕΤΡΑΆΝΙΚΑΙ ΤΟΤΟΞΟΝΟΟΥῚς 
ΕΣΕἈΘΕΕΘΙΟΤΤΟΟΠΤΆΙΔΙΟΝ᾽ ΚᾺΙὶ 
ΘΗΡΘΥΟΘΟΝΜΟΙΘΗΡΆΝΚΆΙΠΟΙ 
ΗἩΟΟΝΜΟΙΘΆΑΘΟΜΑΤἈΩΦΟΦΙ 
ἈΦ Εγώ. ΚἈΕΝΝΘΓΚΟΝΜΟΙΗΝΆΑΆ. 
ἈΓΩ ΟΠΟΩΟΘΥ ἈΟΓΗΟΘΘΙΟΘΗ 
ὙΧΗΜΟΥΤΙΡΙΝΑΤΤΟΘΆΝΘΙΝ 
ΜΜ6᾽ βΕεαδιθώζ ΘΒΗΚΟΥΌΘΝΆΛ. 


ΟΕῈΝ. ΧΧΥῚ. 31. 


“20 


ΧΧΥῚ. Α. 


10 


ΟἿΝ, ΧΧΥΙ. ὅ. 


805 


280 


ἈΟΥΝΤΟΟΙΟΆΧΆᾺΚΤἨΠΡΟΟΗΟΛΥ 
ΤΟΝΥΝΑΧΥ ΤΟΥ ΘΠΟΡΘΥΘΗΔΛΘ 
ΗΟΛΥΕΙΟΤΟΠΘΑΙΟΝΘΗΡΟΥ 
ΟἈΙΘΗΡΑΝΤΩΠΡΙΆΥ ΤΟΥ 
Εβεκιλ ΘθΠανΠροοίλκε 
“ΓΟΝΥΝΤΟΝΕΆΧΆΟΘΟΩ" ΙΔ.6Ὲ6 
ΓΩΗΚΟΥΟΑ ΤΟΥ ΡΟσογλΆλου 
ΤΟΟΠΡΟΟΗΟΧΥ ΓΟΝΆΔΘΆΦΟΝ 
ΟΟΥ̓ΧΕΓΟΝΊΓΟΟ᾽ ΕΝΘΓΊΚΟΝΜΟΙ 
ΘΗΡΆΝΙΚΆΙΠΟΙΗΘΟΟΝΜΟΙΘΆΘΟ 
ΜΆΓΓΑΙΝΑΨΑΓΩΝΘΥΧΟΓΗ 
ΟΟὐΟΘΟΝΆΝΤΙΟΜΝΜΙΚΥΠΡΟΤΤΟΥ 
ΧΠΟΘΆΝΘΙΝΜΕ᾽ ΝΥΝΟΎῪΝ, 

ΥἹΕ, ἈΚΟΥΟοΟΝΜοικΆαθλεγῳ 
ΟΟΙΕΝΤΧΆΧΟΜΑΆΙ ΚἈΠΠΟΡΟΥ 
ΘΕΙΟΘΙΟΓΤΆΠΡΟΚΑ ΤἌΆΧΛΆΧΒΒΘΜΟΙ 
Εκθιθεν Υαρββουολπαλοῖο 
κλικλλουοικλιποιησλυΥ ΓΟΥῸ 
ΕἈΘΟΜΑ ΓΑ ΤΩΠΡΙΟΟΥΩΟΦΙ 
ἈΕῚ ΚἈΙΘΙΟΟΙΟΘΙΟΤΩΠΡΙΟΟΥ 
ΚΑΙΦΑΓΕΤ ἈΙΟΠΩΟΘΥ ἈΟΓΉΟΒΕΙ 
σΟΘΟΠΗΡΟΟΥΠΡΟΤΟΥΆΧΠΟΘΆΝΕΓ. 
ΧΥΓΤΟΌΝ᾽ ΘΙΠΕΝ ΑΘΙΆΚΚΩΚΊΠΟΟ 
ΡΕΚΕΚΚΑΝΤΉΝΜΡΑΛΥ ΤΟΥ" 
ΘΟΤΙΝΗΟΧΥΟΧ ΘΑ ΦΦοομΜοΥ 
ἈΜΝΜΟΘΛΆΟΥΟ. ΕΓΩ Δ ΘΆΝΗΡ 
ἈΘΟΟΜΗΠΟ ΓΟΨΗΧΆΦΗΟΗΜΘΟ 
ΠΗΡΜΟΥΪΚΑΙΒΟΟΜΆΙΕΜΆΝΤΙ 
ΟΝΧΥ ΤΟΥ ΟΚΑ ΤἈΦΡοΟΝΩΝ: 
ΚΘ ΤΑ ΞΘ ΤΟΝΙΚΑ ΓΆΡΆΝ 
ΚΑΟΙΟΥΚΕΥ ΧΟΓΙΆΝ᾽ ΕἸΠΕΝ ΔῈ 
ἈΚΥΓΓΩΦΗΜΉΡ ΕΠΘΜΘΗΚΑΆ ΓΆΡΑΆ 
ΟΟΥ̓ΤΕΙΚΝΟΝ᾽ ΜΟΝΟΝΕΠΆΚΟ 
ΘΟΝΤῊΓσΦΨΩΝΗΟΜοΥΚΑΙΠΟρΡΟῪ 
ΘΕΙΟΒΝΘΓΙΚΆΙΜΟΙ ΠΟΡΕΥΘειο 


ΟΕ Ν. ΧΧΥῚΙ. 5. 


ΟΝ, ΧΧΥΤΙΙ. 14. 


δ 


ΧΧΥῚ. Β. 


3817 


ἈΘΕΛΧΆΧΕΚΕΝΙΚΑΙΗΝΕΓΙΚΕΝΤῊ 

ΜΡΙ ΚἈΙΕΠΟΙΗΘΘΝΗΜΗΡΆΎΥ 
ΤΟΥ ΘοΜματἈκαθλρθφιλαι 
ΟΠΗΡΑΥ ΤΟΥ ΚἈΙΆΧΚΟΥΌΟΆΡΘΕ 
ΒΕΙΚΚΑ ΤΗΝΟ ΤΟἈΧΛΗΝΗΟΛΧΎΥ ΤΟΥ 
ὙἹΟΥΧΥΤΉΟΤΟΥ ΠΡΕΟΚΑΥΤΘ 
ΡΟΥΤΗΝΚΆΛΗΝΗ, ΗΝΙΠΆΡΑΥ 
ΤῊΗΘΝΤῸΟΝςΩῳ, ΕΝΘ Δ ΎΟΘΕΝΙ 
ἈΚΩΟΚ ΓΟΝΥΝΆΑΥ ΓΗ ΤΟΌΝΝΕ 
Ο,ἸΈΡΟΝ᾽ ΚΑΙ ΓΆΔ ΘΡΜΑΤ 
ΤΩΝΕρΡΙΦΩΝΠΕριΕθηκΕΝ 6 
ΠΙΤΟΥΟΘΕΚΡΑΧΙΟΝΆΟΛΥ ΓΟῪῚς 
ΘΠ ΓΆΓΥΜΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑχηλοὺ 
ἈΥΓΓΟΥ ΚΑΙ ΔΩ ΚΕΝ ΤΤΆΘΛΕΟ 
ΜΑΆΓΓΆΚΑΙ ΤΟΥΟΧΡ̓ΤΟΥΟΟΥΌ, 6 
ΠΟΙΗΟΘΕΝ, ΘΟ ἈΟΧΕΙΡΑΟἈΧΎΥ ΤΟῪ, 
ΙΚΚΑἈΛΙΕΙΟΗΝΕΓΚΕΝΤΩΠΡΙΆΥ ΓΟΥ" 
ΘΙΠΕΝ.Ά 6, ΠΕΡ ΟἌΘΘΙΠΕΝ: 
ἈΟΥΕΓΩΤΊΟΕΙΟΥ ΤΈΚΝΟΝ; 
ΙΚΑΟΘΙΤΕΝΜΙΆΚΩΕΚ ΤΟΠΡΙΆΥ 
ΤΟΥ ΘΓΩΗΟΧΛΥΟΠΡΩΤΟΤΟ 
κοσοουπεποιηκακλθλελλ 
ἈΗΟΆΟΜΟΙ᾽ ἈΝνλστλοιζλθιοῦς 
ΚΑΙΦΑΓΕΤΗΟΘΗΡΑΟΜΟΥΌΠΩΟ 
ΘὙΥΧΟΓΗΟΗΜΘΗΨΎΧΗΟΟΥ͂. οι 
πενλειολλις ΓΟΥΥΟΥΧΎΥ ΓΟῪ,, 
ΤΊ ΤΟΥ ΓΟΟΤῚ ΤἈΧΥΘΥΎΡΕΟΟ 
ΤῸΙΚΝΟΝ᾽ ΚΘΙΠΕΝ᾽ οἱ ΠΆΡαλ 
ΙΚΕΝΙζΟΟΘΟΟΟΥ̓ΕΝΆΑΝΤΊΟΝΕΜΟΥ. 
'"ΠΕΝ Δ ΘΙΟΆΛΆΚ ΤΟΙ ΆΚΟΩΕ᾽ ΕΓ 
ΓΙΟΟΝΜΟΙΚΑΨΗΉΧΑΦΗΟΘΩΟΘΊΤΕ 
Ι(ΜΟΝΘΙΟΥΘΙΟΥΘΟΜΟΥΗΟΧΎΥΉΟΥ; 
ΗἩΓΓΙΟΘΝ ΘιἈ ΚωξἸΙροοιολλκ' 
ΤΌΝΤΙΡΧΧΥ ΤΟΥ. ΚΑΘΥΉΗΆΆΦῬΗ 
ΟΕΝΆΑΥ ΓΟΝΙΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ΜΕΝ 


ΘΟΕΝ. ΧΧΥΙ. 14. 


ΟΕΝ ΧΧΥΊΙΙ. 22. 


10 


Ὁ 5 


ΧΧΤῚΙ. Α. 


φωνηφωνηιλκωαε' Ἀν έχει ΘΕΧ. ΧΧΎΠ. 85. 
Ρεοχειρεοηολυ. ΚἈΙΟΥΚΕΙΤΕΓΝ 
ΑΥ̓ΤΌΝ. ἨΟΧΝΓΆΡΑΙΧΕΙΡΘΟλΥ 
ΤΟΥ ΟΛΔΙΧΘΙΡΕΟΗΟΧΥ ΓΟΥΆΔΘ ιο 
Φογλυ του λλοθιλι" ΚΙΗΥ 
᾿ἈΟΓΗΟΘΒΘΝΑΥ ΓΟΝΚΆΙΕΙΠΕΝ ΟΥ̓ 
(ΠΙογμογηολυ. ολεθπεν" Ἔγω᾿ 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΠΡΟΟΆΧΓΆΓΕΜΟΙΚΑΙ 
«ΦἈΓΟΜΆΙΆΠΟ ΤΗΟΘΗΡΆΘΟΟΥ ι5 
ΤΈΚΝΟΝ. ΙΝἈΆΘΥΧΟΓΗΟΘΗΟΘΗΥΎ 
ΧΗΜΟΥ ΚἈΙΠΡΟΟΗΝΕΓΙΚΕΝΆΥ, 
ΤΟΩΚΆΙΕΦΆΓΕΝ᾽ ΚΚἈΙΘΙΟΘΗΝΕΓ 
ΚΕ ν Υ ΓΩΟΙΝΟΝΙΚΆΙΕΠΙΕΝ: 
ΙΚΛΟΘΙΓΠΕΝΆΑΥ ΓΩΙΟΆΔΛΟΙΚ ΘΓΓῚ 90 
ΟΟΝΜΊΟΙΤ ΚΝΟΝΙΚΆΙΦΙΆΗΟΘΟΝ 
ΝΊ6᾽ κλυθγγισλοεφιλησενλγ 
ΤΟΝ᾽ ΚἈΑΙΘΟΦΡΑΝΘΗΤΉΝΟΟ 
ΝΜΊΗΝΤΟΩΝΙΝΙΆ ΤΙΩΟΝΑΎῪΥ ΤΟΥ 
ΙΞ(ΑΙΗΥ ἈΟΓΗΟΕΝΆΎΥ ΤΓΟΝΙΚΚΆΙΕΙ οῦ 
ΙΤΕΝ᾿ ἸΆΟΥΟΟΜΗ ΤΟΥΥΎΜΟΙ͂᾽ 
ΦΟΟΟΜΗΆΓΡΟΥΠΆΗΡΗΟΘΟΝ, ΟΥ 
ἈΟΓΉΟΘΕΝΚΟ᾽ καλιλησοιοθο 
ἈΠΟΤΉΟΘΔΡΟΟΟΥ ΓΟΥΟΥΝΟΥ͂. 
ΙΞΑἸΙΆΠΟΤΉΟΠΙΟΤΗΉ ΤΟΟ ΤΉΟΓΗΓΟ᾽ ᾿ 
ΙΚΔΟΓΙ ἈΗΘΟΟσΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΟΙΝΟΥ" 
ΚΑΙΛΟΥΛΧΕΥΟΛΣ ΤΟΩΟΆΝΟΟΙΕΘΝΗ. 
ΚΑΙΠΡΟΟΙΚΥΝΗΟΆ ΤΩὩΟΆΝΟΟΙ 
ἈΡΧΟΝΤΈῈς’ ΚἈΑΙΓΙΝΟΥΚΟΓΟΥ.. 
ἈΛΕΧΦΟΥΟΟΥ ΚἈΙΠΡΟΟΙΚΎΝΗ 80 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΟΟΙΟΙΥΊΟΙ ΤΟΥ ΤΠ ΟΟΥ᾿ 
ΟΚἈΑ ΓἈΡΩΜΕΝΟΟΘΟΘΟΠΙΚΑ ΓΆΡΑ 
ΤΌΓΟ᾽ ΟΔΕΘΕΥΧΟΓΩΝΟΕΕΥΆΧΟΓΗ 38 
ΜΕΝΝΟς᾽ ΚΚἈἈΙΒΓΕΝΘ ΤΟΜΕΤἈΤΟ ΧΧΎΤ. Β. 
ἸΤΑΥΟΛΧΟΘΑΜΟΆ ΧΙ ΕΥ̓ΧΟΓΟΥΜΊ ΤΆ 
ΙἈΚΩΚ ΓΟΝΥΙΟΝΆΥ ΓΟΥ ΚΆᾺΙ ΘΕΝ. ΧΧΥΤΙ 80. 


289 


ΕΓΕΝΜΕΤΟΟΟΟΝΕΣΗΛΘΕΝΙΆΚΩΕ, ΟΕΝ. ΧΧΎΤ, 80. 


ἈΠΟΠΡΟΟΟΠΟΥΙΟΆΛΣΟΚ ΤΟΥΤΙΡΟΧΥῪ, 
ΤΟΥ͂ ΚΑΙΗΟΛΥΟλ θα φοολὺ 
“ΤΟΥΉΛΘΕΝ. ΚἈΙΕΙΠΟΙΗΘΕΝΚΆΙ 
ἈΥΤΟΟΘΑΘΟΜΑΓΓΆΚΆΙΠΡΟΟΘΗ 
ΝΕΘΓΚΕΝΤΟΩΠΡΙΧΥ ΓΟΥΚΆΙΘΙ 
ΠΕΝΤΏΠΡΙ. ἈΝΆΟΤΗΤΌΟΠΗΡ 
ΜΟΥΚΑΚΡΆΑΓΘΤΟΩ ΤΗΟΘΗΡΆΟ 
“ΤΟΥΥΙΟΥΛΧΥ ΤΟΥ. ΟἸΤΟΟσΕΥΧΟΓΗ 
ΟΗΜΘΗΨ Ύχηοου. κλιθτθναυ 
ΤΟΩΙΟΛΧΑΙΚΟΠΗΡΑΥ ΓΟῪΥ ΤΊΟΘΙ 
ΟΥ̓; Ολεεπεν. ἘΓΟΘΙΜιΟΥΌ 
ΟΟΥ̓ΟΠΡΩ ΤΟΤΌΚΟΟΗΟΛΎΥ. 656 Ὸ 
ΤΗῊΗΜΔΕΙΟΆΧΆΑΚΕΙΚΟΓ ἈΟΙΝΜΕΓΆΛΧΗ 
σφολρᾷ. κλυθτον᾽ ΤΊΟΟΥΝ, 
ΟΘΗΡΘΥΟἈΧΟΜΟΙΘΗΡΆΝΙΚΛΑΙΕΙΟΘ 
ΝΕΓΚΑΟΜοιθηρᾶν. κλεφὰ 
ΓΟΝΆΤΠΙΟΟΙΤΆΑΝ ΤΩΝΙΡΟΤΟΥῸΘ 
ΕΆΘΕΙΝ. ΚΑΙΗΥΧΟΓΗΟΆΛΥ ΟΝ 
ΚἈΑΙΕΥΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΘΟΤῸ᾽ ΕΓῈ 
ΝΕ ΓΟΔΕΘΩΟΘΗΚΟΥΟΘΝΗΟΛΎΥΓΆ 
ΡΗΜΆ ΤᾺ ΤΟΥΤΙΡΟΧῪ ΤΟΥ͂. Ις 
ἈΝΕΕΟΗΟΟΝΦωνημεγΆληις 
τηκρλ φολρλ" κλιθταν᾽ οὺ 
ἈΟΓΗΟΟΝΙΑΗΚΆΜΕΠἝΕΡ. ΕΠ ΕΝ 
ἈΘλύτω" ελϑθωνολλθάοο 
ΟΟΥ̓ΜΕΤΆΛΟΧΛΟΥΘΆΧΕΕΘΝΤῊΝ 
ΕΥ̓ΧΟΓΙΆΝΟΟΥ ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ Δ. 
ΚἈΑΙΘΟΕΙΚΛΗΘΗΤΟΟΝΟΜΆΛΥ 
“ΓΟΥΙΆΙΚΩΣΕ᾽ ΘΠ ΤΕΈΡΝΗΟΘΕΝΜΘ 
ΓΆΡΗΔΗΛΘΥ ΤΕΡΟΝΤΌΥ ΓΟ᾽ ΤᾺ 
ΤἘΠΡΩ ΤΟΤΟκιαμΜουύθιληφεν, 
ΚἈΙΝΥΝΕΙΆΧΗΦΕΝΤΗΉΝΕΥΛΟΓΙ 
ἈΝΜΟΥ ΚἈΙΘΙΠΕΝΗΟΆΧΎ ΓΩΠΡΙ 


ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ΧΎΤΙΟΆΧΘΙΠΩΟΜΟΙΘΥῪ ΘΕΝ. ΧΧΥ͂Τ. 86. 


20 


20 


210 


ἈΟΓΙΆΝΠΙΠΠΕΡ; ἈΠΟΚΡΙΘΕιΟλ 6 ΘΕΝ. ΧΧΎΤΙ. 86. 
ΙΟΆΧΑΙΚΚ ΘΙΙΤΕΝ ΤΩΗΟΆΥ. οικΥ 
ΡΙΟΝΑΥ ΓΤΟΝΕΠΟΙΗΟΆΟΟΥ ΚΑΙ 
ἈΝΤ ἈΟΤΟΥΟΧ ΘΑ ΦΟΥΌλΥ 
“ΓΟΥΠΕΠΟΙΗΚΆΛΥ ΓΟΥΌΜΚΘ 
ΓΆᾺΟ᾽ ΟΤΩΚΆΑΙΟΙΝΩΕΟΤΉΡΙ 
ΟἈΧΧΥ ΤΌΝ σΟΙΔΕΤΊΠΟΙΗΘΩ 
ΓΕΚΝΟΝ; Επεν ΘΗΟλΎ ΠΪοο 
“ΓΟΝΠΠΡΆΛΥ ΤΟΥ ΜΗΘΥ ἌΟΡΙ 
ἈΜΙΆΘΟΤΊΝΟΟΙΠΕΒβ; ΕΥ̓ΧΟΓΗ 
ΟΟΝΑΔΗΙΚΆΜΕΊΠΕΡ ΚΑΟΓΆΝΥ 
ΧΘΕΝ᾽ ΓΟΟΔΕΙΟΆΆΚΆΝΘΕΟΗ 
οανφφωνημεγαληκλιθλλυ 
ΟΕ ἈΠΟΚΡΙΘΕΙΟλΘΙΟΆΑΚῸ 
ΠΗΡΑΥ ΓΟΥΘΙΠΕΝΑΥΤΩἝἜ ἃ 
ἈΟΥΧΠΟΤΉΗΟΠΙΟΤΗΉ ΟΟΤΗΉΟΘ 
ΓΗΟΘΘΟΤἈΙΗΚΑ ΤΟΙΚΗΟΙΟΟΟΥ 
ΙΚΔΆΠΠΟΤΉΟΘΔΡΟΟΟΥΤΟΥΟΥ 
ΜΟΥ ΆΝΩΘΕΝ᾽ ΚἈΙΕΙΠΙ ΤῊ 
ΜΆΑΧΑΙΡΗΟΟΥΖΗΟΗ: Κα τΤῶκ. 
ἈΘΑφΦωοογ ΟΥἈΘΥΌΟΗς᾽ εὸ 
ΓΧΙλΘηνηζλθλνθεαληοις 
ΕΚΆΑΥΟΗΟ ΓΟΝΖΥΓΟΝΑΧΥΓΟΥ 
ἈΠΟ ΓΟΥΓΡΑΧΗΧΟΥΌΟΥ ᾿ς 
ΕΝΕΚΟΤ ΘΙΗΟΛΧΥ ΤΟΣ ΆΙΚΟΚ 
ΠΕΡΙ ΤΗΟΘΘΥ ἈΟΓΙΆΟΘΗΟ, ΗΥ̓́ΧΟ 
ΓΗΓΕΝΑΧΥ ΓΟΝΟΠΗΡΑΆΎΥ ΤΟΥ. 
ΘΙ ΠΕΝΔΘΗΟΛΥΘΝΤΉΔΙΆΑ. 
ΝΟΙΆᾺ. ἘγγΓΙΟΑ Τῷ ΧΝΆΙΗ 
ΜΕΡΆΑΓΓΟΥΤΙΕΝΘΟΥΟΤΟΥ 
ΤΡΌΜΟΥ ἹΝΆΛΧΠΟΙΚΤΊΝΟΩ 

"ἈΚ Κ᾿" ΤΟΝΆ ΘΆΦΡΟΝΜΟΥ: 
ἈΠΗΓΓΘΙΆΈΝ ἐρακεαιζκζλα. 
ΓἈΡΗΜΑΆ ΓἈΗΟΛΥ ΓΟΥΥΎἈΥ 


ΤΗΗΟΤΟΥΤΙΡΘΟΑΥ ΤέροΥ. ις ΘΕΝ. ΧΧΎΤ, 43. 


ΧΧΥΙΙ͂. Α. 


10 


“Ἅ) 


20 


9.) 


90 


"ΠΕΜΥ ἈΟΧΘΚΑΧΘΟΒΝΤΌΝΥΙ ΘΕΝ, ΧΧΨΊΝ, 43. 

ΟΝΧΥ ΤΗΟΤΟΝΝΕΟΩΤΈΡΟΝ. 

ΚΕΙΤΙΕΝΑΥ ΤῸ ΙΔΟΥΉΗΟλῪ 88 

ΟἈΔΟΘΑΦΟΟΟΟΥΛΠΘΙΆΘΙΤΆΙΟΟΙ ΧΧΝΠΙ. Β. 

ΤΟΥΛΧΠΟΙΓΤΕΙΝΆΙΟΘΕ᾽ ΝΥΝ 

ΟΥ̓́Ν, ΤΕΙΚΝΟΝΆΑΙΚΟΥΟΟΝΜΟΥ 

ΤῊσφΦωώνησ. ΚἈΑΙΆΝΆΟΤΤΆΟ 

ἈΠΟΛΔΡΑΘΙΠΡΟΟΛΆΚΑΝΤῸΝ δ 

ἈΛΘΑΦονμουιοχλθρᾶν: 

ΚἈΑΙΟΙΚΗΟΟΝΜΕΤ ἈΥ ΓΟΥῊ 

ΜΕΡΑΟΤΙΝΆΟΘΩΟΤΟΥΆΤΙΟ 

ΟΤΡΘΥΔΙΤΟΝΘΥΜΟΝΚΆΙ 

ΤῊἨΝΟΡΓΗΝΤΟΥΆΛΘΑΦοΥ β ιο 

ΟΟΥ̓ἈΠΟΟΘΟΥ ΚἈΙΕΠΙΆΆΘΗ 

ΤΆΙΆ, ΠΕΠΟΙΗΙΚΆΟΧΥ ΤῸ": 

ΚΑΟΛΧΙΠΟΟ ΤΕΙΆΧΟΆΧΜΕΤΆΠΕΝΡ 

γωμδλιοβθικθιθεν᾽ ΜΗΙΤῸ 

ΤΕΚΕΝΩΘωλ ΠΟΤΌΝ Υ, 1δ 

ΟΥ̓ΜΩΝΕΘΙΟΗΜΕΡΆΝΜΙΆΝ: 
(ΘΙπενιλερεκακκατωιολλκ᾽ 

Προοωχϑηολ ΤΗΖΩΗΜΟΥ 

ΑΟΧ ΓΧἈΟΘΥΓΆΤΕΡΆΟΤΩΝ 

ὙἹΩΝΧΕΊΤ ΘΙΆΑΗΜΥΘΤ ΜΝ "0 

ἈΚΩΚ ἈΠΟΤΟΩΝΘΥΓΆΓ ΓΕ 

ΡΟΝ ΓΗΟΓΗΟ ΓἈΥ ΤΉΟΝΆ. 

ΤΊΜΟΙΖΗΝ᾽ Προοκλλεολ 

ΜεΕΝοολοιολλικ᾽ ΓΟΝΙΆΚΩΕ᾽ 

ΗΥ̓ἈΧΟΓΗΟΕΝΑΥ ΤΌΝΚΆΙΕΟΝΕ. 25 

ΓΕΙΆ ΤΟΆΧΕΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΔΗΜ: 

ὙΗΓΥΝΑΙΚΑΆΧΤΠΟΓΩΟΝΘΥ 

ΓΆ ΤΕΡΟΝΧΆΝΑΆΆΧΝ᾽ ἈΝΆΟ 

᾿“ΓΧΟΘΟΧΠΟΛΡΑΆΑΘΙΘΙΟΘΤΉΝΜΘ 

ΟΟΠΠΟ ΓἈΜΙΆΝΕΙΟΤΌΝΟΙ 80 

ΙΞΟΝΒΕΑΘΟΥΉΗΧ ΤΟΥ ΠΡΟΤΗΘΟ 

ΜΡΟΟΟΥ ΚΑΙ ΧΕΘΟΘΑΎΓΤΟΥ ΘΕΝ. ΧΧΥΙΙ. 3. 


ΦΑ4] ᾿ 81 


242 


ΓΥΝΆΑΙΚΆΑΕΙΓ ΓΩΟΝΘΥΓΆΤΕ 
ΡΟΝΧΧΕΆΑΝΤΟΥΆΧΔΘΆΦοΥ 
ΤΉΟΜΡΟΟΟΥ ΟλΕΘΟΜοΥ 
ΕὙΧΟΓΗΟΆΙΟΒΘΚΑΙΠΆΗΘΥΝΑΙ 
ΟΕΙΚΑΙΧΥΞΗΟΛΆΛΙΟΘΕΙΚΆΏΘΟΗΘΙΟ 
ΟΥ̓ΝΜΆΓΩΓΆΘΕΘΝΩΟΩΝ᾽ ΚΆᾺΙ 
ΔἈΟΟΗΟΟΙ ΓΗΝΘΥ ΧΟΓΙΆΝΆΚΡΆΑΆΧΜ' 
“ΤΟΥΤΙΡΟΜΟΥ: οοπζ ΤσΠΕΡ 
ΜΑΆΓΓΙΟΟΥ ΜΕΤ ἈΘΘΙΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΗΟΛΣΙΤΗΝΓΗΝ᾽ ΤΗΟΠΆΡΟΙΚΗ 
ΟΘΘΟΟΟΟΥΉΝ, Ελολιςκενοοθς 
ΤΟΩΛΧΕΡΑΆΧΜ' ΚΑΙΆΠΕΟΤΕΙ 
ἈΕΝΙΟΆΔΙΚ ΓΟΝΜΙΆΚΚΩΕΙΚΆΙΘ 
ΤΠΤΟΡΕΘΥΘΗΘΙΟΤΗΝΜΕΟΟΙΤΟΤΆ. 
ΝΜΙΆΝΟΥΡΙΆΟ. ΠΡΟΟΧΆΚΆΑΝΤΟ, 
ὙΝΕΛΘΟΥΉΛ᾽ ΓΟΥΟΥΎΡΟΥ. Ἀλαλ 
«ονρβεκεκκα ΤΉ ΜΡΟΙΆΑ 

ΚΟ ΚΙΚΙΗΘΟΆΧΥ ἸΔΕΝ ΘΗΟΆΥ 
ΟΓΙΗΥ ἈΟΓΗΟΘΕΝΙΟΆΔΆΙΚ ΓΟῸΝ 
ΚΟ ΚἈΙΆΤΠΠΟΧΕ ΓΟΘΙΟΤῊΝ 
ΜΕΟΟΠΟΓἈΜΙΆΝΟΥΡΙΆΟΆΧΆΚΕΙ 
ΕἈΑὙΥ̓ΤΩΓΥΝΑΆΙΚΆΕΙΚΘΙΘΕΝ᾽ εν 
ΤΩΕΥΛΧΟΓΕΘΙΝΆΥΓΟΝ. ΚΚΆΊΕΝΕ 


ΤΟΙΆΑ ΤΟΥ ΓΟΛΧΕΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΛΗΜ 


γηΗγΓυΥΝ Ἀ ἈΠΟ ΤΩΝΘΥΓΆ ΓΕ 
ΡΟΝΧΆΝΑΆΆΝ᾽ ΚἈΙΗΚΟΥΌΕΝ. 
ΙἈΚΩΟΚ ΓΟΥΠΡΟΛΧῪ ΓΟΥΚΑΥΓΗΟ 
ΜΡΟΛΧΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΒΠΟΡΘΎΘΗΘΙΟ 
ΤῊἨΝΜΕΟΟΙΤΟ ΠἈΜΙΆΝΟΥΡΙΆΟ᾽ 
ΚΑ Δ ΕΝΗΟΆΧΥΟΤΙΠΟΝΗΡΆΙΕΙ 
ΟἸΝΜΆΙΘΥΓΆΓΓΕΡΕΟΧΆΝΆΆΧΝΕ 
ΜΆΝ' ΓΙΟΝΗΟΆΎ ΓΟΥΤΙΡΟΧΥ ΤΟΥ͂. 
ΙΞΔΙΘΠΟΡΘΥΘΗΙ Πβοοιομάᾶηλ. 
ΚΑΙΕΆΧΚΕΝ ΓΗΝΜΆΘΑΆΕΘΘΥ 
ΓᾺΓΓΕΡΑΙΟΜΆΑΗΣ ΓΟΥΥΙΟΥΆΒΡΑ. 


ΟΕΝ. ΧΧΥΊΤΙΙ. 2. 


:8 


ΧΧΨΥΙΠΠΠῚ. α 


ΟΕΝ. ΧΧΝΠ. 9 


3.48 


ἈΜ᾿ἈΔΘΧΦΗΝΝΆΑΚΑΙΩΘΊΤΡΟΟ 
ΤἈΙΟΓΥΝΆΑΙΣΙΝΆΥ ΓΟΥΓΎΥΝΆΙ 
ΚἈΟ ἸΙΞξΞΕΞΣΗΧΘΕΝΙΆΙΚΚΩΕΚ Ἀ]ΤΟ 
ΤΟΥΦΡΕΆ ΤΟΟΤΟΥΌΡκοΥαι 
ΘΙΤΟΡΘΥΘηθιοχλφρᾶν. κλὶὰ 
ΠΗΝ ΤΗΟΘΝΤΟΙΙΩΚΆΙΘΙΚΟΙΜΗ 
ΘΗΘι(ΘΙ᾿ ΕΛΥΓΆΡΟΗΔΛΙΟς᾽ ΚΆᾺΙ 
ΘΑΛΧΕΕΝΑΠΟΤΩΝΆΑΙΘΩΝΤΟΥ 
ΤΌΠΟΥ ΚἈΙΕΘηκαν ροοκεφὰ 
ἈΗΟΛΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΕΚΟΙΜΗΘΗΕΝ 
ΤΟ ΤΌΠΩ. ΚἈΑΙΗΝΥΤΙΝΙΆΘΘΗ᾽ 
ΚΑΙΔΟΥΚΆΙΜΆΑΣ ΘΟΤΗΡΙΓΜΘ 
ΜΗΕΝΤΉΓΗΗΟ, ΗκεαλΗΆΦῬΗ 
ΚΝΘΙΤΟΘΙΟ ΓΟΝΟΥΝΟΝ᾽ ΚΚΆΙΟΙ 
ἈΓΓΕΧΟΙΤΟΥΘΥΧΝΆΚΆΙΝΟΝ 
“ΤΕΟΚΑΙΚΑ ΓΤ ἈΚΑΙΝΟΝ ΓΘΟΘΠΆΥ 
ΤῊΚΓ᾽ ΟΔ ΘΙΚΟΘΙΘΟΤΗΡΙΗΚ ΓΟΘΤΙΑῪ 
ΗΟ κλιαπεν᾽ αγωοθολερα.: 
ἈΜ΄“ΤΡΟΥΤΙΡΟΟΟΥ. Κκαυοθοιολλυς 
ΜΗΦΡοκουγ ἩγηβῳφηοσουκΆθϑου 


ΠΟ ἈΧΟΘΟΘΠΑΥΤῊσΟΥΛΟΩΟΘΘΑΥ ΤΗΝ. 


ΚΑΥΤΟΟΠΘΡΜΑ ΤΊΟΟΥ ΚἈΙΘΟΤΆΙ 
“ΓΟΟΠΕΡΜἈΑΆΘΟΥΩΦΟΘΘΙΆΜΜΟΟΤΉΟ 
ΓΗΉΓ᾽ ΚΑΙΠΆΧ ΓΥΝΘΗΟΘΕΤἌΙΕΙΤΙ 
ΘΆΑΛΆΑΟΘΟΆΝΙΚΑΙΘΠΙΆΙΕΆ.. ΙΚΆΘΕΤΤΙ 
ΚΕΟΡΡΆΝ: ΚΑΙΕΠΆΝΑ ΓΟΛΆΟ᾽ ΚᾺΙ 
ΕΝΕΥἈΧΟΓΗΘΗΟΟΝΤἌΆΙΕΝΟΟΙΠΑ 
ΟΑΙΆΚΡΥΛΧΆΑΥΓΤΉΟΓΗΟ᾽ ΚἈΙΕΝΤῺ 
σΠΕΡΜΑΤΊΟΟΥ κἈλιεγωιλου 
ΜΕΤ ἈΟΘΟΥ ΔΙ ῬΥλλοοώνοθον 


ΤΗΟΔΟΩΙΆΟΘΗΟῪΥ, ΘἈΝΙΠΟΡΘΥΎΘΗς᾽ 


ΚΟΧΠΟΟ ΓΡΟΘΥΩὠΟΕΘΙΟΤΗΝΓΗΝ 
“ΓΧΥΤΗΝ᾽ ΟΤΙΟΥΜΗσΘογικα 

ΤἈΛΧΕΙΠΩΟΘΟΩΟΤΟΥΤΟΙΗΘΆΟΜΕ 
ΠΆΝΤ ἈΟΟΆΘἈἈΛΧΗΟΆΟΟΙ" ΚΆἈΙΕ 


ΘΕΝ. ΧΧΥΤΙ͂Ι. 9. 80 


81 


ΧΧΥΠΙ. Β. 


10 


10 


20 


ΘΟΕΝΟΧΧΥ,Ι. 14. 


1" 


244 


ΣΗΓΕΡΘΗΙΆΚΩΕΚΈΕΙ ΤΟΥΎΤΙΝΟΥ. 
ΧΥΤΟΥΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ΟΤΊΕΟΤῚΝ 
ΚΟΕΝ ΤΥ ΓΌΟΙΣ ΓΟΥ ΤΕ 
ἈΘΟΥΘΆΘΙΝ᾽ ΚἈΑΙΕΦΡΟΚΗΘΗ 
ΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ΘΟΦΡΟΚΘΡΟΘΟΤῸ 
ΠΟΘΟΥ ΓΟΟ᾽ ΟΥ̓ ΚΕΟ ΓΙΝ ΓΟΥ ΤῸ 
ἈΛΛΧΗΟΙΚΟΟΘΥΎΥ. ΚΑΙ ΤΗΗΠῪ 
ΧΗΤΟΥΟΥΝΟΥ ΚἈΙΆΝΕΘΟΤΗ 
ΙἈΚΩΦΩΕΚ΄ ΓΟΠΡΩΙΚΆΙΘΆΔΧΕΕΝ 
“ΓΟΝΆΙΘΟΝΟΝ, ΕΘΗΚΈΝΠΡΟΟ 
ΚΕ ΡῬΑΧΗΟΧΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΕΟΤΉΟΕ,. 
ἈΥΓΟΝΟΤΉΛΧΗΝ᾽ ΚΆΙΕΙΤΕΧΘΕΝ 
ΕἈΧΙΟΝΕΠΙ ΓΟἈΧΚΡΟΝΧΎΥ ΤΉ 
ΚἈΑΙΕΚΑΧΘΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥΕΚΕΙΝΟΥΟΙιΚοσΘΥ,. 
ΚἈΑΙΟΥΧΑΜΜΆΟΥΘΗΝΟΝΟΜΆ 
“ΓΗΤΙΟΧΕΙΓΟΙΠΡΟΊΓΕΡΟΝ᾽ ΚΑΙ 
ΗΥ̓ΣΑ ΓΟΪΆΙΚΩΟΚ ΕΥ̓ΧΗΝΆΕΓΩ᾽ 
ΘΑΝΗΚΟΜΘΤΈΜΟΥΚΑΙΆΦΥ 
ἈΧΞΗΜΕΕΝΤΉΟΔΛΩΑΣΥΓΑΥ ΓΉΗ, 
ΕΓΩΟΠΟΡΕΘΥΌΜΑΆΙ ΚΑΙ ΘΗΜΟΙ 
ἈΡΤΟΝΦΑΑΓΕΙΝΙΚΆΗΜΆΓΓΙΟΝ 
ΕΝ ΥΌΧΟθλι ΚΑΙΜΕ ΓΆΘΩ 
“ΤΗῊΡΙΆΟΧΙΠΟΟΤΡΕΥΕΙΜΕΘΕΙΟΤΟ. 
ΟἸΚΟΝ ΤΟΥ ΤΠΡΌΜΟΥ ΚΆΙΕΟΤΆΙ 
Μοικδειοδικ: ιαιολιθοοοὺ, 
ΓΟΟΘΟΝ, ΕΟΤΗΘΟΧΟ ΓΗΧΗΝΘΟΤΆΙ 
ΜΟΙΟΙΚΟΟΘΥ ΚΑΙΠΆΝ ΓΩΟΝ "- 
ων, ἈΝ ΜΜοιλςσ. ἈΘΙΚΑΤΉΝΑΆ 
ΠΟΛ ΕΑ Γωςσλ Υ ΓΆΟΘΟΙ ΚΆΙΕΣᾺ 
ΡΟ ΓΟΥΘΤΟΔΛΆΟ. ΕΠῸ 
ΡΕΥΘΗΕΙΟΓΗΝΆΝΆ ΤΌΧΛΩΝ᾽ 
ΤΠΡΟΟΧΆΒΑΝ ΓΟΝἑΤΤΟΥΚΆΘΟΥ 
ΗΧΓΓΟΥΟΥΡΟΥ. ἈΔΘΆῬΟΝΡΕ 
ΚΕΙΚΚΑΟΤΗΟΜΡΟΙΆ ΚΩΚΊ ΚΑΙ 


ΘΟΕΝ. ΧΧΨΥΤΙΙ. 14. 


ΟΕΝ. ΧΧΥ,ΙΠ. 1. 


0 


ΧΧΧΙΑ 


2 


ΗΟΆΧῪ ΚΆἈΙΟΡΆ: ΚΑΡΑ ΟΥΦΡΕ 
ἈΡΕΝΤΌΏΠΕΛΙΟΩΟ ἨΟΆΝΆ ΕΘ 
ΚΘΙΤΡΙΆΠΟΙΜΝΙΆΠΡοΟκΆ ΤΩΣ. 
ἈΝΑΤΙΆΧΥΌΜΕΝΆΑ: ΘΚΓᾺΡ̓ΤΟΥ 
«βελ᾽ ΓΟΟΘΙΚΘΙΝΟΥΘΠΟΤΊΖΟΝ 
“ΓΟΤΆΠΟΙΜΝΙΆ" ἈΙΘΟΟΆΘΗΝ 
ΜΙΘΓΆΘΘΙΤΙ ΓΩΟ ΤΟΜΑΆ ΤΊΤΟΥ 
ΦΡελτΤος. ΚΑΙΟΥΝΗΓΆΓΟΝΤῸ 
ΘΚΘΙΠΤΆΝ᾽ ΓΆ ΓΑΤΙΟΙΜΜΙΆΚΑΙ 
ἈΠΕΘΙΚΥΧΙΟΝΤΟΝΧΙΘΟΝΆΤΙΟ 
ΤΟΥΟΤΟΜΑ ΟΟΤΟΥΦρεΆτοο 
ΚΕΙΠΟ ΤΙΖΟΝ Τ᾽ ἈΓΙΡΟΚΆΤΤΑΙς 
ἈΠΟΙΚΆΘΙΟΤΩΝ' ΓΟΝΆΙΘΟΝΕΙΠΙ 


ΤΟΟΤΌΜΑ ΤΟΥ ΦΡΘΑ ΓΟΟΘΙΟΤῸΝ 
“ΤΟΙΤΟΝΆΥΓΟΥ ΘΙΠΕΝ Δ ΘΧΎ ΤΟΙ͂Ο 


Ιχκω κ᾿ ἈΔΘΑΦΟΗΤΟΘΕΝΘΟΤῈ 
ΎΜεΕιςο; ΟἸΆΘΘΙΠΆΝ᾽ βκχᾶρρλο 
ΘΕΟΜΕΝ᾿ ΕἸΠΕΝ λ ΧῪ ΓΟΙΟΙΆΚΩΚ' 


᾿»-- ΤΕ ΟΚΕ ΤΕ ΧΑΚΑΝ ΤΤΟΝΥΊΟΝ 


345 


ΜΆΧΩΡ; ΟἸΆΕΘΙΠΆΝ᾽ ΓΙΝΩΟ 
ΚΟΜΕΝ᾿ ΘΙ ΠΕΝ Δ ΕΛΎ ΤΟΙς᾽ ὙΓῚ 
ἈΝΕΙ; ΟἸΆ ΘΘΙΠΆΝ: ὙΓΊΆΙΝΘΙ: 
ΕΤΙΧΥ ΤΟΥΧΆΛΟΥΝΤΟΌσ. ΚἈΜ 
ἈΟΥΡΑΧΗΧΉΘΥΓΑΤΗΡΧΥΤΟΥ 
ΗΡΧΘΤΌΜΘ ΤΑ ΤΩΝΠρΡοκλ 
“ῬΟΥΠΙΡΟΧῪ ΤῊς᾿ ΚΆΙΕΙΠΕΝΙΆ 
π΄ ΘΤΙΕΟΤΙΝΗΜΕΡΆΤΙΟΆΆΧΗ 
ΟΥὙΤΙΩΩΡΑΟΥΝΆΧΘΗΝΆΙΤΆ 
ΚΤΉΝΗ ΠΟΤΙΟΆΝΤ ΘΟΤΆἈΚΤΗ 
ΝΗΧΠΘΆΘΟΝΤ ΤἜΕἝΟΞΚΟΟΚΘΟ ΓΆΙ: 
ΟΙΔΕΘΙΠΙΆΝ: ΟΥ̓ΔΥΝΗΘΟΜΕθὰᾺ 
ΕὩΟΤΟΥΟΥΜΝΆΑΧΘΗΝΑΆΙΠΙΆΝΤΆΟΘ 
“ΤΟΥΟΠΟΙΜΕΝΆΟΙΚΑΙΆΠΟΚΥΛΙ 
ΟΟΘΙΝ ΤΟΝἈΙΘΟΝΆΑΠΟΤΟΥΟΤΟ 
ΜΆ ΓΓΟΟΚΑΙΠΟΤΙΟΥΜΕΝΤΆΠΙΟ 


ΘΟΕΝ͵, ΧΧΥΠΙΙΙ. 1. 


9ὅ 


ΧΙ 


ΧΧΣΧ, Β. 


ΘΕΝ. ΧΧΥΠΙΙ. 8. 


ἈΚ ΚΑΙΕΙΠΕΝΧΎΥ ΤΩ ἈΡΆΓΕ 
ΓῪΥΝΗΟΘΟΥΈΘΟΤΙΝ. ΤΊΟΤΊΘΙ 
ΠΆΘΟΤΊΆ ΘΑΦΗΜΟΥΘΟΤΊΝ: 
ΕἸΠΕΝ ΘΧΥ ΤΟΙΟΆΛΑΙΚ΄ ΘἸΠᾺ. 
ΓΧΡΜΗΠΟΤ ΘΆΠΟΘΆΝΩΔΙ 
ΧΥΤΉΝ: εἰπενλελειμαλεχ' 
ΓΙΤ' ΟὙΥ̓ΣΠΟΙΗΘΧΟΗΜΙΝ: ΜΙ 
ΚΡΟΥΕΚΟΙΜΗΘΗΤΊΟΜΕΤ 
ΤΗΟΓΥΝΆΑΜΝΚΟΟΘΟΟΥΚΆΙΘΙΤΗ 
ΓἈΓΕΟΕΦΗΜΑΆΟΆΓΝΟΙΆΝ. 
οὙνθ Γαξενλδλεμθλεχ' 
ΤΑΝ ΤΙ ΤΟΛΆΦΛΥ ΓΟΥᾺΘΒ 
ΓΝ ΠἈΘΟΛΧΙΤΤΟΜΕΝΟΟΤΟΥ 
ΧΕΙΟΥ ΓΟΥΓΟΥΗΤΉΟΓΥΝΑΙ 
ΚΟΟΧΎ ΤΟΥ. ΘΑΝΆ ΤΟΥΘΝΝΟΧΟΟ 
ΘΟΥΤἈΙ ΕΟΠΕΙΡΕΝ ΕΙΟΆΆΚῈΝ 
“ΓΗΓΉΕΚΘΙΝΗ: ΚΑΙΘΎΡΕΝΕΝ 
“ων τῴρδκθινῳ. εκ ΤΟ 
ΤΕΥΟΥΟΆΝΙΡΙΘΗΝ᾽ ΗΥ̓ΧΟΓΗ 
ςεν ΘΑΥ ΓΟΝΚΟΙΚΚΑΙΗΥΞΗΘΗ 
ΟΧΝΟΟΘΙΚἈΠΙΠΡΟΚΆΙΝΩΟΝΜΘΙ 
ΖΟΝΕΓΕΝΕΤΟΕΟΩΦΟΟΥ, ΜΕΓᾺΘ 
ΕΓΕΝΘΤΌΟΦοΟΛΡα: ΘΕΓΘΝΘΤῸ 
ἈΘΧΥΤΩΚΤΗΝΗΠΡΟΚΆΤΩΝ 
ΚἈΑΙΚΤΉΝΗΚΟΟΝ᾽ ΚἈΑΓΕὼΡ 
γλπολλλ εζηλωολν θαυ 
“ΤΟΝΟΙΦΥ ΛΙΟΤΊΘΙΜΊΚΙΠΑΆΝ 
ΓΧΤΆΦροατλλ, ὡΡΥ ΣᾺΝ 
ΟΠ ΘΟΧΥ ΓΟΥΘΝΤΌΏΧΡΟ 
ΝΜΩ ΤΟΥΠΙΡΟΛΥῪΥ ΤΟΥ͂. ΘΕ ΡᾺ 
ΣἈΝΑΧΥ ΓἈΆΟΙΦΥΔΙΟΓΙΕΙΜ᾽ 
ΚΑΙΕΠΆΗΟΆΧΝΑΥ ΓΆΓΗΟ᾽ ΘΙ 
ΤΤΕΝΘἈΚΙΜΘΆΘΧΤΙΡΟΟΙΟΣ. 
λις ἈΠΘΆΘΕΑΦΗΜΩΝΟΤῚ 
ἈΥΝΆΑΓΓΟΥΓΕΡΟΟΗΜΩΝΕΓΕ 


ΕΝ. ΧΧΥῚΊ. 9. 20 


82 


35 


ΧΧΙΠΠ. Β. 


1ὃ 


2) 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚ. 16. 


ΝΟΥΟΦφολρλ. καιλπτηλθει 
εκειθανιολλις κλικα τῷ 
ΚΗΟΘΝΕΝΤΉΦΑΡΑγγιγερα 
ΡωΝ᾽ καπλ νι ολ ὦ 
ΡΥΣεΝν ΤἈΦροα τα ΤΟΥΥλᾺ 
ΤΌςσ. ἃ, ᾿ΡΥΞΣΑΝοΟΙΠΆΙΔ ΟΣ. 
ΕΡΆΆΜ᾽ ΤΟΥ ΠΡΟΧΥ ΤΟΥ. καὶ 
ενεφραξσανλύγλοιϑυ 
ἈΙΟΤΊΕΙΜ ΜΕ ΤἈ ΓΓΟΆΙΤΟΘΑΆ. 
ΝΜΕΘΙΝΆΕΡΑΆΧΜ'᾽ ΤΟΝΠΡΧΛΧΥ 
ΤΟῪ. ΙΚΑΙΕΙΤΟΝΟΜΆΘΕΝΆΝ, 
“ΤΟΙΟΟΝΟΜΆ ΤΆἈΚΑ ΤΆΤΤΑΟ., 
ΝΟΜΆΤΆΑΆΣ, ΕΠΟΝΟΜΆΟΘΕΝ 
ΟΠΗΡΆΑΥ ΤΟΥ ΚΑΙΟΡΥΣΆᾺΝ 
ΟἸΤΆΙΑ ΘΟΙΟΆἈΙΚΕΝΤΉΦΑ 
ΡΑΓΓΙΓΕΡΆΡΩΝ: κἈιθΥΡΆΝ 
Εἰςζειβρεαβρυ λα ΤΟΟΖΩΟΝΤῸς᾽ 
ἱζαιεμαχβολντοοιποιμενες,, 


ΓΕΡΑΡΟΝΜΕ ΓἈ ΓΓΟΝΠΟΙΜΟΕΝΙΝ. 


ΤοΟυολλκ Φλοκοντθολυτω 
ΕΙΝΆΙ ΤΟΥ Δ ΟΡ΄ ΙΑ οιΆΘοονΝ 
ΤΟΟΝΟΜΑ ΤΟΥΦΡΘΑ ΤΟοολλμς 
Ἀ ΗΔΙΚΗΟΆΝΓΑΡΑΥ ΤΌΝ: ἈΠᾺ 
ρΡλολειολλκεκειθεν. ΡΥ 
ΣΕΝΦΡΘΑΡΕΤΈΡΟΝ. ΚἈΙΟΎΚΕ 
ΜΆΧΗΟΆΝΤΟΠΕΡΙΆΥ ΓΟΥ κα 
ΕΠΩΟΝΟΜΆΘΕΘΝ ΤΤΟΟΝΟΜΆΛΥ 
ΤΟΥΘΥΡΥΧΩΡΙΆΧΘΓΟΩΝΙΙΟΤῚ 
ΝΥΝΕΠΆΆΧ ΤΥΎΝΕΝΚΌΟΗΜΙΝ. 
ΚἈΑΙΗΥΞΗΟΘΝΗΜΑΆΟΘΕΙΤΠΙ ΓΗΟΓΗΟ' 
ἈΝΘΕΗ Δ ΘΘΚΘΙΘΕΝΘΙΤΙ ΤΌΦΡΕ 
ἈΡΤΟΥΌΡΚΟΥ. και φϑηλυ 
ΤΟΩΚΟΕΝ ΤΗΝΥΚΤΊΕΚΘΙΝΗ 
κλυαιππεν" εγωειμιοθολερὰ 
ἈΜ᾿"ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΥΜΗΦῬΡΟΚΟΥΜΘΕ 


ΘΕΝ. ΧΧΥῚ. 16, 


20 


ὁ 


ΧΧΥ.Α. 


ΟΕΝ. ΧΧΤῚ. 24. 


30 


284 


᾿ΓΧΆΟΟΥ ΓΆΡΕΙΜΙ᾽ ΚΚΑἈΙΗΥΆΟΓΗ 
ΚἈΑΟΒΚΑΙΠΑΗΘΥΝΩ ΤΌΟΙΠΕΡ 
ΜἈΑΟΟΥΔΙΧΕΡΑΑΜ'"ΤΟΝΠΡΆΟΟΥ" 


«Κλ κυκολομηοενθκειθυοιλο 


ΤΗῊΡΙΟΝΤῸΚΩΣ ΚἈΙΕΙΤΕΚΆΧΘ 
ΟἈ ΤΟΕΚΕΙ ΤΟΟΝΟΜΑΆΚΥΚΆΙΘ 
ΠΗΞΣΕΝΕΚΕΙ ΤΗΝΟΚΗΝΗΝΆΥ 
ΤΟΥ ΡΥ ΣΆΝΑΆΘΘΙΚΘΙΟΙΙΤΆΙ 

Ὁ ΘΟΙΟΑΆΚΈΝ ΤΗΦΆΑΡΆΓΓΙΓΘ 
ΡἈρΡωνφρθλρ' κλιλειμαλεχ' 
ΕἸΠΠΟΡΘΥΘΗΠΡΟΟΛῪ ΓΟΝΆΤΙΟΓΘ 
ῬΧΡωνκλιοχοζα ΘΟ ΝΥ ΜᾺ 
ΓΩΓΟΟΧΎΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΦιχολ᾽ῸᾺΡ 
ΧΙΟΤΡΆ ΤΗΓΟΟΤΗΟΛΔΥΝΆΜΒ 
ὠΟΛΎΥ ΓΟΥ ΚἈΙΕΙΤΕΝΆΥ ΓΟΙῸ 
ΙΟΛΧΑΚΊΝΑ ΓΙΗΆΘΆ ΓΕΠΙΡΟΟ 

ΝΕ ὙΜΕΙΟΔΘΕΜΙΟΗΟΆΤΕΜΕ. 
ΚἈΑΙΕΣΆΠΕΟΤΘΙΆΆ ΤΈΜΘΆΦΥ 
ΜΌΝ᾽ ΚἈΙΘΙΠΤΆΝ᾽ ἸΔΟΝΤῈΟ 
ΕὩΡΆΙΚΚΑΜΕΝΟΤΊΙΗΝΚΟΜΕΘΓᾺ 
ΟΟΥ̓ΚΆΑΙΘΙΠΆΜΕΝ᾽ ΓΕΝΕΟΘ 
ἈΡλανα Μμβοονημώνκαια 
ΜΆΜΕΟΘΟΝΟΟΥ ΚἈΙΔΙΆΘΗΟΘΟ 
ΜΆΙΜΕΤ ἈΟΟΥΙΆΘΗΚΗΝΜΗ 
ΤἸΤΟΙΗΟΙΝΜΕΘΗΜΟΩΟΝΜΗΔΟΕΝ 
ΚΆΚΟΝ. ΚἈΑΘΟΤΊΗΜΕισσΕΟΥ 
καεαλεαλυσαμεθλ. ΚΆΙΟΝΤΡΟ 
πονεχρηολμεθλοοικΆλως, 
ΙΚΞΔΟΕΣΆΤΙΕΟ ΓΕΙΆΆΜΕΝΟΕΜΘΟΤΈΕΙ 
ΡΗΝΗΟ᾽ ΚἈΑΙΝΥΝΟΥΘΥΔΧΟΓΗΤῸΟ 
ὙΠΠΟΚΎ ΚἈΙΕΠΟΙΗΟΘΝΧΑΧΎ ΤΌΟΙΟ 
ἈΟΧΗΜΙΚΑΙΕΦΆΓΟΝΚΆΙΘΓΠΟΝ᾽ 
ΚΟΧΝΧΟΤΆΝ᾽ ΓΕΟ ΓΩΏΤΠΙΡΩΙ. ὦ 


ΜΟΟΘΝΆΝΟΟ ΓΩΙΤἈΗΟΙΟΝΑΎΥΓΟΥ͂. 


ΚΑΙΕΣΑΤΤΕΟ ΤΕΙΆΕΝΑΥ ΓΟΥΌΙΟΆΣ. 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚ. 21. 


ΟἿΕΝ. ΧΧΥῚ. 31. 


»Η) 


ΧΧΥν. Π. 


38ὅ 


ἈΚΚΑΙΆΤΙΩΟΧΟΝΤΟΛΙΤΑΥ ΤΟΥ 
ΜΕΤ ἈΟΩΤΉΡΙΆ Γ᾽ ΘΓΕΝΕΤῸ Δ 6 
ΘΕΝΤΤΎΉΗΜΕΡΆΘιΚΘΙΝΗ. κΚπὰ ᾿. 
ΡΑΓΕΝΆΜΕΟΝΟΙΟΙΠΑ ΙΔ Θοιολ κ᾽ 
ἈΠΗΓΓΘΆΑΆΧΝΑΥ ΤΟΠΕΡΙ ΤΟΥ 
Φρελτοοου, ὡΡΥΣΑΝ ΚΆΙΘΙΠΑ: 
ΟΥ̓ΧΕΥΡΟΜΕΝΥΔΌΩ. κλιεκλα. 


ἈΘΟΘΝΑΎῪΥ ΓΟΟβΙζΟς᾽ ΔΙΑΤ ΟΥ̓́ΤΟ 


ΕΘΚΑΛΧΘΟΘΝΤΤΟΟΝΟΜΑΆ ΤΤΗΙΤΟΆΘΙ 
«ΦΡΕἈΡΟΡκΟΥ ΒΩ ΤΉΘΟΗΜΕΡΟΝ 
ΗἩΜΕΡΆΓ᾽ ΗΝ ΘΗΟΛΧΥΘΤῸΩΝ 
ΤΕΟΟἈΧΡΑΙΚΟΝ ΤΤ ἈΙΚΔΙΘΆΆΧΚΕΝ 
ΓΥΝΆΑΙΚΑΙΟΥΔΕΘΙΝΤΉΝΘΥ 

ΓΑ ΤΕΡΆΒΑΙΗΣ ΓΟΥΧΕΤ ΓΆΙΟΥ. 
ΙΞ»αΤΗΝΜΜΆΘΟΘΜΜΑΆΘΘΥΓΆ 
ΤΕΡΑΑΙΆΟΜ-“ ΓΟΥΧΕΤ ΓΆΟΥ 
ΚΑΙΗΟΆΝΕΡΙΖΟΥΟΛΥΤΌΘΙΟΣ. 
ἈΚΊΚΑΟ ΤΗΡΕΚΘικιζΑ ΕΓΕῈΝΘΕ 
ΤΟΛΕΜΕΤΆΑ ΤΟΓΗΡΑΆΟΛΣΗΟΆΣΆΙ 


Ιζαιηνελγωπησανοιοζφϑλλ 


ΜΟΙΆΥ ΤΟΥ ΓΟΥΌΡΆΝ᾽ ΚΆἈΙΕ 


ΚἈΑἈΛΘΟΘΝΗΟΆΧΥ ΓΟΝΥΙΟΝΆΑΥ ΓΟΥ 


ΤΌῸΝΠΡΘΟΚΥ ΤΈΡΟΝ. ΚΘΙΠΕῚ 
ΧΥ ΤΩ Ὑ16. ἸλΟΥΓΕΓΗΡΆΚΑις 
ΟΥ̓ΓΙΝΩΟΚΩ ΤΉῊἨΝΗΜΕΡΆΝΤΗΟΘ 
ΤΕΧΕΥΤΉΟΜΟΥ ΝΥΝουνλλ 
ΚΘ ΤΟΟΚΘΥΟΟΟΟΥ ΤΗΉΝΤΈΦΑ 
ΡΕΤΡΑΝΚΑΥ ΤΟΤΤΟΣΟΝΟΟΥῚς 
ΘΣΕἈΧΘΕΘΙΟΤΌΙΤΆΙΔΙΟΝ᾽ ΚΆἈΙ 
ΘΗΡΕΥΟΟΝΜΟΙΘΗΡΆΝΚΑΆΙΠΟΙ 
ΗΟΟΝΜΟΙΘΆΑΘΟΜΑ ΤΆΩΦΟΦΙ 
ἈΦ ΘΓω. ΚἈΘΝΕΓΚΟΝΜΟΙΙΝΆ. 
ἈΓΩ ΟΠΩΟΘΘΥΔΟΓΉΟΘΙΟΘΗ 
ὁ μευ ψαδομρωρηιᾳ ἡμυκῥοιμιμῖνς 
“6 ββκεκκαλθβηκουοενλλ 


ΟΕΝ, ΧΧΥῚ. 31, 


25 


ΧΧΥ͂Ι. Α. 


10 


ΟΕΝ, ΧΧΥ͂ΙΠ. 5. 


808 


2380 


ἈΟΥΝΤΟΟΙΟΆΧΆΑΙ ΠΡΟΟΗΟΆΥ 
ΤΟΝΥΝΑΥ ΤΟΥ ἘΠΟΡΕΥΘΗΔΘ 
ΗΟΛΎΥΕΙΟΤΌΙΤΘ ΙΟΝΘΗΡΟῪ 
ΟἈΘΗΡΑΝΤΟΩΠΡΙΧΥΤΟᾺ, 
βακεκικαλεπενΝ ΠΡΟοΟΪΆ κε 
ΤΟΝΥΚΙΓΟΝΘΆΧΟΟΩ᾽ ΙΔ.66 
ΓΩΟΗΚΟΥΟΛ ΓΟΥΠΡΟΟΟΥΧΆΛΟΥ. 
“ΓΟΟΠΡΟΟΗΟΧΥ ΓΟΜΆΛΘΧΆΦΟΝ 
ΟΟΥ̓ ἈΘΓΟΝΤΌΟ᾽ ΕΝΕΓΚΟΝΜΟΙ 
ΘΗΡΑΝΚΑΙΠΟΙΗΘΟΝΜΟΙΘΆΘΟ 
ΜΆΑΓΓΑΙΝΜΑΦΑΓΩΝΘΥΧΟΓΗ 
ΟΟΘΘΕΝΆΑΝΤΙΟΝΚΥΠΡΟΤΟΥ 
ἈΠΟΘΆΝΕΙΝΜΕ: ΝΥΝΟΥΝ, 

Ὑ1Ε, ἈΚΟΥΘΟΝΜΟοικΚΆΘΆΕγῳ 
ΠΟΟΙΕΝ ΓΕΆΧΟΜΆΙ ΚΆΙΠΟΡΕΥ 
ΘΕΙΟΕΙΟΓΑΠΡΟΒΚΑ ΤἈΆΧΛΆΒΕΜΟΙ 
Εἰκειθεν ὙΥοεριφουολπαλοῦο 
κἈληκςἈ ἈΟΥΌΚΑΙΠΟΙΗσλ ΎΥ ΓΟΥῸ 
ΕἈΕΟΜΆ ΤΑ ΤΟΩΠΡΟΟΥΩΟΦΙ 
ἈΕῚ ΚἈΙΕΙΟΟΙΟΘΙΟ ΤΩΠΡΙΟΟΥ 
ΚΑΟΙΦΑΓΘΤ ἈΙΟΠΟΩΣΟΘΥΆΧΟΓΗΟΘΒΙ 
ΟΕΟΙΪΤΗΡΟΟΥΤΙΡΟ ΓΟΥἈΠΟΘΆΝΕΓ. 
ΧΎΤΟΝ᾿ ΘΙΠΕΝ ΘΙ ΙΚΩΘΚΤΌΟ 
ΡΕΚΕΚΚΑΝΤΉΝΜΡΑΛΥ ΓΟΥ 
ΕΟΤΙΝΗΟΧΥΟΧ θα οομΜοῦΥ 
ΧΕΙΟΘΟΔΛΆΟΥΟ. ΕΓΔ ΘΆΝΗΡ 
ἈΙΟΟΜΗΠΟΤ ΘΥ̓ΗΧΆΨῬΗΘΗΜΘΟ 
ΠΗΡΜΟΥΚΆΑΙΘΟΟΜΆΙΕΝΆᾺΝΤΙ 
ΟΝΧΥ ΤΟΥ ΟΚΑ ΤἈΦΡοΟΝΩΝ' 
ΚἈΑΙΕΙΠΆ ΣΩΘΙΑΥ ΤΟΝΚΑ ΤΤΆΡΑΝ 
ΚἈΑΙΟΥΚΕΥ ΧΟΓΙΆΝ᾽ ΕἸΠΕΝΝἈΕ 
ἈΥΓΩΗΜΉΡ ΘΠΘΜΘηΗΚΆΤΆΡΑ 
ΟΟΥ̓ΤΈΚΜΟΝ᾽ ΜΟΝΟΝΕΙΠΆΚΟ 
ΟΟΝΤΉΟΘΦΟΩΝΗΟΜΟΥΚΆΑΙΠΟΡΘΥῪ 
ΘΕΙΟΒΝΘΓΚΆΙΜΟΙ" ΠΟΡΘΥΘθιο 


σξν. ΧΧΥΙΙ. 5. 


ἴδω 


ΧΧΥῚ. 1. 


(ΕΝ. ΧΧΥΙ. 14. 


2817 


ἈΘΘΆΑΔΧΕΕΝΚΑΙΗΝΕΓΚΕΝΤῊ 

ΜΡΙ ΚἈΑΙΕΠΟΙΗΘΒΘΝΗΜΉΡΑΥ 
ΤΟΥΘΑΘΟΜΑΆ ΤἈιαθΆθφιλθι 
ΟΠΗΉΡΑΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΆΧΕΟΥΌΆΧΡΘ 
ΚΕΙΚΚΑ ΤῊΗΝΟ ΤΟἈΧΗΝΗΟΛΧΎΥ ΤΟΥ 
ὙἹΟΥΧΥΤΉΗΟΤΟΥΠΡΘΟΑΥ ΓΕ 
ΡΟΥΤΗΝΚΆΛΧΗΝΗ, ΗΝΠΆΡΑΥ 
ΤῊἨΘΝΤῸῺΟΙΚΩ, ΒΝΕΔΎΌΕΝΙ 
ἈΚΩΕΚ ΓΟΝΥΝΑΥ ΗΟ ΤΟΌΝΝΕ 
ΟΤΈΡΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤΆΛΘΡΜΑΤἈ 
ΤΟΝΕΡΙΡΩΝΠΕρΡΙΕΘΗ ΚΕΝ 

ΤΙ ΤΟΥΟΘΕΡΑΧΙΟΝΑΟΧΎΥ ΓΟῪΥῚς 

ΕΠ ΤἈΓΥΜΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑχηλου 
ΧΥ ΤΟΥ κΚἈΙΘ ΚΕΝ ΤΆΘ ΕΟ 
ΜΑΓΓΑΚΑΙ ΓΟΥΟΧΡΤΟΥΟΘΟΥΌ, 6 
ΤΠΟΙΗΟΘΕΝ, ΘΙΟΤἈΟΧΘΙΡΆΟΑΥ ΓΟῪ, 
ΙΚΛΙΕΙΟΗΝΕΓΚΕΝΤῸΌΣΪΠΙΧΥ ΓΟΥ" 
ΕΙΠΕΝΆᾺ 6, ΠΕΡ Ολ ΘΕΙ͂ΟΝ: ἢ 
ἈΟΥΕΓΩ ΤΊΟΕΙΟΥ ΤΈΚΝΟΝ; 
ΚἈΙΘΙΤΕΝΙΆΚΩΚ ΤΟΠΡΙΑΥ 
ΤΟΥ ἘΓΩΗΟΛΥΟΠΡΩΤΌΟΤῸΟ 
ΙΞοσοοΥ Πεποιηκλακλθϑλαλὰ 
ἈΗΟΆΟΜΟΙ: ἈΝΑΟΤ ἈοιζΆθιοσ,. 
ΚΑΙΦΆΑΓΘΤΗΟΘΗΡΑΟΜΟΥΟΠΩΟ 
ΕὙΧΟΓΗΟΗΜΘΗΝ ὙΧΗΟΟΥ. 6 
πενλειολλις ΤΟΥΥΙΟΥΧΎΥ ΓΟῪΥ,, 
ΤΊΤΟΥ ΤΟΟΤῚ ΓΑΧγευρεοω 
ΤΈΚΝΟΝ. ΚΕΘΙΠΕΝ᾽ οἱ ΠΆραλὼ 
ΚΕΝ ζὈΟΘδΟΟΟΥΝΆΑΝ,.ΤΊΟΝΕΘΜΟΙ͂: 
"πεν λ ειολλς ΤΩΙΆΚΟΚ᾽ ΕΓ 
ΓΙΟΟΝΜΟΙΚΑΙΨΗΧΑ ΗΟ σΘΤΕῈ 
ΚΙ ΝΟΝΕΙΟΥΕΙΟΥΟΜΟΥΗΟΛΧΥΉΟΥ; 
ΗἩΓΓΙΟΘΝΘΙΆ ΚΚΩΚΕἸΠρΡΟοιολ κ᾽ 
ΤΌΝΤΙΠΧΥ ΓΟΥ. ΚΑΙ ΉΗΧΆΦΗ 
ΟΕΘΝΆΥ ΓΟΝΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΗΜΕΝ 


ΘΟΕΝ. ΧΧΥῚΙ. 14. 


ΟΕΝ ΧΧΥΊΙΙ. ἃ». 


10 


55) 


Ὁ δ 


ΧΧΤΊΙ. Α. 


δσι 


ῷ88 


φωπνηφωνηιλκωβ' ΔΕ Χχει 

ΡΕεοχαιρβεοηολυγ. ΚΑΙΟΥΚΕΤΕΓΝ 
ΑΥΤΟΝ. σα Νγαβαιχθιρθολυ,. 
ΤΟΥΤΩὠΟΘΛΔΙΧΕΙΡΕΟΗΟΧΥ ΓΟΥΆΛΕΒ 


φογλυτουγλλοθιλι" ΚΆΙΗῪ 


᾿ἈΟΓΗΟΒΝΆΑΥ ΓΟΝΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΟΥ 
(Πἰογςμουγηολγς: ΟἌΘΘΙΠΕΝ᾽ εἐγῶ᾿ 


ΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ΠΡΟΟΘΆΓΆΓΕΜΟΙΚΑΆΙ 
«ἈΓΟΜΆΙΑΠΠΟ ΤΗΟΘΗΡΆΟΟΟΥ 
ΤΈΚΝΟΝ. ἹΝΆΘΥΧΟΓΗΟΘΗΟΘΗΥΎ 
ΧΗΜΟΥ ΚἈΙΠΡΟΟΗΝΘΟΓΚΟΝΑΥ 
ΓΩκΚΑ φΆγεν. ΚΆΙΘΙΘΗΝΕΓ 
ΚΕΝΧΥ ΤΓΟΩΟΟΙΝΟΝΚΆΙΕΠΠΙΕΝ᾽ 
ΙΚΟᾺΛΙΕΙΓΙΕΝΧΥ ΓΩΣΟΆΔΙΚ ΘἘΓΓΙ 
ΟΟΝΜΟΙΓΕΚΝΟΝΚΆΚΡΙΧΗΟΘΟΝ 
ἈΊΕ᾽ κἈιεγγιολοεφιληοανλν 
ΓΟΝ᾽ ΚἈΙΘΟΦΡΑΝΘΗΤΉΝΟΟ 
ΝΜΙΗΝΤῸΝΙΝΙἈ ΤΙΩΟΝΧΥ ΓΟΥῪ᾿ 
ΚΑΙΗΥΧΟΓΗΟΘΕΝΑΎΥ ΤΓΌΜΝΙΚΑΙΕΙ 
ΙΤΕΝ᾿ ἸΙΔΟΥΟΟΜΗΤΟΥΥΎΜΟΙ͂᾽ 
ΦΟΟΟΜΗΆΧΓΡΟΥΤΆΗΡΗΟΘΟΝ, ΕΥ 
ἈΟΓΉΟΕΝΙΟ᾽ ΚΑΙ Δ ΟΉΟΟΙΟΘΟ 
ἈΠΟΤΉΟΘΔΡΟΟΟΥ ΤΟΥΟΥΝΟΥ͂. 
ΚΑΙΆΠΟΤΉΟΓΙΠΟ ΤῊ ΤΟΟΤΤΗΟΓΗΓ᾽ 
ΚἈΑΟΤΙΆἨΗΘΟΟΟΙ ΤΟΥ ΚἈΑΙΟΙΝΟΥ. 
ΚΑΙΛΟΥΧΘΥΟΆΧ ΓΩΟΆΝΟΟΙΕΘΝΗ. 
ΝΚΑΟΠΡΟΟΙΚΚΥΝΗΟΆΧ ΤὩὩΘΟΆΝΟΟΙ 
ἈΡΧΟΝΤΈΕς᾽ ΚἈΑΙΓΙΝΟΥΚΟΤΟΥ... 
ἈΛΕΧΦοΥΟΟΥ ΚἈΑΙΠΡΟΟΚΥΝΗ 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΟΟΙΟΙΥΊΟΙ ΓΟΥΤΠ ΟΟΥ᾿ 
ΟΚἈΑΓ ΓΑΡΩΜΕΝΟΟΘΟΘΕΟΠΙΚΆ ΤΓΆΡΑΆ 
ΤΌΟ᾽ ΟΔΕΘΥΧΟΓΩΝΟΘΕΥΛΔΟΓῊ 
ΜΘΝΟςσ᾽ ΚἈΑΙΘΓΕΝΕ ΤΟΜΕΤ ἈΤῸ 
ἸΤᾺΆΥΟΧΟΘΆΑΜΝΟΧΑΚΕΥΧΟΓΟΥΝΊΤΆ 
"“ΚΩΟΕΝ ΓΟΝΥΙΟΝΆΥ ΓΟΥ ΚΆΙ 


ΟΕΝ. ΧΧΤῚΙ. 22. 


10 


10 


δὰ 


ΧΧΧΥΊΙ. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΥῚΙΙ. 80. 


289 


ΕΓΕΜΕ ΤΟΟΟΟΝΘΣΗΛΘΕΜΝΙΆΚΩΑΗΕ ΘΕΝ. ΧΧΥΤ, 80. 


ἈΠΟΠΡΟΟΟΦΟΠΟΥΙΟΆΛΔΟΓ ΓΟΥΤΙΡΟΧΥῪ 
ΤΟΥ ΚἈΑΙΗΟΛΥΟΧ θα φοολγ 
“ΓΟΥΎΉΆΧΘΕΝ. ΚἈΙῈΠοιησανικα. 
ΧΥ ΤΟΟΘΑΘΟΜΑΤ ἈΚΆΜΠΡΟΟΘΗ 
ΝΕΓΙΚΕΝΤΩΠΡΙΑΥ ΓΟΥΚΆΙΘΙ 
ΠΕΝΤΏΝΡΙ. ἈΝΧΟΤΉΤΌὍΟΠΗΡ 
ΜΟΥΚΑΙΦΆΓΕ ΤΩ ΤΉΟΘΗΡΑΟ 
ΤΟΥΥΙΟΥΧΎΥ ΓΟΥ. ΟΠΩΘΕΘΥΧΟΓΗῊ 
ΟΗΜΘΗΝ ΎΧηοοΟΥ κΚαιθτενλυ 
ΤΟΩΙΟΛΑΙΚΟΠΗΡΧΥ ΓΟῪ ΤΊΟΘΙ 
ΟΥ̓; ΟλΘαΤαΝ᾿ ΕΓΟΘΙΜΙΟΥῸ 
ΟΟΥ̓ΟΠΡΩ ΤΌ ΤΟΙΚΟΟΗΟΛΎΥ 656 Ὸ 
ΤΗΔΕΙΟΧΆΙ ΚΘΒΚΟΤ ἈΟΙΝΜΕΓΆΛΗ. 
σφολρᾶ. ΚΆΙΕΙΙΤΕΝ᾽ ΤΊΟΟΥΝ, 
ΟΘΗΡΘΥΟΧΟΜΟΙΘΗΡΆΝΚΚΛΙΕΙΟΘ 
ΝΕγκλομοιθηρᾶν. κεφ 
ΓΟΝΆΠΟΠΆΝΤΩΝΤΙΡΟΤΟΥΌῸΘ 
ΕἌΘΕΙΝ. ΚΑΙΗΥΧΟΓΗΟΆΧΧΥ ΤῸΝ 
ΚΑΙΘΥΧΟΓΗΜΕΝΟΟΘΘΟΤῸ᾽ ΕΓΕ 
ΝΕΤΟΔ ΕΘ ΟΗΚΟΥΟΘΕΝΗΟΧῪ ΓᾺ 
ΡΗΜΑ ΤΑ ΤΟΥΤΙΡΟΛΧῪ ΤΟΥ͂. Ις 
ἈΝΕΚΟΗΟΘΝΦΦΩωΝΗηΗΜεγΆληις 
Πικρα φολρλ" κλιθπεν" εὺ 
ἈΟΓΗΟΘΟΟΝΑΗΙΚΆΜΕΠΕΡ᾽ ΘΠΤΕΝ 
λϑλύτω" δαϑωνολλθάφοο 
ΟΟΥ̓ΜΕΤΆΔΛΟΧΛΟΥΘΆΛΧΕΕΝΤῊΝ 
ΘΕὙΥἈΧΟΓΙΆΝΟΟΥ. ΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ Δ. 
ΚἈΙΘΟΘΙΚΛΗΘΗ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ 
ΓΟΥΙΆΚΩΕ:- ΕΠ ΤΕΈΡΝΗΘΕΝΜΘ 
ΓΆΡΗΔΗΛΔΘΥ ΤΕΡΟΝΤΟΥ ΤΟ᾽ ΤᾺ 
ΤΕἘΠΡΩΤΟΤΟΙΙΆΜΟΥΘιΆΗΦεν, 
ΚΑΝΜΥΝΘΙΧΗΦΕΝΤΉΗΝΘΥ ΟΡΓΙ 
ἈΝΜΟΥ ΚἈΙΕΘΙΠΒΝΗΟΆΧΥ ΤΩΡΙ 


ΧΥΤΟΥ ΟΥ̓ΧΎΤΙΟΛΕΙΠΩΟΜΟΙΘΥ ΘΕΝ. ΧΧΎΤ. 80. 


20 


20 


2310 


ἈΟΓΙΆΝΊΗΠΕβ; ἈΠΟΙΚΡΙΘΕΙΟλΕ ΘῈΝ. ΧΧΎΊΙ. 86. 


ΙΟΆΧΙΚΕΙΠΕΝΤὩΗΟΛΎΥ. Εἰκγ 
ΡΙΟΝΧΑΥ ΤΟΝΕΙΠΤΟΙΗΟΆΟΟΥ ΚΑΙ 
ΤἈΝΤ ἈΟΤΟΥΟΧ ΑΘ φουολγ 
“ΤΟΥΤΙΕΠΟΙΗΚΆΑΛΥ ΓΟΥΌΙΚ(Θ 
ΤΆᾺΓ' ΟΤΩΙΚΑΙΟΙΝΩΘΟΤΉΡΙ 
ΟἈΛΥ ΤΌΝ ΟΟΙΔΕΤΊΠΟΙΗΘΟ) 
ΓΕΙΚΝΟΝ; ΘΠ Τα ΘΗΟλΎΤΐοΟ 
ΓΟΝΠΡΆΛΧΛΥ ΤΟΥ ΜΗΘΥ ΔΟΡῚ 
ἈΜΙΧΕΟΤΊΝΟΟΙΠΕΡ; ΕὙΥ̓ΧΟΓῊ 
ΟΟΝΑΗΙΚΆΜΕΠΕΡ᾽ ΚΑΊ ΤΓἈΝΥ 
ΧΘΕΝ᾽ ΓΟΟΔΕΘΙΟΆΧΆΚΆΝΘΕΟΗ 
οενφωνημεγαληκλιθκλλν 
σεν ἈΠΟΚριθειολειολλιτο 
ΠΗΡΑΥ ΤΓΟΥΘΙΠΕΝΑΎΥ ΤΩ ἃ! 
ΧΟΥΆΧΠΟΤΗΟΠΙΟ ΓΗ ΤΟΟΤΗΘ 
ΓΗΟΕΟΓΆΑΙΗΚΆ ΤΟΙΚΗΟΙΟΟΟΥ 
ΚΑΙΧΠΠΟΤΉΗΟΘΔΡΟΟΟΥΤΟΥΟΥ 
ΝΟΥΆΝΟΩΘΕΝ᾽ ΚἈΙΕΙΠΙ ΤῊ 
ΜΆΑΧΑΙΡΗΟΟΥΖΗΟΘΗ: ΚΑΙΤῸΛ. 
ΔΘΑ φΦωοοΥ ΟΥ ἈΕΘΥΎΌΟΗσ᾽ εὸ 
ΓἈΙλΘηνικλαθλνθθληοις 
ΕΚΑΥΘΟΗΟ ΓΟΝΖΥΓΟΝΑΧΥ ΓΟῪΥ 
ἈΠΟ ΓΟΥΤΡΑΧΗΧΟΥΌΟΥ. Ις 
ΕΝΕΚΟΤΕΙΗΟΧΥΤΩΝΙΆΚΩΣΕ 
ΠΕΡΙ ΓΗΟΘΘΥΛΔΟΓΊΆΘΗΟ, ΗΥ̓ΧΟ 
ΓΗΓΟΘΝΧΑΥ ΤΟΝΟΠΗΡΧΥ ΓΟῪΥ᾿ 
ΕἸΤΠΕΝΑ ΘΗΟΧΥΕΝΤΉΔΛΙΆ. 
ΝΟΙΆ ἘΓΓΙΟΆΑ ΤΟ ΟΧΝΆΙΗ 
ΜΕΡΑΆΙΓΟΥΤΙΕΝΘΟΥΟΤΟΥ 
ΠΡΟΜΟΥΎΥ ἹΝΆΔΛΔΠΟΙΚΤΊΝΟΩΣ) 
ἈΚΩΚ ΤΟΝ Δ ΘΑ. ῬΟΝΜΟΥ: 
ἈΠΗΓΓΕΙΆΕΝ ρβαβειζια. 
ΓἈΡΗΜΑΆΤΤΤἈΗΟΛΥ ΓΟΥΥΎἈῪ 


ΧΧΥΠΙΙΙ. Α. 


1:υ 


12 


20 


“ΓΗ ΤΟῪΤΙ ΡεοκΥ Γέρογ᾽ 'ς ΟΕΝ. ΧΧΧΊΙ. 42. 97 


44] 


ΠΕΜΥΧΟΧΘΚΑΧΘΟΕΘΝΤΌΝΥΙ 
ΟΝΆΑΥ ΤΗΟΤΟΝΝΕΟΩΤΈΡΟΝ. 
ΚΕΙΤΙΕΝΑΥ ΤῸ ἸΙΔΟΥΗΟλΎῪ 
ΟἈΘΑΦῬΡΟΟΟΟΥ ΠΙΘΙΆΘΙ ΓΆΙΟΟΙ 
ΓΟΥΧΆΠΟΚΤΕΘΙΝΆΙΟΘ᾽ ΝΥΝ 
ΟΥ̓́Ν, ΤΕΚΝΟΝΆΚΟΥΌΟΟΝΜΟΥ 
ΤἨσφώνησς. ΚἈΑΙΆΝΆΟΤΆΟ 
ἈΠΟΔΡΑΘΙΓΠΡΟΟΧΆΞΚΞΆΑΝΤῸΌΝ 
ἈΔΕΧΦοΝΜουθιοχαρραν 
ΙΚΑΟΟΙΚΗΟΟΝΜΕΤ ἈΥΓΟΥῊ 
ΜΕΡΧΑΟΤΙΝΑΘΕΦΩΟ ΤΟΥΆΠΟ 
ΟΤΡΕΥΛΙ ΓΟΝΘΥΜΟΝΚΑΙ 
ΤῊἨΝΟΡΓΗΝΤΟΥΧΆΘΆΦΟΥ 
ΟΟΥ̓ἈΠΟΟΘΟΥ ΚἈΙΕΠΙΆΧΆΘΗ 
ΤΆᾺΙΆ,, ΠΕΠΟΙΗΚΑΟΛΎῪ ΤῸ" 
ΚἈΑΙΆΠΟΟΤΕΙΆΧΟΧΜΕΤἌΆΤΙΕΜΙ 
γωμᾷλιοδθκεθιθεν᾽ ΜΗΠῸ 
ΤΕΙΕΝΩΘΩΛΧΙΤΟΤΩΟΝΑΥ 
ΟΥ̓ΜΩΟΝΕΙΟΗΜΕρΡΆΝΜΙΆΝ᾽: 


(πεν ρεκεκκατωιολλκ᾽ 


ΠΡΟΟΟΧΘΗΟΆΧ ΤΗΖΩΟΗΜΟΥ 
ΑΓ ἈΟΘΥΓΆ ΤΕΡΆΟΤΩΝ 
ὙἹΩΟΝΧΘΟΘΤ᾽ ΘΙΧΗΜΥΈΕΤ ΜΝ 
ἈΚΟΩΟΞΚ ΑΙΠΤΟΤΩΟΝΘΥΓΆΤΕ 
ΡΟΝ ΓΗΟΓΗΟ ΓἈΥΤΉΟΝΆ. 
ΤΊΙΜΟΙΖΗΝ᾽ ΠΡΟΟΚΆΆΛΘΟΣ 
ΜΕΝΟΟΔΟΙΟΆΛΑΚ᾽ ΤΟΜΙΆΚΩΕΝ 
ΗΥ̓ΧΟΓΗΘΟΕΝΜΆΑΥ ΓΟΝΙΚΆΙΕΝΘ 
ΤΕΙΆΑ ΤΓΟΆΕΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΛΗΜ 
ὙΗΓΥΝΑΙΚΑΧΤΙΟΤΩΏΝΘΥ 
ΓΑ ΓΕΡΩΟΝΧΆΝΜΑΆΆΧΝ᾽ ἈΝΆΟ 
᾿ΓΧΑΟΧΠΟΔΛΡΑΘΙΘΙΟΤΉΝΜΘ 
ΟΟΠΟ ΓἈΜΙΆΝΕΙΟ ΤΟΌΝΟΙ 
ΙΞΙΟΝΚΑΘΟΥΉΛ ΓΟΥΤΙΡΟ ΤΗΟ 
ΜΡΟΟΟΥ ΚΑΙΆΧΕΘΟΘΑΥΎΓΟΥ 


ΟΘΕΝ, ΧΧΥῚΙ. 42. 


28 


ΧΧΝΊΙΙ. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΥΠΙ͂. 3. 


81 


20 


242 


ΓΥΝΆΑΙΚΆΕΙΓ ΤΩΟΝΘΥΓΆ ΓΕ 
βωνλλκα νου θλφου 
ΤΉῊΟΜΡΟΟΟΥ ΟἈΕΘΘΟΜΟΥ 
ΕὙΧΟΓΗΟΆΔΙΟΒΚΆΑΠΙΆΧΗΘΥΝΆΑΙ 
ΟΕΘΙΚΑΙΑΥ ΞΗΟΔΙΟΕΙΚΚΆΙΕΟΘΗΘΙΟ 
ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΆΘΘΘΝΩΟΝ᾽ ΚΑΙ 
ἈΦΉΗΟΟΙ ΤΗΝΘΥ ΧΟΓΙΆΝΆΚΡΑΆΧΜ 
“ΤΟΥΤΙΡΟΜΟΥ: σομκ ΤΩ ΟΠΠΕΡ 
ΜΆ ΓΓΙΟΟΥΜΕ ΓΤ ἈΘΟΘΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΗΟΣΔΙΤΗΝΓΗΝ᾽ ΓΗΟΘΟΠΆΡΟΙΚΗ 
ΟΕΦΟΟΟΥΎΗΉΗΝ, αλοῦκονιίΌοθς 
ΓΟΔΛΧΕΡΆΧΜ' ΚΑΟΆΤΤΕΟΤΕΙ 
ἈΕΝΙΟΆΔΙΚ ΓΟΜΙΆΚΟΩΕΊΚΆΙΕ 
ΠΟΡΕΥΘΗΕΙΟΤΗΝΜΕΟΟΠΟΤᾺΆ. 
ΜΙΆΝΟΥΡΙΆΟ. ΠΡΟΟΛΆΚΑΝΤῸΟ 
ὙΝΕΑΆΑΘΟΥΉΗΛΧ ΓΟΥΟΥΡΟΥ. Ἀλλ 
«Ῥονββεβεκιια σ ΤΉΟΜβοΟιΆᾺ 
ΚΟξικΑΙΗΟΧῪ ΔῈΝ ΘΒΗΟΆΧΥ, 
ΟΤΙΗΥ ἈΟΓΗΟΕΝΙΟΆΆΙΚ ΤῸΝ 

Ια ΚΩΚ᾿ΚΑΙΆΠΟΧΕ ΓΟΕΙΟ ΤῊΝ 
ΜΕΟΘΟΙΠΟΤ ἈΜΙΆΝΟΥΡΙΆΟΆΧΆΚΕΙ. 
ΕἈΛΥΓΩΓΥΝΆΑΙΗΙΚΧΈΚΕΙΘΕΝ᾽ εν 
ΤΩΘΥΛΟΓΕΙΝΑΥΓΟΝ. ΙΚΆΙΕΝΘ 


ΤΟΙΆΧ ΤΟΧΛΥ ΓΤΩΟΆΧΘΓΩΟΝ᾽ ΟΥ̓ΔΛΗΜ 


γηγυνλικαλ ΠΟΤΩΝΘΥΓΆ ΓΕ 
ΡΟΝΧΆΝΆΆΝ: ΚἈΙΗΙΚΟΥΌΕΝ 
ΙΚΩΟΚΤΟΥΠΡΟΛΧῪ ΓΟΥΚΆΑΥΓΗΟ 
ΚΙΡΟΧΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΕΠΟΡΕΥΘΗΕιΟ 
ΤῊἨΝΜΕΟΘΟΠΟΤ ἈΜΙΆΝΟΥΡΙΆΟ' 
ΚΑΗΔΕΝΗΟΛΧΎΥΟ ΓΙ ΤΟΝΗΡΆΙΕΙ 
ΟἸΝΘΥΓΆ ΤΕΡΕΟΧΑΝΆΆΧΝΘ 
ΝΆΝ' ΓΙΟΝΗΟΧΥ ΤΟΥΤῚ ΡΟΧῪ ΤΟΥ͂. 
ΚἈΙΕΠΟΡΕΥΘΗΠΙΡΟΟΙΟΜΆΗΛ'. 
ΚΟΘΧΆΒΕΝ ΤΗΝΜΆΘΆΕΘΘΥ 
ΓΑ ΓΕΡΑΙΟΜΑ ΗΑ ᾿ ΓΟΥΥΙΟΥ ἈΕΒΡᾺ 


ΟΕΝ. ΧΧΥΠ͵Ι. 2. 


Ν δ 


Ξ" 


ΧΧΨΥΠΠΠ. Α 


ΟΕΝ. ΧΧΝΙ. 9 


248 


ἈΜἈΔΘΑΦΗΝΝΑΒΑΙΩΘΊΉΙΟΟ 
ΤἈΙΟΓΥΝΑΙΣΙΝΆΥ ΓΟΥΓΎΥΝΑΆΙ 
Ικ«Ἀ. ἸΞΕΣΗΆΧΘΟΘΝΙΆΚΩΚΆΙΤΟ 
ΤΟΥΦΡΕΧΤΟΟΤΟΥΌΡκοΥκΑι 
ΘΠΟΡΘΥΘΗηθιοχαρραν. καλὰ 
ΠΗΝΤΉΟΕΝ ΤΟΙΙΩΚΆΙΕΙΚΟΙΜΗ 
ΘΗΘΚΘΙ᾿ ΘΛΥΓΆΡΟΗΛΙΟς᾽ ΚΑΙ 
ΕἈΧΚΕΝΑΠΟΤῸΟΝΑΙΘΩΝΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥΚΑΆΙΘΘΗκΚοΝΠΡοοΚΈ θὰ 
ἈΗΟΛΧΥ ΤΟΥ. ΚΑΙΒΘΚΟΙΜΗΘΗΕΝ 
ΤῸ ΤΌΠΟ. ΚΑΙΗΝΥΤΙΝΙΆΘΘΗ᾽ 


ΚΑΠΔΟΥΚΑΙΜΆΣ ΘΟΤΗΡΙΓΜΘ 


ΝΗΘΝΤΉΓΗΗΟ, ΗΕ ΦΦΆΧΗΆΦΗ 
ΚΝΘΙΤΟΕΘΙΟΤΟΝΟΥΝΟΝΙ ΚΆΙΟΙ 
ἈΓΓΕΛΧΟΙΤΟΥΘΥΆΧΝΆΒΞΆΙΝΟΝ 
ΤΕΟΚΑΙΝΚΑ ΓΧΕΧΙΝΟΝΤ ΈΘΕΠΆΥ, 
ΤΉΓ᾽ ΟΔΕΚΟΘΙΠΘΟΤΉΗΡΙΚΤΌΕΘΙΤΆΥ 
ΓΗΟ᾽ ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ εγωοθόλερα .: 
ἈΜ ΤΟΥΤ,ΡΟΟΟΥ. ΚἈΑιοθοιολλυς 
ΜΗΦοκοΟΥ ἩγηθφηοουγιΆθου 


ΠἈΘΟΘΠΆΑΥ ΤῊΟσΟΥΛΟΩΟΘΟΩΆΛΎΥ ΤΗΝ. 


ΚΑΙ ΤΟΟΠΕΡΜΑ ΤΊΟΟΥ ΚἈΙΕΟΤ ΑΙ 
“ΓΟΟΠΕΡΜΆΑΟΘΟΥΩΟΘΕΘΙΆΜΜΟΟΤΉΟΘ 
ΓΉΓ᾽ ΚΑΗΠΤΆΔ ΤΥΝΘΗΟΕΤΆἌΙΕΙΤΙ 
ΘΑΛΆΟΘΟΆΝΚΆΙΘΙΗΙΛΟΚΆΑ.. ΙΚΆΙΕΙΠΙ 
ΚΕΟΡΡΆΝ: ΚΑΙΒΠΆΝΑ ΤΟλΛΆς᾽ ΚΑΙ 
ΕΝΕΘΥἈΧΟΓΗΘΗΘΟΝΤΤΆἌΙΕΝΟΟΙΙΤΑ. 
ΟἈΙΆΙΦΥΛΧΆΥΓΉΗΟΓΗΟ᾽ ΚἈΙΒΘΝΤῸῺ 
σΠΕΡΜΑ ΤΙΟΟΥ κἈλιθγωιλου 
ΜΘΤΧΟΟΥυλφγλλοοώνοθον 


ΓΗΟΛΩΜΙΠΆΟΗΟΥ, ΘΕἈΝΙΠῸΟΡΘΥΘΗς' 


ΚΑΟΧΤΙΟΟ ΡΕΥ ΟΘΘΘΙΟ ΓΗΝΓῊΝ 
ΓΧΥΤΉΝ᾽ ΟΤΙΟΥ ΜΗΟΕΘΈγκαᾺ 

ΤἈΧΕΘΙΠΘΕ ΤΟΥ ΠΟΙΗΘΆΙΜΕ 
ΓΠΙΆΝΤ᾽ ἈΟΟΆΘΑΆΧΆἈΗΟΆΟΟΙ, ΚΚἈΙΕ 


ΘΕΝ. ΧΧΥΊΠ. 9. 


81 


ΧΧΥΠΠΙ. Β. 


ΟΕΝ.ΧΧΥΠΙ. 14. 


821 


10 


244 


ΣΗΓΕΡΘΗΙΆΚΩΕΒΈΕΚΤΟΥΎΥΤΙΝΟΥ (ΚΝ. Χχντῖ. μα. 
ΧΥΤΟΥΚΑΙΕΙΠΊΕΝ᾽ ΟΤΊΕΟΤΙΝ 
ΚΟΕΝ ΤῸ ΤΟΙ ΓΟΥ ΤΩ ΘΓΩ 
λεουκιλθιν᾽ καιβφοξηθη 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΦΟΦΡΟΚΕΡΟΟΟΤῸ 
ΠΟΟΘΟΥΓΟΟ᾽ ΟΥ̓ΚΕΟ ΓΙΝΤ ΟΥ ΓῸ 
ἈΛΛΧΗΟΙΚΟΟΘΥ. ΚΑΙΧΥ ΤΓΉΗΠΥ 
ἈΗΓΟΥΟΥΝΟΥ ΚἈΑΙΆΝΕΟ ΓΗ 
ΙἈΚΩΦΩΚ΄ ΓΟΠΡΩΙΚΆΑΙΘΆΔΛΧΕΕΝ 
ΓΟΝΆΙΘΟΝΟΝ, ΘΘΗΚΕΈΝΠΡΟΝ 
κεφαληολυύ ΓΟΥἊ ΚἈΙΕΟΤΉΘΕῚ 
ΧἈΥΓΟΝΟΤΤΉΛΗΝ᾽ ΚΆΙΘΙΈΕΧΕΕΝ 
ΕἈΔΙΟΝΕΠΙ ΤΟἈΚΡΟΝΆΥ ΤΉ 
ΚἈΑΙΘΕΚΑΛΧΕΘΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆ ΤΟΥ 
“ΓΟΠΟΥΕΙΚΕΙΝΟΥΟΙΚΟΟΘΥῪ, 
ΙΞἈΑΙΟΥΧΑΜΜΑΆΑΟΥΘΗΝΟΝΟΜΆ 
ΤΗΠΟΆΘΙ ΓΟΠΡΟΊ ἘΡΟΝ᾽ ΚΆἈΙ 
ΗΥ̓ΣΑ ΓΟΪΆΚΩΞΒ ΕὙΥ̓ΧΗΝΆΘΓΩΣ: 
ΘἈΝΗΚΟΜΕΤΕΜοΥυκλι λυ 
ἈΧΞΗΜΘΘΝΤΉΟΔΟΩΣΥ ΓΑΥΓΉΗ, 
ΕΓΩΠΟΡΕΥΌΏΜΑΆΙ ΚἈΙΔΘΗΜΟΙ 
ἈΡΤΟΝΦΆΑΆΓΘΙΝΚΑΜΜΆΓΙΙΟΝ 
ΕΝΑΥΌΛΧΟΘΑΙ ΚΑΙ Με ΓΆο 
“ΓΗΡΙΧΟΆΤΠΙΟΟ ΓΡΕΥΘΙΜΕΕΙΟ ΓΟ. 
ΟἸΚΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΟῪ ΚΆΙΕΟ ΓΆΙ 
Μοικδειοθν: κλιολιθοοοὺ 
ΓΟΟΘΟΝ, ΕΟΓΗΟΧΟ ΓΗΧΗΝΘΟΤ ΑΙ 
ΜοιοΟμΝΚΟΟΘΥ ΚΑΠΤΆΝ ΓΩΟΝ -: 
ΟΝ, ἈΝΜΟΙΆΩΟ. ΔΘΑ ΤΗΝᾺ 
ΠΟΔΟΘΚΑ ΤΩ ΟΘΩΛΥ ΓΆΟΘΟΙ ΚΕ ΣᾺ 
ΡΟ ΚΟ Κ ΓΟΥΘἊΌΟΔΆΟ. ΕἸΠΤῸ 
ΡΕΥΘΗΕΙΟΓΗΝΆΑΝΆ ΤΟΧΩΝ᾽ 
ΠΡΟΟΧΆΚΑΝ ΓΟΝΤΟΥ̓ΚΆΘΟΥ 
ΗἈΓΓΟΥΟΥΡΟΥ. ἈΔΘΆΦΟΝΡΘ 
ΒΕΚΙΚΑΟ ΓΗΟΜβΡΟΙ ΚΘ ΕἾΚᾺΣ ΘΕΝ. ΧΧΥΊΠΙ 1. 


ὃ0 


ΧΧΧΧΟΑ 


Φὴ 


ΗΟΛΧῪ ΚΆΙΟΡΆ: ΚΑΙ ΟΥΦΡΕ 
ἈΡΕΝΤΌΏΙΠΘλΙΩ) ἨΟΆΝΆΕΕ 
ΚΕΙΤΡΙΆΤΠΙΟΙΜΙΝΙΆ ΠΡΟΒΆΓΓΟΣ 
ἈΝΑΤΙΆΥΌΜΕΝΑ.: ΕΚΓΆΡΤΟΥ 
«Ῥββα᾿ ΓΟΟΒΚΕΙΝΟΥ ΘΠΟΤΙΖΟΝ 
ΓΟΤΆἈΠΟΙΜΝΙΆ" ἈΙΘΟΟΆΘΗΝ 
ΝΙΕΓΆΘΕΠΙ ΤΟ ΤΟΜΑΆ ΓΙΤΓΟΥ 
Φβθλ τος. ΚΑΙΟΥΝΗΓΆΓΟΝΤΟ 
ΘΙΚΘΙΤΑΝ ΓᾺ ΓἈΤΙΟΙΜΝΙΆΙΚΑΙ 
ἈΠΕΙΚΥΧΙΟΝ ΤΟΝΆΙΘΟΝΆΤΙΟ 
ΓΟΥΟΘΤΌΜΑ ΓΟΟΤΟῪ Φραλῖγοο 
ΚΕΠΟ ΓΙΖΟΝ ΓΆΠΡΟΒΚΆΤΓΑΟς 
ἈΠΟΙΚΆΘΙΟΤΩΝ' ΓΟΝΜΆΙΘΟΝΕΙΠΙ 


ΤΟΟΤΌΜΑΆ ΤΟΥΦΡΘΑ ΤΟΟΘΕΙΟΤΟΝ 
ΤΟΙΤΟΝΆΥ ΤΟΥ ΘἸΠΕΝ Δ ΕΧΎΥ ΤΟΙ͂Ο 


ΙἈΚΟΩΕ" ἈΔΕἈΧΦΟΠΤΟΘΕΝΕΟΤΕ 
ὙΎΜΕΙΟ; ΟἸΆΘΘΙΙΤΆΝ᾽ εἰχλΆρρλο 
ΕΟΜΕΝ᾿ ΕἸΠεν δ ΧΎύΥ ΓΟΙΟΙΆΚΩΕ' 
ΓΙΝΩΟΟΙΚΕ ΤΕἈΧΚΑΝ'᾽ ΓΟΝΥΊΟΝ 
ΜΆΧΩΡ; ΟΙΔΘΘΙΠΆΝ᾽ ΓΙΝΟ 
ΚΟΜΕΝ᾿ ΘΙΤΕΝΔ ΕΛΥΤΌῸΙΓ᾽ ὙΓῚ 
ἈΙΝΕΙ; ΟΙΔΕΘΙΠΆΝ᾽ ὙΓΙΆΙΝΘΙ" 
ΕΤΙΑΥ ΓΟΥΧΆΛΧΟΥΝΤΟΌΟς. ΚΑΙ 
ΔΟΥΡΑΧΗΧΉΘΥΓΆΑΤΗΡ ΥΤΟΥ 
ΗΡΧΘΤΟΜΘΤΆ ΤΩΟΝΠΡΟΚΆΤΩ 
ΤΟΥΠΙΡΟΧΥ ΤΉΓ᾽ ΚἈΙΕΙΠΕΝΙΆ. 
κα κ΄ ΕΤΙΕΟΤΙΝΗΜΕΡΆΠΟΆΧΛΧΗ 
ΟΥ̓ΠΩΦΡΑΟΥΝΆΧΘΗΝΑΆΥΤΆΑ. 

ΙΚ( ΤΉΝΗ᾽ ΠΟΤΙΟΆΝΤ ΘΟΤΆΙΚΤῊ 
ΝΜΗΧΙΠΘΆΘΟΝΤΘΟΒΟΟΚΘΓΆΙ" 
ΟΙΆΕΘΙΠΆΝ᾽ ΟΥ̓ΔΥΝΗΘΟΜΕΘΆᾺ 
ΕὩΟΤΟΥΟΥΝΑΧΘΗΝΆΙΠΆΝΤΤΆΟ 
“ΤΟΥΟΠΟΙΜΕΝΆΟΚΔΑΙΆΙΠΟΙΚΥΆΙ 
ΟΟΟΙΝ ΤΓΟΝΑΙΘΟΝΆΠΟ ΤΟΥΟΤῸ 
ΜΆ ΤΟΟΚΑΙΠΟΤΙΟΥΜΕΝΤΆΠΙΟ 


ΟΕΝ ΧΧΥΙΠΙ. 1. 


ΧΧΧ, Β. 


10 


ΘΟΕΝ. ΧΧΥΠΙΙ!. 8. 


ΒΑΓ ΓΑ. ΕΓΙΑΥ ΓΟΥΧΧΑΧΟΥΝΊῸΟΟ ΟΘΕΝ. ΧΧΥ͂ΠΙΙ. 8. 
ΧΥΤΟΙΟ ΚἈΑΗΔΟΥΡΆΧΗΧΉΘΥ » 
ΓΑ ΓΓΗΡΆΑἈΧΕΆΑΝΗΡΧΘΕ ΤΟΜΕΤ Ὰ 
ΤΩΝΠΡΟΚΑ ΤΩΝ ΓΟΥΤΙΡΟΧῪ 
ΤῊΓ᾽ ΕΓΕΝΕΤΌ Δ ΕΘ ΔΕΝΙ 
ΧΩ ΤΗΝΡΑΧΗΛ᾿ ἈΠΕΚΥΆΗ 

ες ΟΕΝΤΟΝΛΑΙΘΟΝΆΑΠΟΤΟΥΟΤΟ 80 
ΜΑΓΓΟΟΤΟΥ ΦΡθατΓος. κΚἈΙ 6 
ΠΟΤΙΟΘΝΤ ἈΠΡΟΚΑ ΓΆΛΆΧΕΑΆΝ 
ΤΟΥΧΔΘΑΦΟΥ ΓΗΟΜΡΟΧΥΎ ΤΟΥ 
κἈιαφιλησενιλκωκ' ΤῊΝ 


ΡΑΧΗΛ᾿ ΚἈΙΚΟΗΟΆΟ ΤΗΉΦΩΝΗ 80 
ΧΥΤΟΥΘΙΚΆΛΥΟΕΝ: ΚἈΙΆΝΗΓΓΕΙ 

ἈΕΝΧΑΥ ΓΗΙΔΧΙΚΩΟΞΚΌΤΙΧλαλ. 8 
«ΟΟΛΎΥ ΤΗΟΕΘΟΤΊΝ. ΚἈΑΙΟΤ ΡῈ ΧΧΧΙ. 


ΒΕΙΚΚΆΟΘΟΤΙΝ᾽ ΗΘ ΡΆΜΟΥ 
ΟἈἈΆΝΗΓΓΘΙΆΕΝΤῺΠΡΙΧΥ ΗΟ 

κΚἈ ΤΑ ΓἈΡΗΜΑΆ ΤἈΤ ΑΥΤΆ ἜΓΕ 

ΝΜΕΤῸ ΔΕΘΩΟΘΗΚΟΥΟΘΝΆΛΔΧΕΆΥΧΝ δ 
“ΓΟΟΝΟΜΑΪΆΚΟΩΕΚ᾽ ΓΟΥΥΊΟΥ 

ΤΉῊΟΘΧΑ ΘΑ ΗΟλΎΥ ΤΟΥ. δλρὰ 
ΜΕΝΕΙΟΟΥΝΆΑΝΤΉΟΙΝΑΥ ΤΩ" 
κλαπερλλκωνεφιλησαναυ 
“ΓΟΝΙΚΑΙΕΘΙΟΗΓΆΓΕΝΕΙΟΤΌΝΟΙ ιυ 
ΚΟΝΆΑΎΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΔΙΗΓΗΘΆΤΓΟ 
ἈΧΕΛΧΝΠΑΆΝΤΤ ἈΟ ΓΟΥΟΧΟΓΟΥῸ 

“ΤΟῪ ΓΟΥ ς᾽ ΚἈΙΕΠΤΕΝΑΎΥ ΤῸ 

ἈΧΕΚΆΝ᾽ ΕΚΤΩΝΟΟ ΤΕΟΝΜΟΥ 

ΚἈΙΘΙ ΤΗΟΘΟἈΧΡΚΟΟΜΟΥΈΙΟΥ" ι 
ΚΑΙΗΝΜΕΤ ἈΥ ΓΟΥΜΗΜΝΆΗΜΒΘ 

ΡΩΝ ΚἈΙΘΙΠΕΝΆΧΕΆΝΤΌΟΙ 

ἈΚΩΚ" ΟΤΙΓᾺΡ Δ ΘΆφῬοομΜοΥ 

ει. ΟΥὐλουλευσειομοιλώρεχ. 

ἈΤΙΆΓΓΘΙΆΟΝΜΟΙ ΓΙΟΟΜΙΟΘΟΟ " 
(ΟΥ̓ΘΟ ΓΙΝ᾽ ΓΟ Δ ΕΆΣΧΕΆΝΝΗ ΟΕΝΟ ΧΧΨΆΜΙ. 16. 


340 


941] 


ΟἈΝΑΥΟΘΥΓΆΤΈΕΡΕΟ᾽ ΟΝΟΜᾺ 
ΤῊΜΕΙΖΟΝΙΆΙΆ ΚΑΙΟΝΟΜΆ 
᾿ΓΗΝΘΩ ΤΕΡΆΡΑΧΗλ᾿ ΟΙλ ΘΟ 
φϑλαλμοιλιλολοθανεισ' μὰ 
ΧΗΣ ΔΕΤ ΕΙλ ΕικαλΉκΆ 
ΡΑΙΆ ΤΗΟΥειοφολρλ" ἩΓΆΠΗ 
ΟΕΝΑΘΙΆΚΩΚ΄ ΤΗΝΡΆΧΗΛΊς 
ΕΙΠΕΝ᾽ ΔΟΥΧΘΥΟΘΩΟΘΟΙΕΤΙΤΤᾺ 
ΕἸΤΗΠΕΡΙΡΑΧΗΣ" ΤΗΟΘΥΓᾺ 
ΓΡΟΟΟΟΥΓΗΟΝΘΟΩΣΤΈΕΡΑΆς᾽ Εἰ 
πεν λελυτωλλβξαν. καλὰ 
ΤΙΟΝΜΕΔΟΥΝΑΙΧΎΥ ΓΉΝΟΟΙ, 
ΗἩλΛΟΥΝΑΙΜΘΑΥ ΓΗΝΕΊΓΕΡΩ 
ἈΝΑΆΡΙ ΟἸΚΗΘΟΟΝΜΘΤΈΜΟΥ: 
ΕἈΑΟΥἈΧΘΥΟΘΘΝΑΘΙΆΚΩΕΤΙΘΕ 
ΡΡΑΧΗΧ ΕΠ ΓΆΘ ΤῊ ΚΗ 
ΟἈΝΕΝΑΝΤΊΙΟΝΧΑΥ ΓΟΥῸΘΕΙ 
ΗΜΕΡΑΙΟΧΙΓΆΜΠΑΡΑ ΓΟΆΧΓΆ 
ΠΆΝΑΥ ΤΟΝΑΧΥ ΤῊΝ. ΕἸΠΠΕΝ 
ἈΕΙΆΚΟΩΕΚΤΙΡΟΟΆΧΆΒΆΝ᾽ ἍΓΙΟ 
ἈΘΟΤΗΝΓΥΝΆΑΙΚΑΜΟΥΤἊΕΠΆΗ 
ΡΟΝ ἈΙΓᾺΡΆΙΗΜΕΡΆΙ. ΟἹ σ 
ΕΙσθΘωΠΡΟΟΛΥ ΤΉΝ᾽ ΟΥ̓ΝΗ 
ΓἈΓΕΝΑΕἈΧἈΧΚΑΝΠΑΆΝ ΓΧΟ ΓΟΪΌ 
ἈΝΑΡΆΟΘ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥ. ΚΆΙΕΠΙΟΙ 
ΗἩΘΕΝΓΆΜΟΝ: Θολθοπερὰ 
ΕΓΕΝΕΤΟΧἈΆΚΩΜΝΑΆΆΧΕΆΝΑΙ 
ἈΝΤΗΉΗΝΘΥΓΆ ΤΕΡΑΛΥ ΓΟΥ͂. ΕΙ 
ΟΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓΗΝΠΡΟΟΙΆΚΩΕ 
ΚἈΙΘΙΟΗΆΘΕΝΙΆΚΩΒΉΡΟΟΛΥ 
ΤῊΝ᾽ Θλ ΚΕΝ Δ ΕΧΧΕΑΝΤῊ 
ϑυγατριλυτουλιλζααφαν 
ΤῊἨΝΙΤΑΙΔΙΟΚΗΝΜΧΥ ΤΟΥΧΥ 
ΤΗΠΆΙΔΙΟΚΗΝ᾽ ΕΓΕΝΕΤῸ 

Δ ΕΙ͵ΙρΡΩΝ ΚΑΙ Δ ΟΥΉΝΆΙΑ. 


ΟΕΝ. ΧΧΑΊΠΙ. 10. 


ΧΧΧΙ. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΥΙΠΙ. 35. 


248 


Εἰ πεν λ ειλ κωκ᾽ Τῶλκ ΒᾺΝ 


͵ 


ἣι 


“ἊἋ 


ς: 


ΠΤΕΝ᾽ ΟΥΗΙΚΚΟΥ ΘΘΝΚΟΟΤΊΙΜΙ 


ΤΙ ΓΟΥ ΓΟΘΙΤΟΙΗΟΆΟΜΟΙ; ΟὙ 
ΠΕΡΙΡΑΧΗλ ΘἈΟΥΆΧΘΥΟΆΟΟΙ. 
ΚΑΙΝΜΑΓΓΙΠἈΡΘΧΟΓΙΟΟΜΆΑΙ" 
ΠΤΕΝΜΔΟΘΆΛΕΚΆΝ᾽ ΟΥ̓ΚΕΟΤΆΙ 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΝΤἊΣΥΓΟΠΟΟΗΉΜΟΝ. 
ἈΟΥΝΑΥΓΗΝΜΝΘΟΣΥΤΕΡΆΝΠΡΙ 
ΜΙΤῊΗΝΙΗΡΕΟΚΥΤΈΕΡΆΝ᾽ ΟΥ̓͂Ν 
ΤΕΧΕΟΟΝΟΥΝΤ ἈΘΕΑΔΆΟΜΜΆ. 
ΤἈΑΥΓΤΗς᾽ ΚΑΙ λ ΟΦ ΟΟΙΚΆᾺ! 
ΤἈΥΤΗΝΆΝ᾽Ἢ ΓΙΓΓΗΟΘΕΡΓΆΟΙΆΟ 
ΗΟ, ΕἸΡΓΆΟΘΙΠἈΡΕΜΟΙΕ ΤῊΘ 
ΠΊΓΆΕ ΤΕΡΆ: ΕΠΟΙΗΘΕΝΙΆΘΙΆ. 
ΚΟἸἙ ΟΥ̓ ΤΩΘΣΟΚΑΙΆΝΕΙΤΆΗ 
ΡΩΟΓΘΕΝ ΤἈΘΕΑΛΟΜΑ ΓΧΥΤΉΚ᾽ 
ΚΑΙΘΔΩΟΙΚΕΝἈΛΧΕΑΝΡΆΧΗΛ᾽ 
ΤΗΝΘΥΓΑΆΤΤΕΡΑΧΥΤΟΥΆΧΥ 
“ΓΩΓΥΝΆΙΚΆ ΚΒΑΆΧΆΧΆΝΓΓΗΝ 
ΠΙΆΙΔΙΟΚΗΝΆΥ ΓΟΥ ἈΥ ΤΓΗΪΤΆᾺ! 
ἈΏΟΚΗΝ. ΚΚΑἈΕΙΟΗΆΘΕΝΤΙΡΟΟ 
ΧΥΤΓΗΝΙΆΙΚΚΟΣΕ ἨἩΓΆΤΙΗΘΕΝ 
ΔΕΡΑΧΗΧ ΜΑΆΧΆΧΟΝΗΛΆΙΆΝΙ! 
ΑΝ ΔΕΙΚΟΟΘΟΟ ΓΙΜΙΟΘΙΤΆᾺΙ 
Ἄς, ἩΝΟΙΞΕΝ ΓΗΝΜΗΤΡΆᾺΝ 
ΧΥ ΓΗςΟ' ΡΑΧΗΣΧΛΆΘΗΝΟ ΓΘΙΡᾺ.: 
ΙΞ,ΔΑΙΟΥΝΕΆΔΧΒΕΝΆᾺΙΆΚΆΙΕ ΤΕ 
ΚΕΝ ΓΩΟΥΙΙΚΩΟΚῪΝ:᾽ εκλλε 
ΟΕΝ ΔΕ ΓΟΟΝΟΜΆΛΧΥΤΟΥΡΟΥ 
ΚΗΝἈΕΓΟΥΌΟΣ. ΔἈΙΟΤΉ ΕΝ 
ΚΟΤΓΗΝ ΓΤ ἈΠΕΙΝΟΣΟΙΝΚΆΙΕ 
λΑΛΚΕΝΜΟΙΥΝΝΥΝΆΓΆΠΗ 
ΟΘΙΜΕΘΟΆΧΝΗΡΜΟΥ ΚἈΑΙΟΥΝΘ 
ἈΔΧΕΒΕΝΙΠΆΣΛΟΙΝᾺΙΔΙΚΑΙΕ ΓΕΙΚΕ 
ὙΝΑΘΥ ΓΕΡΟΝΤ ΙΑ ΚΟΩΚ᾿" κα 


ΟΕΝ ΧΧΥΠΙΙΙ. 25. 2) 


20 


Ἂ) 


ΡΥ] 


ΧΧΧΙΙ. Ἁ. 


ιυ 


ΘΕΝ. ΧΧΥΝΆΙΙ. 533. 


249 


ΟΟΥ̓ΜἈΆΙΚΑΙΠΡΟΟΕΘΗΚΕΝΜΜΟΙ 
ΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝ᾽ βκΆΆΈ εν 8 
ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥΟΥΜΘΟΩΝ᾽ κ᾿ 
ΟΥ̓ΝΒΘΆΔΛΕΕΝΙΚΑΆΙΕΤΕΘΙΚΕΝΥΝ 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΕΝ ΤΟΩΝΥΝΙΚΆΙ 

ΡΣ ΠΡΟΟΚΘΙ ΓΆΠΠΡΟΟΜΘΟΣ 
ΝΗΡΜΟΥΎ ΘἸἾΕΘΙΚΟΝΓΆΡΑΥΤΟΣ) 
ΤΡΕΙΟΥΙΟΥΟ ΔΑ ΓΟΥ ΤΌΕΘΙΚΑ. 
ἈΘΟΕΝΤΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥΆΘΥ 
Μ᾿ ΚΑΟΥΛΧΛΆΔΧΕΟΥΟΆΘΤΕιΚΕ,. 
ὙἹΟΝΙΚΆΙΘΙΤΕΝ᾽ ΝΥΝΕΤῚΘ 
ΞΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΦΟΜΆΑΆΙΚΟΣΓΩΘΟ). 
ΟΝ ΤΟΥ ΓΟΕΚΑΧΘΟΒΝΤΌΟΝΟ 
ΜΑΛΥ ΓΟΥΙΟΥΔΆ. ΚΑΟΙΘΟ ΤῊ 
ΤΟΥ ΤΊΙΚΤΕΙΝ᾽ ΙΔΟΥΌΆΣΧΔΘ 
ΡΑΧΗΧΌΤΙΟΥ ΤΕ ΤΟΚΕΝΤΩΣΙ 
λα κ, ΕΖΗΧΩΟΘΕΝΡΆΧΗΛΧ ΤῊΝ 
ΧΑΕΘΑΦΗΝΑΥΎΥτΤΉς. κἈιθηπεῦ 
ΔΟΟΜΟΙΓΈΚΝΟΝ: ΕἸΔΕΜΗΤῈ 
ἈΘΥΤΉΟΩΘΓΩ᾽ ΕΘΥΜΩΘΗ 
ΔΕ ΚΩΚ᾽ ΤΗΡΑΧΗΛ᾽ ΚΆΙΕΙΠΤΕ. 
ΜΗΆΧΝΤΙΘΥΈΓΩΕΙΜΙ᾿ οσ, ΕΟ 
ΤΕΡΗΓσΕΝοθιζαρπονκοιλιᾶς; 
ΘΙΠΕΝΟΡΆΧΗΛ᾽ ΓΟΛΙΆΙΚΟΟΕ" 
λΔΟΥΗΠΑᾺΙΔιΟΚΗΜουκΆλλλ. 
ΕἸΟΒΆΑΘΕΘΠΡΟΟΛΎ ΤΉΝ. ΚΑΥΓΕ 
ΣΕΘΤΆἈΙΕΠΙ ΤΩΟΝΓΟΝΆ ΤΩΟΝΜΟΥ͂ 
ΙΞ«(Α᾿΄ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΟΘΟΜΑΆΜΚΆΓΩ) 
ΕΣΧΎΥΤΉς᾽ ΚΑΙΘλ ὦ ΚΟΝΆΑΥ ΓῸΩ 
ΕΧΆΑΛΧΑΝΤΉΗΉΝΤΙΙΆΧΙΔΙΟΚΗΝΑΎ 
ΤΗΗΟΛΧΥ ΓΩΟΓΎΝΑΙΚΆ. ΕἸΟΡΗΆΧΘΟΕ, 
ΔΧΕΙΤΡΟΟΧΥΓΗΝΙΆΚΩΘΕἾΚΑΙ 
ΟΥ̓ΝΘΆΆΧΒΕΝΚΕΑΆΛΧΆΔΛΔΗΙΤΆΛΔΛΙΟ 
ΚΗΡΑΧΗΛΣ᾽ΚΑΙΘΤΕΙΚΕΝΤ Ὁ) 
ΙἈΜΚΩΕΒΎΊΙΟΝ᾽ ΚἈΙΕΙΠΕΝΡΆᾺ 


Δσαξν. ΧΧΥΗ͵,Ι. 53. 


ΠΥ! 


ΧΧΧΙ!. Β. 


[ὦ] 


ΟΕΝ,, ΧΧΧ. 6. ιὃ 


82 


250 


ΧΗΛΧ᾽ ΕΚΡΙΝΕΝΜΟΙΚΟΙΚΆΘΙΠΗ 
ΚΟΥΟΒΝΤΉΟΦωνηομοὺκ 


ΕἈΛΩΚΕΝΜΟΙΥΊΟΝ. ΔΙΆ ΓΟΥ 


ΘΒΚΑΧΛΕΟΘΝ ΤΟΟΝΟΜΑΛΧΎΥΓΟΥ 
ἈΆΧΝ᾽ ΚἈΙΟΥΝΘΆΑΔΛΕΘΝΕΤῚ 
ΒΑΛΛΆΧΧΗΙΤΑΙ Δ ΙΟΙΚΗΡΆΧΗΛΟς 
ΘΤΕΚΘΝΥΙΟΝΆΑΘΥ ΓΕΡΟΝΤῸῺ 
ΙἈΚΟΩΕΙΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ οΥ̓Νθλκ. 
ΒΕΤΌΜΟΙΟΘΟ. ΚΑΙΟΥΝΆΝΘ 
στραφηντηλλεαφημου 
ΚΑΙΗΛΥΝΆΟΘΗΝ. Κλ θιᾶλα 
ΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆΑΛΥ ΤΟΥΝΕΦϑὰ 
ἈΕΜ΄ ἸΑΕΝΑΘΑΙΧΟΤΙΘΟΤΉΤΟΥ 
ΤΊΙΉΚΤΕΙΝ. ΚΑΙΕΘΆΆΕΒΕΝΖΘλ. 
«ΦἈΝΤΗΝΠΆΛΙΑΙΟΚΗΝΆΥ ΤΉ. 
κα κο Υ ΤΓΗΜΝ ΓΌΏΟΙΆ. 
Κ᾿ ΓΥΝΆΙΚΑ. ΟΥΝΕΘΆΆΔΕΕΝ 
λεΖελφἱαηπαλιλιοκηλιλς. 
ΚἈΑΙΕΤΕΙΚΕΝΤῸΟΙΔΙΚΩΕΚ ΎΙΟΝ᾽ 
ΙΚΙΕΙΠΕΝΆΙΆ ΕἘΝΤΎΧΗ᾽ κα 
επδνομλςεν τοονομλλυ 
ΤΟΥΓΆᾺ Δ. ΚΟΥΝΕΆΆΧΕΕΝΖΕΛ. 
φΦαηιτανλυοκηλιᾶς. ΚΕ ΤῈ 
ΚΕΝ ΤΟΩΙΔΙΚΩΟΚ ὙΙΟΝΙΑΟΘΥ ΤῈ 
ΡΟΝ. ΙΚΚἈΙΘΙΠΕΝΆΙΆ ΜΆΚΆΡΙ 
ἈΘΓΩ. ΟΤΙΜΔᾺΙΚΑΡΙΖΟΥΌΟΙΝΜΘ 
'ΤἈΟΛΔΙΆΙΓΎΝΑΙ ΕΟ, εσκΆλεοε, 
ἈΕΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥΆΧΟΗρΡΤΆΟΥ 
ΤΌΘ᾽ ΕΠΟΡΘΥΘΗΔΕΡΟΥΕΙΜ' 
ΕΝΗΜΕΡΆΙΟΘΕΡΙΟΜΟΥΠΎΡΩΝ. 
ΚἈΙΘΒΥΡΕΝΜΗΆΧΆΜΑΆΝΑΆΡΑΆΓΟ 
ΡΟΥΘΝ ΤΩΆΓΡΩ. ΚΑΙΉΝΘΓΚΕ 


ἈΥΓΓΆΠΡΟΟΛΧΙΆΝΤΗΝΜΡΆΑΛΥ ΓΟῚ 


ΘΙΤΕΙΝ ΕΡΆΑΧΗΛΓΗΛΙΔ. λδλὸοὸς 
ΜΟΙΓΩΟΝΜΑΆΝΑΡΑΓΟΡΩΟΝΤΟΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΧ Ὁ. 


ΝΥ! 


ΧΧΧΊΠΙΠ. Α. 


ΟΕΝ. ΧΧΧ. 14. 


251 


ὙἹΟΥΟΟΥ ΘΙΠαν λϑλιλ. ΟΥὙΧὶ 
ΚἈΝΟΝΟΟΙΟΤΙΘἈΆΧΕΘΟΤΌΝΑΆΝ 
ΔΡΑΜΟΥΆΛΆΛΑΧΆΔΙΚΑΟΤΟΥΟΜΆΝΑΆΡΑ. 
ΓΟΡΑΟΤΟΥΥΥΜΟΥΛΧΗΜΎΉ; δι 
ΠΕΝ Δ ΕΡΆΧΗλ" ΟΥ̓ΧΟΥΤΌΏΟΚΟΙ 
ΜΗΘΗΤΩΜΘΊΤ ἈΟΟΥΓΉΝΝΥ 
ΤΑ ΤΤΑΥΓΗΝΆΝΤΙΥΙΤΩΟΝΜΑΆᾺΝ 
ἈΡΧΑΓΟΡΩΟΝΤΤΤΟΥΥΟΥΟΟΥ. Εἰ 
ΟΗἈΧΘΟΝΑΔΕΙΧΆΙΚΩΟΩΞΚΈΣΆΓΡΟΥ 
ΕοΤερᾶσ. ΚΑΘ ΞΗΆΘΟΝΑυΑ. 
ΕἸΟΟΥΝΆΝΤΉΟΙΝΑΥ ΓΟ ΚΆΟΙΕΙ 
ΤΤΕΝ ΠΡΟΟΕΜΕΕΙΟΘΆΘΥΟΘΗΟΘΗ 
ΜΕΡΟΝ᾽ ΜΕΜΙΟΘΩΟΜΑΙΓΆΡΟΘΑΆΝ, 
ΤΙΤΩΟΝΜΑΆΝΑΡΑΓΟΡΟΝΤΟΥ 
ὙΥΎΜΟΥ ΘΚΟΙΜΗΘΗΔΛΘΜΕ 
ΓἈΑΥΓΗΟΤΗΝΝΥΊΓΓΆΘΙΚΘ,. 
ΝΗΝ. ΚἈΑΙΘΠΗΙΚΟΥΟΘΒΘΝΟΘΟΤΗΟΘ 
ἈὉΔΧΟΚΆΑΙΟΥΧΛΆΔΧΕΟΥΟΆΘΤΈΕΙΚΕΝ 
ΤΟΝΆΚΟΩΝΒΎΪΙΟΝΤΙΠΤΕΜΙΤΤῸΝ 
ΚΘ ΠΝ ΙᾺ δλώθζενοθο 
ΓΟΝΜΙΟΘΟΝΜΟΙΆΝΘΟΥΘΔΩ) 
ΚΑ: ΤΗΝΙΤΑΆΙΔΙΟΙΚΞΗΝΜΟΥῪ ΤῺ 
ἈΝΑΡΙΜΟΥ ΚἈΑΙΘΙΚΆΆΘΟΕΝ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥΙΟΟΆΧΧΆΡΌΟ, 
ΕΟΤΊΝΜΙΟΘος᾿ ΚἈΑΙΟΥΝΝΘΆλ. 
ΒΕΝΕΤΙἈΙΧΆΚΑΙΘ ΤΕΚΕΝΥΊΟΝ 
ΤΟΝΔΙΚΩΕΚΊΚΙΘΙΙΤΕΝΆΙΆ ΔῈ 
ἈΩΦΡΗΤΑΙΜΟΙΟΘΟΛΩΡΟΝΚΑΆ. 
ἈΟΝ᾽ ΕΝΤΟΩΟΝΥΝΙΚΑΙΡΩΆΙΡΕ 
ΤΙἊΙΟΘΙΜΘΟΆΝΗΡΜΟῪ. ΤΕἘΤΟ 
ΚἈΓἈΑΡΧΑΥ ΤΟΥ ΟΥΌΟΒ5: εἰζλ. 
ἈΘΟΕΝΔΕΤΟΟΝΟΜΑΆΑΛΥ ΓΟΎΥΖΑΆ. 
ΒΟΥΆΧΩΝ᾽ ΚΙἈΑΙΜΘΤ ἈΤΤΟΥ ΓῸ 
ΕἸΈΕΚΕΝΘΥΓΆΑΤΕΡΆΚΑΙΘΑλΕ 
ΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΑΔΛΥ ΤΗΟΔΘινΝᾺ. ε 


ΘΕΝ. ΧΧΣΧ. 14. 


20 


20 


.} 


99 


ΟΥΙ 


ΧΧΧΗΙ. Β. 


10 


ΟἿΕΝ. ΧΧΧ. 2). 


42} 


263 


ΠΗ 


ΜΝΗΟΘΗΔΘΟΘΟΤΉΟΡΆΑΧΗλΛῚς 
ΕἸΤΗΚΟΥΟΘΕΝΑΎΥ ΓΗΟΟΘΟΙιΚΆΙ 
ΗΝΕΩΞΘΝΆΑΥ ΓΗΟ ΤΉΝΜΗΤΡΆΝ 
ΚἈΑΙΟΥΧΧΆΧΕΟΥΟΆΘΤΘΚΕΝΤΩ 
ΙΆΚΩΚΎΙΟΝ᾽ ΚΆΙΕΘΗΙΤΕΝΡΑΆ. 

ΧΗΣ ἈΦΗΧΕΝΟΘΟΜΟΥ ΓΌΟΝΕι 
Ἀ.Ἀοσ' ΚἈΙΕΘΙΚΑΆΧΘΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆᾺΆ 
ΧΥΤΟΥσΗ᾽ ἈΘγουολ. ΠΡΟΟ 
ΘΕΤΩΜΟΙΟΘΟΥΙΟΝΘΤΕΡΟΝ᾽ 
ΕΓΕΝΘΤῸ ΔΕ σΕ Ἶ ΤΕΚΕνΝβΡΆχηλ. 
“ΟΝ σΗΦ᾽. επανιλιζωβ᾽ 
ΓΩΆΧΆΒΑΆΝ᾽ ἈΠΟΟΤΘΙΆΟΝΜΕ 
ΙΝἈΆἈΠΘΑΘΟΩΕΙΟΤΟΝΤΌΓΙΟΝ 
ΜΟΥΚΆΙΕΙΟΓΗΝΓΗΝΜΟΥ ἃ 
ΟἈΟΟΜΟΙΓἈΟΓΥΝΆΙΝΚΆΧΟΙΚΑΙ 
ΤἈΠΑΙΔ Τεριων λ ουΆοΥ 
ΟἈΟΟΝΝΆᾺΛΤΙΙΘΆΘΩ: ΟΥ̓ΓΆΡΓΙ 
ΝΟΩΟΚΘΙΟΤΗΝΑΟΥ ἈΙΆΝΗΝ, ε 
ἈΟΥΛΧΘΥΌΛΧΟΟΙ ΘΙΠΕΝΑΘΧΎΥ ΤῺ 
ἈΆΧΚΆΝ᾽ ΕΘἸΙΘΥΡΟΝΧΆΡΙΝΕΝΆΝ 


“ΤἸΟΝΟΟΥΎ. ΟἸΩΟΝΙΟΆΜΗΝΆΝ᾽ 


ὙἈΧΟΓΗΟΘΕΝΓΆΡΜΘΟΘΟΤΉΟΘΗΟ 
λ΄. ΔΙΧΟΓΘΙΆΟΝΜΟΥ ΤῸΝ 


. ΜΙΟΘΟΝΠΡΟΟΜθοιαλ ς᾽ 
"ΕΝ Δ ΕΛΥΤῸῺΙΔΑΙΚΩΣΕ," ΟΥΓΙΝΩΓς 


Ι(ΕἸΟΘΙ Δ ΘΔ ΟΥ ἈΘΥΚἈ ΟΝ ΟΟΆ. 
ΗΝΙ ΓΗΝΗΟΟΥΜΕΤΕΜΟΥ ΜΙ 
ΙΚΡΑΓΆΡΗΝ, ΟΟἈΗΝΕΝΆΝΤΙΟΝ 
ΜΟΥΪΙΚΑΙΗΥΣΗΘΗΕΘΙΟΠΆΗΘΟΟ 
ΙΞΔΑἸΙΕΥΧΟΓΗΘΟΘΝΟΘΟΘΟΕΙΗΓΟΩ) 
ΠΟΔΛΔΙΟΜΟΥ ΝΥΝΟΥΝ. ΤΤΟΓΕ 
ΠΟΙΗΓΟΘΟΙΚΆΓΩΕΜΑΎΥ ΓώϑοιΚΟ᾽ 
ΙΚ(ΔΙΕΙΤΠΤΕΝΑΥ ΓΟΆΧΔΧΕΆΝ᾽ ΤΊΙΤΟΙ 
ΗἩΟΦΟΟΙ᾽ ΙΚΑἈΙΘΙΠΕΝΑΎΥΤΌῸΌΘΙΆ. 
ΙΚἙ ΟΥὙΔΟΩΟσΘΙΟΜΟΙΟΥΆΕΝΕ 


ΟΕΝ. ΧΧΧ. 22. 


ΧΧΧΙΠΙ. Δ. 


ΟΕΝ. ΧΧΧ. 31. 


10 


"0 


ἰκ 


9 


288 


ἈΝΠΟΙΗΟΗΟΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΤῸ᾽ 
ΠΆΛΙΝΠΟΙΜΆΝΩ Τ᾽ ἈΠΡΟΚΆΤΤᾺ 
οουκαφυγλΆξω: ΠΆΡΘλθα. 
ΤΟΠΆΝΤΑ ΓΆΠΡΟΚΆ ΓΤ ἌΟΘΗΜ 
ΡΟΝΙΚΑΙΑΙΆΧΩΡΗΟΘΟΝΤ ἌΜΤΙΑΆΝ 
ΠΡΟΚᾺ ΤΟΌΝΕΚΘΙΘΕΝΟΝ, ΕΝΤΌΙΟ 
ἈΡΝΆΟΙΝ᾽ ΚἈΑΙΠΑΝΔΑΙΆΆΧΘΥΙΚΟΝ 
ΚἈΑΙΡΑΝΤΟΝΟΘΝΤ ἈΙΟΆΙΣΆΙΟΙΝ 
ΘΟΤ ἈΙΜΟΙΜΙΟΘΟσ᾽ ΚἈΙΘΙΤΆΚΟΥ 
ΟΘΤἈΙΜΟΙΗΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΜΟΥ 
ΒΕΝΤΉΗΗΜΕΡΑ ΤΗΛΧΥΡΙΟΝΟΤῚ 
ΘΟΤΙΝΜΙΟΘΟΟΜΟΥΘΝΑΆΝΤῚ 
ΟΝΟΟΥ͂ΠΆΝΟ, ΘἈΝΜΗΗ,ΡᾺΝ 
ΤΟΝΚΑΙΔΙΧΆΘΥΪΙΚΟΝΕΝΤΆΙΟ 
ἈΙΣΘΟΙΝΙΚΑΙΦΡΑΙΟΝΕΝΤΤΟΙΟᾺΡ 
ΝΆΟΙΝ; ΚΕΚΆΘΒΜΜΘΝΟΝΘΟ 
ΤΆΙΠΆΡΕΜοΙ εἰπονλθλλελ, 
(Ποτωκλτατορημλοου. ΚΆἈΙ 
ἈΙΘΕΟΤΕΙΆΘΝΘΝ ΤΗΗΜΕΡΆᾺΘ 
ΚΘΙΝΗ ΤΟΥΟΤΡΑΓΟΥΟΤΟΥΌΡΆΝ 
“ΤΟΥΟΚΑΙ ΤΟΥΌΟΛΕΥ ΚΟΥ ς᾽ κα 
ΠἈΆΟΧΟΤ ἈΟΧΙΓΆΟΤ ἈΟΡΆΝΤΧΟ 
ΚΑΙ ΓΧΆΟΔΙΆΧΘΥΚΟΥΌΚΆΜΤΑΆΝ 
Ο, ἨΝΆΘΥΚΟΝΕΝΆΥ ΓΟΙσ᾽ ΚΆἈΙ 
ΠΆΝΟ, ΗΝΦΆΑΙΟΝΕΝΤΌΙΟΆΔΡΝΑΆ 
ΟΙΝ. ΚΑΙ ΚΕΝ ΙΆΧΘΙΡΟΟ 
ΤΟΩΟΝΥΙΩΟΝΑΎΥ ΤΟΥ ΚΆἈΙΆΠΕΟ 
ΤῊἨΘΘΝΟΔΟΝΤΡΙΩΟΝΗΜΕΡΩΝ, 
ἈΝΆΜΘΟΟΝΙΆΚΟΩΕΚΑΙΆΝΑΜΕ 
ΟΟΝΑΥ ΤῸΝ ΙἈΚΩΚ ΔΆ ΘΕΙΤΟΙΜΝΊ. 
ΝΕΝΤ ἈΠΡΟΚΆ ΓἈΧΆΕΆΝΤΆ 
ὙΠπολθιφθεντλ' ΕἈΆΒΕΝΝλ Ε 
λΧΥΤΟΩΘΟΙΆΚΟΩΚΡΑΚΔΟΝΟΤΎΥΡᾺ 
ΚΙΝΗΝΙΚΑΙΚΑΡΥΪΝΗΝ. ΚΑΙ 
ΠπΠΆΧΤΆΝΟΥ ΚἈΙΘΆΘΠΙΟΘΝΑΥ 


ΘΟΕῈΝ. ΧΧΝ, 31. 


ΧΧΧΠΠ. 


ΟΕΝ. ΧΧΧ. 31. 


10 


20 


"0 


90 


Ὡ, 


25. 


ΓΆᾺΆΟΙΛΚΟΒ ἈΕΠΙΟΜΆΤΤΆΛΟΘΥ 
ΙΚΞἈΠΕΡΙΟΥΡΟΝΤΌΧΑΩΡΟΝ᾽ 6 
«ΦἈΙΝΘΤΟΔΘΕΝ ΓΑΙΟΡΆΒΚΆΟΙΟΤῸ 
ΧΆΩΡΟΝΟ, ΕἈΕΙΠΙΟΘΝΠΠΟΙΚΙΆΟΝ᾽ 
ΚΑΙΠἈΡΕΘΗΚΟΝΤ ἈΟΡΆΚΔΟΥῸ 
Ἀ)Ο, ΕἈΕΙΤΕΙΟΕΝΕΝΤ ἈΙΟΆΉΝΟΙΟ 
᾿ΓΩΟΝΙΤΟΤΙΟ ΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΥΔΑΛ. 
ΓΟςΟ ΝΆΩΘΟΟΛΧΙΝΘΆ ΘΟΩΩΟΙΝΓΓΆ. 

ΙΠΡΟΚΑ ΓΑἈΠΠΙΘΙΝΘΝΝΟΩΊΤΙΟΝΊΤ, 
ΡἈΚΕΛΩΟΝΘΆΘΟΝΤΩΟΝΔΑΥ ΤΟΝ 
ΕἸΟΓΟΙΠΕΙΝΕΙΚΙΙΟΘΟΗΘΟΩΣΟΝΤΆΑ. 
᾿ΙΡΟΚΑ ΤΓἈΘΙΟΓΑΟΡΑΆΚΑΟΥ'᾽ ᾿ς 
ΕἈΘΟΝΤΟΣΝΕΙΟ ΓΤΟΠΤΠΙΕΙΝΕΙΚΟ 
ΟἨΗΟΆΜ'᾽ ΓἈΠΡΟΚΑ ΤΓΆΕΘΙΟ ΓΆΟΡΑ. 
ΕλΟΥ ς᾽ ΚἈΙΕΤΙῚΚ ΤΟΝ ΓΆΠΤΠΡΟ 
ΚΑ ΤΑΤΙΟΙΙ ΧΑ λυ κΆιζαυ 
ΠΟΡΟἈΧΚΑΙΟΘΠΟΔΟΘΙΛΗΡΆΝ 
ΓᾺ ΤΟΥΟΛΧΜΝΟΥΌΔΙΕΟΤΘΙΆΕΝ 
ΙΧΚΩΝΚΊΙΚΑΙΕΟ ΓΗΟΘΟΘΝΕΝΆΝΤῚ 
ΟΝΤΤΩΟΝΠΡΟΚΆ ΤΟΩΟΝΚΡΙΟΝ 
ΔΟΧΘΥΪΙΚΟΜΙΚΑΙΙΤΆΜΝΤΙΠΟΝΟΆΟ 
ΕΝ ΓΟΙΟΆΜΜΝΟΙς. Ιλ λεχὼ 
ΓΠΙΟΕΝΘΑΥ ΓΩΟΠΟΙΜΜΝΙΆΙΚΆΘΕ 
ΧΥΓΟΝΙΚΑΙΟΥΚΕΜΙΞΕΝΑΆΥΎΥΤᾺΆ 
ΕἸΟΤ ἈΠΡΟΚΑΤ ΤἈΧΛΆΞΒΑΆΝ᾽ ΕΓΕΝΕ 


| Οολϑεντωκλιρώωῳ, αννειθο 
᾿ΟΟΝΤ ἈΠΡΟΚΆ Τ ἈΘΝΓΆΟΤΡΙ 


ἈΔΧΜΚΆΝΟΝΤ.Ἀ: ΘΘΗΙΚΚΕΝ ΔΘ 
ΙἈΚΩΟΚ᾽ ΓΑΟΡἈΑἈΒΕΔΟΥΌΘΝΆΝΓῚ 
ΟΝΤΟΝΠΡΟΚΑ ΤΩΟΝΕΝΤΆΙΟ 
ἈΗΝΟΙΟΥΤΟΥΕΓΙΩΜΟΟΗΟΛΔΙΧΛΥ ΤΆ. 
ΚΑΤΤΑΤΓἈΟΡΆΕΚΔΟΥΌΟ. ἩΝΙΚΆΛΆΛΜΙ 
ΕἼ ΓΕΙΙΟΝ ΓἈΤΙΡΟΒΑ ΓἈΟΥ ΚΕ 
ΤΊΘΕΙ ΕΓΕΝΕΤΟΛΕΤΤἈΆΧΟΘΗ 
ΜΧΧΤΟΩΆΔΛΧΕΆΙΥΛΝ. ΤἌΆΛΘΕΠΙΟΗ 


ΟΕΝ, ΧΧΧ. 81. 


ΘΟΕΝ. ΧΧΝ. 42. 


9 


ΜΑ-ΓΟΟΙΆΚΟΘΕ᾽ ΚΑΘΠΆΟΥ ΟΕΝ. ΧΧΧ. 42. 
ΤῊΟΕΝΟΧΝΟσοΟφΦολρλοφολρα' 
ἈΙΕΓΕΝΕΤΟΛΥΤῸῺΙΚΤΗΝΗΠΟᾺκ 
ἌΣ. ΚΟΕς᾿ ΚἈΑΙΠΆΙ Δ ς᾽ ΚἈΥΓΙΆΙ 
ΔΔΙΟΚΆΙ ΚΑΙΚΆΜΗΛΟΙ ΚΚΑΙΟ 10 
ΝΟ ἨΚΟΥΘΕΝΑΔΑΘΙΆΙΚΟΚ ΤΑ. 
ΡΗΜΑΆΤΤΑ ΤΩΟΜΝΥΙΩΟΝΆΔΛΧΕΆΣΝ 
ἈΕΓΟΝΤῸΝ. εἰληφενιλίκῶᾷκ 
ΠΆΝΤΑ ΓΟΥΤΙΡΟΗΜΟΝ᾽ ΚΑΙ 
ΕΚ ΤΟΥΤΙΡΟΗΜΟΩΝΕΙΤΟΙΗΟΘΕΝ ιδ 
ΠΙΆΘΟΛΝΜ ΤΗΝΔΟΣΆΑΝΤ ἈΑΥ ΤΉΝ 
«Δ ΕΝ Κ΄ ΤΟΠΡΟΟΩ) 
ΠΟΝΆΔΧΕΚΆΑΜΝΟΤΙΟΥΙΚΗΝΙΠΡΟΟ 
ἈΥΓΟΝΩΟΘΧΘΘΟΙΚΑΙΤΡΙ ΤῊΝ 
ΗΜΕΡΆΝ᾽ ΘἸΠΕΝΑΘΚΟΠΡΟΟ 90 
ἈΚΩΚ᾽ ἈΠΟΟΤΡΕΦΟΥΕΙΟΤΉ, 
ΓΗΝ᾽ ΓΟΥΤΠΙΡΟΟΟΥΚΑΙΕΙΟΤῊΝ 
ΓΕΝΘΆΝΟΟΥ ἈΠΟΟΤΕΙΆΆΧΟΔΕ 
ΙΚΩΚ ΕΙΚΑἈΑΘΟΒΘΝΆΘΙΆΝΚΑΆΙ 
ΡΑΧΗΆΧΈΕΙΟΤΟΠΕΛΔΙΟΝΟΥΉΝ, ἢ 
ΤἈΤΙΟΙΜΝΙΆ. ΚΑΘ ΠενΝΑΥ 
ΤΑΙΟ᾽ Ορῳεγω ΤΟΠΡΟΟΟΩΓΠΟ, 
ΤΟΥΤΠ;ΡΟΗΜΟΩΝΟΤΊΟΥΚΘΟ 
ΤΙΝΠΡΟΟΘΜΕΩσΘΕΘΧΘΘΟΚΆΙ 
ΤΡΙΤΗΝΗΜΕΡΆΝ: ΟΔΟΘΟΤΟΥ͂ 80 
ΤΑ ΓΡΟΟΜΟΥΉΝ, ΜΘΤΘΜΟΥῚ 

| λΥΤἈΙλΘΟΙ ΧΑ ΤΕΟΤΊΕΝΠΆ 
ΟΗΙΟΧΥΙΜΟΥΘΔΑΟΥΛΧΘΥΟΆΧΤΓΩ 
ΠΡΙΥΜΟΩΝ᾽ ΟΔΘΠΗΡΥΜΟΩΝ 
ΠΙΆΡΘΧΟΓΙΟΆ ΤΟΜΘ᾽ ΚἈΙΗΆΛΧΑΆ ὴδ 
ΣΕΝΤΟΝΜΙΟΘΟΝΜΟΥΤΤῸΝ 
λει νῶν. κἈλιουκαλου 
ΚΕΝΜΧΎΥ ΓΟΩΟοΟΘΟΙΚἈΙΚΟΙΤΟΙΗΟΆᾺΙ 
ΜΕ᾿ ΘΑΝΟΥ ΓΩΟΒΘΙΙΤΗΓΆἍΠΠΟΙ 89 
ΙΞ“ΧΑΘΟΤΆΙΟΟΥΜΙΟΘΟΟσ, ΚΑΤ Ὲ ΘΕΝ. ΧΧΧΙ. 8. ΧΧΧΥ. Β. 


Φδό 


Σοῦ 


ΞΣΕΤ ἈΠΤΑΝΤ ἈΤΓἈΠΡΟΚΆ ΤἌΠΟΙ 
κεαιλᾶ: ΕἈΝΔ ΘΙ ΠΗ ἈΛΘΎΚΑ. 
ΕΟΤἈΙΟΟΥΜιΟΘος. ΚΑΙ ΤΈΞΕΤΑΙ 
ΠΆΝΤΑ ΤἈΠΡΟΚΑ ΤΆΛλοΥκλ' 
κἈΆ φειλλ᾽ ΓΟΟΘΟΠΆΝΤΑ ΤΆ 
ΚΤΉΝΗ ΤΟΥΤΙΡΟΥΜΩΝ. ΚΑΙ 
ΕΛ ΚΕΝΜΟΙΆΥ ΓΆᾺ᾿ ΚΆΙΕΓΕΝΕ 
“ΓΟΗΝΙΗΚἈΘΝΕΙΚΙΟΟΟΝΤΓΆΠΙΡΟ 
ΕἈ ΓΆΘΝΓΆΧΟΤΡΙΆΧΆΜΕΆΝΟΝ 
ΤᾺ ΚἈΠΔΑ ΟΝ ΤΟΙΟΟΦΘΆΆΜΟΙΟ 
ἈΥΓΆΘΝΤῸΥΤιΝΟ. ΚΑ ΟΥ 
ΟΙΤΡΆΓΟΙΝΚΆΙΟΙΚΡΙΟΙ. ἈΝΆΚΑΆΙ 
ΝΜΟΝΤΕΟΘΗΟΆΧΝΕΠΙ ΓΆΠΡΟΕΒΑΆΤΤΆ 
κου ΓΤ ἈΟΛΧΙΓΆ ΔΙΆ λΕΥΎΥ κοι: ΚΑΙ 
ΠΟΗΟΆΟΙ. ΚΑΙΟΠΟΔ ΘΙ ΘΙΟΡΆΝ 
ΤΟΙ ΚἈΙΕΙΠΕΝΜΟΙΟΆΓΓΕΧΟΘ 
ΤΟΥΘΥΚΆΘΥΠΙΝΝΟΝ᾽ ἈΚ κ᾽ 
ΙἈΚΩΚ᾽ ΕΓω Δ ΘΘΙΠᾺ ΤΊΘΟΤῚ,. 
ΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ἈΝἈΑΚΑΘΥΌΝΤῸΟΙΟ᾽ 
οφϑλαλμοιςοου. καηλ ΤΟΙ͂Ο 
ΤΡΑΓΟΥΟΚΑΙΓΟΥΟΚΡΙΟΥΟΆΝΑΆ 
ΕἈΙΝΟΝΤΤΤ ἈΘΕΓΗΙ Τ ἈΠΡΟΚΑΆΤΤᾺ 
κου ἈΟλΙΓ ΟΔυλ ἈΕΥΚοΥΎοις 
ΠΟΙΚΙΆΟΥΟΚ ΙΟΠολ αι ραν 
ΤΟΥ ΕὩΡΧΑΙΚΑΓΆΡΟΟΆΟΟΙΆΑΆΔ. 
ΒΆΝΤΠΙἝΟΙΕΙ᾽ εγωξειμιοδθόοο 
«Ῥϑεισοοιβν ΓΟΠΩΘΎ ΟΥ, ΗΧΘι 
γλομοιθικθιο ΓΘΙΆΗΜΝΙΚΆΙΗΥ 
ΣΩΟΜΟΙΕΙΚΕΙΕΥ̓ΧΗΝ᾿ ΝΥΝΟΥΝ, 
ἈΝΧΟΤΉΗΘΙΚΑΙΕΞΕΆΘΕΘΙς-ΤΉΘ 
ΓΗΟΤ ΧῪ ΓΗΟΙΚΆΙΆΤ ΕΆΘΕΕΙΟ 
᾿“ΓΗΝΓΗΝΤΉοσγενεοεωσοοῦ. 
ΚἈΑΙΔΕΟΟΜΙΆΙΜΕ ΓΆΟΟΥ ΚΑἈΙΆΤΙΟ 
ΝΡΙΘΕΙΟΙΚΑΟΙΡΑΧΗΆΧ ΈΕΙΠΟΝ 
ἈΥΓΤ ΜΗΘΟΤΙΝΗΝΉΝΜΕΡΙΟ 


ΟΘΕΝ. ΧΧΧΙ. 8. 


ΟΝ. ΧΧΧΙ. 14. 


10 


2ὺ 


"Α) 


ἨΗΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΑΘΝ ΓΟΟΙΚΟ ΓΟΥ ΘΕΝ. ΧΧΧΙ. 14. 
ΠΡΟΗΜΟΝ᾽ ΟΥ̓ΧΩΟΜΆΛΧΛΆΟΤΡΙ 
ΛΧΘΆΟΓΙΟΜΕΘΆΑΛΎΥ ΤΩ ΤΕΗΡ.. 89 
ΚΕΝΓΆΡΗΜλοικΑ ΚΑ Γεφαγει ΧΧΧΥΙ. ἃ. 
ΑἸ ΓΑΕΚΡΩΟΘΙ ΤΓΟἈΡΓΥΡΙΟΌΝΗ 

μων ΠΆΝΤ ἈΓΓΟΝΙΤΆΟΥ ΤΟΝ 

ΚΑΥΤΉΝΆΑΟΣΆΝΗΝ, ἈΦειλὰ 

ΤΟΟΘΟΤΟΥΤΙΡΟΗΜΩΝ. ΗΜΙ δ 
ΕΟΤΆἈΙΚΑΙ ΤΟΙΟ ΤΕΙΚΝΟΙΟΗ 

μών. ΝΥΝΝΟΥ͂Ν. ΟΟΆΘΙΡΗ 

Ι(ΞἘΝΟΟΙΟΘΟΠΟΙΘΙ᾿ ἈΝΆΟ 

ΤἈΟλϑιΆιξ, ΕΚΛΆΚΕΝΤΤΆΟ 

ΓΥΝΑΙΚΧΟΛΥ ΓΟΥΚΆΑΥΓΓΆΠΑΙ 10 
ΑΙΆΛΧΥ ΓΟΥΕΠΙ ΓἈΟΚΆΑΜΗΛλΟΙ͂Ο. 
ΚἈΙΆΠΗΓΆΓΕΝΠΆΝΤΤ ἈΓΓΑΥ 

ΠΆΡΧΟΝΤΑΛΥ ΤΟΥΚΆΜΠΆΟΣ. 

ΤΗΝΆΑΆΠΟΟΚΘΥΗΝΑΥ ΓΟΥΎΉΝ, 

ΕΠΟΙΗΟΒΝΘΝ ΤΗΜΘΟΟΠΟΤΆΑ. ιό 
ΜΙΆ. ΚΑΙΠΆΝ ΤἈΤΤΑΛΥΤΟΥ 

ἈΠΘΑΆΘΘΙΝΤΠΠΡΟΟΙΟΆΆΙΚ ΤῸΝ 
ΠΡΑΧΥΤΟΥΕΘΙΟΤΗΝΧΆΝΆΛΝ᾽ 
ἈΧΒΑΝΑΦΟΩΟΧΕΤΟΙΘΙΡΆΓΤΓΆ. 

ΠΡΟΚΑ ΤἈΛΥΤΟΥ εκ Ύε᾽ 20 
ΔΕΡΑΧΗΛ ΓἈΘΙ Δ λΑ ΤΟΎΤΙΑΆ. 

ΤΡΟΟΛΎΥΓΤΉΗς ΙΆΚωκ Δ οιίΥῪ 
ΥΘΝΑΧΕΆΑΝΤΟΝΟΥΡΟΝΤΟΥ 

ΜΗΆΝΑΆΓΓΘΙΆΔΙΧΥ ΤΟΩΟΤΊΑ. 

ΠΟΛΙΔΡΆΟΚΘΙ ΚΑΥΆΠΕΘΔΡΑ 95 
λΥ Του ΓἈΑΛΧΛΥ ΓΟΥΤΙΆΝΤΆ. 

ΚΑΙΔΙΕΕΚΗΤΟΝΠΟΤ ἌΜΟΝΙς 

(ΟΡΜΗΟΕΝΘΙΟ ΓΟΟΡΟΟΓΆΆΧΆΧΔΟΔΣ 
ἈΝΗΓΓΘΆΗΔΘΆΧΕΑΝ ΤΩΟΟσΥΡΩ 

“ΓΗΤΡΙΓΗΗΜΕΡρΆ. ΟΤΊΆΤΙΘ 80 
ἈΡΑΙΆΚΟΕ" ΚΑΙΙΆΡΑΆΆΧΕΟΝ 

ΠΆΝΤἈΟΤΟΥΟλ ελφουολΥ ΘΕΝ. ΧΧΧΙ. 39. 


257. 38 


258 


ΤΟΥΜΕΘΘΑΥ ΤΟΥ ΘΆΚΟΞΣΕΝ 
ΟΠΙΟΩΟΛΧΥ ΓΟΥΟΔΟΝΗΜΕΡΩΝ 
ΕἸΤΊΓΆ ΚΙΚΑ ΓΕΆἈΆΧΕΕΝΑΥ ΤῸΝ 
ΕΝΤΩΟΡΘΙΓΑΛΆΆΧ ΙΉΆΧΘΕΟΝ 

Ὁ ΒΟΘΟΠΡΟΟΆΧΆΞΚΑΝΤΌΝΟΥ 
ΡΟΝΙΚΑΘΥΤΙΝΟΝΤΉΝΝΥΙΤΆ 
κα ΤῸΝ ΥΓ ΦυΥλΆξΆΙΟα 
ἈΧΥΓΓΟΝΜΗΠΟ ΤΕΧΆΑΛΧΗΟΘΗΟΘΠΡΟΟ 
ΙἈΚΩΕΝΊΤΟΝΗΡΑ: ΚΑαΆστθλὰλ. 
ΚΕΝἈΧΕΆΑΝ ΤΟΝΙΆΚΟΩΕ᾽ ΙΆ. 

Ια ἈΕΘΙΤΗΣΕΝ ΤΗΝΟΙΚΉΝΗΝ 
ΧΥΤΟΥΘΝΤΏΩΟΒΡΘΙ: ἈΆΚΆΝΔΘ 
ΘΟΤΗΘΕΝ ΓΟΥΟΆ Θαφουύολυ 
“ΓΟΥΒΘΝΤ ὩΟΡΘΙΓΆΛΧΛΆΛΧΑ, καὶ 
ΕἸΙΓΙΕΝΆΧΕΆΝΤΟΙΔΙΚΟΩΕ᾽ 
“ΓΙΕΠΟΙΗΟΘΆΟ; ΙΝ ΓΓΙΚΡΥΦΦΗ 
ἈΠελρλοικαιθκλομοφορηολο 
ΜΕ. ΚἈΙΆΠΗΓΆΓΕΟ ΓΆΟΘΥΓΆ 
ΤΕΡΑΟΜΟΥΦΘΟΑΙΧΜΆΑΛΧΟΩΟΤΊΔΑΛΧΟ 
ΜΆΧΑΙΡΑ: ΚἈΑΙΘΙΆΝΗΓΓΘΙΆΆΟ 
ΜΟΙΕΣΆΠΕΟ ΓΕΙΆΧΆΆΝΟΘΜΙΘΤΟΥ 
φΦροογνης: κλαιμῈ ΓΆΜΟΥ 
ΟἸΚΟΜΊ ὙΜΙΊΤΤΑΝΟΟΜΝΙΚΆΜΩ 
ΘΆΡΑς᾽ ΟΥ̓ΚΗΣΙΩΘΗΝΚΆΤΓΑ. 
φιληολι ἈΟΘΥΓΆ ΓΕΡΆΟΜΟΥ 
ΚΟΥΆΤΙ ΧΆΜΟΥ. ΝΥΝΔ6 
ἈΨῬΡΡοΝωοθηρΆΞΑσ᾽ ΚΆΙΝΥΝ 
ΙΟΧΥΪΗΧΕΙΡΜΟΥΚΆΚΚΟΠΟΙΗ 
ΟΆΙΟΘ᾽ ΟΑΕΘΟΤΟΥΤΙΆ ΓΡΟΟΟΟΥ͂ 
ΘΧΘΘΟΘΙΠΕΝΠΡΟΟΜΘΆΘΓΩΝ᾽ 
φυγλλαξλίσθΑ ΓΟΝΜΗΙΠΟ ΓΕ 
ἈΔΑΗΟΗΟΙΠΙΡΟΟΙΆΚΟΩΘΕΤΙΟΝΗ 

Ρλ ΝΥΝΟΥΝ, ἸΤΕΠΟΡΘΥΌΛΙ" 

Θ᾽ ΠΘΡΥΜΙΆΓΆΑΡΕΠΕΘΥΜΗΟΆΟ 
ἈΤΓΙΘΆΘΕΙΝΘΙΟΤΟΝΟΙΝΚΟΝΤΟΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙ, 233. 


ΧΧΧΥ͂Ι. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙ. 80. 


10 


20 


359 


ΠΡΟΟΟΥ. ΝΆ ΤῚΒΚΑΘΥ ἈΟΤΟΥΟ 
ΘΕΘΟΥΌΜΟΥ; ἈΠΟκΚρΡιΘθιολῈ 
ΙἈΜΚΩΟΣΚ ΕΙΠΕΝΤΟῸΟΛΛΆΧΕΒΆΝ᾽ 6ἱ 
ΠΆΓΆΡ, ΜΗΠΟΤ ΘΑ ΦΦΘΆΗΟΤΆΟ 
ΘΥΓΆΤΕΡΑΟΟΘΟΟΥΆΧΠΕΜΟΥ͂. ις 
ΠΆΝΤΑ ΤΆΕΜΑΆ: ΕΓΙΓΝΩ 
ΘΙΤΊΘΟΤΙΝΤΟΩΝΟΟΩΝΠΤΙΠΆΡΕ 
ΜΟΙΚΆΙΆΆΧΕΘΕ: ΚΑΙΟΥΚΕΠΕΓΝΩ 
ΧΥ ΤΟΥ ΔΕΝ᾿ ΕἸΠΕ ΘΙ ἈΚ κ᾽ 
ΤΠἈΡΩΘΑΝΘΥΡΗΟΤΟΥΟΘΕΟΥῸ 
ΟΟὟὙ. ΟΥ̓ΖΗΘΟΕΤ ἈΙΕΝΆΝΤΊΙΟΝ 
των θα φωνημων. οὐ 
ΚΗ ΘΙ Δ ΘΙΆΚΩΟΕΚ ΟΤΙΡΑΧΗΧἨ 


ΓΥΝΗΛΥ ΓΟΥ λα ἐν ΤΟΥ: 


ΕἸΟΘΑΘΟΝΑ ΘΑΛΧΕΑΝΗΡΘΥΝΗ 
ΟΕΝ ΤΟΝΟΙΚΟΝΆΙΆΟΙΚΙΟΥΧΘΥ 
ΡΕΝΝ᾿ ΚἈΑΙΕΘΣΘΑΘΟΩΝΕΙ. ΓΟΎΌῸΟΙ 
Ι(ΟΥ̓ΆΙΆΟ. ΕἸΟΗΧΘΕΝΘΙΟΤΌΝΟΙ 
ΙΞ(ΟΝΙΆΚΩΕΚ᾽ ΚΑΙΟΥΧΘΎΡΕΝ 

ΕΝΤ ὩΟΜΝΚΟ ΤΩΝ ὙΌΙΤΆΙΔ Ο 
Κῶ Ν. ΕἸΟΗΆΘΕΝ. ΘΘΙΟΤΌΝΟΙ 
ΚΟΝΡΆΧΗΛΣ" ρΡαχηλ λθθλλξει 
ΤἈΘΙλλλΙΚΑΙΕΝΘΕΆΆΕΘΝΑΥ, 
ΤἈΘΙΟΓΆΟΆΓΜΑ ΓΑ ΤΗΟΚΑ. 
ΜΗἈΧΟΥΚΑΙΕΙΠΕΘΚΆΘΙΟΕΝΑΥ ΤΟΙΓ᾽ 
ΘΙΤΕΝ Ὰ ΕἸΤΤΟΟΤΆ ΓΡΙΑΥΤΉΓ ΜΗ 
ΒἈΡΕωοφερβθκγριεουλύναμε 
ἈΝΆΑΟΤΤΗΝΆΑΙΕΘΝΟΩΜΙΠἝΟΝΟΟΥΟΤῚΙ 
ὙΧΙΚΑΤΕΘΙΟΜΟΝΤ ΩΟΝΓΝΝΑΆΙ 
ΚΞΙΟΝΜΟΥΘΟΤῚΝ᾽ ΗΡΘΥΝΗΟΕ, 
δΔΕΆΛΧΕΑΝΟΝΟΧΟΩ ΤΩ οιζΟ:. Ἰς 
ΟΥ̓ΧΕΥΡΕΝΤΆΘΙΔ ΟλΆ: ὠβΓισ 


ΗἩλΛΟΕΙΔΆΙΚΟΚ,, ΚΔΙΕΜΆΧΕΘΟΣΛ ΓΟ 


“ΓΩΟΆΛΧΕΆΝ᾽ ΤΙ ΓΟΆΔΙΚΗΜΆ 
ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΥ ΓΟΧΜΑᾺΡ ΓΗΜΆΜΟΥ: 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙ. 80. 


99 


ΧΧΧΥΊΙ͂Ι. Α. 


10 


10 


ΟΕΝ. ΧΧΣΧΙ. 80. 


ΕΝ 


800 


ΟΤΙΚΑ ΤΕ ΔιωσἈ σοπιοωΜοΥ 
ΚΑΙΗΡΑΥΝΗΚΆΑΟΠΙΆΝΤΑΤΆ 
ΟΚΘΥΗΜΟΥ ΤΙΘΥΡΗΚΆΟΘΆΤΙΟ 
ΠΆΝΤΩΝΤΟΩΝΟΚΘΥΦΩΝΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΟΟΥ ΘΕΟΩΔΕΕΝΆΝΤΊΙΟΝ 
των λθλφώνοου. καινὰ 
ΤΙΟΝΤΩΝΆΑ ἈΘΑΦῬΩΝΜοΟΥὶς 
ΕἈΘΓΣΑ ΤΟΘΟΆΝΆΑΝΆΜΘΟΟΝΤΩΝ 
ἈΑΥΟΗΜΩΝ᾽ ΤΥΑΥΤΆΜοΙΕΤΊἤΕι 
ΚΟΟΙΕΤΗΘΓΩΒΘΙΜΙΜΘΤ ἈΟΟΥ" 
ΤἈΠΡΟΚΑ ΓἈΟΘΟΥΚΑΙΆΙΕΟΆΙΟΟΥ 
ΟὙΚΗΤΕΙΚΝΟΩΘΗΟΆΝ᾽ ΚΡΙΟΥῸ 
ΤΟΩΝΠΡΟΚΑ ΤΩΝΟΟΥΟΥΚΆΤ 
φΆγον᾽ ϑηβρικλῳ ΤΌΝΟΥΚΆΑ. 
ΝΕΝΗΝΟΧΆΟΟΙ᾽ ΕΓΩΛΧΠΕΤῚΝ 
ΝΜΥΌΟΝΠΙΆΡΕΜΑΥ ΓΟΥΚΆΘΜΜΆ 
ΤἈΗΜΕΡΑΟΚΑΙΚΆΘΒΜΜΑΆΤΆΝΥ 
Κ ἼΟς᾽ ΕΓΙΝΟΜΗΝΤΉΟΘΗΜΕΡΑΟΘ 
ΟΥ̓ΝΚΑΙΟΜΕΝΟΟΤΩΚΑΥΜΑΤῚ 
ΚἈΑΙΠΆΓΕ ΤΟΟΤῊΟΝΥΚΤῸΌΚ᾽ κς 
ἈΦιοτΑ ΤΟΟΥΤΙΝΟΟΘΙ ΤΌΝΟ 
φϑλλμωνμου ΤἈΥΤΓΆΜΟΙ 
ΕἸΚΟΟΙΕΤἬἨΘΓΩΒΘΙΜΙΘΝΤΉΟΙΝΚΙ 
ἈΟΟΥ ἙλουλεαυολοοιλϑιζΆκαι 
“ΓΕΟΟΆΧΡΆΘΤΗ. ἈΝΤΥΤΩΟΝΑΥῸ 
ΘΥΓΆΤΕΡΩΟΝΟΟΥ ΚΑΙΘΣΘ ΤῊ 
ΕΝΤ ΙΟΠΡΟΚΆΟΙΝΟΟΥ ΚΆΜΙΠΆ. 
ΡΕλΟγΓΙιΟ ΤΟΝΜΙΟΘΟΝΜΟΥ ΔΘ 
ΚἈΑΆΜΝΆΟΙΝ᾽ ΕἸΜΗΟΘΟΤΟΥ 
ΠΡΟΜΟΥΆΧΕΚΡΑΧΆΜΉΝΜΟΙ. ΚΆᾺΙ 
οφοκοοιολλκ, ΝΥΝΆΝΜΘΙΚΘ 
νονεσαπεοτειλᾶσ ΤΉΝΤΆ 
ΠΕΙΝΟΟΙΝΜΟΥΚΑΆΙΓΌΝΚΟΠΟ, 
ΤΩΝΧΕΙΡΩΟΝΜΟΥ ΚΆἈΙΗΧΕΓ 
ΕΝ ΟΕΈχθϑεςσ᾽ ἈΠΟΚΡΙΘειολ 


ΟΕΝ, ΧΧΣΧΙ. 86. 


90 


ΧΧΧΥ͂ΙΙ. Β. 


σι 


1ῖ0 


ΟΕΝ. ΧΧΣΧΙ, 43. 20 


301 


ἈΔΧΔΕΆΑΝΘΙΠΕΝΤΆΚΩΟΩΕ᾽ ΑΙΘῪ 
ΓΑ ΓΕΡΘΟΘΥΓΆ ΤΕΡΘΟΜΟΥ. ΚΑΙ 
ΥἹΟΙ, ΥἹΟΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤἈΚΤΤΉΝΗ 
ΜΟΥΚΑΙΠΆΝΤΤἈΓΓΑΟΥΟΡΆΟΘΟ 
ἈΆ. ΘΒΜἈΘΟΤΊΙΝΙΚΙ ΤΟΝΘΥΓΆ. 
ΤΕΡΟΝΜΟΥ ΤΙΠΟΙΗΟ ΤΓἈΥ 
ΤἈΙΟΟΗΜΕΡΟΝΗΤΌΟΌΙΟΤΈΘΙΚΝΟΙΟ 


ΥΓΩΝΟΙΟ, ΕΓΘΙΚΟΝ ΝΥΝΟΥΝ, 


ΔΕΥΡΟΛΔΙΆΘΗΚΗΝΙΆ Θης 
ΜΕΘΆΑΘΓΩΜΚΑΙΟΥ ΚἈΑΙΘΟΤΆΙΕΙΟ 
ΜΑΆΑΡΤΥΡΙΟΝΆΝΆΑΜΘΟΟΝΘΟΜΟΥ 
κΑιΟΟΥ ΘΝ Δ ΘλΎ Τῶ ἸΔΟῪ 
ΟὙΥΘΕΙΟΜΕΘΘΗΜΩΝΕΘΟΤΊῚΝ. Ο 
ΘΟΜΑΡΤΥΟΆΛΝΆΑΜΘΟΟΝΕΟΜΟΥ 
κΚλιΟΟΥ ἈΧΕΩΟΝΑΔΟΕΙΆΚΟΣΚἊΆΑΙ 


ΘΟΝ. ΘΟΤΗΓΕΝΑΥ ΘΡΕΙΕ ΠΟΤῚ 


βιπενλθιλκωκτοιολλθλφοιὶ 
ΧΥΤΟΥ: ΟΥ̓ΛΛΕΓΕΤ ΕΧΙΘΟΥ ς᾽ 
ΙΞΟὙΥ̓ΝΕΆΧΕΣἈΑΝΔΑΙΘΟΥσ. ΚκἈὶ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΝΕΚΟΥΝΟΝ᾽ κλιαφὰ 
ΓΟΝΙΚΑΙΘΙΠΙΟΝΕΙΠΙ ΤΟΥ̓ΟΥ 
ΝΟΥ͂ ΚἈΙε πεν Τλλβα, 


ΟΚΟΥΝΟΟΟΥ ΤΟΟΜΑΡΤΎΡΘιΑΝΑΆ 


ΜΕΟΟΝΟΜΟΥΚΑΙΟΟΥΓΗΜΕΡΟΝ. 


εκλλθοαενλ λυ ΤΟΝ ἈΒΆΝΕΟΥ 


ΝΜΟΝΜΑΡΤΎΡΙΆΓ᾽ Ιλ ΚΟ κ᾽ λ 66 
ΙΞἈ ΧΘΟΘΝ ΤΟΟΝΟΜΆ ΧῪΥ ΤΟΎ ΕΟΥ͂ 
ΝΜΟΟΜΑΆΡΤΎΥΤΘ᾽ βδιπενδϑλλ. 
ἈΝΤΙ ΚΩΚΊΔΟΥΟΕΚΟΥ 
ΝΜΟΟΟΥ ΤΟΟΚΆΙΗΓΟ ΤΗΉΆΜΠΗΝ,Ε 
ΟΓΗΟΧΟΆΧΝΆΑΜΕΟΟΝΕΜΟῪς 
ΟΟΥ̓ΜΑΡΤΥΡΕΙΟΚΟΥΝΟΟΟΥ 
ΤΟΟΚΑΙΜΑΡΤΥΡΘΙΗΟ ΤΗΧΗΛῪ 
ΤῊ. ΑΙᾺΤΟΥ ΓΟΒΘΚΆΑΗΘΗΤῸ 
ΟΝΟΜΑΆΑΤΤΟΥ ΓΟΠΟΥΈΚΘΙΝΟΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙ. 48. 


ὃ5 


ΧΧΧΧΤΊΙΠ. Α. 


10 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙ. 48. 


202 


ΕΟΥΝΟΟΜΑΆΡΤΎΥΡΙΟΥ ΚΆΙΟΡΆ. 
ΟΙΟΗΝ, ΕἸΔΕΝΕΠΙΔΟΙΟΘΟΆΜΑ. 
ΜΕΟΟΝΕΘΜΟΥΚΆΙΟΟΥ. ΟΤΊΆΤΤΟ 
ΟΓΗΘΟΜΕΘΘΆΑΘΤΕΡΟΟΆΧΠΟΤΟΥ 
ΕΤΈΡΟΥ. ΕἸ ΤΓἈΠΟΘΙΝΩΟΘΙΟΤΤΆΟ 
ΘΥΓΆΑΤΕΡΆΟΜΟΥ ΘΙΧἈΑΚΗΟΓΥ 
ΝΜΆΑΙΚΧΟΕΙΙΓἈΑΙΟΘΥΓΆΓ ΓΓΡΆΟΙΝ 
ΜΟΥ. ΟΡἈΟΥ ΔΘΙΟΜΘΘΗΜΟΩΝ 
ΕΟΤΙΝ᾽ ΕἈΝΤ ΕΓΆΡΕΓΩΟΜΗ 
ὉὩΧΚΟΠΡΟΟΟΘ. ΜΗΔΘΟΥΔΙΆΚΗΟ 
ΠΡΟΟΜΘΤΟΝΕΟΥΝΟΝΤΟΥΤῸΝ 
Ι“᾿᾿Α΄-΄ ,ΤἙἨΝΟ ΓΗΧΗΝ ΤΓἈΥ ΓΉΝΕΙΗ 
ΚἈΑικιὰ οϑθολβρααμικΆιοθο 
ΜΆΧΩΡ᾽. ΚΡΙΝΆΙΆΜΆΜΘΟΟΝΗ 
“μωνΝ᾽ ΚΑΙΩΜΟΟΘΝΙΆΙΚΟΩΟΕ᾽ 
ΑΓ ΤΟΥΦΟΚΟΥ ΓΟΥΙΤΆΓΡΟΟ 
ΧΥΤΟΥΙΟΆΆΔ Κ᾽ ΕΘΥΟΕΈΝ ΆΘΙΑ. 
ΙΟΚ ΘΥΟΘΙΆΝΕΝ ΤΏ ΟΒΡΕΙ. ΚΑὶ 
εἰκαλεοεΝν ΤΟΥ ελΦουολΥ 
ΤΟΥ. ΚἈΙΕΦΡΑΓΟΝΚΆΙΘΙΤΙΟΝ 
ΙΞ(ἈΙΕΚΟΙΜΗΘΗΟΆΝΕΝΤ ΟβεΕι!᾽ 
ἈΝΧΆΟΤ ἈΟΛΘΆΑΛΧΚΑΝΤΌΠΡΟΩ 
"ΚΑ ΓΕΦΙΆΗΘΘΝ ΤΟΥΟΥΊΙΟΥῸ 
δι΄ ΓἈΑΟΘΥΓΆΤΕΡΑΟΛΥΓΤΟΥΚΚΑΙ 
ΗΥ̓ἈΧΟΓΗΟΕΝΆΥ ΓΟΥ Τ᾿ ΚΆΙΆΤΙΟ 
ΟΤΡΑΦΕιΟΛἈΚΑΝΆΠΗΆΘΟΝΕΙΟ 
ΤΟΝΤΟΙΠΟΝΧΥ ΓΟῪ: ΚΑΡΆΚΟΩΕ 
ΧΠΗΆΘΕΝΘΙΟ ΙΉῊΝΟΔΟΝΑΧΎΥ ΤΟΥ 
κλιλνλ λα αὐ ΧοΤοιοοφϑᾶλμοιο 
ΧΥΤΟΥΙΔΕΝΙΠΤΆΡΕΜΕΟΧΗΝΘΥ 
ΠἈΡΘΜΕΘΕΑΧΗΚΥΆΝΙΆΙΟΥ 
ΝΜΗΝΤΉΟΛΟΑΝΆΧΝ ΓΩΟΙΆΓΓΕΛΟΙ 
᾿ΓΟΥΘΥ ΘἸΠΕΝΑΘΙΆΚΩΚῊ 
ΜΙΚΙΔΕΝΧΥ ΤΟΥ ς᾽ ΤΙΆΡΕΜΈΟ 
ἈΗΘΥΛῪΥ ΤῊ᾽ ΚἈΙΕΚΆΆΧΘΟΕΝ ΤῸ 


ΘΕΝ. ΧΧΧΙ. 48. 


99 


ΧΧΧΥΊΙΙ. Β. 


ωι 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΙ. 23. 


268 


ΟΝΟΜΑΆΓΓΟΥ ΓΟΠΟΥΈΚΕΘΙΝΟΥ 
ΠΆΑΆΡΘΜΈΟΛΧΆΑΙ ἈΠΕΟΤΈΘΙΆΕΝΑΘ 
ΙἈΚΩΕΞΚ ἈΓΓΘΆΟΥΟΘΜΊΡΟΟΘΕ,. 
ΑΥΓΓΟΥΤΙΡΟΟΗΟλΥ ΓΟΝΆΆθΆΦΟΝ 
ΧἈΥΓΟΥΒΘΙΟΓΗΝΟΗΕΙΡΕΙΟΧΩΌΡΆΝ 
ΕαλμΜ΄ ΚἈΑΙΕΝΕ ΓΕΙΆ ΤΟΛῪ 
ΤΟΙΟΆΘΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΤΩσΕρΡΘΙ ΤΕΤΤΩΟ 
ΚΥΡΙΦΘΜΟΥΉΗΟΆΧΎΥ ΟΥ̓ΤὥΟσλεγαει 
ΟἸΤἈΙΟΟΟΥΙΆΚΟΚ ΜΕΤΆἈΆΧΛΔΕΆΝ 
ΠΆΡΩ ΚΗοΟΆ. ΚΑΙΘΧΡΟΝΙΟΆΘΩΟ 
ΤΟΥΝΥΝ᾿ ΚἈΑΙΘΓΙΝΟΝΤΌΜΟΙ 
ΚΟΘΟΙΚΑΙΟΝΟΙΚΆΙΠΡΟΚΆΓ ΓΑ. 
«οΠΠλλϑοικλπλιλιοιζλι" 
ἈΠΕΟΤΕΙΆΧΆΑΝΑΆΓΓΘΆΔΟΙΤΟΚΥ 
ΡΙΩΟΜΟΥΗΟΑΧΎ. ΝἈΑΘΥΡΗΧΆΡΙΝ 
ΟΠΆΙΟΟΟΥΕΝΆΝΤΊΙΟΝΟΟΥ ἃ 
ΤΕΟΤΡΟΥΧΝΑΘΟΙΆΓΓΘΆΟΙΠΡΟΟ 
ΙΌΚΩΚ ἈΘΓΟΝΊΓΕΟ᾽ ἨΆΘΟΜΦΘ᾽ 
ΠΡΟΟΤΟΝΆ Δ ΕΧ.ΡΟΝΟΟΥΉΗΟΛῪ, 
ΚΑΙ ΟΥΛΥ ΓΟΟΘΡΧΘΤΙΘΙΟΟΥ 
ΜΑΆΝΤΗΟΙΝΟΟΥΚΑΙΤΕΤΡΆΙΚΟ 
ΟἸΟΙΆΝΑ ΡΘΟΜΘΤΑΥ ΤΟΥ εῷφο 
Βηϑηλιεϊλιςζωκ Φολρλιζαι 
ΗΙΤΟΡΘΙΤῸ᾽ ΚἈΙΔΙΘΙΆΒΘΝΤῸΝ 
ἈΧΟΝΤΌΝΜΘΤΤΧΑΥ ΤΟΥ. ΚΑΙΤΟΙ͂Ο 
ΚΟΆΟ' ΚΑΥΤΓΆἈΤΙΡΟΚΑ ΓΑ. ΚΚἈῚ 
ΤἈΟΙΚΑΜΗΆΧΟΥΌ, ΘΙΟΔΥΟΠΆΡΕΜ'᾽ 
ΚοΟλλς' ΘΙΠεΕΝ οιλικῶκ᾽ ΕἌΆΝΕλ. 
ΘΗΗΟΛΎΥΕΙΟΜΙΆΝΙΤΆΡΕΒΜΕΟΆΗΝ 
ΚἈΙΕΓΙΚΟΥΗΛΎΥ ΤΉΝ. ΘΟ ΤΆΙΗΙΤΑΆ. 
ΡΕΜΈΟΧΗΗΔΛΟΘΥ ΓΕΡΑΘΙΟΤΌΟΘΟΩΣ 
ΖΕΟΘΆ, βιπονλειλκῶεκ ο 
ΘΟΤΟΥΤΙΆ ΓΡΟΟΜΟΥ ΆἈΒΡΆΆΧΜηις 
ΟΘΟΤΟΥΤΙΆΑ ΓΡΟΟΜΟΥΙΟΆΔΟΙΚῸ 
ΘΟΟΘΙΤΆἈΟΜΟΙΆΝΑΆ ΤΡΕΧΕΕΙΟΤῊΝ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΙ!. 3. 


15 


20 


939 


ΧΧΧΎΥΊΠΙ. Α. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙ͂ΙΪ. 9. 


404 


ΓΗΝΤῊΟΓΕΝΕσεωσοσουκλιαὺ 
ΠΕΠΟΙΗΘ ΚΑΝΟΥΆΙΜΟΙΆ. 
ΠΟΠΆΟΗΟΘΔΙςἈΙΟΟΥΝΗοκΆιΆ 
ΤΤΟΙΤΑΘΗΟΆΧἈΧΗΘΕΙΆΘΗΝ, ΕΠΟΙΗ 
ΟἈΟΤΩΣΠΛΙΔΙΟΟΥ ΕἘΝΓΆΡΤΗ 
ΡἈΚΕΔΩΜΟΥ ΔΙΘΕΗΝΤΌΝΙΟΡΑΆΣ 
ΝΗΝΤΟΥΤΟΝ᾽ ΝΥΝΙΔΕΓΕΓΟ 
ΜἈΑΘΙΟΛΥΟΙΤΆΡΘΜΈΟΛΑΆσ᾽ Ε56 
ἈΟΥΜΑΔΙΕΧΘιροσ ΤΟΥ ἈθΆφΟΥ 
ΜΟΥΉΟΧΥ. οΤΊΦοκουμλιθγῳω 
ἈΥΤΌΝ᾽ ΜΗΠΟΤΈΘΑΘΩΝΠΑ. 
ΤἈΞΗΜΘΚΑΙΜΗΤΈΕΡΆΟΘΕΙΤΙ ΤῈ 
ΚΝΝΟΙΟ᾽ ΟΥΔΕΕΙΠἈΘΘΥΌΟΙΠΟΙ 
ηςοωκλλώσ. ΚΘΗ ΤΌΟΠΕΡ 
ΜἈΑΘΟΥΘΟΤΉΝΆΜΜΟΝ, ΤῊΟΘ 
ΘἈΆΛΧΆΟΘΟΘΗΟΘΗ, ΟΥ̓ΚΑΝΆΡΙΘΜΗ 

ΠΕ ΤΤἈΙΆΠΟΤΟΥΤΙΧΗΘΟΥῪΥ τ᾽ ΚΑΙ 
ΘΚΟΙΜΗΘΗΒΘΙΚΕΘΙ ΤΗΝΝΥΙΚΤΆᾺ 
ΕΚΕΙΝΗΝ᾿ ΚΑΙΘΆΆΚΕΝΩΝ, 
φερενλωρᾷᾶ, καιε Ἀπθοτειλϑ᾽ 
Ηολυτωλ θα φλυ ΤΟΥ. ΑἹ 
ΓΧΟΘΔΙΆΚΟΟΙΆΟ᾽ ΤΡΑΓΟΎΘΘΗΚΟ 
ΟΙ᾽ ΚΡΙΟΥΘΘΙζΟΟΙ ΚἈΜΗΧΟΥῸΟ 
ΘΗΧΑΖΟΥΌΟΔΧΟΚΑΙΤΆΠΆΑΙΔΙΆΛΥ 
ΤΩΝ, ΤΡΙΆΚΟΝΤ᾽ Ἀ᾿ ΚΟΆΟΤῈΟ 
ΠΕΡΆΚΟΝΤ ἃ ΤἈΥΡΟΥΟΔικα ὁ 
ΝΟΥ ΌΒΘΙΚΟΟΙ᾽ ΚἈΙΠΟΧΟΥΌΔΕ 

κἈ ΚΑΙΘ Δ ΚΕΝ ΙΆΧΕΙΡΟΟΤΌΙΟ 
ΤἸΔΙΟΙΝΑΥ ΓΟΥΤΙΟΙΜΝΙΟΝΙΚΆ. 
ΤἌΜΟΝΑΆς᾽ ΕἸΠΕΝΔΕΤΌΙΟΠΆΙ 
ΟἸΝΆΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΡΘΥΈΕΟΘΑΙ 
ΘΜΠΡΟΟΘΕΝΜΟΥ. ΚΑΙΟΧΟΤῊ 
ΜΆΠΟΙΕΘΙ ΓἈΙΆΝΆΑΜΕΟΟΝΠΟΙΜΝΗΘ 
ΚἈΑΩΤΟΙΜΝΗΟ. ΚἈΙΕΝΕΤΕΙΆΑΆ ΤΟ 
ΤΟΠΡΩΟ ΤΩ ΛΧΕΓΟΩΝ᾽ ΕἈΝΟΟΙΟΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΙ!. 9. 


10 


18 


20) 


80 


99 


ΧΧΧΥΠΗΙ. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΙ. 11. 


2366 


ΜΆΑΝΤΗΟΜΗΗΟΧΥΟΧ Ἀ ΘἈΦοοΟΜοΥ 8ΕΝ. ΧΧΧΠ. 1. 


κἈΕρω ΤΓἈσΘΆΕγΩΝ. ΤΊΝΟΟΘΙ 
ΚΑΙΠΟΥΤΙΟΡΘΎΗ. ΚΑΙ ΤΙΝΟΟ ΤΑΥ 
ΤἈΓΆΠΡΟΠΟΡΘΥΟΜΕΝΆΟΛΟΥ Ε 
βεις᾽ ΤΟΥΠΑΙ Δ ΟΟΟΟΥΊΆΚΟσΕ᾽ 
ΔΟΩΡΑΛΤΙΘΟΤΆΛΣΙΚΘΝ ΤΟ ΚΎΥΡΙΩ 
ΜΟΥΉΟΆΧΥ. ΚΑ λΟΥΔῪΥ ΓΟΌΟΘΟΠΙῚ 
ΟΟΘΟΗΜΩΟΩΝ᾽ ΚἈΙΕΝΕΤΤΘΙΆΧ ΤΟ 
ΤΟ ΡΟ ΤΟΟΚΑ ΤΩΟΔΛΔΘΥΤΈΡΟΩ) 
ΚΟ ΤΌ ΤΡΙΤΩ. ΚἈΙΙ͵ΤΆΟΘΙΤΟΙΟ 
ΠΡΟΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΙΟΟΠΙΟΩΟΤΤΩῸΝ 
ΠΟΙΜΝΙΩΟΝΤ ΤΟΥ ΓΩΟΝΆΘΓΩΝ᾽ 
ΙΞΞἈΙΤΡΑΪΓΟΡΗΜΆ ΤΟΥ ΓΟΆΧΆΛΆΧΗΟΆΑ. 
ΤΓΕΗΟΆΧΥ. ΘΝΤΟΥΜΆσρυρεινλαΥ 
ΤῸΌΝ᾽ ΙΚΆΙΕΡΘΙ Τ᾿ ΙλΟΥΌΠΙΆΙΟ 
ΟΟΥΆΚΚΩΕἸΤΑΡΑΓΙΝΕ᾽ ΓΆΙΟΙΤΙΟ 
ΘΘΝΗΜΩΟΝ᾽ ΘΙΠΕΝΓΆΡΕΣΞΙΑΑ 
ΟΟΜΑΆΙΓΟΠΙΡΟΟΟΠΟΝΆΑΥ ΓΟΥῈΝ 
ΤΟΙΟΔΟΩΡΟΙΟΤΟΙΟΠΡΟΠΟΡΘΥῪῸ 
ΜΕΝΟΙΟΧΛΎΥ ΤΟΥ. ΚΟΜΕΤ ΤΟΥ 
ΤΟΟΥΌΟΜΑΙΤΟΠΡοσωπονλυ 
ΤΟΥ ἈΥ̓ΓΟΟΔΛΘΘΙΚΟΙΜΗΘΗΤῊΝ 
ΝΥΚΤἈΘΙΚΘΙΝΗΝΘΝΤΉΤΙΆΡΕΜ'᾽ 
ΚΟΆΗ ἈΝΑΟΤΤΆΟΔΛΔΕΘΤΗΝΝΥ 

ΙΞ“Τ ἌΘΚΘΙΝΗΝ. ΘΆΆΒΕΝΤΤΆΟ 
ΔἈΥΟΓΥΝΑΙΚΑΧΟΙΚΙ ΓΤ ἈΟΔΛΎΌΟΠΑΆΙ 
ΔΙΟΚΧΟΙΚΔΟ Τ ἈΘΝΔΕΙΚΆΠΑΆΙΔΙ 
ΧΥΤῸΟῪ, ΚἈΑΙΔΙΘΒΗΤΉΝΔΟΔΒΑ. 
ΟΙΝΤΟΥΙΆΒΟΙΚ᾽ ΙΚΚΑἈΙΘΆΆΧΕΕΝ 
ἈΥΓΟΥΌΟ. ΚἈΙΔΙΘΕΗ ΤΟΝΧΘΙΜΆᾺΡ 
ΡΟΥ͂Ν. ΚΑΙ ΔΙΘΕΗΚΞΑΟΕΝΠΆΝΤΑ 
ΤΆἈΛΥΤΟΥ ὙΠπθλθιφϑηλοὶ 
ἈΧΚΟΩΝΒΜΟΝΟς᾽ ΚἈΙΕΠΆΛΆΙΕΝ 
ἈΝΟΟΜΟΤ ἈΥ ΓΟΥΘΩΘΠΡΟΣΙ᾽ 


ΙλΕΝΘΟΤΙΟΥ Δ ΎΝΑΓΆΟΙΗΙ βοΟς ΘΕΝ. ΧΧΣΙΙ. 35. 


84 


10 


18 


20 


20 


99 


ΥΓΟΜΝ:' ΚἈΑΙΗΥΑ ΤΟΤΟΥΤΙΆΛΧΙΓ ΟΌ ΘΕΝ. ΧΧΧΗΙ. 3δ. ΧΧΧΧ. Α. 
“ΓΟΥΜΗΡΟΥΆΧΥ ΤΟΥ. ΚΆΙΘΝᾺΡ 
ΙΞΗΘΟΕΝΤΟΠΆΛΧ᾽ ΓΟΟ ΓΟΥΜΗΡΟΥ 
ΙἙΚΩΟΚΞΕΝΤΟΩΙΠΤΑΛΧΔΙΕΙΝΑΥ ΤῸΝ 
ΜΕ ΓΑΧΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΕΘΙΠΕΝΑΎΥ ΤῸ" δ 
ἈἉΠΟΟΤΕΙΆΧΟΝΜΕΆΝΘΕΗΓΆΡΟΟΡ 
ΘΡΟς᾽ ΚΆΙΘΙΤΤΕΝ᾽ ΟΥ̓ΜΗΟΘΆ. 
ΙΤ]ΟΟΤΕΙΆΧΘΕΘΆΑΝΜΗΜΕΘΥΆΟΓΗ 
ΟΗΓ᾽ ΘΠΤΕΝ Δ ΕΛΎΥΤ͵ΤΟΩ ΤΊΤῸΟ 
ΝΟΜΆΑΟΟΥΈΕΟΤΊΝ; ΟἌΕΘΕΙΠΕΝ. 10 
ΙἈΚΩΕ΄ ΚἈΙΕΙΠΕΝΑΎΥ ΤῸ: ΟΥ 
Ι(ΛΗΘΗΟΕΤΤἈΙ ΓΟΟΝΟΜΆΟΟΥ 
',ΚΟἙΚ ἈΆΧΧΙΗΧΕΟΤΆΑΙΟΟΥ ΤῸ 
ΟΝΟΜΜΆ. ΟΤἸἹΕΝΙΟΧΥΟΧΟΜΕΊΤΆ. 
ΤΟΥΘΥΚΑΟΙΜΘΤ ἈΧἈΧΝΟΝΑΥ 15 
ΜΆ ΤΌΟΘΟΗ᾽ ἩΡΩ ΓΗΟΘΕΘΝΆΘΙ 
ἈΚΩΒΚΆΙΘΙΠΕΝ ἈΝΆΓΓΕΙ 
ἈΟΝΜΟΙΤΙ ΓΟΟΝΟΜΆΟΟΥ. καὶ 
ΕΙΠΕΝ᾽ ΙΝΆΤΥΓΟΥ ΓΟΕΡΟ ΤᾺ 
ΟΥ̓ΓΟΟΝΟΜΆΜΟΥ; ΚἈΑΙΗΥΆΟ 90 
ΓΗΘΟΕΝΑΆΥ ΓΌΝΕΟκΚκΕι᾿ κλιειζλ. 
ἈΘΟΕΝΙΆΚΩΕ' ΓΟΟΝΟΜΆΤΟΥ 
ΤΟΙΠΤΟΥΈΚΕΙΝΟΥ. ΕἰλοσθΥ. 
ΙΔΟΝΓᾺΡΘΝΠΡΟΟΟΟΤΟΝΤΊΙΡΟΟ 
ΠΡΟσΟΟΠΟΝΙΚΑΙΘΟΟΟΘΗΜΟΥ 96 
ΗΥ̓γχη: ἈνθτειλεναθλΥ 
᾿ΓΩΟΗΛΙΟΟ. ΗἩΝΙΚΆΑΤΙΆΡΗΧΘΕ 
ΤΟΘΙΔΟΟΤΟΥΘΥῪ ἈΥ̓ΤΌΟΟΛλΕ 
ΕΠΕΟΚΑΖΕΝΤὍΜΗΡΩΛΥ ΓΟΥ. 
ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΓΟΥΟΥΜηφΆγῳ 80 
ΟἸΝΜΟΙΥΙΟΙΗΟΧΥΓΓΟΝΘΎΡΟΝΟ, 
ΒΘΝΆΡΙΚΗΟΘΝΟΘΟΤΊΝΕΙΠ ΤΟΥ 
ΠΆΧ ΓΟΥΟ ΓΟΥΜΗΡΟΥΊΆΜΚΚΟΚ᾽ 
ΤΟΥΝΘΥΡΟΥΚΑΙΕΝΆΡΙΚΗΟΘΕΝ. 
διμλελεγλολειακώκειλα. ΘΕΝ. ΧΧΧΉΙΟῚ. 36 
206 


201 


κλ λ ΟΥΗΟλΥολ θα φοολυ 
“ΤΟΥΘΡΧΟΜΕΝΟΟΚΑΙΟΙΤΈΤΡΑΆ 
ΚΟΟΙΟΙΆΝΑΡΕΟΜΕΤΑΥ ΤΟῪ, 
ΚΕΠΙΔΙΕΙΆΕΝΙΆΚΟΩΕΊΓΑ. 
ΤᾺΝ ΘΙΠΙἈΙΆΝΙΚΑΙΕΓΠΙΡΆΧΗΛ᾽ 
ΚΑΙ ΤἈΟΛΔΥΟΠΑΙΔΙΟΚΆσ᾽ ΚΆἈΙ 
ΕἸΤΟΙΗΘΕΝΤ ἈΟΛΥΌΟΠΆΙΔΙΟΚΆΟ 
ΚΑΙ ΓΟΥΟΔΥΟΥΙΟΥΌΘΝΤΡΟΩ 
ΤΌΙΟ᾽ ΚΑΙΆΧΙΆΝΚΑΥΓΆΠΤΆΛΔΙΆ. 
ΧΥΓΤΗΟΘΟΠΙΟΩ" ΙἈΙΡΑΧΗΛΊ ΚΑΙ 
ΦὩΟΗΦ ΘοχΑ ΤΟΥ ἈΥ̓ΤΌΟΔ 6 


ΠΡΟΗΧΘΟΝΕΜΙΠΡΟΟΘΘΝΆΑΥ ΓΌΟΝ 


ΚἈΙΠΡΟΟΘΙΚΥΝΗΟΘΘΝΕΙΤΙ ΤῊΝ 
ΓΗΝΘΙΤΤ᾽ ἈΚΙΟ ΘΟ ΤΟΎ ΈΓΓῚ 
ΟἈΥΤΟΥΧΛΔΟΘΑΦΟΥΛΥΎΥ ΤΟΥ. ις 
ΠΡΟΟΘΑΡΑΜΕΝΗΟΛΧΥΘΙΟΟΥΝΆΝ 
ΤῊΟΙΝΑΥ ΤΩ ΚΆΙΠΤΕριΆΆΚωΝ 
λυ ΤοΝνφιλησαν᾿ ΚΆΠΡΟ 
ΟΘΙΤΕΟΕΝΕΙΤΙ ΤΟΝΤΡΆΧΗΛΧΟΝ 
ΧΥΤῸΌΥ. ΚἈΑΙεκαλΥοΆ ΝΑ Μ' 
φοτέεροι᾿ καιανλκλ ῦύλο, 
ΔΕΝΤ ἈΟΓΥΝΑΙΚΆΟΚΆΣΤΆ. 
πλιὰ; ΚΆΙΕΙΠΕΝ᾽ ΤΙΤΆΥ 

ὙΤ ἈΟΘΟΙΕΟΤΊΝ, ΟΔΘΘΙΠΕΝ᾽ ΤᾺ 
ΠΆΛΔΟΆΟΙΟ, ΗἈΘΗΟΘΘΝΟΘΟΤῸ. 
ΠΑΙΔΆΟΟΥ ΚΑΙΠΡΟΟΘΗΓΓῚ 
ΟἈΝΑΙΠΆ Δ ΙΟΚΑΙ ΚΟ ΤΆ ΤΕ 


᾿ΚΝΆΛΥΤΌΝ. ΙΑΙΠΡοΟσΘΚκΎΥ 


ΝΗΟΘΆΝ᾽ ΚἈΠΙΡΟΟΗΓΓΊΟΘΒΝᾺΙ 
ἈΚΆΙΤΓΑ ΓΕΚΝΆΛΥ ΗΟ. ΚΆἈΙ 
ΠΡΟΟΘΙΚΥΝΗΟΆΝ᾽ ΚΑΙΜΕΤΑ 
ΤΑΥΤἈΠΡΟΟΗΓΓΙΟΘΝΡΑαχηΗλὶς 
ΚΟ Η ΚΑ ΠΡΟσθιΥΝΗΟΆΝ: 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΤΥΓΑΥ ΓΆΟΘΟΙΕΟ 
ΤΙΝΙΤΆΑΆΟΛΣΛΙΆΙΠΆΡΕΜΈΟΛΆΙΆΙΟ, 


σεν. ΧΧΧΙΗΙΙ. 1. 


ΧΧΧΣΧ, Β. 


10 


15 


20 


ΟΘΕΝ. ΧΧΧΙΙΙ. 8. 


3448 


208 


ἈΠΗΝΤΉῊΚΑ; ΟΔ ΕΘΙΠΕΝ" ! 
ΜΆΘΥΡΗΟΠΑΙΟΟΟΥΧΆΡΙΝΕΝΑΆ 
ΤΙΟΝΟΟΥ ΚΥΎΡΙΕ᾽ ΕἸΠΕ Δ 6 
ΗΟΆΧΎΥ. ΒἘΟΤΙΝΜΟΙΠΟΧΆΧΆΆΧΔΕ 
Φφε. εοτωοοντλολ. ΘῈ Ν 
ΔΘΙΆΚΟΩΝΕ΄ ΘΙΕΥΡΗΚΆΧΑΆΡΙΝ 
ΕΝΆΑΝΤΊΟΝΟΟΥ ΔΕΣΑΙΤΆΔΛΟΩ 
ῬΑ λι τΤωναμωώνχριρων. 
ΕΝΕΚΕΝΤΟΥ ΤΟΥΙΔΟΝΤΌΠΡΟ 
ΟΟἸΙΠΤΟΝΟΟΥΘΘΟἈΧΝΤΊΟΙΆΟΙΠΡΟ 
ΟΟΠΟΝΘΥ ΚἈΙΕΥΔΟΚΗΟΙΟΜ. 
ἈΛΕΕΤ ἈΟθυλογιλολο, ἩνΝεγιῖκα. 
οι. ΟΤΙΗἈΘΗΘΕΝΜΘΟδς. ις 
ΕΟΤΙΝΜΟΙΠΆΝΤΑ. ΚἈΙΕΒΙΆΟΣ 
ΤΟΛΥῪ ΓΟΝΚΑΙΕΆΆΒΕΝ᾽ ΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝ᾽ ἈΠΆΑΡΑΝΤΤ ΘΟΠΟΡΘΥΌΟΜΘ 
ΘΆΘΠπαουθειλᾶν" εἰπενλϑλῪ 
ΤῸ ΟΚΥΡΙΟΟΜΟΥΓΊΙΝΩΟΚΘΙ 
ΟΤΙΤἈΠΑΙΔΟΧΑΠΆΛΩΟΩΤΕρΡΑ. 
ΚΑΙ ΓΑΠΡΟΕΞΑ ΓΤ ἈΚΆΙΆΙΕΟΘΟ 
ἈΟΧΕΥΟΝΤΆΙΕΙΤΕΜΕ: ΕἌΝΟΥΝ 
κατ ιΣωλΥ ΓΟΥΘΗΜΕΡΆᾺΝ 
ΜΙΆΝ. ἈΠΟΘΆΑΝΟΥΝΤΆΙΠΑΆΝ᾽ 
ΤΑ ΤΑΙ ΤΉΝΗ᾽ ΠΡΟΘΑΘΆΤῺ 
ΟΚΥΡΙΟΟΜΟΥΕΜΠΡΟΟΘΕΝΤῸΥ 
ΠπΠλιλΟσσοοΥυ. ΕΓ ΘΕΝΙΟΧΥΌΩ 
ΕΝΤΉΟΛΩΙΑ ΤἈΟΧΟΧΗΝΤῊΟ 
ΠΟΡΕΥΘΕΩΟ ΤΗΟΘΕΘΝΑΆΑΝΤΊΟΝΜΟΥ͂. 
κλυκΑ ΤΓΆΠΟΔΑ ΤΟΩΝΙΤΆΙΔΆΡΙ 
ΟΝ. Εὠσ ΤΟΥ ΘΆΘΘΙΝΜΘΕΠΡΟΟ 
“ΤΟΝΚΥΡΙΟΝΜΟΥΘΙΟΘΟΗΘΙΡ᾿ 6ι 
πεν θηολΥ καθ μα 
᾿ΓΧΆΟΘΟΟΥΧΠΟΤΟΥΧΆΧΟΥ ΓΟΥΜΕΤῈ 
ΜΟΥ ΘΟΔΕΘΕΘΙΠΕΝ᾿ ἹΝΆΤΙΥΤΟΥ 
ΤΟΪΚΆΝΟΝ. ΟΤΙΘΥΡΗΚΆΧΑΆΡΙ 


ΘΕΝ, ΧΧΧΗ͂Ι, 8. 


ΧΧΧΧΙ, Α. 


ΟΝ. ΧΧΧΙΠ. 15. 


10 


ιῦ 


209 


ΕΝΆΑΝΤΙΟΝΟΟΥ ΚΥΎΡΙΕ᾽ ἈΠῸΕῸ 
ΤΡΕΥΘΝΔΘΗΟΧΥΒΘΝΤΉΗΜΒ 
ΡἈΘΚΘΙΝΗΕΘΙΟΤΉΝΟΔΛΟΝΑΎΥ ΤΟΥ 
ΕΙΟΘΗΘΙΡ᾽ ΚἈΑΗΔΙΚΟΟΕ ἌΤΤΆΟΡΘΕΙ 
ΕΙΘΟΟΙΚΗΝΆΟ. ΙΚἈΛΙΕΙΤΟΙΗΉΘΕΝΝΕ 
ΑΥ̓ΤΟ ΕΙΚΕΙΟΙΚΙΆ ς᾽ ΚΑΙ ΤΟΙΟΙΓ ΤῊ 
ΜΕΟΙΝΆΑΥ ΓΟΥΕΙΤΠΤΟΙΗΘΘΝΝΟΚΚΗ 
ΜΆΓ᾽ ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΕΘΙΚΑΆΧΕΟΘΝΤῸ 
ΟΝΟΜΆ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥΈΚΘΙΝΟΥ 
ΟΙΚΉΝΆΙ ΚΑἈΑΙΗΆΛΘΟΝ ΆΚοῦκ᾽ 
ΕἸΟΓΟΆΧΛΗΜ " ΓΗΝΠΟΆΙΝΟΙΙΚΚΙΜΝ 
ΗΘΟΤΙΝΕΝΤ ΗἨΧΆΝΆΔΛΔΙΝ. ΟΤΤΘΗΛ. 
ΘΕΝΕΙΚΚΤΗΟΜΘΟΟΠΟΤ ἈΜΙΆΟΟΥ 
ΡΙΆς᾽ ΚΑΙΠἈΡΘΝΘΕΑΆΑΆΘΝΚΑΆ ΤΑ 
ΠΡΟΟΟΠΟΝΤΉῊΉΟΝσΠΟΛΕΩς᾽ ΚΆΙΕ 
ΙΚ(ΤΉΘΧ ΤΟΤΉΝΜΕΡΙΔΑ ΓΟΥΆ 
ΓΡΟΥΟῪ, ΕΟ ΤΗΟΘΕΝΘΙΚΘΙ ΤΉΝΟΙΚΗ 


ΜΗΝΆΑΥΓΓΟΥΤΙΆΡΆΘΜΜΩΡ, ΠΡΟΟ 


ΟΥ̓ΧΘΜΈΘΙΚΑ ΓΟΝΆΜΝΩΝ᾽: ις 
ΕΟἸΤΤΗΟΕΝΕΙΚΕΘΙΘΥΟΙΆΟ ΤΉΡΙΟΝ 
ΙΚ(ἈΙΕΙΤΘΙιΑΆΘΟΆ ΤΟΤΟΝΘΝΙΗΧΣ. 
ΕΣΗΧΘΟΝΑΘΑΘΙΝΆΑΗΘΥΓΆΤΗΡ' 
ἈὉΙΆΟΘΗΝ, ΕΤΤΕΟΙΚΚΘΝ ΤΟΙ ΙΚΟΚ᾽ 
ΚΑΤ ἈΜΆΘΘΙΝ Τ᾽ ἈΟΘΥΓΆ ΤΕ 
ρβλστωνανχωριων. ΚΚἈΜ 
ΔἈΕΘΝΑΥΤΗΝΟΥΧΘΜΌΥΊΙΟΟΘΕΜ 
ΜΟΩΡΟΧΟΡΡΑΙΟΟΟΆΡΧΟΜΤΗΟ 
ΓΉΟ, ΚΑΙΆΧΕΩΟΝΔΑΥ ΤΓΉΝΕΚΟΙ 
ΜΗΘΗΜΘΤἈΥ ΤΗΟ. ΚΆἈΙΕΤΑ. 
ἸΘΙΝΩΘΘΝΆΑΥ ΤΗΝ ΚἌΆΤΙΡΟ 
ΘΕΟΧΘΝΤΗΨΎΥΧΗΔΛΔΘΙΝΆΟΤΗΟΘ 
ΘΥΓΆΤΡΟΟΙΆΚΟΘΕΚΆΙΗΓΆ, 
ΠΗΟΘΝΤΗΝΠΆΡΝΟΝ᾽ ΚΚἈΙΕ 
ἈΔΧΧΆΗΟΘΘΝΚΑ ΤΤΆ ΤΉΝΑΆΙΆΝΟΙ 
ἈΝ᾽ ΤΗΟΙΤΑΡΘΘΝΟΥΛΧΥ ΤῊΝ, 


) 


ΘΕῈΝ. ΧΧΧΠΙ. 15. 


ΧΧΧΣΧΙ, Β. 


10 


18 


ΟΕΝΧΧΧΠΙ͂Ι. 3. 


210 


ΘΙΤΕΝ, ΘΟΥΧΗΜΤΙἊΡΟΟΘΜΜΩωρΡ' 
ΤΟΝΠΠΡΆΛΥ ΓΟΥΆΧΕΓΩΝ. Ἀλλὰ 
ΒΕΜΟΙΓΤΗΝΙΤΆΙΔΙΟΙΗΝΊΤΓΑΥ 
ΤῊἨΝΕΙΟΓΥΝΆΙΚΑ ἸΆΚΩΚ᾽ 
ΔΕΗΙΚΟΥΟΕΝΟΤΊΕΜΙΆΝΕΝΟ 
ὙἹΟΘΟΘΜΜΩΡ᾽ ἈΘΙΝΆΝΤΗΉΗΝΘΥ 
ΓᾺ ΤΕΡΑΛΧΥ ΤΟΥ ΟἸΔΟΘΥΊΟΙ 
ΧΥΤΟΥΗΟΧΝΜΘΤ ΤΩΝΚΤΗ 
ΝΜΩΟΝΆΑΥ ΓΟΥΕΝΤΌΏΝΙΤΑΙΆ ΟΣ: 
ΠΆᾺΡΕΟΙΩΙΠΙΗΘΕΝΙ ΘΙΆΚΩΚῈΕ 
ὠΟΤΟΥἈΘθιΝν ΓΟ 8 
ΣΗΧΘΟΝΑΘΘΡΜΟΩΟΝΟΠΉΡΟΥ 
ΧΕΜΤΊΙΡΟΟΙΆΚΟΣΝ ἈΆΧΧΗΟΆΙΧΥ 
ΤῸ ΟΙΑ ΘΥἹΟΙἈΚΩΚΉΛΘΟ, 

ΕἸ ΤΟΥΤΙΆ ΙΔ ΟΥ Φολεηκου 
ΟἈΝ. ΚἈΤ ἘΝΥΧΘΗΟΆΝΟΙΆΝ 
ἈΡΘΟΚΆΑΙΆΥΤΙΗΡΟΝΗΝΆΥ ΓΟΙῸ 
σφολρᾶ. ΟΤΙἈΟΧΗΜΟΝΕΙΤΟΙ 
ΗΟΒΘΝΕΝΙΗΧΙΚΟΙΜΗΘΘΙΟΜΕΤΤΑΆ 
ΤῊἨΟΘΥΓΑΆΤΡΟΟΆκωκκλιοΥ 
ΧΟΥ ΤΓΩΘΘΟΤΆΙ ΚΑΙΘΆΆΧΗΘΕΙ 
ΧΥΤΟΙΟΒΜΜΩΟΝΆΘΓΩΝ᾽ ΟΥὙἿ 
ΧΕΜΌὈΟΥΟΟΜΟΥΤΙΡΟΘΙΆΆ ΤΟΤῊ 
ΥΥΧΗΤΗΉΗΝΘΥΓΆ ΤΕΡΑΥΜΩ, 
ἈΟΤΈΘΟΥΝ, ἈΑΥ̓ΤΗΝΧΥ ΓΩΓῪ 
ΜΆΑΙΚΑΙΚΑΙΕΠΙΓΑΜΈΡΕΘΥΟΛΧΟ 
ΘΘΗΜΙΝ᾽ Τ᾽ ἈΟΘΥΓΆΤΈΕΡΆΟΥ 
ΜΩΟΝΑΟΤΘΗΜΙΝ. ΚΑΟΤΤΆΟΘΥ 
ΓΆ ΤΕΡΑΟΗΜΩΝ, ἈΧΕΕΤΘΤΌΙΟ 
ὙἹΟΙΟΥΜΩΝ᾿ ΚἈΑΙΕΘΝΗΜΙΝΚΆᾺ 
ΤΌΜΚΘΙ ΤΕ ΚΑΙΗΓΉΗΙΔΟΥΤΙΆΆ 
“ΓΙΆΧΒΝΆΑΝΤΙΟΝΥΜΟΩΝΚΆΤΟΙ 
ΚΕΙΤΕῈ. ΚἈΑΙΕΜΙΠΤΟΡΕΘΥΘΟΘΕΘ 


ΤΠᾺΥΓΓΗΟΚΔΑΔΙΕΙΓ ΓἈΟΘΘΕΤΙΧΎΥ ΤΗΝ: 


ΕἸΠΤΕΝ. ΘΟΥΧΕΘΜΊΠΟΟΤΟΝΠΡΑΆ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΠΙ. 4. 25 


ου 


8 


ΧΧΧΧΙΠΙ Α. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΠΠΙ. 11. 


271 


ΧΥΤΗΟΘΚΑΙΠΡΟΟΤΟΥΌΧ ΘΑ Φοῖο 
ἈΥΤΉς᾽ ΘὙΡΟΙΜΙΧΆΡΙΝΕΝΆΝ 
“ΓΙΟΝΥΎΜΩΝ. ΚΆΙΟ, ΘΆΝΘΙΠΗ 
ΤΕΛΟΩΘΟΜΕΝ. ἸΤΆΑΗΘΥΝΆΤΕ 
ΤῊΝΦερνηνοόφοάλρα. κκλὶ 
ΠΟΙΗΟΟΩΣΝΚΑΘΟΘΆΝΘΙΠΗΤΈΕ. καὶ 
ΔΩΟΘΤ ΘΜΟΙΤΗΝΠΆΙΛΑ ΤΥ 
ΤΗῊΝΕΘΙΟΓΎΜΆΝΚΑ, ἈΠΕΙΚΡΙΘΗ 
ΟἈΝΥ ΟΝ ΚΚ᾽ ΤΟΟΥΧΕΟΜ' 
ΚΑΙΕΡΜΩΝ ΤΩΠΡΙΆΥ ΓΟΥΜΘΕ 
ΤἈλολου. καιθλλληολνΝαυ 
“ΓΟΙΟΟΤΙΕΜΘΙΆΝΆΝΆΘΙΝΑΝ 
ΤῊΝΑ ΘΑ φΦηνλύτων'. ις 
ΕἸΙΠΆΝΑΥ ΤΟΙΟΟΥΜΕΟΝΚΆΙ 
Ἀϑυϊοιλ θα φοιλθινᾶοοι 
ὙἹΟΙΆΙΆΟ᾽ ΟΥ̓ΔΥΝΗΟΘΟΜΘΕΘᾺ 
ΠΟΙΗΟΆΙ ΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΛΟΥ 
ΜΑΤΉΝΑ ΘΑΦΗΝΗΜώΝΆΝ 
θϑρωπώοοσ, ΘΧΘΙΆΚΡΟΚΑΥΟΤῚ 
ἈΝ᾿ ἘΟΤΙΝΓΆΑΡΟΝΘΙΆΌΟΘΗΜΙΝ 
ΕΝΤΟΥ ΓωομΜοιωθηοὼμθ 
Θλυμινιλικα ΓΟοικηΗο ΜΕ. 
ΕΝΥΜΙΝ. ΕἈΝΓΕΝΗΟΘΟΘΕώΟ 
ΗἩΜΒΘΙΟΙΚΟΥΜΕΙΟ᾽ ΕΝ ΤῸΠΕ 
ΡΤ ΜΗΘΗΝΑΙΥΜΩΝΙΤΆΝΑᾺΡ 
ΟΟΝΙΚΟΝ᾽ ΚΑΙΔΟΟΟΟΜΕΝΤΤΆΟΘ 
ΘΥΓΆΤΕΡΑΘΟΗΜΩΝΥΜΙΝ᾿ ις 
ἈΠΟΤΩΝΘΥΓΆ ΤΕΡωΟΝΥΜΩ 
ΧΗΜΥΟΜεθλημινγυνΝαικλο. 
ΚἈΙΟΙΚΗΘΟΟΜΕΝΠΆΡΥΜΙΝ. 
ΚἈΑΙΕΟσΟΜΕΘΑ ΓΕ ΝΟΟΟΝ. 
ἈΝΔΕΜΗΘΙΟΆΚΟΥΘΗΤΘΗΜΟΣ 


“ΤΟΥΤΙΕΡΙΓΈΜΝΘΟΘΆΙ. ἈΆΒΟΝ 


ΤΕΟΤἈΟΘΥΓΆ ΤΕΡΑΟΗΜΟΩΝΆ 
ΠΕΧΘΥΘΟΜΘΘΆΑ. ΙἈΛΙΗΡΘΟΆΝΟΙ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΠ 11. 


85 


ΧΧΧΧΙΙ. Β. 


18 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΙ,Ι. 18. 


2132 


ἈΟΓΟΙΕΝΆΑΝ΄᾽ ΓΙΟΝΕΟΜΜῸΩΟρβιΕος 
ΕΝἈΝΤΙΟΝΟΥΧΕΜ ΤΟΥΎΥΙΟΥ 
ΕΜΜΩΡ᾽ ΚἈΑΙΟΥΚΕΧΡΟΝΙΟΕΝ 
ΟΝΘΆΝΙΟΚΟΓΟ ΓΟΥΤΙΟΙΗΟΆΓΟ 
ΡΗΜΆΑ ΤΟΥ ΤΟ᾽ ΘΝΕΙΚΕΘΙΤΟΓΆᾺΆΡ 
ΤΗΗΘΥΓΆΤΡΗΙΆΙΚΩΚ ΑΥΤΟῸΘΟ 
ἈΘΗΝΕΝΑΟΞΟΤ Ἀ ΤΟΟΠΆΝ 
ΤΟΝΤῸΟΝΕΝ Τ Ομ ΤΟΥ 
ΠΡΟΛΥΓΓΟΥ ἨΆΘΟΝ ΘΟ ΜΡ 
ΙΞΔΙΟΥΧΒΘΜΌΥΪΙΟΟΛΧΥ ΓΟΎΤΙΡΟΟ 
ΓΤΗΝΙΤΥΧΗΝ ΤΗΟΠΟΆΘΩΟΆΧΥ 
ΤΩΝ. ΚΑΕΧΑΛΧΛΗΟΆΝΗΡΟΟΤΓΟΥΟ 
ἈΝΆΑΡΑΟΤΗΟΠΟἈΧΘΩΟΛΥΓΤῸῺΝ 
ἈΕΓΟΝΤΈῈΟ᾽ ΟἸΆΝΘΡΟΩΤ,ΙἊΟΙΟΥ 
“ΤΟΙΘΙΡΗΝΙΚΟΙΕΘΙΟΙΝ. ΜΘΘΗ 
ΜΟΩΝΟΜΝΚΗΤΟΩὠΟΆΔΝΕΙΤΥΓΗΟΓΉΟ. 
ΙΞἋΑἈἹΙΜΠΟΡΘΥΘΟΘΩΟΆΝΑΥ ΤῊΝ: 
ΗΛΕΓΗΔΔΟΥΤΙΆΆΧ ΓΙΧΕΝΆΝΤῚ 
ΟΝΆΥΤΩΝ᾽ Τ᾽ ἈΟΘΥΓΆΤΕΡΆΟ 
ΧΥΤΩΝἈΧΗΨΟΜΕΘΆΑΗΜΙΝΓῪ 
“μλιςᾶς. Κα ΓἈΟΘΥΓΑ ΓΕΡΆΟΘΗ 
ΜΩΟΝΑΦΘΟΟΜΘΝΑΎΥ ΤῸΌΙΓΟ᾽ ΜΟ 
ΜΟΝΕΝΤΟΥ ΓΟΟΟΜοΟΙώΘΗΟΟ, 
ΤἈΙΗΜΙΝΟΙΆΝΟΙ. ΤΟΥΚΆ ΓῸΟΙ 
ΚΕΙΝΜΘΘΗΜΟΝ. ᾿ΟΤΈΘΙΝΑΙ 
ἈΧΟΝΘΝΆΘΝΤΌΟΟΠΕΡΙΤΕΜΝΘΟ 


᾿ ΘΑΙΗΜΟΩΟΝΙΤΑΝΆΡΟΕΘΝΙΚΟΝΙΚΑ. 


ΘἈΑΚΑΙΛΧΥΓ ΓΟΙΠΕΡΙ ΤΕ ΜΗΝΤ ἊΜ 
ΙΑ ΓΚ ΤΉΗΝΗΛΧΥ ΓΟΝΙΚΆΥΤΑ. 
᾿ΓΕΤΡΑΠΟΛΔΆΑΚΑΟΥΓΑΥΤΤΆΡΧΟΝ 
ΤἈΑΛΥΤΟΩΟΝ. ΟΥ̓ΧΉΜΟΝΕΟΤΆΙ. 
ΜΟΝΟΝΕΝΤΤΟΥ ΓΟΟΜΟΙώΘΟΩ 
ΝΊΕΝΆΥ ΤΟΙΟ. ΚἈΑΙΟΙΚΗΟΘΟΥΌΙΝ 
ΜΕΘΗΜΩΝ: ΚκΚἈΙειοσηκουολ. 
ΒΜΗΜΩΡ ΚἈΑΙΟΥΧΕΜΎΙΟΥΛΥ 


ΘΟΕΝ. ΧΧΧΊΙΗΙΙ, 18. 


98 


ΧΧΧΧΗΙ. Α. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΙΠΙ. 94. 10 


978 


ΤΟΥ ΠΆΝΤ ΕΟΟΙΘΙ(ΓΠΟΡΘΥΌΜΘ 
ΝΜΟΙΤΗΝΠΥΧΗΝΤΉῊσΠοΟολεοςσ 
ΧΥΤῸΝ᾽ ΙΚΛΙΠΕΡΙΘ ΤΕΜΟΝΤῊ. 
ΟἈΡΙΚΑ ΤΗΟἈΧΚΡΟΚΥΟΤΊΧΟΛΥ 
ΤΟΩΟΝΙΤΆΝΑΆΡΟΕΝ᾽ ΘΒΓΕΝΕΤΌΔΕ 
ΕΝ ΤΗΗΜΕΡΑΆΤΉῊΤΡΙ ΤΗΟΤΘΗ 
ΟΆΝΕΝΠΟΝΩΟΩ. ΘΧἈΕΚΟΝΟΙΥΊΟΙ 
ΙἸΚΩΚ ΟΥ̓ΜΘΩΝΚΑΙΆΧΕΘΥΊΟΆΣ. 
ΔΕἈΑΦΟοιΙΔΘΙΝΑΘΒΚΑΟΤΟΌΟΤΗΉΝ 


ΜΆΑΧΑΙΡΑΝΧΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΕΙΟΗΆΘΟ. 


εἰσ την πολινλφαλώασικαι 
ἈΠΕΙ ΓΕΙΝΆΝΙΤΑΝΆΡΟΕΝΙΚΟΝ 
ΤΟΝ ΓΘΘΡΜΩΜΝΙΚΑΙΟΥΧΘΜ'΄ ΤῸΝ 
ὙἹΟΝΆΧΥ ΓΟΥΛΊΤΕΙΚ ΤΕΙΜΆΝΕΝ 
ΟΤΟΜΑΤΙΜΆΧΆΙΡΗς᾽ Ιθλλ. 
ΚΟΝΤῊΝΑΔΕΙΝΆΝΘΙ ΓΟΥΌΟΙ ΚΟΥ 
ΤΟΥΟΥΧΕΜΊΚΑΙΘΣΗΆΘΟΝ᾽ ΟΙΔ 6 
ὙἹΟΠΑΙΚΩΚ ἘΙΟΗΆΘΟΝΕΠ ΓΟΥῸ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΧΟΚΑΙΔΙΗΡΠΆΟΘΆΝ 
“ΓΗΝΙΤΟΆΛΙΝΕΝΗΕΜΙΆΝΆΝΑΔΘΙ 
ΜΆΝΤΉΝΑ ΘΑ Φηνλύ ΤῸΝ: 
ΓΑ ΠΡΟΚΑ ΤἈΛΥ ΓώΜΝιζΑΣ 
ΤΟΥΟΒΟΧΟΛΎΤῸΝ. ΚιἼ͵ ΟΥ̓ΌΟ 
ΝΟΥΟΛΎΥΤῸΟΝ. ΟΟΔΗΝΕΝΤΉΙΤΟ 
ἈΘ’᾿ ΚΑΙΟΟΛΔΛΗΝΘΝΤΌΠΘΑΙΟΩ) 
ΘΆΔΧΕΟΝΙ ΠΆΝΤ Ἀ ΓΆΟΟΜΜΆ. 
ΤἈΛΥΓΤΟΩΝΙΚΑΙΠΆΘΟΧΝΤΗΝΑ. 
ΠΟΟΙΚΘΥΗΝΧΥΤΟΩΝΚΆΤΆΟ 
ΓΥΝἈΑΙΚΑΧΟΛΧΥΤΓΩΟΝΗΥΧΜΆΛΩ) 
ΤΕΥΟΆΝ᾽ ΚΑΙΔΟΗΡΠΆΟΘΆΝΟΟΑΣ. 


ΓΕΗΝΕΝΤῊΗΠΟΛΕΙ: ΙΚἈΛΙΟΟΛΧ ΤΓΘΗΝ 


Εν υοοηώλυς᾽ ΕἸΠεν Ά ειλ. 
ΞΩοξΟΥ̓ΜΘωΝΚΆΙΆΘΥΪ ΜΙΟΗ 
ΤΟΝΜΕΠΕΠΟΙΗΙΚΆ ΓΕΘ ΤΕΙΤΟ 
ΜΗΡΟΝΜΕΘΙΝΑΆΙΓΟΙΟΙΚΑ ΓΟΙΚΟΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΠΙΙ. 34. 


20 


88 


ΧΧΧΧΙΠΙ͂Ι. Β. 


ΟἈἿὉΝ. ΧΧΧΙΠΙΙ. 80. 


3 


214 


ΟἸΝΤΗΝΓΗΝΕΟΝΤΟΙΟΧΆΝΆΝΑΙ 
οιο. κυ τοιοφερεζΖλιοισ' γὼ 
Ἃ ΘΒΟΧΙΓΟΟΤΟΟΗΜΙΝΟΘΝΆΡΙΘΜΩ: 
ΚἈΑΙΟΥΝΆΧΘΕΝΤ ΘΕΠΕΜΕΟΥΝ 
ΚΟΥΟΥΎΌΙΝΜΘ. ΚΆΜΕΙΓΤΡΙΚΗΟΟ 
ΜΑΙΕγωκλιοοικοομοὺυ. οἱ 6 
ΘΙΤΆΝ᾽ ἈΧΧΟΩΘΟΘΙΤΟΡΝΗΧΡΗΘΟΝ 
ΤἈΥΓΤΗΧ Θαφηημων. ΘΠῈΝ 
ἈΦΟΘΟΠΡΟΟΙΆΚΩΟΚ ἈΝΆΟ ΓΆΟ 
ἈΜΝΆᾺΒΗΘΙΕΙΟ ΤΟΝ ΤΟΙΤΟΝΕΆΙΘΗΛ᾽ 
ΚἈΙΟΙΚΕΙΕΚΕΙ" ΚΑΙ ΤΟΙΗΘΟΝΕΚΘΙ 
ΘΥΟΆΟΤΗΉΗροντοκω τοφϑεν 
ΤΊΟΟΙΒΘΝ ΤΩΟΘΆΠΟΛΔΙΔΡΆΟΚΘΙΝ 
ἈΠΟΠΡΟΟΩΠΟΥ ΓΟΥΆ Δ ΘΆΦοΥ 
ΟΟΥ̓ΘΠΕΝ ΑΘ Κῶ ΓώομΚΩ) 


ΑΥΓΟΥΚΑΙΠΆΟΙΓΟΙΟΜΕ ΤΓἈΥ ΓΟΥ᾿ 


ἈΡΑΤΕΓΟΥΟΘΘΟΥΟ ΤΟΥΟΆΧΆΛΧΟ 
ΤΡΙΟΥΘΟΕΚΜΕΟΟΥΎΜΩΝ. ΚΑἈΑΊ 
Ι(ἈΘΑΡΙΟΘΟΘΕΙιΚΑΙΆΧΆΆ ΣΑΆΤΓΕΤΤΆΟ 
ΟΤΟΧΆΑΟΥΜΟΝ᾽ ΚΟΆΝΝΑΟΤΆΝ 
ΤΕΟΧΝἈκΚΟμενειοξαιθηλῆής 
ἸΤΟΙΗΟΟΜΕΝΕΙΚΘΙΘΥΟΙΆΟ ΤΉΡΙΟΝ 
ΝΟ ΓΩΒΘΙΤΑΙΚΟΥΟΛΧΝΤ ΤΙΜΟΙΕΝΗ 
μεραϑληυιψεώοοο, ΗΝΜΘΤΈΜΟΥ 
ΞΑΛΘΟΘσΕΝΜΘΕΝ ΓΗΟΔΟΩΗΘΙΤΟ 
ΡΕΎΥΘΗΝ᾽ ᾿Ξ Δ ΚἈΝ ΤΟΣΝΆΚΟΩΕ, 
ΤΟΥΟσΟΘΘΟΥΟΤΟΥΟΛΧΆΛΧΟΤΡΙΟΥΟ 
ΟΙ, ΗΟΆΝΕΝΤΓΑΙΟΧΕΡΟΙΝΑΎ Τ.- 
ΙΞΨ“ὡαΓἈΕΝΟΩΟ ΤΙ ἈΘΝΤΟΙΟΩΟΙΝ 
ἈΥΤΩΝ᾽ ΚἈΙΚΑ ΤΕΚΡΥΥῈΝ 
ΧΥΓΑΙΝΙΚΩΟΚΎΙΠΟΓΗΝΤΕΡΕ 

ΕἸ ΜΘΟΝ ΓΗΝΘΝΟΗΚΙΜΟΙΟ. κς 
ἈΠΟΩΟΛΧΘΟΘΝΑΧΥ ΓΆΕΟΘΩΟΤΉΟΟΗ 
ΜΕΡΟΝΗΜΕΡΆς᾽ ΙΚ(ἌΊΘΞΗΡΕΝ, 
ΗἩΧΕΘΚΟΙΚΙι ΜΝ. ΚΑΙΕΓΕΝΕ ΓΟ 


ΟΘΕΝ. ΧΧΧΊΙΠΙ. 30. 


20 


ΣΝ 


ΧΧΧΧΙΙΠΙ!. Δ. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΝν. 5. 


47Ὁ 


Φοκοοσθυύ ει ΓἈΟΠΟΆΧΘΙΟΤΤΆΟ 
ΚΥΚλ Ὁ ΛΎΤΌΩΝ. ΚΑΙΟΥΚΆ ΓΕ 
ΔΙΩΟΣΆΑΝΟΙΠΙΟΦΩΤΤΩΟΜΝΥΊΩΝ 
ΤΗΧ᾽ ηλθϑενλεϊλιςκωξειολοῦ 
ΖΆᾺ,, Η, ΘΟΤΙΝΕΝΤΗΧΑΝΆΛΝ. 
ΧΥΤΗΘΟΤΙΝΕΑ ΙθΘηλ᾽ ΑὙΤῸ 
ΚΑΙΤΑΟΟΆΆΧΟΟΟΟ, ΗΝΜΕΤΑΥ 
ΤΟΥ ΚἈΑΙΩΚΟΔΟΜΗΟΘΒΝΘΙΚΘΙ 
ΘΥῸΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝ, κλιθιλλθοῦσι 
ΤΓΟΟΝΟΜΆΤΟΥ ΓΟΠΟΎΈΚΚΘΙ 
ΝΟΥΆΔΙΘΗΛ᾽ βαιγΆβαπεφα 
ΝΜΗΛΧΥΓΩΟΘΟΕΝΤΤΟΟΛΥ ΤΟΝ 
ἈΠΟΛΔΙΔΡΑΟΚΘΙΝΆΠΤΟΠΡΟΟΩ 
ΠΟΥΗΟΛΥ Του θα φουλυ 
ΤΟΥ Ἀπαϑλανενλερθεω 
ΡΑΗΤΡοΟΦοορεκθικκλοκατῳ 
ΤΕΡΟΝΚΑΚΆΑΙΘΗΆΧ ὙΤΟΟΤΉΜΝΕΑ. 
ἈΆΝΟΝ᾽ ΚἈΑιειλλεοενιλιζωκ᾽ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΛΥ ΓΗΟΘΚΆΧΆΝΟΟ. 
ΠΕΝΘΟΥΟ᾽ ὠφϑηλεοθο 
ΙἈΚΩΞΚΕΤΙΕΝΑΟΥΖΆΟΤΕ 
ΤΤΑΡΕΓΕΝΕ ΤΟΕΘΙΓ ΓΗΟΜΘΟΟΠΟ 
ΤἈΜΙΆΟΟΥΡΙΆς᾽ ΚΑ λῸ 
ΓΗΟΘΝΑΎΥ ΓΌΝΟΘΟ. ΚΆΙΕι 
πεν Τῶοϑθϑςο᾽ ΤΟΟΝΟΜΆ 
ΟΟΥΆΚΟΩΕΒ ΟΥΚἈΧΗΘΗΟΕΊΓΑΙ 
ΘΤΆΚΟΩ΄ ἈΛΆΧΙΗΧΕΟΤΆΙ 
ΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥ ΕἸΙΠΕΝ Δ 6 
αΥΤὠΟοθΘς᾽ ΘγΓῳοθοοογ᾽ 
ΧΥΣΑΝΟΥΚΑΙΤΆΗΘΥΝΟΥ. ις 
ΕΘΝΗι.ΟΥΝΑΓωΓγΆιεθνοωΣ 
ΘΟΟΝΊΓΑΙΕΙΚΟΟΥ. ΚΑΙΒΆΟΙΆΕΙΟ 


ΕΙ- ΤΗσΟΟΦΥοσοΟΥΣΘλ ΘΥῸῦ 


ΤΑ, ΚΑΙΤΗΝΓΗΝΗΝΕΛΔΩΙΚΑ. 
ἈΒΡρααμΜικλπολλκοοιλθλω 


ΘΟΕΝ. ΧΧΧΥ, δ. 10 


18 


ΧΧΧΧΙΠΙ͂Ι. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥ. 13. 


858 


510 


ΚἈΑΛΥΤΗΝΙΚΑΥ ΤΩΟΘΠΕΡΜΑ. 
ΤΙἊΙΟΟΥΜΕΤἈΘΘΛΟΩΟΘΟΣΥΤΗΉΝΓΗΝ 
ΤἈΑΥΤΉΝ᾽ ἈΝΕΒΗΔΘΟΘΟ,. 
ΠΆΑΥ ΓΟΥΘΙ ΤΟΥ ΓΟΙΤΟΥΟῪ, 6 
ἈΧΧΗΟΘΕΝΜΕΊΤΓΑΥ ΓΟΥΚἌΙΕς 
ΤΗΗΟΘΕΝΙΑΙΚΩΚῸ ΓΗΆΗΝΕΝ 

ΤΩ ΓΟΙῸ, ΘΑΛΆΑΧΗΘΕΝΜΘ 
ΤἈΑΥΓΟΥΟΤΗΛΧΗΝΆΙΘΙΝΗΝ. 
ΙΞ(ἸΙΕΟΙΤΠΙΘΕΝΕΤΙἈΥΓΓΉΝΟΠΟ 
ΔῊΝ. ΚἈΑΙΕΠΕΧΘΕΝΕΠΆΥΓΗΝ 
ΕἈΆΔΙΟΝ᾽ ΚἈΑΙΕΙΑ ΧΕ ΟΕΝ ΜΆ ΚΟϑκ' 
ΤΟΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥΈΝΩ 
ΘΕἈΆΆΧΧΗΟΘΕΝΜΕ ΓΑΥ ΓΟΎΈΕιτΕιῸ 
ΘΟ, ΚΕ Θηλ᾿ ἈΠΆΡΑΟΛοια. 

κΟ Ἐκ Ἐκ ΘΗλ΄. ΕΠΗΒΕΝ 
“ΓΗΜΟΙΚΗΜΗΝΆΥ ΓΟΥΈΕΙΤΘΚΕΙ 
ΜΑΓΓΟΥΤΙΥΡΓΟΥΓΆΒΕΡ᾽ Ε 
ΓΕΈΝΕ ΓΟΛ ΘΗΝΙΚΧΉΗΓΓΊΙΟΕΝ 
ΧΆΕΡΆΘΆ. ΘΙΟΓΗΝΕΘΆΘΕΙΝΘ 
φρλϑλὰ, Θ΄ ΓεχενρΆχηλ και 
ΕἈΛΥΟΓΟΚΗΟΘΝΕΝΤ ΩΣ ΤΌΟΙΚ(Ε 
ΤῸ ΘΓΘΝΘ ΓΟΛ ΟΝ ΤΟ ΚΚΆΗ 
ΡΩΟΟΛΧΛΥΤΗΝΤΊΙΚΓΗΝ. ΕἸΠΕ 
ἈΥΓΓΗΗΜΆΙΆ. ΘΆΡΟΕΙ᾽ ΚἈΙΓᾺΡ 
ΟΥ̓ ΤΟΟΟΟΙΕΟ ΓΙΝΥΪΟςσ᾽ ΕΓΕῈ 
ΝΕΤΟΛΘ ΕΝ Τωλφεινλιλυ 
ΤΗΗΟΤΗΝΨΥΎΥΧΗΝ,ἍΠΕΘΝΗΟ 
ΙΚΞΕΝΓΆΡ᾽ ΕἸΚἈΧΕΟΘΝΑ ΘΕ ΤΌΟΝΟ 
ΜΑΛΧΥΤΟΥΥΪΟΟΟΛΥΝΗΟΜΟΥ" 
ΟἈΘΠΗΡ. ΕΚΑΧΕΟΘΝΑΥ ΤῸΝ 
ΒΕΝΙΆΜΙΝ᾽ ἈΠΕΘΆΝΕΝΔΆἝΘΒ 
ΡΑΧηλ᾽ ΞΘ ΓἈΦΗΘΝ ΗΘΔ 
βφρλϑα. ἈΥΤΉΘΟ ΓΙιΝΕΗΘλθ 
ΕΜ᾽ ΙΚΙἈΛΙΒΟΤΗΟΘΝΙΆ ΚΞ ΟΤῊ 


ἈΗΝΟΙΗΓΓΟΥΜΝΗΜΘΙΟΥΛΧΥ ΤῊΗς 


ΟΕΝ, ΧΧΧ Ν. 12. 


10 


ἋᾺ) 


3. 8Ἀ 


ΧΧΧΧΥ. Α. 


ΘΟΕΝ. ΧΧΧν. 20. 


271 


ΧΥΤΗΘΟΤΙΝΟΤΗΧΗΜΝΗΜΦΘΕΙ 
ΟΥ̓ΡΑΧΗΧ᾿ ΒΘΩσΤΗΗΟΘΟΟΗΜΘΡΟΝΗ 
ΜΕρΡΆσ᾽ ΘΕΓΕΝΘΤΟΔΘΗΝΙΚΆΚΑ. 
ΤΟΙΚΗΟΘΕΝΘΟΘΝ ΤῊΓΗΒΘΙΚΕΙΝΗΙ 

ἩἨᾺ ΘΠΟΡΕΘΥΘΗΡΟΥΕΗΝΙΚΆΙΕκΚΟΙ 
ΜΗΘΗΜΕΊΤΊΓἈΚΑΧΆΔΧΟΤΗΟΠΆΛ. 
ἈΆΧΚΗΟ ΓΟΥΤΤΆ ΓΡΟΟΛΎΥ ΓΟΥ ᾿ς 
ΗΙΚΟΥΟΒΝΜΙΗΧΚΆΙΠΟΝΗΡΟΝΕ 
ΦἈΑΝΗΕΘΝΆΝΤΙΟΝΑΎΥ ΤΟΥ Η 
σοἈΝ λ οΥιονλιωκ λλεικλ. 
ὙἹΟΙΆΙΆΟ, ΠΡ ΓΟ ΤΟΙΚΟΟΙΆΚΩΚ᾽ 
ΡΟΥΒΗΝ ΟΥ̓ΜεῶΝ᾽ λευῖς ! 
ΟΥ̓ΔΆ. ἸΟΟΆΧΑΆΡ᾽ ΖΑΕΟΥΆΟΟΝ 
ΥἹοι αραχηλ᾽σηφ Κλ κα 
ΜΙΆΆΜΕΙΝ᾽ ὙἹΟΙΚΆΑΆΧΆΔΟΙΙΆΙΩΟ 
κησοραχηλίλαν, καινοῷζϑὰ 
Ἀειμ" ΥἹοΖζααφαοσπλιλιοιης 
ΧΟ. ΓΆΔ ΚΟΧΟΗΡ᾽ ΟΥ̓́ΓΟΙῪ! 
ΟΠ" ΔΚ ἘΚ ῸΌΙ, ΕΓΕΝΜΟΝΤΟΛΎΤΟΣ) 
ΕΝΜΘΟΟΙΠΟΤ ἈΜΙΆΟΤἬ ΟΟΥΡΙ 
ἈΟ ΗἨἈΧΘΕΝΆΑΘΙΆΚΟΩΆΕΤΙΡΟΟΙ 
ΟΆΆΧΚ ΓΟΝΤΠΡΑΛΥ ΓΟῪ, ΕἸΟΜΆΜ 
ΒΡΗΘΙΟΠΟΆΧΙΝ ΓΟΥΤΙΘΙΟΥΧῪ 
ΤΗΘΟΤΓΙΝΜΆΝΕΝ᾽ ΤΗΓΗΧΆΝΑΆ 
ἈΝ, ΟΥ̓ΤΆἈΡΩΙΚΗΟΘΒΘΝΆΒΡΑΆΧΜΙ 
ΙΞΔΙΟΆΑΙΚ ΕΓΕΝΟΝΤΌΌΔΟΕΑΙ 
ΗΜΕΡΆΜΝΟΆΣΧΆΚΚἌΟ, ΕΖΗΟΘΕΝ,Ε 
αῈΓΟΝΟΓΆΟΗΙΚΟΝΤΑ.. ΚΑΘΕ 
ΚἈΘΙΤΩΟΝΆΠΕΘΆΝΕΝ᾽ ΚΠΙΡΟ 
σΘΓΘΒΘΗΠΡΟΟ ΓΟΓΕΝΟΟΛΧΥΎΥ ΤΟΥ 
ΠΡΕΟΚΑΥ ΓΕΡΟΟΚΑΙΠΆΗΡΗΘΗΜΕ 
ΡωΝ᾽ ΚἈΑΙΒΘΑΥ ἈΝΑΥ ΓΌΝΗ 
ΟΑΥΚΚΑΗ ΚΕ ὙΙΟΙΧΥ ΓΟῪ 
αΥ ΓΑΙ λΘλιγΓεΝνοαιοηολυλΥ 
ΓΤΟΟΕΟΙ ΝΘ ΔΟΟΜ᾽΄ ἨΟΛΎλΕΕ 


2 


ΟἈΑΕΝ. ΧΧΧΝ. 20. 


ΟσΕΝ. ΧΧΧΥΙ. 2. 


1ὃ 


20 


4718 


ἈΔΧΕΚΕΝΓΥΝΑΙΚΑΟΛΥ ΤΟΌΧΙΤΟ 
ΤΟΝΘΥΓΆΤΕΡΩΟΝΤῸΝΧΑΝΑ. 
ΝΜΆΙΩΟΝ᾽ ΤΗΝΆ ΔΛ ΑΘΥΓΆΣΡΕΡΑ. 
ἙΧΩΦΝΤΤΟΥΧΘΤΕΓΆΙΟΥ. ΚΑΙ ΤῊΝ 
ΟἈΙΚΔΙΜΑΝΘΥΓΑΆ ΤΕΈΡΑΑΝΑ ΤΟΥ 
ὙΎΥΘΕΘΕΘΓΩΟΝ ΤΟΥΘΥΆἍΙΟΥ. ΚΑΙ 
ΤἨΗΝΜΆΟΘΘΜΑΆΑΝΘΥΓΆΤΕΡΑΙΟ 
μληλλαλφηννλξλιωθ᾽ 6 
ΤΕΙΕΝ Δ ΕΑ λΑ ΤΩΗΟΆΧΎ. ΤῸΝ 
δα φαζ᾽ ΚΑΙΜΑΟΘΒΘΜΆΑΘΈΤΘ 
ΚΕΝ ΤΤΟΝΡΆΓΟΥΉΛ᾽ ΙΚΚΑἈΙΟΆΙΕΘ 
“μ“Χ. ΕΤΕΙΚΒΘΝΤΟΝΙΘΕΟΚΟΥ ς᾽ κς 
ΤΟὌΟΝΙΕΓΆΟΥΜ. ΚΑΙ ΤΟΌΝΙΚΟΡΘ᾽ 
ΟΥ̓ΤΟΙΥΙΟΙΗΟΆΎΟΙ, ΘΓΕΝΟΝΤῸ 
ΧΥΤΩΘΝΓΗΧΆΝΆΛΧΝ᾽ ΘΆΆΧΕΚΟ. 
ΧΕΗΟΛΥ ΓΑΟΓΥΝΆΑΙΚΧΟΛΎΓΓΟΥ 
 ηα.͵κΚἍσἀσρΥοΟΥγἹ ΟΥ̓ ΟΚἈΑ Ι ΓΆΟΘΥΓΑΆ. 
ΓΕΡΑΟΚΑΙΠΆΝΤΑ Τ᾽ ἈΟΟΜΑΆΤΆ 
“ΓΟΥΟΙΚΟΥΧΥΓΟΥ. ΚΑΟΠΆΝΤΑ 
ΤἈΑΥΤΙΆΡΧΟΝΤ ἈΚΑΙΠΆΝΤΓΑ. 
ΤἈΙΚ ΤΗΝΗΙΚΑΙΠΆΝΤΤ ἈΟΟΆΕΘ 

ΙΞ( ΤΗΟΧ ΤΟΕΝΓΗΧΆΜΝΑΆΛΝ, ΚΑΙ 
ΕἸΤΟΡΕΥΘΗΘΙΚΓΗΟΧΆΝΆΆΧΝ. ἃ 
ποπροοωπου ΓΟΥΆ Δ ΘΆΦοΥ 
ἈΥ̓ΤΟΥ ἨΝΓΆΡΑΥΤΩΝΤΑΆΥ 
ΠΆΡΧΟΝΤ ΓἈΠΟΛΧΣΆΛΓΓΟΥΎΌΙΚΘΙΝ 
ἈΜδΔ- ΚΑΙΟΥΚΗΔΥΝΑΆΑ ΤΤΟΗΓΗ 
ΤἨΟΠΆΡΟΙΚΗσΘΘΟΧΥΤΩΏΝΦΘ 
ΡΕΙΝΑΥ ΓΟΥΟΛΧΠΟΓΟΥΊΤΤΆΗ 
ΘΟΥΟΤΩΝΥΤΙἈΡΧΟΝΤΩΝΑΥ 
ΤΟΩΝ᾽ ΚΑΙΚΑ ΤΩΚΗΟΘΕΝΗΟΆΧῪΥ 
ΕΝ ΤΟΩΟΡΕΘΙΟΘΗΕΙΡ᾽ ΗἨΟΛΧΥΛΧΥ ΤΌΘ 
ΕΟΤΊΝΘ ΟΜ ΧΥΤΓΤΆΔΕΑΣλΙ 
ΓΕΝΕΟΕΘΙΟΗΟΛΧΥ ΓΟΥΤΙΡΌΘΛΟΟΜ" 
ΕΝ ΤὌὨΟΡΘΙΟΗΘΙΡ᾽ ΚΑΥΓΆΑΥΓΤᾺΆ 


ΘΕΝ. ΧΧΧΥΙ. 2. 


39 


ΧΧΧΧΝ, Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥ͂Ι. 10. 


10 


15 


970 


ΤἈΟΝΟΜΑΆ ΤΑ ΓΟΩΜΝΥΚΟΝΗ 
ΟΑΥ"ΘΑΚΡΑαΖΟΥΌλ ἈΟΓΎΝΑΙ 
ΚΟΟΗΟΆΥ ΚἈΑΙΡΑΓΟΥΗΛΧΛΎΙΟΟ 
ΒΑΟΟΒΜΜΑΆΑΘ ΓΥΝΑΆΙΚΟΟΗΟΆΧΥ" 
ΘΓΕΝΟΝΤΌΔΟΘΥΟΙθαΆ ῬΆθ᾽ 

Ἀ,} ! ᾿ ᾿ 
ΘΕΜΆΝ᾽ ΟΜΆΝ᾽ οὠφΆΡ Γοθομ 
ΚΕΝΕΖΘΑΜΝΆΔΘΗΝ, ΗἩΠΆΛλ᾽ 
ΧΑκηελιφαζΖ᾽ ΓΟΥΥΙΟΥΗΟΆΥ" 
ΚΑΙΘΤΈΚΕΝΤΩΘΑΙΦΑΖ᾽ ΤῸΝ 
ἈΜΆΔΗΚ᾽ ΟΥ̓ΤΓΟΙΔΛΟΘΥΊΟΙΆΛΑΟΝ 
ΓΥΝΆΑΙΚΟΟΗΟΆΥ ΟΥ̓ΤΟΌΙΛΟΘΥΙ 
ΟΙΡΑΓΟΥΗᾺ" ΝΆΧΟΘ᾽ ΖΆΡΘ᾽ οο 
Μμ6᾽ ΚἈΑΙΜΟΖΘ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΗΟΆΝΥΙ 
ΟΙΜἈΆΟΟΘΜΑΘΓΥΝΑΆΙΚΟΟΗΟΛῪΥ 
ΟΥ̓ ΓΟΙ.ΔΘΥΙΟΙΘΙΕΘΕΜΆΟΘΥ 
ΓᾺΓΓΡΟΟΆΑΝΑ ΤΤΟΥΥΪΟΥΌΕΕΘ 
ΓΩΝΙΓΥΝΆΑΙΚΟΟΗΟΛῪ ΕΤῈ 
ΙΞἘΕΠΑ ΘΕ ΤὩῷΟΗΟΛΥ ΓΟΝΙΘΟΥΟ: 
ΙΞο.΄“ΓΟΝΙΕΓΆΟΜ᾽ ΚΑΙΤΌΝΙΚΟ 
ΡΕ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΗΓΕΜΟΝΕΟΥΙΟΙΗΟΆΛΎῪ" 
ΠΡ ΓΟ ΤΟΚΟΟΗΟΆΧΥΉΓΕΜΩΟ. 
ΘΆΜΝΆΝ᾽ ἩΓΕΜΟΩΝ. ΟΜΆΡ" 
ΗΓΘΜΩΝ. οὐλφαρ' ἡγεμών. 
ΚΕΝΘΖ᾽ ἩἨΓΕΜΟΩΝΚΟΡΘ᾽ ΗΓΘῈ 
μών. ΓΟΘΟΜ᾽ ἩΓΕΈΜΟΩΝ. ἃ 
ΜΆΛΔΗΚ ΟΥ̓ΓΟΙΗΓΈΜΟΝΘΟ 
δλιφαΖενγηιλουύμαλνλ οὐ 
ΤΟΙΟΙΥΙΟΙΆΛΑΆΟσ. ΚἈΑΙΟΥ ΤΟΙ 
ὙἹΟΙΡΑΓΟΥΉᾺΛ ΥὙἹΙΟΙΗΟΆΧΎῪ Η 
ΓΈΜΩΝ. ΝΆΧΩΡ᾽ ἩΓΕΜΩΝ. 
ΖΆΡΘ᾽ ΓΈΜΩΝ. ΟΟΜΘδ᾽ ΗΓ6 
ΜμΩΝ. ΜοΟΖβ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΟΙΗΓΕῈ 
ΜΟΝΘΟΡΆΑΓΟΥΗΆ ΘΝΓΗΘΆΟΟΜ" 
ΟΥ̓ΤΟΙΥΙΟΙΜΆΑΟΒΜΜΆΘΤΓΥ 
ΝΜΔΟΚΟΟΗΟΆΥ ἩΓΕΜΩΟΜΝ. Ι6Ὲ 


ΘΟΕΝ. ΧΧΧΥΙ, 10. 


85 


39 


ΧΧΧΧΥῚ. Α. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥ͂Ι. 18. 


18 


25 


ΟΥΟ᾽ ἩΓΈΜΩΝ. ΙΕΓΆΟΜ᾽ Η 
ΓΈΜΩΝ. ΚΟρβΕ᾽ ΟΥ̓ΤΌΙΗΓΘ 
ΜΟΝΕΟΟΛΧΙΚΒΜΆΑΟΥ ΤΟΊΟΙ 
ΗΟΛΎῪ ΚἈΙΟΥ ΓΟΙΕΙΟΙΝΗΓΕΜΟ 
ΝΘΟΛΧΎΥΤΌΏΝ. ΟΥ̓ΤΌΙΕΙΟΙΝΟΙ 


ὙΙΟΙΘΆΩΟΜ᾿΄ ΟΥ̓ΓΟΙΆΘΥΙΟΙ 


ΗΕΙΡ ΓΟΥΧΟΡΡΆΙΟΥ. ΤΟΥΚΆᾺ. 
“ΓΤΟΙΚΟΥΝΤΤΟΟΤΗΝΓΉΗΝ 
ἈΧΩΟΤΆΝ᾽ οὐὐκΆλ᾽ ΓΕΓΕΓΟΝ᾽ 
ἈΝΆΚΔΑΙΔΉΟΟΝ. ΚΑΟΆΟΆΧΡ. ις 
ῬΙΟΩΟΝ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΗΓΕΒΜΟΝΘΟΤΟΥ 
ΧΟΡΡΆΙΟΥ ΓΟΥΟΘΗΘΙΡΕΝ ΤΉΓΗ 
ΕΑ ΟΜΜ᾽ ΕΓΕΝΟΝ ΓΟΛΟΎΥΊΟΙ 
ἈΦ ΤΆΝΧΟΡΡΙ. ΚΟΣΔΙΜΆΝΑ. 
Ἀελφηλοταν. ϑλμν λα οὐ 
“Γοιλεγιοιοωβλλ᾽, γλμ. 
»᾿Ι“ἈΝ Άχα κΚΑγλβηλ.. 
ΟΩΟΡΚΆΑΙΟΜΆΝ᾽ ΚἈΙΟΥ ΤΟΙ 
ὙἹΟΙΘΕΚΕΓΩΜΝ. ΝΆᾺΙΕ. Καὶ 
“ΙΝ"ὉυΨω ΟΥ̓ΓΟΟΘΟΤΙΝΟΜΝΆΟ. ΟοΟ6, 
ΕὙΡΕΝ ΤΟΝΜΙΆΜΘΙΝΘΝΜΤΤΗΘ 
ΡΗΜΩ). ΟΥ̓ ΘΕΝΘΜΕΝ ΤἈΎΤΙΟ 
ΖΥΓΙΆΘΘΕΑΕΓΩΟΝΊΓΟΥΤΙΡΟΑΥ 
ΤΟΥ ΟΥ̓ΤΟΙΔΘΥΙΟΙΆΜΆΛΔΛΗ 
ΟΟΝ. ΚΑΙΟΛΙΚΆΑΘΥΓΑΆ ΤΗΡ 
ἈΝᾺ. ΟΥ̓ΤΟΙλΟΥΙολΉΘΟ 
ἈΛΆΝΙΑ, ΚΑΙΆΟΚΆΝ᾽ ΚΆἈῚ 
ΕθβΡΆνΝ. ΚἈΑΙΧΆΡΡΆΑΝ᾽ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ΔΕΥΙΟΙΆΟΘΑΆΧΡ. ΚΆΆΧΑΆΜ'᾿ ΚΑΙ 
ΖοΥκΚΆ Μ᾽ κα Μ᾿ ις 
ΟΥΚΆΝΝ ΟΥ̓ΤΟΙΔΟΘΥΊΟΙΡΗ 
ΟΝ. ΟΥὙΌῸ, ΚΟΆΡΑΜ'᾽ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ἩΓΕΜΟΝΕΟΧΟΡΡΙ ἩΓΕΜΩ͂Ν. 
ΧΟΥΤΓΆΝ᾿ ἩΓΕΜΟΩΝ. ΟΟΚΆΡ᾽ 
ἩΓΕΜΩΝ. ΟΕΘΒΕΓΩΝ᾽ ἩΓΕΜΩΟ. 


ΟΕΝΟ.ΧΧΧΥ,Ι. 18. 


30 


“0 


ΧΧΧΧΧΙ. "1, 


:ιυ 


2) 


ΟΕΝΟΧΧΧΥΙ,. 99. 


291 


ἈΜΆ ἩΓΟΜΩΝ. λδης.οῶν. Η 
ΓΈΜΩΝ. ἈΟΆ" ΗἩΓΘΜΩΦΝΜ. βι 
ΟΟΝ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΗΓΒΜΟΝΕΘΟΧΟΡ 
ΡΙ. ΞΝΤ ἈΙΟΗΓΒΜΟΝΙΆΙΟΆΧΥ, 
ΤΟΝΟΕΟΝΓΗΘΔΟΜ᾽᾿ ΚΟΥ 
ΤΟΙΗΒΆΟΙΛΕΙΟΟΙΚΆΑΟΙΆΘΥΟΣ. 
ΤΕΟΘΝΘΑΦΜΤΙΡΟΤΟΥΆΛΟΙ 
ἈΘΥΟΔΟΒΆΑΟΙΆΘΑΘΕΝΙΗΧ᾽. ἃς 
ΕΚΆΟΛΧΛΘΥΟΘΘΒΘΝΘΝΘΔΟΜΈΆΑ. 
ἈΧΚΎΙΟΟ ΓΟΥΚΕΟΡ᾽ ΚΑυὸ 
ΝΟΜΑΆΤΦΡΓΗΠΟΛΘΙΆΑΥΓΟΥΔΕΝ 
ΝΜΆΒΆ ἈΠΕΘΆΝΕΝΔΕβΑ. 
ἈΕΙΓΚΘΕΆΧΟΛΘΥΘΘΝΆΝΤΤΑΥ 


ΤΟΥΙΟΘΒΆ Κ᾽ ὙἹΟΟΒΆΡΑΛ, Όθιζκο 


ὙΧΟΜΆΔΟΆΜΕΈΝΤΩΏΠΕΔΙΩΜ 


ἈΜ[’ο', ΚΑΙΟΝΟΜΑΆ ΤΗΙΠΟΛΧΘΙΆΎΥ ΤΟΥ. 
ΓΕΘΘΑΆΙΜ᾿ Ἀπεθϑλνενλελλλμἔ[' 


ΚἈΑΙΕΕΒΆΟΙΆΘΥΘΒΝΆΝ ΤΥ ΤΟΥ 
Ἀλλαμλοκμλορδκιζασ' ἈΠεθλ. 
μανλϑθολλμᾶ. κἈλιεκλοιλοΥ 
ΓΟΕΝΆΑΝΤΤ ἈΥΓΟΥΟΛΧΟΥΛΈΙΚΘΘ 
ΒΕΟΡΤΗΟΙΠΆΑΡΑΠΤΟΤΆΜΟΜΝ᾽ ἃ 
ΠΕΘΑ ΝΘ Ν ΘοΟλΟΥ Ἀ ΚΆΊΙΘΚΆΟΙ 
ἈΘΥΟΘΝΆΑΝ᾽ ΓΑΥΤΟΥΞΒΆΆΧΛΔΆΔΕΝ 
ΝΜΟΩΡΎΟΟΆΑΧοκωρ᾽΄ ἈΤΤΕΘΆΝΟ. 
Δ ΕΒΑΧΧΑΕΝΝΩΡΥΪΙΟΟΆΧΟΕΟΡ. 
ΚἈΑΙΘΒΕΆΟΧΛΘΥΟΘΒΘΝΆΝΤ ΑΥΤΟΥ 
ἈΡΑΘΎΟΟΒΆΡΑ.᾽ ΚἈΑΙΟΝΟΜΆ 
ΤῊπολθιλ ΤΟΥ Φογωρ᾽ καὶ 
ΟΝΟΜΑΆΑ ΓΓΗΓΥΝΆΜΝΚΟΛΥ ΓΟΥΜΕ 
ΤΕΚΘΗΧ ΘΥΓΑΤΗΡΜΑΆΡΆΙΘΥΙ 


ΟὙΜΘΖΟΟΚ᾽ ΤἈΥΤΆΑ Τ᾽ ἈΟΝΟΜΆ 


ΤἈΤΩΝΗΓΒΜΟΝΟΩΟΝΗΟΆΧΥΈΝ 
ΤἈΙΟΦυλλιολυ ΓΩΝΚΑΆΤΆ 
ΤΟΠΟΝΜΧΎΥΤΌΩΝ᾽ ΕΝ ΤΆΙΟΧΩ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥΙ. 39. 


39 


ΧΧΧΧΙΙΙ. Α. 


10 


15 


ΟΕΝῸ. ΧΧΧΥῚ. 40. 


0 


282 


ΡἈΙΟΛΥΤΩΝΙΚΆΑΙΘΝΤΌΙΟΕΘΝΕ 
ΟἸΙΝΆΧΥΤῸΝ᾽ ἩΓεμών. ϑᾶμνλ' 
ηγεέεμων. γωλλ᾽ ἩΓΈΜΩωΝ. "Ὲ 
ΘΕΡ᾽ ΓΈΜΩΝ. ΘἈΙΕΕΜΆΟ᾽ Η 
ΓΈΜΩΝ. ΗλΆσ' ἡγεμών. φι 
ΜΩΟΝ᾽ ἩΓΕΜΩΝ. ΚΕΝΝΕΖ᾽ ΗΓῈ 
“ων. ΘΕΜΆΝ᾽ Ἡγέμώῴών. ΜΆ 
ΣᾺΡ᾽ ἩΓΕΜΏΝ. ΜΆΛΧΘΆΙΗΣ᾽ ἩΓΘ 
“ων. Ζαφώθιν" ΟΥ̓ΤΟΙΗΓΘ 
ΜΟΝΕΘΟΘΑΟΜΈΝΤ,ΤΓΆἈΙΟΚΑ ΤΩ) 
ΚΟΛΟΜΗΜΕΝΆΙΟΘΕΝ, ΓΗΓΉΤΗΘ 
ΚἈ ΤΟΙΚΗσΕΘΟΛΧΎΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΗΟΛΧῪ. ΠΑ ΤΗΉΡΟ ΔΜ’ ΚΑΊΓΩΚΕΙ 
ἈΘΙΆΚΩΟΚΈΜΝ ΓΗΓΗΟῪ, ΠΆΡΩ 
ΚΗΘΕΝΕΝΓΉΧΑΝΑΆΛΆΧΝ᾽ ΑΥ 
ΓἈΆΙΔΕΣΙΓΕΝΘΟΘΙΟΙΆΚΩΚ" 
ΟΗΦ᾽ Δ δκλικλ ΘΙ ΓΆΘΤΌΝΗΝ, 
ΤΙΟΙΜΆΙΝΟΝΜΕΤ ΓΤΟΝΆΛΘΑ 
φφωνλυ ΓοΥ ΓΑ ΠΡΟΚΆΓΆΩΝ, 
ΝΕΟΟΜΕατα Γωνυωνβλλλλο. 
κ ΜΘ ΤΆ ΤΩ ΝΥΝ Ζελφὰρ 
ΤΟΩΝΓΥΝΆΙΝΚΩΝ᾽ ΓΟΥΤΙΡΟΛΥ ΤΟΥ" 
ΚΑ ΤΗΝΘΓΙΚΑ ΝΑ ΘΙΘΟΗΦ ΎΟΓγοΟΝ 
ἸΌΝΗΡΟΝ, ΠΡΟΟΧ ΤΟΝΠΡΧΑΧΥ 
ΤΩΝ ΙΆΚΟΩΣΚ ΔΕΗΓΆΠΑ ΤΌΟΝΙ 
ΦΟΗΦΊΙΆΡΑΠΑΝ ΓἈΟΤΟΥΌΆΛΔΘΧα 
Φογολυύτου. ΟΤΙ ΥΟΓΗΡΟΥΌΗΝ, 
ΧΥ ΓΤ: ΕΠΟΙΗσΘΝ ΕΧΥΤΌΧι 
ΤΩΟΜΝΆΠΟΙΝΟΧΟΝ᾽ ἸΔΟΝΓΕΟΔΕ 
ΟΙΆΔ ΘΑ ΦοιλΥ ΓΟΥΟΤΊΆΎΥΓΓΟΝ 
ΟΠΗΡΦΙΆΧΘΙΕΚΙΙΆΜ ΓΩΟΝΤΩΝ 
ΥὙΟΝΆΑΥ ΓΟΥΕΜΙΟΗΟΆΑΝΑΎΥΤΓΟΌΝ᾿ 
ΙΝ ΟΟΥΚΗΛΔΥΝΑΆΝ᾽ ΓΟΆΧΆΆΕΘΙΝΑΥ 
ΤΟΥ Δ ΘΝΘΙΡΗΝΙΚΟΝ᾽ ΕΝ ΥῪ 
ΓΙΝΙΆΟΘΘΙΟΔ Θἰω:ω ΗῬ ἘΝΎΤΙΝΙ 


ΟΕΝ. ΧΥΧΧΥΙ. 40. 


δὴ 


25 


ΧΧΧΧΧΠΗ. 


15 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥῚΙ. ὃ. 


888 


ΟΝ. ἈΠΗΓΓΘΙΆ ΘΝΑΥ Τ Ὁ ΤΟιολᾺ 
Δααφοιολυτουκλιθπανλνυ 
ΤΌΙΟ᾽ ἈΚΟΥΟΧ ΤΕ ΤΟΥΕΝῪΤΙΝΙ 
ΟΥ̓ΤΟΥ ΤΟΥΟῪ, ΕΝΥΤΙΝΙΆΟΘΗ' 
ΟΜΗΝΥΜΆΟΔΘΟΜΘυΥθιν ΡᾺΧ 
ΜΑΤ ἈΘΝΜΕΟΩΤΟΥΤΙΘ ΔΙΟΥ" 
ΚΑΙΆΝΕΟΤΗ ΤΟΕΜΟΝΔΑΡΆΧΜΑΆ 
κλιρθωθη" περιστρΆφεν 
ΤᾺἈΛΕΘΤΑΛΔΡΑΧΜΑΤΆΥΜΟΩΝ 
ΠΡΟΟΘΙΚΥΝΗΟΆΧΝ ΤΟΘΒΜΟΝΑΆΡΑΙ 
μλ: δι πα νλ δλαυτωώοιλλαλ 
φοιλυτογ᾽ μηκλοιλθυώνεα 
οἸἈΘΥοθισαβῷφημᾷᾶο, κυριῶν 
ΚΥΡΙΘΥΘΙΟΗΉΜΩΝ; ΚἈΙΠΡΟΟΘΘῈ 
“ΤΟΕΤῚΙΜΙΟΘΙΝΆΥ ΤΌΝΕΝΕΘΙΚΕΝ 
ΤΟΩΝΕΝΥΤΙΝΙΟΝΑΎΥ ΓΟΥ. ΚΆᾺΙ 
ΘΝῈκαν ΤωὭΩΝ ἈΟΓΩΝΑΎΥ ΤΟΥ" 
᾿ΕΝ ΘΕΝΥΤΙΝΙΟΝΕΤΈΡΟΝ. κς 
ἈΙΗΓΗΘΟΆ ΤΟΤῸΠΡΙΑΥ ΤΟΥ. κα 
ΤΟΙΟΧ ΘἈΦοιολΥ ΤΟΥ ΚΆΙ ΘΕ. 
ΙἈΟΥΕΝΥΠΤΙΝΙΆΘΟΆΜΗΝΕΝΥΤΙ͂ΝΙ 


ὈὉΝΘΤΡΟΝΩΟΠΕΡΟΗΛΙΟΟΚΆΙ 


ΗΟΘΧΗΝΗΚΆΑΙΕΝΔΕΙΚΑΆΧΟΤΈΡΕΘΟ 
ΠΡΟΟΒΚΥΝΟΥΝΜΜΕ᾽ ΚἈΙΘΙΤΕΤῚ 
ΜΗΟΘΘΝΆΑΥ ΤΩΟΠΙΗΡΆΎΥΓΟΥ͂. Ις 
ΕἸΠΕΝΑΥ ΤῸ" ΤΥΙΤΟΕΝΎΤΙΝΙ 
ΟΝΤΟΥ ΤΌΟ, ΕΝΥΤΙΝΙΆΘΘΗΟ᾽ 
ἈΡΑΓΘΕΘΆΑΘΟΝΤ ΘΟΘΑΘΥΟΟΜοθὰ 
ΕΓΩΟ ΤΕ ΚΑΙΗΜΗΡοουύκάλιοιλ. 
ἈΘΑΦΡοΟΙΟΟΥΤΡΟΟΙΚΥΝΗΟΆΙΟΟΙ 
ΕΠ ΤΉΝΓΗΝ; ΕΖΗΧΟΘΘΆΝΔ 6 
ἈΥΤΌΝΟοΙΆ Ἀθαφοιλυσγου" 
ΟἈΟΘΠΗΡΑΥ ΤΟΥ ΔΙΘΤΉΡΘΙΤΟ 
ΡΗΜΆ ΒΠΟΡΘΥΘηοΆΝΑΘΟΙι 
ἈΔΕΑΦΟοΙΧΥ ΤΟΥΒΟΟΚΕΙΝΤᾺ 


ΟΘΟΕΝ, ΧΧΧΥΙΙ. δ. 20 


88 


ΧΧΧΧΥΙΙΙ.Α. 


10 


15 


ΘΟΕΝ. ΧΧΧΥΙΙ. 12. 


8368 


284 


ΓΠΡΟΒΑΤΑἈΤΟΥΤΙΡΟΛΥ ΤΌΝΕΙΟ 
ΟΥ̓ΧΕΜ᾽ ΚἈΙΘΙΠΕΜΙΗΆΤΙΡΟΟ 

Ὁ σΗΦ᾽ ογχοιλλθλφοιοου 
ΠΟΙΜΆΑΙΝΟΥΌΙΝΘΙΟΟΥΧΟΜΊΔΘΥ 
ΡΟΆΠΟΟΤΕΙΆΦ ΟΘΠΡΟΟΛΧΎΥ ΤΟΥῸ᾽ 
εἰπε δλύΥ τῶ" ᾿ΔΟυεγω᾿ οι 
πεν ἙΆΎ ΤΌΪΗΣ᾽ ΠΟΡΘΥΘειο 
"Δ ΕΘΙΥΓΙΑΙΝΟΥΟΝοιΆΆ ΘΑ. 
«οιοοΥκἈΑύ ΓΑΠΡΟΚΆΤΤΆΚΑΙ 
ἈΝΆΓΓΕΙΆΟΝΜΟΙ" ΚΆΙΆΠΠΘΟ 
ΤΕΙΆΧΕΝΑΥ ΤΟΝΕΘΙς-ΤΉοΟκοιλᾳ. 
ἈΟΘΟΤΉΟχΧΘΕΡΩΝ᾽ ΚΆΙΗΧΘΕΝ 
ΕΙοοΟγχεμ.. ΚΑΙΘΥΡΘΝΑΥ ΤῸΝ 
ΧΕΘΟΟΠΆἈΆΝΟΜΕΝΟΝΘΝΤΏΜΗΚΧΙ 
ἈΚ ἩΡΟ ΤΗΟΘΝΆΘΑΥ ΤῸΝ 
ΟἈΝΟΟΔΧΕΓΟΩΝΤΊΖΗΤΕΙΟ; Ο 
ἈΘΕΙΠΕΝ: ΤΟΥ θα φΦουομοΥ 
ΖΗΤῸ ἈΠΤΑΓΓΕΙΆΟΝΜΟΙΠΟΥ 
ΚΕΟΟΚΟΥΌΙΝ᾽ ΕἸΠΕΝΑ ΘΑΥ ΤῸ 
ΟἌΝΟΟ᾽ ἈΠΗΡΚΆΟΙΝΕΝΤΕΥ 
ΘΕΝ᾿ ΗΚΟΥΌΆγαΡ ἈΥ Τῶν Ε 
ΓΟΝΤΝΙΤΟΡΘΥΘΩΜΕΝΘΙΟ 
λώϑλθιμ᾽ Προθιλονλ θλύΎτῶ, 
ΚΙΆΚΡΟΘΕΝ. ΠΡΟΤΟΥΓΓΙΟΆΙ. 
ΠΡΟΟΛΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΒΠΟΝΗΡΟΥ 
ΟΝΤΟΤΟΥΧΠΟΚΤΘΙΝΆΑΙΆΥ ΤΟΝ 
ΕἸΠΆΝΔΕΘΒΚΑΟΤΟΟΠΡΟΟΤΌΝ., 
ἈΔΘΑΦΟΝΑΥ ΤΟΥ ἸΔΟΥΌΕΝΥ 
ΠΝΜΙΆΟ ΤΗΟΘΚΘΙΝΟΟΘΡΧΘΤ ἊΜ" 
ΝΎΝΟΥΝ, ΔΕΥ ΤΕ ἈΠΟΚΤΘΙΝΩ 
ΜΕΝΧΎΥ ΤΟΝ. καρ μεν 
ΧΥΤΟΌΝΕΙΟΘΝΑ ΤΩΟΝΧΆΚΚΟΣ 
ΚΑΙΕΡΟΥΜΕΝ᾿ ΘΗΡΙΟΝΠΟΝΗ 
ΡΟΝΚΑ ΤΕΦΆΓΕΝΑΎΥ ΤΌΝ᾽ κς 
ΟΥ̓ΟΜΕΘΘΑΤΙΕΟΤΑΥΤἌΆΘΝΥ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥΙΙ. 12. 


35 


ΧΧΧΧΥΊΠΙ. Β. 


10 


ΘΟΕΝ ΧΧΧΥΊΙ. 90. 


ΠΝΙΆΛΥ ΤΟΥ ἈΚΟΥΌΆΧΟΛΔΘ 
ΡΟΥΒΗΝ. δ σθιλ ΤΟΧῪ ΤῸΝ 
ΘΚ Τωνχοθιρωνλυύυτῶώνις 
ΕΙΠΕΝ᾽ ΟΥ̓ΤΑΤ ἈΞΣΟΜΕΝΑΎΥ 
ΤΌΝΕΘΙΟΥΎΧΗΝ: οιπανλθλυ 
ΤΟΙΟΡΟΥΒΗΝ. ΜΗΘΙΚΧΘΗΤῈ 
ἈΙΜΆ. ΒΜΕΆΛΧΘΤΕΧΛΥ ΤΌΝΕΙΟ 
ΤΟΝΆΧΚΚΟΝΤΟΥ ΤΟΝΤῸΝ 
ΘΝΤΉΘΡΗΜΩ᾽ ΧΘΙΡΆΔΘΜΗΒΘ 
ΠΕΝΕΓΚΗΤΕΛΥ ΓΩΟΟΠΟΩΘΘ 
ΣΕΧΘΙΤἈΙΧΥ ΤΟΝΕΚΤΏΝΧΘΙ 
ρωνλύτων. καιλπολλυ 
ΤΟΝΤῸΠΡΙΑΥ ΤΟΥ ΘΓΕΝΕΤῸ 
ἈΘΗΝΙΚΆΗΧΘΟΝΙΘΟΘΗΦΤΙΡΟΟ 
ΤΟΥΟΧ ΔΘΑ ΦΟΥΟΛΎΓΟΥ. 656 
ΑὙΥΟΥΧΝΤΟΝΙΩΟΘΗΦ ΤΌΝΧι 
ΤΟΝΑΆ ΤΟΝΠΟΙΚΙΆΟΝ ΤῸΝΙΘ 
ΡΙΧΥΤΌΝ. ΚΑΙΆΧΒΟΝΤΈΟΛΥ 
ΤΌΝΕΡΡΙΥ ἈΝΘιΟΤονλλιςκοῦ 
ολϑλλκκοοκανοούλώρου 
ΚΕΙΧΕΝ᾽ δκαϑθιοαν φαγεγ. 
ἈΡΤῸΌΝ᾽ ΚἈΙΆΝΑΚΑΘΥΆΝΤΘΟ 
Τοισοφϑλλμοιοιλον. καὶ 
Ι͂ΙλΟΥΟΔΟΙΠΟΡΟΙΝΟΜΆΗΛΙΤ ΑΙ 
ἩΗΡΧΟΝ ΤΟΘΚΓΆΛΆΛΣΔ ΚΑ ΚΑ. 
ΜΗΛΧΟΙΆΥΓΩΟΝΕΓΕΜΟΝΘΥΜΙ 
ἈΜΑΆΤΏΩΝ. ΚΑΙΡΙΤΊΝΗΟ. ΚΑΙ 
ΟΤἈΚΤΗ᾽ ΘΠΟΡΘΥΟΝΤΌΛΩΟιΚΑ. 
“ΓΤ ἈΓΕΙΝΕΙΟΛΙΓΥΤΙΤΟΌΝ᾽ ΘἸΠΕῚ 
ΔΟΘΙΟΥΔΑΑΟΘΠΡΟΟΤΟΥΌΛΔΟΕλ. 
Φογολυύ ΤΟΥ ΤΊΧΡΗΟΙΜΟΝ 
ΘΑΝΑΠΟΚΤΕΙΝΟΜΕΝΤῸΝ 
»λελφὥνημωνκλικρυ 
γωμεντολιμλ Υ ΤΟΥ" 
ΔΕΥΤΘΑΠΟΛΟΩΟΜΘΘΆΑΛΥ ΤῸΝ 


ΘΕΝ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 20. 


18 


ΧΧΧΧΎΥΠΙΙ.. Α. 


ΘσΕΝ. ΧΧΧΥΙΙ. 21. 10 


380 


“ΤΟΙΟΙΟΜΆΗΛΙ ΓΤ ἈΙΟΤΟΥ ΤῸΙΟ᾽ 
ἈΙΔΕΧΕΙΡΒΟΗΜΩΝΜΗΘΟΤῸῺ 
ΟἈΝΕΠΑΥ ΤῸΝ. ΟΤΊΆΔΕΣΧΣ 
Φοοημῴών. και σΆΡΉΜΩΝ 
ΘΟΤΙΝ᾽ Ηκογολνλεοιλλϑλ 
ΦοιλΎ ΤΟΥ. ΚἈΑΙΓΙΆΡΕΠΟΡΟΥ 
ΟΝΤΟΟΜΟΜΆΑΗΛΙΤ ΑΜ ΚΑΙ 
ΘΣΘΙΆΚΥΟΛΧΝΙΚΑΙΆΝΘΕΙΚΑ. 
ΟἈΝΤΤΟΝΙΦΟΘΗΦ εἰ τουλλκ 
ΙΞ(ΟΥ ΚἈΑΙΆΠΘΆΑΟΝΊΤ ΟΤΌΝΙ 
ΦΟΗΦ᾽ ΤΟΙΟΙΟΜΧΗΛΙΤ ἌΙΟΘΙ 
ΚΟΟΙΧΡΥΟΩΝ, ΚΑΙ ΚΆ ΤΗΓΆ 
ΓΟΝΤΌΝΙΘΩΟΗΦ διολιγῪ 
ΠΤΌΝ᾽ ἈΝΘΟΤΡΕΥΕΝΆΕΡΟΥ 
ΚΗΝΕΠΙ ΤΟΝΆΆΚΙΚΟΝ. ΚΚἈΙ 
ΟΥ̓ΧΟΡΑΤΟΝΙΩΘΗΦΈΝΤΩ 
ἈΆΚΙΚΟΩ᾽ ΚΑΙΔΟΘΡΡΗΣΕΝΤΆ. 
ΙΜΆΤΙΆΛΧΥ ΤΟΥ. ΚΑΙΆΝΘΟΤΡΘ 
γενπροστουολλθαφουολυ 
ΤΟΥΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ΤΟΠΆΙΔΆΡΙ 
ΟΝΟΥΚΕΟΤΙΝΕΝΤΟ ΛΆΚΚΟ 
ΕΓΩΟΔΛΘΙΤΟΥ ΠΘΠΟΡΘΥΜΑΙΕΤῚ. 
ἈΧΕΟΝΤΕΟΔΕΤΌΝΧΙΤΩΝΑΆ 
ΤΟΙ ΘΗ ΘΟφασλνεριφοι 
ἈΙΓΩΝΚΑΙΕΜΟΛΥΝΆΝΤΟΝ 
ΧΙΤΩΝΆ ΤΩΛΙΜΑΆΓῚ. ΚΆΙΕΙ 
ΟΗΝΕΓΚΆΑΝΤΌΠρΡΙΆΎ ΤΩΝις 
ΕΙΠΟΝ᾽ ΤΟΥ ΤΟΝΘΎΡΟΜΕΝ. 
ΕἸΠΓΝΟΩΘΙΗΧΙ ΤΩΝ ΓΟΥΥΎ 
ΟΟΥΘΟΤΊΙΝΗΟΥ; ΚἈΑΙΕΤαγν λυ 
“ΤΟΝΙΚΆΙΕΙΤΙΕΝ᾽ ΧΙΤΩΟΝΤῸΥ 
ὙΥΜΟΥΘΟΤΊῚΝ᾽ ΘΗΡΙΟΝΊΤΟΝΗ 
ΡΟΝΙΚΑ ΤΕΦΆΓΕΝΑΎΥ ΤΌΝ. ΘΗ 
ΡΙΟΝΗΡΠΆΟΒΘΝΤΟΝΙΘΟΗΦ᾽ 
ἈΙΕΡΡΗΣΕΝΑΘΙΆΚΟΩΕ ΤΑΙ 


ΘΕΝ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 271. 


1 


20 


39 


ΧΧΧΧΥΛΠΙ. Π.Ψ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΥΊΙ. 84. 


ΜΑ.-ΓΙΆΛΥ ΓἋΟΥ. ΚἈΙΕΙΠΕΘΕ ΘΕΝ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 34. 
ΤΟΟΧΚΚΟΝΘΙΓΙ ΤΉΝΟΟΦΥΝ 
ἈΥΓΤΓΟΥ. ΚΑΙΒΠΕΝΘΗΤΌΝΥΝ 
λΥΤΟΥΉμερλοπολλᾷᾶςσ'. οὐ 
ΝΜΗΧΘΗΟΆΝΔΑΘΙΤΆΝΤ ΘΟΟΙΥΊ 
ΟΙΆΧΥΤΟΥΚΑΙΆΙΘΥΓΆΤΕΡΘΟ 
ἈΥΓΟΥ. ΚΑΙΗΆΘΟΝΠΆΡΑΆ 
ΚΑἈΧΘΟΛΙΆΥ ΤῸΝ: ΚἈΑΙΟΎΚΗ 
ΘΕἈΧΕΘΝΙΤΑΡΑΚΑΛΕΘΙΟΘΆΙΆΘ 
ΓΩΝ᾽ ΟΤΉΚΑ Τ ἈΒΞΗΟΘΟΜΑΆΙ 
ΠΡΟΟΤΟΝΥΙΟΝΜΟΥΎΤΙΕΝΘΟΣ 
ΘΕΙΟΆΟΥ ΚἈΙΕιΆΧΎΟΕΝ 
ἈΥ̓ΓΟΝΟΙΤΗΡΑΎῪ ΤΟΥ ΟἹ Ε 
ΜΑΔΗΝΑΙΟΙΆΙΤΘΑΟΝΤΌΤΟ., 
ΚΘΟΗΦ᾽ ΘΙΟΛΙΓΥΤΙ ΤΟΌΝΠΙΙΘ 
ΤΕΦΡΗΤσΠπΑβοντιφα 

ΡΑΟ ἈΡΧΙΜΆΓΗΡΟΣ᾽ ΘΕΓΕῈΝΘ 
ΤΟἈΛοαντωικλιρωεκθινῳω. 

ΚΑ ΓΘΕΗΙΟΥ ἈΟΆΧΤΙΟΤῸΝ 
Ἀλααφωνλυτουκλιλφι 

ΚΕ ΤΟΕΩΟΠΡΟΟΧΝΟΝΤΊΝΆ 
ΟἈΔΟΧΆΑΆΧΜΙΤΉΝΩ, ΟΝΟΜΆᾺ 
ας καιλενἼοκειου 
ἈἈΟΘΥΓΆΤΕΡΑΧΑΝΆΝΑΙΟΥ 
ΧἈΝΟΥΗ, ΟΝΟΜΆΟΛΥἋ: ΚΆΙΕ 
ἈΛΧΕΕΝΆΑΥ ΓΗΝΙΚΚΆΙΘΙΟΗΛ. 
ΘΕΝΠΡΟΟΛΎΤΉΝ. ΚἈΑΙΟΥᾺ 
ἈΧΕΟΥΟΛΧΕΤΈΕΚΕΝΥΊΟΝ. κα 
ΒΚΑΛΘΟΘΒΘΝΤΟΟΝΟΜΆΛΥΤΟΥ 
ΗΡ᾿ ΚΑΙΟΥΧΛΆΑΛΧΕΟΥΟΆΘΤΕΚΕ, 
ὙἹΟΝΔΑΘΥΤΈΡΟΝ. κλιθιζαλᾳ 
ΘΟΕΝἑΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΤΟΥΛΥΝΆΝ᾽ 
ΙΞΙΠΡΟΟΘΘΙΟΆΘΤΊΙΕ ΤΙΚΕΒΝΎ ι 
ΚἈΑΙΕΙΚΑΧΘΟΘΝ ΤΟΟΝΟΜΑΆΛΎΥ ΤΟΥ͂ 
ΟΗΧΟΜ᾽ ἈΥΓΗΗΝΕΝΧΆΟΑΕΙ: ΘΕΝ. ΧΧΧΎΠΙ. δ. 


288 


ἩΝΙΚΑΕΤΕΈΚΕΝΑΥ ΓΟΥ τ᾿ ΚΑΙ 
ΘΑΧΛΕΟΝΓΥΜΝΆΜΝΚΔΑΗΡ, ΤΠΙΡΟΩ 
ΤΟΤΟΌΚΩΛΥ ΤΟΥ. ΠΟΝΟΜᾺΆᾺ 
ΘΆΜΑΆΡ' ΘΕΓΕΝΘΤΌΔΘΗΡ, ΠΡΟ ΤῸ 
ΤΌΚΟΟΙΟΥ ἈΑΤΠΤΟΝΗΡΟΟΘΝΆΝΤῚ 
ΚΎΥ. ΚἈΑΙΆΠΕΙΚΤΕΙΝΕΝΆΑΥ ΤῸΝ 
ΟΘς᾿ ΘΙ" Πενλδειουλλοτωλυ 
ΜΆΝ. ΘΙΟΒΆΑΘΕΠΡΟΟΤΉΝΓΥ 
ΝΆΙΚΑ ΤΟΥ ΧΔΕΧΦΟΥΟΟΥ͂. ις 
ΓἈΜΕΡΘΥΟΔΙΧΥ ΤΉΝ. ΚΆΙΆΝΑΆ. 
ΟΤΉΟΟΝΟΠΕΡΜα Τωλ θα 
ΟΟΥ̓ ΓΝΟΥΟΔΕΛΥΝΆΝΟΤΊΙΟΥ 
Ι«.«ΑΥΓΩΘΟΤ ἈΙΓΟΟΠΕΡΜΆ,6 
ΓΙΝΘΤ ΟΟΤ᾽ ἈΝΕΙΟΗΡΧΕΤΌΓΙΡΟΟ 
ΤῊἨΝΓΥΝΑΆΙΚΑΤΟΥΆΛΘΆΦΟΥ 
ἈΥΤΟΥ. ΕΞΕΧΕΘΝΕΠΙ ΓΗΝΓῊΝ 
ΤΟΥΜΗΔΟΥΝΆΙΟΠΘΡΜΆΤΩ 
ἈΛΕΑΦωλυΓΟΥ ΠΌΝΗΡΟΝ 
ἈΘΕΦΆΑΝΗΘΝΆΑΝΤΊΟΝΤΟΥ 
ΘὙΥΟΤΊΕΙΤΟΙΗΘΕΝΤΟΥΤΟ. "'ς 
ΘΕΘΆΑΝΆΑ ΤΟΩΟΕΝΚΑΙ ΤΟΥ ΤῸΝ᾽ 
ΕἸΤΕΝΘΙΟΥΔΆΑΟΘΑΜΑΆΡ ΤΉΝΥΜ 
ΦΗηΗλύ ΤΟΥ. ΚἈΘΟΥΧΗΡΆΘΝΤῺ 
Οἰκω ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΥ ΘΟΜΘΓΆΟΘ 
ΓΕΝΗΤἈΙΟΗΆΧΦΟΜΌΥΪΟΟΜΟΥ 
ΘΙΠΕΝΓΆΡ, ΜΗΠΟΤ ΘΆΠΟΘΆΝΗ 
κἈλυοΥ Τοοωσπερκλιοιλλθὰ 
φοιλυτουγ Ἀπθαθουγολλεθὰ 
ΜΑΆᾺΑΡΘΙΚΑΘΗΤΟΟΘΝΤΩΟΙΚΩΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΛΧΥΤΉς. σπληθυνθηοχ. 
ἈΘΆΙΗΜΕΡΆΙ. ΚΑΙΆΠΕΘΆΝΕΝ 
ΟΛΥΛΧΗΓΥΝΗηΪϊοΥ ΔΆ ΚΑΠΆΡΆΚΧΗ 
ΘΕιοϊΪΟΥ ἈἈΧΟΆΛΝΘΕΗΠΡΟΟΤΟΥῸ 
ΚΙΡΟΝΤ ἈΟΤΤΆΑΠΡΟΚΑ ΤἈΛΥ ΟΥ. 
ἈΥΤΓΟΟΚΑΗΡΑΟΟΠΟΙΜΗΝΆῪΥ 


ΘΟΕΝ. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. ὅ. 


ΘΕΝ ΧΧΧΝΗΙ. 19. 


10 


15 


20 


289 


“ΓΟΥ ΟΟΘΟἈΧἈΆΆΧΜΙΤΉΟσΒΕΘΙΟΘΑΆ 
μν"Ἀ' ΚἈΤΙΗΓΓΕΆΗΘΆΑΜΑΆΡ ΤῊ 
ΝΥΜΦΗΛΥ ΓΟΥΆΧΕΓΟΝ ΓΕΟ ἢ 
ΧΟΥΟΠΕΝΘΕΡΟΟΟΟΥΆΝΕΒΗΒΘΙΟ 
ΘΑΜΝΑΆΚΘΙΡΑΙ ΓἈΠΡΟΚΑ ΤΆΛΥ 
ΤΟΥ ΚἈΑΙΠΕΡΙΘΆΟΜΕΝΗ ΓΆΙΜΆ 


“ΓΙ ΓΓΗΟΧΗΡΘΥΟΘΩΟΆΦελύΓης. 


"!ΕΡΙΒΑΆΧΘ ΤΟ ΓΟΘΕΡΙΟ ΓΡΟΝΙς 
ΕΚΆΆΧΆΧΟΠΙΟΝΧ ΤΟΚΆΑΙΕΚΆΘΙΟΕΝ 
ΠΡΟΟΤ ἈΙΟΠΥΆΧΆΙΟΆΧΙΝΆΝ. ΗΘ ΟῸ 
“ΓΙΝΒΝΠΆΡΟΛΩΟΘΆΜΝΑ ΙΔᾺ6 
ΓΆΡΟΤΙΜΕΓΆΟΓΕΓΟΝΕΝΟΗΆΩΝΜ 
ΧΥΓΟΟΔΕΟΥΚΘΑΟΩΚΕΟΝΑΥ ῊΝ 
χΥ γΓωγυνληο καηλώνλυΥ 
“ΤΗῊΗΝΙΟΥΔΆΑΘΘΑΟΣΕΝΑΧΥ ΤΗΝ 
ΠΟΡΝΗΝΜΒΙΝΆΜ: κατεκαλυία. 
“ῬΟΓΆΡ᾽ ΓΟΠΡΟΟΩΠΟΝΆΎΥ ΓΗ. Ἰς 
ΟΥὙἸΚΕΓΠΕΓΝΟΩΛΧΎῪΥ ΤῊΝ ασακλὶ 
ΝΜΕΝΑΘΙΠΡΟΟΛΥ ΓΗΝΤΉΝΟΔΛΟ, 
ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΑΎΥ ΓΗ ΘΆΟΟΝΜΕΘι 


ΓΟΘἈΘΟΙΝΙ ΡΟςΟΘΙΚΑΙΟΥΝΝΕΙ ΕΓ ΝΟ) 


ΟΤΙΝΥΜΦΗΛΎΥ ΓΟΥΘΟΤΊΝ᾽ Η 
ἈΘΕΙΠΕΝ᾽ ΤΙΜΟΙΔΩΘΟΙΟΘΆΝΘΙ 
ΟΘΆΘΗΟΘΙΤΡΟΟΜΕ; ΟΔΘΘΙΕΝ. Ε 
ΓΟ ΟΘΟΙΆ ΠΟΤ ΘΆΧΕρῬοΝΑι 
ΓΩΟΝΘΙ ΤΩΝ ΡΟΚΑ ΤΟΝΜΟΥ" 
ΗΆΘΘΙΠΕΝ᾽ δαν σλρρλακ 
Εεὠς ΓΟΥΧΙΠΟΟΤΕΙΆΧΆΙΟΘ᾽ ΟἌΘΘι 
1ΤΕΝ᾿ “ΙΝ Γ ΓΟΝΆΡΡΑΞΩΝΆΟΟΙ 


λόςῶ; ΗΔ ΘΘΗΕΝ ΤΟΝΔΆΚΓΥ 


ἈΙΟΝΟΟΥ ΚΑ ΌΝΟΡΜΙΟΙΚΟΝΙς 
ἹΉΝΡΑΆΚΔΟΝ ΓΗΝΕΝ΄ ΤΉΧΘΙΡΙ 
ΟΟΥ̓ ΚἈΑΙΘΛΩΚΕΝΑΥ ΓΗΙΚΆΙΕΙ 
ΘΟΗΧΘΕΝΗΡΟΟΛΥ ΓΗΝΙΚΆΙΕΝΕΆΟ 
ΡΙΕΆΆΧΚΕΝΘΞΑΧΥ ΓΟΥ. ΚΟΆΝΑΟ 


ΘΕΝΟΧΧΧΝΠΙ. 12. 


ΟΕΝΙΧΧΧΨΠΙῚ. 19. 


ΒΥΙ 


20 


300 


ΤἈΘΆΠΗΛΘΕΝ᾽ ΚἈΑΙΠΕΡΙΘΙΆΆΤΟ 
ΤΟΘΕΡΙΟΘΡΟΝΑΦΕΆΧΎΥ ΤΉΟΚΆΙΘ 
ΝΕΛΥΟΧΤΟΓΆΙΜΑΤΊΆ ΤΉΟΧΘΙ 
ΡΕεΥσε σα ΘΑΎΥΤΉςσ᾽ ἈΠΕΟΤΘΙ 
ΧΕ Ν ΘΟ ἈἈΟΤΌΝΕΡΙΦΟΝΘ 
ΣΆΘΓΟΝΟΝΧΕΙΡΙ ΓΟΥΤΙΟΙΜΘ 
ΝΜΟΟΧΥ ΤΟΥ ΤΟΥΟΔΟΧΆΆΜΗ 
ΤΟΥΚΩΜΗΟΆΧΟΘΆΓΓΟΝΆΡΡΑΆ 
ΕΟΝΆΠΑΡΑ ΤΗΟΓΎΝΆΙΚΟΟ. 
Ξ»ἹΟΥ̓ΧΘΥΡΟΝΧΑΥ ΤΉΝ. 6ΠῊΗ 
ΡΟ ΤΉΟΘΕΝ Δ Θ΄ ΓΟΥΘΟΆΝΆΡΑΟ 
ΤΟΥΘΘΙΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΤΙΟΥΕΟΤῚ 
ἩΤΙΟΡΝΗΗΓΕΝΟΜΕΝΗΘΝΆΙΝΆΑ. 
ΕΠ ΤΗΟΟΛΔΟΥ. ΚἈΙΕΘΙΠΆΝ᾽ ΟΥ 
Ι«Ξ[ἬἯΑΝΕΝΤ ΓΤ ἈΥΘΆΙΤΟΡΝΗ᾽ ΚΚΑυλ. 
πεοτραφηπροῦύουγλανκαι 
ΕΙΠΕΝ᾽ ΟΥ̓ΧΘΥΡΟΝ᾽ ΚΆΙΟΙΧΝΟΙ 
ΟΙΕΚ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥΧΕΓΟΥΌΟΙΝΜΗ 
ΘΙΝΆΙΒΝΤ ΥΘΑΆΠΟΡΝΗΝ᾽ Εἰ 
Πενλθιουλλςσ' ΕΧΘΤΩΟΛΥΤᾺΆ 
ἈΧΧΆΑΧΜΗΠΟΤΈΚΑ ΓἈΓΘΆΆΧΟΘΩ 
ΜΕΝ ΘΓΩΜΕΝΓΆΑΡΆΤΠΙΘΟΤΆΚΣ 
ΚἈΓΓΟΝΕΡΙΦΟΝΤΟΥΤῸΝ. ΟΥ̓ 
ΔἈΘΟΥΧΈΕΥΡΙΚΆΟ᾽ ΕΓΕΝΕΤΟΌΔΘ 
ΜΕ ΓΆΑΤΡΙΜΗΝΟΝΆΝΗΓΓΘΆΗ 
“ΓΟΥΙΟΥ ΔΆΧΕΓΟΝΤΈΟ᾽ ΕΚΊΤΕ 
ΠΟΡΝΘΥΚΕΝΘΑΜΆΡΗΜΝΜΥΜ 
«Φησουκαλμλουε ΓΆ ΟΤΡΙΘ 
ΧΘΙΕΚΤΙΟΡΝΙΆσ᾽ ΘΙΠΕΝ Δ αἰ 
οΥ̓λΆσ᾽ ΘΣΆΓΆΑΓΕΤΕΛΥ ΤῊΝ 
ΚΑΙΚΑ ΤἈΚΑΥΘΗΤῸ ἈΥ ΤῊ 
ἈΘΆΑΓΟΜΕΝΗΆΧΠΘΟΤΘΙΆΘΝΠΠΡΟΟ 
ΤΟΝΙΠΕΝΘΕΡΟΝΆΧΎΥ ΓΗΟΆΘΓΟΥ 
ΟἈ ΕἸ ΓΟΥΧΝΟΥ ΓΙΝΟΟΤ ἈΥ" 
ΤἈΘΟΤΊΝ. ΕΓΩΟΘΝΓΆΟΤΡΙΕ 


ΠσΕΝΧΧΧΨΗΙ, 19. 


ΘΟΕΝΌΧΧΧΨΓΥΠΙ. 95. 


5 


10 


491 


ΧΕΑ᾽ ΙΚ(ΔΙΘΙΠΤΕΙΝ᾽ ΕἸΠΠΓΝΝΩΟΘΘΗ ο ΘΕΝΟΧΧΧΥΠΙΙ. 96. 


ΤΙΝΟΟΟΔΆᾺΚΤΎΥΛΙΟΟΚΆΙΟ 
ΟΡΜιοκοοκλιηρακλολΎύΥ ΓΗ 
ΕἸΤΕΓΝΩ Δ ΕΙΟΥ Δ ΙΆΟΙΚΆΙΕΙΤΙ Ε΄ 
ΘΔ ΤἈΙΘΆΜΆΡΗ,Ε 

γῳω. ΟΥεινεκενούκελῳ 
ΚΑΛΥΤΉΝΟΗΛΧΩΜ ᾽΄ ΓΩΟΎΟ) 
ΜΟΥ͂ΔΚἈΑΙΟΥΤΙΡΟΟΘΘΘΤΩΘ 
ΤΙΤΟΥΓΝΩΝΆΑΙΧΥ ΓΗΝ᾿ 6 
ΓΕΝΕΤΟΛΔΘΗΝΙΚΆΕΤΉΚΤΕΝ.. 
ΤῊΗΛΘΗΝΑΙΔΛΥΜΆΕΘΝΤῊ 
ΓΧΟΤΡΙΑΥ ΤΗΉΓσ᾽ ΘΕΓΕΝΘΤΌΔΛΘΕΟΝ 
ΤΩ ΤΊΚΤΕΙΝ ΓΗΝΟΘΙΟΙΠΤΡΟ 
ΘΞΣΗΝΕΓΚΕΝΤΗΝΧΘΙΡΑΧΥ ΤΟΥ. 
ἈΧΕΟΥΟΧΔΘΗΜΆΙΆΧΕΔΗΟΘΕΝ 
ΚΟΚΚΙΝΟΝΕΙΠΙ ΤΗΝΧΕΙΡΆΛΧΛΥ 
ΤΟΥΧΕΓΟΥΟΛΧΟΥ ΤΟσδσελοΥ 
ΟΘἸΤΤΑΙΠΡΟΤΈΡΟΓΟ᾽ ὠοσλοαπιου 
ΝΗΓΆΓΕΝΤΉΝΧΕΙΡΑΆ. ΚΆΘΟΥ 
ΘΥοεσηλθενολλθλφοολυ 
ΤΟΥ ἩΔΕΕΙΤΕΝ᾽ ΤΊ ΙΕΙΚΟΙΤΗ 
Δλαφρᾶγμος: κἈλιθκλλθοε, 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΛΥ ΓΟΥῪ ΦΆΡος' ις 
ΜΕΤΆ ΤΟΥ ΓΟΝΕΣΗΆΘΕΝΟ 
ἈΛΕΧΦοολυτουγεφώηνεν 
ΤΉΧΘΙΡΙΑΥ ΤΟΥ ΤΟΚΟΚΙΟΝΟΝῚ 
κἈλιεκΑ ΘΟΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆλλΥ 
ΤΟΥΖΆΡΑ᾽ ΙΘΟΗΦ᾽ λδκα ΤῊ 
ΧΘΗΘΙΟΔΙΓΥΤΙΤῸΌΝ. ΙΑ ΙΕ ΓῊ 
ΟἈἸΤΟΛΥ ΓΟΝΙΘΤΕΦΡΗΟΘΟΙᾺΡ 
ΧΙΜΑΓΗΡοσΆρΡλω) 

οὐν ἈΝΗΡΑΙΓΥΤΙΤΊΟΟΕιΌΧοι 
ΡΩΟΝΙΟΜΑΗΛΧΆΘΓΩΝ᾽ ΟἹ, κΚΆ 
ΤῊΓἈΆΓΟΝΑΥ ΤΌΝΕΚΘΙ᾽ ΚΚᾺΡ 


ΗΝΚΟΜΘΤΑΪΙΟΗ(Ῥ᾿ ΚΆΙΗΝ ΘΕΝΟΧΧΧΎΠΗΙ. 5. 


315 


292 


ἈΝΗΡΕΠΙ ΓΥΓΧΆΝΩΟΩΝ᾽ ΚΑΙ 
ΘΓΕΝΕΤΌΘΝ᾽ ΓΩΟΙΚΩΙΆΡΑΚΥ 
ΡΙΟ ΤΟΩΛΙΓΥΤ ΓΙ). ΗΔ Ιλ 6 
ΟἸΚὙΡΙΟΟΛΥ ΟΥΟΤΙΚΟΜΘΤΑΥ 
“ΓΟΥΚἈΑΙΟΟΧΕΆΝΙΠΟΙΘΙΚΟΘΥ 
ΟἈΟΙΘΝ ΑΙΟΧΕΡΟΙΝΆΥ ΓΟΥῚ 
ΚκλυαΥρενι: ΗΦ ΧΆΡΙΝΘ 
ΜΆΝ᾽΄ ΓΙΟΝ ΓΟΥΚΥΡΙΟΥΧΥ ΤΟΥ" 
ΕΥ̓Ηρεσ γηλελυωικλικα 
“ΤΕΟΓΗΟΟΝΑΎΥ ΓΟΝΘΠΙΓΗΟΟΙ 
ΚΙΆΟΛΥ ΓΟΥ. ΚΑΙΠΑΝΤΤΆΟΟΣ 
ἩΝΧΑΥΓΩΘΑΟΚΟΝ ΙΆΧΕΘΙΡΟς 
ΙὡΟΗ(Ῥ᾽ ΘἘΓΕΝΘ ΓΟΔΕΜΘΤᾺ 
“ΓΟΚΑ ΤἈΟΤ ἈΘΗΝΑΙΆΥ ΤῸΝ 
6] Η"ΤΟΥΟΙΚΟΥΧΥ ΓΟΥΚΆΙΕ 

ΠΗ ἈΝ ΓΑΟΟΧΗΝΆΥ ΓῺ, 
ΚΞΑΙΗΥΧΟΓΗΘΘΝΚΟΎΤΓΟΝΟΙΚΟ. 
᾿ΓΟΥΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ λυ Ηβ᾿ 
ΚἈΙΘΓΕΝΗΘΗΘΥΛΟΓΙΆΚΥΕΝ 
ΓΙΆΟΙ ΟΙΟΥΤΤΑΡΧΟΥΟΙΝΆΥ Γ 
ΕΝΤ ΟΙΚΟΩΟΙΚΑΙΘΝΤὌΛΓΡΟΩ: 
ΚΑΙΕΠΕΟ ΓΡΘΥΕΝΠΆΑΝΤΆΟΟΣ 
ἩΜΔΥ ΓΩεΕιοχθιρλ οι οηφὶς 
ΟὙΚΗΔΘΙΤΓΩΟΝΚΆ ΤΑΥΤῸΝ 
ΟΥὙΔΕΝΠΧΗΝΤΟΥΔΡΓΟΥΟῪ, 
ΗΟΘΙΘΝΆΥ ΤΟς᾽ ΚΑΙΗΝΙΩ 
οΗἩΦ᾽καλοστωθιλθικραι 
ΟΟΥΗΟΥειοφολρα: κΆι γα 
ΝΘ ΟΜΕΤΑ ΓἈΡΗΜΑ ΓΑ ΤΑΥ 
“ΓΆ.. ΚἈΙΕΠΕΒΑΧΘΝΗΓΥΎΝΗ 


“ΓΟΥΚΥΡΙΟΥΧΥ ΓΟΥ Του οφϑΆ 


ΜΟΥΟΛΧΥ ΤΗΘΘΠΜΘΗΦΡ ΚΑΙ 
ΕἸΠΕΝ᾿ ΚΟΙΜΗΘΗΤΤΊΜΕΓΕΜΟΥ͂. 
ΟἈΕΟΥΚηΗθαλον᾿ ΘΠΤΕΝ ΘΗ 


ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΧΥ ΓΟΥῚ 


ΘΕΝ. ΧΧΧΨΥΙΠΠΙ. 3. 


ΘΕΝ ΧΧΧΎΙΗΙ. 8. 


35 


40) 


ΚΙΗ.Α 


293 


ΕἸΟΚΥΡΙΟΟΜΟΥΟῪΥΓ "ΝΟ ΟΙ(Κ(ΕΙ ΟΕΝ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 8. 


ΟὙΔΕΝΤΩΝΕΝ ΤΟΝ ΛῪ 
ΤΟΥΚΑΙΠΆΑΝ ΓΆΟΟΛΗΝΑῪ 
ΤΟΘΑΟΚΕΝΕΙΟ ΓΆΟΧΘΙΡΆΟ 
ΜΟΥ͂ ΚἈΑΙΟΥΚΎΤΙΕΡΕΧΕΙΟΝ 
ΤΗΟΙΝΚΆΛΥ ΓΟΥΟΥΘΕΝΕ 
ΜΟΥ ΟΥ̓ΔΘΥΤΙΘΞΘΙΡΗΤ ΑΙΆ 
ΠΕΜΟΥΟΥΘΕΝΙΆΧΗΝΟΟΥ, 
ΑἸΆΓΓΟΟΘΓΥΝΑΙΚΑΛΥΤΌΥΕΙ 
ΜΆ ΚἈΑΙΓΙΟΙΗΘΩ ΌΡΗΜΆ 
ΤΟΠΟΝΗΡΟΝΤΌΥ ΓΟΝ. ΚΆΙ 
ἈΜΑΆΑΡΓΗΘΟΜΑΙΕΝΆΜΤΙΟΝ 
'“ΤΟΥΘΥ; Ἡνικαλϑελᾶλβϑι 
“ΓΩΙΘΟΗΦἨἩΜΕΡΆΝΕΣΗΜΘ 
βΡΆς. ΚΑΟΑΙΟΥΧΎΪΙΗΚΟΥΌΘΝΑΥ 
“ΓΗσοκαθαυ λεινμεθολγ 
“ΓΗΟΤΟΥΟΥΓΓΕΝΕΟΘΆΙΑΥ 
ΓΗ ΕΓΕΝΕ ΤΌΔΕ ΓΟΙΧΥ Ὴ 
ΤΊΟΗΜεΕρᾳᾶ. εδἰοηλθονιῳ 
ΟΗΦ ΘΙΟΤΉΝΟΙΚΙΆΝΠΙΟΙ 

ΕἸΙΝΤ ἈΕΡΓΑΧΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΟὙΘΕΙΟΗΝ ΓΩΟΝΕΝ΄ΤΉΟΙΚΙ 
ἈΘΟΟ᾽ ΚΚΑἈΙΕΓΙΕΟΙΤΑΟΆ ΓΟΛΧῪ 
“ΓΟΝΆΕΓΟΥΌΆκ. ΚΟΙΜΗΘΗΤῚ 
ΜΕΤΕΜΟΥ ΚἈΑΙΚΑ ΤΤΆΛΘΙΙΩ 
ΓΧΙΜΑΆΤΙΧΕΝ ΤἌΙΟΧΕΡΟΙΝ 
ΧΥΓΗσεφυγενκλιθξηλθαι 
δ ΚἈΙΕΓΕΝΘ ΓΟώσΕΙΔΕΝ 
ΟἽ ΚΑ ΓΕΧΕΘΙΓΙΕΝ ΠΆΡΜΑ ΓΙ 
ἈΧΥΓΓΟΥΕΝΊῚ ἈΙΟΧΕΡΟΙΝΑΥ 
ΓΗΟΚΑΙΘΦΥΓΕΝΚΑΙΘΣΉΣ 
Θθενϑξζωῳ, ΚἈΑΙΕΒΕΚΑΧΕΘΕΝΤ ΟΥῸ 
ΟΝΤ ἈΟΕΝ᾽ ΓΗΟΙΚΙΆΜΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝΑΎΥ ΓΟΙΟΧΕΓΟΥΌΣΛ. ΔῈ 


ΓΓΕΕΙΟΗΓΆΚΓΕΝΙΗΜΙΝΠΙΔΟΛΑ. ΘΕΝ. ΧΧΧΝΠΗ. 14. 


- 


2 


30 


9 


44) 


11. 8. 


394 


ΕΕΡΆΙΟΝΟΜ ΠΙΕΖΕΘΙΝΗΜΙΝ: Εἰ ΘΕΝ. ΧΧΧΝΙΠΙ. 14. 


σΗΧΘανΝΠΡοομαλεγων. ΚΟΙἹ 
ΜΗΘΗΤῚΜΕ ΓΕΜΟΥ. ΚΆἈΙΕ 
ΒΟΗΘΟΆΦΩΝΗΜΕΓΆΛΗ᾽ ὃν 
ἈΘΤΩΛΙΚΟΥΟΛΙΆΥ ΤΟΌΝΟ 
τι ωσλ την φωνηνμοΥ 
κλιεκοηοᾶ. ΚΑ ΓἌΆΧΕΘΙΠΩΝ 
ΤἈΙΜΑΤΊΙΆΛΥ ΓΟΥΆΡΕΜΩΟΙ, 
εφυγενκαιθσηλθθνοσω. 
ΚἈΙΚΑ ΓἈἈΧΕΙΜΙΠΆΝΘΙΤ ΑΙ 
ΜΑΤΙΆΛΧΥ ΓΟΥΤΙΆΡΕΛΧΥ ΤΉ. 
εὠοηλθενοκυβοολυύτου 
ΕἸΟΤΟΝΟΙΚΟΝΑΧΎΥ ΚΟΥ κα 
ΘΑΧΧΗΟΘΝΑΥ ΓΩΙΚΆΤΆΤΆ 
ΡΗΜΑ ΤΑ ΤΑΥ ΓἈΧΕΓΟΥΌΟΆλ. 
ΕἸΟΗΧΘΕΝΙΠΡΟΟΜΘΟΙΤΆΙΟΟΕ 
ΕΡΆΙΟΟΘΟΝ, ΕἸΟΗΓΆΓΕΟΘΕΜ 
ΠΆΙΣΑΙΜΟΙΚΆΙΕΘΙΠΕΝΜΟΙ 
ΚΟΙΜΗΘΗΟΘΟΜΑΆΑΙΜΕΤ ἈΘΟΟΥ 
ΦΟΔΘΗΚΟΥΟΕΝΟΤΊΙΥΝ 
ΟἈΤΉΝΦΩΝΗΜΟΥΚΑΆΙΕ 
ΕΟΗΟΘΟΆ , ΚΑ ΤΕΧΕΙΠΕΝΊΓΑΆΙ 
ΜΑΤΊΙΆΛΧΥ ΓΟΥΤΙΆΡΕΜοιΙς 
ΕφΦυγενιζλιβσηλθεν 8 

Σ0) ΕΓΕΝΕ Τολεωσηκοῦ 

ΟΕ ΝΟκυΥριοολΥ ΓΟΥ ΤΆΡΗ 
ΜΑΤΑ ΤῊἨΟΓΥΝΆΑΙΚΟΟΧΥ ΓΟῪΥ 
ΟΟἈΧΘΧΆἈΛΧἈΗΟΕΝΤΙΡΟΟΛΧΥ ΤῸΝ 
ἈΕΓΟΥΟΛΧΛΟΥ ΤΓΩΟΕΙΠΤΟΙΗΉΘΕΝΜΩΙ 
ΟΠΆΙΟΟΟΥ. ΕΘΥΜΟΩΘΗΟΡΓΗ 
κυλλκωνοκυΡιοοιωςηφ᾽ 
ΕΝΘΕΚΑΧΕΝΑΥ ΓΟΝΕΙΟΤΟΌΟΧΥ 
ΡΟΜΔΑΘΙΟΤΟΝΤΌΠΟΝΕΝΩ 
οιλεδομῳω Γαι Τουκλοιλεωο 


Ι(Ὰ-ΓΕΙΧΟΙΝΝΜ ΓΟΕΙΚΕΙΕΝΝ ΓΩ)Ὸ ΟΕΝ. ΧΧΧΥΙΠΙ. 20. 


15 


20 


25 


35 


11. Α. 


2395 


ΧΥΡΩΟΜΑΆΤΊ ΚΑΙΗΝΚΟΜΕΤ Ὰ 
σης κἈλικα ΤόχθενλῪ 
Τογελθοοκλιαλώκενλυ 
ΤΟὨΧΑΆΑΡΙΝΕΝΑΝΤΊΟΝΤΟΥ 
Ἀεομοφυγλᾶκος: καιθλ 
ΚΕΝΟΆΧΡΧΙΔΘΟΜοφΦυύλλ "ΓΟ 
ἈΘΟΜΟΩΣΤΗΡΙΟΝΟΑΙΆΧΘΙΡΟΟΙ 
(ΟΟΗΦ᾽ ΚἈΑΙΙΆΝΤ ἈΟΓΟΥῸ 
ΕΓΚΕΚΧΕΘΙΟΜΕΝΟΥΌΟΟΟΙΕΝ 
ΤΌ Δ ΟΜ ΓΗΡΙΩ᾽ ΙΚἈΙΙΆΝ 
“ΓΧἈΟΟΛΔΠΙΟΙΟΥΌΟΙΝΕΚΚΕΙ. ΟΥΚΗΝ 
ΟἈΡΧΙΑΘΟμΜοφυλλς ΤΟΥΔ ΘΟ 
Μοῦ ΓΗρΡΙΟΥΓΙΝσκῶΝ Ἀ. 
ἈΥΓΤΟΝΟΥΘΕΝ: ΤΙΆΝΤ ἈΓᾺΡ 
ΗΝ λχειροοιωσηφ᾽. διὰ 
ΤΟΤΟΝΚΝΜΕΤΑΥ ΤΓΟΥΙ 
ΜΆ ΚἈΙΟΟΧΆΑΥ ΓΟΟΘΕΠΟΙΕΙ. 
ΚΟΘΥΟΔΟΙΕΝ ΓΆΙΟΧΕΡΟΙΝ 
ΧΥΓΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟΔΕΜΕΓᾺ 
ΤἈΡΗΜΑΤΑΆΤΑΥ ΤΆ. ΗΜᾺΡ 
ΤΕΝΟΑἈΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΟΤΟΥ ΚΑ 
ΟἸΧΕΦΘΟΛΙΓΥΠ ΓΟΥΚΆΙΟΆΧΡ 
ΧΙΟΙ ΤΌΠοΟιοΟ. ΤΟκΥριωλΥ 
ΤΟΩΝΕΛΟΙΧΕΘΙΆΙΓΥΤΤΤΟΥ κα 
ὠργιοθηφαραώθντοιο 
ἈΥΟΙΝΘΥΝΟΥΧΟΙΟΆΥ ΤΟΥ" 
ΚἈΑΙΒΘΘΕΘΤΟΧΛΥ ΤΟΥΌΈΝΦΥ 
ἈΧΚΗΠΆΡΑ ΤΩΆΧΡΧΙΔΛΘΟΜΟ 
φΦυλλιιθισ το ΘομΜ ΓῊ 
ΡΙΟΝΕΙΟΤΟΌΝ᾽ ΓΟΠΟΝΟῪ,; ΗΝ, 
σφ᾽ ΚἈΑΙΟΥΝΘΟΤΉΟΘΕΝ 


ΟἈΡΧΙΔΘΟΜΩ ΤΗΟσΤΩΙΝΩΟΗΦ᾽ 


ἈΥΓΟΥΟΙΚΑΗΙΤΆΡΘΟ ΓΤΗσαΝΑῪ 
ΤΌΙΟ᾽ ΗἨΟΆΝΑΘΗΜΕΡΆΟΘΕΝΤῊ 
φγλλκη. ΚΑΙ ἈΟΝΕΝΎΤΙΝΙ 


ΟΕΝ, ΧΧΧΨΥΠΙ͂Ι!. 20. 10 


18 


{.11|. Β. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΧ. 5. 


990 


ΟΝΕΚΆ ΤΕΡΟΟΘΝΎΤΙΝΙΟΝΟΝ 
ΜΙΆΝΥΚΤῚ ΟΡἈΟΙΟΤΟΥΕΝΥ 
ΤΠΙΝΙΟΥΧΥ ΓΟΥΟΆΡΧΙΟΙΝΟΧΟ 
ΟΟΙΚΑΙΟἈΡΧΙΟΙ ΤΌΓΙΟΙΟςΝ. ΟΙ, 
ΗΟἈΧΝ᾽ ΓΩΕΒἈΟΙΧΘΙΆΙΓΥΤΙΤΟΥ 
ΟΙΟΝΤΕΟΘΒΝΤΩΔΕΘΟΜΟΩ ΤῊ 
ΡΙΩ" ΕἸΟΗΆΘΕΝ ΘΙ ΘΗ Φ᾽ 
ΠΡΟΟΧΥΤΟΥΟΓΩΠΡΩΙΙ. ις 
ΕΝ ΓΟΥΟΚΆΙΗΘΟΆΝΤΕ 
ΤἈΡΆΓΜΕΝΟΙ" ΚΑΙΗΡΩΤᾺ 
᾿ΓΟΥΟΘΥΝΟΥΧΟΥΟΦΆΡΆΩΟΙ, 
ΗΟΧΝΜΘΤ ἈΥΓΟΥΘΝΤΉΦΥ 
ἈΧΚΗΙΤΆΡΑ ΤΟκΥριλΥ 
ΤΟΥ ΆΧΕΓΩΝ᾽ ΤΊΟΤΥΓΆΤΠΙΡΟ 
ΟΟΠἸΑΥΜΩΝΟΙΚΥΘΡΩΤΑ. 
ΟΗΜΕΡΟΝ; ΟἸΆΘΕΙΠΟΝΆΥ 
ΤΟ ΕΝΥΤΙΝΙΟΝΘΙΔΟΜΕΝ 
ΚἈΑΙΟΟΥΓΚΡΙΝΩΝΟΥΚΕΟΤῚΝ 
ἈΥΤΤΟ᾽ βιπον θισηφθ ἈΚ 
ΓΟΙΟ᾽ ΟΥ̓ΧΙΔΙΆ ΤΟΥΘΥΉΔΙ 
ἈΟΧΦΗηοιΟλΥ ΓΟΥΘΟ ΙΝ, 
ἈΙΗΓΗΟΧΟΘΕΟΥΝΜΟΙ. ΚΆΙ 
ἈΟΗΓΗΟΘΧ ΓΟΟΛΧΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΟ 
“ΓΟΕΝΥΤΙΝΙΟΝΑΥ ΓΟΥΤῸῺ 
ΚΟΟΗΦ᾽ ΚΆΘ Ὲ Ν᾿ ΘΝ ΤΟΥ 
ΠΝΩΜΟΥΧΜΙΤΕΆΟΘΗΝΕΝΆΝ 
“ΤΙΟΝΜΟΥ. ΕΝΔΘΤΉΗΧΜΠΕ 


ἈΦ ΤΡΕΙΟΠΥΘΊΜΕΝΕΟςο. κλὶ 


ΧΥΓΤΗΘΆΑΛΧΛΆΟΥΟΛΧΆΝΕΝΗ 
ΧΥΙΧΕΧΧΟΤΟΥΌΠΕΤΙΘΙΡΟΙ 
ΟΙΚΟ ΓΡΥΕΟ ΓΗΘΟ ΓἈΚῬΥλης. 
ΚἈΑΥΓΟΙΟΤΉΡΙΟΝΦΆΡΆΑΩΕΝ 
"ΤΉΧΕΙΡΙΜΟΥ ΚἈΙΕΆΆΧΚΟΝ 
ΓΗΜΟΤἈΦΥΛΧΗΝΚΆΙΘΣΘ 
ΘΑ ΑΧΛΥ ΓΗΝΘΙΟΤΌΠΟ᾽ ΓῊ 


ΟΕΝΌΧΧΧΣ. ὅ. 


ΘΟΕΝΟ ΧΧΧΧ. 1. 


20 


2017 


ΡΙΟΝ. Καλῶ ΚΑ ΤΟΙΤΟΤΉΡΙ ΘΕΝ. ΧΧΧΧ. Ι. 40 
ΟΝΘΙΟΤΉΝχθιραφάρλω: κς μαι. ἃ. 
ΘΓΙΕῈ ΝΥ τω ΗςῬ᾽ ΤΟΥ ΤῸ 

ἨΟΥΓΚΡΙΟΙΟΧΛΎ ΤΟΥ" ΟΥΓΡΩΟ 

ΤΥΘ᾽ ΜΘΝΘΟΤΦΘΙΟΗΜΕΡΆΙΗ 

ΟἾΝ᾽ ΘΤῚ ΤΡΕΙΟΗΜΕρΆΙΚΑΙ δ 
ΜΝΗΟΘΗΟΘΘΤ ΙΦΆΡΑΩΤΗΟΘ 

ἈΡΧΗΟΘΟΟΥ. ΚἈΑΙΆΠΟΚΑ ΤΆΘ ΓῊ 

ΘΕΙΟΘΕΙΤΠΙ ΤΗΝΆΡΧΙΟΙΝΟΧΟ 

ΙΆΝΟΟΥ ΚἈΑΙΔΟσΘΙΟΤΌΠΟ 

ΤῊΡΙΟΝ Αρλαωθβιο ΤΉΝΧϑι β τ 0 
ΡΑΧΥΓΟΥΚΆΑ ΤΆ ΤΗΝΆΡΧΗ 

ΟΟὙΥ̓ΤΉΝΠΡΩ ΤΕΡΑΝΩΘΗΟ 

ΘΆΟΙΝΟΧΟΟΩΝ᾽ ἈΧΆΧΆΜΝΗΟ 

ΘΗΤΙῚΜΟΥ ΔΙΆΟΕΧΥΤΟΥῸ 

ΤἈΝΘΥΓΘΝΗΤ ἌΙΟΟΙΚΆΙ τ 
ΠΟΙΗΘΗΟΘΕΙΤΕΜΕΘΆΘΟΟΚΑΆΙ 

ΜΝΗΟΘΗΟηπαρβάρλω 

ΚΑΙΕΣΑ ΞΘΙΟΜΘΕΚΤΟΥΟΧΥ 

ΡΟΜΆΑΤΟΟΤΟΥ ΓΟΥΟΓΙΚΆΟ 
ΠΗΘΚΆΛΤΙΗΝΘΙΚΓΉΟΘΕΡ;.. ὃ 
ΟΝ. Κα ΘΟΥΚΕΠΟΙΗΟᾺ 

ΟΥ̓ΔῈΝ ἈλΧΘΝΘΕΆΧΟΝΜΕ 
ΕΙΟσΤΟΝΆἈΧΙΚΚΟΝΤΟΥ ΓΟΝ᾿ 

ΚΑ ΕΝΟΆΡΧΙΟΙ ΤΟΤΊΟΙΟΟ 

ΟΤΙΟΡΘΩΟΟΥΝΕΙΚΙΝΕΝ, 25 
ΚἈΙΘΙΠΕΝ ΤΩΙ ΘΗ κα 

ΓΟΙΔΟΝΕΝΥΠΝΙΟΝ᾽ ΚΆᾺΙ 

ΦΜΗΝΤΡΙΆΙΚΚΑΝΆΧΟΝΑΡΙ 

ΤΟΩΝΆΙΡΘΙΝΘΙΠΙ ΤΗΟκοφὰ 

ἈΗΟΜΟΥ ενλϑτκανῳω ἑ 80 
ΤΩΒΘΙΙΆΝΩΛΧΠΟΠΆΝΤΩΝ 

ὧΝ, οι εὐσφαρλωθο 

ΘΙΕΙΕΡΓΟΝΟΙΓΌΠΙΟΙΟΥ. κς 

ΤἈΠΕΤΕΙΝΆΙΚΑΓΓΉΟΘΙΕΝ ΔΚΝ. ΧΧΧΧ. 7, 


δ 


2098 


ἈΥΓΆΛΧΠΙΟΤΟΥΚΆΝΟΥ ΤΟΥ 6ΕΝ. ΧΧΧΧ. 1. 


ΕἸΤΙ ΤΗΟΚΕΦΆΑΧΗΟΜΟΥ" 
Πποκριθαιολθιώσηφθι 
ΠπΠΕΝΑΎΥ ΤΩ ἈΥΤΉΗΗΟΥΓ 
κριοιολυ ΓοΥ τΡιλικΆνᾳ, 
ΤΡΕΙΟΗΜΕΡΆΙΘΙΟΙΝ᾽ ΕΤῚ 
τριωνημερωμνάφολειφα 
ΡΟ ΓΗΝΚΕΦΑΧΗΝΟΟΥΆΤΙΟ 
ΟΟΥ̓͂ ΚἈΙΚΡΕΜΆΟΘΕΙΟΘΕΠΣΥ 
ἈΟΥΚΑΙΤΑΝΦΆΑΓΟΝΤΆΑΙΤΑ 
ΠΕΤΕΙΝΆ ΤΟΥΟΥΝΟΥ ΓΆΘΟᾺΧΡ 
ΚἈΟΟΟΥΆΧΠΟΟΟΥ ΕΓΕΝΕΤΌΔΕ 
ΕΝΤΉΗΗΜΕΡΑΆ ΤΗΤΡΙ ΤΉ ΗΜΕ 
ραγενεοεωσηνφάρλω. κλὶ 
ΕΠΟΙΗΘΕΝΠΟ ΓΟΝΙΆΟΙΤῸΌΙΟ 
ΠΆΙΟΙΝΆΥ ΤΟΥ ΚΆΙΕΜΝΗΘΟ 
ΘΗΤἨΘἈΡΧΗΟΤΟΥΟΝΟΧΟΟΥ 
Α΄ ΤΟΥ ἈΡΧΙΟΙ ΓΟΠΟΙΟΥΈΕΜ’ 
ΜΕΟΩΤΩΝΙΆΙΔΟΩΟΝ᾽ ΚΑΟᾺ. 
ΠΕΚΆ ΤΕΟΓΗΟΘΝΤΌΝΑΆΡΧΙΟΙ 
ΝΟΧΟΟΝ. ΕἸΤΙ ΤῊΗΜΆΡΧΗΝΑΥ, 
ΤΟΥ ΚἈΑΙΘΔΩΟΚΕΝ, ΓΟΤΙΟ ΤῊ 
ΡΙΟΝΕΙΟΤΉΝ χορ Άρλω 
“ΓΟΝΟΑΘΆΡΧΙΟΙ ΤΟ ΤΟΙΟΝΕΚΡΕ 
ΜλΟΕΝεπΠισυλουκλϑλου 
ΝΕΤ ἈΣΕΝΑΥ ΓΟΙοισΗ᾿ 
ΟὙΚΕΜΝΗΟΘΗΔΘΟΆΡΧΙΟΙ 
ΝΜΟΧΟΟΟΤΌΏΔΙΩΟΘΗΦ᾽ἈΆΛΧΘΙΤΘ 
ἈΧΘΕΤΌΛΥ ΓΟΥῪ ΕΓΕΝΕΤῸ 
ΔΕΜΕΤΆἈΛΥΟΘΤΗΗΜΕΡΩΝ. 
φαβρλωνλθνεΝΥΤΙΝΙΟΝ᾿ 
ΦΕΤΟΕΟΤ ἈΝΆΑΙΕΠΙ ΤΟΥΤΙΟΤᾺ. 
ΜΟΥΚἈΑΝΔΟΥΘ ΟΠΕΡΕΙΙ ΤΟΥ 
ΤΟΤΆΜΟΥ. ἈΝΕΘΕΕΝΝΟΝΕΙΓᾺ 


Βοσοιζλλ λα ΓΕ) λεμόῴλιεις ΘΕΝ. ΧΧΧΧΙ. 3. 


40 


1.1Π|..Β. 


ἈΘΚΤΤΑΙ ΓΆΑΙΟΟΆΡΣΙΝ. ΙΚΆΊΕΝΘ ΘΕΝ. ΧΧΧΧΙ. ἢ. 


ΜΟΝΤΌΟΕΘΝΤΩΆΧΘΙ ΚΑ Οὐ 
ΕἸΙΤΤ ἈΞΚΟΕΟΘΤΕΡΑΙΆΝΘΕΘΝΟ, 
οπιοωλυΥ ΓΟΝΕΙ ΤΟΥ ΤΙΟΤᾺ 
ΜΟΥΤΙΟΝΗΡΆΙΤΩΒΘιΙΔΘιΚΆΙ 
ἈΘΙΓΓΑΙΤ ἈΙΟΟΆΡΣΙΝΟΙΆΟΘΟΥ, 
ΚΕΙΔΟΝ ΤΟΙΧΥ ΓΆΘΕΝΟΆΧΗ 
“ΤΗΓΗΛΙΓΎΤΙ ΓΟΥ ἈΙΟΧΡΟΊΤ Ὲ 
ΡΆΟ᾽ κΚἈΑπκΑ ΓΕΦΆΓΟΝΑΙΘΙΤᾺ 
ΚΕΟΘΟΛΧΙΘΟΧΡΑΙΚΆΑΙΆΘΙΓΓΆΓΓΆΙΟ 
ΟΆΡΣΙΝ. ΤἌΘΕΙΓΓἈΞΚΟΆΧΟΤΤΆΟ 
καλλοχζωδιλεικλι ΓΆΟΕΙΚΆΕ 
κ͵ΤΑς᾿ ΚΑΙΟΥ ΔΙΆ ΔΗΆΧΟΙεγενΝΟ. 
“ΤΟΟ ΤἸΕΘΙΟΗἈΘΟΝΕΙΟΤΆΟΚΟΙ 
ἙΧΟΛΎΓΩΝ᾽ Ἡγερθηλαφὰ 
ΡΆΘΙΚΧΑΙΕΝΥΤΙΝΙΆΘΗ ΌΔΛΟΘΥ 
ΤΈΡΟΝ. ΚΑΗΑΟΥΕΙΤΤ ἈΟΤΆ 
ΧΥΕΟΧΛΝΘΕΕΝΝΟΝΕΝΙΤΥΘ᾽ 
μενιεμιεκλεις ΓοικλικΆ λοι" 
ἈΛΧΆΧΟΙΔΘΕΠ ΤἈΟΤἈΑΧΥΕΟΆΧΕ 
ΓΤΟΝΚΙΆΝΕΜΟΦΘΟορβοΟΙΆΝΘ 
ΦΥΟΝΤΟΌΜΘΤ Υ ΤΟΥ᾽ ΚΆΙ 
ΚἈΑΓΓΕΙΠΟΝΟΙΕΘΙΓΓΆΟ ΓΆΧΥΘΟΟΙ 


ἈΘΙΓΓΟΝΚΙΆΝΕΜΟΦΘΟβοι , 


ΤΟΥΟΘΙΤΓΑἈΟΤ ἈΧΥΧΟΤΟΥΌΘΙΝ 
ἈΕΘΚΤΟΥΟΙΚΑΙ ΓΟΥΟΙΤΆΗΡΕΙΟ᾽ 
ἩΓΗρΡθηλεφαρλώκλιηνε 
ΝΥΤΤΝΙΟΝ᾽ ΘΓΕΝΕΤΌΔΘΠΡΩ 

'. ΚΑΙΕΤ ἈΡΑΧΘηηΗψυύχηλγ 
ΤΟΥ και ποστειλᾶοεκὰ 
ἈΘΒΟΕΝΠΆΝ ΤἈΟ ΤΟΥ ΌΘΞΣΗΓῊ 
ὙἈΟΛΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙΠΆΝ᾽ ΓΆΟ 
ΤΟΥΟΟΘΟΦΟΥΟΛΥΤΉΟ' Κλ Ὰ Ὶ 
ΗΓΗΟΧΤΟΛΥ ΤΟΙ ῬΆΡΆ ΓΟ 


ΕΝΥΤΙΜΙΟΝΚΑΙΟΥΝΗΝΟΆΝΊΙ ἈΓΓ ΘΕΝ. ΧΧΧΧΙ. 8. 


8." 


1... 


2) 


δ) 


1ὺ 


γελλωνλύ γοτοχφαρλω: 
ΚἈΙΕΧΑΛΗΟΘΕΝΟΛΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΟ 
προοφαραώλαγων᾽ ΤΉΝΆ 
ΜΑΡΤΙΆΑΝΜΟΥΆΧΝΆΜΙΜΝΗΟ 
ΚωσΗΜΜΕρονΝ᾿ φαραωωργιο 
ΘΗΠΡΟΟ ΓΟΙΟΠΆΙΟΙΝΧΥΤΌῸΥ. 
ΚἈΙΕΘΕ ΤΟΗΜΆοονφΦυΥλΆκη 
ΘΝΤΟΙΚΟΩ ΓΟΥ ἈΡΧΙΜΆΓΘΙ 
ΡΟΥΕΜΕΤΕΚΑΙ ΤΟΝΆΡΧΙΟΙ ΤῸ 
ΤΙΟΙΟΝ᾽ ΚἈΠΑΟΜΘΜΝΕΝΎΤΙΝΙ 
ΟΝΆΜ᾽ΦΟΤΕΡΟΙΕΝΝΥΚΤΊΜΙ 
ἈΘΓΩΤΕΚΑΙΆΥ ΓΟΟΘΚΆΟΤΟΌΟ 
ΚΑ ΤΑ ΤΟΧΛΥ ΓΟΥΘΝΥΠΝΙΟΝΕΙ 
λόμεν. ηνλθθκοιμεθημῶ 
ΝΜΕΆΝΙΟΚΟΟΠΆΙΟΘΒΕΡΑΙΟΟΤΟΥ 
ἈΡΧΙΜΆΓΕΙΡΟΥ. ΚΑΟΙΗΓΗΟᾺΜ 
ΘΆΛΥΤΏ. ΚἈΑΙΟΥΝΕΘΚΡΙΝΘΝΗ 
ΜΙΝ᾽ ἐγενηθηλβιζκαθώσου 
ΝΕΚΡΙΝΕΒΝΗΜΙΝΟΥ ΤΏΟΚΑΙ 
ΟὙΝΕΕΗ᾿ ΕΜΕ ΤΕΧΠΙΠΟΚΑ ΤΓΆΟ ΤΆ 
ΘΗΝΑΆΙΕΘΙΟΤΉΝΆΡΧΗΝ. ΕΚΕι 
ΝΜΟΝΑΕΙΚΡΕΜΆΟΘΘΗΝΆΙ ἈΠΟῸῸ 
τοι ολεφαρλωθκλλθοαν 
ΤΟΝΙΩΦΟΘΗΦΌ᾽. ΚΑΙΘΣΗΓΆΓΟΝΑΥ 
“ΓΟΝΕΘΙΓΓΟΥΟΧΥΡΩΜΑΆΤΌΟΟ. κς 
ΕΥΥΡΗΘΆΝΑΥ ΤΌΝ. κλιηλλλ. 
ΣἈΜΝΜ ΓΗΝΟΤΌΟΛΧΗΝΑΥ ΤΟΥ͂. καὶ 
Ἡλϑενπροοφάρβαλω θπεὲν 
Ἀεφαρλωτωιώοηςφ᾽ ἐΝῪ 
ΠΙΝΙΟΝΕΩΡΆΑΙΚΑΙΚΑΙΟΟΥΓΚΡΙ 
ΜΩΝΟΥΚΕΟΤΙΝΆΥΓΟ᾽ ΕΓ 
ΔΕΆΧΚΗΙΚΟΧΤΙΕΡΙΟΟΥ ἈΕΓΟΝΤῸΣ 
ἈΚΟΥΘΟΧΝΤ ἈΟΘΕΝΥΠΜΝΙΆΟΥΓ 


90 


ν΄. Β. 


ΝΡΙΝΆΙΧΥ ΤΑ. ἈΤΙΟΚΡΙΘΕΙς : 
ἈΘιση.Ῥ Γωφαρλώ θεν: ΘΕΝ. ΧΧΧΧΙ. 10.Ψ 
8900 


ἈΝΟΥ ΓΟΥΘΥΟΥΚΑΤΊΟΙΚΚΙΘΗ ΕΝ. ΧΧΧΧΙ 10. 90 
σΕὙΑΥΤΟΟ ΤΉΡΙΟΝῬΆΡΑΧΩ: 

βλλληοενλεφαραω γωνώοηφ'. 

ἈΘΓΩΝ᾿ ΕΝΤὩΥΤΙΝΟΜΟΥ 

ΟΜΗΝΕΟ ΓἈΝΑΙΓΙΆΡΑ ΌΟΧΘΕΙ 

ἈΟΘΟΤΟΥΤΙΟ ΓΆΜΟΥ και δ 
ΠΕΡΕΚ ΤΟΥΤΙΟ ΓΆΜΟΥΆΝΘ 

ΚΕΝΝΟΜΕΙΤ ΓἈΚΟΘΟΚΆΛΑΙ 

ΤὨΘΙ Δ αικλ αι ἘΚ ΓΆΥΓΆΙΟ 

ΟΆΡΣΙΝ. ΚΑΙΒΝΒΜΟΝΤΌΕΝ 

ΤΟΆΧΕΙ ΚΑΠΙΔΟΥΕΙΤΤΆΚΟ 80 
ΕΟΕ ΤΕΡΑΙΆΝΘΕΘΝΝΟΝΟΠΙΟΩ 
ΧΥΤΩΝΕΙΚΤΟΥΤΙΟΤἌΜΟΥ 

ΠΟΝΗΡΆΑΙΚΑΙΔΙΟΧΡΆ ΓΏΒΘΙΔΘΙ 
ΚἈΑΙΧΕΙ ΓΑΙ Τ ἈΙΟΟΆΡΣΙΝΟΙΆΟ 

ΟΥΚΕΙΔΟΝΤΟΙΧΥ ΓἈΟΘΒΝΟΆΧΗ 86 
ΤῊἨΓΗΛΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ ἈΙΟΧΡΟΓΕ 

ΡΆ ς᾽ ΚΑΙΚΑ ΤΕΦΑΓΟΝΆΙΘΙΤΤΆ. 
ΚΟΕΟΛΧΙΕΟΧΡΑΙΝΑΙΆΘΙΤΤ᾽ ἈΙ, ΤΆΟ 

ΘΠ ΤἈΚΟΧΟΤ ἈΟΠΡΩ ΓΆΟΚΑΙ 

κλλᾷλσς' ΚΕΘΙΟΗΧΘΟΝΘΙΟΤΆΟΘ 4 
ΚΟΙΆΧΙΆΟΛΥ ΤΩΝ: ΚΑΙΟΥ ΔΆ. υΝΊ. Α, 
ἈΗΛΧΟΙΕΓΕΝΟΝΤ ΤΟΟΤΊΘΙΟΗλΘο, 
ΕΙΟΤ᾽ Ἀοκοιλι ΟἈΥΤῸΩ Ν᾽ ΚΑΙ 
ΟΥ̓́Θ των ιόχρλικα. 
ΘΆΚΔΑΥΙΤΗΉΝΆΡΧΗΝ᾽ Εϑαγερ 
ΘΕΙαΔΕΕΙΚΟΙΜΗΘΗΝ. ΚἈΜ 
ΔΟΝΠΆΛΧΙΝΕΝ ΓΩΟΥΤΙΝΩΜΟΥ͂ 
ΚΑΙΘΟΠΕΡΕΠ ἈΟΤ ἈΧΥΘΟΛΧΘ 
ΠΤ ΤΟΝΚΆΝΕΜΟΦΘΟΡβοΟΙΘΦΥ 
ΟΝ ΤΟΕΧΟΜΕΝΟΙΧΥ ΤΩΝ, κ᾿ ι0 
ΚΑ ΤΕΠΙΟΝΟΙΘΙ ΓΓἈΟΤ ἌΧΥΘΟ 

ΟΙΆΕΓΙ ΓΟΙΚΑΙΆΝΘΜΟΦΡΘΟΡΟΙ. 

ΤΟΥ ΘΘΠ ΓἈΟ ΓΑΧΥΧΟΤΌΟΥΟ. 
ΚἈΑΧΟΥΟΚΑΙΓΟΥΟΙΤΆΗΡΘΙς᾽ Εἰ 8ΕΝ. ΧΧΧΧΙ. 34. 


Οι 


802 


ΠΆΟΥΝ, ΤΟΙΟΘΞΣΗΓΗΤ ἌΙΟΙ 
ΟὙΚΗΝΟΛΠΆΓΓΕλΧΝΙΜΟΙ, 
κλυθπενιη τΤωφᾶρα 
ω᾽ ΤοΕΝΥΠνονάρλω, 
ΕΝΕΟΤΊΝ᾽ ΟΟἈΟΘΟΠΟΙΕΙΘΆΘΙ 
ΣΕΝΤῸΨΦΆΡΑΟΩ᾽ ἈΙΒΠΤἌΆΚΟ 
ΕὐλικΆΛΆΙ. ΕΠ ΓΆΕ ΤΗΘΟΤΊΝ᾽ 
ΚἈΑΟΟΙΕΙΤ ΓΆΟ ΓΑΧΥΕΟΟΙΚΆΛΟΙ. 
ΕΓΙΓΆΕΤΉΕΟ ΓΙΝ᾽ ΚΆΙΆΙΘ 

ΤΙ ἈΕΟΕΟΔΙΆΘΠ ΤΓΆΙΆΧΙΆΝΑ. 
ΕΧΛΙΝΟΥΟΛΔΙΟΓΠΙΟΟΛΎΤῸΝ. 
ΕἸΤΤΤ ἈΘΤ ἨΘΟΤΊΝ᾽ ΚΆΙΟΙΘ 

ΤΙ ΓΧΟΤΓΆΑΧΥΕΟΟΙΆΘΙΤΟΙΚΆΙΆ. 
ΝΕΜΟΦθοροι. ΕΠ ΓΆΘΤΗΘΟ 
ΓΙΝ᾽ ΕΘΟΟΝΤ ἈΙΕΤΙ ΓΑΕ ΤΗΛΙ 
ΜοΟς᾽ ΤΌΔΕΡΗΜΆΟ, διβηκλ 
φαρλωοολοθομποιειθλθι 
ΣΕΝΤΌ ΦΑΡΑΩ ΙΔΟΥΕΓΙΓᾺ 
ΕἸΗΘΥΘΗΝΙΆΙΤΟΆΧΆΗΕΡΧΘΕ 
ΤἈΙΕΝΤΉΔΛΙΓΥΙ ΤΟΣ ΗΞ6Ι 
ἈΕΕΠΤ ἈΕΤΗΧΙΜΟΥΜΕΤᾺ 

Τ ΑΥΤΆ. ΚἈΙΕΠΙΆΧΗΘΟΝΤ ἌΙ 
“ΓΗΟΓΠΙΆΗΟΜΟΝΗΟΤΉΘΘΟΟΜΘΕ 
ΝΜΗΟΘΕΝΓΗΛΣΙΓΥΎΤΙΤΏΙΚΑΘΑ. 
ΜΆΑΛΧΟΩΟΕΙΟΧΙΜΟΟ ΤΉΝΓΗΝ: 
ΚΟΥΚΕΙΠΙΓΝΩΟΘΗΟΘΤ ἍΙΗ 
ΕὙΘΗΝΙΆΘΙ Η""ΤΗΟΘΓΗΓ᾽ ἈΤΙΟΤΟΥ. 
ἈΜΟΥ ΓΟΥΘΟΟΜΕΝΟΥΜΕΊΓΆ 
ΤΑΥ ΓἈΙΟΧΥΡΟΟΓΆΡΘΟΤἌΆΙΟΦῬΟ 
ἈΡΆ ΠΕΡΙ Θ ΤΟΥ ΘΥΤΈρΡωΟΛλΙ 
“Γοονυτινιονφαρλωλλυο. ο 
“ΓΙΆΧΗΘΕΟΘΒΟΤΥΤΟΡΗΜΆΓΓΟ 
ΠΑΆΡΑΤΟΥΘΥ. ΚΑΙ ΓΆΧΥΝΕΙΟ 
ΘΟΤΟΥΟΙΗΟΧΙΆΥ ΤῸ ΝΥΝ 
ΟΥ̓́Ν, κα ΝΌΟΝ ΦΡονιμΜο, 


ΟΕΝ ΧΧΧΣΧΙ. 34. 18 


40 


".Υ̓́]. Β. 


ΘΕΝ, ΧΧΧΧΙ. 88. 


803 


ΙΞΚἈἈΑΙΟΥΝΕΤῸΟΝ. ΙΚΚΑΙΚΑ ΓΆΓΓΗ 


ΟΟΝΆΑΥ ΓΟΝΕΠΙΓΗΟΛΣΙΓΥΠ, ΓΟῪ᾿ 


κλυποιηολ Τφαρλωκλαι 
ΚΑ ΤἈΟΤΗΟΘΆΧ ΤΩ ΤΟΤΙΆΡΧΑΟΘΘ 
ΠΙΤΓΗΟΓΗΓ᾽ ΚἈΑΙΆΠΠΟΠΕΜ7ΤΙ6 
ΤΟΩΟΘΆΧΝΠΆΝΤ ΤΑ ΓΆΓΕΝΗΜΑΆ 
“ΤἈΓΓΗΟΓΗΟΔΙΓΥΠ ΓΟΥΤῸΝ 
ΕἸΤΤΆΘΤΟΩΝ ΓΗΘΕΥΘΗΝΙΆΟ᾽ 
ΚἈΑΙΟΥΝΆΑΓΆΑΓΕΤΟὍΟΆΧΝΠΆΝ 
ΤἈΤἈΚΡΟΜΆ ΤΆ ΤΩΝΕΓΙΤΑ 
ΘΤΩΟΝ ΤΌῸΌΝΕΡΧΟΜΕΝΩΟΩΝ 
ΤΩΜΝΚΆΧΛΟΩΟΝ,.ΤΟΥ ΤῸΝ: ις 
ΟὙΝΆΧΘΗΤΩὩΟΟΙ ΓΟΟΥ ΠΟΧΕΙ 
ΡἈΦαρλωεκρωμα ΓΆΘΝΤΤΑΙΟ 
ΠοΟΧλΘοιΝ υλΆχθητω. καὶ 
ΘΟΤἈΙΚΡΩΜΑ ἈΠΕΦΥΧΆΓ' 
ΜΕΝΑ ΤΉΗΓΗΘΙΟΓΆἈΘΠ ΓΆΘ ΓΗ 
ΤΟΥΧΙΜΟΥΆ, ΕΟΟΝΤΤ ἈΓΓΗΓῊ 
ἈὉΓΥΎΤΠ ΤΟΥ ΚΑΙΟΥΚΕΙΚΤΡΙ 
ΕΗΘΟΘΤΤΆἈΑΙΗΓΗΆΠΟ ΓΟΥΆΧΙΜΟΥ͂. 
ἩΡΕΘΕΝΑ ΘΤΟΡΗΜΆΘΝΑΆΝΙ 
ΟΝΦΑρΡΑΚΑΙΒΜΑΝΤΊΟΝΠΑ, 
ΤΩΟΝΤῸΩΝΠΑΙΔΟΝΧΥ ΤΟΥ 
κλιειπενφδαρλπλοιΝ ΤΟιΙΟ. 
ΤΙΆΙΟΙΝΆΥ ΤΟΥ ΜΗΘΎΡΟΜΕ 
ΧΜΝΟΝΤΌΙΟΥ ΤΌΝΟΟ, ΕΧΕΙΠΝΆ. 
ΘΎενλυύτω; οπανλαφὰ 
Ρωτωνωοης Ῥ ΕἸτθι 6 
ἈΘΙΣΕΝΟΟΙΟΘΟΤΤΑΥΤΆΠΑΆΝ 
ΤᾺ ΟΥ̓ΚΘΟΤΙΝΧΝΟΟΦΡΟΝΙ 


ΜΩΤΈΡΟΟΙΣΟΥΝΕΤΟΤΕΡΟΟΟΟΥ͂. 


ΟΥΕΟΗΘΠΙΤΟΟΝΚΩΟΜΟΥΚΆΙ 
ΕἸ ΤΙ ΤῊ ΓΟΜΑᾺ ΤΙΟΟΥΥΠΆΚΟΥ 
ΠΕ ΓΆΤΑ ΟΟΧΆΘΟΜΟΥ ΠΆΗΝ 
“ΤΟΝΘΡΟΝΟΝΥΠΕρΡΕΣΟΟΥ 


ΟΘΟΕΝ, ΧΧΧΧΙ. 33. 


ΟἾΝ ΧΧΧΧΙῚ 41. 


ι 


15 


2 


85 


}}.. Α. 


804 


εγώ" βιπενεφαρλώτωῳ 
ΙΘΘΗΦ᾽ "ΔΟΥΚἈΑΘΙΟΤΉΜΙ 


ΠΘΟΗΜΒΕΘΡΟΝΕΙΤΙΠΆΘΗΟ ΤΉΟΓΗΘ 


ἈΙΓΥΤΤΤΟΥ ΚΑΙΠΕΡΙΕΆΟΜΕ 
ΝΟΟΦΆρα ΤΟΝ ἈΚ ΤΥλιο. 
ἈΠΟΤΉΟΧΘΙΡΟΟΛΥ ΤΟΥ. ΠΕ 
ΡΙΒΘΗΚΕΝΆΥ ΓΟΝΕΘΙΠ ΤῊΝ 
ΧΘΙΡΙΘΟΗΦ᾽ καιενθ υο δ᾽ 
ΧΥΤΟΝΟΤΟΛΧΛΗΝΕΥΌΘΟΙΝΗΝ᾽ 
ΚἈΑΙΠΕΡΙΘΘΗΙΚΟΝΙΙΧΟΙΟΝΧΡΥ 


ΟΟΥΝΙΤΘΡΙ ΤΟΝΤΡΑΧΗΧΟΝΑΎΥ 


ΤΟΥ ΚἈΑΙΆΝΕΘΕΗΚΆΟΕΝΑΥ 
ΤΟΝΕΙ ΤΟΧΡΜΆΑΤΌΔΛΟΘΥΓΕ 
ΡΟΝΤΩΝΛΑΥ ΓΟΥ. ΚἈΙΘΚΗΡῪ 
ΣΕΝΕΜΠΡΟΟΘΕΝΑΥ ΓΟΥΚΗ 
ΡΥΣΚΑΙΚΑ ΓΕΟΤΉΘΕΝΆΥΤῸΝ 
Ε.ῳΡοληΗοΓΗΟΆΙΓΎΤΙ ΤΟΥ, Εἰ 
πεν λεξδαρλὼ ωϊώοηφ: 
εγωφαραωλνθυσουου Κα 
ΣἈΡΕΙΟΥΘΕΙΟ ΤΉΝχθιρλλυΥ 
ΤΟΥΕΙΠΙΤΆΘΗ ΓΗΓΗΛΙΓῪ 
ΠΤΟΥ κἈιεκλλεοενφαρα 
Οὐ ΤΟΟΝΟΜΆΙΘΟΗΦ ἌΌΝΟ 
ΟΜ Φφανηχκαιβδλώνκενλαυ 
ΤΟ ΤΗΝΆΑΟΕΘΝΕΘΘΥΓΆᾺ ΓΕ 
ΡΑΠΕΤΕΦρηιερεωοηλιου 
ΠολΕΦΟΧΥ ΤΩΟΓΥΝΆΙΝΚΑ ἢ 
ΟΗΦ ΔΘΗΝΘ ΤΩΝΤΡΙΆ 
ΚΟΝΤᾺ. ΟΓΕΕΟΤΉΘΝΑΆΝ 
“ον βαραωκλοιλεολιγΥ 
ΠΤ ΓΟΥ Θσηλθενθιώσηφ᾽ 
ες προοωπουφάρλωκλαι 
ἈΙΗΧΘΕΝΠΆΟΘΟΆ,ΧΝ ΤΉΝΓΗΝ 
ἈΙΓΥΠ ΤΟΥ ΚἈΙΘΙΌΟΙΗΘΕΝ 
ΗἩΓΗΘΝ ΓΟΙΟΘΙ ΓΓΆΧΕΤΈΕΟΙΝ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΧΙ 41. 


ΟΕΝ. ΧΧΧΧΙ. 41. 


10 


18 


408 


ΤΗΟΘΥΘΗΜΙΆΟΔΡΑΧΊΜΑΓΓΑΆ: 
ΚἈΑΙΟΥΝΗΓΆΑΓΕΝΠΆΝΤΑΤΑΆ 
ΕΡΩΜΆΤΑ ΤΩΟΝΕΠ, ΓΆΘ Γῶ 
ΕΝΝΟΙΌ, ΗΝΗΘΒΘΥΘΗΜΝΜΙΆΕΝΓΗ 
ἈΙΓΥΤΓΤΩ ΚἈΙΕΘΕΤΟΌΤΆΕΡΩ 
ΜΑΓΑΘΙΟ ΤΆἈσΠολδιο. ρῶμᾷὰ 
ΓΑ ΓΩΝΙΤΑΙΔΙΩΟΝ ΤΉΘΠΟᾺΧΘ 
στον ΥἈ Ἀλ ΤΉΘΕΘΗ 
ΚΕΝΜΆΑΥ ΤῊ ΚἈΙΟΥΝΗΓΆΓΕΝ 
᾿ΘΟΗ.Ῥ ΟΓΓΟΝΩΟΘΙΤΉΝΆΜ 
ΜΟΝΤἨΟΘΑΛΆΑΟΘΟΗΟΠΟΛΥΝ 
ςφολρᾶ. βὠσουκηλ να ΓΟ 
ἈΡΙΘΜΗΟΔΙΟΥΓΆΡΗΝΆΡΙΘ᾽ 
ΜοΟςσ’ ΤΩΛΘΙΘΟΘΗΦΈΓΕΝΟΝ 
“ΤΟΥΙΟΙΆΥΌΠΡΟ ΓΟΥΘΆΘΘΙΝ 
ΤἈΕΠ ΓΆΘ ΤῊ ΓΗΟΆΙΜΟΥ. ΟὙ, 
ΕΤΕΚΕΝΑΥ ΓΟΆΧΟΘΝΝΕΘΘΥ 
ΓΑ ΓΓΗΡΙΤΕῚ ἘΦΡρηηλιουπολε 
ὡς εκ οαν ΘΙ ΘΗ Ὁ 
ὉΝΟΜΆΤΟΥΠΡΟΩ ΓΟ ΓΟΚΟΥΜᾺ 
ΜἈΑΘΟΗΟΤΊΕΙ ΠἈΆΘΕΟΘΆΙΜΕΕ 
ΠΟΙΗΘΕΝΟΘΟΠΆΝ᾽" ΓΩΟΝΊΎΩΩΟΝ 
ΠΟΝΩΟΝΜΟΥΚΑΙΠΆΝ ΤΩΟΝΤΟΩΣ. 
“ΓΟΥΤΙΡΟΜΟΥ ΓΟΛΘΟΝΟΜᾺΆᾺ 
ΤΟΥ ΔΘΥΤΕΡΟΥΘΚΆΆΧΕΘΟΕΝΘ 
«ΦΡΆΑΙΜΌΤΙΗΥΣΗΘΕΝΜΘΟΘΟ 
ΕΝΓΗ Τ᾽ ἈΠΕΙΝΩΟΘΕΩΟΜΟΥ" 
ΠἈΡΗΧΘΟΝΑΘΤΆΘΙΤ ΓΆΘ ΓΗ 
“ΓΗσΕαΥθϑυνιλοῖ, ΕΓΕΝΟΝΤῸ 
ΘΝΓΗΔΙΓΥΠΊΓΩ. ΚΆΙΗΡΣΆΝ 
ΓΟΤΆΘΙ ΓΆΕ ΓΗ ΓΟΥΧΙΜΟΥ 
ερχβεοθλαικαθαθθνώοης᾽ 
ΕΓΕΝΕ ΓΟΔΕΧΙΜΟΟΘΘΝΙΤΆΘΗ ΓῊ 
ΓΗ ΕἘΝΔΕΙΊΆΟΗ ΓΗΓΗΛΣΙΓΥΎΤΙ 
ΟὙΚΗΘΆΝΑΆΡ ΓΟΙ ΚΆΔΕΠΕΙΝΆ 


ΘΟΕΝ ΧΧΧΧΙ. 47. 40 


πΥ01- Β. 


25 


ΘΟΕΝΌΧΧΧΧΙ. δῆ. 


8. 


900 


ΟΕΝΠΆΟΘΟΔΗΓΗΔΛΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 8 
ΚΘΙΚΡΑΞΕΝΔΕΙΠἈΟΟΧΆΘΟΘΠΡΟΟ 
φλαρλαωμεριλ ΓωΝ" ΘΠῸΝ 
ἈΕφαρλωιΠλοι ΟΙΟΔΙΓΥΤΙ ΤῚ 
ΟΙΟ᾽ ΠΟΡΕΥΕΟΘεπΠροοιώοηφ᾽ 
Ιζῶ, ΕἘἈΝἈΧΕΓΘΙΥΜΙΝ ΤΟΥ ΤῸ 
ΤΟΙΗΘΆ Τ᾽ ΚἈΙΟΧΙΜΟΘΗΝΟΘΙΤΠΙ 
ΙΤΡΟΟΩΓΟΝΙΤΆΘΗΟ ΤΉΟΓΗΦΟ᾽ 
Ἀνεωσενλ θιώσηφ αν 
ὙΧΟΤΟΥΟΘΟΙΤΟκολωνΝΆΑςσ. καὶ 
ἘΠ᾿ ΟΛΘΙΠΆΟΙ ΓΟΙΟΔΙΓΥ ΤΙ ΤΊ 
οισ᾽ και πλολιχωρλιηλθο, 
ΕΙΟΛΙΓΥΤΙ ΓΟΝΆᾺΓΟΡΆΖΘΟΙΝ 
ΠΡΟΟΙΩΘΗΦ᾽ δἰτθκρα ΤΉΘΘ΄ 
ΓᾺΡΟΧΙΜΟΟΘΘΝΙΤΆΟΗ ΤΉΓΗ᾽ 
᾽ν Δ ΕΙἈΚΩ ἘΚ ΌΟΤΊΕΟΤΙΝ 
ΠΡΆΟΙΟΕΝΆΑΙΓΥΤΙΤῺ). ΕἸΠΕΝ 
“ΤΟΙΟΥΙΟΙΟΛΥ ΓΟΥ ἹΝΆΤΊΡΆ 
ΘΥΜΕΙΤΕ᾽ ΚΟΥ ΆἈΚΗΚΟΛΟΤῚ 
ΟΤΙΝΟΙ ΓΟΟΕΝΑΙΓΎΤΓΓΩΣ. ΚΑ. 
ΤἈΒΗ ΓΕΘΙΚΘΙΚΑΙΠΡΙΆΟΘΘΘΗ 
ΜΙΝΜΙΗΙΚΡΑΕΡΩΟΜΆΤΆΙΝΑ 
ΖΩΜΕΜΝΙΚΔΙΜΗΛΧΤΙΟΘΆΝΩΟΩ), 
“μεν κα Γτεκηοσλνλϑοιᾶλελ 
«φονωοηφ Ὀνλ ΘΑ ΠΡΙΆΟΘΘΘ 
ΟΙΓΟΝΕΣ ἈΙΓΥΠΙΓΟΥ ΟΝ 
ἈΞΕΕΝΙΆΜΘΙΝΤΌΝΆΔΕΘΧΦΟ, 
Ι᾿ΘΟΗΦ ΟΥ̓ ΚΑΙΤΘΟ ΓΘΙΆΕΝΜΘ 
ΤΓΑΤωΝΑ θα φΦωνλύ Του. 
ΕΘΠΤΕΝΓΆΡΜΗΠΟ ΤΕΟΥΜΕΗ 
ΧΥΓΓΩΜΑΆΑΛΧΆΧΙΙΆΘΝ ΤΉΟΛΩ 
ΗἈΧΘΟΝΑΔΕΥΙΟΝΗΧΘΙΟλΙΓΥῪ 

ΓΙ ΓΟΝΜΆΓΟΩΡΆΖΕΘΙΝΜΕ ΤΆ ΓΟ) 
ΕΡΧΟΜΕΝΟΩΝ᾽ ἨΝΓΆΡΟΣΧΙΜΟΟ 
ΕΝΓΗΧΆΝΆΆΧΝ᾽ ΙὩΦΘΗΦ᾽ΆΘΗΝ 


ΟΕΝ.ΧΧΧΑΧΙ. 55. 


ΟΙΝ. ΧΧΧΧΊΙ. ο. 


40 


{Ὺ1|. Α. 


2301 


ΟἈΡΧΩΟΝ,ΤΉΟΓΗΟ. ΟΥ̓ΓΟΟΕΙ͂Ρ 
ἈΘΙΠΑΝΤΙΤΩΛΆΟΩ ΤΗΟΓΗΓ᾽ 
ΕἈΘΟΝΤΕΟΔΘοΟΙΆΛΔΘΆΦοΟΙ 
ὠοηφ᾽ Προοθακυνηολναυ 
ΤὨΘΙΗΠΡΟΟΩΠΟΝΕΠΙ ΤῊΝ 
ΓΉΝ ΙΔ Ν θη ΤΟΥῸ 


ἈΛΕΧΦοΟΥΟΛλΎΥΤΟΥ. ΘΠΈΓΝΩ 


ΚΑΙΗΆΧΆΧΟΤΡΙΟΥ ΓΟἉΤΙΑΥΓΤ,Ο. 
ΚΕ ἈΧΗΟΘΕΝΆΑΥ ΤΟΙΟΟΆΗ 
ΡΆ᾿ ΚΑΙΘΙΠΕΝΆΧΎΥ ΤΟΙ͂Ο ΠΟΘΕ 
ΗΚΆΤΈΕ; ΟἸΆΘΕΙΠΆΝ᾽ ΕΚΓΗΟ 
ΧἈΝΆΛΧΝΑΓΟΡΑΟΛΔΙΕΑΡΩΟΜΑ ΓΑ, 
ἙΠεγνω λ θιωσηφ ' ΓΟΥΌᾺ 
ἈΕΧΦουγολύτοΟυ. ΧἈΥΓΟΙ Δ 6 
ΟὙΚΕΓΝΩΟΆΧΝΑΥ ΓΟΝ᾿ ΚΑΙ 
ΘΜΝΗΟΘηΗΙ ΘΗ ΓωΝΕΝΥ 
ΤΙ ΟΝΆΥ ΓΟΥΩΝ, ΕΔ ΕΝ 
ΧἈΥΤΟς᾿ ΚἈΙΕΙΤΕΝΆΎΥ ΓΟΙΟ᾽ 
κἈ ΓΤ ἈΟΘΙΚΟΠΟΙΕΟΎ ΧΙ. ΚἈΑΟΓΆΝΟ 
ΗΟΔΙΤ ἈΙΧΝΕΙ ΓΗΟΓΗΘΗΚΆ Γ᾽ 
ΟΙΆΘΕΙΓΙΆΝ᾽ ΟΥ̓ΧΗΚΥΡΙΘ᾽ Οἱ 
ΠΛ ΕΟΟΟΥΗΆΧΘΟΜΕΟΜΝΠΡΙΆΟ 
ΘΘΕΡΩΟΜΆΤἈ᾽ ΠᾺΝΤΈΟΘΘΟΜΕ 
ὙἹΟΙΒΝΟΟΧΜΝΟΥΕΙΡΗΝΙΚΟΙ 
ΕΟΜΕΝ᾿ ΟΥ̓ΚΕΙΟΙΝΟΙΙΆ ΧΆ ΕΟ 
ΟΟΥ̓ΚΑ ΓΆΟΘΚΟΙΠΟΙ᾽ ΟΥΧΙ, ἈᾺ 
ἈΛΧΙΓΆΙΧΝΗ ΤΓΗΟΓΗΘΗΆΘΑΆ 
ΤΕΙΔΘΙΝ᾽ ΟἸΔΘΘΙΠΆΝ᾽ λὼ 
ἈΕΙΚΑΘΟΜΕΝΟΙΓ ΙΔ ΕΟΟΟΥΆ 
ΔΘΑ ΦοιανχΆνΝΆΆΝ. ΚᾺΙ 
ἈΟΥΟΝΘΩΤΕΡΟΟΜΘΤ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΜΟΩΟΝΟΉΗΜΕΘΡΟΝ. ΟἈ ΕΘ 
ΤΕΡΟΟΟΥΧΎΤΠΙΑΡΧΘΙ᾽ ΕΠἸῸΝ 
ἈΘΑΥ ΤοΟιοιση᾽ ΤΟΥ ΓΟ 
ΘΟΤΊΙΝΟ, ΘΙΡΗΚΑΥΝΊΉΊΝΆΘ 


ΟΕΝ. ΧΧΧΧΙΙ. 6. 90 


99 


4 


}}}μ}.8 


20 


ΟἿΌΝ, ΧΧΧΧΙΙ. 14. 


39 


808 


ΓΩΟΟΝΙΟ ΓΚ. ΓΛΧΟΙΝΟΙ ΙΟΙΕςΟ ΟΕΝ. ΧΧΧΧΙΙ, 14. 
ΤΕΘΝΤΟΥ ΓΩΦΆΝΗΟΘΟΘδ. 


ΜΆ ΤΉΜΝΥΓγθανφδαρλῳ 
ΟΥ̓ΜΗΕΣΕΆΘΗΤΈΘΝΤΕΥΘΕ. 
εανμηολλθβαφοούμων 
ονεωτεροσθλαθηωλϑ. ἃ 
ΠΟΘ ΓΕΙΆ ΓΕΘ ὙΜΩΝΕ 
ΝᾺ. Κλ ἈΕΕ ΤΕ ΤΌΝΆλθλκ 
Φφονυμων: ὙΜειολθΆστα 
ΧΘΗΤΕΘΩΟΦΑΆΝΕΡΆΓΕΝΘΟ 
ΘΑ ΓΆΑΡΗΜΑ ΤἈΥΜΩωΜΝθιΆ 
ἈΗΘΕΥΕΤΑΙΗΟΥ ΕἸΆΘΜΗ 
μλα-γηνυγθαλνφζαρλω: κὰ 
“ΓἈΆΟΚΟΠΟΙΕΟΤ᾽ ΚΆΙΕΘα 
ΤΟΧΛΥΤΟΥΟΒΝΦΥΛΧΆΚΗΗΜ 


ΡΆΟΓΡΕΙς. ΘΠΕΝ Δ ΟΑῪ ΘῈΝ. ΧΧΧΧΙΙ. 18. 


90 


ΙΥ. Υ. ΥἹ. 
ΕΗΑΟΛΜΕΝΊΑ ΤΕΆΙΑ ΡΑΠΙΜΡΒΕΠΤΑ 
ΜΌΒΕΙ ΒΒΙΤΑΝΝΙΟΙ 


(Υ.) ΕΥ̓ΑΝΘΕΙῚΙ ΤἸΟΗΑΝΧΙΒ, 
Δ) ΡΕΟΡΗΕΤΑΕ ΕΖΕΟΘΗΙΕΠΒ, 
(1) ΤΕΒΤΙ ΒΕΘΌΜ 118Ἐ8|.ὄ 


Ὀἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


Α. 
οὐ ΝΑΟΥΆΟΟΜΘΙ 


[ΟΝ ΤΟΥΚΥΧΎΥ ΤΟΥ 


[ΟἸΥΔΘΑΠΟΟΤΌλοΟΟ. 
ΜΕΙΖΩΟΝ ΤΟΥΤΙΕΜ 
ὙΧΝΤΟΟΛΎΥ ΤΌΝ: 

[6] ΓΤ ΑΥ ΓΆΟΙΑΆ ΤΑΙ 
ΜΆᾺΚΑΡΙΟΙΘΟΤΆΙ 
[Β]ἸΆΝΙΤΟΙΗΤ ἈΙΧΥ ΤᾺ 


Β. 
ΘΙΟΘΙΓ ΤΩΟΝΜΆΘΗ 
ΤΟΩΟΝΆΥ ΓΟΥΕΈΝΤῸῺΣ» 
ΚΟΆΤΤΩ ΓΟΎΤΥΟΝ 
ΗΓΆΊΤΆΟΙΓ᾽ ΝΕΎΕΙ 
ΟΥ̓ΝΤΟΥ ΤΌΘΙΜΩΝ 
ΠΕΤΡΟΟΙΚΆΙΆΕΘΓΕΙ 
ΧΥΤΩΘΙΠΕΤΊΟΘΕ 
ΟΤΙΝΙΤΕΡΙΟΥΆΕΓΕΙ 


ΙΟΗΑΝΝΙΝ ΧΗ]. 
Α. 16---1.. 1}. 109 -- 30. (᾿(. 398-24. }). 380-27. 


σ. 
ΟΥ̓ ἈΝΓΕΝΗΤΆΔΙΟΤῚ 
ΕΓ σαιμι". 


ἈΜΗΝΑΜΜΗΝΆΕΘΓΩῳ 


ὙΜΙΝ᾽ ολλμεΆνῳ,. 
ἈΝΤΙΝΜΆΠΕΜΎΩ 
ΕΜΕΘΧΆΜΕΆΝΕΙ: 
ολεαμελλμελνεσ. 
ἈΧΜΕΆΝΕΙΤῸΝ 


Π. 
ἈΣΧΟΙΜΟΩΝΟΟΙΟΙΚΚᾺ] 
ΡΟ ΤΟΥ ΚἈΙΜΘ 
ΤΑ ΓΤΟΥΌΜΒΘΙΟΝ 
“ΤΟ ΤΈΕΘΙΟΗΛΘΕΝΙ 
ΕἸΟΘΙΚΘΙΝΟΝΟΟΙᾺ] 


ΤΆΝΑΆΟ: 
ἈΕΘΓΕΙΟΥΝΆΑΎΥΤῸῺΩ 


ΟΙΟ᾽ ὉΤΠΟΙΕΙΟΙΤΠΟΙΙ 


Α. 

Πα ΚυλΎ γον 
ΠΠΡΟ]ΊΟΥΜΆΟ 
[ΕἈθ]Ν δικαιὶ 
[ΝΟΟ]ΕΆΘΓΞΕΙ ΤΟΝ 
ΠΚΟΟ]ἸΜΟΝΠΕΡΙ 
[ἈΜΆΦΙ] ΓΙΆΟΙΚΑΙ 
περ]ιδκυώουΥ 
ΝΗΓ᾽ ΚΆΜΠΕΡΙ 
κρειςεώο. 


Β. 


β ΙΘ ΑΙ ΓΟΥ ΓΟΌΘΙΙΤΟΙΝ 


912 


ΟΤΙΕΚ ΓΟΥΈΜΟΥ 
ἈΛΧΜΜΕΆΝΕΙ᾽ ΚΆΑΙᾺ 
ΜΆΙΓΕΆΘΙΥΜΙΝ᾽ 
ΜΕΙΚΡΟΝΚΆΙΟΥ Κ 
ΕΤΙΘΕΩΡΘΙΤΕῈΜΘ 


ΙΞΨἷ2Δαῖα,,ὸη;Ἔ;ἊᾷἊά΄ἝἍἌΝΜΘΙΚΡΟ 


ΚἈΙΟΥΟΘΆΙΜῈ 
ΟἹ ἸὙΥΠΤΆΓΩΙΤΡΟΟ 


α. 

εἰ Γιπολλλθχῶλε 
ΓΕΙΝΥΜΙΝ᾽ ἈΆΧΟΥ 
ἈΑΥΜΝΜΔΆᾺΟΘΆΙΚΆΧΟΤΆ 
ΖΕΙΝΆΡΤΙ ΟΤἿΆΝ 

δ ἈΘΘΆΘΗΕΚκΕιΝοΓς 

ΤΟΠΝΑ ΗΟΆΛΧΛΗ 

ΘΕΙΆΘΟΔΗΓΉΟΘΙ 
ὙΜΑΆΟΘΘΙΟΠΆΟΘΑΆΝ 
“ΤἨΝΆΔΛΗΘΕΙΆΝ᾽ 


ῃ. 

“ΤΟΥ ΓΟ[ΤΊΕΟΤῚ] 
ΟἌΕΘΓΕΙ..«ννννννι 
ΟὙΚΟΙΔΆΓΜΟΝΤῚ 
ἈΆΔΧΕΙ: 

ὃ ΟΓΝΟ εν οιον ὥρια 
ΘΕἈΧΟΝΙΆΑΥΓΤΌΝΕ]Ί) 
Ρω ΓἈΝΙΚΆΙΕΙΠΕΊ 
ἈΥΓΟΙΟΠΕΡΙΓΓΟΥ] 
“ΓΟΥΖΗΓΕΙΤΕῈ .... 


ΙΟΗΑΝΝΙΒ ΧΌῚ. 


Α. 1-- 8. Β..12--- 18. (ὐ(. 18 --͵ΙΑὐο. Ὁ. 18 -- 19. 


[ΚἈΠΘΙΤΘΝΤΙΡΟΟ 
“Ε΄ ΥἱαλχνοΥ 
ΙἸλογεγώου 
ΤΡΙΚΩΟΤΉΡΙΓ 
ΜΆΧΡΤΟΥΕΝ 
ἹΕΡΟΥΟΆΆΗΜ' 
ΚἈΙΦΆΓΟΝΤΆΙ 
ἈΡΤΟΝΕΝΟΤΤᾺ 
ΘΜΩΘΚΆΙΕΝΕ 
δ Ρ᾽ 
δ μβτφωκάλι 
εν φανιομῳ 
ΠΙΟΝΊΤΤἈΙΟΠΙΩΟ 
ΘΝ εθιοΆῦΡ ΤΟΥ 
κΚλυυ ΔΑ ΓΟΟΓΕ 
ΝΟΩΟΝΊΓΆΙ ΚΆΙ 
ἈΦΆΝΙΟΘΗΘΘ 
ΤἈΙΆΝΘΡΩΤΟΟ 
κλλθλοο 
ΧΥΓΟΥΚΆΙΕΝ 
ΤἈΚΗΟΘΟΝΤΆΙ 


818 


1ὸ 


ΕΖΈΘΗ. ΙΨΥ΄, 16 -- Κ΄ ι. 


χύΥτω.... 
ΠΆΞΕΙΟΛΥΓΤΉΝΕΙΠΙ) 


ΚΕΦΆΑΛΗΝΟΙΟΥ] 
ΙΚἈΙΕΠΙΓΓῸΝ] 
ΠΟΩΟΓΩΝΙΆΟΟΥΊ 
ΚΑΙΧΗΜΙΥΉῊ] 
ΟΕΧΥΓΓΩΖῪΊ 


Φ Ὁ 9 9 9 9 9 ὃ "ν" 9 ὁ 9 9 
Θ. ΦΘ 9 9 ὃ 9 9 9 9 9ὁ 9Κὁ 965 


40 


ἘΠ ΎΥ. ΟΚΟΡΠΙΕΙΟ ΓῺ 
Ἰτδουν Δ. Τὐς} Ἐν αρτίς δ ον Αγτνρονς λδις ΠΙΆ} ΙΚΜΜΔ. 


Ἰπο ΧΑΙΡΆΝΕΙΚΚΕΊ 
 ς νωοώοπιοο 
π ρΡῳω δ ἈΥΤΩΝ᾽ κΆἈΙ 
ΝΠ Η ἈΗΜΨΉΕκαι 
τε ΓΟ ΘΕΝΟΆΛΧΙΓΟΥῸ 
απ ταν ον ομΚ βνάβιθμῳ 
πα ξαῦει ΙΆΗΜ ΚἈΙΟΥΜΙΤΙΕ 
ποθ ΦΕῸΣ ΟΥ̓ᾺΡ 1 ΡΙΧΗΜΥΉΛΥ 
[ΤΟΝΊ]κΆΙκΚΆ ΤΟΥΟΤΗΆΧΝΑΆ 
[Τ᾿ ἈΙΚΆΑΥΎΌΒΕΘΙΟ ΒΟΧΗΟΟΥ: ΚΑΙ 
[ΠΥ ΓΟΟΝΠῪ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ 
Σλ εὐα ΤΣ: “εοω ἈΗΜΨΉΗΘΤῚ 
[ἈΥΪΓΗς᾿ ΚΑΙ ιδ κυρ θιολῪ 
[ΤΟΤΕΙΓΆΡΤΟΝ ΤΟΥΟΕιομΜεοῦ 
[ΚΑΤ Ἀ]ΚΟΎΕιο ΤΟΥΤΙΎΡΟΟΚΑΙ 
τὴ οσε σῆς ἜΜΕΝ κἈΑ ΓἈΚΆΑΎΌΕιΙΟ 
πον ΧΥΤΟΥΘΕΝΠΥ 
τὲ λυ συ ῦς ξοῶΣ 90 ΓΙ ΕΣΑΥΤῊΟ 
τὰ που πε 1: ΘΥΘΆΘΥΟΘΕΤΆΙ 


414 ΒΖΕΟΘΗ. ν, 9 --- 4. 


ΠΡΟΟΛΧΛΥ ΤῸΝ: “ΤΊΙΝΙ[ΕΙΤΗ] 


ΤΟΥ ΠΟΡΕΥΘΟΘΑΙ «λιεοστωώολνλι 
ενπλολίοόλοιο. ᾿ τς ΚἈΡΔΙΆΙΉΜΩΝ 
λυτουκφγλᾶς.. ΓΕΆΧΙΆΙΠΡΟΟΚΝΘΙΝ 
ΟΘΙΝΤἌΆΘΕΝ' ΓῸ Ρ ΗἩΜΩΝ: ΙΚἈΙΟΟΠΟΩΟ]) 
ἈΧΟΛΥΤΟΥΚΔΑΙΓᾺ ΠΟΡΕΥΈΕΟΘΆΙΕΝ 
ΠΡΟΟΤΆΓΜΑ ΤΆ ἢ τ “ΓΟΙΟΠΡΟΟ ΤΆΓΜΑ 
λυτουλενετιλλ. ΟἸΝΆΥ ΓΟΥΚΑΙΦΙΥ] 
[ΤΠἸΟ ΤΟΙΟΠΙΤΆ ΓΡΆΟΓ ἈΛΧΟΟΘΘΙΝΕΒΝΤΌΛΑΆΟΘ 
ς [Η]ΊΜΩΝ᾿ ι ΧΥΓΟΥΦΘΗΗΜΕ 
ΠΚλγεστώσλνοι ΡΆΛΧΥΤΗ: 
[Ἀ]ΟγοιοΥ τοις Ιζ ἰϑκλ οι ΕΥ̓ΌκΑι 
[λα λθημᾶλιενῳ Ι'ΙΤἈΝ ΓΕΟΟΎΠῈΟΊΗΝΟΧΣ 
[ΠΠΙΟΜΙ ὙΥὙΘΥΗΜΩῸ ΕΘΥΟΘΟΆΧΝΘΥΌΟΙΆΝ 
[ΕἸΓΓΙΖΟΝ ΤΕΟΘΙΤΡΟΟ 18 «ΕΝΟΩΜΠΙΟΝΚΥ 
[ΚΪ]ἸΜΘΝΗΜΟΩΟΝΝΗΜῈΕ Ιζ, ιἐϑγοενίοκλοι 
[ΡἈ]ΟΚΑΙΝΥΚΊΤΟΟ ἈευοολλώμῳωνΝ 
[ΤΟΪΥΤΙΟΙΕΙΝ ΤῸ ΤἈΘΟΘΥΟΙΆΘΠΟΤΩΝ 
ΑΙ ΚΟ ΜΆ ΓΟΥ ΘΙΡΗΝΙΚΩΝΗΝ 
[Δ]ΟΥΧΟΥΌΟΟΥΚΆΙ 20 ΕΘΥΘΟΕΝ ΓΩΚΟ 
[ΠΟ ΜΆ ΒΟΟΝΟΑΎΌΚΆΑΙΘΕΙ 
[Ἀ]ΧΟΥΘΟΥΊΌΧΡΗ κοοιχιλλλεςσ: 
[Μ]ἈΧΗΜΕΡΆΘΕΝΗ «ἈΙΘΝΕΚΆΙΝΙΟΕΝ 
[Μ]ερλ ανιλύουΥ “ΤΓΟΝΟΙΚΟΝΚΥΌΒΔΟΙ 
[ΟἸΠΩΟΓΝΟΩΟΙΝ ΣΡ ἈΘΥΟΚΆΑΙΠΆΝ,ΓΕΟ 
[ΠΑΝ ΤΕΟΟΙΆΔΛΟΙ ΟΙΥΊΟΝΟΧ: ΓΉΗΜΕ 
[ΤΗΟΓΗ]ΟΟΤΊκῦοσο. ΡἈΕΚΘΙΝΗΗΡΊΆΘΕΝ 


[ΧΥΓοοϊθοκλυουγκες ΟΞΚἈΑΟΙΧΕΥΓΤΓΟΜΘΟΟ. 


ϑ1ὃ 11. ΕΘ. ὙΠ, 88 -- ὑ4. 40" 


ΨΤΗΟΛΥ ΧΗ ΓΟΙΚζΆ. Ι4ἷὔζᾧἾΟὐἼἸὐΟὐΟώθΟλοΟ 


ΤἈΠΡΟΟΩΙΤΟΝ ΜΗΟΘΘΝΘΟΘΙΩΝ 
“ΤΟΥΟΙΚΟΥΚῪ- ΟΤῚ ΚἈΙΠΙΝΟΟΝΙΚΆΙ 
ΘΓΙΟΙΗΘΕΝΕΚΘΙ εὐφρλαινομενοο 
ΤῊΝολοιζκλΎγῳ δ ΘΝ ΤΙΟΝΚΥΘΥῪ 
ΟΙΝΙΚΙ ΓΆΟΘΥΟΙ ΗἩΜΩΝΖΉμΜεβαλσ: 
ΧΟΚΑ ΓΟ ΤΕ Τα ΙΚ αιεκυτηημερὰ 
ΤΩΝΕΘΙΡΗΝΙΚΩΝ. “ΓΗΟΓΔΟΗΘΣΙΆΤΙΕ]) 
ΟἿ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤῊ ΟΤΕΙΆΕΝ ΓΟΙΝΆΆΧΟΊ 
ΡΙΟΝΤΟΧΆΑΆΚΟΥΝ ιο ΚἈΑΙΗΥΧΟΙΡΗΟΙΆΝ] 
ΤΟΘΝΩΙΠΙΟΝΚΎ ἈΥΓΟΝ: ΚἈΙΆΤΠΙΗΛ]) 
ΜΙΚΡΟΝΤΟΥΜΗ ΘΕΝΕΚΆΑΟΤΌΟΙΘΙΟΙ 
ἈΔΥΝΑΟΘΆΑΙΤῊΝ ΧΟΙΚΗΝΩΜΙΆΤἊἌ] 
ολοιζαυσγωοιν. ΧΥΤῸΩΝ: ΧΆΙΡΟΙΝ᾽ ΓΕΟῚ 
κλυύγΓκ ΟΘυύΎοιΆο ι5 ΚΑΙΆΓΆΘΗΙΚΑΓ[ΡΔΟΔΊ 
τ Νειρηνικω, ΕΠ ΤΟΙΟΆΓΆΓΘΟΙΟΙ] 
ΧΩΡΘΙΝ: ΟΙΟΕΙΤΟΙΉΘΕΙΝΚΌΟΙ 

ζ κἸΕΠΟιηοαννολ ΓΩΧΧΚΔΑΟΥΊΧΛΩ) 
ἈΘΟΜΩΝΤῊΝΕ ΧΥΓΓΟΥ: ΚΑ ΤΩΜΠΟΧῚ 
ΟΡΤΉΝΕΝΤΉΗΜΒΘ 20 ἈΧΟΟΛΎΥ ΓΟΥ" 
ΡΆΘΚΕΙΝΗΚΆΙΠΆΟ ἈΙΕΓΕΝΗΘΗΓ[ΩΟ) 
Ι᾿ΌΧΜΕΤ ἈΥΤΟΥ ΟὙΝΕΤΈΛΕΙΟΕΝ] 
ΕΚΚἈΗΟΘΙΆΜΕΓΆ ολλωμωώνοικο)ὶ) 
ἈΗΧΠΟΤΉΗΟΟΛΟΥ, ΔἈΟΜΕΙΝΤΌΝΙΟΙΚΟ 
ΗΜΆΘ: ΕὩσ ΠΟΤᾺ 25 ΚΎ. ΚΑΙ ΤΌΝΟΙΙΚΟΊ] 
ΜΟΥ ΔΙΓΎΤΙΤΟΥ. “ΤΟΥΚΆΟΙΆΕΟΣΟΙ 
ΕΝΩΠΟΝ ΚΥΘΥ. ΚΑΙΤΠἈΟΛΔΙΝΤΗῊΝ] 


ΗΜΟΟΝΙΕΝ ΓΘΟΙ ΠΡΆΓΜΑΣΙ ,.ννν, 


810 |. ΠΕΘ. ὙΠΙ. 64 --- ΙΧ. 1. 


ὙΠ]. ΥΠ|. Ὑ1ΠΠ. 
ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ ΤΕΙΑ 
ΕΧ ΟΟΠΙΟΙΒΌΝ ΤΙΝΒΟΗΕΝΟΟΒΕΊΙΑΝΙΝ 


ὙΠ) ΡΒΙΜΟΜ ΡΒΑΙΝΟΒΌΜ, 
(Ὑ1Π1.) ΑἸΤΕΕΌΜ ΘΕΝΈΕΘΒΙΒ, 
(Υ111.) ΤΕΕΤΙΟΜ ΕΥ̓ΑΝΟΕΙῚΗΙ ΜΑΤΊΗΔΕΙ. 


51} 


εὐ ρα αι νον ΜΩΘηΗΝο φΦολρλοφολρὰ 

ΡΥΟλι θαι Γωνικα ΤΆΔ ΠΘΙΚΟΝΜ ΤΩΝΜΙΕ] 

ΟΤΙΕΚΡΑ ΓἈΙΘΟΘΗΟΆΓ[ΝΥΊΠΕΡΕΜΘ 

ΘΣΆΓΆΑΓΕΕΚΦΥΛΆΚΗΟΓΓΗΙΝΨΎΧΗΝΝΙ 

᾿ΓΟΥΕΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΆΧΟΙΘΆΠΤῸῺ 
ΟΝΟΜΑΆΤΊΟΟΎΙΚΕΙ 

ΕΜΕΥΤΙΟΜΕΝΟΥΟΙΝΊΔΙΚΆΙΟΙ 
ΘΒΩΟΘΟΟΥΆΧΝΤΆΠΟΔΟΩΟΜΟΙ 
Ὑλλμοοτωλλυθιλ Ὁ ΓΕΆ[ΥΤΓΟΝΘΑΙ 
ΟΚΕΝΆΑΒΕΘΟΟΛΧΆΩΜῸὈΥΟΙΟΛΥΎΓΟΥ 

ΚΕΘΙΟΧΙΚΟΥΟΟΝ᾽ ΤῊΟΙΠ]ΡΟΟΘΎΧΗΟΝ 

ΕΝΩ ΤΙΟΆΧΙ ΤΗΝ ΘΗΟΘΙΝΙΜΟΥῈΕΝ 
ΤῊἨΛΣΧΗθιλοοΥ 

ΘΙΟΆΚΟΥΟΘΟΟΝΜΟΥΕΝΤΙΗ]ΔΙΚΑΙΩΟΥ ΝΗΟΟΙ[ΥΊ 

ΚἈΑΙΜΗΘΙΟΘΆΘΗΟΘΙΟΙΚΡΙΟΙΝΜΕ 
ΤᾺ ΤΟΥ ΟΥΛΟΥΪΟΟΥ] 

ΟἿΙΟΥ ΙΚΑΙΦΟΘΗΟ.ΕΊΓἈΠΕΝ[ΩΠΙ] 
ΟΝΟΟΥΊΤΙΆΟΖΟΙΝ] 

[ΟἽ] ἽΗΚΑΓΕΙΦΣΕΝΟΕ... ον 
“ΓΗΝΨΥΧΗΝΜΟΥ 


ΡΒΑΙΜ. ΟΧΧΧΧΙ(ΠΠ), 1--.8. ΟΧ ΧΧΧΗ( ΠῚ), 1---8. 


1ὅ 


320 


ΠΚΑὺ ΤἹ]Η Δ ΚΑΟΟΟΥΝΗΊΟΟΥ 
[ἈΓΧΛΊΤΑΙΧΟΟΙΝΤΊΆΙ 
ΟΙΚΓΓΙΡΙΜΩΟ ΜΙ ΘΒ ΘΗΜΟΩΝΚΙΆΙ 
ΜΑᾺΚΙΡΟΙΘΥΜοοσιζ ΠΟΧΥΎΈΆΘΟΟ 
ΧΡΗΟΓΓΟ]ΟΙΚΟ ΓΟΙΟΟΥΝΊΤΤΆΟΙΝ 
ΙΚΔΙΟΙΟΠΚ ΤΙΡΜΟΙΧΥ ΤΟΥ ΕΙΠΙΠΙΆΝ] 
ΤΙΆΧ ΓΙΆΕΡΓΑΧΥΤΟΥ 
ΕΞΣΟΜΙΟ]ΆΟΓΗΟΧΛΟΘΟΩΝΟΆΝΟΟΙΚΙΕΊ) 
ΠΙΆΙΊΝ ΓΑ ἈΕΡΓΆΟΟΥ 
Ι(ΔΙΟΙ[Ο]ἹΟΙΟΙΟΟΥΘΥ ἈΟΓΗΟΆΧ ΟΩΪΙΟΆΝΟΕ]) 
ΔΟΣΆΑΝ ΤΗΟΜΕΓΆΆΧΟΠΡΕΠΙ 
ἈΓΟ]ΪΟΟΥΒΘΡΟΥΌΙΝ 
ΙΞἶἷ2.αι ΓΤΗΝΔΥΝΑΟΤΙΆΝΟΟΥ 
ἈΓΚΚΑΙΗΟΟΥΌΙΝ 
“ΓΟΥΤΓΙΝ]ΦΡΙΟΔΥ ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΤῸΝ 
ἈΓΚΜΝΙΘΡΟΠΟΩΟΝ. ΤΗΝΔΑΎΥΝΆΟΤΓ...... 
[ΚΊΆΥ ΓΙΗΙΝ ΟΣ ἈΝ᾽ ΓΗΟΜΘΕΓΆΆΧΟΜΠΤΡΕΙ 
1ΙΠΑ]ΟΓΗΟΒΆΟΙΆΘΙΆΟσΟΟΥ 
[ΗΒἈΟΙἈΠΆΟΟΥΒΆΑΟΙΆΙἈΠΆΝΓἊΓΟΩΝ) 
ΓΓΟΝΟΟΝΟΩΟΝ 


ΡΒΑΙΜ. ΟΧΧΧΧΠΠΙ(). 1-- 13. 


10 


1 


ΜΆ ΤΟΟΤΟΙΥ ΤΟῪ] 
ΚΑΙΕΆΧΆΧΕΕΝΟΠΙΆΙΟ) 
ΔΕΚΆΑΙΚΑΜΗΆΧΟΥΌΚΣ 
ποτωνμκαμηλοῦ 


ΤΟΥΚΥΡΙΟΥΧΥ ΤΟΥ δ 


ΚΑΙΆΠΟΠΆΝΤΩΝ 
ΤΩΩΝΆΓΑΘΩΝΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥΧΥ ΤΟΥΜΕΘΙΕΙ 
ἈΥΤΓΟΥΚΑΙΆΝΆΟΤΆΙΟΙ 
ΕΠΟΡΘΥΘΗΘΙΟΤΗ 10 
ΜΘΟΟΠΟΤΓΆΜΙΑΆΝ 


᾿[ὈΡΚΙΟΜΟΥΜΟΥῪ 


ΠΚΔΕ]ΪΆΘΩΟΝΟΗΉΜΕρο. 
ΕἸΤΙ ΤΗΝΙΤΗΓΉΝΕΙ 
ΤΆΚΕΟΘΟΤΟΥ ΚΥ 
ΡΙΟΥΜΟΥΆΕΡΆΆΧΜ 
ΕἸΙἸΟΥΘΥΌΔΟΙΟΤΗΝ 
ΟΔΟΝΜΟΥΉΝΝΥ. 
ΕΓΩΙΠΟΡΘΥΌΜΜΆΙ- 
ΕἸΤΑΥ ΤῊΝ: ἸΙΔλΟΥΈΓΩ 
ΕΟΤΉΚΔΆΔΕΙΠ ΓΉΘΠΗ 
ΓΗΟΤΟΥΎΥΔΆΤΟΟΙς 


ΟΕΝ. ΧΧΊΠΙ, 9--- ΙΚἰΟ. 41--48. 


ΤῸ ΙἈΟΥΟΠΆΙΟΜΟΥΌΝΗΡΕ 
ΤἸΟΧΟἈΥΧΓΆΠΗ ΤΌΟΜΟΥ ΕἸΟΟΝ 
ΕΥ̓ ΔΟΚΗσΘ ΝΗ ΥΧΗΜοΟΥ. ΘΗ 


ΟὙΔΕΆΧΚΟΥΟΘΙΤΊΟΕΝΤ ΑΙΟΙΤΆΆΣ. δ 
Τειλισ ΤΗΝ Φωνηνλύ ΤΟΥ. 


ΠΆΜΝΤΕΟΘΟΙΟΧἈΑΟΜΝΚΑΙΕΆΘΓΟΝ᾽ 
ΜΗΤΙΟΥ ΓΟΟΘΟΤΙῚΝΟΥΟΔΆΔ: 
οὐ ΕφΦαριολιοιαΚκΟΥΟΆ ΝΟ 


ἐφι φὰς Ν νι νὺ 10 


ΜΟΝΙΟΝ:: ΘΙΔΘΟΔ ΘΟΙΟΤΤΆΟ 
ΕΝΘΥΜΗΟΒΘΙΟΧΛΥΤΌῸΝ: ΘΙΠΕῚ 


821 ΜΑΤΤΗ. ΧΙΙ, 11---ἕ19. 28---- 3. “ 


ΙΝ. Υ. ΥἹ. 


ΙΝΌΕΧ Π18}}}. 


ας. 
ῬγΟΪοθοΟΏΘθ8 . . .« - τῳ νφ νὸν ρὸν ρ ρὸν νιν ρκρωνς, ΙΧΌΌΧΧΧΧΥΙ. 
ΕὙΑρΡτηΘηΐΆ ρΔ] τη ρβοδίδ ουϑηρ Ὁ }11} [0646 [ΟΠ] ΠΘἢΒ184 Β4600]} ἴ6Γ0 βοχίὶ. . . . . - 1-- 902 


ΟΥ̓ Ῥτοϊοροπι. ρ85. ΧΠΠ 8ᾳᾳ. Κρθοοϊπηθη ἴῃ ἰδ η]4 ἢΓ. 1. πὶ ΡἜ ΠΠ|. 
ἘδΙ᾽αα86 ΠμοπαΐπΘηΒ08 ὃχ ἱποοῃαΐο ογορίβδο οοαΐοῖβ οο θοσ τὶ Οοἰξοηϊ πὶ ΒΆ 66 }}} ἴδγο 
ΘΌΪΠΕ εἰς, λοοι νῶν δὲ τἀρο ὡς ὐδὰι οἷς δβό, τῆς ἀρόν Ἀδλοκν τὶ ἐῶν νὰν χὰ" ξῴ τ, τλο. ἐς τοι ἐσ ωνν τὰν ΘΟ ΞΞῚ ΤῸ 
ΟἿ. Ῥγοϊοροιῃ. ρ8ρ. ΧΧΠ. ϑϑροοίτηϊπα ἰπ ἐδ θῈ}18 ΠυΠΊΟΓΙΒ δ5 οἱ δῦ ἰηϑὶ ρηἰΐλ. 
Οοᾶοχ Οδϑηρδϑὶβ ὈΪὈ]Ποΐμοοδο Βοαϊθίδμδθ ΠΌΡΟΣ ΟΧχ οΥΘηΐΘ 8148. Β88601}}} [ὉΓ6 
οοἴαγὶ: 1, 1---Ι͂Κ, 6. ΧΥ͂Π͵Ι, 24---ΧΧ, 14. ΧΧΙ͂Ν, 51-- ΧΧΧΧΙ, 18. . . .. 117---.08 
ΟἿ Ῥτοίδροιῃ. ραρ. ΧΧΧΥΙ. ϑβρθοίϊπιθη ἴῃ ἐδ θῈ}8 ὨΠΠΊΘΓΟ 2. ἰηδὶρηϊζαηι. 
ΕΥδρτηθηΐδ ἰγ]8 ΡἉ] πρβοϑία Μπβοὶ ΒΥ δηπηϊο: . . . των ως οονς,͵͵ 809--816 
ΙΝ. ὀνδῃροὶὶὶ ΙΟΠϑηπὶβ ΧΙΠῚ, 16---17. 19 ---20. 28 --- 24. 96." 91. ΧΥΙ, 1---8. 
12---18, 1ὅ---16. 18---19, 546060}}} αυϊπί! ν6] ᾳπαῦί!. ΟΥ̓́ Ργοϊθϑοπι. ρϑΡ. 
ΧΧΧΧΙ. ββρθοϊπιϊπα ἰη ἰδ θ0}8 Ὠππηοτῖβ 75 οἱ 70 ἰηβίρηϊϊδ. . . . . . 811-814 
Υ. φγορμοῖδο ΕΖϑο θ 8 ΙΥ], 106---Υ͂, 1. 2---4. β460}}} ἴδγ βορίπι. Οί, Ῥγοΐο- 
δὅοπι. ρᾶρ. ΧΧΧΧΠΙ. βρθοϊμηθη ἰῃ 8 00}84 πππὶ. 4. ᾿ηβρηϊϊ . . . . 813--316 
ΥΙ. ον! Εοσυμ [ἰὈτὶ Υ1Π, 58---ἸΧ, 1. 466 8}}1} ἔοσο αυϊηΐ!. Οἷ, ῬγοΙθβοπι. ρδΡ. 
ΧΧΧΧΙΠ. βϑβϑροοίπηθῃ ἴῃ ἰδ θ8}8 ππη]. 8. ἱπδὶσηθθ . . . . . . - 815-316 
ἘΕτδριηθηΐδ ἰγῖα ΤΙΒΟΒΟΠἀοσῆδηδ . . . .-ὄ «τ τ νὸν νιν κι νι ον, 811-82] 
ΥΠ. Εταριθηΐα Ῥβδπηογππὶ 141(2)., 7--- 8. 142(8), 1---3. 144(58), 1----1 3. βΒαθοῦ!}] 
αυϊη γ6] αὐτί. ΟἿ Ῥγοίθροπι. ρᾶῷ. ΧΧΧΧΥ. βϑρρθοϊπηΐηα 'ἱπ ἴδθ8]8 
ἰηϑί ηἱΐα, παπηοτὶβ 85 οἱ 8. . . 0 ῳνφν νὸν ρ ρν νωνς, 819-320 
ὙΙἼΙΠ. ΕὙταριηθηΐα ΠὈγ] αοποϑὶβ ΧΧΙ͂Ψ, 9---10. 41---48. 5466 1}}} ἔδγ αυδζγί!. Οἱ. 
Ῥγοϊορομ. ρᾶρ. ΧΧΧΧΥΙ. ββρθοϊμηθη ἰῃ 80:18 πππι. 6. ἰπϑἰρηϊππ . . 3521 
ΥΙΠΙ. Εταρτηθηΐβ ἀπὸ ουδηρο Μαίηδοὶ: ΧΙ], 17---19, 28---25, 84 60}]}} ἴδθσο 860ρ- 
(πὶ. ΟἿ. ῬγοΟΙΘροπ.. ρᾶΡ. ΧΧΧΧΥΙ. βρθδοίιμοῃ ἰῃ 8014 ἡππη). 9. ἰη8] ρὨϊ πὴ 321 


ΟΕ ἼΜΜΘΡιλο. 

ΤΟ ΜῈ 'ΝΜὰἃ ε: 

ΤΙ Ον ΘΥυ ώ 
ΤΔΊΤ ΟΕΘΟΟΘΟ 


ΖΖ Ἴ{΄ ἸΦΑΙΡΑ 1 «“96 Μ ἐΠΙ 
πρό υν τ ὁ Νέπ ἢ ἐγ τ΄ 
ἐμέν πε Δ τιν (Ἢ ζ΄ τι τ 
ΤΑ“ γε τ ΒΟΛΙΝΗ ΑΓ ΟῚ, 
πώ λε, ὩΣ ΖΙΝ 757 ! 


"6΄ ΜΑ“π|Ά ἐΆτάιλ' Ὁ )Ά4 ΚΔ.’ 


9. 
Ι(λιεστεωςσάλδιαι 
Ι ἀρ. ταὶ Εἰλ ΑΛ) Ν 
ΤΕΛΙΑΙ ΓΓΡΟΟΚΙΝὸΝν 


ΕἾΝ 
τον. "ΤΟ ὙΓΑΡΡΔΗΓ 
Οἰιἰ{ρΡιθεισρφριετττε νι λο 


ΒΟΟΕΕΠἜῸ.ΕΠΕΟοςε 
ΕΠΙΑΥΤΓΟΝ. 


(οΙγια ρος 


ἂν ΤΟΙΜΟλεγε 


ΔΆΝ ΜΑ͂ΔΝ Ά 721 ς (21 Βρ «41 


ἐ πέτν Α, εἴν ἐμ ᾧ ΧΨΥΕΚΑ͂ 
ΞελῴΖγΥ Αγ πγ-: ΔΤ, 
ΚΞ. (7 βίγαηνο, μ΄ ΩΣ 

ΨΩ ΧΙ, 
περένναι ἀγηδγ εὐλι, ἐῆδνεν 


Α4“Δ4 γϑγ ἐλ 
ἩΡΎΡΥΛΆΝΩΥ 


»Ρ 


Ὅλ ΞἈΙΟΙΆΛΕ 


ΤΤΌΜ ΑΘ Τ ρΡΕ ΦΟΝ Η ᾿" ΕΤΙΔῪ 
τ 
ΑΒ 
᾿ σφ 
ἈΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΆΤΑ ῷ βὰς 
ΟΡ ΕὙΘΗΕΙΟΤῊ 
78 
ΕἸ ΓΕΚΤΩΟΝΜΆΘΗ ΝΧΟΙΜΦῸΝΟΟις 


ΡῬ 


ΓΟΟΛΝΥΤΌΝ ΕΤῚ ἘΝ ΝΕχονΝΝ 


88 
ΔΑΜΟΟΤΟΥΔΑΎΕ Ν ΟΤΈΛΥΤΟΝ αι 
“Ὁ πεν δοζέλλοον Κ}: ΟΟΛΎΤΟΥ 


8" 


ἈΦΆΟΣΆΑΝΤΉΟΜΕ ΓΆΛΟΤΤΡΕττι 


ἈΠΘΟΎΕ [ογϑοι Ν 


ΜΝ το »»" ω "μὴ “Σ5 
“Δεςδλρηλη Ἀ ΟδΥ ΦΆ 7 


Μονύμεκτ. ὅ΄ΑΟΆ. ἹπΕΡΙΤᾺ. δ. ἩΙΒΟΗΕΊΡΟΗΡ. Νονυ. (οτι, Υοι, "Π. 


[λιλ(Ο᾽ϑϑβοκό ἀ Βοντιεηῖ 02 ὁ 


ΩΣ 


.͵..- 5 ααδαδιδα ια ἑὁΛΙὌΡρρρφφρφφφφόρροοο 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ες 1. ΘΟ ς, ον 


ὈἰοΠΖθα Ὁγ (ὡοοσίςο